Thư cảm ơn và bổ nhiệm Nhân sự NK 2016.

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,476
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MƯU NI PHẬT.

Thư cảm ơn và Báo cáo hết NK.

Kính thưa Thầy Admin

Kính thưa Ban Đại Biểu,

Kính thưa Quý vị Điều Hành viên và toàn thể Quý Thiện Hữu Tri Thức trong Diễn Đàn Phật pháp online.

....... Thay mặt Thầy Admin, và Ban Cố Vấn, vienquang6 xin trân trọng cảm ơn quý Thầy, quý Đạo hữu Nhất là Đạo Hữu Băng Tâm Trưởng Ban Đại biểu NK 2015, và các Đại biểu viên, các vị Điều Hành viên trong Nhiệm kỳ vừa qua đã đóng góp công sức, trí tuệ để duy trì và xây dựng diễn đàn chúng ta.

....... Trong đó có rất nhiều vị đã không tiếc công lao, chia sẻ những nghiên cứu, những tư duy, những tâm đắc của mình trong công việc thâm nhập vào Chánh pháp Phật, để thực hiện pháp "Ý hòa đồng duyệt" (trong lục hòa cộng trụ mà đức Phật đã dạy).

....... Ngoài phần đóng góp bằng tinh thần như trên, có rất nhiều vị (trong BĐH) đã hy sinh số hiện kim quý giá của mình để cùng với Thầy Admin tạo ngân quỷ duy trì trang web. cụ thể như ĐH bangtam nhiều lần cúng dường và vận động thân quyến mình cúng dường hiện kim để Thầy Admin vận hành Phật sự, ĐH Bạch Vân nhi, và nhiều thành viên ẩn danh đã cùng hợp sức chung lo Phật sự.

....... Nay là thời điểm cuối năm 2015 cũng là thời điểm kết thúc NK 2015. Viên quang kính xin Báo cáo lên Thầy Admin và Toàn thể diễn đàn. Kính xin tỏ lòng tri ân đến Quí vị có công đức . Đồng thời kính xin Thầy Admin thiết lập chức danh:

TRƯỞNG BAN ĐẠI BIỂU NK 2016 cho Đại biểu Bạch Vân Nhi.

Để thực hiện chức trách theo như nội qui đã qui định.

Trân trọng kính đệ trình.

VQ
 
Bên trên