Tứ Thánh Quả.

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia ngày
26 Tháng 10 2006
Bài viết
1,357
Reaction score
568
Điểm
113
Kính bác Văn Học, con đọc bài của thành viên uudamhoahoi, con thấy có chỗ mâu thuẫn, con có hỏi, nhưng sư ấy chỉ trả lời lòng vòng, con không thoả mãn.http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/showthread.php?24810-Ấn-tống-kinh-sách-được-10-điều-lợi-ích&p=88839&viewfull=1#post88839

Kính xin bác nhín chút thời gian giải thích cho chúng con được hiểu thêm về vấn đề này.

Kính !​
Kính Bác Văn Học.
Kính Mục Đồng.
Đồng ý với ý Bác V/H, ở đây có ý khác nửa là.
Tứ Thánh Quã là phân chia ra theo từng cấp độ chứng đắc của hành giả, nói rỏ hơn là Tứ Thánh quả là bốn cấp độ đạo quả được Phật chỉ ra giúp hành giả đánh giá được sự tu chứng của mình. Người chứng được một trong bốn Thánh quả này được xem siêu phàm nhập Thánh, vượt lên sự tầm thường của con người, nếu ai cung kính cúng dường những vị Thánh này sẽ có phước rất lớn tùy theo cấp bậc chứng ngộ của vị này. Tiểu chuẩn để đánh giá các quả Thánh là dựa vào mức độ tăng trưởng Đạo quả qua việc phá trừ các Kiết sử.
Sơ quả Tu-đà-hoàn
Còn gọi là Nhập lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng Thánh. Đây là Thánh vị đầu tiên sau khi đệ tử Phật phá được ba kiết sử Thân kiến, Giới cấm thủ, và nghi.
Nhị Quả Tư Đà Hàm
Còn gọi là Nhất lai, nghĩa là còn trở lại một lần nữa. Quả vị này hiện hữu nơi người đã phá xong ba kiết sử trên và tiếp tục làm mỏng nhạt tham và sân. Người chứng Nhị quả chưa phải là người đã phá trừ hết hai kiết sử Tham và Sân, chỉ là bớt đi Tham và Sân, đủ để ta không bao giờ nhìn thấy vị ấy khởi tham lam và sân hận. Còn Tham và Sân vi tế, tiềm tàng thì khi diệt sạch sẽ đắc Tam quả.

Phật cũng ấn chứng cho người chứng được Nhị quả Tư-đà-hàm sẽ chỉ còn một lần tái sinh lại cõi đời này và chứng A-la-hán.
Tam Quả A Na Hàm
Còn gọi là Bất lai, nghĩa là Không trở lại nữa, xuất hiện nơi vị đã diệt sạch hai kiết sử Tham và Sân.

Nhân duyên làm chúng ta cứ bị liên lụy với cõi đời này chính là do tham lam, tham dục, hận thù, ganh ghét. Hết hai kiết sử Tham và Sân rồi thì nhân duyên với thế gian này cũng hết. Do vậy, một vị chứng A-na-hàm thì không còn bị tái sinh về cõi này nữa, sẽ hóa sinh giữa cõi trời Sắc cứu kính, sau một thời gian không nhất định, sẽ chứng Niết bàn tại đây.

Chúng ta cũng không nghe nói là phải chứng được mức thiền nào thì chứng A-na-hàm, chỉ theo lời Phật dạy để biết rằng ai có thể diệt trừ năm kiết sử từ Thân kiến, Giới cấm thủ, Nghi, Tham và Sân thì đạt được đệ Tam Thánh quả.
Tứ Quả A La Hán.
Là quả vị Thánh cao siêu cuối cùng, thật sự giải thoát, giác ngộ viên mãn. Vị A-la-hán tự tại phi thường, tuổi thọ vượt hơn người bình thường, không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa, muốn chết (viên tịch) lúc nào cũng được.

Sự vĩ đại của một bậc A-la-hán thì không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Mỗi người chỉ tùy theo nhân duyên và trí tuệ của riêng mình để hiểu một phần nho nhỏ nào đó mà thôi.

Nếu trong vô lượng kiếp quá khứ chúng ta xả thân làm lợi ích cho chúng sinh, thực hành Bồ tát hạnh, thì đến khi đủ phước để đắc đạo, ta sẽ chứng được một quả vị A-la-hán cao siêu tột bậc, đó là quả vị Phật.

Khi bản ngã đã hết, vị A-la-hán không còn bị ràng buộc bởi sức mạnh nào đối với luân hồi sinh tử nên hoàn toàn giải thoát.

Sau khi phá luôn năm kiết sử cuối cùng, một vị A-na-hàm sẽ chứng A-la-hán, nghĩa là đạo đức đã trở thành tuyệt đối hoàn hảo. Không một thần Thánh thiên tử nào có thể tìm thấy lỗi lầm của một vị A-la-hán nữa.

Nơi đây, đương nhiên một vị A-la-hán cũng đã thành tựu xong bốn mức thiền. Tứ thiền và Tứ Thánh quả đều hiện diện đầy đủ nơi vị A-la-hán như thế.

Quả Vị Phật có thể gọi là Đại A La Hán (theo PG Nguyên Thủy)
Thế nhưng, đừng vội đánh đồng, Tứ Thánh Quả đây chẳng liên quan gì đến Tứ Thánh mà Bác V/H nói đến , có chăng đó là những quả vị Thinh Văn.
Luôn nghiệm rằng quả vị Phật ngoài Đại A La Hán còn Tự Giác (Duyên giác), Giác tha (Bồ Tát), Giác Hạnh Viên Mãn (Phật)
 
Top