Tôn Hành Giả - Quán Đảnh Ca

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
331
Reaction score
129
Điểm
43
Sóng khởi vô biên cũng chỉ viên thành 1 thể
Bóng cây quét đất cũng nào động mảnh bụi trần

Ngoài tâm không vật nhọc gì lo lấy bỏ
Gương lòng rỗng sáng xưa nay chẳng cần lau mảy bụi.

Anh chưa đạt bởi còn lo chuyện lấy bỏ
Tất cả của anh thì lấy, bỏ rồi sẽ để ở chỗ nào?
Một chữ Tín Tâm từng bước về nhà cũ
Mới hay nhân thế, điên đảo quá lâu rồi

Mê cũng Phật, ngộ cũng Phật
Tâm Tâm xưa nay chính là Phật
Tỉnh mê chìm nổi do chấp lệch
Thấy tức tánh, tánh tức thấy

Thấy mê, thấy ngộ, thấy vạn pháp
Thấy! vốn vô trụ, vốn vô niệm
Anh thấy, tôi thấy, ai ai cũng thấy..
Thấy! vô điều kiện, Thấy! vốn chẳng sanh
 
Top