Tiếp lời: Hoa Vô Tướng " Cáo Từ"

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,930
Điểm tương tác
574
Điểm
113
ha ha hah ... [smile]


NGÕ THIỀN [smile]

chớp choáng bóng ngựa câu

sớm tàn như hoa nở

tròn đầy và lặng lẽ

viên giác tưa minh châu


dụng tâm hoa tam muội

chớp bể lẫn mưa nguồn

trời quang hay bão tố

- cảnh, vật --> GIỮA --> trời không


tâm không không cầu thoát

thường thấy cảnh hoại thành

ngõ thiền ... người trâu đứng

vô ngã pháp ... vô ngôn
Sa-môn này chẳng ai khác hơn là Giang Tây Pháp chủ Mã Tổ Đạo Nhất sau này. Nghe được chân ngôn như vậy, Đạo Nhất liền quỳ xuống lễ bái, hỏi:

"Dụng tâm thế nào mới hợp với vô tướng tam-muội."

Sư đáp: "Ngươi học pháp môn tâm địa như gieo giống, ta nói pháp yếu như mưa móc, nếu duyên ngươi hợp sẽ thấy đạo này.

"Đạo Nhất hỏi: "Đạo không có sắc tướng làm sao thấy?"

Sư bảo: "Con mắt pháp tâm địa hay thấy được đạo."

Đạo Nhất hỏi tiếp: "Có thành hoại chăng?"

Sư đáp: " Nếu thấy cái thành hoại, tụ tán --> mà nghĩ là thấy Đạo --> thì không thể thấy Đạo"[/b] và làm bài kệ:

Tâm địa chứa các giống

Gặp ướt liền nảy mầm

Hoa tam-muội không tướng

Thì sao có hoại thành?KLL
 
Bên trên