Xin kính hỏi: Thủ ấn và thần chú có được từ cảm ứng vô hình khi trì chú Đại Bi...

Thiên Không

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Thg 4 2018
Bài viết
809
Điểm tương tác
215
Điểm
43
Trong khi dùng chú Đại Bi để nhập định, mình nhận được vài thủ ấn kì lạ, không rõ công dụng gì nên đưa lên diễn đàn để xin nhận được lời bình luận của mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều!

1. thủ ấn tay trái: đây là tay trái nắm nhẹ lại như cầm cái gì đó, lật ngửa lòng bàn tay lên.2. thủ ấn tay phải, tay phải dựng lên, ngón trỏ hơi cong xuống, các ngón khác nắm nhẹ nhưng không chặt:3. thủ ấn tay phải: bốn ngón dựng thẳng lên như 4 trụ, ngón cái chỉ vào chân ngón áp út.4. thủ ấn cho hai tay trái - phải: phải hướng lên, trái hướng xuống đất, hai đáy bàn tay đối nhau:

5. thần chú đi kèm: Đây có phải là Ma chú?

- OM SURA SURA, SÚ MAHADEVA, SÚ VANA, SÚ INDRA, SÚ BRAHMA, SÚ CHANDRA SVAHA.

- OM SIRI-YA, SIRI-YO, MAHASIRI-YA, MADHA-YA, LOKATA-YA, LOKITE-YA, SUDDHA-YA SUDDHANTA, KATADONA, CHANDRA-YA, BHUMI-YA SVAHA.

- OM KATAYA LOKATAYO BHUMIYA TAMAYA-KA, LOKITE SVAKA-YA, AVATASA, BRAHMA-YA, BRAMADANTA-YA, ROHNIDA-YA, YAKKA YAKKE, DHOYOTO, DHAYATA SVAHA.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,561
Điểm tương tác
515
Điểm
113
"Dùng chú Đại Bi để nhập định", đạo hữu có thể mô tả quá trình từ lúc bắt đầu tới khi vào Định, và trạng thái Định khi nhận được Ấn - Chú trên được chứ ?

 

Thiên Không

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Thg 4 2018
Bài viết
809
Điểm tương tác
215
Điểm
43
Chào bạn Ba Tuần, dù câu hỏi của bạn chẳng liên quan gì tới vấn đề cần hỏi của mình nhưng để rộng đường tham khảo của các thành viên khác cũng như của các thành viên trong Ban Quản trị diễn đàn biết thêm bài được đăng và nội dung trả lời thì mình sẽ viết tóm tắt như sau:

1. Trì niệm chú Đại Bi như cách tụng đọc thông thường nhưng lặp đi lặp lại trên 3 lần (mình thì đã có quá trình trì niệm trên 108 biến/lần tụng và thời gian trì niệm cũng trên 20 năm nên đã quen thuộc) mà không nghĩ ngợi gì khác, chỉ nghĩ nhớ bài chú mình trì mà thôi. Đây gọi là Tầm nghĩa là Hướng tâm đến đối tượng cần ghi nhớ. Tôi trì chú nghĩa là đọc trong suy nghĩ mà không phát ra âm thanh.

2. Tầm đã hiện diện trong tâm thức tức hình tướng ban đầu của chú Đại Bi đã hình dung trong tâm thức, liền đó tâm thức ghi nhớ rõ ràng những câu chữ của bài chú - gọi là Tứ. Sau khi đã có Tầm Tứ thì tâm thức dán chặt vào đối tượng mà không nhảy lung tung theo ngoại cảnh cũng như không bị nội cảnh là những trạo cử khác chi phối, tâm chỉ biết nội dung câu chữ toàn bài chú mà thôi.

3. Tứ đã có mặt thì Hỷ, Lạc, Định tâm cũng có mặt tức là trạng thái Vui hoan hỷ với bài chú xuất hiện, thân thấy thoải mái nhẹ nhàng, không mệt nhọc (Lạc) và như thế tâm thức hoàn toàn dán chặt vào đối tượng duy nhất là bài chú Đại Bi. Đây có đủ 5 chi thiền: Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định gọi là "Dùng chú Đại Bi để nhập định" - mức định nào có đủ 5 chi thiền này thì gọi là định của Sơ Thiền, hay gọi là Nhập định. Mức độ định tâm nào chưa có đủ 5 chi này thì chưa gọi là Nhập định mà chỉ là Định tâm.

Trạng thái có đủ 5 chi thiền này là trạng thái Nhập định, tâm thức chỉ biết duy nhất bài chú Đại Bi mà không còn quan tâm những việc nào khác.

4. Sau đó, tôi dừng trì chú vì tâm đã được vắng lặng, thanh tịnh, nhẹ nhàng, ánh sáng trong tâm rực rỡ mà dễ chịu. Tâm trú vaò cảnh giới này một thời gian dài. Không thường xuyên, có những lúc nào đó tôi chuẩn bị xả thiền thì trong tâm trí xuất hiện nhiều hình ảnh các thủ ấn và những câu chú (như bài trên) hoặc có những linh phù nhiều chi tiết như những bức tranh vẽ trừu tượng không giống như những linh phù của Đạo giáo hoặc Mật tông; có những lời chỉ dẫn luyện hơi thở chữa bệnh; có những chỉ dẫn cách chữa bệnh tà nhập... Tôi ghi lại vài thứ để hỏi (như trên). Những "món quà" đó tôi có nhiều từ vài năm gần đây nhưng không biết là chánh hay tà pháp nên không sử dụng.

Tôi xin tóm tắt sơ lược như vậy. Mong là bạn Ba Tuần cũng như các vị thành viên khác trong Ban Quản trị nếu có kiến thức lý giải về vấn đề này của tôi thì xin viết góp ý.

Chân thành cảm ơn rất nhiều!-------------------
"Dùng chú Đại Bi để nhập định", đạo hữu có thể mô tả quá trình từ lúc bắt đầu tới khi vào Định, và trạng thái Định khi nhận được Ấn - Chú trên được chứ ?

 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Chào bạn Ba Tuần, dù câu hỏi của bạn chẳng liên quan gì tới vấn đề cần hỏi của mình nhưng để rộng đường tham khảo của các thành viên khác cũng như của các thành viên trong Ban Quản trị diễn đàn biết thêm bài được đăng và nội dung trả lời thì mình sẽ viết tóm tắt như sau:

1. Trì niệm chú Đại Bi như cách tụng đọc thông thường nhưng lặp đi lặp lại trên 3 lần (mình thì đã có quá trình trì niệm trên 108 biến/lần tụng và thời gian trì niệm cũng trên 20 năm nên đã quen thuộc) mà không nghĩ ngợi gì khác, chỉ nghĩ nhớ bài chú mình trì mà thôi. Đây gọi là Tầm nghĩa là Hướng tâm đến đối tượng cần ghi nhớ. Tôi trì chú nghĩa là đọc trong suy nghĩ mà không phát ra âm thanh.

2. Tầm đã hiện diện trong tâm thức tức hình tướng ban đầu của chú Đại Bi đã hình dung trong tâm thức, liền đó tâm thức ghi nhớ rõ ràng những câu chữ của bài chú - gọi là Tứ. Sau khi đã có Tầm Tứ thì tâm thức dán chặt vào đối tượng mà không nhảy lung tung theo ngoại cảnh cũng như không bị nội cảnh là những trạo cử khác chi phối, tâm chỉ biết nội dung câu chữ toàn bài chú mà thôi.

3. Tứ đã có mặt thì Hỷ, Lạc, Định tâm cũng có mặt tức là trạng thái Vui hoan hỷ với bài chú xuất hiện, thân thấy thoải mái nhẹ nhàng, không mệt nhọc (Lạc) và như thế tâm thức hoàn toàn dán chặt vào đối tượng duy nhất là bài chú Đại Bi. Đây có đủ 5 chi thiền: Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định gọi là "Dùng chú Đại Bi để nhập định" - mức định nào có đủ 5 chi thiền này thì gọi là định của Sơ Thiền, hay gọi là Nhập định. Mức độ định tâm nào chưa có đủ 5 chi này thì chưa gọi là Nhập định mà chỉ là Định tâm.

Trạng thái có đủ 5 chi thiền này là trạng thái Nhập định, tâm thức chỉ biết duy nhất bài chú Đại Bi mà không còn quan tâm những việc nào khác.

4. Sau đó, tôi dừng trì chú vì tâm đã được vắng lặng, thanh tịnh, nhẹ nhàng, ánh sáng trong tâm rực rỡ mà dễ chịu. Tâm trú vaò cảnh giới này một thời gian dài. Không thường xuyên, có những lúc nào đó tôi chuẩn bị xả thiền thì trong tâm trí xuất hiện nhiều hình ảnh các thủ ấn và những câu chú (như bài trên) hoặc có những linh phù nhiều chi tiết như những bức tranh vẽ trừu tượng không giống như những linh phù của Đạo giáo hoặc Mật tông; có những lời chỉ dẫn luyện hơi thở chữa bệnh; có những chỉ dẫn cách chữa bệnh tà nhập... Tôi ghi lại vài thứ để hỏi (như trên). Những "món quà" đó tôi có nhiều từ vài năm gần đây nhưng không biết là chánh hay tà pháp nên không sử dụng.

Tôi xin tóm tắt sơ lược như vậy. Mong là bạn Ba Tuần cũng như các vị thành viên khác trong Ban Quản trị nếu có kiến thức lý giải về vấn đề này của tôi thì xin viết góp ý.

Chân thành cảm ơn rất nhiều!-------------------
heeeeeee, diễn đàn này có ai tu mật đâu mà vào, họ dị ứng với những người tu mật lắm. Vào lộn chổ rồi. Mình đã trả lời bên thegioivohinh rồi. A di đà Phật!
 

Thiên Không

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Thg 4 2018
Bài viết
809
Điểm tương tác
215
Điểm
43
Kính đạo hữu ! Vậy càng tốt ạ, ai càng dị ứng thì càng phải chứng tỏ ta đây Dị ứng, thì càng giúp mình nhanh chóng giải hạn xui rủi ạ. Có những kẻ không rành chuyện người mà nhảy vào làm như ta đây hay ta giỏi thì chính là tự tạo ác nghiệp, tự nguyện cộng ác nghiệp với người bị chửi mắng, xiên xỏ đó đó. Ai trả quả, ai gieo nhân. Thật là thú vị làm sao!

Cám ơn đạo hữu nhiều lắm ạ.

heeeeeee, diễn đàn này có ai tu mật đâu mà vào, họ dị ứng với những người tu mật lắm. Vào lộn chổ rồi. Mình đã trả lời bên thegioivohinh rồi. A di đà Phật!
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
996
Điểm tương tác
500
Điểm
93
Kính đạo hữu ! Vậy càng tốt ạ, ai càng dị ứng thì càng phải chứng tỏ ta đây Dị ứng, thì càng giúp mình nhanh chóng giải hạn xui rủi ạ. Có những kẻ không rành chuyện người mà nhảy vào làm như ta đây hay ta giỏi thì chính là tự tạo ác nghiệp, tự nguyện cộng ác nghiệp với người bị chửi mắng, xiên xỏ đó đó. Ai trả quả, ai gieo nhân. Thật là thú vị làm sao!

Cám ơn đạo hữu nhiều lắm ạ.

_ Hề hề, "Thật thú vị làm sao". Cái gì làm bạn thú vị vậy?

Thú vị vì họ sẽ nhận quả khổ?!!!

Thú vị vì chính việc làm của bạn làm người dị ứng sẽ giúp cho việc giải hạn!???

Thú vị vì tự mình đang đứng trên đỉnh cao nhìn xuống thấy đám đông vô tri độn trí loang quanh lẩn quẩn nơi "vũng lầy"?!

_ Bạn có biết nơi bạn chào đời thực là ở chốn nào không (xứ; tỉnh; thành phố; phường xã; nhà thương...)? bình thường hay kỳ lạ? cha mẹ an vui hay hoạn nạn (sau khi sanh ra bạn)?...

Trừng Hải

 

Thiên Không

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Thg 4 2018
Bài viết
809
Điểm tương tác
215
Điểm
43
Trời đất ơi, mấy vị thành viên BQT này rảnh rỗi thật nha! Chuyện chính người ta hỏi thì không trả lời, lại đi hỏi han chuyện gì đâu, bắt bẻ từng câu chữ của người ta, chi vậy? Làm như vậy chắc là thấy thú vị lắm hả? Tám nhảm chắc là thú vị hơn là tập trung vào chủ đề topic người ta hỏi phải chăng ?

Nhớ câu kệ: Cám mục Trừng thanh tứ đại Hải...có phải là đặt tên nhưng cái tên không thể hiện được hết tính nết dáng người???

Thân ái.


_____________________


_ Hề hề, "Thật thú vị làm sao". Cái gì làm bạn thú vị vậy?
....
Trừng Hải

 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Trời đất ơi, mấy vị thành viên BQT này rảnh rỗi thật nha! Chuyện chính người ta hỏi thì không trả lời, lại đi hỏi han chuyện gì đâu, bắt bẻ từng câu chữ của người ta, chi vậy? Làm như vậy chắc là thấy thú vị lắm hả? Tám nhảm chắc là thú vị hơn là tập trung vào chủ đề topic người ta hỏi phải chăng ?

Nhớ câu kệ: Cám mục Trừng thanh tứ đại Hải...có phải là đặt tên nhưng cái tên không thể hiện được hết tính nết dáng người???

Thân ái.


_____________________
Haaaaa từ từ sẽ thích nghi với phong cách diễn đàn này. Đã nói là họ ko tu mật rồi nên rất dị ứng. Trả lời thì biết gì mà trả lời nên chỉ vặn vẹo bắt bẻ câu chữ để chứng tỏ cái ngã tài giỏi của họ. Trừng hải này nói riêng và nhiều vị khác nói chung từ từ sẽ lãnh giáo. NDHp nói trứoc cho đỡ bị sốc còn nhiều chuyện sốc và vui lắm từ từ sẽ thấy. A di đà Phật.
 

Tịch Nhiên

Moderator
Staff member
Tham gia
12 Thg 1 2017
Bài viết
986
Điểm tương tác
404
Điểm
63
Haaaaa từ từ sẽ thích nghi với phong cách diễn đàn này. Đã nói là họ ko tu mật rồi nên rất dị ứng. Trả lời thì biết gì mà trả lời nên chỉ vặn vẹo bắt bẻ câu chữ để chứng tỏ cái ngã tài giỏi của họ. Trừng hải này nói riêng và nhiều vị khác nói chung từ từ sẽ lãnh giáo. NDHp nói trứoc cho đỡ bị sốc còn nhiều chuyện sốc và vui lắm từ từ sẽ thấy. A di đà Phật.
Này lão ca. Tiểu đệ tưởng lão ca tu lâu thì có thể dung chứa tất cả sai biệt thành vô sai biệt chứ?

Chú là Tâm chú của Phật. Tâm Phật tức là chú chứ không phải tướng danh tự, âm thanh

Đã tu Mật thì phải Mật Nguyện thì mới tương ưng. Nếu dùng cái tâm tham cầu nuôi lớn sự ích kỷ tổn hại chúng sanh thì giống như trẻ con chơi dao sắc không phải là đáng lo hay sao? Dùng mật chú mà tu thành Ma Đạo thì quả là phỉ báng nhau.

Người trì trú phải tập trung miên mật đến khi nào vạn pháp đều trì chú thì mới được chút lợi lạc.

Pháp nào cũng phải vào Tam Ma Địa, đến đây thì tự rõ không có pháp nào thù thắng hơn pháp nào. Vì vậy trong khi hành trì bất cứ pháp môn nào mà còn khởi phân biệt thì công phu chưa thành vậy.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Này lão ca. Tiểu đệ tưởng lão ca tu lâu thì có thể dung chứa tất cả sai biệt thành vô sai biệt chứ?

Chú là Tâm chú của Phật. Tâm Phật tức là chú chứ không phải tướng danh tự, âm thanh

Đã tu Mật thì phải Mật Nguyện thì mới tương ưng. Nếu dùng cái tâm tham cầu nuôi lớn sự ích kỷ tổn hại chúng sanh thì giống như trẻ con chơi dao sắc không phải là đáng lo hay sao? Dùng mật chú mà tu thành Ma Đạo thì quả là phỉ báng nhau.

Người trì trú phải tập trung miên mật đến khi nào vạn pháp đều trì chú thì mới được chút lợi lạc.

Pháp nào cũng phải vào Tam Ma Địa, đến đây thì tự rõ không có pháp nào thù thắng hơn pháp nào. Vì vậy trong khi hành trì bất cứ pháp môn nào mà còn khởi phân biệt thì công phu chưa thành vậy.
Haaaaaa. Người đáng nói là cái lão Trừng Hải sư phụ ngươi ko nói đi trách chi người điên này. Thật là tào lao. A di đà Phật.
 

Tịch Nhiên

Moderator
Staff member
Tham gia
12 Thg 1 2017
Bài viết
986
Điểm tương tác
404
Điểm
63
Haaaaaa. Người đáng nói là cái lão Trừng Hải sư phụ ngươi ko nói đi trách chi người điên này. Thật là tào lao. A di đà Phật.
Sư Phụ tiểu đệ vì lòng từ bi mà ló đầu ra thì phải ca ngợi còn chưa hết nữa là :eek:nion40:
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Sư Phụ tiểu đệ vì lòng từ bi mà ló đầu ra thì phải ca ngợi còn chưa hết nữa là :eek:nion40:
Haaaaaa. Thì vậy mới chứng minh lời người điên này nói ko sai. Đối với nhận thức của ngươi thì sư phụ ngươi là chánh nhân quân tử còn cái thằng điên này là tà ma ngoại đạo. Heeeeee vì lòng từ bi cái gì có biết gì về mật tông đâu mà nói dốc. Muốn chữa bệnh thì phải biết benh là gì và cách chữa như thế nào. Thợ điện mà cứ nói dốc vào sửa ống nước là ke phá hoại vừa hại mình hại người. Haaaaa. A di đà Phật.
 

Tịch Nhiên

Moderator
Staff member
Tham gia
12 Thg 1 2017
Bài viết
986
Điểm tương tác
404
Điểm
63
Haaaaaa. Thì vậy mới chứng minh lời người điên này nói ko sai. Đối với nhận thức của ngươi thì sư phụ ngươi là chánh nhân quân tử còn cái thằng điên này là tà ma ngoại đạo. Heeeeee vì lòng từ bi cái gì có biết gì về mật tông đâu mà nói dốc. Muốn chữa bệnh thì phải biết benh là gì và cách chữa như thế nào. Thợ điện mà cứ nói dốc vào sửa ống nước là ke phá hoại vừa hại mình hại người. Haaaaa. A di đà Phật.

Hì hì... Thôi được. Phiền lão ca ngươi qua topic kia bắt dùm con Đại Ma Đầu này đã rồi nói chuyện phải quấy còn chưa muộn hê hê... :khi34:
 

motcaiten

Registered
Tham gia
20 Thg 4 2018
Bài viết
14
Điểm tương tác
2
Điểm
3
heeeeeee, diễn đàn này có ai tu mật đâu mà vào, họ dị ứng với những người tu mật lắm. Vào lộn chổ rồi. Mình đã trả lời bên thegioivohinh rồi. A di đà Phật!
vậy có diễn đàn nào về mật tông xin bác và những ai biết chỉ dùm ?
 

Thiên Không

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Thg 4 2018
Bài viết
809
Điểm tương tác
215
Điểm
43
Mấy ông bà Điều hành quản trị vào Quậy phá topic của tui là không đàng hoàng, spam bài là kiểu người không biết lịch sự là gì. Nếu không biết trả lời topic ra sao thì im đi, vào tám nhảm thì hay à à!
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
996
Điểm tương tác
500
Điểm
93
Trời đất ơi, mấy vị thành viên BQT này rảnh rỗi thật nha! Chuyện chính người ta hỏi thì không trả lời, lại đi hỏi han chuyện gì đâu, bắt bẻ từng câu chữ của người ta, chi vậy? Làm như vậy chắc là thấy thú vị lắm hả? Tám nhảm chắc là thú vị hơn là tập trung vào chủ đề topic người ta hỏi phải chăng ?

Nhớ câu kệ: Cám mục Trừng thanh tứ đại Hải...có phải là đặt tên nhưng cái tên không thể hiện được hết tính nết dáng người???

Thân ái.


_____________________
Hề hề, hỏi mà không chịu mở lòng open mind mà còn đóng chặt cửa căn nữa thì làm sao tha nhân có thể soi căn mà trả lời cái mà bạn gọi là "món quà" là ảo hay thật.

Trừng Hải

P/S: câu kệ tán "Cảm mục trừng thanh tứ đại hải...." là do người khác gán chứ không phải là lời tôi, hề hề
 

Thiên Không

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Thg 4 2018
Bài viết
809
Điểm tương tác
215
Điểm
43
QUỶ SỨ hà hà !!!

----------------------------
Hề hề, hỏi mà không chịu mở lòng open mind mà còn đóng chặt cửa căn nữa thì làm sao tha nhân có thể soi căn mà trả lời cái mà bạn gọi là "món quà" là ảo hay thật.

Trừng Hải

P/S: câu kệ tán "Cảm mục trừng thanh tứ đại hải...." là do người khác gán chứ không phải là lời tôi, hề hề
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,572
Điểm tương tác
1,784
Điểm
113
Kính Bạn Thiên Không đến với diễn đàn Phật pháp online.

Thay mặt Ban Quản Trị xin kính tặng Bạn chiếc áo đẹp "Thành viên Vinh Dự", để bạn trò chuyện cho thêm vui.

Mong bạn hoan hỷ. Kính chúc Bạn vô lượng an lạc

Mến
 

Thiên Không

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Thg 4 2018
Bài viết
809
Điểm tương tác
215
Điểm
43
Chân thành cảm ơn Sư Viên Quang đã dành vinh dự cho thành viên mới - Thiên Không.

Kính chúc Ngài vô lượng hỷ lạc, vô lượng phúc đức, vô lượng từ bi - thân tâm thường an tịnh!


-----------------
kính bạn thiên không đến với diễn đàn phật pháp online.

Thay mặt ban quản trị xin kính tặng bạn chiếc áo đẹp "thành viên vinh dự", để bạn trò chuyện cho thêm vui.

Mong bạn hoan hỷ. Kính chúc bạn vô lượng an lạc

mến
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
Kính bạn TK:

Cá nhân tui cũng không hiểu đoạn câu chú đó nói gì vì tui hỏng biết tiếng Tây Tạng. Nhưng nếu đứng nhìn ở khía cạnh văn hóa, thì người Tây Tạng thường sử dụng, những hình ảnh làm bằng tay, chân để diễn đạt hình tướng và miêu tả gợi nhớ những nét đặc thù của những nhân vật, biến cố, hay cả những câu châm ngôn hay triết lý của họ. Cho nên, sử dụng tay chân để diễn đạt THỦ ẤN, TÚC ẤN .. đều không phải là điều gì đó xa lạ trong văn hóa đặc thù của người Tây Tạng và họ làm như thế đối với tất cả những vị thần linh của họ, chứ không chỉ riêng trong Phật Giáo.

Thí dụ như bạn đọc Chú Đại Bi thì cũng thấy trong đó, mỗi đoạn đều có liên quan tới những nhân vật Phật, Bồ Tát, các bậc chứng đạo và có khi còn có những đặc tính giác ngộ, hay phương pháp đặc thù qua danh hiệu của họ.

Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng có một bài viết giảng về 42 Ấn Pháp theo các nhân vật xuất hiện trong Chú Đại Bi.

https://www.niemphat.vn/42-thu-nhan-an-phap-theo-chu-dai-bi/

Cho nên mỗi một ấn: thủ ấn, túc ấn .. hình ảnh .. thường được gắn liền với một câu chú, nói lên đặc điểm đặc thù tượng trưng hay pháp môn đặc thù của người đó chẳng hạn, hay là một lời nhắc nhở, một triết lý, vv.


01. Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý.

Chân ngôn rằng: Án–, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.


02. Nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyến sách.

Chân ngôn rằng: Án — chỉ rị, lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra.


03. Nếu muốn trị các thứ bịnh trong bụng, nên cầu nơi tay cầm cái bát báu.

Chân ngôn rằng: Án–, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra.


....

41. Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầu nơi tay hóa nước cam lộ.

Chân ngôn rằng: Án – tố rô tố rô bác ra tố rô, bác ra tố rô, tố rô dã, tát phạ hạ.


42. Nếu muốn hàng phục ma oán trong cõi đại thiên, nên cầu nơi tay tổng nhiếp thiên thủ.

Chân ngôn rằng: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, thấp phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha.


Chúng ta có thể đi vào trang mạng ở trên để coi hết những thủ ấn .. liên quan tới Chú Đại Bi .. bằng hình ảnh và những câu chú, câu chân ngôn kèm theo.

KLL
 
Bên trên