Truy tìm chỗ khởi đầu của sanh tử

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
30
Điểm tương tác
13
Điểm
8

Kính thưa các bạn, việc đã trình bày sau đây, rất khó để hiểu, không dành cho người mới tìm hiểu, hãy đọc thật kỹ rồi cùng nhau thảo luận.

Chúng ta cùng nhau lùi về quá khứ của bản thân mỗi người, xem có sự bắt đầu hay không?

Xét cá nhân là anh A hiện nay. Kiếp trước liền kề gọi là A1, kiếp trước liền kề của A1 gọi là A2,.... cứ như vậy, có tất thảy bao nhiêu kiếp trước?

- Nếu có vô hạn kiếp trước thì nghĩa là chuỗi nhân duyên tạo nên anh A kéo dài vô hạn về trước, dẫn đến là các nhân duyên không có sự thống nhất, luôn có dị biệt, tức là bản chất thật nơi A sẽ bất nhất. Như vậy nhìn về tương lai thì A cũng không có sự kết thúc, không có sự liễu các nhân duyên (vì dị biệt mãi), trái với thực tế mà Đức Phật đã khẳng định "các ngươi là Phật sẽ thành".

- Như vậy chỉ có hữu hạn kiếp sống trong sự luân chuyển mà thôi. Luân chuyển là sự thay đổi hết thân này đến thân kia. Hữu hạn kiếp sống nghĩa là hữu hạn thân, tức là có thân đầu tiên và thân cuối cùng!

Thân cuối cùng là thân thị hiện thành Phật, còn gọi là tối hậu thân Bồ Tát, như Ngài Tất Đạt Đa là tối hậu thân bồ tát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều này chắc ai cũng biết. Nhưng thân đầu tiên trong chuỗi luân chuyển này ra sao? Thân đầu tiên là thuộc nhóm vô tình chúng sanh - không có tri giác, tất định. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy "tánh không sanh ám muội, ám muội kết tụ thành sắc". Và Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm " Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí". Như vậy, tình trạng vô tình tồn tại trong một khoảng thời kì nào đó, rồi chúng sanh ấy phát khởi pháp hữu tình (có tri giác) - thân ngũ uẩn, tiến triển lên nữa đến tối hậu thân bồ tát thì kết túc sự luân chuyển.

Nhiều cá nhân tương tác với nhau và tạo nên thế giới luân chuyển, chúng ta gọi là dòng sông luân chuyển, dòng sông này không có mở đầu, không có kết thúc, hằng thường chảy bất tận. Vì sao? Cá nhân này kết thúc sự luân chuyển thì cá nhân khác nhảy vào bắt đầu sự luân chuyển, liên tục chẳng dứt! Vào chẳng có dấu vết, ra cũng chẳng có dấu vết!(Tương tự như câu: khi cha mẹ chưa sanh ra ta là ai? Truy tìm chỗ này sẽ thấy không có dấu vết. Khi sinh ra rồi thì ai là ta? Truy tìm chỗ này cũng thấy không có dấu vết).

Nói một cách khác, các chư Phật không đồng thời xuất hiện, bởi vậy mới nói ba đời chư Phật. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Chư Phật này nhập Niết Bàn thì chư Phật vị lai bắt đầu thọ thân đầu tiên, kế thừa dòng Pháp. Chư Phật nhập Niết Bàn không có dấu vết, thọ thân đầu tiên cũng chẳng có tỳ vết. Trước không có dấu vết, sau cũng không dấu vết.

Kính thưa các bạn, việc đã trình bày trên, rất khó để hiểu, không dành cho người mới tìm hiểu, hãy đọc thật kỹ rồi cùng nhau thảo luận.
 

Tâm Viên

Registered
Tham gia
11 Thg 10 2015
Bài viết
49
Điểm tương tác
9
Điểm
8

Kính thưa các bạn, việc đã trình bày sau đây, rất khó để hiểu, không dành cho người mới tìm hiểu, hãy đọc thật kỹ rồi cùng nhau thảo luận.

Kính chào Ban VNBN. Xin cho hỏi:

- Việc này, dành cho ai ?

- Hiểu để làm gì ?

- Thảo luận việc này có ích lợi gì ?
 

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
30
Điểm tương tác
13
Điểm
8
Kính chào Ban VNBN. Xin cho hỏi:

- Việc này, dành cho ai ?

- Hiểu để làm gì ?

- Thảo luận việc này có ích lợi gì ?
Kính chào bạn,
- Ai muốn tìm hiểu về chính mình và người khác cũng như muôn loài thì nên tìm hiểu.
- Hiểu để không lầm sự thật các pháp và sự thật về bản thân mỗi người, đồng thể bình đẳng, đều sẽ Phật, giác ngộ về bản thân mình và vạn vật.
- Để phát tâm Bồ Đề tu học. Tại sao vậy? Vì rốt cuộc các bạn đều sẽ là Phật, dù các bạn không muốn cũng không được. Không muốn thì thọ thêm nhiều thân khổ nữa, và vì vậy lâu trở về với chính mình.
 

Tâm Viên

Registered
Tham gia
11 Thg 10 2015
Bài viết
49
Điểm tương tác
9
Điểm
8
Kính chào bạn,
- Ai muốn tìm hiểu về chính mình và người khác cũng như muôn loài thì nên tìm hiểu.
- Hiểu để không lầm sự thật các pháp và sự thật về bản thân mỗi người, đồng thể bình đẳng, đều sẽ Phật, giác ngộ về bản thân mình và vạn vật.
- Để phát tâm Bồ Đề tu học. Tại sao vậy? Vì rốt cuộc các bạn đều sẽ là Phật, dù các bạn không muốn cũng không được. Không muốn thì thọ thêm nhiều thân khổ nữa, và vì vậy lâu trở về với chính mình.
`
A ! Dường như tôi hiểu được ý của bạn. Có phải bạn muốn nói:

- Sự thật bản thân mỗi người là một cục đá.

- Cuối cùng các cục đá sẽ không còn nữa (vì đã thành Phật hết rồi).Cả thế gian này sẽ thành hư vô. Thành Phật cuối cùng là thành hư vô ?

Cảm ơn Bạn đã chia sẻ sự giác ngộ của bạn.
 

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
30
Điểm tương tác
13
Điểm
8
`
A ! Dường như tôi hiểu được ý của bạn. Có phải bạn muốn nói:

- Sự thật bản thân mỗi người là một cục đá.

- Cuối cùng các cục đá sẽ không còn nữa (vì đã thành Phật hết rồi).Cả thế gian này sẽ thành hư vô. Thành Phật cuối cùng là thành hư vô ?

Cảm ơn Bạn đã chia sẻ sự giác ngộ của bạn.
Bạn vui tánh quá!
Bạn trích dẫn một đoạn mà VNBN nói sự thật bản thân mỗi người là một cục đá rồi VNBN sẽ giải thích đoạn ấy cho rõ hơn.

(Nếu sự thật mỗi người là đá thì mãi mãi là đá, không thể thành Phật)
"Dòng sông luân luyển" (đã định nghĩa) chảy chảy mãi bất tận, từng cá nhân thọ thân thị hiện làm kẻ vô minh rồi làm người giác ngộ. Cá nhân này giác ngộ xong thì cá nhân khác nhảy vào dòng sông luân chuyển ấy,... mãi như thế, ....
 

Tâm Viên

Registered
Tham gia
11 Thg 10 2015
Bài viết
49
Điểm tương tác
9
Điểm
8
Bạn đã nói:


Chuổi trên được viết lại thành như sau:

.......>> Vô tình chúng sanh 1>>Hữu tình chúng sanh 1 >> Phật 1>>Vô tình chúng sanh 2 >> Hữu tình chúng sanh 2>> Phật 2>> Vô tình chúng sanh 3>> Hữu tình chúng sanh 3>> Phật 3>>.............

Vô số chuỗi như vậy! Không lường tính nổi.

vậy có mâu thuẩn với câu này không ?

Bạn vui tánh quá!
Bạn trích dẫn một đoạn mà VNBN nói sự thật bản thân mỗi người là một cục đá rồi VNBN sẽ giải thích đoạn ấy cho rõ hơn.

(Nếu sự thật mỗi người là đá thì mãi mãi là đá, không thể thành Phật)

 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Kính chào bạn,
- Ai muốn tìm hiểu về chính mình và người khác cũng như muôn loài thì nên tìm hiểu.
- Hiểu để không lầm sự thật các pháp và sự thật về bản thân mỗi người, đồng thể bình đẳng, đều sẽ Phật, giác ngộ về bản thân mình và vạn vật.
- Để phát tâm Bồ Đề tu học. Tại sao vậy? Vì rốt cuộc các bạn đều sẽ là Phật, dù các bạn không muốn cũng không được. Không muốn thì thọ thêm nhiều thân khổ nữa, và vì vậy lâu trở về với chính mình.
Ông thử đi khám thần kinh xem có vấn đề gì không?
Hoặc là đến nhà thằng điên 1 trò chuyện với hắn vài buổi rồi rủ nhau đến bàn với nguyenviettri xem thế nào, liệu ông ta có phương pháp gì đặc biệt ?
Ví dụ như cắt lưỡi hay bịt mồm, hoặc cho uống thuốc để im lặng chẳng hạn.
Chứ như cái đà này mà ông cứ nói thì mai sau có người muốn tìm ông cũng khó và gian nan lắm
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Ông thử đi khám thần kinh xem có vấn đề gì không?
Hoặc là đến nhà thằng điên 1 trò chuyện với hắn vài buổi rồi rủ nhau đến bàn với nguyenviettri xem thế nào, liệu ông ta có phương pháp gì đặc biệt ?
Ví dụ như cắt lưỡi hay bịt mồm, hoặc cho uống thuốc để im lặng chẳng hạn.
Chứ như cái đà này mà ông cứ nói thì mai sau có người muốn tìm ông cũng khó và gian nan lắm
Heeeee. Lão già ngộ độc phương tiện của tổ hôm bữa gio luyện công phu thế nào mà dám kéo nguoi điên này vào. Ăn gậy tét đầu hoài ko sợ sao. Haaaaaaa. A di đà phật.
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Heeeee. Lão già ngộ độc phương tiện của tổ hôm bữa gio luyện công phu thế nào mà dám kéo nguoi điên này vào. Ăn gậy tét đầu hoài ko sợ sao. Haaaaaaa. A di đà phật.
Rìu thiên lôi còn chẳng làm sứt sợi lông lão tôn huống là que bới rác của thằng điên ha ha ha ha....
đi viện binh đi chứ mấy câu lổm bổm trong mồm mãi không biết thẹn đúng là điên nặng lắm ha ha ha ha.....
Dạo này xem ra điên cũng có nhóm có họp ha ha ha ha .....
Ta ngồi chơi xem nhóm điên chơi trò cho vui thôi....ha ha ha ha .......
 

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
30
Điểm tương tác
13
Điểm
8
Bạn đã nói:


Chuổi trên được viết lại thành như sau:

.......>> Vô tình chúng sanh 1>>Hữu tình chúng sanh 1 >> Phật 1>>Vô tình chúng sanh 2 >> Hữu tình chúng sanh 2>> Phật 2>> Vô tình chúng sanh 3>> Hữu tình chúng sanh 3>> Phật 3>>.............

Vô số chuỗi như vậy! Không lường tính nổi.

vậy có mâu thuẩn với câu này không ?

Bạn vui tánh quá!
Bạn trích dẫn một đoạn mà VNBN nói sự thật bản thân mỗi người là một cục đá rồi VNBN sẽ giải thích đoạn ấy cho rõ hơn.

(Nếu sự thật mỗi người là đá thì mãi mãi là đá, không thể thành Phật)

Do bạn chưa hiểu nên mới nói vậy thôi.

Thứ nhất, Chữ Phật 1, Phật 2,... trong các chuỗi trên là thân cuối cùng trong tiến trình chúng sanh, là tối hậu thân bồ tát. Thí dụ như nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Thái Tử Tất Đạt Đa là tối hậu thân của Ngài ấy. Do đó, chữ Phật viết trong chuỗi ấy là nói về kiếp sống cuối cùng trong chuỗi luân chuyển chứ không phải là Phật Quả.

Thứ hai, không phải cả đều thành Phật cùng một lượt đâu. VNBN đã viết rõ là cá nhân này thành Phật thì cá nhân khác nhảy vô dòng sông luân chuyển, nối tiếp nhau liên tục.

Bạn có thắc mắc thì cứ thảo luận.


Để tránh hiểu lầm VNBN sửa lại chuỗi luân chuyển như sau:
.....>> Vô tình chúng sanh 1>>Hữu tình chúng sanh 1 >> Tối hậu thân 1>>Vô tình chúng sanh 2 >> Hữu tình chúng sanh 2>> Tối hậu thân 2>> Vô tình chúng sanh 3>> Hữu tình chúng sanh 3>> Tối hậu thân 3>>....

 

VNBN

Registered
Tham gia
13 Thg 6 2017
Bài viết
30
Điểm tương tác
13
Điểm
8

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Do bạn chưa hiểu nên mới nói vậy thôi.

Thứ nhất, Chữ Phật 1, Phật 2,... trong các chuỗi trên là thân cuối cùng trong tiến trình chúng sanh, là tối hậu thân bồ tát. Thí dụ như nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Thái Tử Tất Đạt Đa là tối hậu thân của Ngài ấy. Do đó, chữ Phật viết trong chuỗi ấy là nói về kiếp sống cuối cùng trong chuỗi luân chuyển chứ không phải là Phật Quả.

Thứ hai, không phải cả đều thành Phật cùng một lượt đâu. VNBN đã viết rõ là cá nhân này thành Phật thì cá nhân khác nhảy vô dòng sông luân chuyển, nối tiếp nhau liên tục.

Bạn có thắc mắc thì cứ thảo luận.


Để tránh hiểu lầm VNBN sửa lại chuỗi luân chuyển như sau:
.....>> Vô tình chúng sanh 1>>Hữu tình chúng sanh 1 >> Tối hậu thân 1>>Vô tình chúng sanh 2 >> Hữu tình chúng sanh 2>> Tối hậu thân 2>> Vô tình chúng sanh 3>> Hữu tình chúng sanh 3>> Tối hậu thân 3>>....

vậy theo bạn đâu là khởi đầu, đâu lại là kết thúc. Nếu tu hành theo cách lý giải của bạn thì vẫn không có điểm cuối, vậy có nghĩa đức phật vẫn đang luân hồi ở một thế giới nào đó, vẫn đang hóa thân thành cục đá và đợi chuyển hóa thành hữu tình chúng sanh, rồi lại tiếp tục tối hậu thân? Vậy giờ tui chẳng cần phải tu hành làm gì, vì có được như phật thì vẫn phải tiếp tục làm một cục đá rồi tiếp tới lại chạy vòng vòng như thế. Giờ không tu cũng thế mà chẳng tu lại phải tiêu dao hơn gấp ngàn lần?
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Rìu thiên lôi còn chẳng làm sứt sợi lông lão tôn huống là que bới rác của thằng điên ha ha ha ha....
đi viện binh đi chứ mấy câu lổm bổm trong mồm mãi không biết thẹn đúng là điên nặng lắm ha ha ha ha.....
Dạo này xem ra điên cũng có nhóm có họp ha ha ha ha .....
Ta ngồi chơi xem nhóm điên chơi trò cho vui thôi....ha ha ha ha .......
Haaaaa. Thật là nực cười vài câu lõm bõm mà ko vượt qua được sân si nổi đùng đùng nhiều lần như vậy thì khoe môi múa mép có ích gì haaaaaa. Sử dụng phương tiện của tổ đánh người mà người ung dung tự tại còn mình thì lại bị ăn đòn mơi đau. Haaaaa. Đâu có ai ngu si như lão tự mình cầm roi đánh mình. A di đà phật
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
híc.....

Haaaaa. Thật là nực cười vài câu lõm bõm mà ko vượt qua được sân si nổi đùng đùng nhiều lần như vậy thì khóe môi múa mép có ích gì haaaaaa. Sử dụng phương tiện của tổ đánh người mà người ứng dụng tự tại còn mình thì lại bị ăn đòn mới đau. Haaaaa. Đâu có ai ngu si như lão tự mình cầm roi đánh mình. A di đà phật

Thì lâu lâu lôi mi ra nghịch cho vui chứ có sân với hận chi ha ha ha ha ......
Với lại thấy mi có thêm bạn mới thì mừng cho mi.
Còn ngu si thì ta nhận đâu có từ chối ha ha ha ha.... vì chỉ có những thằng điên như mi mới nhận mình là kiến..... với ...ha ha ha ha.......
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
Ông thử đi khám thần kinh xem có vấn đề gì không?
Hoặc là đến nhà thằng điên 1 trò chuyện với hắn vài buổi rồi rủ nhau đến bàn với nguyenviettri xem thế nào, liệu ông ta có phương pháp gì đặc biệt ?
Ví dụ như cắt lưỡi hay bịt mồm, hoặc cho uống thuốc để im lặng chẳng hạn.
Chứ như cái đà này mà ông cứ nói thì mai sau có người muốn tìm ông cũng khó và gian nan lắm
Dạ! Này TÀO THÁO.
Có tôi đây, nghe nói ông chỉ nhà tôi cho nguoidienhocphat1 phải không?
Dạ! làm ơn dùm tôi, ông chỉ nhà là chết tôi rồi, ở chỗ này tôi đọc không có hiểu ông VNBN nói kinh điển quá cao siêu quá thâm thúy! tôi rất dốt nghe như vịt nghe sấm vậy. Tôi chả dám léo hánh đến đây, nay bất đắc dĩ quá vào đây phân trần rồi chạy ra khỏi đây ông à!

Này ông TÀO THÁO, ông thấy tôi rất là hiền lành mà, đi đâu tôi cũng cúi chào, dạ dạ thưa thưa! Tôi rất sợ, ông không thấy sao?. Tôi không dám cắt lưỡi hay bịt mồm hay cho thuốc uống gì đâu nha! Đừng xúi dại chết tôi à. Tôi một thân một mình bị người ta rược chạy không kịp đâu.

Thôi! chạy trước là thượng sách. Ở đây thật không ổn...
Chừng nào ông uống cà phê thì nhắc tên tôi gọi tôi, còn không thì đừng nhắc bậy bạ đó nha.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83

Thì lâu lâu lôi mi ra nghịch cho vui chứ có sân với hận chi ha ha ha ha ......
Với lại thấy mi có thêm bạn mới thì mừng cho mi.
Còn ngu si thì ta nhận đâu có từ chối ha ha ha ha.... vì chỉ có những thằng điên như mi mới nhận mình là kiến..... với ...ha ha ha ha.......
Haaaaa. Trơ tráo như lão lưỡi 2 đòn sốc như lão mà cứ hênh hoang bôi tro trét trấu vào mặt tổ thì có xứng đáng học pháp trực chỉ nhân tâm không? Cả diễn đàn này ai cũng biết lão sân si ngút trời mà dám trơ trẽn phủ nhận vậy. Haaaaa. Đúng là tên quái thai của tổ suu thiền. Haaaaa. Lo mà tu tập cho đàng hoàng đi đưng có làm trò cười cho thiên hạ. A di đà phật.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
vậy theo bạn đâu là khởi đầu, đâu lại là kết thúc. Nếu tu hành theo cách lý giải của bạn thì vẫn không có điểm cuối, vậy có nghĩa đức phật vẫn đang luân hồi ở một thế giới nào đó, vẫn đang hóa thân thành cục đá và đợi chuyển hóa thành hữu tình chúng sanh, rồi lại tiếp tục tối hậu thân? Vậy giờ tui chẳng cần phải tu hành làm gì, vì có được như phật thì vẫn phải tiếp tục làm một cục đá rồi tiếp tới lại chạy vòng vòng như thế. Giờ không tu cũng thế mà chẳng tu lại phải tiêu dao hơn gấp ngàn lần?


Nick VNBN không gửi bài đươc, không biết sao nữa, nên mình lấy nick này trả lời.

Cám ơn bạn đã thảo luận.

Lấy thí dụ cho dễ hiểu: Có một hồ bơi công cộng, mỗi người tập bơi phải thuê 3 bộ áo: áo vô tình, áo hữu tình, áo tối hậu thân. Người tập bơi theo tuần tự 3 bộ áo như vậy và chỉ trả lại 3 áo khi biết bơi. Tại mỗi thời điểm hồ bơi chứa số lượng người nhất định, không thể chứa hết tất cả. Vì vậy chỉ khi một người nào đó biết bơi, lên bờ và trả áo lại thì người đang đợi mới có cơ hội thuê lại đồ và tập bơi, cứ như vậy liên tục không dừng nghỉ. Người biết bơi rồi thì không cần tập nữa. Như vậy đó ạ.

Sự luân chuyển của mỗi cá nhán thì bắt đầu ở thân vô tình và kết thúc ở tối hậu thân. Còn bản chất thật thì không có bắt đầu cũng không kết thúc. Bởi vậy mới nói bắt đầu ở thân vô tình mà không có dấu vết bắt đầu, kết thúc ở tối hậu thân mà cũng không có dấu vết.
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chỉ là nói chuy

Dạ! Này TÀO THÁO.
Có tôi đây, nghe nói ông chỉ nhà tôi cho nguoidienhocphat1 phải không?
Dạ! làm ơn dùm tôi, ông chỉ nhà là chết tôi rồi, ở chỗ này tôi đọc không có hiểu ông VNBN nói kinh điển quá cao siêu quá thâm thúy! tôi rất dốt nghe như vịt nghe sấm vậy. Tôi chả dám léo hánh đến đây, nay bất đắc dĩ quá vào đây phân trần rồi chạy ra khỏi đây ông à!

Này ông TÀO THÁO, ông thấy tôi rất là hiền lành mà, đi đâu tôi cũng cúi chào, dạ dạ thưa thưa! Tôi rất sợ, ông không thấy sao?. Tôi không dám cắt lưỡi hay bịt mồm hay cho thuốc uống gì đâu nha! Đừng xúi dại chết tôi à. Tôi một thân một mình bị người ta rược chạy không kịp đâu.

Thôi! chạy trước là thượng sách. Ở đây thật không ổn...
Chừng nào ông uống cà phê thì nhắc tên tôi gọi tôi, còn không thì đừng nhắc bậy bạ đó nha.
Người lên đây chỉ nói về cái ấy, chắc là rành về cái ấy, mà đã rành về cái ấy thì chắc chắn là biết dùng cái ấy để trị cho chúng sanh cũng chỉ mắc bệnh ấy. nay có người mắc bệnh ấy, tôi chỉ đến người để điều trị bệnh ấy sao lại bảo tôi không nên ấy.
Tất cả chúng sinh và chư Phật, ngoài cái ấy ra còn việc gì khác nữa chăng?
Nay người chẳng chịu ấy, thì tôi cũng đành chịu ấy thôi biết làm sao được
Không biết người sống được với cái ấy, thì ấy thế nào cho đúng với chúng sinh chưa ấy ấy.Híc ......
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Haaaaa. Trơ tráo như lão lưỡi 2 đòn sốc như lão mà cứ hênh hoang bôi tro trét trấu vào mặt tổ thì có xứng đáng học pháp trực chỉ nhân tâm không? Cả diễn đàn này ai cũng biết lão sân si ngút trời mà dám trơ trẽn phủ nhận vậy. Haaaaa. Đúng là tên quái thai của tổ suu thiền. Haaaaa. Lo mà tu tập cho đàng hoàng đi đưng có làm trò cười cho thiên hạ. A di đà phật.
Ta nghe nói Chư Tổ nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng không sai. nay ta học chư Tổ để nói với ngươi cái ngược cũng đúng mà xuôi cũng phải.
Vì sao! vì ngươi lúc thì theo xuôi , lúc thì leo ngược, cho nên khi mi nói như thế thì ta nói chẳng như thế. khi mi nói chẳng như thế thì ta lại nói như thế, rồi cứ đảo lộn tùng phèo , vậy ngươi biết mô mà lần , nên không hiểu cũng là bình thường thôi , vì Pháp nó vốn như vậy ( bất định pháp ) ha ha ha ha....
Thì mi thấy đó trong thiên hạ có kẻ nào là không làm hề cho thiên hạ ha ha ha ha......
Ví như mi làm hề cho mọi người coi, mà ta thì làm hề cho mi coi ha ha ha ha ha.....
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Ta nghe nói Chư Tổ nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng không sai. nay ta học chư Tổ để nói với ngươi cái ngược cũng đúng mà xuôi cũng phải.
Vì sao! vì ngươi lúc thì theo xuôi , lúc thì leo ngược, cho nên khi mi nói như thế thì ta nói chẳng như thế. khi mi nói chẳng như thế thì ta lại nói như thế, rồi cứ đảo lộn tùng phèo , vậy ngươi biết mô mà lần , nên không hiểu cũng là bình thường thôi , vì Pháp nó vốn như vậy ( bất định pháp ) ha ha ha ha....
Thì mi thấy đó trong thiên hạ có kẻ nào là không làm hề cho thiên hạ ha ha ha ha......
Ví như mi làm hề cho mọi người coi, mà ta thì làm hề cho mi coi ha ha ha ha ha.....
haaaaa. Lại ngụy biện nữa rồi. Sự khác nhau giữa lão và người điên là người điên luôn bất động còn tâm lão thì rất động đầy tham sân và ngã mạn. Đó là chổ người điên đang muốn nói với lão. Sử dụng phương tiện của Tổ mà tâm đầy sân si ngã mãn thì khác nào tự mình cắn đuôi của mình. haaaaaaaa. A di đà Phật!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên