Tịnh độ hiện tiền và cực lạc

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Tịnh Độ hiện tiền và Cực Lạc thế giới là hai việc hoàn toàn khác nhau, không nên lấy cái này mà bác bỏ cái kia.

Trước hết, chúng ta cần hiểu hai từ "thế giới". Thế giới là một tập hợp các điều kiện vật chất, tinh thần có sự tương đồng với nhau. Như trái đất này nằm trong ta bà thế giới gồm tam thiên đại thiên thế giới.

Mọi dân chứng ở đây bằng ngũ quan của mình đều thấy cảnh vật, cảm thọ,... những đều như nhau. Thí dụ, khi có quả bom đặt trước mắt chúng ta thì chúng ta đều thấy đó là một quả bom với hình dáng thế này, màu sắc thế kia,... tức là ai có mắt bình thường đều thấy được như thế.

Thế giới Cực Lạc là thế giới được mô tả như trong các Kinh A DI ĐÀ, Kinh Vô Lượng Thọ Phật, ... với các điều kiện tự nhiên trang nghiêm đẹp lộng lẫy, với dân chúng ngũ quan như ngũ thông của thiên giới, ... cùng với các hoạt động thù thắng từ vật đến người.

Do đó, Cực Lạc là một thế giới hẳn hoi chẳng phải do sự tưởng tượng hay thế giới Tâm Tánh diệu nghiêm. Vãng sanh Cực Lạc có nghĩa là kiếp sau tái sanh vào thế giới Cực Lạc. Còn tại sao chọn tái sanh vào Cực Lạc là vì Cực Lạc có sự ưu việt của nó: pháp tu thực hành không khó tương thích mọi trình độ, điều kiện vãng sanh không khó như các pháp tu khác, vãng sanh Cực Lạc chắc chắn đắc pháp giải thoát.

Không chỉ có Cực Lạc, còn có vô số các thế giới Tịnh Độ khác như phương đông có Tịnh Lưu Ly Thế Giới, .... hằng hà sa số như trong các Kinh Đại Thừa.


Tịnh Độ hiện tiền, xuất hiện trong đường lối của những người tu Thiền Tông. Như trong cõi ta bà này đầy ô nhiễm, đầy các sự việc xấu ác, ác thế,... nhưng một người nào đó liễu ngộ pháp tánh vốn thanh tịnh, ngũ quan vẫn thấy các việc xấu ác như mọi người nhưng tâm trí chẳng vướng lấy, tâm trí chỉ thấy vạn pháp vốn thanh tịnh, cảnh cảnh vật vật vốn thanh tịnh hay nói cách khác là chưa từng ô nhiễm vậy,...(Kiến Tánh). Tịnh Độ hiện tiền chính là cái thấy biết rốt ráo nơi tam trí của họ, chứ thế giới họ đang sống cái thấy của ngũ quan mắt thịt thì không phải thế. Bởi vậy, Tịnh Độ hiện tiền không phải là thế giới họ đang chung sống cùng mọi người, VNBN xin nhắc lại là đang chung sống cùng với mọi người.


Tịnh Độ hiện tiền là pháp tánh vốn thanh tịnh trãi khắp mười phương, là bản chất của mọi thế giới, bao gồm cả thế giới Cực Lạc và Ta Bà này.

Mục đích của người tu Tịnh Độ cũng chính là cái Tịnh Độ hiện tiền vốn có này nhưng đó là mục đích lâu dài, còn trước mắt vì nhận thấy mình còn nhiều yếu kém nên cầu vãng sanh sang thế giới Cực Lạc, sang đó rồi dễ dàng thực hiện mục đích đó.
 
Bên trên