Truy tìm chỗ khởi đầu của sanh tử

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63


Nick VNBN không gửi bài đươc, không biết sao nữa, nên mình lấy nick này trả lời.

Cám ơn bạn đã thảo luận.

Lấy thí dụ cho dễ hiểu: Có một hồ bơi công cộng, mỗi người tập bơi phải thuê 3 bộ áo: áo vô tình, áo hữu tình, áo tối hậu thân. Người tập bơi theo tuần tự 3 bộ áo như vậy và chỉ trả lại 3 áo khi biết bơi. Tại mỗi thời điểm hồ bơi chứa số lượng người nhất định, không thể chứa hết tất cả. Vì vậy chỉ khi một người nào đó biết bơi, lên bờ và trả áo lại thì người đang đợi mới có cơ hội thuê lại đồ và tập bơi, cứ như vậy liên tục không dừng nghỉ. Người biết bơi rồi thì không cần tập nữa. Như vậy đó ạ.

Sự luân chuyển của mỗi cá nhán thì bắt đầu ở thân vô tình và kết thúc ở tối hậu thân. Còn bản chất thật thì không có bắt đầu cũng không kết thúc. Bởi vậy mới nói bắt đầu ở thân vô tình mà không có dấu vết bắt đầu, kết thúc ở tối hậu thân mà cũng không có dấu vết.
:D tui đọc không ít kinh điển + khoa học vật lý, lần đầu tiên mới nghe được một lý luận thật tuyệt vời như vậy. " Còn bản chất thật thì không có bắt đầu cũng không kết thúc"
Đức Phật dạy tiếp:

“Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị Tỷ-kheo thấy sắc, chuyên chú, như lý quán sát sắc. Do vị Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong sắc được?”.

Đức Phật dạy với cùng thể cách ấy về những uẩn còn lại và hỏi:

“Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức được?” — Kinh Tương Ưng Bộ, HT. Thích Minh Châu dịch.

Với sự phân tích về năm uẩn như vậy, một phạm vi tư tưởng tiến bộ hơn xuất hiện. Chính là ở giai đoạn này mà sự hiểu biết chân thật được gọi là tuệ giác hay minh sát tuệ (vipassaana) bắt đầu có tác dụng. Thông qua tuệ giác bởi sự minh sát này mà bản chất thực của năm uẩn được nắm bắt và được nhìn thấy dưới ánh sáng của Tam Pháp Ấn (tilakkhana): vô thường, khổ, và vô ngã.

Không chỉ năm uẩn mới là vô thường, khổ và vô ngã, mà nhân và duyên tạo thành năm uẩn cũng vô thường, khổ và vô ngã. Điểm này Đức Phật dạy rõ:

Sắc, thọ, tưởng, hành và thức, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho ngũ uẩn sanh khởi; cái ấy cũng vô thường. Ngũ uẩn đã được cái vô thường làm cho sanh khởi, này các Tỷ-kheo, làm sao có thể thường được?

Sắc, thọ, tưởng, hành và thức, này các Tỷ-kheo, là khổ. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho ngũ uẩn sanh khởi; cái ấy cũng khổ. Ngũ uẩn đã được cái khổ làm cho sanh khởi, này các Tỷ- kheo, làm sao có thể vui thích hay thỏa mãn được?

Sắc, thọ, tưởng, hành và thức, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho ngũ uẩn sanh khởi; cái ấy cũng vô ngã. Ngũ uẩn đã được cái vô ngã làm cho sanh khởi, này các Tỷ-kheo, làm sao có thể có ngã được?

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm ly đối với các hành, yếm ly đối với thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta được giải thoát”. Vị ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa” Kinh Tương Ưng 22.7-9, tóm tắt.
Không biết ban quản trị làm việc thế nào lại để ông viết tà thuyết như thế, Lọt vào chẳng phải thường, chẳng phải đoạn
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
Người lên đây chỉ nói về cái ấy, chắc là rành về cái ấy, mà đã rành về cái ấy thì chắc chắn là biết dùng cái ấy để trị cho chúng sanh cũng chỉ mắc bệnh ấy. nay có người mắc bệnh ấy, tôi chỉ đến người để điều trị bệnh ấy sao lại bảo tôi không nên ấy.
Tất cả chúng sinh và chư Phật, ngoài cái ấy ra còn việc gì khác nữa chăng?
Nay người chẳng chịu ấy, thì tôi cũng đành chịu ấy thôi biết làm sao được
Không biết người sống được với cái ấy, thì ấy thế nào cho đúng với chúng sinh chưa ấy ấy.Híc ......
.........................

GỞI TÀO THÁO.

Ông lý sự cũng thật đáo để, tôi hiểu tấm lòng của ông rất chân tình với tôi, tôi chưa dám xưng làm thầy bà, mà này ông cứ gài tôi vô hoài à!
Mà tôi quên cảm ơn ông nữa. Thôi, TRÍ này xin cảm ơn và đa tạ ông! Nhờ ông mà tôi nỗi danh quá trời! bây giờ thật khổ cho tôi đi đâu phải lấy nón che mặt, thật là phiền toái quá ông ơi, có xướng vui gì đâu.

Nói thiệt tôi được người ta gởi tôi bài thuốc quí đó, đối với tôi là thuốc bổ biết đâu với người khác là thuốc ngủ luôn thì sao!?
Ông có lòng tốt tôi rất cảm ơn, nhưng cái gì cưỡng cầu thì thôi ông ơi!
Mà tôi có thấy nguoidienhocphat1, và cả ông nữa! có bệnh tình gì đâu!, tôi thấy hai ông vui tính dí dỏm hoạt bát khỏe lắm...Tôi còn chưa bằng hai ông nữa, tôi thì nay yếu mai đau liên miêng...

Bữa nào rảnh tôi còn định sang thăm nhà 2 Ông một phen. Ông biết đường chỉ nhà dùm tôi nha. Tôi định tìm để học mấy câu thiền ngữ tôi nghe thấy rất là thích thích!...Tôi học nói theo mà hổng có được ông ơi! giang sơn khó đổi bản tính khó dời quá ông ơi!

Thôi tôi dốt, chịu dốt thôi.
Tôi đi nghỉ mệt ông ơi, mệt rồi.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
.........................

GỞI TÀO THÁO.

Ông lý sự cũng thật đáo để, tôi hiểu tấm lòng của ông rất chân tình với tôi, tôi chưa dám xưng làm thầy bà, mà này ông cứ gài tôi vô hoài à!
Mà tôi quên cảm ơn ông nữa. Thôi, TRÍ này xin cảm ơn và đa tạ ông! Nhờ ông mà tôi nỗi danh quá trời! bây giờ thật khổ cho tôi đi đâu phải lấy nón che mặt, thật là phiền toái quá ông ơi, có xướng vui gì đâu.

Nói thiệt tôi được người ta gởi tôi bài thuốc quí đó, đối với tôi là thuốc bổ biết đâu với người khác là thuốc ngủ luôn thì sao!?
Ông có lòng tốt tôi rất cảm ơn, nhưng cái gì cưỡng cầu thì thôi ông ơi!
Mà tôi có thấy nguoidienhocphat1, và cả ông nữa! có bệnh tình gì đâu!, tôi thấy hai ông vui tính dí dỏm hoạt bát khỏe lắm...Tôi còn chưa bằng hai ông nữa, tôi thì nay yếu mai đau liên miêng...

Bữa nào rảnh tôi còn định sang thăm nhà 2 Ông một phen. Ông biết đường chỉ nhà dùm tôi nha. Tôi định tìm để học mấy câu thiền ngữ tôi nghe thấy rất là thích thích!...Tôi học nói theo mà hổng có được ông ơi! giang sơn khó đổi bản tính khó dời quá ông ơi!

Thôi tôi dốt, chịu dốt thôi.
Tôi đi nghỉ mệt ông ơi, mệt rồi.
A Di Đà PHật
một ngày nọ khi Đức Thế Tôn trú tại Kỳ viên Tịnh Xá, vua Ba Tư Nặc đến đảnh lễ bậc thầy tôn kính và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Những vị Bà-la-môn sau khi chết sẽ tái sanh trở lại dòng họ Bà la môn hay tái sanh vào nhà Sát lợi, Tỳ xá, Thủ đà la? để trả lời cho vấn đề này, Đức Phật đã nêu ra bốn hạng người ở đời: Thứ nhất, hạng người từ bóng tối đi vào bóng tối; thứ hai, hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng; thứ ba, hạng người từ ánh sáng đi vào bóng tối; thứ tư, hạng người từ ánh sáng đi vào ánh sáng.

Bốn hạng người này được giải thích như sau:

Thứ nhất: Hạng người từ bóng tối đi vào bóng tối

Có những người sanh vào nhà thuộc dòng họ thấp hèn, như sanh vào nhà Chiên-đà-la, nhà người săn bắn, bắt cá, làm đồ tre, nhà người kéo xe và những nhà làm nghề nghiệp thủ công hạ tiện khác; bần cùng, đoản mạng, hình thể tiều tụy mà lại sống theo hạnh nghiệp thấp kém, cũng lại bị người hạ tiện sai khiến. Đó gọi là sanh ra trong bóng tối. Ở nơi bóng tối này, người ấy thân lại làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Vì những lý do này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào ác xứ đọa lạc, rơi vào trong địa ngục. Giống như người từ bóng tối đi vào bóng tối, từ nhà xí đi vào nhà xí, lấy máu rửa máu, bỏ ác lấy ác. Người từ bóng tối đi vào bóng tối cũng lại như vậy, cho nên gọi là từ bóng tối đi vào bóng tối.

Thứ hai: Hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng

Những người sanh vào gia đình thấp hèn cho đến bị người sai làm những điều hèn hạ. Như vậy gọi là sanh ra trong bóng tối. Nhưng người sống nơi bóng tối này, thân luôn làm việc lành, miệng thường nói lời lành, ý nghĩ đến điều lành; vì những lý do này, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được tái sanh vào đường lành, được hóa sanh cõi trời. Ví như người từ đi kiệu lên cưỡi ngựa, từ cưỡi ngựa tiến lên cưỡi voi; người từ bóng tối đi ra ánh sáng cũng lại như vậy. Đó gọi là hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng.

Thứ ba: Hạng người từ ánh sáng đi vào bóng tối

Có người hiện đời sanh vào những gia đình giàu sang khoái lạc thuộc dòng họ Sát-đế-lợi, dòng họ Bà-la-môn, dòng họ Trưởng giả, cũng như sanh vào những gia đình giàu có khoái lạc khác, có nhiều tiền bạc, của cải, nô tỳ, người sai khiến, thường nhóm họp quyến thuộc, thân tướng đoan chánh, thông minh trí tuệ. Đó gọi là sinh ra từ ánh sáng. Nhưng từ nơi ánh sáng này, thân người ấy lại luôn làm điều ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Vì lý do này, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào đường ác, rơi vào trong địa ngục. Giống như có người từ lầu cao, xuống cưỡi voi lớn, từ voi lớn xuống cưỡi ngựa, từ cưỡi ngựa xuống đi xe, từ xe xuống ngồi giường, từ giường bước xuống đất, từ đất rơi xuống hầm hố. Người từ ánh sáng đi vào bóng tối lại cũng như vậy.

Thứ tư: Hạng người từ ánh sáng đi vào ánh sáng

Có người sanh vào nhà giàu sang vui vẻ,... cho đến hình tướng đoan nghiêm. Đây gọi là sanh ra từ ánh sáng. Từ nơi ánh sáng này, người ấy thân luôn làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Vì lý do này, sau khi thân hoại mạng chung, được tái sanh vào đường lành, được hóa thân vào cõi trời. Giống như có người từ lầu quán đến lầu quán;... cho đến từ giường đến giường; hạng người từ ánh sáng đi vào ánh sáng cũng lại như vậy. Đó gọi là từ ánh sáng đi vào ánh sáng.
 

Linhthoai

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
21 Thg 4 2012
Bài viết
343
Điểm tương tác
173
Điểm
43
:D tui đọc không ít kinh điển + khoa học vật lý, lần đầu tiên mới nghe được một lý luận thật tuyệt vời như vậy. " Còn bản chất thật thì không có bắt đầu cũng không kết thúc"

Không biết ban quản trị làm việc thế nào lại để ông viết tà thuyết như thế, Lọt vào chẳng phải thường, chẳng phải đoạn
Bạn rickpham thông cảm cho VNBN đi.

Bạn ấy nói, mà chưa chắc bạn ấy biết mình đang nói cái gì !

Linh thoại đã có nhắc nhở coi chừng bạn ấy kể chuyện phong thần bảng, hay Tề thiên gì đó thôi.- Trong bài Lời Trần tình của đá.

Ở mục Giao lưu tư tưởng nếu xét duyệt mà không có Tam Pháp Ấn hoặc Thật Tướng Ấn, thì sau một thời gian thảo luận sẽ bị xóa thôi.

Chúc vui vẻ.
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
Chào Richpham.
12h19'.
Tính đi ngủ trưa rồi, nhưng thấy ông đến chơi không lẽ khép cửa vô nhà coi sao được! hi hi hi...

Tôi dốt lắm về kinh điển, mà nói thật ông nha, ông cho tôi đoạn kinh trên tôi thích đọc lắm. Ông có biết tôi thích nhất kinh ĐỨC PHẬT THÍCH CA là hai câu gì không!? đó là 2 câu :

- "Tôi nghe như vầy...!"
- "Này các Tỳ Kheo...!"

Ông biết không, nó đã gieo vào tâm thức tôi một niềm hỷ lạc vô bờ bến, một tình cảm sâu đậm nhất như tình mẹ cha giành cho con vậy!
Tôi không hiểu nghĩa lắm, nhưng đọc tới đâu thích đến đó như người bộ hành trên sa mạc khát nước mà gặp nước mưa!

Này ông RICHPHAM, hổm rày tôi đợi ông đến chơi mà không thấy, nay thật là mai cho tôi. Tôi vui quá ông à! hi hi hi...
Ông khỏe không hổm rày làm gì bận lắm sao!? Chừng nào ông có rảnh làm ơn giúp tôi một việc được không? ông không chối từ tôi chứ.
Mà khi nào ông thật rảnh đi, tôi sẽ nói việc nhờ ông nhá.

Ờ mà ông bạn, tôi thấy VNBN viết hay thật! nhưng mà tôi thì dốt đọc không có hiểu gì, tôi cũng không biết đó là chánh hay tà ông ơi, thôi để VNBN viết chừng nào hết mực thì thôi chứ gì! hi hi hi!...
Tôi cũng thấy ban quản trị ở đây họ rất bận rộn và luôn có tầm nhìn bao quát mọi việc tốt xấu, nặng nhẹ hoài hòa. Tôi thấy diễn đàn này là diễn đàn tốt nhất rồi ông à! Có nhiều bậc tiền bối và hậu bối Phật pháp uyên thâm, đáng để tôi học hỏi và kính phục!

Thôi ông ở lại nha, tôi đi ngủ ông ơi, sáng giờ làm việc mỏi lưng quá, chưa có già mà như ông cụ vậy.

Đi nha, tôi cảm ơn ông trước nha!
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
Dạ! TRÍ chào LINHTHOAI

Hỏi thăm Richpham vừa xong liền gặp LINHTHOAI thật là quí hóa quá!

Trước cho TRÍ gởi lời cảm ơn đến LINHTHOAI nha! vì đã phiền lòng dời mình vào ghế ngồi yêm quá hà!
Kiến tánh gì chứ? Nói thật với bạn nha, mình bị kiến cắn thật đó.
Cảm giác rất ê buốt nhưng thật dễ chịu như người ta châm cứu vậy! ai đã từng đi châm cứu thì biết liền à!

Dạ! cũng không dám đùa giởn với LINHTHOAI. TRÍ có vô tình mạo phạm xin được lượng thứ bỏ qua cho.
Hoan hỉ, hoan hỉ!
Một lần nữa TRÍ xin đa tạ và cảm ơn LINHTHOAI rất nhiều.
Kính!
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
haaaaa. Lại ngụy biện nữa rồi. Sự khác nhau giữa lão và người điên là người điên luôn bất động còn tâm lão thì rất động đầy tham sân và ngã mạn. Đó là chổ người điên đang muốn nói với lão. Sử dụng phương tiện của Tổ mà tâm đầy sân si ngã mãn thì khác nào tự mình cắn đuôi của mình. haaaaaaaa. A di đà Phật!
Mi vui và diễn hài hay như ri thì bảo ta quên mi sao được ha ha ha ha.....
Thì ta đã nói là ta khác mi mà.
Mi thì diễn cho thiên hạ coi, còn ta diễn để mi biết , hai điều khác nhau 100% đó chớ.
Mi cứ nhìn trên mặt nước mà cứ nói là sóng to hay gió lớn. đâu biết được dưới đáy nó động hay không động.
hài hước như mi là chấm 10 điểm ha ha ha ha ha......
Trưa ni mi ăn cơm ở mô, ngủ trưa ở mô, mi nói đi để ta chỉ cho mi biết là mi có động hay không động.
Ngủ đi ngủ đi ha ha ha ha ha......
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Mi vui và diễn hài hay như ri thì bảo ta quên mi sao được ha ha ha ha.....
Thì ta đã nói là ta khác mi mà.
Mi thì diễn cho thiên hạ coi, còn ta diễn để mi biết , hai điều khác nhau 100% đó chớ.
Mi cứ nhìn trên mặt nước mà cứ nói là sóng to hay gió lớn. đâu biết được dưới đáy nó động hay không động.
hài hước như mi là chấm 10 điểm ha ha ha ha ha......
Trưa ni mi ăn cơm ở mô, ngủ trưa ở mô, mi nói đi để ta chỉ cho mi biết là mi có động hay không động.
Ngủ đi ngủ đi ha ha ha ha ha......
Haaaaa. Thật ra lão diễn cho cả thiên hạ biết còn người điên này không vo gì để diễn cả. A di đà phật
 

connhoemkhong

Registered
Tham gia
16 Thg 7 2014
Bài viết
182
Điểm tương tác
60
Điểm
28
Mi làm cục đá của lão bất nhị cũng hay

Haaaaa. Thật ra lão diễn cho cả thiên hạ biết còn người điên này không vo gì để diễn cả. A di đà phật
Này cưng!
Sao cứ khư khư ôm cái gọi là bất động vậy.
Định làm con chồn chết hay sao?
Biển mà không sóng ai gọi là biển , đó là biển chết.
Nếu gió cứ lặng im thì mây trắng đâu từng bay...
Nhưng mà mi có biết không, chính cái năng động là để chứng tỏ cái chưa từng động. những điều này lời người xưa nói rất kỹ , mi tìm mà đọc và cố thực hành mà hiểu nghe ?
Mi nên nhớ là khi mê thì người theo pháp.
Lúc tỉnh thì Pháp theo người. vậy mi tỉnh thì lo chi động với không động.
Về tìm thầy mà học, nhớ là đừng tìm lang băm kẻo không cả thầy lẫn trò có ngày vào ngục ha ha ha ha ha.......
 

connhoemkhong

Registered
Tham gia
16 Thg 7 2014
Bài viết
182
Điểm tương tác
60
Điểm
28
.........................

GỞI TÀO THÁO.

Ông lý sự cũng thật đáo để, tôi hiểu tấm lòng của ông rất chân tình với tôi, tôi chưa dám xưng làm thầy bà, mà này ông cứ gài tôi vô hoài à!
Mà tôi quên cảm ơn ông nữa. Thôi, TRÍ này xin cảm ơn và đa tạ ông! Nhờ ông mà tôi nỗi danh quá trời! bây giờ thật khổ cho tôi đi đâu phải lấy nón che mặt, thật là phiền toái quá ông ơi, có xướng vui gì đâu.

Nói thiệt tôi được người ta gởi tôi bài thuốc quí đó, đối với tôi là thuốc bổ biết đâu với người khác là thuốc ngủ luôn thì sao!?
Ông có lòng tốt tôi rất cảm ơn, nhưng cái gì cưỡng cầu thì thôi ông ơi!
Mà tôi có thấy nguoidienhocphat1, và cả ông nữa! có bệnh tình gì đâu!, tôi thấy hai ông vui tính dí dỏm hoạt bát khỏe lắm...Tôi còn chưa bằng hai ông nữa, tôi thì nay yếu mai đau liên miêng...

Bữa nào rảnh tôi còn định sang thăm nhà 2 Ông một phen. Ông biết đường chỉ nhà dùm tôi nha. Tôi định tìm để học mấy câu thiền ngữ tôi nghe thấy rất là thích thích!...Tôi học nói theo mà hổng có được ông ơi! giang sơn khó đổi bản tính khó dời quá ông ơi!

Thôi tôi dốt, chịu dốt thôi.
Tôi đi nghỉ mệt ông ơi, mệt rồi.
À chào Ngài KIẾN ....
Tôi có một thắc mắc mong Ngài tháo gỡ dùm cho.
Ngài nói Ba Phải Thiền Sư là nguoidienhocphat1. có thể nói cái tài xét đoán cho lão tôn học hỏi được ?
Hay té ra là các vị đều là một mẹ đẻ ra à?
Sao Ngài mới vào lại sau 6 năm mà lại biết cái chuyện chỉ riêng ông 6 mới biết vậy.
Lại nữa ngài và ông 6 có vẻ là thâm giao tri kỷ lắm.
Hề hề không có sao , chỉ là bất chợt nhớ đến một vị mà tài năng thì vẹn toàn chẳng thiếu cái chi, chỉ mỗi tội là bản tánh khó dời hà hà hà hà....
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
4h55' sáng 16/6/17

DẠ! GỞI CONNHOEMKHONG.
Sáng rồi thức chưa!? đi uống cà phê với tôi.

Này bạn, tôi đâu có đoán già đón non gì đâu, Ba Phải Thiền Sư là ai tôi đâu biết, mà biết cũng làm gì. Này connhoemkhong, mình đã hỏi cậu ông 6 là ai? sao không nói, còn nữa cậu có việc gì vướng mắc cần mình giúp mình sẽ giúp để trả ơn cậu mà. Nói ra biết đâu mình có thể giúp cậu thì sao!

Dạ! mình xem cậu như người thân thiết không riêng gì cậu mà tất cả mọi người ở trên đây mình đều đối xử thân thiết như nhau, không xu nịnh ai, không ghét bỏ trù dập ai. Ngay cả bạn HẮC PHONG nhắc nhở mình đã vu oan cho TỔ HUỆ NĂNG là ăn cướp gì đó, mình có lỗi! đã nhận lỗi, mình đâu oán trách bạn ấy, bạn ấy đã làm tròn trách nhiệm của người hộ pháp!
Mình rất cảm ơn bạn ấy và cả bạn nữa.

Này connhoemkhong, mình rất dốt kinh điển, thấy Vienquang6 viết hay mình ghé học, đọc thôi, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nha!
Này cậu! ai ai mình cũng cho là thâm giao tri kỷ hết, cả với cậu nữa! cậu tin không?! mình rất trân trọng cậu và tất cả các bạn. Ở mà nè cậu! biết đâu kiếp trước mình là anh em với cậu, hay mình là anh em với ông 6 gì đó như cậu nói thì sao? có khả năng chứ, hay mình và HẮC PHONG biết đâu kiếp trước cô ấy là Dì, là CÔ là EM gái của mình thì sao!? Thuyết luân hồi nhân quả của ĐỨC PHẬT THÍCH CA nói đúng lắm chứ!

Cho nên cái gì chưa thân thiết hãy làm cho nó trở nên thân thiết!, cái gì đã thân thiết hãy làm cho nó trở nên rất rất thân thiết!
Chỉ có ích chứ đâu có hại phải không!
Sao ngoại Đạo TRÍ này nghĩ ngợi nông nổi cậu đừng có cười nha.

Cậu biết mình là ngoại đạo mà còn trò chuyện tâm tình với mình thì cậu đã trở nên rất thân thiết lâu rồi cậu chưa biết sao! hi hi hi!


Mình trở lại diễn đàn này rất là vui và hạnh phúc! khi thấy mọi người tin tấn tu hành là mình rất tin tấn theo! mặc dù mình chưa có biết tu cái ĐẠO TRONG! Nếu cậu không bỏ mặc mình ở ngoài cái vỏ ĐẠO thì cậu hãy nhanh tay dìu dắt mình vào bên trong đạo nha, mình cảm ơn cậu trước.

Mình nói thật lòng, không dám đùa giởn.

Thôi, nói nhiều rồi, đi pha cà phê nhà uống cái đã cậu không đi với mình ra quán cà phê nên ở nhà một mình uống đỡ buồn vậy
Nhà mình vắng vẻ lắm mời cậu đến chơi mình luôn niềm nở tiếp đón!
Báy bay cậu nha.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Này cưng!
Sao cứ khư khư ôm cái gọi là bất động vậy.
Định làm con chồn chết hay sao?
Biển mà không sóng ai gọi là biển , đó là biển chết.
Nếu gió cứ lặng im thì mây trắng đâu từng bay...
Nhưng mà mi có biết không, chính cái năng động là để chứng tỏ cái chưa từng động. những điều này lời người xưa nói rất kỹ , mi tìm mà đọc và cố thực hành mà hiểu nghe ?
Mi nên nhớ là khi mê thì người theo pháp.
Lúc tỉnh thì Pháp theo người. vậy mi tỉnh thì lo chi động với không động.
Về tìm thầy mà học, nhớ là đừng tìm lang băm kẻo không cả thầy lẫn trò có ngày vào ngục ha ha ha ha ha.......
Haaaaa. Lại ba hoa chích chòe nữa rồi. Cứ nhai lại lời tổ như con vẹt như vậy mà không chán sao. Chính lão là người cần tìm thầy mà học vì gần đất xa trời mà chỉ ôm rác rưởi phân uế vào thân như vậy thì thật là tội nghiệp. A di đà phật.
 

connhoemkhong

Registered
Tham gia
16 Thg 7 2014
Bài viết
182
Điểm tương tác
60
Điểm
28
Con chó suốt ngày như mi dính chặt .... có phật tánh hay không?

Haaaaa. Lại ba hoa chích chòe nữa rồi. Cứ nhai lại lời tổ như con vẹt như vậy mà không chán sao. Chính lão là người cần tìm thầy mà học vì gần đất xa trời mà chỉ ôm rác rưởi phân uế vào thân như vậy thì thật là tội nghiệp. A di đà phật.
Thế cái này A di đà phật nó dính chặt vào cái mõm thúi của mi không bao giờ rời gọi là gì? hả con chó không có phật tánh ha ha ha ha ha ha........
Mi cứ sướng mồm rồi sủa cho đã đi, kẻo mai mốt đối mặt với diêm vương thì chớ có cho là lời mi hơn lời tổ hí.
Chừng nào mi không còn chỗ để đi , không có lời để nói thì mới nên nói lời chư Tổ là rác rưởi, phân uế.
Giờ mi thân còn như chó sủa rông, hàng ngày còn bặm mồm tập đánh vần lời Phật - Tổ mà lại dám ọe mửa như chó bị cảm lạnh vậy ?
mi xem trên thế giới này, từ Sa Di cho đến Hòa Thượng, có nước nào không có các vị nhắc lại lời Phật - Tổ để tự mình răn đe , học tập.....hứ?
Chuyện của mi để xem các Lão huynh nơi diễn đàn có bồng mi mà bái lạỵ không biết.
Nếu có ai đó đồng tâm với con chó điên thì lên tiếng thử coi.
Các vị lâu nay triển khai kinh, luận , bàn lời chư Tổ thì cũng chỉ là làm cái lời thằng chó điên nói có phải ?
 

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
30
Điểm tương tác
13
Điểm
8
Tam pháp ấn

:D tui đọc không ít kinh điển + khoa học vật lý, lần đầu tiên mới nghe được một lý luận thật tuyệt vời như vậy. " Còn bản chất thật thì không có bắt đầu cũng không kết thúc"

Không biết ban quản trị làm việc thế nào lại để ông viết tà thuyết như thế, Lọt vào chẳng phải thường, chẳng phải đoạn
Sơ đồ mà VNBN đã viết là:
Để tránh hiểu lầm VNBN sửa lại chuỗi luân chuyển như sau:
.....>> Vô tình chúng sanh 1>>Hữu tình chúng sanh 1 >> Tối hậu thân 1>>Vô tình chúng sanh 2 >> Hữu tình chúng sanh 2>> Tối hậu thân 2>> Vô tình chúng sanh 3>> Hữu tình chúng sanh 3>> Tối hậu thân 3>>....

Giải thích sơ đồ: số 1 ám chỉ cá nhân 1, số 2, 3,.... là nói đến cá nhân khác. Sơ đồ này bất tận không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc nhưng với mỗi cá nhân thì sự luân chuyển bắt đầu ở thân vô tình và kết thúc ở tối hậu thân.

Vi phạm tam pháp ấn hay không?

* Vô thường, Khổ: thân vô tình, thân hữu tình, tối hậu thân là một chuỗi của sự luân chuyển, tức là mỗi cá nhân không có thân cố định hay hình thái cố định nào. Bởi vậy, các thân luôn biến đổi. Và từ đó cũng nói lên cái gọi là Khổ.
* Vô ngã: là đặc điểm nổi bậc trong giáo lý Phật Giáo, phân biệt ra hết các gáo lý khác!
Chuỗi trên không miêu tả sự luân chuyển của một cá nhân cố định nào cả mà là sự ghép nối luân chuyển nối tiếp của tất cả cá nhân có thể có. Như vậy chuỗi không có thực thể cố định! Vô ngã.

Xét mỗi cá nhân 1, 2, 3 hay tất cả mỗi cá nhân đều luân chuyển bắt đầu ở thân vô tình và kết thúc ở tối hậu thân. Một cá nhân luân chuyển bắt đầu ở thân vô tình và kết thúc ở tối hậu thân thì không có thực thể lưu trú trong các thân, vì mỗi thân đều biến đổi và cuối cùng chấm dứt luân chuyển ở tối hậu thân. Mỗi cá nhân miêu tả trong chuỗi cũng đáp ứng về khái niệm Vô Ngã.

* Vô ngã không chưa đủ! NGÃ VÔ NGÃ là chân thật ngã.

Vô ngã là cái thấy các pháp đều do nhân duyên hình thành và hoại diệt, không có thực thể lưu trú trong các nhân duyên, vì các nhân duyên cũng lại là do các nhân duyên khác mà tạo nên.

Cái nhìn vô ngã là cái nhìn bác bỏ sự tìm kiếm thực thể trong tập hợp một nhóm nhân duyên nào đó, một giai đoạn nào đó thì thành ra không thể tìm thấy thực thể lưu trú, chứ không hề phủ nhận không có thực thể một cách khơi khơi vì nếu sự thật rằng không có thực thể thì ai luân hồi, ai tu học, ai giải thoát, việc tìm kiếm thực thể trú trong ngũ uẩn thì không thể thấy được sự thật, nhìn cục bộ thì không thể thấy. Phải nhìn toàn bộ quá trình, không thể căn cứ vào giai đoạn hay một hình thái nào, phải nhìn tất cả giai đoạn, tất cả hình thái mà phát hiện ra và khẳng định thực thể (vô ngôn), sanh hết thảy các pháp mà vẫn bất động, chính là Ngã mà vẫn vô ngã!

* Mỗi cá nhân, bao gồm các pháp chưa luân chuyển, đang luân chuyển, kết thúc luân chuyển. Thiếu một giai đoạn cũng không được! Nó là biết hay không biết? pháp chưa luân chuyển phản ánh rằng nó không phải biết, pháp kết thúc luân chuyển thì phản ánh rằng nó không phải không biết. Không phải trong văn tự, không phải ngoài văn tự, không phải trong ngũ uẫn, không phải ngoài ngũ uẫn. Như vậy mỗi cá nhân trong chuỗi luân chuyển đều là thực thể tối sơ và tối hậu, phi ngôn mà chẳng bỏ ngôn, là NGÃ VÔ NGÃ.
 

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
30
Điểm tương tác
13
Điểm
8
Cũng không hẳn người duyệt là đúng!Bạn rickpham thông cảm cho VNBN đi.

Bạn ấy nói, mà chưa chắc bạn ấy biết mình đang nói cái gì !

Linh thoại đã có nhắc nhở coi chừng bạn ấy kể chuyện phong thần bảng, hay Tề thiên gì đó thôi.- Trong bài Lời Trần tình của đá.

Ở mục Giao lưu tư tưởng nếu xét duyệt mà không có Tam Pháp Ấn hoặc Thật Tướng Ấn, thì sau một thời gian thảo luận sẽ bị xóa thôi.

Chúc vui vẻ.
Chỉ mang tính tương đối thôi bạn, như cái nhìn thiển cận của bạn như cho rằng cục đá chỉ là sắc thì bạn đang chấp sắc rồi, nói là chấp sắc nhưng không phải chấp có mà là bạn đang chấp không. Vì bạn cho rằng cục đá là trống không, không có cái gì hết. Còn những người biết cục đá vô ngã nhưng cũng biết không phải là không có cái gì hết. Chính vì thấy cái đó mà vẫn đảm bảo vô ngã thì mới thấy cục đá sẽ luân chuyển và cuối cùng đến tối hậu thân và thành Phật.

Những ai chỉ tháy con người thành Phật, hoặc loài hữu tình thành Phật thì chưa thấy pháp chân thật. Vì đó là cái thấy bất bình đẳng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, một chùm 5 uẫn chẳng riêng biệt; thế mà cái này thành Phật được; cái kia thì không. Do đó, xét trong chuỗi thời gian vô cùng vô tận, tất thảy chúng sanh, dù vô tình hay hữu tình đều thành Phật.
 

Tâm Viên

Registered
Tham gia
11 Thg 10 2015
Bài viết
49
Điểm tương tác
9
Điểm
8
..... Chính vì thấy cái đó mà vẫn đảm bảo vô ngã thì mới thấy cục đá sẽ luân chuyển và cuối cùng đến tối hậu thân và thành Phật.

Những ai chỉ tháy con người thành Phật, hoặc loài hữu tình thành Phật thì chưa thấy pháp chân thật. Vì đó là cái thấy bất bình đẳng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, một chùm 5 uẫn chẳng riêng biệt; thế mà cái này thành Phật được; cái kia thì không. Do đó, xét trong chuỗi thời gian vô cùng vô tận, tất thảy chúng sanh, dù vô tình hay hữu tình đều thành Phật.
Oh ! Nói như VNBN quả là hay, quá xá là hay !

+ Sắc, Thọ, tưởng, hành, thức đều "thành Phật". Vậy khi VNBN "thành Phật" là thành 5 ông Phật ? (lạy không hết).

+ Cục đá thành Phật, là thành Vô Số Phật.- Vì theo lý "bình đẳng" ( như Bất Lưỡng ) nói, thì đá là do vô số các hợp thành, các này thành được thì các kia cũng thành được chứ ?

+ Lại các đá thành Phật được. Thì theo lý "bình đẳng" ( như Bất Lưỡng ) nói, thì nước, gió, lửa cũng thành Phật được chớ sao nữa ?

Ôi ! xoay đến đâu cũng đụng Phật. !

Uống nước tức là ăn thịt Phật (tội lỗi). !

Ăn rau cũng là ăn thịt Phật (vì rau cũng là vật chất) (tội lỗi). !

Đi trên mặt đất, tức là "đạp" trên Phật.- (tội lỗi). !

À ! Mà cho hỏi:

THÀNH PHẬT LÀ THÀNH CÁI GÌ VẬY ?


Kính
 

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
30
Điểm tương tác
13
Điểm
8
Oh ! Nói như VNBN quả là hay, quá xá là hay !

+ Sắc, Thọ, tưởng, hành, thức đều "thành Phật". Vậy khi VNBN "thành Phật" là thành 5 ông Phật ? (lạy không hết).

Kính


Bạn không đọc kỹ rồi bạn ạ! VNBN đâu có khẳng định ngũ uẩn thành PHẬT, phần bài viết mà VNBN viết cho Linhthoai là đang phản đối tư tưởng cho rằng con người hoặc hữu tình mới thành Phật còn cục đá thì không. Tuyên bố của VNBN tất cả chúng sanh hữu tình, vô tình đều tựu PHẬT TRÍ trong chuỗi thời gian dài nhất có thể.

Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Hãy nghiệm lấy điều này sẽ hiểu!


+ Cục đá thành Phật, là thành Vô Số Phật.- Vì theo lý "bình đẳng" ( như Bất Lưỡng ) nói, thì đá là do vô số các hợp thành, các này thành được thì các kia cũng thành được chứ ?
+ Lại các đá thành Phật được. Thì theo lý "bình đẳng" ( như Bất Lưỡng ) nói, thì nước, gió, lửa cũng thành Phật được chớ sao nữa ?

Ôi ! xoay đến đâu cũng đụng Phật. !

Uống nước tức là ăn thịt Phật (tội lỗi). !

Ăn rau cũng là ăn thịt Phật (vì rau cũng là vật chất) (tội lỗi). !

Đi trên mặt đất, tức là "đạp" trên Phật.- (tội lỗi). !
Vì bạn thấy cục đá là sắc chất nên bạn khẳng định cục đá không thành PHẬT. Còn VNBN thì thấy cục đá ấy chẳng phải sắc, chẳng ngoài sắc, chẳng trong sắc, là cái liên kết tất cả đầu dây mối nhợ, bởi vậy VNBN thấy cục đá thành PHẬT thì cũng là lẽ đương nhiên. Cũng như mỗi người chúng ta đây, nếu chỉ là ngũ uẫn thì đâu có ai thành PHẬT được!

Nhấn mạnh một lần nữa, nếu bạn chỉ thấy cục đá là sắc chất thì không giống như VNBN thấy cục đá không chỉ là sắc và như vậy bạn không hiểu VNBN nói.

Cục đá do hữu hạn cát tạo thành thôi bạn ơi, nhưng nếu chỉ có cát mà không có liên kết gì thì không tạo thành cục đá được. Cái gì giúp cho những hạt cát kết nối được? Chia hạt các ra nhỏ hơn nữa,... Cái gì giúp chúng liên kết lại? Bất luận chia nhỏ thế nào đi nữa thì phải có liên kết lại. Bạn hiểu được cái liên kết đó đi thì mới hiểu cục đá "sẽ" thành Phật. À, nhớ một điều nữa là cục đá mà VNBN nói là thành PHẬT là trong tương lai lâu dài luân chuyển tiến hóa lên nhé, còn cục đá hiện tại với thân sắc chất thì chưa đủ khả năng thành PHẬT. Rõ ràng như vậy, xin đọc kỹ và đừng lầm lẩn!

Nếu không nhờ cái đó liên kết lại thì cục đá là một đống cát rời. Mỗi người chúng ta đây cũng vậy, nếu không nhờ cái đó liên kết thì năm thức sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi thứ một nơi và thân xác là một đống gồm những hạt thịt rời rạc.
À ! Mà cho hỏi:

THÀNH PHẬT LÀ THÀNH CÁI GÌ VẬY ?
BẠN THÀNH PHẬT LÀ THÀNH CÁI TRƯỚC KHI BẠN XUẤT HIỆN Ở THẾ GIAN NÀY (BẤT LUẬN KIẾP NÀO)PS. NHỮNG AI CHỈ THẤY CỤC ĐÁ LÀ SẮC CHẤT THÌ HÃY XEM LẠI, KHÔNG LẼ TU HỌC ĐẠI THỪA PHẬT PHÁP BẤY LÂU NAY MÀ CHẤP TRƯỚC NHƯ VẬY SAO?
 

connhoemkhong

Registered
Tham gia
16 Thg 7 2014
Bài viết
182
Điểm tương tác
60
Điểm
28
4h55' sáng 16/6/17

DẠ! GỞI CONNHOEMKHONG.
Sáng rồi thức chưa!? đi uống cà phê với tôi.

Này bạn, tôi đâu có đoán già đón non gì đâu, Ba Phải Thiền Sư là ai tôi đâu biết, mà biết cũng làm gì. Này connhoemkhong, mình đã hỏi cậu ông 6 là ai? sao không nói, còn nữa cậu có việc gì vướng mắc cần mình giúp mình sẽ giúp để trả ơn cậu mà. Nói ra biết đâu mình có thể giúp cậu thì sao!

Dạ! mình xem cậu như người thân thiết không riêng gì cậu mà tất cả mọi người ở trên đây mình đều đối xử thân thiết như nhau, không xu nịnh ai, không ghét bỏ trù dập ai. Ngay cả bạn HẮC PHONG nhắc nhở mình đã vu oan cho TỔ HUỆ NĂNG là ăn cướp gì đó, mình có lỗi! đã nhận lỗi, mình đâu oán trách bạn ấy, bạn ấy đã làm tròn trách nhiệm của người hộ pháp!
Mình rất cảm ơn bạn ấy và cả bạn nữa.

Này connhoemkhong, mình rất dốt kinh điển, thấy Vienquang6 viết hay mình ghé học, đọc thôi, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nha!
Này cậu! ai ai mình cũng cho là thâm giao tri kỷ hết, cả với cậu nữa! cậu tin không?! mình rất trân trọng cậu và tất cả các bạn. Ở mà nè cậu! biết đâu kiếp trước mình là anh em với cậu, hay mình là anh em với ông 6 gì đó như cậu nói thì sao? có khả năng chứ, hay mình và HẮC PHONG biết đâu kiếp trước cô ấy là Dì, là CÔ là EM gái của mình thì sao!? Thuyết luân hồi nhân quả của ĐỨC PHẬT THÍCH CA nói đúng lắm chứ!

Cho nên cái gì chưa thân thiết hãy làm cho nó trở nên thân thiết!, cái gì đã thân thiết hãy làm cho nó trở nên rất rất thân thiết!
Chỉ có ích chứ đâu có hại phải không!
Sao ngoại Đạo TRÍ này nghĩ ngợi nông nổi cậu đừng có cười nha.

Cậu biết mình là ngoại đạo mà còn trò chuyện tâm tình với mình thì cậu đã trở nên rất thân thiết lâu rồi cậu chưa biết sao! hi hi hi!


Mình trở lại diễn đàn này rất là vui và hạnh phúc! khi thấy mọi người tin tấn tu hành là mình rất tin tấn theo! mặc dù mình chưa có biết tu cái ĐẠO TRONG! Nếu cậu không bỏ mặc mình ở ngoài cái vỏ ĐẠO thì cậu hãy nhanh tay dìu dắt mình vào bên trong đạo nha, mình cảm ơn cậu trước.

Mình nói thật lòng, không dám đùa giởn.

Thôi, nói nhiều rồi, đi pha cà phê nhà uống cái đã cậu không đi với mình ra quán cà phê nên ở nhà một mình uống đỡ buồn vậy
Nhà mình vắng vẻ lắm mời cậu đến chơi mình luôn niềm nở tiếp đón!
Báy bay cậu nha.
Đêm nay có ngẫu hứng muốn sáng mai được dùng li Cafe chính hiệu từ Ngài nếu lời mời còn hiệu nghiệm.
Có thể giữa Ngài và conhoemkhong đã là..mà Ngài không muốn để lộ thiên cơ chăng?
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
5h06' sáng
TRÍ mời Connhoemkhong 1 ly caphe!

Đêm nay có ngẫu hứng muốn sáng mai được dùng li Cafe chính hiệu từ Ngài nếu lời mời còn hiệu nghiệm.
Có thể giữa Ngài và conhoemkhong đã là..mà Ngài không muốn để lộ thiên cơ chăng?
Lời mời luôn có hiệu nghiệm.Vậy là connhoemkhong đã nhận lời, thật là vui vui...

TRí dốt này nói bậy bạ thôi, đùa cho vui chứ thiên cơ gì chứ!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên