Tịnh Độ được làm bằng vật liệu gì?

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Chữ Độ mà bạn Ba Tuần giải thích có hơi vấn đề. Độ của chư Phật có thể giải thích là cõi nước.
Còn chư thiên dục giới trở lên họ cũng chẳng ở trên đất, huống hồ Tịnh Độ của chư Phật.
Phàm những cõi nước "do vi trần" tạo thành thì do nghiệp lực.
Phàm những cõi nước không do vi trần, như cõi Tịnh Độ do oai thần, bổn nguyện thì chẳng do vi trần tức là bụi rất nhỏ. Mà là bằng chất rất trong sáng, như kinh Vô Lượng Thọ nói: Do nhiều chất báu hợp thành. Như Tịnh Độ của các kinh Hoa Nghiêm mà Phật thuyết.
"Vi trần" và "chất trong sáng" có điểm gì giống nhau, khác nhau. Mời bạn rộng nói để VNBN thêm nhiều hiểu biết. Chảng hạn, vàng bạc đá quý cở Cực Lạc như thế nào so với vàng bạc đá quý ở ta bà này?

Lại nữa, "chất trong sáng" này giống nhau hay khác nhau ở Tịnh Độ của chư Phật?
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43
*Vi trần tức là bụi bẩn rất nhỏ, cực nhỏ đến kính hiển vi bây giờ chẳng thể thấy được, nhỏ nhất là là "lân vi trần", nói chung chúng ta để có khái niệm, có vi trần tồn tại thôi.
-Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, do nguyện lực tu chọn lựa tốt xấu 210 ức cõi Phật, và trải qua 10 ức năm tích công lũy đức của Pháp Tạng Bồ Tát. Do oai thần của A Mi Đà Phật, nên Cực Lạc quốc còn gọi là Mật Nghiêm Tịnh Độ (theo Mật tông), vậy cõi này không có núi Thiết Vi, núi Tu Di, cũng không có hầm hố, núi non, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Việc này gọi là thần lực chư Phật Bất Khả Tư Nghị, công đức lực tam bảo bất khả tư nghị.
*Phàm là những cõi nước do vi trần tức nghiệp lực của chúng sinh tạo thành.
-Phàm là cõi Tịnh Độ chư Phật không có vi trần, cũng chẳng có bụi bặm.

-Như kinh nói: Sinh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thân thể bằng vàng ròng, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp y hệt A Mi Đà Phật không hai không khác.
-Như cái thân hiện nay chúng ta đang thọ nhận, gọi là nghiệp chướng thân, từ nghiệp và phiền não tạo thành, có rất nhiều vi trần kết hợp thành,
*Nếu bạn hiểu được Tam Thân (sắc thân, báo thân, pháp thân) trong giáo lý Đại thừa bạn sẽ dễ hiểu.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha ha ... [smile]

cũng vẫn câu nói đó ... Bạn VNBN cứ NHẬN MÌNH HÔNG BIẾT [smile] -->

CHỊU HỎI [smile]

tui sẽ giải thích rõ ràng cho bạn biết liền [smile]


ờ mà đúng hông [smile]

KLL
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
*Vi trần tức là bụi bẩn rất nhỏ, cực nhỏ đến kính hiển vi bây giờ chẳng thể thấy được, nhỏ nhất là là "lân vi trần", nói chung chúng ta để có khái niệm, có vi trần tồn tại thôi.
-Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, do nguyện lực tu chọn lựa tốt xấu 210 ức cõi Phật, và trải qua 10 ức năm tích công lũy đức của Pháp Tạng Bồ Tát. Do oai thần của A Mi Đà Phật, nên Cực Lạc quốc còn gọi là Mật Nghiêm Tịnh Độ (theo Mật tông), vậy cõi này không có núi Thiết Vi, núi Tu Di, cũng không có hầm hố, núi non, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Việc này gọi là thần lực chư Phật Bất Khả Tư Nghị, công đức lực tam bảo bất khả tư nghị.
*Phàm là những cõi nước do vi trần tức nghiệp lực của chúng sinh tạo thành.
-Phàm là cõi Tịnh Độ chư Phật không có vi trần, cũng chẳng có bụi bặm.
-Như kinh nói: Sinh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thân thể bằng vàng ròng, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp y hệt A Mi Đà Phật không hai không khác.
-Như cái thân hiện nay chúng ta đang thọ nhận, gọi là nghiệp chướng thân, từ nghiệp và phiền não tạo thành, có rất nhiều vi trần kết hợp thành,
*Nếu bạn hiểu được Tam Thân (sắc thân, báo thân, pháp thân) trong giáo lý Đại thừa bạn sẽ dễ hiểu.
+Theo bạn thì vi trần hoặc lân vi trần này có nguồn gốc từ đâu? Nó là đơn vị nhỏ nhất cầu tạo nên thế giới vật chất phải ko? Nó có bị biến hoại không hay là tồn tại vĩnh viễn? Nếu nó biến hoại thì không thể nói nó nhỏ nhất được, vì bị phân mãnh mới bị biến hoại. Nếu không biến hoại thì các hạt ấy là hạt thật rồi, là tối thượng!

+ Cõi nước Cực Lạc nhân là 48 đại nguyện viên mãn mà tạo thành nhưng khi Đức Phật A Di Đà nhập diệt thì cõi này cũng biến đổi chứ không giữ nguyên như thế, biến thành một thế giới Tịnh Độ do Ngài Quán Thế Âm thị hiện làm giáo chủ. Nếu Cực Lạc hoàn toàn do Đức Phật biến hiện ra thì đáng lẽ khi Đức Phật A Di Đà nhập diệt thì nó phải biến mất hoàn toàn, nhưng nó lại biến thành cõi Tịnh Độ mới mà không phải diệt mất hoàn toàn?
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43
*Đức Phật nói: Khi kiếp hoại đến cõi trời Tam Thiền còn tiêu tùng, chẳng sót lại một thứ gì, huống hồ những pháp do duyên sinh. Lân vi trần tồn tại vĩnh cửu hay không tùy mỗi phái, như phái Tiểu thừa Nhất Thiết Hữu Bộ, hay còn gọi là Hữu Bộ tông họ cho rằng nó tồn tại vĩnh viễn ở mọi hư không.

Nhưng ngài Long Thọ đấng chiến thắng thứ hai sau Phật, và các đệ tử Ngài không cho rằng: là vi trần hay lân vi trần không hề tồn tại vĩnh viễn. Như đức Phật nói trong kinh Bát Nhã: Phàm những gì có hình tướng đều vô thường sinh diệt hư vọng, tan hợp, hợp tan. Cho dù là vi trần cũng chẳng mãi mãi tồn tại.

Nó từ đâu ra có vi trần? Bạn chỉ từ A hay từ B ra đều không thấy khởi điểm của nó, bởi thế Kinh Hoa Nghiêm là đạo lý "trùng trùng điệp điệp duyên khởi" nên không thể tìm ra pháp nào là thật có. Nhưng mỗi duyên nó lại có năng lực khác nhau, như vi trần này kết hợp thành 2-3 vi trần này, kết hợp 4-5 vi trần lại cho ra cái khác.

Bởi thế đức Phật các pháp y duyên sinh "đều không thật có", không thật có, không phải là nó không, nó vẫn có từ vô thủy vô chung rồi!

*Như cõi Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ của chư Bồ Tát ở đó trải qua 3 đại A Tăng Kỳ Kiếp vẫn biến mất rồi trở về Thường Tịch Quang, thanh tịnh sáng suốt tường tận quang minh. Bất kể pháp nào có hình tướng vẫn phải mất.

Như Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh (hội tập) và lời nguyện của đức Phật A Mi Đà giả sử 10 phương chúng sinh đều chứng quả Bích Chi Phật (độc giác, trên hàng thanh văn La Hán), mỗi mỗi vị thọ vạn ức năm, đều có thần thông như ngài Đại Mục Kiền Liên đứng đầu đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng thể tính nổi thọ lượng của đức Phật A Mi Đà cùng cư dân nước Ngài.

Nguyện 15:
Lúc tôi thành Phật, thọ mạng vô lượng. Trong nước tôi, Thanh Văn, trời, người vô số, thọ mạng cũng đều vô lượng. Giả sử chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành Duyên Giác, trong trăm ngàn kiếp cùng nhau tính toán mà biết nổi số lượng ấy thì chẳng lấy Chánh Giác.

(Nguyện mười lăm: Thọ mạng vô lượng; nguyện mười sáu: Thanh Văn vô số)

*Vô lượng thọ không thể tính nhưng vẫn là hữu lượng vẫn có ngày hết, nhưng quá dài đủ để thời gian chứng quả vị Phật, ngay cả đức Thích Ca Mâu Ni Phật thời gian tính ra vẫn là 3 đại A Tăng Kỳ vẫn có thể tính, còn thời gian vô lượng này là bất khả tư nghị công đức của đức A Mi Đà Phật.

*Các pháp vốn chẳng có thật sinh diệt, cõi Cực Lạc cũng vậy, do bi tâm của đức Phật A Mi Đà hiện ra khi hết duyên rồi lại mất, giống như huyễn thuật, lại giống thành Càn Thát Bà, chỉ trình hiện chẳng hề thấy dấu vết sinh diệt của pháp. Nên cõi Tịnh Độ không nó chỉ biến chuyển nhờ thần lực thôi, nói là chuyển là chính xác nhất.
Vì mỗi kinh đức Phật tùy mỗi căn tánh, nên đức Phật sẽ có cách nói khác nhau, phù hợp căn cơ dễ tiếp nhận. Nếu bạn hiểu khi chư Phật đã viên mãn vô thượng bồ đề, dù có thể kéo dài vô lượng vô lượng vô vô vô lượng lượng lượng vẫn có thể.

*Cho dù tất cả chư vị Phật ra đời vẫn phải xưng tán cõi Tịnh Độ, của đức Phật A Mi Đà. Còn việc Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ thành Phật ở cõi Cực Lạc là tùy theo căn cơ thôi. Ngài Quán Thế Âm vốn đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai lâu xa kể cả trước Thích Ca Mâu Ni Phật rất là lâu, Ngài muốn ủng hộ các học trò sau này nên biến thành Bồ Tát do nguyện lực chẳng vào Niết Bàn, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có Tịnh Độ của ngài trang nghiêm không kém Phật A Mi Đà. Vì thế, sợ chúng sinh tán loạn tâm nên mười phương chư Phật, chỉ nói đi nói lại Tịnh Độ duy nhất của Phật A Mi Đà là đệ nhất. Chứ chớ nên tưởng rằng Quán Âm Bồ Tát sau này mới thành Phật.

Trong giáo lý Đại thừa nói Thiên Bách Ức Hóa Thân Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thân các Ngài vô lượng thân, không có giới hạn, không có địa vị nhất định nào.


Nguyện 17:
Lúc tôi thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi nước trong mười phương thế giới nếu chẳng cùng khen ngợi danh hiệu của tôi, thuật sự tốt lành của cõi nước và công đức của tôi thì chẳng lấy Chánh Giác.

(Nguyện mười bảy: Chư Phật khen ngợi)

*Vì thế bạn cứ yên tâm mà tu, sau này dù Phật nào ra đời cũng nói chừng đó kinh điển, cũng xưng tán nhất định về đức từ phụ A Mi Đà. Như Đại thừa Vô Lượng Thọ ngài Di Lặc nghe vâng lãnh thọ.
 
Last edited:

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Bạn VNBN cứ suy nghĩ KỸ ĐI ...

GIÁC TÁNH của bạn phát triển

AI sẽ là người:

Tự Giác ?

Tự Lợi ?

Lợi Tha ? (smile)


ờ mà đúng không ? [smile]

*** Thiếu chữ Quy ... chữ Tự ... thì đúng là KHÓ TỰ PHÁT TRIỂN [smile]

KLL
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
*Đức Phật nói: Khi kiếp hoại đến cõi trời Tam Thiền còn tiêu tùng, chẳng sót lại một thứ gì, huống hồ những pháp do duyên sinh. Lân vi trần tồn tại vĩnh cửu hay không tùy mỗi phái, như phái Tiểu thừa Nhất Thiết Hữu Bộ, hay còn gọi là Hữu Bộ tông họ cho rằng nó tồn tại vĩnh viễn ở mọi hư không.

Nhưng ngài Long Thọ đấng chiến thắng thứ hai sau Phật, và các đệ tử Ngài không cho rằng: là vi trần hay lân vi trần không hề tồn tại vĩnh viễn. Như đức Phật nói trong kinh Bát Nhã: Phàm những gì có hình tướng đều vô thường sinh diệt hư vọng, tan hợp, hợp tan. Cho dù là vi trần cũng chẳng mãi mãi tồn tại.

Nó từ đâu ra có vi trần? Bạn chỉ từ A hay từ B ra đều không thấy khởi điểm của nó, bởi thế Kinh Hoa Nghiêm là đạo lý "trùng trùng điệp điệp duyên khởi" nên không thể tìm ra pháp nào là thật có. Nhưng mỗi duyên nó lại có năng lực khác nhau, như vi trần này kết hợp thành 2-3 vi trần này, kết hợp 4-5 vi trần lại cho ra cái khác.

Bởi thế đức Phật các pháp y duyên sinh "đều không thật có", không thật có, không phải là nó không, nó vẫn có từ vô thủy vô chung rồi!

*Như cõi Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ của chư Bồ Tát ở đó trải qua 3 đại A Tăng Kỳ Kiếp vẫn biến mất rồi trở về Thường Tịch Quang, thanh tịnh sáng suốt tường tận quang minh. Bất kể pháp nào có hình tướng vẫn phải mất.

Như Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh (hội tập) và lời nguyện của đức Phật A Mi Đà giả sử 10 phương chúng sinh đều chứng quả Bích Chi Phật (độc giác, trên hàng thanh văn La Hán), mỗi mỗi vị thọ vạn ức năm, đều có thần thông như ngài Đại Mục Kiền Liên đứng đầu đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng thể tính nổi thọ lượng của đức Phật A Mi Đà cùng cư dân nước Ngài.

Nguyện 15:
Lúc tôi thành Phật, thọ mạng vô lượng. Trong nước tôi, Thanh Văn, trời, người vô số, thọ mạng cũng đều vô lượng. Giả sử chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành Duyên Giác, trong trăm ngàn kiếp cùng nhau tính toán mà biết nổi số lượng ấy thì chẳng lấy Chánh Giác.

(Nguyện mười lăm: Thọ mạng vô lượng; nguyện mười sáu: Thanh Văn vô số)

*Vô lượng thọ không thể tính nhưng vẫn là hữu lượng vẫn có ngày hết, nhưng quá dài đủ để thời gian chứng quả vị Phật, ngay cả đức Thích Ca Mâu Ni Phật thời gian tính ra vẫn là 3 đại A Tăng Kỳ vẫn có thể tính, còn thời gian vô lượng này là bất khả tư nghị công đức của đức A Mi Đà Phật.

*Các pháp vốn chẳng có thật sinh diệt, cõi Cực Lạc cũng vậy, do bi tâm của đức Phật A Mi Đà hiện ra khi hết duyên rồi lại mất, giống như huyễn thuật, lại giống thành Càn Thát Bà, chỉ trình hiện chẳng hề thấy dấu vết sinh diệt của pháp. Nên cõi Tịnh Độ không nó chỉ biến chuyển nhờ thần lực thôi, nói là chuyển là chính xác nhất.
Vì mỗi kinh đức Phật tùy mỗi căn tánh, nên đức Phật sẽ có cách nói khác nhau, phù hợp căn cơ dễ tiếp nhận. Nếu bạn hiểu khi chư Phật đã viên mãn vô thượng bồ đề, dù có thể kéo dài vô lượng vô lượng vô vô vô lượng lượng lượng vẫn có thể.

*Cho dù tất cả chư vị Phật ra đời vẫn phải xưng tán cõi Tịnh Độ, của đức Phật A Mi Đà. Còn việc Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ thành Phật ở cõi Cực Lạc là tùy theo căn cơ thôi. Ngài Quán Thế Âm vốn đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai lâu xa kể cả trước Thích Ca Mâu Ni Phật rất là lâu, Ngài muốn ủng hộ các học trò sau này nên biến thành Bồ Tát do nguyện lực chẳng vào Niết Bàn, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có Tịnh Độ của ngài trang nghiêm không kém Phật A Mi Đà. Vì thế, sợ chúng sinh tán loạn tâm nên mười phương chư Phật, chỉ nói đi nói lại Tịnh Độ duy nhất của Phật A Mi Đà là đệ nhất. Chứ chớ nên tưởng rằng Quán Âm Bồ Tát sau này mới thành Phật.

Trong giáo lý Đại thừa nói Thiên Bách Ức Hóa Thân Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thân các Ngài vô lượng thân, không có giới hạn, không có địa vị nhất định nào.


Nguyện 17:
Lúc tôi thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi nước trong mười phương thế giới nếu chẳng cùng khen ngợi danh hiệu của tôi, thuật sự tốt lành của cõi nước và công đức của tôi thì chẳng lấy Chánh Giác.

(Nguyện mười bảy: Chư Phật khen ngợi)

*Vì thế bạn cứ yên tâm mà tu, sau này dù Phật nào ra đời cũng nói chừng đó kinh điển, cũng xưng tán nhất định về đức từ phụ A Mi Đà. Như Đại thừa Vô Lượng Thọ ngài Di Lặc nghe vâng lãnh thọ.
+ Vi trần hay lân vi trần đều là pháp tướng! Không thể nói là trường tồn được nhưng cũng không thể nói là tận diệt. Khi nói đến một vi trần cụ thể thì vi trần đó là sanh diệt không thể trường tồn nhưng khi nói đến danh tự vi trần chung chung thì không thể nói là tận diệt, vì sao? Vì chúng sanh của các thế giới theo lớp lớp sanh ra không bao giờ dứt, vi trần và lân vi trần nhân đó mà cũng sanh ra và không bao giờ dứt.

+ Vi trần, lân vi trần là hạt do sự vô minh (nhị nguyên) tạo ra.

+ Phật độ người có duyên, duyên tận thì nhập diệt. Hễ còn một chúng sanh nào đó nương nhờ bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật ấy từ bi nhiếp độ không bỏ sót, những chúng sanh như vậy không còn thì Đức Phật ấy tự khắc biết là lúc nào phải nhập diệt để chư Phật vị lai nối tiếp dòng pháp.

+ Mức độ trang nghiêm của các Tịnh Độ cũng không đồng nhất, cảnh giới càng trang nghiêm thì chúng sanh càng khó vãng lai đến đó, vì đòi hỏi nhiều phước đức và công đức hơn. Như cõi Phật của Ngài Quán Thế Âm sau này trang nghiêm hơn rất nhiều cõi Cực Lạc hiện tại.

+ Ngài Quán Thế Âm đã đủ phước đức, công đức, trí tuệ để thị hiện thành Phật nhưng do lòng từ bi đối với chúng sanh mười phương nên Ngài trụ ở ngôi Đẳng Giác mà giáo hóa chúng sanh. Vì Ngài hiểu rõ, khi Ngài đã thành Phật, ắt sẽ có nhiều chúng sanh khó gặp Ngài.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha hah .. [smile]

hỏng biết mà RÁNG ĐOÁN thì mãi mãi chẳng bao giờ học được gì [smile]

GIÁC TÁNH của bạn phát triển

AI sẽ là người:

Tự Giác ?

Tự Lợi ?

Lợi Tha ? (smile)


ờ mà đúng không ? [smile]

*** Thiếu chữ Quy ... chữ Tự ... thì đúng là KHÓ TỰ PHÁT TRIỂN [smile]

KLL
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
ha ha hah .. [smile]

hỏng biết mà RÁNG ĐOÁN thì mãi mãi chẳng bao giờ học được gì [smile]

GIÁC TÁNH của bạn phát triển

AI sẽ là người:

Tự Giác ?

Tự Lợi ?

Lợi Tha ? (smile)


ờ mà đúng không ? [smile]

*** Thiếu chữ Quy ... chữ Tự ... thì đúng là KHÓ TỰ PHÁT TRIỂN [smile]

KLL
tự đã có hai mắt , hai mũi , hai tai , một lưỡi và một thân là đã đủ con đường tám nhánh - đạo
hãy tự lo cho bản thân đi , đừng lo bò trắng răng.
hãy ở yên nơi mát mẻ trong lành , chỗ nào cũng là lửa , sao cứ nắm vào chi cho mệt
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
ha ha ha [smile]

Bạn VNBN cứ suy nghĩ KỸ ĐI ...

GIÁC TÁNH của bạn phát triển

AI sẽ là người:

Tự Giác ?

Tự Lợi ?

Lợi Tha ? (smile)


ờ mà đúng không ? [smile]

*** Thiếu chữ Quy ... chữ Tự ... thì đúng là KHÓ TỰ PHÁT TRIỂN [smile]

KLL
sao lại chạy làng mà không ở bên kia ,và đối đáp với sư phụ Từ Thông đi chứ , hay lại sợ thầy Từ Thông ....
Chạy khắp xóm làng chi cho mệt, không ai dại đâu . híc...
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah .. [smile]

hỏng biết mà RÁNG ĐOÁN thì mãi mãi chẳng bao giờ học được gì [smile]

GIÁC TÁNH của bạn phát triển

AI sẽ là người:

Tự Giác ?

Tự Lợi ?

Lợi Tha ? (smile)


ờ mà đúng không ? [smile]

*** Thiếu chữ Quy ... chữ Tự ... thì đúng là KHÓ TỰ PHÁT TRIỂN [smile]

KLL
kakakaka, đang nói nhảm gì đó bạn. Tính làm thiên ma ám tôi sao. Hãy buông xuống đi bạn ơi, hãy tùy duyên. Bớt lan man lại và hạn chế suy diễn về cá nhân người khác, bớt lại cái tính yểu điệu thục nữ nữa nên thảo luận với bạn rất khó. Viết thảo luận xong thì lại xóa bài của mình mà chỉ còn hiển thị bài của người khác thì thấy chơi hổng đẹp rồi kakakakka.

Bạn biết nói tự giác thì đừng nên đeo bám tôi, kêu tôi quỳ dưới chân bạn để cầu hôn nữa! kakakaka
 
Last edited:

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha hah [smile]

Cho vừa (ha ha hah a)

Ơ ... Hơ [smile]


i. Cõi Tịnh Độ RỐI RẮM lắm chứ gì ... [smile] --> MỞ BUNG NÓ RA [smile] --> Sử Dụng Tự ÁI Bằng Thọ Tưởng

Bạn đặt 1 câu hỏi với tư cách 1 NGƯỜI KHÔNG BIẾT ..

rùi lại CỐ GẮNG BÀO CHỮA là mình BIẾT [smile]

hỏi BẠN có phải là NGƯỜI NÓI THẬT LÒNG MÌNH không ? [smile] ?

--> CÁI TÔI mà hỏng thật .. MA NÓ ÁM tư tưởng và lời nói dữ lắm .... THỨ GÌ SẼ CHỊU NỔI [smile]


ii. Mở Bung Nó Ra [smile]

--> Buuùmmmmmmmmmmmmm ... [smile]


iii. Sử Dụng Tự Ái Bằng Thọ Tưởng [smile]

huhmmm .. bạn SỬ DỤNG TỰ ÁI của mình TƯỞNG TƯỢNG PHẢI QUỲ dưới chân tui ... SỬ DỤNG TỰ ÁI TỐT LẮM [smile]

thường nói .. những CÁNH RỪNG ĐỘC LẬP của TỪNG CHỦNG LOẠI của Hành Uẩn ... được nhân lên bằng cấp số của THỌ TƯỞNG [smile]

--> LÀM NÊN THỨC BIẾN --> BIẾN NHỮNG CHỦNG LOẠI RIÊNG BIỆT ĐÓ --> THÀNH CẢ --> 1 THẾ GIỚI HOA TẠNG [smile] (gọi là thế giới hoa tạng .. là từ HOA TẠNG mà ra )

Bạn SỬ DỤNG TỰ ÁI của mình QUA ĐƯỜNG THỌ TƯỞNG --> SỬ DỤNG VẬY TỐT LẮM --> để cho mọi người thấy vấn đề của VI TRẦN [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]

KLL
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah [smile]

Cho vừa (ha ha hah a)

Ơ ... Hơ [smile]


i. Cõi Tịnh Độ RỐI RẮM lắm chứ gì ... [smile] --> MỞ BUNG NÓ RA [smile] --> Sử Dụng Tự ÁI Bằng Thọ Tưởng

Bạn đặt 1 câu hỏi với tư cách 1 NGƯỜI KHÔNG BIẾT ..

rùi lại CỐ GẮNG BÀO CHỮA là mình BIẾT [smile]

hỏi BẠN có phải là NGƯỜI NÓI THẬT LÒNG MÌNH không ? [smile] ?

--> CÁI TÔI mà hỏng thật .. MA NÓ ÁM tư tưởng và lời nói dữ lắm .... THỨ GÌ SẼ CHỊU NỔI [smile]


ii. Mở Bung Nó Ra [smile]

--> Buuùmmmmmmmmmmmmm ... [smile]


iii. Sử Dụng Tự Ái Bằng Thọ Tưởng [smile]

huhmmm .. bạn SỬ DỤNG TỰ ÁI của mình TƯỞNG TƯỢNG PHẢI QUỲ dưới chân tui ... SỬ DỤNG TỰ ÁI TỐT LẮM [smile]

thường nói .. những CÁNH RỪNG ĐỘC LẬP của TỪNG CHỦNG LOẠI của Hành Uẩn ... được nhân lên bằng cấp số của THỌ TƯỞNG [smile]

--> LÀM NÊN THỨC BIẾN --> BIẾN NHỮNG CHỦNG LOẠI RIÊNG BIỆT ĐÓ --> THÀNH CẢ --> 1 THẾ GIỚI HOA TẠNG [smile] (gọi là thế giới hoa tạng .. là từ HOA TẠNG mà ra )

Bạn SỬ DỤNG TỰ ÁI của mình QUA ĐƯỜNG THỌ TƯỞNG --> SỬ DỤNG VẬY TỐT LẮM --> để cho mọi người thấy vấn đề của VI TRẦN [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]

KLL
Trời đất ơi, kakakakaka, đây là diễn đàn thảo luận, biết hay không biết đều đặt được câu hỏi nha bạn.
Bạn buông xuống những gì bạn thấy về tui trước đã. Bạn cứ dính mắc như thế thì từ đây về sau tôi sẽ không tiếp chuyện bạn nữa. Hãy mạnh mẽ lên và buông xuống các tư tưởng hiện tại của bạn.

Đây là lần cuối VNBN tiếp chuyện với bạn. Chúc bạn an lạc.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha ha [smile]

TRỜI ƠI ĐẤT HỠI CÁI GÌ .... đây là DIỄN ĐÀN TỊNH ĐỘ ... bạn đặt câu hỏi TỊNH ĐỘ thì người ta có quyền hỏi bạn phải công nhận:

BẠN BIẾT TỚI ĐÂU .. và KHÔNG BIẾT TỚI ĐÂU ... để mà còn biết đường mà thảo luận với bạn [smile]

ĐÂY LÀ LẦN CUỐI BẠN THẮC MẮC TRONG ĐỜI về VI TRẦN và TỊNH ĐỘ sao ? [smile]

--> đâu có dễ dàng như vậy [smile]

ờ mà đúng hông [smile] ?

KLL
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Xin phép chốt lại chủ đề này!
Các bạn thân mến, tất cả các cõi từ cõi thế gian cho đến cõi Tịnh Độ đều là không thật có, đều không phải thường hằng. Tuy nhiên, chúng ta cũng tạm thời đều là người hư vọng cả, tận dụng cái hư vọng khác để mà tu tập, tâm bệnh thì pháp Phật dạy là thuốc trị bệnh, người bệnh và thuốc trị vốn chẳng thật có, chỉ là huyễn hoặc. Cho nên thế gian, tịnh độ đều làm từ vật liệu phương tiện cả, chứ không thật có một vật liệu gì!

Tất cả pháp, có tu có chứng, có học, có hành,... đều là thuyền bè. Hễ còn hành thì đều là đi trên thuyền bè. Người tu tịnh độ, nương 48 đại nguyện là nương vào thuyền bè lớn lao có sự gia trì của chư Phật mười Phương. Bất luận sức lực mạnh hay yếu, hễ đã dốc lòng buông bỏ tư niệm tham đắm ngũ dục thế gian cầu giải thoát, cầu Vô Thượng Bồ Đề, rồi nương nhờ thuyền bè đó đều đi đến Cực Lạc thế giới gặp Đức Phật A Di Đà và mọi việc ý nguyện đều được toại thành viên mãn, mà không cần phải sa đọa trong thế gian nhiều đời nhiều kiếp!
 
Bên trên