XUÂN TỚI

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Xuân Hạ Thu Đông, 4 mùa qua;
Đạo nhân há lẽ nhớ tới nhà ?
Bỉnh sinh chí lớn chưa thành mãn,
Sinh tử nỗi ấy chửa vượt qua ?

Xuân kia tới đó hỡi người ơi,
Cẩn, mật, tinh, chuyên đã lâu rồi.
Hoa xuân ấy hẳn sắp nở đó,
Chớ bận lòng xuân, xuân sẽ tươi.

Bôn ba đã một đời,
Chớ để cho vô ích.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,982
Điểm tương tác
621
Điểm
113
Xuân Mới Duyên Mình

xuân mới còn mang vị gió đông

trăm hoa còn nụ khép hương nồng

ta duyên ... lục nhập .. nên thành mạng

một nẻo trần hoa ... 1 cõi lòng


duyên Táo về trời ... thêm bếp ấm

chuyện cũ ngả nghiêng .. ắp thuyền rồng

ngàn dặm quê nhà ... qua sáu ngả

muôn lòng kim cổ ... 1 dòng không [smile]


Ai biết tưởng này ... không dục lậu [1]

CHỈ CÓ [smile]

--> như vầy

1 tánh không [smile][1] Lại nữa, này Ananda, vị Tỷ-kheo không tác ý Vô sở hữu xứ tưởng, không tác ý Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, tác ý sự nhứt trí do duyên Vô tướng tâm định.

Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Vô tướng tâm định. Vị ấy tuệ tri như sau: "Vô tướng tâm định này thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên. Phàm cái gì thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên, cái ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt", vị ấy tuệ tri như vậy. Do vị ấy tuệ tri như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát, là sự hiểu biết (nana) rằng đã được giải thoát.

Vị ấy tuệ tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lại trạng thái này nữa". Vị ấy tuệ tri: "Các ưu phiền do duyên dục lậu không có mặt ở đây; các ưu phiền do duyên hữu lậu không có mặt có ở đây; các ưu phiền do duyên vô minh lậu không có mặt ở đây.

Và chỉ ở một ưu phiền này --> tức là sáu nhập --> duyên mạng, duyên với thân này ".

Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có dục lậu".

Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có hữu lậu".

Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có vô minh lậu.

Và chỉ có một cái này không phải không --> tức là sáu nhập --> duyên mạng, duyên với thân này".


Và cái gì không có mặt ở đây,
--> vị ấy xem cái ấy là không có.


Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy biết: "Cái kia có, cái này có".

Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh,

Không tánh.
- Kinh Trung Bộ, Kinh Tiểu Không
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
383
Điểm tương tác
161
Điểm
43
Khởi thì sóng hiện
Lặng vẫn như nhiên
Gương xưa thường hiện bóng
Tự tại khắp thế gian

Hành nghiệp nối tiếp nhau
Sát na vòng lửa hiện
Tưởng như là vô gián
Chẳng biết thảy đều Như

Các nhân vật huyễn hóa
Sống động phim hoạt hình
Chỉ do nghiệp hành hoạt
Giống hệt trong chiêm bao

Tự Tâm nào đổi dời
Trí huyễn giác Tâm Pháp
Pháp này là Tối Thượng
Không xưa, cũng không nay

Chỉ tức Tâm tức Phật
Không gọi ai là Phật
Bởi Tâm chẳng Tâm khác
Làm gì nói đến ai?

Trong chân như tự tánh
Căn trí lực hiển bày
Như cây quý toả hương
Như Ngọc tự phát sáng

Hành nghiệp vốn 2 đường
Chấp tướng phần thì mê
Quán tự Tâm thì ngộ
Mê cũng là duyên khởi
Ngộ cũng do duyên hội
Sự mê, ngộ hiện hành
Chẳng ngoài bản Tâm Pháp

Đương thể tức viên chân
Trí giác xong liền không
Không tướng chấp ngằn mé
Gọi tự tại biến hóa
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,982
Điểm tương tác
621
Điểm
113
Xuân Mới ... Duyên Mình [smile]

áo mới tung bay ... gió len ... khời

mai vàng, cúc đỏ .. én đùa vui

ngày đưa cảnh vật ... chen nhau tới

bước dẫm cỏ non rộn núi đồi

xuân này .. LỤC NHẬP ... duyên thành nắng

trẩy hội vàng soi dáng muôn người

hồng trần rạo rực ... bao nguồn sống

1 dòng duyên khởi ... chẳng ngừng trôi


Ai Biết ...

tưởng này .. không dục lậu

CHỈ CÓ

muôn người .. .

1 tánh .... THÔI [smile]
 
Last edited:
Bên trên