Trì tụng tập thể Thần chú Đạo sư Liên Hoa Sinh - tu viện của ngài Dodrupchen V

phúc minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
26 Thg 4 2011
Bài viết
44
Điểm tương tác
21
Điểm
8
Thực hành trì tụng tập thể cầu nguyện cho sự phát triển truyền thống của Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh


1. Khởi nguồn của sự kiện “Thực hành trì tụng tập thể cho sự phát triển truyền thống của Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh”
Với sự khẩn cầu chí thành của các đệ tử trong dòng truyền thừa, bậc trì giữ dòng truyền thừa Dzogchen Longchen Nyingthig, Đức Dodrupchen Longyang Rinpoche [Đức Dodrupchen V: ND] đã quán sát nghiệp lực phi thường của sự kiện trì tụng tập thể này với trí tuệ không chướng ngại. Ngài đã chỉ dẫn, tiên phong, tham gia, hồi hướng và gia trì cho “Thực hành trì tụng tập thể cầu nguyện cho sự phát triển truyền thống của Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh”, sự kiện được bắt đầu ngày 25 tháng Hai năm 2009.
Đặc biệt, Đức Dodrupchen Rinpoche Longyang cũng biết rằng rất nhiều Phật tử và người hiến tặng sẽ chịu đựng những điều kiện và chướng ngại đối nghịch về kinh tế, các mối quan hệ và sức khỏe … trong năm nay. Ngài đặc biệt chỉ ra rằng nếu ai đó tham gia sự kiện này, họ sẽ đạt được sự gai trì lớn lao và xua tan những chướng ngại bởi Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh!
2. Bốn đặc điểm chính của sự kiện:
Bậc trì giữ truyền thừa Dzogchen Longchen Nyingthig, Đức Dodrupchen Longyang Rinpoche sẽ trực tiếp và là người đầu tiên tiên phong, chỉ dẫn, tham gia, chú tâm, gia trì trợ giúp, hồi hướng và cầu nguyện cho thực hành trì tụng tập thể này – điều làm cho sự kiện có được bốn đặc điểm tối thượng chính yếu.
a) Thực hành tập thể tối thượng
Trong phần KarmicHetu Phala của Abhidharmakosa-Sastra, Bồ tát Vasubandhu chỉ dẫn bản tánh của nghiệp thông thường, “nếu quan chức và binh lính cùng nhau vì một mục tiêu, mỗi người sẽ cùng chia sẻ nghiệp giống nhau như thế mọi điều được làm bởi riêng mỗi người.” Thực hành tập thể giống như một giọt nước hòa tan vào đại dương vĩ đại. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra rằng, lượng công đức tích lũy bởi mỗi hành giả giống như được tích lũy bởi toàn bộ nhóm. Những lợi lạc nhận được từ việc tham gia thực hành tập thể lớn hơn rất nhiều với thực hành cá nhân.
b) Công đức tối thượng của thần chú
Trong một terma, Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh đã giải thích với đệ tử của ngài, Yeshe Tsogyal về công đức tối thượng của thần chú Kim Cương Thượng Sư của Đức Liên Hoa Sinh:
Nếu thần chú này được trì tụng 100 lần mỗi ngày, chỉ công đức một trăm lần mỗi ngày không gián đoạn, người ta sẽ trở nên cuốn hút với người khác và thực phẩm, tài sản và những điều thiết yếu của cuộc sống sẽ đến mà không cần nỗ lực nhiều.
Nếu người ta trì tụng thần chú này 1000 hay 10 000 lần mỗi ngày, họ sẽ có thể vượt qua người khác về sự lỗi lạc trong nhận thức trở thành rất đặc biệt và có ảnh hưởng tích cực lên người khác, và họ sẽ đạt được sức mạnh gia trì và năng lực tâm linh không trở ngại.
Nếu người ta trì tụng thần chú 100 000 lần hay 1 triệu lần đều đặn liên tục, họ sẽ tạo nên công đức vô lượng vì chúng sinh, chính xác như điều người ta sẽ mong muốn.
Nếu người ta trì tụng thần chú 3 hay 7 triệu lần, họ sẽ không bao giờ tách biệt khỏi chư Phật của ba thời, và trở nên không thể tách biệt với ta [Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh]. Mọi vị trời và quỷ tồn tại sẽ đến và tán thán công đức.
Trong các trường hợp tốt lành nhất, các cá nhân sẽ đạt đến thân cầu vồng, và mức độ chứng ngộ cuối cùng trong đời này. Ở cấp độ trung bình, các khía cạnh nguyên nhân và kết quả của tia sáng chói lọi sẽ đến. Ở cấp độ thấp nhất, các cá nhân sẽ thấy khuôn mặt của ta trong trạng thái trung ấm và mọi hiện hữu trong trạng thái này sẽ được giải phóng trong nền tảng như thế các cá nhân này sẽ tái sinh vào lục địa Ngayab và từ ưu thế đó, có thể làm lợi lạc vô cùng cho chúng sinh. Đức Đạo sư đã trả lời như thế với Yeshe Tsogyal.
Thần chú Kim Cương Thượng Sư không chỉ là cốt tủy của mình ta, đó là cốt tủy của lực sống của mọi Bổn tôn của Bốn lớp Mật điển, của chín thừa và của 84000 giáo lý Phật Đà. Cốt tủy của chư Phật ba thời, chư Đạo sư, Yidam, Daka, Dakini, Hộ Pháp … cốt tủy của tất cả đều chứa đựng và trọn vẹn trong thần chú này.
Nếu hình dạng vật lý có thể giải thích những lợi lạc của một lần trì tụng OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG, toàn bộ trái đất cũng không đủ để chứa đựng công đức. Tất thảy hữu tình chúng sinh, người đã thấy, nghe hay ghi nhớ thần chú này sẽ chắc chắn được thiết lập trong cấp độ của sự nắm giữ tỉnh thức nam và nữ.
Nếu những lời nói chân thật này về thần chú Kim Cương Thượng Sư không hoàn thiện vì chúng hữu tình điều mà họ mong muốn như tôi đã hứa, tôi, Pema Jungne sẽ thực sự lừa bịp chúng hữu tình. Nhưng tôi không hề lừa các bạn, bởi vậy bạn nên thực hành theo chỉ dẫn của tôi.
c) Nhân quả tốt lành
Đức Dodrupchen Rinpoche, bậc trì giữ truyền thừa Longchen Nyingthig, đã đề xuất thực hành tập thể này sau khi nhận thấy rõ ràng điều kiện nguyên nhân tốt lành với trí tuệ không chướng ngại nhiều lần. Ngài tuyên bố rằng “Thưc hành trì tụng tập thể cầu nguyện cho sự phát triển truyền thống của Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh” sẽ làm toàn bộ truyền thống này phát triển và cá nhân sẽ đạt được công đức lớn lao và xua tan các chương ngại.
d) Gia trì tối thượng
Bậc trì giữ truyền thừa Longchen Nyingthig, Đức Dodrupchen Longyang Rinpoche, sẽ tham gia vào sự kiện trì tụng tập thể này và gia trì và truyền cảm hứng cho bồ đề tâm và thiền định của bạn. Ngài sẽ hồi hướng lớn lao vì tất cả những người tham gia và như thế bạn sẽ nhận được sự gia trì từ ngài cùng với chư Hộ Pháp và Dakini của truyền thống Longchen Nyingthig.
Sau khi sự kiện trì tụng tập thể này được hoàn thành, ngài Longyang Rinpoche sẽ ban các vật phẩm Phật giáo cao quý cho những người tham gia tương ứng với chương trình bạn tham gia, và gia trì cho bạn vì mối liên hệ kết quả và trường tồn với Pháp trong tương lai.
3) Tham gia vào các chương trình của “Thực hành trì tụng tập thể cầu nguyện cho sự phát triển truyền thống của Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh”
Có bốn chương trình để tham gia vào trì tụng tập thể:
Chương trình 1: Trì tụng 12 triệu thần chú Kim Cương thượng sư trong nhiều năm. Số lượng trì tụng trước kia có thể được đếm chung sau khi bạn hồi hướng.
Ai đó hoàn thành trì tụng 12 triệu thần chú Kim Cương thượng sư sẽ được ban một pháp khí gia trì và sử dụng bởi đức Dodrupchen Longyang Rinpoche. Họ với niềm tin sâu sắc sẽ đạt được sự gia trì lâu bền từ ngài và nhận các quán đảnh mở rộng. Những người đã hoàn thành 12 triệu thần chú Kim Cương thượng sư có thể gửi thư để nhận được các vật phẩm.
Chương trình 2: Trì tụng 1 triệu thần chú Kim Cương thượng sư trong một năm. Họ sẽ được ban tặng các viên thuốc cam lồ cao quý [thuốc Pháp] được làm bởi Đức Dodrupchen Rinpoche đệ tứ Thupten Trinley Palzang cùng với các vật phẩm Phật giáo khác.
Chương trình 3: Trì tụng 100 000 thần chú Kim Cương thượng sư trong một năm. Họ sẽ được tặng một Kinh luân của Vị trời May mắn do đức Dodrupchen Rinpoche làm cùng với các vật phẩm khác.
Chương trình 4: Trì tụng 10 000 thần chú Kim Cương thượng sư trong một năm. Họ sẽ được tặng một bức ảnh của Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh, được gia trì bởi đức Dodrupchen hay một cái nơ Kim Cương [Vajra knot] làm bởi đức Dodrupchen Rinpoche.
Sau khi hoàn thành trì tụng hay có bất cứ câu hỏi nào, hãy liên lạc với Orgyen Rangpo theo địa chỉ [email protected].
4. Tiến trình trì tụng và hồi hướng của sự kiện:

Trì tụng Lời nguyện Bảy dòng 7 lần. Trì tụng bằng tiếng Tạng, và tập trung vào ý nghĩa:
HUNG ORGYEN YUK GYI NYB CHANG TSAM
PEMA GESAR DONGPO LA
YA TSEN CHOG GI NGO DRUB NYEY
PEMA JUNG NEY SHEY SU DRAG
KHOR DU KHANDRO MANG POI KOR
CHEG KYI SU DAG DRUB KYI
CHHEN GIE LAB CHHER SHEG SU SOL
GURU PEMA SIDDHI HUNG

(Ý nghĩa: HUNG! Trong vùng Tây Bắc xứ Orgyen
Ở giữa nơi tâm đóa hoa sen
Chánh quả vô thượng ngài thành tựu
Vang danh lừng lẫy Liên Hoa Sinh
Vây quanh quyến thuộc Không Hành nữ
Theo gót chân ngài con tu tập
Nguyện xin ngài đến ban gia trì
Hơi Liên Hoa Tôn Sư xin hãy gia trì!)

Sau đó trì tụng thần chú Kim Cương thượng sư OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG.

Hồi hướng (một lần): Trì tụng bằng tiếng Tạng:
GURU PEJUNG CHEGE JANDRAG DANG
KHOR DANG GE TSUETSA DANG YOUNG KANG DANG
CHEG KYI TSANCHO SANGPO GEN DRAGWA
DING DRAG KHONAR DHA SO DRUP PAR SHOK
Thiền định về ý nghĩ lời hồi hướng: Đạo sư Liên Hoa Sinh, ngài và chư đệ tử sở hữu mọi công đức khác nhau của thân, khẩu, ý, thực hành, cuộc đời, tịnh độ, vẻ đẹp và sức mạnh. Chúng con khẩn cầu đề hành xử như ngài và sở hữu mọi công đức của ngài.


Nguồn: http://dodrupchen.org/en_event/detail.php?n_id=222


Nhóm Thuận Duyên, mà đại diện là Phúc Minh đã liên lạc trực tiếp với vị đại diên Orgyen Rangpo, các bạn muốn tham gia sẽ gửi mail sang bên đó với các thông tin cơ bản, như tên, ngày sinh, địa chỉ, quốc gia, giới tính, chương trình muốn tham gia.
Do Phật sư quá nhiều, nên nhóm không chịu trách nhiệm trong Phật sự lần này (do còn liên quan đến việc chuyển đồ sau này, các bạn nếu cần trợ giúp về ngôn ngữ có thể gửi mail về và chúng tôi sẽ gửi sang giúp).
Có một câu hỏi phổ biến là tham gia ở đâu ---> ở đâu cũng có thể tham gia, chỉ cần thực hiện theo đúng cách thức!


Xin nói thêm vài lời: Ngài Dodrupchen là bậc trưởng dòng truyền thừa Longchen Nyingthik - một truyền thừa quan trọng và phổ biến trong Kim cương thừa Tây Tạng, các bạn có thể tìm hiểu thêm về ngài và các hóa thân ở link sau đây:
http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2...50_6-3_17-135/

Nguyện hồi hướng công đức này cho đức Dodrupchen đệ tứ, cầu mong ngài trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng hữu tình
OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG!
 
Bên trên