Trọng tâm phật pháp là gì?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Ví dụ:
Có một tên ăn trộm vào nhà mà chủ nhà đang ngủ không biết, nhưng người hàng xóm trông thấy. Vì biết tính ông chủ nhà nhát, sợ ông ấy hốt hoảng, người hàng xóm không dám nói có ăn trộm vào nhà ông, nên kêu ông bật đèn lên, tên ăn trộm sợ chạy mất. Trường hợp tương tự, gặp ông chủ nhà dạn dĩ nên người hàng xóm kêu ông chủ nhà nói thẳng: "Này anh, thức dạy mau, có trộm vào nhà anh đó!". Ông chủ nhà thức dậy, thấy ăn trộm liền đuổi nó chạy mất. Ðó là hai trường hợp: một là dùng phương tiện, hai là chỉ thẳng, cũng đều đưa được tên ăn trộm ra khỏi nhà.
A di đà Phật
Đúng vậy. A di đà Phât!
Phương tiện tuy khác nhau, nhưng cứu cánh đích đến thì không hai, tất cả pháp môn cũng trở về cái bản lai diện mục của chính mình. Nên không có pháp nào hơn pháp nào, và chẳng có pháp môn nào mà đè nén vọng tưởng, chẳng có ai nói thiền tông là cách duy nhất cả. Chỉ có do tâm chấp ngã của mình dựng lập nên. Từ không mà sinh ra vạn pháp, thì từ vạn pháp cũng trở về không. A di đà Phật!
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Đúng vậy. A di đà Phât!
Phương tiện tuy khác nhau, nhưng cứu cánh đích đến thì không hai, tất cả pháp môn cũng trở về cái bản lai diện mục của chính mình. Nên không có pháp nào hơn pháp nào, và chẳng có pháp môn nào mà đè nén vọng tưởng, chẳng có ai nói thiền tông là cách duy nhất cả. Chỉ có do tâm chấp ngã của mình dựng lập nên. Từ không mà sinh ra vạn pháp, thì từ vạn pháp cũng trở về không. A di đà Phật!
khi trở về không lấy gì để lập pháp :D mong đạo hữu chia sẽ thêm
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Chơn không diệu hữu. Tùy duyên mà có, tùy duyên mà không, ra vào an nhiên tự tại không một dính mắc. A di đà Phật!
biết duyên mà định, biết duyên mà lập lấy gì làm tánh :D mong đạo hữu chia sẽ thêm
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
vậy tức là đạo hữu không hiểu những gì tôi nói, vậy không biết dựa vào đâu để bảo tôi sai :D Đại ngã mà tôi nói xin đạo hữu hãy nghiên cứu kinh đại bát niết bàn của đức phật sẽ rõ. Mong đạo hữu từ bi vì tôi mà nghiên cứu nó để chỉ cho chỗ sai

Ta tìm chẵng thấy có chổ nào Phật thuyết Đại Ngã cả? kinh quá dài ta không đọc đâu, ông lấy một câu Phật thuyết Đại Ngã trích dẫn ta xem nào?
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Ta tìm chẵng thấy có chổ nào Phật thuyết Đại Ngã cả? kinh quá dài ta không đọc đâu, ông lấy một câu Phật thuyết Đại Ngã trích dẫn ta xem nào?
Người học đạo từ bi vì chúng sanh mà trầm luân địa ngục nay chỉ mới một bản kinh mà đạo hữu không thể vì tôi mà học được sao. Tôi như người lạc lối làm sao biết phật thuyết đại ngã ở đâu, nếu đem kinh trích dẫn chẳng khác nào phỉ báng chư phật. Xin đạo hữu thương xót một chúng sinh vẫn còn vô minh mà đọc kinh đại bát niết bản giảng nghĩa chỗ sai cho tôi
 

Quan Âm Các

Moderator
Tham gia
23 Thg 8 2014
Bài viết
255
Điểm tương tác
125
Điểm
43
Mình không hiểu ý của ricky phạm muốn hỏi gì? A di đà Phật!
Đại ngã hay Brahman .

Là một thuật ngữ của Bà la môn giáo, chỉ cho "tam vị nhất thể".

Ở đây ngài rickpham muốn nói là bạn đã nhằm lẫn tư tưởng Bà la môn giáo làm Phật giáo.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Đại ngã hay Brahman .

Là một thuật ngữ của Bà la môn giáo, chỉ cho "tam vị nhất thể".

Ở đây ngài rickpham muốn nói là bạn đã nhằm lẫn tư tưởng Bà la môn giáo làm Phật giáo.

Bạn nên đọc lại mấy post trước, tôi có nói Đại ngã đâu? bạn rickypham đang bảo đại ngã ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn và đang muốn tôi đọc kinh nhưng tôi ngại xem kinh, khổ ghê :eek:nion17:
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
tiếc thật, tiếc thật :D chỉ còn một bước :D mong đạo hữu sớm ngày ngộ đạo để độ cho tui
A di đà Phật!
Mình đơn giản lắm cái gì hiểu cái gì ngộ thực chứng thì chia sẻ, cái gì không biết quá cao siêu trừu tượng mang tính hàn lâm không biết thì nói không biết. Quan điểm của mình là phật pháp tại thế gian, phật pháp không xa rời thế gian pháp, càng xa rời thì đó không phải phật pháp mà là ngoại đạo hoặc tà đạo. A di đà Phật!
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
A di đà Phật!
Mình đơn giản lắm cái gì hiểu cái gì ngộ thực chứng thì chia sẻ, cái gì không biết quá cao siêu trừu tượng mang tính hàn lâm không biết thì nói không biết. Quan điểm của mình là phật pháp tại thế gian, phật pháp không xa rời thế gian pháp, càng xa rời thì đó không phải phật pháp mà là ngoại đạo hoặc tà đạo. A di đà Phật!
đợi đạo hữu đi qua được bước đó sẽ hiểu câu đó vốn không xa thế gian pháp :D lại là chính trụ để hành pháp :D hình như trong mật tông gọi là kim cang tạng thì phải cái này không nhớ rõ
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
đợi đạo hữu đi qua được bước đó sẽ hiểu câu đó vốn không xa thế gian pháp :D lại là chính trụ để hành pháp :D hình như trong mật tông gọi là kim cang tạng thì phải cái này không nhớ rõ
Vậy thì chờ xem. Vì mình đọc cũng nhiều giáo lý kinh điển nhưng vẫn chưa gặp câu hỏi của bạn, và mình ko hiểu ý câu hỏi mà bạn muốn hỏi gì. A di đà Phật!

Đã từ chơn không mà sanh ra vạn pháp thì làm có cái gì mà lập nên tánh, đã không trụ vào gì rồi thì lấy gì lập nên tánh, đã an nhiên tự tại thì còn cái gì mà lập nên tánh. Đó là lý do vì sao người điên không hiểu câu hỏi của đạo hữu. A di đà Phật!
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Bạn nên đọc lại mấy post trước, tôi có nói Đại ngã đâu? bạn rickypham đang bảo đại ngã ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn và đang muốn tôi đọc kinh nhưng tôi ngại xem kinh, khổ ghê :eek:nion17:
bậc đại trượng phu tam giới đều không ngại nay lại ngại vì một bản kinh. Vậy đức phật khi thành đạo thì cứ niết bàn tịch diệt lại cớ vì sao lại thuyết pháp hóa độ chúng sinh. Chư tổ khi ngộ tánh có thể đóng của tịch tu không màn thế gian sao lại vì chúng sanh mà chỉ tánh thậm chí không tiếc phạm đại nhân quả mà khai ngộ chúng sanh. Mi chỉ được khẩu ngôn, đến khi cần thiết lại chẳng được việc. Thật thua cả một phàm phu nhưng tâm vô ngã. Muốn độ chúng sanh lại chê chúng sanh can trường. Đó là tâm của kẻ ích kỉ, mang tâm ấy mà nói pháp thật chẳng đáng một xu. Vậy suốt ngày đem lời tổ thầy để khuyên đúng là khẩu đầu thiền. Đã vậy còn ăn nói bừa bãi không phân thị phi. Chưa hiểu vạn pháp lại chê các pháp. Thật là tăng thượng mạn. Người tu hành tâm luôn khiêm tốn, lấy từ bi làm gốc, lấy hỷ xả bước đi. Mi lại chấp nhặt từng li, từng tí để hơn thua với người khác. Đó là tánh phật của mi đó à
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Vậy thì chờ xem. Vì mình đọc cũng nhiều giáo lý kinh điển nhưng vẫn chưa gặp câu hỏi của bạn, và mình ko hiểu ý câu hỏi mà bạn muốn hỏi gì. A di đà Phật!

Đã từ chơn không mà sanh ra vạn pháp thì làm có cái gì mà lập nên tánh, đã không trụ vào gì rồi thì lấy gì lập nên tánh, đã an nhiên tự tại thì còn cái gì mà lập nên tánh. Đó là lý do vì sao người điên không hiểu câu hỏi của đạo hữu. A di đà Phật!
:D khi đến vô ngã, đó là chấp vô, các bậc a la hán tuy đoạn tận lậu hoặc nhưng chưa phải thành phật :D vẫn phải dùng bồ tát đạo để hành bát nhã mà hiểu rõ phật đạo. Khi đạo đã viên thành thì sẽ chứng được phật quả. Đó là vì sao đức phật nói ngài hành bồ tát đạo trong nhiều kiếp đến kiếp đó mới thành phật. Và phật là từ phật truyền phật, tâm truyền tâm không sai khác :D mong đạo hữu sớm ngày ngộ đạo để độ cho tui
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
bậc đại trượng phu tam giới đều không ngại nay lại ngại vì một bản kinh. Vậy đức phật khi thành đạo thì cứ niết bàn tịch diệt lại cớ vì sao lại thuyết pháp hóa độ chúng sinh. Chư tổ khi ngộ tánh có thể đóng của tịch tu không màn thế gian sao lại vì chúng sanh mà chỉ tánh thậm chí không tiếc phạm đại nhân quả mà khai ngộ chúng sanh. Mi chỉ được khẩu ngôn, đến khi cần thiết lại chẳng được việc. Thật thua cả một phàm phu nhưng tâm vô ngã. Muốn độ chúng sanh lại chê chúng sanh can trường. Đó là tâm của kẻ ích kỉ, mang tâm ấy mà nói pháp thật chẳng đáng một xu. Vậy suốt ngày đem lời tổ thầy để khuyên đúng là khẩu đầu thiền. Đã vậy còn ăn nói bừa bãi không phân thị phi. Chưa hiểu vạn pháp lại chê các pháp. Thật là tăng thượng mạn. Người tu hành tâm luôn khiêm tốn, lấy từ bi làm gốc, lấy hỷ xả bước đi. Mi lại chấp nhặt từng li, từng tí để hơn thua với người khác. Đó là tánh phật của mi đó à

Hê, vụ này hay nè, ta không đọc kinh thì ông làm gì mà sồn sồn lên thế? ông mới là người phải độ chúng sanh vì ông bảo ông không vào địa ngục thì ai vào thay cho ông, thế mà ta cứ thấy ông suốt ngày đi tự nhận mình là kẻ không biết gì, đi đâu cũng cầu người khác độ cho ông thì ông vào địa ngục để tìm người độ cho ông hay sao? ta nói cho ông biết nếu là Phật thì nhìn ai cũng biết mọi người bình đẵng chẵng có sai khác, nay ông thấy lỗi của ta thì chính ông tự vọng mà thấy chứ chẵng phải ta thấy hề hề... :mozilla_tongueout:
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Hê, vụ này hay nè, ta không đọc kinh thì ông làm gì mà sồn sồn lên thế? ông mới là người phải độ chúng sanh vì ông bảo ông không vào địa ngục thì ai vào thay cho ông, thế mà ta cứ thấy ông suốt ngày đi tự nhận mình là kẻ không biết gì, đi đâu cũng cầu người khác độ cho ông thì ông vào địa ngục để tìm người độ cho ông hay sao? ta nói cho ông biết nếu là Phật thì nhìn ai cũng biết mọi người bình đẵng chẵng có sai khác, nay ông thấy lỗi của ta thì chính ông tự vọng mà thấy chứ chẵng phải ta thấy hề hề... :mozilla_tongueout:
:D này đạo hữu, chính vì không sai khác nên mình lúc nào cũng quan sát dùng phương tiện tùy hợp căn cơ mỗi người. Đó chính là đạo tùy duyên, như người thấy tánh, ta sẽ làm người đuôi cho họ dẫn đường. Như người mù, ta cầm tay dẫn đường cho họ. Đối với kẻ bất phân thị phi, ta dạy họ đúng sai. Đối với người đã rõ đúng sai, ta dạy họ vô ngã. Đối vời người vô ngã , ta dạy họ tùy duyên hành đạo.
Đối với người hành đạo, ta cùng họ bước đi trên con đường hành đạo. Đó là tứ niệm xứ. Cũng là tứ đế mà đức phật đã dạy. Ta học phật là giúp người phá chướng chứ không tư ngã. Vốn dĩ vạn pháp đều quy nhất. Ta biết nơi đã đến, ta biết rõ nhân quả, ta hành pháp trên con đường vô ngã. Vậy ta vọng ở chỗ nào thưa đạo hữu
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
:D khi đến vô ngã, đó là chấp vô, các bậc a la hán tuy đoạn tận lậu hoặc nhưng chưa phải thành phật :D vẫn phải dùng bồ tát đạo để hành bát nhã mà hiểu rõ phật đạo. Khi đạo đã viên thành thì sẽ chứng được phật quả. Đó là vì sao đức phật nói ngài hành bồ tát đạo trong nhiều kiếp đến kiếp đó mới thành phật. Và phật là từ phật truyền phật, tâm truyền tâm không sai khác :D mong đạo hữu sớm ngày ngộ đạo để độ cho tui
có kinh điển nào nói khi đến vô ngã đó là chấp vô không? Bạn học bát nhã tánh không không đến nơi đến chốn mà cứ nói tầm bậy vậy không sợ tội sao? Alanhan tuy giai thoát sanh tử nhưng giác ngộ chưa trọn vẹn cần phải tu tập tiếp để giác ngộ toàn phần viên mãn như đức Phật. Hành bồ tát đạo cho dù chúng sanh ở cõi giới nào cũng có thể hành được.
Cai tôi không hiểu câu hỏi của bạn là đã chơn không ưng vô sở trụ tánh không rồi thì cái gì lập nên tánh, nếu bạn không biết thì cứ nói không biết, đừng né tránh và nói tầm bậy mà mang tội. A di đà Phật!
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
có kinh điển nào nói khi đến vô ngã đó là chấp vô không? Bạn học bát nhã tánh không không đến nơi đến chốn mà cứ nói tầm bậy vậy không sợ tội sao? Alanhan tuy giai thoát sanh tử nhưng giác ngộ chưa trọn vẹn cần phải tu tập tiếp để giác ngộ toàn phần viên mãn như đức Phật. Hành bồ tát đạo cho dù chúng sanh ở cõi giới nào cũng có thể hành được.
Cai tôi không hiểu câu hỏi của bạn là đã chơn không ưng vô sở trụ tánh không rồi thì cái gì lập nên tánh, nếu bạn không biết thì cứ nói không biết, đừng né tránh và nói tầm bậy mà mang tội. A di đà Phật!
uhm bạn có thể tìm hiểu thêm ở kinh duy ma cật hoặc kinh lăng nghiêm , nếu hiểu được thì bạn sẽ qua được bây giờ :D chúc đao hữu mau chóng ngộ đạo để độ cho tui
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
:D này đạo hữu, chính vì không sai khác nên mình lúc nào cũng quan sát dùng phương tiện tùy hợp căn cơ mỗi người. Đó chính là đạo tùy duyên, như người thấy tánh, ta sẽ làm người đuôi cho họ dẫn đường. Như người mù, ta cầm tay dẫn đường cho họ. Đối với kẻ bất phân thị phi, ta dạy họ đúng sai. Đối với người đã rõ đúng sai, ta dạy họ vô ngã. Đối vời người vô ngã , ta dạy họ tùy duyên hành đạo.
Đối với người hành đạo, ta cùng họ bước đi trên con đường hành đạo. Đó là tứ niệm xứ. Cũng là tứ đế mà đức phật đã dạy. Ta học phật là giúp người phá chướng chứ không tư ngã. Vốn dĩ vạn pháp đều quy nhất. Ta biết nơi đã đến, ta biết rõ nhân quả, ta hành pháp trên con đường vô ngã. Vậy ta vọng ở chỗ nào thưa đạo hữu
Vọng ở chổ thật ngã mà lại vọng thành vô ngã, nếu thật vô ngã lại còn có đạo cho ông hành nữa chăng?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên