Trung Quán Học Viện-Hiển Mật Song Tu Viên Dung.

Status
Không mở trả lời sau này.

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
509
Reaction score
119
Điểm
43
7071*THÀNH LẬP: VÌ KHÔNG CÓ CÁI “NGÃ VÔ SINH” ĐỘC LẬP THƯỜNG HẰNG TRONG THẮNG NGHĨA ĐẾ, GIỐNG NHƯ THẾ GIAN CHẤP NHẬN ĐỨA CON CỦA PHỤ NỮ VÔ SINH.

-DO ĐÓ, NÓI “NGÃ KIẾN” LÀ Y CỨ “CHO NGÃ CHẤP” CŨNG KHÔNG ĐÚNG LÝ.

-VÌ KHÔNG CÓ “NGÃ VÔ SINH” ĐỘC LẬP THƯỜNG HẰNG NÊN “PHƯƠNG DIỆN THẾ TỤC CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN CÓ”.Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Vì không có ngã vô sinh

Như con của phụ nữ vô sinh

Nó làm y cứ cho ngã chấp thì không đúng lý

Ngay cả thế tục cũng không chấp nhận có.7072


*TRONG CÁC LUẬN GIẢI CỦA NGOẠI ĐẠO, NÓI RẰNG ĐẶC TÍNH CỦA NGÃ V.V.. TẤT CẢ ĐÃ BỊ BÁC BỎ.


-DO CHỨNG MINH “NHÂN” “NGÃ VÔ SINH ĐỘC LẬP THƯỜNG HẰNG TRÊN PHƯƠNG DIỆN PHỔ THÔNG” [CỦA NGOẠI ĐẠO] VỚI HỌ, THÌ ĐỐI VỚI THẾ GIAN PHÁP CŨNG KHÔNG TỒN TẠI.

-DO ĐÓ, NGÃ KHÔNG CÓ MỌI ĐẶC TÍNH NHƯ VẬY!Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Trong các luận của ngoại đạo

Nói đặc tính của ngã, tất cả bị bác bỏ

Do chứng minh nhân vô sinh phổ thông đối với họ

Cho nên không có mọi đặc tính như vậy.

7073
*DO KHÔNG CÓ CÁI NGÃ NÀO KHÁC VỚI UẨN


-NGOÀI CÁC UẨN (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) KHÔNG THỂ TÌM THẤY NGÃ.

-CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN Y CỨ CỦA TÂM Ý THỨC LÀ NGÃ,

-KHÔNG CHẤP NHẬN “NGÃ CHẤP TỒN TẠI ĐỘC LẬP THƯỜNG HẰNG”, NƠI NHẬN THỨC PHỔ THÔNG THẾ GIAN.

-TUY RẰNG: NGƯỜI THẾ GIAN HỌ KHÔNG BIẾT VỀ NGÃ, NHƯNG HỌ VẪN CÓ NGÃ KIẾN. (ngã kiến= cái thấy liên quan tới ngã).

---------------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Do không có ngã khác với uẩn

Ngoài các uẩn không thể nắm bắt được ngã

Cũng không chấp nhận y cứ của tâm, ngã chấp thế gian

Tuy họ không hề biết ngã nhưng vẫn có ngã kiến.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
509
Reaction score
119
Điểm
43
7074

*CHÚNG SINH TRẢI QUA NHIỀU KIẾP TRONG CÕI “BÀNG SINH”. (Bàng sinh= súc vật, con vật đi 2 chân như vịt, gà v.v..)

-NHƯNG CHƯA HỀ THẤY HỌ CHẤP RẰNG: CÓ NGÃ THƯỜNG HẰNG TỒN TẠI ĐỘC LẬP, NGÃ VÔ SINH.

-MÀ VẪN THẤY HỌ, THẤY CÓ NGÃ CHẤP (cái thấy liên quan tới ngã, ngã kiến).

--------

*KẾT LUẬN: “KHÔNG CÓ NGÔ “KHÁC VỚI CÁC UẨN”.

--------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Chúng sinh trải qua nhiều kiếp trong cõi bàng sinh

Chưa từng thấy họ chấp có ngã thường, vô nhân sinh

Mà vẫn thấy họ có ngã chấp

Kết luận: không hề có ngã khác với uẩn.7075
*THÀNH LẬP: VÌ KHÔNG CÓ CÁI NGÃ NÀO NGOÀI CÁC UẨN.


-ĐỐI TƯỢNG ĐỘC NHẤT CỦA NGÃ KIẾN LÀ CÁC UẨN.

-------------

-MỘT SỐ CHO RẰNG: CƠ SỞ NƯƠNG TỰA CỦA NGÃ KIẾN LÀ CẢ NĂM UẨN.

-CŨNG CÓ KẺ CHO RẰNG NGÃ ĐỘC NHẤT Ở TÂM Ý THỨC.

-------------Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Vì không có ngã ngoài các uẩn

Đối tượng độc nhất của ngã kiến là các uẩn

Một số cho rằng cơ sở nương tựa của ngã kiến

Là cả năm uẩn, cũng có kẻ cho rằng độc nhất tâm.7076*THÀNH LẬP: NGÃ KHÔNG KHÁC CÁC UẨN, NGÃ KHÔNG LÀ SẮC THÂN NÀY.


------------

*NẾU “NĂM UẨN (sắc, thọ, tưởng, hành, thức)” LÀ “NGÔ.

-THÌ NHIỀU UẨN, NÊN TRỞ THÀNH NHIỀU NGÃ.

-----------

*NẾU NHƯ VẬY, NGÃ LÀ THỰC CHẤT CÓ TỰ TÁNH, NGÃ KIẾN CÓ TỰ TÁNH,

-NẾU CHẤP CÓ TỰ TÁNH CỦA CÁC UẨN TRỞ THÀNH KHÔNG SAI LẦM.

-NẾU NGÃ CÓ TỰ TÁNH THÌ KHI ĐẮC NIẾT BÀN, XÁC QUYẾT “NGÃ SẼ ĐOẠN DIỆT”.

-----------*THỜI GIAN (sát na=đơn vị thời gian nhỏ nhất) TRƯỚC KHI ĐẮC NIẾT BÀN.

-BỞI VÌ CÓ TỰ TÁNH CỦA CÁC UẨN, NÊN CÓ TỰ TÁNH SINH DIỆT, CÓ TỰ TÁNH NÊN SẼ CÓ KHÔNG TÁC GIẢ (người nhận), CÓ TỰ TÁNH NÊN SẼ KHÔNG QUẢ.

-NẾU CÓ TỰ TÁNH NHƯ TRÊN, THÌ NGƯỜI NÀY TẠO NGHIỆP, NGƯỜI KIA BỊ QUẢ BÁO.

------------

*TÔI KHÔNG CÓ LỖI VÌ DÒNG TƯƠNG TỤC CHÂN THẬT.

-TRƯỚC ĐÃ QUAN SÁT NÓI LỖI DÒNG TƯƠNG TỤC.

---------

*DO ĐÓ, NÓI RẰNG CÓ TỰ TÁNH CÁC UẨN VÀ TÂM LÀ NGÃ, KHÔNG HỢP LÝ.

-VÌ THẾ GIAN KHÔNG TỒN TẠI HỮU BIÊN HOẶC VÔ BIÊN V.V…

----------

*THEO “BẠN” VỊ DU GIÀ CHỨNG VÔ NGÃ.

-KHI ĐÓ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CÓ CÁC PHÁP.

-----------

*NẾU NÓI KHI ẤY CHỈ ĐOẠN TRỪ “NGÃ THƯỜNG HẰNG”.

-ĐỐI VỚI CÁC NGƯƠI CHẤP TRƯỜNG HỢP ĐÓ CHO RẰNG : TÂM VÀ UẨN KHÔNG LÀ NGÃ.

---------

*THEO “BẠN” CHO RẰNG: NẾU VỊ DU GIÀ CHỨNG ĐẮC “VÔ NGÔ, SẼ ĐOẠN CÁI NGà THƯỜNG HẰNG,

-THÌ SẼ KHÔNG NHẬN BIẾT RÕ RÀNG VỀ SẮC, THỌ , TƯỞNG, HÀNH, THỨC V.V…

-BỞI DO DUYÊN SINH, NÊN BẠN “THẤY SẮC THẬT CÓ” KHỞI THAM ĐẮM LÀ THẬT V.V…

-DO BẠN CHƯA HIỂU RÕ BẢN THỂ THẬT CHẤT CỦA CHÚNG [NÊN HIỂU LỆCH LẠC NHƯ VẬY].

-----------

*BỞI VÌ BẠN CHẤP RẰNG: KINH CỦA BẠN, ĐỨC PHẬT DẠY CÁC “UẨN” LÀ NGÃ.

-NÊN BẠN CHẤP NHẬN “CÁC UẨN LÀ NGÔ.

--------

-ĐIỀU ĐÓ Đà ĐƯỢC PHỦ ĐỊNH, BỞI VÌ “NGÔ KHÔNG “KHÁC UẨN”.

-NHƯNG Ở KINH KHÁC ĐỨC PHẬT DẠY: “NGÃ KHÔNG PHẢI LÀ SẮC”.Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Xét trường hợp năm uẩn là ngã

Trở thành nhiều ngã vì các uẩn nhiều

Như nhiều uẩn nên ngã cũng thành nhiều

Trở thành Ngã là thực chất và ngã kiến

Chấp có thực chất trở thành không sai lầm.Khi đạt Niết Bàn xác quyết Ngã đoạn diệt

Sát na trước khi đắc Niết Bàn

Thì có sinh diệt, không tác giả không quả

Sẽ thành người này tạo nghiệp, kẻ khác bị quả báo.Tôi không có lỗi vì nói dòng tương tục chân thật

Trước đã quán sát nói lỗi dòng tương tục

Cho nên các uẩn và tâm là ngã, không hợp lý

Vì thế gian không tồn tại hữu biên hoặc vô biên v.v….Theo Bạn vị Du Già chứng vô ngã

Khi đó quyết định không các pháp

Nếu nói khi ấy chỉ đoạn trừ Thường Ngã

Đối với ngươi trường hợp đó tâm và uẩn không là ngã.Theo Bạn vị Du già chứng vô ngã

Sẽ không nhận biết như thật về sắc v.v…

Duyên thấy sắc (thật có) khởi tham dục v.v…

Do không hiểu bản thể của chúng.Vì Phật dạy các Uẩn là ngã

Cho nên Bạn chấp thuận các uẩn là ngã

Điều đó phủ định ngã không khác uẩn

Vì ở Kinh khác (Phật) dạy: ngã không là sắc.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
509
Reaction score
119
Điểm
43
7078
*THÀNH LẬP: TRONG “ĐẠI BÁT NHÃ KINH” ĐỨC PHẬT NÓI RẰNG: SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC; KHÔNG PHẢI LÀ NGÃ.

-KHÔNG CHẤP NHẬN NHỮNG KINH DẠY “CÁC UẨN LÀ NGÔ.

---------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Lý do sắc, thọ không là ngã, tưởng cũng không

Các hành không là ngã, thức cũng không phải ngã

Điều này được tuyên thuyết trong các Kinh

Không chấp nhận Kinh dạy uẩn là ngã.7079


*THÀNH LẬP KHI NÓI RẰNG: CÁC UẨN LÀ NGÃ LÀ TỔ HỢP TẤT CẢ CỦA CÁC UẨN (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ BẢN THỂ RIÊNG LẺ CỦA TỪNG UẨN MỘT.


-DO KHÔNG CÓ THẬT NGÃ TÌM THẤY, NGÃ THẬT CHẤT KHÔNG LÀ TỔ HỢP CỦA CÁC UẨN.

--------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Khi tuyên thuyết Uẩn là ngã

Là tổ hợp của các uẩn, không là bản thể của từng uẩn

Ngã cũng không là Đấng Cứu Hộ,

Không Điều Ngự Sư, không nhân chứng

Do không có thật ngã, ngã không là tổ hợp của uẩn.

7077


*THÀNH LẬP: “ĐƠN ĐỘC” RIÊNG LẺ MỘT UẨN NÀO, THÌ KHÔNG LÀ NGÃ.

--------

*Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

-Khi lắp ráp tập hợp bộ phận của chiếc xe ngựa

-Sẽ thành chiếc xe, ngã cũng tương đồng như chiếc xe

-Khi dạy rằng phụ thuộc vào các uẩn

-Do hội tụ các uẩn đơn độc không là ngã.


 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
509
Reaction score
119
Điểm
43
7080
*THÀNH LẬP NẾU “BẠN” NÓI RẰNG: NGÃ LÀ CÓ HÌNH DÁNG, VÌ HÌNH DÁNG CÓ SẮC TƯỚNG.
-THEO BẠN NÓI SẮC TƯỚNG CỦA THÂN SẼ GỌI LÀ NGÃ.

-----------

*TỔ HỢP CỦA SẮC THÂN NÀY, NHƯ TÂM V.V… DO KHÔNG CÓ HÌNH SẮC NÊN KHÔNG LÀ NGÃ.
-VÌ CHÚNG KHÔNG CÓ HÌNH HÀI VÓC DÁNG HAY SAO???!!
---------

*THÀNH LẬP: NẾU “CHỦ THỂ NHẬN THỨC” “LÀ MỘT BẢN THỂ” VỚI ĐỐI TƯỢNG “BỊ NHẬN THỨC”.
-THÌ “HÀNH ĐỘNG” VÀ “CHỦ THỂ HÀNH ĐỘNG” THÀNH MỘT, KHÔNG HỢP LÝ.
-----------

*NẾU NGHĨ RẰNG: “CÓ HÀNH ĐỘNG” NHƯNG “KHÔNG CÓ CHỦ THỂ HÀNH ĐỘNG” THÌ KHÔNG HỢP LÝ.

-VÌ KHÔNG CÓ CHỦ THỂ HÀNH ĐỘNG, THÌ SẼ KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Nếu nói ngã là hình dáng, vì hình dáng có hình sắc
Theo Bạn sắc thân sẽ gọi là Ngã
Tổ hợp của tâm v.v… sẽ không là ngã
Vì chúng không có hình hài vóc dáng.

Nếu chủ thể nhận thức là một bản thể với đối tượng bị nhận thức
Thì hành động và chủ thể hành động thành một, không hợp lý
Nếu nghĩ: có hành động nhưng không chủ thể hành động thì không hợp lý,
Vì không chủ thể hành động thì không hành động.

7081*NGÃ DO PHỤ THUỘC “CÁC ĐẠI” (đất, nước, lửa, gió, hư không, thức) NÊN ĐỨC PHẬT DẠY RẰNG:
“KHÔNG THẬT LÀ NGÔ.

--------
Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Phật dạy: Ngã phụ thuộc vào đất, nước,
Lửa, gió, thức, hư không
Sáu chủng giới và sáu xứ
Đó là xúc chạm của mắt (nhãn xúc) v.v....

7082


*THÀNH LẬP: NẾU BẠN “ CHẤP GIỮ TÂM NÀY” VÀ TÂM SỞ CÁC PHÁP,


-ĐỨC PHẬT DẠY RÕ RÀNG NGÃ KHÔNG Ở TRONG TỪNG UẨN MỘT.

-VÀ KHÔNG LÀ “TỔ HỢP TẤT CẢ CÁC UẨN” LÀ NGÃ.

-----------


*KẾT LUẬN: DO VẬY, CHÚNG KHÔNG LÀ ĐỐI TƯỢNG “TÂM CHẤP NGÔ.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Chấp giữ tâm và tâm sở các pháp
Dạy rõ ràng ngã không là từng uẩn một
Và không là duy nhất tổ hợp

Do vậy chúng không là (đối tượng) tâm chấp ngã.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
509
Reaction score
119
Điểm
43
7084


*THÀNH LẬP: QUÁN SÁT TÍNH CHẤT CỦA NGÃ.

---------

*NẾU BẠN CHO RẰNG: KHI CHỨNG VÔ NGÃ, ĐOẠN TRỪ CHẤP “NGÃ THƯỜNG HẰNG”.

-THÌ Ở ĐÂY, TÔI CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN NGÃ KIẾN LÀ NƠI NƯƠNG TỰA CỦA “NGÃ CHẤP”.

----------

-DO ĐÓ, NÊN BẠN NÓI RẰNG: HIỂU ĐƯỢC VÔ NGÃ, CŨNG TIÊU DIỆT TÂM CHẤP “NGÃ KIẾN”, THẬT QUẢ LÀ KINH NGẠC!

--------

*NẾU NHƯ BẠN THẤY CON RẮN ĐANG KẸT TRONG VÁCH TƯỜNG NHÀ MÌNH, NÓI RẰNG KHÔNG CÓ CON VOI Ở ĐÂY, ĐỂ NHẰM LOẠI BỎ NGỜ VỰC, BỎ SỢ HÃI CON RẮN.

-Ô HÔ! BẠN TRỞ THÀNH TRÒ CƯỜI CHO THIÊN HẠ.

-NGÃ KHÔNG CÓ TRONG CÁC UẨN. TRONG CÁC UẨN CŨNG KHÔNG CÓ NGÃ.

-----------

*NẾU QUÁN SÁT ĐÚNG NHƯ VẬY, PHÂN BIỆT NÀY KHÔNG SINH KHỞI.

-NẾU QUÁN SÁT “KHÁC TÍNH CHẤT NÀY” PHÂN BIỆT SẼ SINH KHỞI.

-DO “QUÁN SÁT KHÔNG KHÁC TÍNH CHẤT” THẬT NÀY,

-PHÂN BIỆT [THẬT ĐOẠN TRỪ] NÀY SAI LẦM.

----------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Khi chứng vô ngã, đoạn trừ thường ngã

Đây cũng không chấp nhận là nơi nương tựa của ngã chấp

Cho nên nói rằng hiểu được vô ngã

Cũng là tiêu diệt ngã kiến, thật quả là kinh ngạc.Như thấy con rắn trong kẹt vách tường nhà mình

Nói rằng không có con voi ở đây

Nhằm loại bỏ ngờ vực, bỏ sợ hãi con rắn

Ô hô! Bạn trở thành trò cười cho thiên hạ.Ngã không có trong các uẩn

Trong các uẩn cũng không có ngã

Nếu khác tính, phân biệt này sinh khởi

Do không khác tính, phân biệt này sai lầm.


7085
*KHÔNG CHẤP NHẬN NGÃ LÀ SỞ HỮU SẮC THÂN NÀY,


-DO KHÔNG CÓ NGÃ THẬT CÓ, NÊN KHÔNG LIÊN QUAN NGHĨA NGÃ SỞ HỮU SẮC THÂN.

-NGÃ THÌ KHÔNG ĐỒNG MỘT THỂ (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), CŨNG KHÔNG KHÁC VỚI SẮC THÂN NÀY.

*DO VẬY, CHÚNG SINH NHƯ “GIA SÚC” TUY KHÁC TÍNH CHẤT HÌNH HÀI, NHƯNG HỌ CÓ “THÂN KIẾN” (cái thấy liên quan tới ngã) KHÔNG KHÁC NHAU [VỚI CON NGƯỜI].

---------

*SẮC THÂN NÀY KHÔNG LÀ NGÃ, NGÃ KHÔNG CÓ TRONG SẮC THÂN NÀY.

-NGÃ KHÔNG CÓ TRONG THÂN NÀY, CŨNG KHÔNG CÓ THÂN TRONG NGÃ.

*NÊN BIẾT TẤT CẢ UẨN TRONG BỐN LOẠI KIẾN: THÂN KIẾN, BIÊN CHẤP KIẾN, KIẾN THỦ KIẾN, TÀ KIẾN.

-ĐÓ LÀ HAI MƯƠI LOẠI NGÃ KIẾN.Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Không chấp nhận ngã sở hữu sắc thân

Do ngã không có, không liên quan nghĩa sở hữu

Ngã thì không đồng nhất thể, không khác với sắc thân

Có gia súc khác (tính), có thân không khác (tính).Sắc thân không là ngã, ngã không có sắc thân

Ngã không có trong thân, cũng không có thân trong ngã

Nên biết tất cả uẩn trong bốn phạm trù

Đó là hai mươi loại ngã kiến.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
509
Reaction score
119
Điểm
43
7086*THÀNH LẬP: “NHẬN BIẾT SAI LẦM VỀ NGÔ TỪ “TRUNG QUÁN TỰ TỤC PHÁI TRỞ XUỐNG”.

-----------

*MỘT SỐ CHẤP NHẬN NGÃ CÓ TỰ TÁNH, NGÃ LÀ MỘT, LÀ KHÁC, LÀ THƯỜNG, LÀ VÔ THƯỜNG V.V…

-LẠI MỘT SỐ KHÁC CHO RẰNG: NGÃ ĐỐI TƯỢNG NHẬN BIẾT CỦA SÁU THỨC (Duy Thức).


-NHÓM KHÁC, ĐỒNG THUẬN CHẤP NHẬN “TỰ TÁNH NGÔ LÀ NỀN TẢNG CƠ BẢN CỦA “NGà CHẤP”.


------------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Một số chấp nhận có thật tính cá thể, ngã

Không thể nói là một, khác, thường, vô thường, v.v…

Nói ngã đối tượng nhận biết của sáu thức

Cũng đồng thuận ngã là nền tảng cơ bản của ngã chấp.

7087
*BÁC BỎ NGÃ CÓ TỰ TÁNH.


-THÀNH LẬP: PHÁP VÔ NGÃ VẮNG MẶT TỰ TÁNH CÁC PHÁP THẬT THỂ.

------------

*NGUYÊN DO TÔI TRUNG QUÁN KHÔNG ĐỒNG Ý THÂN LIÊN HỆ VỚI TÂM “KHÔNG THỂ NÓI, KHÔNG THỂ GIÃI BÀY”.

-KHÔNG CHẤP NHẬN CÓ SỰ VẬT “KHÔNG THỂ NÓI”.

*NẾU NÓI NGÃ LÀ PHÁP CÓ TỰ TÁNH, THỰC CHẤT. NHƯ VẬY THÌ “TÂM LÀ THẬT CÓ” SẼ KHÔNG THỂ NÓI, KHÔNG THỂ GIÃI BÀY.

--------------

*KHI BẠN “BÁC BỎ ĐỐI TƯỢNG” NÓI RẰNG CHIẾC BÌNH KHÔNG THẬT CHẤT.

-NHƯNG BẠN CHO RẰNG BẢN THỂ TỪNG BỘ PHẬN CỦA CHIẾC BÌNH (đất…) v.v… KHÔNG THỂ NÓI LÀ SAI LẦM.

-------------

*NẾU NGÃ LÀ MỘT VỚI CÁC UẨN, HOẶC KHÁC VỚI CÁC UẨN SẼ THÀNH KHÔNG THỂ NÓI, VÌ CÓ TỰ TÁNH,

-NẾU CÁC UẨN VÀ TÂM CÓ THỂ NÓI, THÌ BẠN KHÔNG NÊN CHẤP NHẬN CÓ TỰ TÁNH.

-----------

*NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN “TỰ NGÔ KHÁC VỚI TÂM THỨC, VÀ CHẤP NHẬN “NGà THỰC THỂ” KHÁC VỚI “SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC V.V…”.

-VẬY SẼ THẤY THỰC THỂ TỒN TẠI TRONG HAI PHẠM TRÙ: THÂN KIẾN (chấp thật về thân), BIÊN CHẤP TỰ TÁNH KIẾN.


*VÌ PHÁP VÔ NGÃ VẮNG MẶT TỰ TÁNH CÁC PHÁP THẬT THỂ.

-------------Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Nguyên do không đồng ý thân liên hệ với tâm “không thể nói” *(bất khả thuyết, bất định, không thể giãi bày)

Không chấp nhận có sự vật không thể nói

Nếu nói ngã là pháp thực chất

Như tâm thật có sẽ không thể không nói.


Khi Bạn nói chiếc bình không thực chất

Bản thể bộ phận của chiếc bình v.v… không thể nói

Ngã là một hoặc khác với uẩn sẽ thành không thể nói

Thì Bạn không nên chấp nhận có tự tánh.


Bạn không chấp nhận tự ngã khác với tâm thức

Chấp nhận ngã khác với các pháp sắc v.v…

Sẽ thấy thực thể tồn tại trong hai phạm trù

Vì vô ngã vắng mặt pháp thực thể.


7088*THÀNH LẬP: NƠI NƯƠNG TỰA NGÃ CHẤP CŨNG KHÔNG THỰC THỂ.


-----------

*NGÃ NÀY DO PHỤ THUỘC CÁC UẨN THÀNH LẬP NÊN KHÔNG THỰC THỂ.

-GIỐNG NHƯ CHIẾC XE NGỰA PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG BỘ PHẬN KHÁC.

-CŨNG NHƯ VẬY, KHÔNG “UẨN NÀO ĐƠN ĐỘC RIÊNG LẺ TỒN TẠI LÀ NGÃ.

-GIỐNG NHƯ MỘT BỘ PHẬN CỦA CHIẾC XE NGỰA, THÌ KHÔNG THỂ THÀNH CHIẾC XE.

------------

*BÂY GIỜ, PHÂN TÁN CÁC BỘ PHẬN CHIẾC XE THÌ KHÔNG CÒN CHIẾC XE

-CŨNG VẬY PHÂN TÍCH CHIA CHẺ: SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC RA,

-THÌ CHẲNG THẤY NGÃ TỒN TẠI HIỆN HỮU.

-----------

*DO ĐÓ, NƠI NƯƠNG TỰA NGÃ CHẤP KHÔNG THỰC THỂ.

-NGÃ KHÔNG LÀ CÁC UẨN, NGÃ KHÔNG KHÁC VỚI UẨN.

-NGÃ KHÔNG NƯƠNG VÀO UẨN, NGÃ KHÔNG CÓ TRONG CÁC UẨN.


*NGÃ NÀY DO “PHỤ THUỘC” CÁC UẨN MÀ THÀNH LẬP.Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Nơi nương tựa ngã chấp không thực thể

Không là các uẩn, không khác với uẩn

Không nương vào uẩn, ngã không có uẩn

Ngã này phụ thuộc các uẩn thành lập.Như không chấp nhận chiếc xe ngựa khác với bộ phận phụ

Không phải không khác, cũng không có bộ phận

Xe không có trong bộ phận, các bộ phận không có trong xe

Không là duy chỉ tổ hợp, không là hình dạng.


Nếu duy chỉ tổ hợp tạo thành chiếc xe ngựa

Phân tán bộ phận sẽ có chiếc xe

Do vì không bộ phận thì không có toàn phần

Thật là phi lý nói hình dáng đơn độc là chiếc xe.Theo Bạn hình dạng đã có trong từng bộ phận ở trước

Thì giống hệt lúc chiếc xe đã lắp ráp

Tương tự, phân tán các bộ phận

Hoại ngay khi lắp thành cũng không có chiếc xe.


7089
THÀNH LẬP: BỞI VÌ CÁC PHÁP ĐƯỢC THÀNH LẬP, NGAY CẢ CÁI “NHÂN BAN ĐẦU” ĐƯỢC GỌI CHỈ LÀ GẮN ĐẶT, DANH XƯNG GIẢ LẬP, KHÔNG THẬT CHẤT, KHÔNG CÓ TỰ TÁNH.


-THÌ “QUẢ TRÌNH HIỆN” LÀM SAO LÀ “THẬT QUẢ CÓ TỰ TÁNH” CHO ĐƯỢC???

*PHÁP NÀO “PHỤ THUỘC VÀO CÁI KHÁC” (phụ thuộc nhân giả lập) THÌ PHÁP ĐÓ “RỖNG KHÔNG TỰ TÁNH THẬT THỂ”.

-----------------

*NẾU BÂY GIỜ CHIẾC XE NÀY, NHỮNG BỘ PHẬN CỦA XE NHƯ: BÁNH XE V.V… THẬT CHẤT CÓ TỰ TÁNH HÌNH DÁNG BAN ĐẦU, “KHÁC VỚI HÌNH DÁNG THỰC SỰ CỦA NÓ LÚC SAU NÀY”.

-THÌ HÌNH DÁNG SAU NÀY, “PHẢI ĐƯỢC THẤY” CÓ TỰ TÁNH TỪ “LÚC BAN ĐẦU”, “NHƯNG KHÔNG HỀ THẤY ĐƯỢC”.

*DO ĐÓ, CHIẾC XE KHÔNG CHỈ LÀ ĐỘC LẬP HÌNH DÁNG CỦA NÓ.

------------

*LÝ DO THEO “BẠN” TỔ HỢP KHÔNG CÓ MẢY MAY THỰC CHẤT, NHƯNG “HÌNH DÁNG” KHÔNG LÀ TỔ HỢP CỦA CÁC PHẬN HAY SAO?

-PHÁP NÀO “PHỤ THUỘC VÀO CÁI KHÁC” THÌ PHÁP ĐÓ “RỖNG KHÔNG TỰ TÁNH THẬT THỂ”.

-LÀM THẾ NÀO “CÓ HÌNH DÁNG THẬT TỰ TÁNH ĐỘC LẬP” Ở ĐÂY?

-----------

*NẾU BẠN CHẤP NHẬN TRONG TRƯỜNG HỢP “CÓ TỰ TÁNH LÚC BAN ĐẦU”, THÌ BẠN PHẢI BIẾT RẰNG: “TẤT CẢ TỰ TÁNH CỦA TẤT CẢ PHÁP”, KHÔNG THỂ NÓI.

*BỞI VÌ CÁC PHÁP, PHỤ THUỘC VÀO “NHÂN GIẢ LẬP KHÔNG THẬT”, MÀ SINH RA.


-THÌ “QUẢ” CỦA NÓ CŨNG KHÔNG THẬT MÀ SINH KHỞI.Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Nếu bây giờ chiếc xe này, bánh xe v.v…

Khác với hình dáng (trước đó)

Hình dáng này phải được thấy nhưng không thấy

Cho nên chiếc xe không là chỉ hình dáng.Lý do theo Bạn tổ hợp không có mảy may thực chất

Hình dáng không là tổ hợp của các bộ phận

Pháp nào phụ thuộc thì pháp đó rỗng không

Làm thế nào có hình dáng ở đây?Bạn chấp nhận trong trường hợp này

Thì Bạn phải biết tất cả tự tánh

Phụ thuộc vào nhân không thật, giả dối

Thì quả cũng không thật sinh khởi.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
509
Reaction score
119
Điểm
43
7090*THÀNH LẬP: NẾU TRÊN PHƯƠNG DIỆN NHẬN THỨC PHỔ THÔNG CỦA THẾ TỤC, KHÔNG PHÂN TÍCH TRUY TÌM THÌ, CÁC PHÁP “PHỤ THUỘC MÀ SINH KHỞI”.

-NẾU TRÊN PHƯƠNG DIỆN TUYỆT ĐỐI THẮNG NGHĨA ĐẾ, CÁC PHÁP VỐN KHÔNG THẬT SINH KHỞI.

-CŨNG KHÔNG THẬT CÓ, SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC V.V…

--------------

*LÝ LUẬN CHO RẰNG: SẮC (đất …) V.V… “THẬT CHẤT CÓ HÌNH DÁNG CÓ TỰ TÁNH BAN ĐẦU”, KHÁC VỚI HÌNH DÁNG THẬT CHẤT CỦA NÓ SAU NÀY,

-NƯƠNG THEO CÁCH NÓI TRÊN, ĐỂ HÌNH THÀNH “CHIẾC BÌNH” THÌ KHÔNG HỢP LÝ.

-----------

*BỞI VÌ CÁC PHÁP “KHÔNG THẬT SINH KHỞI”, CŨNG KHÔNG THẬT CÓ SẮC V.V…

-NÊN NÓI RẰNG: CÓ SẮC HỢP THÀNH LÀ PHI LÝ.

-----------

*TUY NHIÊN CHIẾC XE (ví dụ cho các uẩn) “KHÔNG THẬT CÓ SẴN TỒN TẠI TỰ TÁNH” TRÊN PHƯƠNG DIỆN THẮNG NGHĨA VÀ THẾ TỤC.

-NẾU KHÔNG PHÂN TÍCH TRUY TÌM, THEO PHƯƠNG DIỆN NHẬN THỨC PHỔ THÔNG THẾ GIAN,


-THÌ GỌI LÀ: CÁC PHÁP PHỤ THUỘC SINH KHỞI. (phụ thuộc các bộ phận của chính nó)

----------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

(Lý luận) này sắc v.v… nương ở theo cách trên

Thì ý tưởng về cái bình thành không hợp lý

Do không sinh khởi, cũng không có sắc v.v…

Nên chúng có sắc thành phi lý.Tuy nhiên chiếc xe không tồn tại trong bảy nhóm

Trên phương diện Thắng nghĩa và Thế tục

Không phân tích truy tìm, theo thế gian thì ở đây

Gọi là phụ thuộc bộ phận của chính nó.
7091*THÀNH LẬP: BỞI DO CÁC UẨN TỤ HỘI ĐƯỢC THÀNH LẬP NÊN GỌI LÀ “NGÔ.

-CŨNG GIỐNG NHƯ NHỮNG BỘ PHẬN CỦA CHIẾC XE, TẬP HỢP LẠI GỌI LÀ “CHIẾC XE”.

-NGƯỜI THẾ GIAN GỌI LÀ “TA ĐANG SỞ HỮU” CÁI THÂN NÀY, HAY CHIẾC XE NÀY.

-NẾU NÓI NHƯ CÁCH NÀY, SẼ KHÔNG PHÁ HOẠI NHỮNG NHẬN THỨC PHỔ BIẾN CỦA THẾ TỤC NƠI THẾ GIAN.

----------

*THÀNH LẬP: NẾU PHÂN TÍCH TRUY TÌM THẮNG NGHĨA TUYỆT ĐỐI THÌ CHIẾC XE “KHÔNG THẬT TỒN TẠI”.

-NẾU BẠN CHẤP NHẬN RẰNG “CHIẾC XE THẬT CÓ TỒN TẠI TỰ TÁNH CỦA NÓ”, NHƯNG NHỮNG VỊ “DU GIÀ TRONG THIỀN ĐỊNH THÂM SÂU QUANG MINH KHÔNG THẤY CHÚNG THẬT TỒN TẠI”.

--------******--------********--------*CHÍNH TOÀN BỘ PHẬN CHIẾC XE, PHỤ THUỘC VÀO CHI PHẦN.

-VÀ CHÍNH NHỮNG CHI PHẦN, HỢP THÀNH CHIẾC XE.

------------

*CÁC “CHÚNG SINH CHỦ THỂ” GỌI CHIẾC XE LÀ “CHỦ THỂ TÁC GIẢ” (tự thọ dụng/ ví như các uẩn tập hợp gọi là ngã)

-CÁC “HỮU TÌNH KHÁC” (tha thọ dụng/ mọi người thấy được là ngã sở hữu) THẤY ĐƯỢC “NGÃ SỞ HỮU” (thọ giả).

*NẾU NHƯ CÁCH NÓI TRÊN, THÌ KHÔNG PHÁ HOẠI NHỮNG NHẬN THỨC PHỔ BIẾN CỦA THẾ TỤC, Ở NƠI THẾ GIAN.

-----------

*NẾU PHÂN TÍCH TRUY TÌM THẮNG NGHĨA TUYỆT ĐỐI THÌ CHIẾC XE “KHÔNG THẬT TỒN TẠI” DÙ LÀ NHƯ THẾ NÀO.

-NẾU BẠN CHẤP NHẬN RẰNG “CHIẾC XE THẬT CÓ TỒN TẠI TỰ TÁNH CỦA NÓ”, NHƯNG NHỮNG VỊ “DU GIÀ TRONG THIỀN ĐỊNH THÂM SÂU QUANG MINH KHÔNG THẤY CHÚNG THẬT TỒN TẠI”.

-VỊ ẤY, DỄ DÀNG THÂM NHẬP CHÂN NHƯ “KHÔNG TÁNH”.

-----------

*BỞI LẼ ĐÓ, TÔI TRUNG QUÁN CHẤP NHẬN THEO PHƯƠNG DIỆN THẾ GIAN KHÔNG PHÂN TÍCH TRUY TÌM, THÌ CHẤP NHẬN SỰ TỒN TẠI CỦA “CHIẾC XE”.
Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Chính toàn chi phần và toàn phần

Chúng sinh gọi chiếc xe là chủ thể tác giả

Các hữu tình gọi là thọ giả

Không phá hoại phổ biến thế tục ở thế gian.Nó không có trong bảy nhóm như vậy

Sự tồn tại của cái này, vị Du già không tìm thấy

Dễ dàng thâm nhập chân như không tính

Cho nên chấp nhận sự tồn tại của chiếc xe theo cách này (không

phân tích).
7092

*THÀNH LẬP: NẾU VÀO LÚC NÀY BẠN “KHÔNG CHẤP NHẬN CHIẾC XE THẬT SỰ TỒN TẠI CÓ TỰ TÁNH”.


-THÌ KHÔNG THẤY THẬT TÁNH TOÀN BỘ PHẬN, CŨNG “KHÔNG THẤY THẬT CÓ HIỆN HỮU TỰ TÁNH”.

*VÍ NHƯ CHIẾC XE BỊ CHÁY THÌ TOÀN BỘ PHẬN KHÔNG CÒN.

-CŨNG VẬY, “LỬA TRÍ TUỆ TIÊU HỦY HOÀN TOÀN PHẦN CHẤP THẬT”, THÌ “TOÀN BỘ PHẬN CHẤP THẬT CÓ CŨNG TIÊU HỦY”.

-----------

*THÀNH LẬP: TƯƠNG TỰ, NHẬN THỨC PHỔ THÔNG NƠI THẾ GIAN,

-GỌI LÀ: PHỤ THUỘC CÁC UẨN, GIỚI, XỨ MÀ THÀNH LẬP.

*TÔI TRUNG QUÁN CHẤP NHẬN CÁI NGÃ TƯƠNG ĐỐI,

-DO CÁC UẨN TỤ HỘI THÀNH LẬP Ở NƠI NHẬN THỨC PHỔ THÔNG THẾ GIAN, CŨNG LÀ CHỦ THỂ “CẬN THỦ UẨN”.


-ĐỐI TƯỢNG “CẬN THỦ UẨN” LÀ BỊ CHIẾM HỮU “SỞ THỦ UẨN”.

-------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Nếu không có chiếc xe vào lúc đó

Không toàn phần thì bộ phận cũng không

Ví như chiếc xe bị cháy thì không bộ phận

Lửa Tuệ thiêu huỷ toàn phần thì bộ phận cũng thiêu huỷ.Tương tự, phổ biến ở Thế gian

Phụ thuộc vào uẩn, giới cũng như sáu xứ

Chấp nhận ngã (tương đối) cũng là chủ thể chiếm hữu (năng cận

thủ)

Đối tượng cận thủ uẩn (uẩn) là bị chiếm hữu (sở thủ uẩn).
 
Chỉnh sửa cuối:

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
509
Reaction score
119
Điểm
43
7094*VÌ CÁC UẨN KHÔNG CÓ THẬT TÁNH, KHÔNG KIÊN CỐ.

-NÊN KHÔNG CÓ BẢN CHẤT, CŨNG KHÔNG CÓ KIÊN CỐ.

-NGÃ THÌ KHÔNG CÓ THẬT SINH DIỆT, NGÃ NÀY CŨNG KHÔNG CÓ THẬT THƯỜNG HẰNG V.V..

-NÊN KHÔNG LÀ MỘT BẢN THỂ HAY KHÁC BẢN THỂ.

-----------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Vì (uẩn) không có thật tánh, không kiên cố

Nên không bản chất, không kiên cố

Ngã thì không sinh diệt, ngã này cũng không thường hằng v.v…

Nên không một bản thể và khác bản thể.


7095Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:


Chúng sinh thường khởi tâm chấp ngã

Trên “nền tảng đối tượng liên quan” với ngã (là các uẩn)

Tâm “ngã chấp này sinh khởi”

Là “từ si mê chấp nhận” [thật tánh] mà “không qua quán sát”.


7096
*TẠI VÌ “NGÔ “KHÔNG THẬT CÓ TÁC GIẢ”, THÌ “KHÔNG THẬT CÓ HÀNH ĐỘNG”.


-VÌ THẾ KHÔNG THẬT CÓ NGÃ, THÌ KHÔNG THẬT CÓ “NGÃ SỞ HỮU” (của ngã).

-----------

*NẾU THẤY NGÃ VÀ NGÃ SỞ HỮU ĐỀU KHÔNG THẬT,

-THÌ VỊ HÀNH GIẢ “DU GIÀ” , SẼ ĐẠT GIẢI THOÁT.

-----------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Tại vì không tác giả thì không hành động

Vì thế không có ngã thì không ngã sở (của ngã)

Nếu thấy ngã và ngã sở đều không

Vị Du già hành giả sẽ đạt giải thoát.


7097*THÀNH LẬP: CHẲNG CÓ PHÁP NÀO THẬT SỰ LÀ CỦA “NGÔ VÀ “NGà SỞ HỮU”


---------

*NGƯỜI THẾ GIAN NÓI RẰNG: ĐÂY LÀ CÁI THÂN CỦA NGÃ, CÁI NHÀ NÀY LÀ CỦA NGÃ, CON NÀY DO NGÃ SINH, CÁI BÀN NÀY DO NGÃ LÀM RA V.V…

--------

*NẾU CÁI THÂN NÀY THẬT SỰ CỦA NGÃ, TẤT NHIÊN NÓ PHẢI NGHE LỜI NGÃ, SAU KHI LÌA BỎ THÂN XÁC NÀY! NGÃ NÊN ĐEM THEO THÂN ĐI CÙNG.

-NẾU THÂN NÀY THẬT SỰ LÀ CỦA NGÃ, THÌ LÚC ĐAU BỆNH, THÂN LẬP TỨC CHO NGỪNG ĐAU THEO Ý MUỐN CỦA NGÃ.

-NẾU ĐỨA CON NÀY THẬT SỰ CỦA NGÃ , SAU KHI LÌA BỎ THÂN XÁC NÀY! NÊN KÉO ĐỨA CON ĐI THEO CÙNG NGÃ KHÔNG PHÂN LY. VÌ NÓ LÀ CỦA NGÃ SỞ HỮU! NÊN PHẢI DÍNH VỚI NGÃ KHÔNG TÁCH LÌA.

*NẾU CÁI NHÀ NÀY THẬT SỰ CỦA NGÃ SỞ HỮU, SAU KHI LÌA BỎ THÂN XÁC NÀY! NÊN KÉO ĐEM THEO CÁI NHÀ BÊN MÌNH GIỮ CHẶT CÙNG NGÃ, VÌ NÓ LÀ CỦA NGÃ SỞ HỮU.

------------

-THEO NHƯ CÁCH NÓI CỦA THẾ TỤC CÁI NÀY LÀ “NGÔ, CỦA “NGà SỞ HỮU” (sở hữu của tôi)

-PHẢI BIẾT ĐÓ LÀ: “NHẬN BIẾT PHỔ THÔNG” CỦA “CHÚNG SINH”.

-DO NHÂN GIẢ LẬP, TẠM GẮN ĐẶT THÀNH NGÔN NGỮ.

-KHÔNG NÊN CHẤP NHẬN TỰ TÁNH CỦA NÓ.

-----------

-KẾT LUẬN: NGAY CẢ CÁI THÂN NGŨ UẨN NÀY, CÒN KHÔNG PHẢI THẬT SỰ LÀ NGÃ. THÌ NHỮNG CÁI KHÁC NGOÀI THÂN, LÀM SAO THẬT SỰ CỦA NGÃ SỞ HỮU?

-NÊN ĐỨC PHẬT NÓI RẰNG: TẤT CẢ PHÁP CHẲNG CÓ GÌ THẬT SỰ LÀ CỦA NGÃ VÀ NGÃ SỞ HỮU.

*BỞI VẬY, ĐỨC PHẬT LẠI NÓI TIẾP: TA KHÔNG TRANH BIỆN VỚI NGƯỜI THẾ TỤC.-----------

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Tất cả pháp như chiếc bình, len, túi vải sợi, binh trận,

Rừng cây, vòng chuỗi, cây, ngôi nhà, chiếc kiệu, lữ quán v.v…

Theo Thế tục chúng sinh quen nhận biết chúng, phải biết đó là

Cách nói của chúng sinh.

Do đó, Đức Năng Nhân Vương dạy: Ta không tranh biện với thế gian.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
509
Reaction score
119
Điểm
43
7098
*PHƯƠNG DIỆN THẮNG NGHĨA ĐẾ: TẤT CẢ PHÁP HOÀN TOÀN KHÔNG THẬT TỒN TẠI,
-TRÊN PHƯƠNG DIỆN THẾ GIAN QUÁN SÁT CHÚNG “KHÔNG THẬT CÓ TỒN TẠI”, CHỈ GIỐNG NHƯ PHỤ THUỘC CÁC BỘ PHẬN THÀNH LẬP CHIẾC XE.
------------
Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Bộ phận, đức tính, dục, định nghĩa, củi
Người có đức, toàn bộ, tham đắm, minh hoạ, lửa v.v…
Quán sát qua bảy nhóm chúng không thật có như chiếc xe
Mặt khác chúng tồn tại phổ biến trong thế gian.7100
*THÀNH LẬP: NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHẤP NHẬN, “THẬT CÓ TỰ TÁNH” GIỮA NHÂN VÀ QUẢ (các pháp) THÌ NHƯ THẾ NÀO?

--------
*NẾU NÓI: NHÂN SINH RA QUẢ, THÌ “QUẢ” NÀY, GỌI LÀ DO “NHÂN SINH RA”.

-NẾU NHÂN KHÔNG SINH RA QUẢ, THÌ KHÔNG GỌI LÀ DO NHÂN SINH RA.
----------

-NẾU TRONG THẬT SỰ CÓ TỰ TÁNH GIỮA NHÂN VÀ QUẢ, THEO BẠN CHO RẰNG: QUẢ NẾU CÓ NHÂN TỰ TÁNH, THÌ SẼ ĐƯỢC SINH RA QUẢ TỰ TÁNH.

-NẾU NÓI NHƯ VẬY, “NHÂN QUẢ ĐỀU CÓ TỰ TÁNH”, THÌ CÁI NÀO CÓ TỰ TÁNH TRƯỚC, CÁI NÀO CÓ TỰ TÁNH SAU.
------------
*THEO BẠN CHO RẰNG: NẾU “CÓ TỰ TÁNH CỦA QUẢ”, ĐƯỢC SINH QUA TIẾP XÚC “CÓ NHÂN TỰ TÁNH”.

-KHI CHÚNG CÓ TỰ TÁNH, TỨC LÀ CÙNG MỘT NĂNG LỰC GIỐNG NHAU,

-THÌ NHÂN VÀ QUẢ KHÔNG KHÁC NHAU ĐỀU CÓ TỰ TÁNH.

-GIẢ SỬ CHÚNG KHÁC BIỆT GIỮA NHÂN VÀ QUẢ (nhân này quả khác), THÌ KHÔNG KHÁC GIỮA CÓ NHÂN NÀY VÀ HAY KHÔNG NHÂN.

-LOẠI TRỪ HAI TRƯỜNG HỢP NÀY: CÓ TỰ TÁNH NHÂN QUẢ, HAY KHÔNG NHÂN, THÌ BẠN CHO RẰNG: SẼ KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM KHÁC TỒN TẠI.
----------

*THEO BẠN CHO RẰNG: “KHÔNG CÓ NHÂN SINH RA QUẢ” THÌ KHÔNG GỌI LÀ QUẢ.

-TÔI TRUNG QUÁN LẬP LUẬN: “KHÔNG CÓ, THẬT QUẢ CÓ TỰ TÁNH”, MÀ THẬT CÓ, “NHÂN CÓ TỰ TÁNH”.

-THÌ “KHÔNG HỢP LÝ THÀNH LẬP: “THẬT NHÂN CÓ TỰ TÁNH”.
--------

*DO VÌ CẢ HAI NHÂN QUẢ TIẾP XÚC HOẶC KHÔNG TIẾP XÚC, GIỐNG NHƯ TRÌNH HIỆN CỦA HUYỄN THUẬT.


-NÊN CÁC PHÁP THẾ GIAN TỒN TẠI, CHỈ “TRÌNH HIỆN NHƯ HÌNH CHIẾU” THEO NHẬN THỨC PHỔ THÔNG THẾ GIAN, THÌ TÔI TRUNG QUÁN KHÔNG CÓ LỖI.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Nếu nhân sinh ra quả, sinh ấy gọi là nhân
Nếu nó không sinh quả thì không là nhân
Quả nếu có nhân thì sẽ được sinh
Nên nói nhân quả cái nào có trước cái nào.

Theo Bạn, nếu quả được sinh qua tiếp xúc nhân
Khi đó (chúng) có cùng một năng lực thì nhân và quả không khác nhau
Giả sử chúng khác biệt thì không khác giữa có nhân này và không nhân
Loại trừ hai trường hợp này sẽ không có khái niệm khác tồn tại.

Theo Bạn, không nhân sinh ra quả thì không gọi là quả
Không quả mà có nhân thì cũng không hợp lý thành lập nhân
Do vì cả hai (nhân quả tiếp xúc hoặc không tiếp xúc) giống như huyễn thuật

Nên các pháp thế gian tồn tại, Tôi (Trung Quán) không có lỗi.
 

Attachments

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
509
Reaction score
119
Điểm
43
7101
*THÀNH LẬP: TỪ “TRUNG QUÁN TỰ TỤC PHÁI” TRỞ XUỐNG, ĐỐI TƯỢNG CẦN BÁC BỎ CỦA HỌ ĐÃ SAI LẦM!

------------

*THEO BẠN, ĐỐI TƯỢNG BỊ BẠN BÁC BỎ LÀ: CÁC PHÁP HIỆN DO DUYÊN SINH ĐÃ TIẾP XÚC QUA, HOẶC CÁC PHÁP KHÔNG DO DUYÊN SINH, KHÔNG CÓ TIẾP XÚC KHÔNG CÓ HIỆN HỮU.

-CHẲNG PHẢI BẠN CŨNG BỊ PHẠM LỖI! BÁC BỎ CÁC PHÁP DO DUYÊN SINH CÓ HIỆN HỮU, HAY KHÔNG DO DUYÊN SINH KHÔNG CÓ HIỆN HỮU, ĐỐI TƯỢNG CẦN BẠN BÁC BỎ ĐÃ SAI LẦM HAY SAO?

-LỜI NÓI CỦA BẠN, ĐỐI TƯỢNG CẦN BÁC BỎ CỦA “TÔNG BẠN”, CHÍNH BẠN CHỈ PHÁ HOẠI BẢN THÂN.

-BỞI VÌ BẠN ĐÃ BÁC BỎ SAI LẦM NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CẦN BỊ BÁC BỎ.

--------

*NÊN LỜI NÓI CỦA BẠN CŨNG CHÍNH LÀ TỰ MÂU THUÂN THUẪN LẬP LUẬN CỦA CHÍNH MÌNH.


-KHÔNG HỢP LÝ, VÌ ĐÃ LÀM TỔN GIẢM TẤT CẢ PHÁP.

-VÌ ĐỐI TƯỢNG CẦN BÁC BỎ CỦA BẠN, KHÔNG ĐƯỢC CÁC “THIỆN SĨ” ĐỒNG THUẬN.

-VÌ BẠN KHÔNG CÓ LẬP TRƯỜNG CHÍNH XÁC TỪ PHÍA MÌNH.
Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Bác bỏ và đối tượng bị bác bỏ qua tiếp xúc hoặc không tiếp xúc

Không phải Bạn cũng bị phạm lỗi này hay sao?

Lời nói của Bạn chỉ phá hoại phía chính mình

Bởi vì Bạn không thể bác bỏ đối tượng bị bác bỏ.Nên lời nói của Bạn cũng đồng phạm lỗi Tợ Năng phá

Không hợp lý vì làm tổn giảm tất cả pháp

Vì Bạn không được các Thiện sĩ đồng thuận

Vì Bạn không có tự tông (lập trường phía mình)

Thì làm sao phá bỏ tha tông.
7102

THÀNH LẬP: ĐỐI TƯỢNG CẦN BÁC BỎ CỦA “TRUNG QUÁN ỨNG THÀNH PHÁI” KHÔNG PHẢI LÀ:

-CÁC PHÁP DO DUYÊN SINH QUA TIẾP XÚC, HAY KHÔNG DO DUYÊN SINH KHÔNG TIẾP XÚC.

-MÀ ĐỐI TƯỢNG CẦN BÁC BỎ, CỦA TRUNG QUÁN ỨNG THÀNH LÀ: “CÁC PHÁP CHỈ LÀ TRÌNH HIỆN NHƯ HÌNH CHIẾU, BIẾN CHUYỂN KHÔNG CÓ THẬT TÁNH”.

-NHỮNG THỨ TRÌNH HIỆN DO DUYÊN SINH, BẠN NGHĨ CHÚNG LÀ THẬT CÓ, TUY NHIÊN BỞI DUYÊN SINH DUYÊN HIỆN TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG THẬT.

-DO DUYÊN NÊN KHÔNG THẬT, DO ĐỦ DUYÊN SINH NÊN NÓ CÓ.

------------

-DO ĐÓ, THEO THẾ GIAN NHẬN THỨC: “CÁC PHÁP KHÔNG THẬT CÓ”, PHƯƠNG DIỆN TUYỆT ĐỐI THẮNG NGHĨA “Y THA KHỞI” (phụ thuộc nhân giả lập khởi) “VỐN” KHÔNG SINH.

-CÁC PHÁP Y DUYÊN SINH VỐN KHÔNG SINH: KHÔNG THẬT SINH, KHÔNG THẬT DIỆT, KHÔNG THẬT THƯỜNG, KHÔNG THẬT ĐOẠN, KHÔNG THẬT ĐẾN, KHÔNG THẬT ĐI, KHÔNG THẬT LÀ MỘT, KHÔNG THẬT LÀ KHÁC.

-VÌ CÁC PHÁP “KHÔNG CÓ TỰ TÁNH SINH” (không có nhân thường hằng sinh).

----------

*ĐỐI TƯỢNG BỊ BẠN BÁC BỎ LÀ: CÁC PHÁP HIỆN DO DUYÊN SINH ĐÃ TIẾP XÚC QUA, HOẶC CÁC PHÁP KHÔNG DO DUYÊN SINH, KHÔNG CÓ TIẾP XÚC KHÔNG CÓ HIỆN HỮU.

-ĐỐI TƯỢNG CẦN BẠN BÁC BỎ ĐÃ SAI LẦM NHƯ TRƯỚC ĐÃ NÓI.

--------

*XÁC QUYẾT BÁC BỎ, DÀNH CHO NGƯỜI CÓ “LẬP TRƯỜNG” ĐÚNG LÝ.


-TÔI TRUNG QUÁN, KHÔNG CÓ “LẬP TRƯỜNG ĐỐI TƯỢNG CẦN BÁC BỎ SAI LẦM GIỐNG NHƯ BẠN”, NÊN KHÔNG PHẠM LỖI NÀY!Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Phá bỏ, đối tượng bị bác bỏ, các lỗi

Tiếp xúc hoặc không tiếp xúc lỗi này trước đã nói,

Xác quyết dành cho người có tự tông

Tôi (Trung Quán) không có Tự tông này nên không thể phạm lỗi

này.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
509
Reaction score
119
Điểm
43
7106


*THÀNH LẬP: CÁC PHÁP “DUY CHỈ LÀ DANH NGÔN, PHỤ THUỘC Y DUYÊN SINH”.

-----------------

*KHI BẠN THẤY ĐẶC TÍNH CỦA DUYÊN “MẶT TRỜI”, DUYÊN “ẢNH TƯỢNG”.

-ĐỐI TƯỢNG BỊ BẠN BÁC BỎ LÀ: DUYÊN “MẶT TRỜI” VÀ DUYÊN “ẢNH TƯỢNG” TIẾP XÚC QUA, HOẶC KHÔNG TIẾP XÚC QUA, TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG ĐÚNG.

-CÁI THẤY CỦA CỦA BẠN, CŨNG NHƯ MẶT TRỜI BỊ THIÊN THỰC CHE KHUẤT.

-DO ĐÓ, CÁC PHÁP “DUY CHỈ LÀ DANH NGÔN, PHỤ THUỘC Y DUYÊN SINH”.Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Bạn khi thấy đặc tính của mặt trời

Ảnh tượng cũng như mặt trời bị thiên thực che khuất

Mặt trời và ảnh tượng tiếp xúc hoặc không tiếp xúc đều không đúng

Duy chỉ danh ngôn phụ thuộc y duyên sinh.


7107
*“NHÂN CHỨNG MINH” NÀY CŨNG “KHÔNG CÓ THẬT TỰ TÁNH”, NHƯNG CÓ KHẢ NĂNG LÀM SẠCH VÔ MINH ĐỂ THẤY ĐƯỢC GƯƠNG MẶT TRÍ TUỆ.Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Tuy khuôn mặt trong gương không thật nhưng có thể trang

điểm làm đẹp

Tương tự ví dụ này “Nhân chứng minh” “không có thật tự tánh”

Cũng biết tông (luận đề chứng minh) có khả năng

Làm sạch để thấy được gương mặt trí tuệ.

7108


*THÀNH LẬP: ĐỐI TƯỢNG BÁC BỎ CỦA TRUNG QUÁN ỨNG THÀNH, KHÔNG PHẢI LÀ: SỰ HIỆN DIỆN CÁC PHÁP DO DUYÊN, HAY CÁC PHÁP KHÔNG HIỆN HỮU KHÔNG DO DUYÊN SINH. NÊN KHÔNG PHẠM LỖI.


----------

*NHÂN CHỨNG MINH CÁC PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH CỦA TRUNG QUÁN ỨNG THÀNH NÀY, BIẾT ĐƯỢC TÔNG CHỈ CỦA BẠN CHẤP CÁC PHÁP CÓ TỰ TÁNH THẬT THỂ.

-TÔNG CHỈ CỦA BẠN, LÀ CÁC PHÁP CÓ TỰ TÁNH. ĐÚNG LÀ PHẠM LỖI NHƯ DUYÊN ĐÃ TIẾP XÚC, HOẶC KHÔNG TIẾP XÚC V.V…

-TÔI TRUNG QUÁN DO KHÔNG CÓ TÔNG CHỈ ẤY, NÊN CÁC BẠN “TRANH LUẬN” CHỈ THÊM NHỌC TÂM.Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Nhân chứng minh Tông năng biết có tự tánh

Sở biết tông là có tự tánh

Đúng là phạm lỗi như tiếp xúc v.v…

Tôi (Trung Quán) do không có tông ấy, Bạn chỉ thêm nhọc tâm.


7109*LẬP LUẬN CỦA TRUNG QUÁN ỨNG THÀNH TÔNG, KHẢ NĂNG VĨ ĐẠI DỄ DÀNG HIỂU RÕ.


-TẤT CẢ CÁC PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH, NGOÀI TRUNG QUÁN RA, TẤT CẢ CÁC TÔNG CÒN LẠI ĐỀU CHẤP CÓ TỰ TÁNH.

-THÌ KHÓ CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CÁC PHÁP CÓ TỰ TÁNH.

-AI XUI KHIẾN BẠN DẪN CHẤP THẬT TỰ TÁNH THẾ GIAN, VÀO LƯỚI ÁC KIẾN PHÂN BIỆT.Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Khả năng vĩ đại dễ dàng hiểu

Tất cả pháp không tự tánh, ngoài (Trung Quán) ra có tự tánh

Thì khó có thể hiểu được có tự tánh

(Ai) xui khiến (Bạn) dẫn thế gian vào lưới ác phân biệt.


7110*NÊN BIẾT NHƯ Ở PHẦN TRƯỚC ĐÃ BÁC BỎ, CŨNG BÁC BỎ TẤT CẢ CÁC PHẦN CÒN LẠI.


-NHẰM TRẢ LỜI CHO “NGƯỜI CÓ TỰ TÔNG”.

-----------

*TÔI TRUNG QUÁN CŨNG KHÔNG CÓ THẬT TRANH BIỆN, MỚI CÓ THỂ “PHÁ TÔNG CHẤP THẬT” NHƯ THẾ.

-DO ĐÓ, HIỂU “TỰ TÔNG NÀY” CÒN LẠI NHƯ TRƯỚC ĐÃ GIẢI THÍCH.
Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:

Nên biết như ở trước cũng bác bỏ còn lại

Nhằm trả lời cho người có tự tông

Tôi (Trung Quán) cũng không có tranh biện tợ năng phá như thế

Nên hiểu tự tông này còn lại như trước đã giải thích.


 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top