Xin ý kiến phục hồi 2 nhóm nickname

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
993
Điểm tương tác
494
Điểm
63
Kính thầy Viên Quang

_ Phàm làm việc gì cũng vậy cần phải có chính danh bởi, hiện tồn ở thế gian thì danh có chính ngôn mới thuận, nên người Phật tử phải cơ linh uyển chuyển trước mỗi cảnh trần hoặc nắm hoặc buông hoặc không nắm cũng không buông hay vừa buông vừa nắm. Chớ không phải cái gì thuận với mình cùng người cũng gọi là (Lục) Hòa. Để làm được điều đó kính mong Thầy cần phải cẩn thận hành xử. Ví như cuộc biểu quyết này vì Thầy quá tin vào con số 49% phiếu đồng ý của trưởng ban đại biểu Băng Tâm, mà thật ra con số 13/33 chỉ chiếm 39% nên với số phiếu thuận 15 người (bổ sung thêm hai vị sau khi gia hạn 24 giờ) cũng chưa quá bán, đa số phiếu không thành lập vì chỉ chiếm 15/33 = 46%

Việc đồng thuận hãy xem như đã thành lập đứng trên quyền hạn của Quyền Amin, nhưng kính mong Thầy cẩn thận trong việc quản lý một trang Web Phật giáo.

Kính, trừng hải
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,476
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Kính thầy Viên Quang

_ Phàm làm việc gì cũng vậy cần phải có chính danh bởi, hiện tồn ở thế gian thì danh có chính ngôn mới thuận, nên người Phật tử phải cơ linh uyển chuyển trước mỗi cảnh trần hoặc nắm hoặc buông hoặc không nắm cũng không buông hay vừa buông vừa nắm. Chớ không phải cái gì thuận với mình cùng người cũng gọi là (Lục) Hòa. Để làm được điều đó kính mong Thầy cần phải cẩn thận hành xử. Ví như cuộc biểu quyết này vì Thầy quá tin vào con số 49% phiếu đồng ý của trưởng ban đại biểu Băng Tâm, mà thật ra con số 13/33 chỉ chiếm 39% nên với số phiếu thuận 15 người (bổ sung thêm hai vị sau khi gia hạn 24 giờ) cũng chưa quá bán, đa số phiếu không thành lập vì chỉ chiếm 15/33 = 46%

Việc đồng thuận hãy xem như đã thành lập đứng trên quyền hạn của Quyền Amin, nhưng kính mong Thầy cẩn thận trong việc quản lý một trang Web Phật giáo.

Kính, trừng hải
* Phục hồi bán phần.

Xin cảm ơn Bác trừng hải đã góp ý xây dựng.

Vâng, thưa Bác , VQ đã rất cân phân khi phục hồi.

Thay vì nếu được quá bán phiếu thuận, thì VQ đã phục hồi 100% chức năng của thành viên.

Nhưng vì chỉ được 46% nên VQ chỉ phục hồi với mức độ Cựu thành viên diễn đàn.

Tức là chỉ được Phục hồi bán phần.

Xin cảm ơn
 
Bên trên