TÌM HIỂU KINH VIÊN GIÁC. chứ THẢO LUẬN KINH VIÊN GIÁC thì đến ông cũng chưa đủ tư cách .

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
350
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Hãy ráng đọc cho hết, hơi bị nhiều!

Có nhiều mức độ tùy thuận tánh Viên Giác mới nói mà quên rồi sao anh bạn. Những kẻ tham chấp đủ thứ thì tùy thuận tánh Viên Giác, sẽ hiện ra tướng luân hồi sanh tử, là ma quân tùy thuận tánh viên giác, tức là không có chút nào tùy thuận, ở trong cái vòng lẩn quẩn. Còn như trụ chứng đắc nơi cái tâm bất động thì đó là Thanh Văn, Duyên Giác tùy thuận tánh Viên Giác, hoặc ham thích cõi Tịnh rồi tu tập vãng sanh thì đó cũng là Phàm Phu tùy thuận tánh viên giác. Người Nghe nói có Phật Tánh, thấy các pháp hữu vi như huyễn hóa nhưng lại vướng víu ( do tri kiến hiểu biết) vào cái quán huyễn hóa, thì đó là Bồ Tát chưa đăng địa tùy tuận tánh viên giác. Huyễn hóa sạch, đối tượng và chủ thể chẳng còn, đó là Bồ Tát đăng địa tùy thuận tánh viên giác (Vô Sanh Pháp Nhẫn), cuối cùng là độ tận chúng sanh, hạnh nguyện hoàn tất, không còn đối đãi trong nhân duyên đó là Như Lai tùy thuận tánh viên giác, Như Lai chính là Viên Giác hiện tiền, giống như mặt trời, mây đã tan hết, ánh sáng xưa nay vẫn thường xuyên chiếu sáng, bây giờ rọi khắp mười phương không có ngăn ngại. Cho nên Như Lai tùy thuận tánh Viên Giác thì không nằm trong mức độ nào cả, vì để cho chúng sanh có thể mườn tượng tu tập lần lần mà lập phương tiện dẫn nói Như Lai tùy thuận tánh Viên Giác.

Cho nên Tánh Viên giác không có sự chống trái hay bất kì sự dị biệt nào đối với tất cả nhân duyên. Nó tùy chỗ nhân và duyên mà thành ra kết quả, nó không ở trong một mối nhân duyên nào hết...... Càng suy lường, càng xác định thì càng xa.

Ma quân nắm quyền thì chứng tỏ căn cơ chúng sanh đã dần dần chậm lụt, số người căn tánh nhạy bén ngày càng ít dần, riếc rồi chỉ có Bồ Tát với Bồ Tát nói chuyện với nhau. Không phải Phật Pháp suy vi mà do căn tánh chúng sanh suy vi, cuộc sống vật chất lên ngôi, con người đắm chìm trong đó ngày càng nặng sâu.

Thời Phật tại thế tượng trưng cho Như Lai tùy thuận tánh viên giác, Phật nhập Niết Bàn thì xuất hiện nhiều Bồ tát đăng địa tùy thuận tánh Viên Giác, sau nữa là Phàm Phu tùy thuận tánh viên giác, cuối cùng ma quân tùy thuận tánh viên giác tức là không tùy thuận mà bị tùy thuận.

Sau khi Pháp Kiến Tánh dần dần bị hiểu sai lệch, rồi căn cơ chúng sanh không thu nổi dù có Bồ tát hiện thân đi nữa, bước vào thời kì Phàm Phu tùy thuận tánh viên giác, là người quả A LA HÁN hoặc tu tập tái sanh Cực Lạc. Sau cùng hết là không còn tu chứng gì nữa, Phật Pháp tại thế gian này diệt tận. Kế tiếp rất lâu sau đó trở lại Như Lai tùy thuần tánh Viên Giác, vị Phật tiếp theo tại thế gian này đó là Di Lặc Bồ Tát hiện nay.

Do vậy, ta tuyên truyền Cực Lạc có lí do là cho bản thân ta và tuyên truyền pháp này để sau này chúng sanh nào tin nhận phương tiện này, vãng sanh Cực Lạc, tại Cực Lạc hiện có Như Lai tùy thuận tánh Viên Giác là Đức Phật A Di Đà, giáo hóa đều đến bờ giác, vì nơi đây căn tánh chúng sanh không có biểu hiện của xấu uế, chỉ ưa thích thanh tịnh, cho nên được Như Lai giáo hóa, thấp nhất cũng đạt quả A LA HÁN, còn theo Bồ Tát Đạo thì chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn, nếu thích thì tại đó tiến lên luôn nhất sanh Bổ Xứ Bồ Tát tức là giáng sanh thị hiện thành Phật ngay sau đó. Việc này ông nghiên cứu rõ về Cực Lạc sẽ hiểu, ta tạm nói thế không nên bắt bẻ khi chưa nghiên cứu tìm hiểu!

Cũng như ở thế gian này, căn tánh chúng sanh nào ưa thích sự thanh Tịnh mà lại tin vào sự giải thoát của Thế Tôn thì đều được giáo hóa các mức tùy tuận tánh viên giác. Còn lại sau cùng là chúng sanh căn tánh chỉ ưa thích ngũ dục thế gian nên không thể tùy thuận tánh Viên Giác, vẫn tiếp tục trôi nổi trong luân hồi sanh tử. Ở Cực Lạc không có hạng chúng sanh như thế nên chẳng có luân hồi, chẳng có mạt pháp!
Lão Sáu đâu đâu rồi, cái thằng lừa đảo này là thân tín của ông hay sao? sao lại có chuyện kinh Viên Giác nói về tùy thuận Tánh Viên Giác như hắn nói vậy. Ông hãy trích chương đầu tiên của Kinh Viên Giác ra đây cho mọi người đọc. lại nữa , ông phải thay cái tít là : TÌM HIỂU KINH VIÊN GIÁC. chứ THẢO LUẬN KINH VIÊN GIÁC thì đến ông cũng chưa đủ tư cách .
nếu cần chúng ta sẽ tìm hiểu lại từ đầu về lời Phật dạy trong KINH VIÊN GIÁC.
Còn ở đây ông để cho cái thằng ngu si đưa cái thế giới khoái Lạc của hắn vào mà gọi là thảo luận KINH VIÊN GIÁC à?
hãy lên tiếng xem nào đừng lẩn tránh những lời tôi thắc mắc...
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,553
Điểm tương tác
1,782
Điểm
113
Lão Sáu đâu đâu rồi, cái thằng lừa đảo này là thân tín của ông hay sao? sao lại có chuyện kinh Viên Giác nói về tùy thuận Tánh Viên Giác như hắn nói vậy. Ông hãy trích chương đầu tiên của Kinh Viên Giác ra đây cho mọi người đọc. lại nữa , ông phải thay cái tít là : TÌM HIỂU KINH VIÊN GIÁC. chứ THẢO LUẬN KINH VIÊN GIÁC thì đến ông cũng chưa đủ tư cách .

nếu cần chúng ta sẽ tìm hiểu lại từ đầu về lời Phật dạy trong KINH VIÊN GIÁC.

Còn ở đây ông để cho cái thằng ngu si đưa cái thế giới khoái Lạc của hắn vào mà gọi là thảo luận KINH VIÊN GIÁC à?

hãy lên tiếng xem nào đừng lẩn tránh những lời tôi thắc mắc...
Các Bài viết của Bạn thantanmadai sẽ được chuyển về đây.

Kính.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Lão Sáu đâu đâu rồi, cái thằng lừa đảo này là thân tín của ông hay sao? sao lại có chuyện kinh Viên Giác nói về tùy thuận Tánh Viên Giác như hắn nói vậy. Ông hãy trích chương đầu tiên của Kinh Viên Giác ra đây cho mọi người đọc. lại nữa , ông phải thay cái tít là : TÌM HIỂU KINH VIÊN GIÁC. chứ THẢO LUẬN KINH VIÊN GIÁC thì đến ông cũng chưa đủ tư cách .
nếu cần chúng ta sẽ tìm hiểu lại từ đầu về lời Phật dạy trong KINH VIÊN GIÁC.
Còn ở đây ông để cho cái thằng ngu si đưa cái thế giới khoái Lạc của hắn vào mà gọi là thảo luận KINH VIÊN GIÁC à?
hãy lên tiếng xem nào đừng lẩn tránh những lời tôi thắc mắc...
Nếu nói hoàn toàn đủ tư cách thì chỉ có Như Lai mới đủ tư cách, mà Như Lai đâu cần thảo luận nữa!
Cái chỗ viên giác ở đây chưa có ai đạt được!

Còn nếu còn tìm hiểu thì có thể thảo luận, thảo luận để biết sai ở chỗ nào? Mà thấy có chỗ Viên Giác đều là sai cả rồi.


Viên giác đâu có ngoài Cực Lạc đâu ông bạn? Ông bạn thấy nằm bên ngoài hay bên trong Cực Lạc sao?
 

auduongphong

Moderator
Staff member
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
654
Điểm tương tác
281
Điểm
63
Nếu nói hoàn toàn đủ tư cách thì chỉ có Như Lai mới đủ tư cách, mà Như Lai đâu cần thảo luận nữa!
Cái chỗ viên giác ở đây chưa có ai đạt được!

Còn nếu còn tìm hiểu thì có thể thảo luận, thảo luận để biết sai ở chỗ nào? Mà thấy có chỗ Viên Giác đều là sai cả rồi.


Viên giác đâu có ngoài Cực Lạc đâu ông bạn? Ông bạn thấy nằm bên ngoài hay bên trong Cực Lạc sao?
Đồ con lợn. mi đã nói thấy có chỗ Viên Giác đều là sai cả rồi mà lại còn Viên giác đâu có ngoài Cực Lạc đâu ông bạn? Ông bạn thấy nằm bên ngoài hay bên trong Cực Lạc sao.
Tiên sư mi đã lợn lại còn thêm là đại lợn nữa . ahahahahahahaahahahahahahahahahahahhahahahahahaha.....
Cút.
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
350
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Các Bài viết của thantanmadai sẽ được chuyển về link này:


Lưu ý: Bạn nên viết đúng nơi, để khỏi bị xóa.
Ông chứa lưu manh trong nhà thì tôi vào bắt nó ông còn bao che đòi đuổi thì hóa ra ông là tòng phạm à? nếu ông không dung chứa bọn tà ma tôi xưa này không hề vào nhà ông làm loạn chắc ông biết rõ .
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Đồ con lợn. mi đã nói thấy có chỗ Viên Giác đều là sai cả rồi mà lại còn Viên giác đâu có ngoài Cực Lạc đâu ông bạn? Ông bạn thấy nằm bên ngoài hay bên trong Cực Lạc sao.
Tiên sư mi đã lợn lại còn thêm là đại lợn nữa . ahahahahahahaahahahahahahahahahahahhahahahahahaha.....
Cút.
Đó chỉ là câu hỏi ông bạn thôi. kakakakakaka
Lại có chiêu đuổi người nữa?! kakakakaka
Thôi cũng được, nơi đây xem như chủ quyền của ngươi, ngươi dị ứng với ta, kỳ thị ta thì ta rời khỏi vậy. kakakakakaka
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Ông chứa lưu manh trong nhà thì tôi vào bắt nó ông còn bao che đòi đuổi thì hóa ra ông là tòng phạm à? nếu ông không dung chứa bọn tà ma tôi xưa này không hề vào nhà ông làm loạn chắc ông biết rõ .
Đó là việc làm của Thầy ấy. Nói chuyện, cho chúng ăn, uống, .... thì không có nghĩa là đồng lõa với chúng. Thầy VQ chứa ta ở đây để từ từ cho ta thấm nghĩa lý, từ từ làm theo,... Chứ mà đuổi ta đi thì đến chỗ khác ta cũng thế, chi bằng ở đây mà từ từ cảm hóa ta. kakakaka

Ông bạn không thể lấy cách dùng gậy đánh chó mà buộc Thầy VQ phải làm giống ông bạn. Kinh điển chẳng có tổn hại gì đâu, ông bạn yên tâm đi.

Ở đây là ngôi nhà chung, chứ không phải của riêng ông bạn. Giáo Lý Tịnh Độ cũng có hẵn hoi ở đây. Trừ khi diễn đàn không có chuyên mục Tịnh Độ. Tịnh Độ thì tu theo Kinh Tịnh Độ, theo tôn chỉ trong đó thì đó là đương nhiên, ông bạn không tiêu hóa được thì là do ông bạn chưa nghiền ngẫm kỹ lưỡng, chưa nghiên cứu tới nơi. kakakakakak
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
350
Điểm tương tác
33
Điểm
28
Đó là việc làm của Thầy ấy. Nói chuyện, cho chúng ăn, uống, .... thì không có nghĩa là đồng lõa với chúng. Thầy VQ chứa ta ở đây để từ từ cho ta thấm nghĩa lý, từ từ làm theo,... Chứ mà đuổi ta đi thì đến chỗ khác ta cũng thế, chi bằng ở đây mà từ từ cảm hóa ta. kakakaka

Ông bạn không thể lấy cách dùng gậy đánh chó mà buộc Thầy VQ phải làm giống ông bạn. Kinh điển chẳng có tổn hại gì đâu, ông bạn yên tâm đi.

Ở đây là ngôi nhà chung, chứ không phải của riêng ông bạn. Giáo Lý Tịnh Độ cũng có hẵn hoi ở đây. Trừ khi diễn đàn không có chuyên mục Tịnh Độ. Tịnh Độ thì tu theo Kinh Tịnh Độ, theo tôn chỉ trong đó thì đó là đương nhiên, ông bạn không tiêu hóa được thì là do ông bạn chưa nghiền ngẫm kỹ lưỡng, chưa nghiên cứu tới nơi. kakakakakak
Đồ ngu! ta chỉ tát vào mặt mi về cái gọi là thế giới khoái lạc ảo tưởng của mi, chứ ta chưa hề bác bỏ con đường Tịnh Độ, vì mi và rất nhiều người lầm lẫn giữa con đường Tịnh Độ với thế giới Tịnh Độ mà mi gọi là thế giới Cực Khoái ...
Nhưng thôi chuyện này thì mặc xác ngươi , vì đã ngu thì chỉ có đem bắn, hoặc tự nó uống thuốc sâu mà chết , chứ làm sao có ai thay đổi được thằng ngu .hahahahahaahahahahahahahahahhahahahahaha.......
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Đồ ngu! ta chỉ tát vào mặt mi về cái gọi là thế giới khoái lạc ảo tưởng của mi, chứ ta chưa hề bác bỏ con đường Tịnh Độ, vì mi và rất nhiều người lầm lẫn giữa con đường Tịnh Độ với thế giới Tịnh Độ mà mi gọi là thế giới Cực Khoái ...
Nhưng thôi chuyện này thì mặc xác ngươi , vì đã ngu thì chỉ có đem bắn, hoặc tự nó uống thuốc sâu mà chết , chứ làm sao có ai thay đổi được thằng ngu .hahahahahaahahahahahahahahahhahahahahaha.......
kakakaka, nhưng theo sự trao đổi của ta với ngươi thì ngươi chỉ thừa nhận Cực Lạc nội tâm và con đường đến với Cực Lạc nội tâm. Ngươi lấy đó bác bỏ Cực Lạc Thế Giới là không hợp lí. Ngươi không thể cho rằng mọi người trên trái đất này, kể cả cha mẹ của ngươi là chỉ do sự mơ tưởng của ngươi mà họ được sanh ra đời!

Theo đó ngươi chưa hề thừa nhận, thậm chí bác bỏ Thế Giới Tịnh Độ mà cụ thể là Thế Giới Cực Lạc. Ngươi quan niệm tu là chỉ tu trong ta bà, thành Phật trong ta bà. Tất cả lời nói của ngươi bác bỏ sự hiện hiện của Cực Lạc do 48 đại nguyện. Ta cũng giải giảng cho ngươi nghe: Cực Lạc thế giới cũng là giả tạm nên ta mới nói là hiện hữu, chứ không bảo là trường tồn. Ngươi cho rằng Cực Lạc thế giới là do mộng tưởng của chúng sanh mà ra nhằm mê hoặc lòng người.

Giống như một người quen sống ở trái đất. Một hôm nghe nói rằng có trái đất thứ hai mà con người ở đó ai ai cũng có ba con mắt, liền chẳng tin. Mãi khi có nhà du hành vũ trụ đến nói mới tin. Sau đó, nhà vũ trụ đã chết và không còn nhà vũ trụ nào khác nào nữa. Nhưng người sau đó thấy lịch sử kể lại như thế, có người tin, người không tin nhưng do nhà vũ trụ đã chết nên chẳng còn ai minh chứng. Không phải do tin hay không tin mà trái đất thứ hai hiện hữu!

Tóm lại là khi nào ngươi thừa nhận Cực Lạc thế giới hiện hữu do 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát Đạo và tín giải sâu xa 48 đại nguyện thì mới hiểu được đường lối tu Tịnh Độ. Cực Lạc hiện hữu là do 48 đại nguyện không mắc mớ gì đến chuyện tin hay không tin. Có hiện hữu ra đó nên Phật mới tuyên thuyết.
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
350
Điểm tương tác
33
Điểm
28
kakakaka, nhưng theo sự trao đổi của ta với ngươi thì ngươi chỉ thừa nhận Cực Lạc nội tâm và con đường đến với Cực Lạc nội tâm. Ngươi lấy đó bác bỏ Cực Lạc Thế Giới là không hợp lí. Ngươi không thể cho rằng mọi người trên trái đất này, kể cả cha mẹ của ngươi là chỉ do sự mơ tưởng của ngươi mà họ được sanh ra đời!

Theo đó ngươi chưa hề thừa nhận, thậm chí bác bỏ Thế Giới Tịnh Độ mà cụ thể là Thế Giới Cực Lạc. Ngươi quan niệm tu là chỉ tu trong ta bà, thành Phật trong ta bà. Tất cả lời nói của ngươi bác bỏ sự hiện hiện của Cực Lạc do 48 đại nguyện. Ta cũng giải giảng cho ngươi nghe: Cực Lạc thế giới cũng là giả tạm nên ta mới nói là hiện hữu, chứ không bảo là trường tồn. Ngươi cho rằng Cực Lạc thế giới là do mộng tưởng của chúng sanh mà ra nhằm mê hoặc lòng người.

Giống như một người quen sống ở trái đất. Một hôm nghe nói rằng có trái đất thứ hai mà con người ở đó ai ai cũng có ba con mắt, liền chẳng tin. Mãi khi có nhà du hành vũ trụ đến nói mới tin. Sau đó, nhà vũ trụ đã chết và không còn nhà vũ trụ nào khác nào nữa. Nhưng người sau đó thấy lịch sử kể lại như thế, có người tin, người không tin nhưng do nhà vũ trụ đã chết nên chẳng còn ai minh chứng. Không phải do tin hay không tin mà trái đất thứ hai hiện hữu!

Tóm lại là khi nào ngươi thừa nhận Cực Lạc thế giới hiện hữu do 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát Đạo và tín giải sâu xa 48 đại nguyện thì mới hiểu được đường lối tu Tịnh Độ. Cực Lạc hiện hữu là do 48 đại nguyện không mắc mớ gì đến chuyện tin hay không tin. Có hiện hữu ra đó nên Phật mới tuyên thuyết.
Hahahaahahahahahahahahhahahahahha...... đến hôm nay thì thật sự là ngươi đã tự chứng minh mình là người bị bệnh tâm thần hahahahahahahahahahahahahahhahaha... vậy ta nói chuyện với thằng tâm thần làm gì nữa .hahahahahahahahahahahahahhaha......
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
350
Điểm tương tác
33
Điểm
28
kakakaka, nhưng theo sự trao đổi của ta với ngươi thì ngươi chỉ thừa nhận Cực Lạc nội tâm và con đường đến với Cực Lạc nội tâm. Ngươi lấy đó bác bỏ Cực Lạc Thế Giới là không hợp lí. Ngươi không thể cho rằng mọi người trên trái đất này, kể cả cha mẹ của ngươi là chỉ do sự mơ tưởng của ngươi mà họ được sanh ra đời!

Theo đó ngươi chưa hề thừa nhận, thậm chí bác bỏ Thế Giới Tịnh Độ mà cụ thể là Thế Giới Cực Lạc. Ngươi quan niệm tu là chỉ tu trong ta bà, thành Phật trong ta bà. Tất cả lời nói của ngươi bác bỏ sự hiện hiện của Cực Lạc do 48 đại nguyện. Ta cũng giải giảng cho ngươi nghe: Cực Lạc thế giới cũng là giả tạm nên ta mới nói là hiện hữu, chứ không bảo là trường tồn. Ngươi cho rằng Cực Lạc thế giới là do mộng tưởng của chúng sanh mà ra nhằm mê hoặc lòng người.

Giống như một người quen sống ở trái đất. Một hôm nghe nói rằng có trái đất thứ hai mà con người ở đó ai ai cũng có ba con mắt, liền chẳng tin. Mãi khi có nhà du hành vũ trụ đến nói mới tin. Sau đó, nhà vũ trụ đã chết và không còn nhà vũ trụ nào khác nào nữa. Nhưng người sau đó thấy lịch sử kể lại như thế, có người tin, người không tin nhưng do nhà vũ trụ đã chết nên chẳng còn ai minh chứng. Không phải do tin hay không tin mà trái đất thứ hai hiện hữu!

Tóm lại là khi nào ngươi thừa nhận Cực Lạc thế giới hiện hữu do 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát Đạo và tín giải sâu xa 48 đại nguyện thì mới hiểu được đường lối tu Tịnh Độ. Cực Lạc hiện hữu là do 48 đại nguyện không mắc mớ gì đến chuyện tin hay không tin. Có hiện hữu ra đó nên Phật mới tuyên thuyết.
Hahahaahahahahahahahahhahahahahha...... đến hôm nay thì thật sự là ngươi đã tự chứng minh mình là người bị bệnh tâm thần . hahahahahahahahahahahahahahhahaha... vậy ta còn nói chuyện với một người bị bệnh thần kinh làm gì nữa .hahahahahahahahahahhahahahhaha......
Tiện đây , lâu ngày không thấy Lão Điên ở đâu cả, ngươi biết Lão ta ở đâu nhắn với Lão ta vô chơi cho khuây khỏa, ca hát cho nó thanh giọng hạ đờm mới vui khỏe để sống lâu được chứ .híc có phải không Lão Điên.
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Hahahaahahahahahahahahhahahahahha...... đến hôm nay thì thật sự là ngươi đã tực chứng minh mình là người bị bệnh tâm thần . hahahahahahahahahahahahahahhahaha... vậy ta còn nói chuyện với một người bị bệnh thần kinh làm gì nữa .hahahahahahahahahahhahahahhaha......
Tiện đây , lâu ngày không thấy Lão Điên ở đâu cả, ngươi biết Lão ta ở đâu nhắn với Lão ta vô chơi cho khuây khỏa, ca hát cho nó thanh giọng hạ đờm mới vui khỏe để sống lâu được chứ .híc có phải không Lão Điên.
Ông bạn nghĩ thế nào cũng được. Ta nay chỉ quyết chí đến thế giới Cực Lạc, Cực Lạc nội tâm đạt hay chưa đạt cũng không sao, miễn là tâm chẳng ở trong tà định và bất định là được tức là chẳng cầu nhận trong ngũ uẫn, niệm Phật chắc chắc vãng sanh. kakakakakaka
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha hah a... [smile]

ha ha hah a... [smile]

Ở trong kinh Viên Giác nói tới bốn thứ bịnh: Tác, Nhậm, Chỉ, Diệt [smile]

i. Hành động: Niệm Phật liên tục ... ... nói VÔ TÁC --> mà là TÁC ... nói Vô Chỉ mà là CHỈ

tại vì TÂM ngay nới đó ... không còn gì nữa ... và ngay nơi đó ngưng bặt = chỉ còn 1 người NIỆM PHẬT [smile]


ii. Nhưng Tịnh Độ không đơn giản như vậy ... bởi vì nói là TÁC, nói là Vô Nhậm .. mà là Nhậm ... là trở thành ù lỳ, thụ động .. bất chuyển tâm ... vô tàm .. vô quý .. vô trí .. vô tuệ .. --> thì đó không phải là điều tốt [smile]

--> bởi vì người NIỆM PHẬT .. --> LUÔN CÓ 1 NGUYÊN NHÂN để NIỆM PHẬT --> ngưng niệm phật thì họ lại trở về với NGUYÊN NHÂN ĐÓ NGAY ...

cho nên, cũng vậy thôi .. nói là CHỈ .. mà lại là CHẲNG CHỈ .. nói NGƯNG BẶT mà HÃY CÒN .. tưởng là đã XONG --> mà CÒN NGUYÊN HỎNG XONG

cho nên .. lọt vào tà kiến này cũng như là con đường trí tuệ --> BỊ TẮT NGHẼN luôn [smile]

--> cứ phải chạy vòng vòng NAM MÔ NIỆM PHẬT mà không hiểu vì sao phải NAM MÔ NIỆM PHẬT [smile]bởi vì NGUYÊN NHÂN ... khiến người ta NIỆM PHẬT .. cái nguồn sinh ra những nguyên nhân đó chính là TỨ NIỆM XỨ:

- THÂN

- THỌ

- TÂM

- PHÁP


cho nên ... quảng bá Tịnh Độ mà không hiểu rõ hiệu lực của Tịnh Độ [smile] --> thì sẽ không tới được ... NHẤT TÂM BẤT LOẠN [smile]


ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah a... [smile]

ha ha hah a... [smile]

Ở trong kinh Viên Giác nói tới bốn thứ bịnh: Tác, Nhậm, Chỉ, Diệt [smile]

i. Hành động: Niệm Phật liên tục ... ... nói VÔ TÁC --> mà là TÁC ... nói Vô Chỉ mà là CHỈ

tại vì TÂM ngay nới đó ... không còn gì nữa ... và ngay nơi đó ngưng bặt = chỉ còn 1 người NIỆM PHẬT [smile]


ii. Nhưng Tịnh Độ không đơn giản như vậy ... bởi vì nói là TÁC, nói là Vô Nhậm .. mà là Nhậm ... là trở thành ù lỳ, thụ động .. bất chuyển tâm ... vô tàm .. vô quý .. vô trí .. vô tuệ .. --> thì đó không phải là điều tốt [smile]

--> bởi vì người NIỆM PHẬT .. --> LUÔN CÓ 1 NGUYÊN NHÂN để NIỆM PHẬT --> ngưng niệm phật thì họ lại trở về với NGUYÊN NHÂN ĐÓ NGAY ...

cho nên, cũng vậy thôi .. nói là CHỈ .. mà lại là CHẲNG CHỈ .. nói NGƯNG BẶT mà HÃY CÒN .. tưởng là đã XONG --> mà CÒN NGUYÊN HỎNG XONG

cho nên .. lọt vào tà kiến này cũng như là con đường trí tuệ --> BỊ TẮT NGHẼN luôn [smile]

--> cứ phải chạy vòng vòng NAM MÔ NIỆM PHẬT mà không hiểu vì sao phải NAM MÔ NIỆM PHẬT [smile]bởi vì NGUYÊN NHÂN ... khiến người ta NIỆM PHẬT .. cái nguồn sinh ra những nguyên nhân đó chính là TỨ NIỆM XỨ:

- THÂN

- THỌ

- TÂM

- PHÁP


cho nên ... quảng bá Tịnh Độ mà không hiểu rõ hiệu lực của Tịnh Độ [smile] --> thì sẽ không tới được ... NHẤT TÂM BẤT LOẠN [smile]


ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
Mời Ngài biện luận thế nào là Nhất Tâm Bất Loạn?
Nhất Tâm Bất Loạn có chắc vãng sanh?

Hiệu lực của Tịnh Độ ở chỗ là bổn nguyện thành tựu. Riêng Cực Lạc là do 48 đại nguyện thành tựu mà kiến tạo thành. Phật có bổn nguyện tiếp dẫn, chúng sanh tin tưởng và thực hành theo thì được vãng sanh, chứ không đòi hỏi gì cả. Không tin hoặc tin sai hoặc tin mà không nguyện thì dù Nhất Tâm Bất Loạn cũng chẳng vãng sanh. Còn Tin sâu, nguyện thiết thì thường hay xưng niệm là điều tất yếu. Tin tới cùng, niệm tới cùng thì kiểu gì cũng vãng sanh cả!
 
Last edited:

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha ha ha ... [smile]

Khi chúng ta muốn quảng bá điều gì .. thì cần phải biết CỤ THỂ đã [smile]

- chẳng hạn như 48 đại nguyện thành tựu .. chỉ là lời quảng cáo nối theo đuôi lời AI NÓI ?? .. hay là BẠN TƯ NHẬN THỨC ĐƯỢC 1 phần nào đó .. 1 tí nào đó ... chẳng hạn vậy ? [smile]

--> bởi vì CÁI GÌ MÌNH KHÔNG BIẾT, KHÔNG THẤY .. thì làm sao "CÓ NĂNG LỰC TIN" mà quảng bá dữ vậy [smile]

cho nên .. nói là BẠN TIN đức PHẬT A DI ĐÀ hoàn toàn là MÀU TRĂNG .. vì MÀU TRẮNG là màu của TÍN TÂM .. thật ra ..

- NHÌN KỸ vào THỰC HÀNH .. và hiểu biết về thực hành đó --> có thể không hề thấy MÀU TRẮNG [smile]
NIỆM PHẬT ... tới NHẤT TÂM BẤT LOẠN [smile]

Thí dụ .. tui có quen chị kia ...

- chị đó đẹp gái ... ngoan phật đạo .. hàng tuần đi chùa niệm phật .. ăn chay ..

vậy mà gia đình không hạnh phúc

nhưng chị ấy tin phật, nên ngày nào cũng niệm phật ... càng ngày càng nhiều hơn .. để níu kéo hôn nhân .. [smile]


nhưng cuối cùng ... sự thật vẫn xảy ra ...

lúc đó .. phải nói là BẢ TUYỆT VỌNG

--> NIỆM PHẬT cũng hỏng thèm .. vì đã niệm nhiều rùi mà có giải quyết ĐƯỢC NGUYÊN NHÂN NIỆM PHẬT không ?? ....


và từ lúc không niệm phật nữa càng rơi vào khổ nhiều hơn ... đến đô khủng hoảng tinh thần 1 thời gian [smile]Bi giờ đã trở lại bình thường đi chùa tụng kinh lại như xưa [smile] vì cũng đã quen với đời sống độc thân lại rùi ..

cho nên bi giờ tụng kinh niệm phật thì OK ... tại vì "KHÔNG CẦN KIỂM CHỨNG" coi mình có OK không nữa...

nhưng khi CHÚNG TA có lý do niệm phật càng dữ hơn .. niệm xong lại quay đầu coi thử vấn đề đó xong chưa ... thì lại MÃI MÃI CHẲNG XONG [smile]


tại vì CÁI CHỖ QUAY ĐẦU COI THỬ --> XONG CHƯA --> thì không phải là NHẤT TÂM

mà cái CHỖ KHÔNG QUAY ĐẦU COI THỬ là --> XONG CHƯA --> thì lại có NHẤT TÂM BẤT LOẠN [smile]À .. nhưng mà lai có thí dụ khác ... ơ đây ,, chỗ tất cả mọi người QUAY ĐẦU NHÌN --> Thì lại là HẢI HUYNH [smile]

BẠN THỬ NHÌN coi .. có thấy được giống họ không ? .... NHẤT TÂM BẤT LOẠN ĐẤY


Ngày khác – nhân lúc sư đứng hầu – Dược Sơn hỏi: "Bách Trượng lại nói pháp gì?"

Sư trình: "Có khi thượng đường, đại chúng nhóm họp xong, ngài lấy gậy đuổi tan, rồi gọi đại chúng.

Đại chúng xoay đầu nhìn lại thì ngài hỏi: ‘Là cái gì?’

"Dược Sơn bảo: "Sao chẳng sớm nói như thế! Ngày nay do ngươi mà ta được thấy Hải huynh."

Sư nghe câu này triệt ngộ.
Tại sao ở trên .. thì cứ như là NỤ CƯỜI của BAO TỰ .. NHẤT CỐ --> thì KHUYNH NHÂN THÀNH ... TÁI CỐ --> KHUYNH NHÂN QUỐC

--> .. quay đầu nhìn 1 lần .. là mất thành .. quay đầu nhìn lần nữa là mất nước ?


tại sao ở dưới quay đầu nhìn ... lại là THẬP PHƯƠNG QUỐC ĐỘ --> HÀ SA CẢNH THỊ BỒ ĐỀ ĐẠO [smile]

--> TÂY PHƯƠNG TẠI MỤC TIỀN [smile]


KLL
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha ha ha ... [smile]

Khi chúng ta muốn quảng bá điều gì .. thì cần phải biết CỤ THỂ đã [smile]

- chẳng hạn như 48 đại nguyện thành tựu .. chỉ là lời quảng cáo nối theo đuôi lời AI NÓI ?? .. hay là BẠN TƯ NHẬN THỨC ĐƯỢC 1 phần nào đó .. 1 tí nào đó ... chẳng hạn vậy ? [smile]

--> bởi vì CÁI GÌ MÌNH KHÔNG BIẾT, KHÔNG THẤY .. thì làm sao "CÓ NĂNG LỰC TIN" mà quảng bá dữ vậy [smile]

cho nên .. nói là BẠN TIN đức PHẬT A DI ĐÀ hoàn toàn là MÀU TRĂNG .. vì MÀU TRẮNG là màu của TÍN TÂM .. thật ra ..

- NHÌN KỸ vào THỰC HÀNH .. và hiểu biết về thực hành đó --> có thể không hề thấy MÀU TRẮNG [smile]
NIỆM PHẬT ... tới NHẤT TÂM BẤT LOẠN [smile]

Thí dụ .. tui có quen chị kia ...

- chị đó đẹp gái ... ngoan phật đạo .. hàng tuần đi chùa niệm phật .. ăn chay ..

vậy mà gia đình không hạnh phúc

nhưng chị ấy tin phật, nên ngày nào cũng niệm phật ... càng ngày càng nhiều hơn .. để níu kéo hôn nhân .. [smile]


nhưng cuối cùng ... sự thật vẫn xảy ra ...

lúc đó .. phải nói là BẢ TUYỆT VỌNG

--> NIỆM PHẬT cũng hỏng thèm .. vì đã niệm nhiều rùi mà có giải quyết ĐƯỢC NGUYÊN NHÂN NIỆM PHẬT không ?? ....


và từ lúc không niệm phật nữa càng rơi vào khổ nhiều hơn ... đến đô khủng hoảng tinh thần 1 thời gian [smile]Bi giờ đã trở lại bình thường đi chùa tụng kinh lại như xưa [smile] vì cũng đã quen với đời sống độc thân lại rùi ..

cho nên bi giờ tụng kinh niệm phật thì OK ... tại vì "KHÔNG CẦN KIỂM CHỨNG" coi mình có OK không nữa...

nhưng khi CHÚNG TA có lý do niệm phật càng dữ hơn .. niệm xong lại quay đầu coi thử vấn đề đó xong chưa ... thì lại MÃI MÃI CHẲNG XONG [smile]


tại vì CÁI CHỖ QUAY ĐẦU COI THỬ --> XONG CHƯA --> thì không phải là NHẤT TÂM

mà cái CHỖ KHÔNG QUAY ĐẦU COI THỬ là --> XONG CHƯA --> thì lại có NHẤT TÂM BẤT LOẠN [smile]À .. nhưng mà lai có thí dụ khác ... ơ đây ,, chỗ tất cả mọi người QUAY ĐẦU NHÌN --> Thì lại là HẢI HUYNH [smile]

BẠN THỬ NHÌN coi .. có thấy được giống họ không ? .... NHẤT TÂM BẤT LOẠN ĐẤY


Ngày khác – nhân lúc sư đứng hầu – Dược Sơn hỏi: "Bách Trượng lại nói pháp gì?"

Sư trình: "Có khi thượng đường, đại chúng nhóm họp xong, ngài lấy gậy đuổi tan, rồi gọi đại chúng.

Đại chúng xoay đầu nhìn lại thì ngài hỏi: ‘Là cái gì?’

"Dược Sơn bảo: "Sao chẳng sớm nói như thế! Ngày nay do ngươi mà ta được thấy Hải huynh."

Sư nghe câu này triệt ngộ.
Tại sao ở trên .. thì cứ như là NỤ CƯỜI của BAO TỰ .. NHẤT CỐ --> thì KHUYNH NHÂN THÀNH ... TÁI CỐ --> KHUYNH NHÂN QUỐC

--> .. quay đầu nhìn 1 lần .. là mất thành .. quay đầu nhìn lần nữa là mất nước ?


tại sao ở dưới quay đầu nhìn ... lại là THẬP PHƯƠNG QUỐC ĐỘ --> HÀ SA CẢNH THỊ BỒ ĐỀ ĐẠO [smile]

--> TÂY PHƯƠNG TẠI MỤC TIỀN [smile]


KLL
Kakakaka, như ông nói đó, thực hành mà không biết tông chỉ thì thật là vô ích.
Niệm Phật chỉ để vãng sanh, ngoài ra không có cầu gì khác. Cầu khác thì chẳng đúng tông chỉ rồi. Cầu cái khác thì được, mất thì tùy các nhân duyên ấy. Còn chỗ niệm Phật là để vãng sanh, bổn nguyện của Phật A Di Đà là tiếp dẫn người có lòng tin và muốn sanh về đó, chứ không phải là để lôi kéo điều này , điều kia, hay chứng này, chứng kia cả ông bạn à.

Những điều bạn nói về pháp tu chỉ là chỗ tu của bậc chuyên tu phạm hạnh cao cả, tự thân tự lực, chứ chẳng phải tôn chỉ của Tịnh Độ Tông chuyên cứu độ những người lực bất lực nhưng chỉ có Đức Tin.


Muốn nói tôn chỉ của Tịnh Độ tông, phải đặt bản thân vào hoàn cảnh là một người tội chướng sâu nặng, thập ác này, ngũ nghịch này, tứ trọng này mà chẳng thể tu hành phạm hạnh nào được cả! Nhưng người này lại có Đức Tin vào Như Lai. Vậy ông nghĩ xem ông giải thoát như thế nào? ngay cái lúc lâm chung luôn! Ông bó tay nhưng Phật thì có cách, chuyện rất nhỏ thôi.
 

Vô Năng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
7 Thg 2 2017
Bài viết
146
Điểm tương tác
51
Điểm
43
Lên lại nào, bơi vô nào các cháu.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha haha ... [smile]

NGƯỜI --> ÁO TRĂNG [/smile]


Phật pháp như biển cả ... có thể NƯƠNG VÀO --> bằng TÍN [smile] - Đại Trí Độ


người Áo Trắng .. là người TREO CỜ TRẮNG ... tùy căn cơ của mình ... mà được trao pháp để mà TIN TƯỞNG ... thực hành [smile]

Cho nên ... không thể "CHỈ LÀ TREO CỜ TRẮNG" .... mà QUẢNG BẢ VẠN PHÁP được ... khi tư mình không nhân ra ... PHÁP nào thập như thị của nó như thế nào ?? [smile]


*** À .. hình như Đức Phật có giảng kinh NGƯỜI ÁO TRẮNG thì phải [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
 
Bên trên