Việt Nam PG sử luận - Tập2.- Nguyễn Lang

Linhthoai

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
21 Thg 4 2012
Bài viết
343
Điểm tương tác
173
Điểm
43
VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN TẬP II
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học - Hà Nội 1979

MỤC LỤC TẬP II

CHƯƠNG XVII
SINH HOẠT CỦA TĂNG ĐỒ VÀ CƯ SĨ
- Tăng sĩ, tự viện và sinh hoạt kinh tế
- Sinh hoạt trong tự viện
- Giới pháp
- An cư kết hạ
- Tọa thiền, du phương, ứng phú
- Sinh hoạt của giới tại gia
CHƯƠNG XVIII
ĐẠO PHẬT TRONG THỜI NHO HỌC ĐỘC TÔN
- Sự suy yếu của đạo Phật về phương diện lãnh đạo trí thức
- Thịnh quá hóa suy
- Chiến tranh Chiêm Việt
- Tinh thần độc tôn thay thế tinh thần dung hợp
- Cái học khoa mục
- Sự biến dạng của Mật giáo
- Thói quen ỷ lại vào vua chúa
- Lương Thế Vinh
- Thập Giới Cô Hồn Quốc Ngữ Văn
- Chân Nghiêm và sách Thánh Đăng Lục
CHƯƠNG XIX
SỨC SÁNG TẠO CỦA MÔN PHÁI TRÚC LÂM
- Nguyên do của sự Phục Hưng
- Thiên sư Chuyết Chuyết
- Thiền sư Minh Hành
- Chân Nguyên, người có công phục hưng môn phái Trúc Lâm
- Tư tưởng, người có phục hưng môn phái Trúc Lâm
- Tư tưởng thiền của Chân Nguyên
- Những vị đệ tử xuất sắc của Chân Nguyên
- Công tác trùng san những tác phẩm Phật học Lý Trần
CHƯƠNG XX
CHƯƠNG XXI
THIỀN SƯ HƯƠNG HẢI
- Từ Thiền Tỉnh viện đến đạo tràng Nguyệt Đường
- Con người của Hương Hải
- Tư tưởng thiền của Hương Hải
- Thơ Nôm của Hương Hải
CHƯƠNG XXII
THIỀN PHÁI LÂM TẾ VÀ PHẬT GIÁO Ở ĐÀNG TRONG
- Các thiền sư từ Trung Hoa sang hoằng hóa
- Môn phái Liễu Quán
- Dấu chân hoằng hóa tại các vùng đất mới
CHƯƠNG XXIII
THIỀN PHÁI TÀO ĐỘNG TỚI VIỆT
- Chủ trương của Tào Động
- Tào Động ở Đàng Ngoài
- Thạch Liêm và Tào Động ở Đàng Trong
- Con người của Thạch Liêm
- Tư tưởng thiền của Thạch Liêm
- Hưng Long Nguyễn Phúc Chu
- Thiền Dương Hầu
CHƯƠNG XXIV
LÝ HỌC VÀ PHẬT GIÁO
- Thái cực và vô cực; Lý và khí
- Thái độ tăng sĩ trước sự kích bác của Nho gia
- Lê Quý Đôn khuyên Nho gia nên có thái độ cởi mở
- Đại Chân Viên Giác Thanh
- Một tổng hợp Nho Phật độc đáo
- Một số chủ đề khá của Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh
- Quan niệm thiền của Hải Lượng và các bạn
- Con người của Hải Lượng
- Phan Huy Ích và Phan Huy Chú
- Nguyễn Công Trứ
- Nguyễn Du
CHƯƠNG XXV
CÁCH DANH TĂNG ĐỜI NGUYỄN
- Thiền sư Mật Hoàng
- Thiền sư Phổ Tịnh
- Thiền sư Thanh Đàm
- Thiền sư Thanh Nguyên
- Thiền sư An Thiền
- Thiền sư Nhất Định
- Thiền sư Diệu Giác
- Thiền sư Tịch Truyền
- Thiền sư Chiếu Khoan
- Thiền sư Phúc Điền
- Thiền sư Phổ Tịnh
- Thiền sư Thông Vĩnh
- Thiền sư Liễu Thông
- Thiền sư Viên Quang
- Thiền sư Đạo Thông
- Thiền sư Giác Ngộ
- Thiền sư Cương Kỷ
- Thiền sư Chí Thành
- Thiền sư Diệu Nghiêm
- Thiền sư Viên Ngộ
- Thiền sư Phước An
- Thiền sư Liễu Triệt
- Thiền sư Huyền Khê

CÁC PHỤ BẢN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG TÊN
 
Bên trên