Trong thấy chỉ có cái thấy

B

blacklotus

Guest
Thiền tông, Tổ sư kiến tánh có bài kệ rằng:

“Nhược nhơn kiến huyễn bổn lai chơn,

Thị tắc danh vi kiến Phật nhơn”.

Hòa thượng Thích Duy LựcChúng sanh, thế giới, kiếp

Chư Phật và Phật pháp

Tất cả như huyễn hóa.

Hèn gì mấy thằng sử dụng ma túy không cai nghiện.
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
414
Reaction score
226
Điểm
43
Chư Phật và Phật pháp Tất cả như huyễn hóa

HUYỄN hỏi HUYỄN! LÌA HUYỄN sao được?????

PHẬT hỏi PHẬT! THÀNH PHẬT sao được???
 
B

blacklotus

Guest
HUYỄN hỏi HUYỄN! LÌA HUYỄN sao được?????

PHẬT hỏi PHẬT! THÀNH PHẬT sao được???
Phật tánh trong mỗi chúng sanh đều có, Phật pháp là để hiển lộ Phật tánh đó. Nhìn thấy Phật pháp tức Phật tánh đang tương ưng không phải mắt thấy. Nói thấy ở đây là để hiển lộ. hihi một chút kiến thức mình gom nhặt được trên internet.
 

LaughingHaHa

Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
16 Tháng 4 2009
Bài viết
63
Reaction score
62
Điểm
18
Địa chỉ
USA

Mộng Du


Giác ngộ là tự biết! Tự biết là Chơn biết! Chơn biết là bản giác xưa nay thường hằng biết.

Chào bạn Vo Minh,

Tạm thời đừng vội dùng mấy chữ "thường hằng biết". :icon_winkle: Là vì có 3 trường hợp mà chúng ta "không biết", đó là: ngủ say không mộng, bất tỉnh, bị chụp thuốc mê. Trong 3 trường hợp này cái "biết" bị gián đoạn nên không thể được coi là thường hằng. Đợi khi nào ngủ say không mộng, bất tỉnh, bị chụp thuốc mê mà bạn vẫn "biết" thì hãy dùng hai chữ "thường hằng" cũng chưa muộn. :icon_winkle:

:icon_prost:


1. Nhân hai chữ "thường hằng" xin nói thêm một chút ở đây. Những chữ như thường hằng, hằng hữu, vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt ... nên bỏ ra ngoài tự điển của người "tanh hù". :icon_winkle: Là vì người tu hành mà dùng mấy chữ này thì rất là khôi hài. :icon_winkle: Khôi hài là vì mỗi người chỉ sống giỏi lắm là 100 năm. Nếu hỏi có biết gì trước khi sinh ra không. Không biết! Có biết gì sau khi chết không. Cũng không biết! Không biết gì mà nói tới những chuyện thường hằng, hằng hữu, vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt ... thì không phải là khôi hài sao ? :icon_winkle: Lấy thử chữ vô thủy. Bạn biết vô thủy nghĩa là gì không ? Vô thủy = không có khởi đầu. Tức là còn trước cả Big Bang! Mà khoa học nói rằng Big Bang cách đây 13 tỷ năm. Vậy thì một người sống được 100 năm, chỉ "biết" được "khúc giữa" 100 năm đó mà đòi nói đến những chuyện trước cả Big Bang đến ... mút mùa lệ thủy thì không phải là điên khùng sao ? :icon_winkle:

2. Nếu muốn dùng những chữ thường hằng, hằng hữu, vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt ... thì cũng được, với điều kiện là phải biết rằng mình đang nói chuyện "lý thuyết" mà thôi. Còn nếu nói mà "tưởng như là thật" (tiếc rằng lại là trường hợp của rất nhiều người!) thì đúng là mộng du! Mộng du = người không ý thức được mình đang làm gì. Mộng du là chữ dùng lịch sự, nếu nói chân chất thì phải gọi là ... ngu đần ! :icon_winkle: Người không ý thức được mình đang làm gì thì không phải là "ngu đần" sao ? :icon_winkle:

Ờ ... mà đúng không ? :icon_winkle:


:icon_prost:


Bonus: Vậy những người "đắc đạo" vẫn dùng mấy chữ thường hằng, hằng hữu, vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt ... thì sao ? Họ không phải là mộng du hay ngu đần sao ? :icon_winkle: Câu trả lời: bởi vì người đắc đạo có thể bước vào thế giới 5 chiều và có thể 6 chiều nữa ! :icon_winkle:

Thế giới chúng ta đang sống (và đang biết) đây là thế giới 4 chiều (3 chiều không gian + 1 chiều thời gian). Nếu chúng ta có thể bước vào thế giới 5 chiều (3 chiều không gian + 2 chiều thời gian) thì chúng ta có thể nhìn thấy suốt từ vô thủy đến vô chung! :icon_winkle: Nếu bước vào thế giới 6 chiều (3 chiều không gian + 3 chiều thời gian) thì chúng ta còn có thể ... thay đổi "chuyện phim" của đời sống nữa! :icon_winkle: Đời sống 100 năm của chúng ta đây là một chuyện phim (scenario). Ở mỗi thời điểm của đời sống ta có thể có nhiều lựa chọn. Ví dụ đến một ngã tư thì ta có thể quẹo trái, quẹo phải, hay đi thẳng. Với mỗi lựa chọn như vậy thì có thể dẫn chúng ta đến một đời sống hoàn toàn khác, một "chuyện phim" hoàn toàn khác! :icon_winkle: Giả sử ở một thời điểm nào đó trong quá khứ ta có lấy một quyết định gì đó khiến cho ta phải hối hận khôn nguôi cả đời. Nay nếu bước được vào thế giới 6 chiều thì ta có thể trở lại thời điểm đó và lấy một quyết định khác. :icon_winkle: Và như vậy sẽ sống một "chuyện phim" khác. :icon_winkle: Thế giới 6 chiều cho phép ta sống cùng một đời sống này mà với nhiều "chuyện phim" khác nhau. :icon_winkle:

Còn người "đắc đạo" thật sự thì vượt ra ngoài tất cả mọi chiều không gian và thời gian. Tức là ... giải thoát ! :icon_winkle:

 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
414
Reaction score
226
Điểm
43

Mộng Du
1. Nhân hai chữ "thường hằng" xin nói thêm một chút ở đây. Những chữ như thường hằng, hằng hữu, vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt ... nên bỏ ra ngoài tự điển của người "tanh hù". :icon_winkle: Là vì người tu hành mà dùng mấy chữ này thì rất là khôi hài. :icon_winkle: Khôi hài là vì mỗi người chỉ sống giỏi lắm là 100 năm. Nếu hỏi có biết gì trước khi sinh ra không. Không biết! Có biết gì sau khi chết không. Cũng không biết! Không biết gì mà nói tới những chuyện thường hằng, hằng hữu, vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt ... thì không phải là khôi hài sao ? :icon_winkle: Lấy thử chữ vô thủy. Bạn biết vô thủy nghĩa là gì không ? Vô thủy = không có khởi đầu. Tức là còn trước cả Big Bang! Mà khoa học nói rằng Big Bang cách đây 13 tỷ năm. Vậy thì một người sống được 100 năm, chỉ "biết" được "khúc giữa" 100 năm đó mà đòi nói đến những chuyện trước cả Big Bang đến ... mút mùa lệ thủy thì không phải là điên khùng sao ? :icon_winkle:

2. Nếu muốn dùng những chữ thường hằng, hằng hữu, vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt ... thì cũng được, với điều kiện là phải biết rằng mình đang nói chuyện "lý thuyết" mà thôi. Còn nếu nói mà "tưởng như là thật" (tiếc rằng lại là trường hợp của rất nhiều người!) thì đúng là mộng du! Mộng du = người không ý thức được mình đang làm gì. Mộng du là chữ dùng lịch sự, nếu nói chân chất thì phải gọi là ... ngu đần ! :icon_winkle: Người không ý thức được mình đang làm gì thì không phải là "ngu đần" sao ? :icon_winkle:

Ờ ... mà đúng không ? :icon_winkle:


:icon_prost:


Bonus: Vậy những người "đắc đạo" vẫn dùng mấy chữ thường hằng, hằng hữu, vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt ... thì sao ? Họ không phải là mộng du hay ngu đần sao ? :icon_winkle: Câu trả lời: bởi vì người đắc đạo có thể bước vào thế giới 5 chiều và có thể 6 chiều nữa ! :icon_winkle:

Thế giới chúng ta đang sống (và đang biết) đây là thế giới 4 chiều (3 chiều không gian + 1 chiều thời gian). Nếu chúng ta có thể bước vào thế giới 5 chiều (3 chiều không gian + 2 chiều thời gian) thì chúng ta có thể nhìn thấy suốt từ vô thủy đến vô chung! :icon_winkle: Nếu bước vào thế giới 6 chiều (3 chiều không gian + 3 chiều thời gian) thì chúng ta còn có thể ... thay đổi "chuyện phim" của đời sống nữa! :icon_winkle: Đời sống 100 năm của chúng ta đây là một chuyện phim (scenario). Ở mỗi thời điểm của đời sống ta có thể có nhiều lựa chọn. Ví dụ đến một ngã tư thì ta có thể quẹo trái, quẹo phải, hay đi thẳng. Với mỗi lựa chọn như vậy thì có thể dẫn chúng ta đến một đời sống hoàn toàn khác, một "chuyện phim" hoàn toàn khác! :icon_winkle: Giả sử ở một thời điểm nào đó trong quá khứ ta có lấy một quyết định gì đó khiến cho ta phải hối hận khôn nguôi cả đời. Nay nếu bước được vào thế giới 6 chiều thì ta có thể trở lại thời điểm đó và lấy một quyết định khác. :icon_winkle: Và như vậy sẽ sống một "chuyện phim" khác. :icon_winkle: Thế giới 6 chiều cho phép ta sống cùng một đời sống này mà với nhiều "chuyện phim" khác nhau. :icon_winkle:

Còn người "đắc đạo" thật sự thì vượt ra ngoài tất cả mọi chiều không gian và thời gian. Tức là ... giải thoát ! :icon_winkle:

Không THƯỜNG HẰNG BIẾT làm sao BIẾT giải thoát SANH TỬ?????
 

khuclunglinh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
26 Tháng 12 2017
Bài viết
2,877
Reaction score
568
Điểm
113
ha ha hah a ... kính đại lão KKT một ly trà:

a ha ha ha ha hahahahahahah ... bởi vì chúng ta đều có TÂM --> nên VÔ THỦY VÔ CHUNG đều ở đây hết nè [smile]

không gian không ngằn mé ... gọi là VŨ

thời gian vô cùng tận ... gọi là TRỤ


đó là danh từ VŨ TRỤ đối với các NGÃ đã lập sinh diệt .. ở trong TÂM ... cho nên ... VÔ THỦY VÔ CHUNG = vốn là danh từ trong phạm trù giới hạn của TÂM [smile] ...

bởi vì ở trong TÂM này: đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi . .mỗi một lần BIG BANG NỔ CÁI ĐÙNG --> lại là một đại thế giới mới xuất hiện ... và chúng ta ở trong đó thường không biết chuyện gì đã xảy ra vì đã nhiều cụ thể không biết: trước khi NỔ CÁI ĐÙNG ... tôi là AI ? .. sau khi NỔ CÁI ĐÙNG tôi là ai ? [smile]


do đó đây danh từ VỦ TRỤ nói đến hai đặc tính đặc thù thường xuất hiện trong hoạt động của TÂM:

- NGÃ LẬP: vì ngã lập ... nên mới có hiện tượng người ta bám víu .. tham muốn cố chấp tranh giành để gìn giữ từng NGÃ một .... và đó là chỗ hình thành của 12 loài chúng sinh khi mà mỗi loài ... đều chủng tánh riêng biệt, loài nào cũng có sự hình thành chủng tánh mà luôn phải cố gắng giữ gìn [smile]

- VÔ NGÃ: tâm của mỗi người vốn vô ngã .. mà điều kiện dẫn đến vô ngã thường là KHỔ --> TẬP --> DIỆT --> ĐẠO ... cho nên tự ở trong TÂM = vốn đã có "KHOẢNG CÁCH KHÔNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐƯỢC" của NGÃ ... bởi vì nếu mà đụng vô được .. dính vào được . nhiễm ô được ... thì đã không còn có hiện tượng --> CHƠN TÂM CHƠN TÁNH PHÁP THÂN hoàn toàn thanh tịnh

* bởi vì TÂM luôn còn ... nên KHỔ của hiện tượng vô thường vô ngã luôn tồn tại ...

** bởi vì TÂM luôn còn .. nên hiện tượng --> TỰ TÁNH ... XA LÌA KHỔ ... ĐI TÌM HẠNH PHÚC cũng luôn tồn tại luôn ...

và vì KHOẢNG CÁCH ĐÓ không bao giờ đụng tới được ... cho nên: NGƯỜI và TRÂU [biểu tượng của từng ngã] không bao giờ là VẦNG TRĂNG [là biểu tượng của CHƠN TÂM]

nếu đứng ở NHẤT và NHỊ ... thì như tam tổ Tăng Xán nói: NHẤT không đồng LƯỠNG --> tề hàm vạn tượng

và cái khoảng cách "KHÔNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐƯỢC đó" làm nên chiều kích rộng lớn của --> BỂ KHỔ ... bởi vì bể khổ vô biên .. vì là số lượng "chúng sinh" = ngã lập = vô biên [smile]

khoảng cách phân biện hai đặc tính hoàn toàn khác biệt của TÂM đó = chính là VÔ THỦY [smile]


Vô Chung là một hiện tượng khác .. chúng ta sống ở đời ... nhỏ thì có khổ của nhỏ .. tới tuổi học trò lại có băn khoăn của hoa phượng ... lớn lên lại thường thanh phiền là đời sao có nhiều cạm bẫy .. về già lại hay than là thời tiết sao khéo đổi thay [smile]

cho nên ... chỗ VÔ CHUNG đứng ở cả hai khía cạnh THANH TỊNH và KHỔ của TÂM .. dều tồn tại hoài .... cho đủ cả trăm năm .. nếu mà chúng ta sống được cỡ đó [smile]

ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

Danvici

Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
17 Tháng 10 2019
Bài viết
37
Reaction score
15
Điểm
8
Trong thấy chỉ có cái thấy , vậy bạn thấy bức hình bên dưới như thế nào ?ps: không biết post có đúng room không , xin BDH hoan hỉ nếu có gì sai
Mình thì chỉ thấy thôi, thấy cái cục hơi ảo về phối cảnh và hình dáng. Vậy thôi ! :) Cái "như vậy" chỉ đơn giản thế thôi, sao phải nhọc công các bác trong đây sôi nổi đàm luận vậy ? :D
 

minhthien

Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
7 Tháng 6 2018
Bài viết
75
Reaction score
70
Điểm
18
Mình thì chỉ thấy thôi, thấy cái cục hơi ảo về phối cảnh và hình dáng. Vậy thôi ! :) Cái "như vậy" chỉ đơn giản thế thôi, sao phải nhọc công các bác trong đây sôi nổi đàm luận vậy ? :D
Thấy hơi ảo thì " trong thấy không chỉ có cái thấy" rồi

Còn về câu hỏi "sao phải nhọc công các bác trong đây sôi nổi đàm luận vậy ?"
thì câu trả lời là tại "trong thấy không chỉ có cái thấy" nên "sôi nổi" .... ngã càng to thì càng "sôi nổi"
 

Danvici

Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
17 Tháng 10 2019
Bài viết
37
Reaction score
15
Điểm
8
Thấy hơi ảo thì " trong thấy không chỉ có cái thấy" rồi

Còn về câu hỏi "sao phải nhọc công các bác trong đây sôi nổi đàm luận vậy ?"
thì câu trả lời là tại "trong thấy không chỉ có cái thấy" nên "sôi nổi" .... ngã càng to thì càng "sôi nổi"
Tu đâu có nghĩa là bị thiểu năng đâu bác, cho nên thấy thì vẫn thấy, biết thì vẫn biết, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Làm sao mà tu rồi nhìn cái gì cũng ko được biết, không được nhận diện hay suy nghĩ thì hóa ra là thiểu năng sao :))

Nên trong cái thấy vốn chỉ có cái thấy, trong cái thức tri thì cũng chỉ có cái thức tri :)
 

minhthien

Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
7 Tháng 6 2018
Bài viết
75
Reaction score
70
Điểm
18
da
Tu đâu có nghĩa là bị thiểu năng đâu bác, cho nên thấy thì vẫn thấy, biết thì vẫn biết, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Làm sao mà tu rồi nhìn cái gì cũng ko được biết, không được nhận diện hay suy nghĩ thì hóa ra là thiểu năng sao :))

Nên trong cái thấy vốn chỉ có cái thấy, trong cái thức tri thì cũng chỉ có cái thức tri :)
dạ không có ý nói tu có nghĩa là thiểu năng , tu nhiều (thặng) dư năng chứ đâu có thiểu năng
nhưng
thấy hơi ảo thì trong thấy ngoài cái thấy còn thêm cái để mà phân biệt là thực hay ảo
 

Danvici

Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
17 Tháng 10 2019
Bài viết
37
Reaction score
15
Điểm
8
da


dạ không có ý nói tu có nghĩa là thiểu năng , tu nhiều (thặng) dư năng chứ đâu có thiểu năng
nhưng
thấy hơi ảo thì trong thấy ngoài cái thấy còn thêm cái để mà phân biệt là thực hay ảo
Vâng đúng rồi, chúng ta có trí thông minh, trí phân biệt, nó cần để sống chứ. Nước nóng thì biết là nước nóng, nước lạnh thì biết nước lạnh. Nhìn vật thấy nó kỳ ảo thì biết nó kỳ ảo. Và như thế thấy thì vẫn luôn có cái thấy, đầy đủ tánh tướng thể dụng, không sót cái nào. :D

Khi nào mà nhìn ly nước, nhưng lại thấy ra ông Cồ Đàm nào đó mới là bậy ah :D
 

minhthien

Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
7 Tháng 6 2018
Bài viết
75
Reaction score
70
Điểm
18
Vâng đúng rồi, chúng ta có trí thông minh, trí phân biệt, nó cần để sống chứ. Nước nóng thì biết là nước nóng, nước lạnh thì biết nước lạnh. Nhìn vật thấy nó kỳ ảo thì biết nó kỳ ảo. Và như thế thấy thì vẫn luôn có cái thấy, đầy đủ tánh tướng thể dụng, không sót cái nào. :D

Khi nào mà nhìn ly nước, nhưng lại thấy ra ông Cồ Đàm nào đó mới là bậy ah :D
bạn nói tất thảy đều đúng
nhưng
"trí thông minh, trí phân biệt, nó cần để sống" còn để giác ngộ thì ngoài trí thông minh , trí phân biệt còn cái nhiều cái trí khác

thấy hơi ảo thì trong thấy ngoài cái thấy còn thêm cái để mà phân biệt là thực hay ảo và cái để phân biệt thì không là cái thấy

bạn có "xôn xao" chưa?

xin dừng ở đây , không "xôn xao" với bạn nữa
 

Danvici

Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
17 Tháng 10 2019
Bài viết
37
Reaction score
15
Điểm
8
bạn nói tất thảy đều đúng
nhưng
"trí thông minh, trí phân biệt, nó cần để sống" còn để giác ngộ thì ngoài trí thông minh , trí phân biệt còn cái nhiều cái trí khác

thấy hơi ảo thì trong thấy ngoài cái thấy còn thêm cái để mà phân biệt là thực hay ảo và cái để phân biệt thì không là cái thấy

bạn có "xôn xao" chưa?

xin dừng ở đây , không "xôn xao" với bạn nữa
Mình thì ko biết “xôn xao” bạn nói là như nào ? :D chỉ là thấy bài này chỉ đơn giản là một bức hình, nhưng mọi người tranh luận mãi ở đâu đâu mà ko nói gì tới bức hình cả. Nên không biết trong cái thấy mà mọi người nói có cái gì trong đó :D

Còn mạn phép hiểu rằng ‘xôn xao’ bạn nói ở đây là động tâm, thì mình có động tâm chứ, động hoài là khác. Bởi không động thì sao muốn tu, ko động thì làm sao vào đây, phải không bạn ? :D

Còn nói về trong cái thấy chỉ có cái thấy, thì mình thấy quan trọng là ở khúc sau, tức không ở “trong đó” không ở nơi này, nơi kia, hay chặng giữa... cơ. Còn khúc trên thì là tất nhiên trong thấy chỉ là thấy rồi, ai cũng vậy cả :)
 
Top