Trọng tâm phật pháp là gì?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,827
Điểm tương tác
464
Điểm
83
Kính thưa quí đạo hữu, qua quá trình nghiên cứu và tu học Phật pháp thì quí vị thấy trọng tâm giáo lý Phật pháp là gì?

Kính mời chia sẽ!
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
996
Điểm tương tác
500
Điểm
93
Chào đạo hữu VNBN

Hề hề, ngay nơi câu hỏi đã có câu trả lời, trọng tâm của Phật Pháp chính là Pháp của Phật. Do ngôn ngữ vốn xuất sanh từ nhân duyên khởi đầu là ý thức nên mới có cái gọi là PHÁP (sở hữu) của PHẬT, nên thành ra có hai, Pháp (là gì?) và Phật (là gì?); nhưng thật ra vốn chỉ có một, PHẬT là PHÁP vì PHẬT với PHÁP vốn câu sanh, là đại sự nhân duyên cũng chính là HỒNG PHƯỚC VÔ BIÊN của MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT.

Mến, Trừng Hải
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Chào đạo hữu VNBN

Hề hề, ngay nơi câu hỏi đã có câu trả lời, trọng tâm của Phật Pháp chính là Pháp của Phật. Do ngôn ngữ vốn xuất sanh từ nhân duyên khởi đầu là ý thức nên mới có cái gọi là PHÁP sở hữu của PHẬT, nên thành ra có hai, Pháp (là gì?) và Phật (là gì?); nhưng thật ra vốn chỉ có một, PHẬT là PHÁP vì PHẬT với PHÁP vốn câu sanh, là đại sự nhân duyên cũng chính là HỒNG PHƯỚC VÔ BIÊN của MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT.

Mến, Trừng Hải

Ôi trời! Người ta hỏi chỗ trọng tâm đáng ra sư phụ phải vác gậy mà đập, lại đi trả lời không đầu không cuối như thế làm sao mà hiểu được cái không hiểu híc... :eek:nion12:
 
Tham gia
8 Thg 12 2015
Bài viết
117
Điểm tương tác
38
Điểm
28
Kính thưa quí đạo hữu, qua quá trình nghiên cứu và tu học Phật pháp thì quí vị thấy trọng tâm giáo lý Phật pháp là gì?

Kính mời chia sẽ!
Mình xin trích lại lời của Đại đức Raluha trong cuốn "Đức Phật đã dạy những gì"

Có hai hình thức thiền định. Một là phát triển sự tập trung tâm ý (Ðịnh, samatha hay samàdhi), sự nhất tâm (cittekaggatà, Skt. cittaikàgratà), bằng nhiều phương pháp được đề cập trong các kinh, đưa đến những cảnh giới huyền vi như "không vô biên xứ" hay "phi tưởng phi phi tưởng xứ" (không có tri giác cũng không không tri giác). Tất cả những trạng thái huyền bí này, theo Phật đều do tâm tạo, là sản phẩm của tâm, do tâm định đoạt (hay hữu vi, samkhata)[3]. Chúng không dính dấp gì đến thực tại, chân lý, Niết-bàn. Hình thức thiền định này đã có từ trước thời Phật. Vì vậy nó không thuần túy là của Phật giáo, nhưng cũng không bị loại ra ngoài lãnh vực thiền định Phật giáo. Tuy nhiên nó không thiết yếu cho sự thực chứng Niết-bàn. Trước khi giác ngộ Phật cũng đã luyện tập các phương pháp du già (yoga) này với nhiều vị thầy, và Ngài đã đạt đến những trạng thái tâm linh huyền bí cao siêu nhất, nhưng Ngài vẫn không thỏa mãn với chúng, vì chúng không đem lại giải thoát hoàn toàn, không đem lại kiến giải về thực tại tối hậu. Ngài xem những trạng thái huyền bí ấy chỉ là sự sống hạnh phúc trong hiện tại, gọi là hiện tại lạc trú (ditthadhammasukhavihàra) hay tịch tịnh trú (santavihàra), nhưng ngoài ra không đem lại gì hơn[4].

Bởi thế Ngài đã tìm ra hình thức khác của thiền định gọi là vipassanà, thiền quán hay minh sát bản chất của sự vật, đưa đến sự giải thoát hoàn toàn của tâm, đến sự thực chứng Chân lý tối hậu, Niết-bàn. Ðấy là thiền chính yếu, phương pháp tu tâm theo Phật giáo. Ðấy là một phương pháp phân tích căn cứ trên sự chú ý, ý thức sáng suốt, tỉnh giác, quan sát.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Trọng tâm Phật Pháp là TU TÂM SỬA TÁNH. A DI ĐÀ PHẬT!
 

chieuquan

Moderator
Staff member
Tham gia
3 Thg 2 2016
Bài viết
127
Điểm tương tác
54
Điểm
28
Trọng tâm giáo lý Phật pháp là Thiền. Thiền là cội gốc của sự tu hành, lìa thiền không có con đường nào khác để đi.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Trọng tâm giáo lý Phật pháp là Thiền. Thiền là cội gốc của sự tu hành, lìa thiền không có con đường nào khác để đi.
mục đích thiền để làm gì? mình niệm phật tri chú tụng kinh có được không? A di đà Phật!
 

chieuquan

Moderator
Staff member
Tham gia
3 Thg 2 2016
Bài viết
127
Điểm tương tác
54
Điểm
28
mục đích thiền để làm gì? mình niệm phật tri chú tụng kinh có được không? A di đà Phật!
Mục đích của thiền là thấy Đạo. Còn Đạo thì không hình, không tướng, không có vị trí chỗ nơi, nên không bị ngăn ngại.
Tu Tịnh Ðộ niệm Nam Mô A Di Ðà Phật để chi vậy? để buộc tâm vào câu niệm Phật để những vọng niệm khác không dấy khởi, không dẫn đi xa. Có người dùng phương pháp tụng kinh để tu, vậy tụng kinh gõ mõ để làm chi? Ðể vọng tưởng dấy khởi không theo, chỉ nhớ lời kinh để cho tâm được thanh tịnh. Tu theo Mật tông thì dùng câu thần chú để đàn áp vọng niệm. Như vậy, tụng kinh, niệm Phật, trì chú để đàn áp vọng tưởng. Còn tu thiền thì ngay nơi vọng tưởng biết vọng tưởng, không theo tức là dùng trí tuệ nhìn thẳng vọng tưởng, không dùng phương tiện để đàn áp hay kềm chế, nên gọi là trực chỉ.
A di đà Phật!
 

Quan Âm Các

Moderator
Tham gia
23 Thg 8 2014
Bài viết
255
Điểm tương tác
125
Điểm
43
Mục đích của thiền là thấy Đạo. Còn Đạo thì không hình, không tướng, không có vị trí chỗ nơi, nên không bị ngăn ngại.
Tu Tịnh Ðộ niệm Nam Mô A Di Ðà Phật để chi vậy? để buộc tâm vào câu niệm Phật để những vọng niệm khác không dấy khởi, không dẫn đi xa. Có người dùng phương pháp tụng kinh để tu, vậy tụng kinh gõ mõ để làm chi? Ðể vọng tưởng dấy khởi không theo, chỉ nhớ lời kinh để cho tâm được thanh tịnh. Tu theo Mật tông thì dùng câu thần chú để đàn áp vọng niệm. Như vậy, tụng kinh, niệm Phật, trì chú để đàn áp vọng tưởng. Còn tu thiền thì ngay nơi vọng tưởng biết vọng tưởng, không theo tức là dùng trí tuệ nhìn thẳng vọng tưởng, không dùng phương tiện để đàn áp hay kềm chế, nên gọi là trực chỉ.
A di đà Phật!
Chào bạn chieuquan.

Nghe nói có phái thiền gọi là "Thiền Tri Vọng".- Biết vọng không theo. (HT. Thích Thanh Từ hoằng truyền phái này). Có phải đây là tông chỉ của phái thiền đó ?

Kính.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Mục đích của thiền là thấy Đạo. Còn Đạo thì không hình, không tướng, không có vị trí chỗ nơi, nên không bị ngăn ngại.
Tu Tịnh Ðộ niệm Nam Mô A Di Ðà Phật để chi vậy? để buộc tâm vào câu niệm Phật để những vọng niệm khác không dấy khởi, không dẫn đi xa. Có người dùng phương pháp tụng kinh để tu, vậy tụng kinh gõ mõ để làm chi? Ðể vọng tưởng dấy khởi không theo, chỉ nhớ lời kinh để cho tâm được thanh tịnh. Tu theo Mật tông thì dùng câu thần chú để đàn áp vọng niệm. Như vậy, tụng kinh, niệm Phật, trì chú để đàn áp vọng tưởng. Còn tu thiền thì ngay nơi vọng tưởng biết vọng tưởng, không theo tức là dùng trí tuệ nhìn thẳng vọng tưởng, không dùng phương tiện để đàn áp hay kềm chế, nên gọi là trực chỉ.
A di đà Phật!
Thật không phải vậy. Tụng kinh trì chú niệm phật.... để soi rọi nội tâm của mình, xem tâm tánh có xấu chổ nào mà tu sửa, chứ ko phải là để đàn áp vọng tưởng. Do bạn không hiểu rõ cốt lõi việc tu nên tâm sinh ra chấp pháp như vậy và chỉ thấy cái bề mặt bên ngoài các pháp môn khác mà thôi. A di đà Phật!
 

dieuduc

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
18 Thg 3 2010
Bài viết
1,068
Điểm tương tác
392
Điểm
83
Địa chỉ
pa, usa
Chào bạn VNBN,
Theo d/đ thì trọng tâm giáo lý Phật pháp là tu sữa tâm _ từ vọng trở về chơn
Thân
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
theo tổ huệ năng nói tâm tánh vốn tự tròn đủ, vậy ta sữa gì, tu gì :D
haaaaaaaa, vốn tự tròn đầy nhưng bị vô minh che lấp đâu có thấy, nên tu sửa tâm tánh để xóa đi cái vô minh đó thì mới thấy được cái bổn lai diện mục của mình. A di đà Phật!
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
haaaaaaaa, vốn tự tròn đầy nhưng bị vô minh che lấp đâu có thấy, nên tu sửa tâm tánh để xóa đi cái vô minh đó thì mới thấy được cái bổn lai diện mục của mình. A di đà Phật!
vô minh vốn là phật tánh, phật tánh vốn là vô minh :D đã thấy được vô minh là đã kiến tánh, sao lại còn xóa đi phật tánh của bản thân. Nếu xóa đi phật tánh thì sao có thể thành phật :D
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
vô minh vốn là phật tánh, phật tánh vốn là vô minh :D đã thấy được vô minh là đã kiến tánh, sao lại còn xóa đi phật tánh của bản thân. Nếu xóa đi phật tánh thì sao có thể thành phật :D
day la benh 1 so nguoi tu. Chấp vào chữ nghĩa ngôn ngữ văn tự tổ sư nhưng không hiểu rõ việc tu là gì. Vồn dĩ ai cũng có bản tâm thường trụ, nhưng do tham san si man nghi ác kiến mà gây tạo nên nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, nên cái bản tâm đó tạm thời bị che mờ. Nên cần phại tu sửa tâm tánh để ko còn dính mắc vào đó để mà giác ngộ giải thoát. Mỗi chúng sanh đều có sẵn Phật tánh chứ đâu phải chúng sanh ai cũng là Phật đâu. Nếu chúng sanh ai cũng là Phật thì cõi ta bà này là cõi Phật hết rồi, làm gì có địa ngục ngay nơi cõi ta bà này.
Xin đừng dính mắc đừng tự trói mình vào ngôn ngữ van tự của chư Tổ mà không thoát ra được. A di đà Phật!
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
day la benh 1 so nguoi tu. Chấp vào chữ nghĩa ngôn ngữ văn tự tổ sư nhưng không hiểu rõ việc tu là gì. Vồn dĩ ai cũng có bản tâm thường trụ, nhưng do tham san si man nghi ác kiến mà gây tạo nên nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, nên cái bản tâm đó tạm thời bị che mờ. Nên cần phại tu sửa tâm tánh để ko còn dính mắc vào đó để mà giác ngộ giải thoát. Mỗi chúng sanh đều có sẵn Phật tánh chứ đâu phải chúng sanh ai cũng là Phật đâu. Nếu chúng sanh ai cũng là Phật thì cõi ta bà này là cõi Phật hết rồi, làm gì có địa ngục ngay nơi cõi ta bà này.
Xin đừng dính mắc đừng tự trói mình vào ngôn ngữ van tự của chư Tổ mà không thoát ra được. A di đà Phật!
thật là hay :D cố gắng lên đạo hữu, tôi vẫn chờ ngày người ngộ đạo để độ tui với. Y kinh giảng nghĩa tam thế phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết
 

dieuduc

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
18 Thg 3 2010
Bài viết
1,068
Điểm tương tác
392
Điểm
83
Địa chỉ
pa, usa
theo tổ huệ năng nói tâm tánh vốn tự tròn đủ, vậy ta sữa gì, tu gì :D
Chào ban Rickpham,
Lục tổ Huệ Năng tuy có nói tâm tánh vốn tự tròn đủ. Nhưng Bạn quên là người đời chúng ta cũng đang bị phiền não tham sân si che chướng đâu đã hiển lộ được tâm tính vốn tròn đủ đó của chính mình. Cho nên chúng ta mới cần tu học Phật đạo đó hay sao !?
Thân
 

thanhvan

Registered
Tham gia
9 Thg 10 2013
Bài viết
156
Điểm tương tác
55
Điểm
28
...

Chào ban Rickpham,
Lục tổ Huệ Năng tuy có nói tâm tánh vốn tự tròn đủ. Nhưng Bạn quên là người đời chúng ta cũng đang bị phiền não tham sân si che chướng đâu đã hiển lộ được tâm tính vốn tròn đủ đó của chính mình. Cho nên chúng ta mới cần tu học Phật đạo đó hay sao !?
Thân
này cái bà lão kia! tôi hỏi bà hiện giờ bà sống làm việc hoạt động... nói chung là tất cả thì nhờ vào cái gì mà làm được. thử trả lời câu hỏi của tôi là tất cả những gì con người hiện nay thực hiện được như nói năng , ăn uống , chạy nhảy...... là nhờ tâm tính tròn đủ ( Phật Tánh ) của mình hiển lộ hay nhờ ông hàng xóm hiển lộ hahahaha.......
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
này cái bà lão kia! tôi hỏi bà hiện giờ bà sống làm việc hoạt động... nói chung là tất cả thì nhờ vào cái gì mà làm được. thử trả lời câu hỏi của tôi là tất cả những gì con người hiện nay thực hiện được như nói năng , ăn uống , chạy nhảy...... là nhờ tâm tính tròn đủ ( Phật Tánh ) của mình hiển lộ hay nhờ ông hàng xóm hiển lộ hahahaha.......
haaaaaaa, bệnh nặng quá rồi lão muathularung ơi. A di đà Phật!
 

dieuduc

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
18 Thg 3 2010
Bài viết
1,068
Điểm tương tác
392
Điểm
83
Địa chỉ
pa, usa
này cái bà lão kia! tôi hỏi bà hiện giờ bà sống làm việc hoạt động... nói chung là tất cả thì nhờ vào cái gì mà làm được. thử trả lời câu hỏi của tôi là tất cả những gì con người hiện nay thực hiện được như nói năng , ăn uống , chạy nhảy...... là nhờ tâm tính tròn đủ ( Phật Tánh ) của mình hiển lộ hay nhờ ông hàng xóm hiển lộ hahahaha.......
Hì hì....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên