Thông Báo Góp ý Tu chỉnh Điều Lệ Nội Quy Diễn Đàn Phật Pháp Online .

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,476
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Nam Mô Bổn Sư Thich Ca Mâu ni Phật.

Kính thưa Ban Đại Biểu và toàn thể đại chúng.
Vừa rồi, Admin đã soạn thảo các điều lệ nội quy, kính mời các Đại Biểu đọc kỷ xem xét từng khoản và bỏ phiếu từng khoản theo sau.
Thời gian bỏ phiếu: 10 ngày.-Từ ngày 06/04/2011 đến hết ngày 15/04/2011.
Lá phiếu hợp lệ như sau:

Đây là ý kiến của tôi liên quan các điều lệ nội quy.

Điều Lệ Nội Quy Diễn Đàn Phật Pháp Online

I/. Lời Nói Đầu

Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa toàn thể đại chúng.

Do nhu cầu cải cách hệ điều hành nên Ban Điều Hành đưa ra hệ thống mới để quý vị cùng nhau bình đằng điều hành tốt hơn.
Hệ thống đều hành này dựa trên phương diện quyền bình đẳng và tín nhiệm của mọi người cũng như tạo điều kiện cho người có tài lãnh đạo lên lãnh đạo diễn đàn với sự thống nhất của mọi người.
Hệ điều hành này là do một tập thể điều hành, không có độc quyền lãnh đạo của Admin như trước đây.

* Chủ Trương của diễn đàn Phật Pháp Online như sau: (tán thành hoặc không tán thành)
Tôn trọng mọi người và được mọi người tôn trọng. Ý kiến được các thành viên được tôn trọng và thống nhất ý kiến đó thông qua lá phiếu. Không độc quyền tự trị hoặc không bảo thủ ý kiến cá nhân riêng của mình và luôn tôn trọng ý kiến của tập thể.

* Hệ điều hành này có 3 Vị Quản Trị Viên cao cấp. 3 vị này là do đại chúng bầu cử từ các thành viên Ban Đại Biểu và 3 vị này chỉ được phép tái đắc cử tối đa là 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 2 năm. (tán thành hoặc không tán thành)

Ban Điều Hành hy vọng hệ thống điều hành mới này sẽ giúp do diễn đàn ngày càng một phát triển hơn và ngày càng được cải thiện hơn.

II/. Hệ Thống Hệ Điều Hành
Kính thưa quý vị.
Hệ thống hệ điều hành sẽ theo mô hình sau:
A/. Mô hình các ban trong hệ thống điều hành như sau: (tán thành hoặc không tán thành)
1/. Ban Cố Vấn
2/. Ban Đại Biểu
3/. Ban Điều Hành
4/. Ban Kiểm Soát
5/. Ban Ngoại Giao
6/. Ban Tiếp Tân
7. Ban Tin Tức
8/. Ban Hộ Niệm Online
9/. Ban Sinh Hoạt Giáo Lý Thanh Niên Phật Tử
10/. Ban Kỷ Thuật Diễn Đàn
11/. Nhóm Thành Viên Vinh Dự.

B/. Số lượng các thành viên và vai trò - trách nhiệm của các ban:

1/. Ban Cố Vấn:

* Ban Cố Vấn có trách nhiệm giám sát mọi hoạt động trong hệ thống điều hành của diễn đàn. Các thành viên trong Ban Cố Vấn có quyền góp ý kiến gửi đến các Ban để diễn đàn hoạt động tốt hơn và phát triển đúng hướng phù hợp với chủ trương của diễn đàn Phật Pháp Online này. Ban Cố Vấn không có giới hạn nhiệm kỳ và không tham gia tranh cử vào bất kỳ vị trí nào trong các Ban Điều Hành. (tán thành hoặc không tán thành)

* Ban Cố Vấn bao gồm từ 1 đến 7 thành viên. Ban này do người sáng lập diễn đàn mời thỉnh hoặc Ban Điều Hành hay Ban Đại Biểu mời thỉnh khi được thống nhất ý kiến trên 50% của các thành viên trong Ban Đại Biểu. (tán thành hoặc không tán thành)

2/. Ban Đại Biểu (tán thành hoặc không tán thành)
Ban Đại Biểu là những thành viên được tín nhiệm và do tập thể hoặc cá nhân đề cử vào Ban Đại Biểu thông qua nhiệm kỳ bầu cử.
Ban Đại Biểu này bao gồm 9 thành viên.
* Trưởng Ban Đại Biểu
* Phó Ban Đại Biểu Thường Trực
* 7 Đại Biểu Thường Trực

Các quyền giới hạn của Ban Đại Biểu:

* Ban Đại Biểu có quyền tổ chức bỏ phiếu xem xét tín nhiệm hoặc thăm dò ý kiến tập thể về vấn đề gì đó khi cần hoặc khi có yêu cầu với một thời hạn nào đó. (tán thành hoặc không tán thành)
* Văn phòng Ban Đại Biểu là nơi tiếp nhận ý kiến được phản ánh từ bất kỳ thành viên nào trong diễn đàn, kể cả thành viên bị đình chỉ nickname hoặc thành viên khách. sau đó Ban Đại Biểu tổ chức bỏ phiếu thăm dò ý kiến tập thể về vấn đề đó. (tán thành hoặc không tán thành)
* Trưởng Ban Đại Biểu là người đứng ra tổ chức bỏ phiếu để lấy ý kiến tập thể từ Ban Đại Biểu hoặc từ ý kiến chung của các thành viên trong hệ điều hành diễn đàn và cũng là người thông báo kết quả sau cùng sau khi bỏ phiếu. (tán thành hoặc không tán thành)
* Có một số vấn đề không cần thiết phải đem ra bỏ phiếu, Trưởng Ban Đại Biểu có thể đem vấn đề đó ra tham khảo ý kiến của các thành viên Ban Đại Biểu và Ban Cố Vấn. Sau đó Trưởng Ban Đại Biểu có thể thay mắt cho Ban Đại Biểu quyết định một vấn đề gì đó sau khi tham khảo các Đại Biểu Viên vá các Cố Vấn Viên. (tánh hoặc không tán thành)
* Phó Ban Đại Biểu là người có trách nhiệm tổng kết chi tiết kết quả các lá phiếu khi hết hạn bỏ phiếu. Hoặc sẽ là người đứng ra tổ chức bỏ phiếu khi Trưởng Ban Đại Biểu bận việc và giao trách nhiệm. Sau khi có yêu cầu giúp đỡ từ Trưởng Ban Đại Biểu, Phó Ban Đại Biểu Thường Trực sẽ đề nghị thành viên nào đó trong Ban Đại Biểu giúp đỡ làm Trợ Lý Ban Đại Biểu để làm trách nhiệm tổng kết chi tiết các lá phiếu khi hết hạn bỏ phiếu. (tán thành hoặc không tán thành)
* Nếu sau 3 ngày kể từ khi có yêu cầu từ các thành viên mà không thấy Trưởng Ban Đại Biểu xem xét hoặc tổ chức thăm dò ý kiến về vấn đề đã được yêu cầu thì Phó Ban Đại Biểu có quyền đứng ra tổ chức bỏ phiếu thăm dò ý kiến tập thể theo cầu của thành viên. (tán thành hoặc không tán thành)
* Các thành viên thường trực trong Ban Đại Biểu căn cứ theo quan điểm và điều lệ diễn đàn có quyền bỏ lá phiếu tùy theo mình muốn để thống nhất ý kiến tập thể. Ý kiến tập thể được định nghĩa là ý kiến được trên 50 % lá phiếu tán thành. Ngoài ra các thành viên Ban Đại Biểu có quyền bài tỏa ý kiến riêng của mình hoặc tiếp nhận ý kiến của thành viên nào đó đưa ra và gửi lời đề nghị Trưởng Ban Đại Biểu tổ chức bỏ phiếu để thống nhất lập trường chung của tập thể về ý kiến đã được đệ trình vừa rồi. Tùy theo phạm vi ý kiến liên quan việc lớn hay việc nhỏ mà Trưởng Ban Đại Biểu sẽ tự biết tổ chức phạm vi bỏ phiếu để thống nhất ý kiến đó. (tán thành hoặc không tán thành)
* Trưởng Ban Đại Biểu không nên vắng mặt điều hành Ban Đại Biểu quá 7 ngày mà không có lý do chính đáng hoặc không có nhờ Phó Trưởng Ban Đại Biểu giúp đỡ điều hành Ban Đại Biểu. Nếu có lý do chính đáng, Trưởng Ban Đại Biểu có quyền đề nghị Phó Trưởng Ban Đại Biểu làm giúp công việc trên diễn đàn với một thời gian nào đó. (tán thành hoặc không tán thành)
* Mỗi năm 2 lần, Ban Đại Biểu sẽ tổ chức bỏ phiếu xét tín nhiệm đối với các Trưởng Ban, các Điều Hành Viên Chuyên Mục và các Trưởng Phân Ban vào ngày 15 tháng 06ngày 15 tháng 12. Thành viên được quyền bỏ phiếu là các thành viên có nickname có màu. Nếu vị nào có lá phiếu tin nhiệm dưới 50% thì Tổng Quản Diễn Đàn sẽ nhắc nhở Điều Hành Viên đó nên xem xét lại cách điều hành của mình đối với sự tín nhiệm của đại chúng. Nếu sau 2 lần bị rớt tín nhiệm tức là có lá phiếu tín nhiệm dưới 50% thì coi như mặc định là Điều Hành Viên đó không còn giữ chức vụ đó nữa. Tổng Quản Diễn Đàn sẽ đề cử thành viên khác thay vào vị trí đó dưới sự tán thành của Ban Đại Biểu. Nếu 1 trong 3 vị Quản Trị Viên Cao Cấp rớt tín nhiệm 2 lần do lá phiếu tín nhiệm dưới 50% thì cũng coi như vị đó không còn tại vị. Do vậy Trưởng Ban Đại Biểu (hoặc Phó Trưởng Ban Đại Biểu nếu Trưởng Ban Đại Biểu bị rớt tín nhiệm 2 lần) sẽ tổ chức bầu cử thay vào vị trí đó từ các Đại Biểu trong Ban Đại Biểu ngoài trừ Đại Biểu bị rớt tín nhiệm đó. (tán thành hoặc không tán thành)

3/. Ban Điều Hành:
Ban Điều Hành là Ban quản lý về nhân sự và bài viết trong diễn đàn cũng như điều hành các phân ban khác. Tất cả các vị Trưởng Phân Ban và Điều Hành Viên chuyên mục đều được đặt dưới sự chỉ đạo của Tổng Quản Diễn Đàn ngoại trừ Ban Đại Biểu và Ban Kiểm Soát.

+ Tổng Quản Diễn Đàn.


Tổng Quản Diễn Đàn là người có các đặc quyền xử lý liên quan các bài viết và nhân sự trong một phạm vi giới hạn nào đó. Tổng Quản Diễn Đàn là do các thành viên bầu cử từ Ban Đại Biểu và điều hành diễn đàn dưới sự giám sát của Ban Đại Biểu. Tổng Quản Diễn Đàn là người có quyền xử trí liên quan các Phân Ban và các Điều Hành Viên chuyên mục ngoại trừ Ban Cố Vấn, Ban Đại Biểu và Ban Kiểm Soát.
Sau khi đắc cử Tổng Quản Diễn Đàn, Tổng Quản Diễn Đàn có quyền đề cử danh sách cách nội các của mình bao cồm 1 Phó Tổng Quản để trợ giúp cho Tổng Quản Diễn Đàn khi cần và danh sách các Điều Hành Viên Chuyên Mục và các Trưởng Phân Ban gửi lên Ban Đại Biểu. Các thành viên không nằm trong danh sách mà Tổng Quản Diễn Đàn đề cử sẽ trở về làm Thành Viên Vinh Dự nếu còn tiếp tục tham gia diễn đàn và Cựu Thành Viên Diễn Đàn nếu không còn tham gia diễn đàn. Tất cả danh sách nội các do Tổng Quản Diễn Đàn đề cử sẽ được Ban Đại Biểu bỏ phiếu thông qua. (tán thành hoặc không tán thành)

+ Các quyền giới hạn của Tổng Quản Diễn Đàn:

* Tổng Quản Diễn Đàn có quyền đề cử hoặc bãi nhiệm nhân sự trong nội cát của mình và được Ban Đại Biểu bỏ phiếu thống nhất thông qua. (tán thành hoặc không tán thành)
* Căn cứ theo nội quy, Tổng Quản Diễn Đàn giám sát cách điều hành của các Điều Hành Viên Chuyên Mục, các Trưởng Ban và có toàn quyền xử lý liên quan các bài viết và các thành viên khi có yêu cầu xử trí. (tán thành hoặc không tán thành)
* Nếu không có lý do chính đáng, Tổng Quản Diễn Đàn không nên can thiệp vào sự điều hành của các Điều Hành Viên chuyên mục diễn đàn để cho Điều Hành Viên chuyên mục dễ dàng điều hành và có thẩm quyền quản lý chuyên mục diễn đàn của mình. (tán thành hoặc không tán thành)
* Tổng Quản Diễn Đàn có quyền nhắc nhở bất kỳ thành viên vi phạm nội quy diễn đàn và có quyền xóa bỏ các bài viết liên quan chính trị hoặc liên quan việc chỉ trích giữa các thành viên trong diễn đàn hoặc Chư Tôn Đức Tăng Ni hoặc liên quan các tôn giáo, tông phái khác dù điều đó đúng hay không đúng mà không cần báo trước. (tán thành hoặc không tán thành)

* Tổng Quản Diễn Đàn có quyền đứng ra bảo lãnh mỗi thành viên điều hành chỉ được 1 lần khi các Điều Hành Viên không được tập thể các thành viên trong hệ điều hành hoặc Ban Đại Biểu tín nhiệm thông qua lá phiếu hoặc khi Ban Kiểm Soát ra thông báo đình chỉ Điều Hành Viên vi phạm nội quy. (tán thành hoặc không tán thành)
* Khi thành viên nào được nhắc nhở 3 lần mà vẫn còn vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến văn hóa diễn đàn Phật Giáo thì Tổng Quản Diễn Đàn có quyền đề cử Ban Kiểm Soát xử trí đình chỉ nickname với thời hạn nhất định nào đó và vĩnh viễn căn cứ theo nội quy diễn đàn. (tán thành hoặc không tán thành)
* Tổng Quản Diễn Đàn không có quyền quyết định thời hạn chỉ nickname của thành viên. Quyền này là do Ban Kiểm Soát thẩm quyền quyết định. (tán thành hoặc không tán thành)
* Trong trường hợp khẩn cấp đối với thành viên vi phạm nghiêm trong nội quy, điều lệ của diễn đàn, Tổng Quản Diễn Đàn có quyền yêu cầu Ban Kỷ Thuật tạm thời đình chỉ nickname thành viên đó và gửi yêu cầu Ban Kiểm Soát xử trí. (tán thành hoặc không tán thành)
* Nếu qua đến ngày thứ 7 mà không có thành viên nào trong Ban Kiểm Soát xét xử đề nghị của Tổng Quản Diễn Đàn thì Tổng Quản Diễn Đàn có quyền đề nghị lên Ban Đại Biểu và yêu cầu thống nhất ý kiến và gửi nhắc nhở gửi đến toàn Ban Kiểm Soát. Sau 3 lần nhắc nhở mà Ban Kiểm Soát vẫn không làm tốt trách nhiệm của mình thì Ban Đại Biểu có quyền đề nghị các thành viên trong hệ điều hành bỏ phiếu xét tín nhiệm của Ban Kiểm Soát. (tán thành hoặc không tán thành)
* Tổng Quản Diễn Đàn không được vắng mặt điều hành diễn đàn quá 7 ngày nếu không có lý do chính đáng hoặc không có nhờ Phó Tổng Quản Diễn đàn làm thay cho mình với một thời gian nào đó. (tán thành hoặc không tán thành)

+ Các quyền của Phó Tổng Quản Diễn Đàn:
* Phó Tổng Quản Diễn Đàn: là Điều Hành Viên có tránh nhiệm làm việc theo yêu cầu của Tổng Quản Diễn Đàn giao trách nhiệm, có thẩm quyền theo yêu cầu của Tổng Quản Diễn Đàn giao cho. (tán thành hoặc không tán thành)
* Sau 3 ngày kể từ ngày khi có ai đó yêu cầu Tổng Quản Diễn Đàn xử trí liên quan bài viết và thành viên mà không thấy Tổng Quản Diễn Đàn xử trí thì Phó Tổng Quản Diễn Đàn có quyền căn cứ theo điều lệ nội quy mà xử trí. (tán thành hoặc không tán thành)

+ Các quyền giới hạn của các Điều Hành Viên trong các chuyên mục diễn đàn:
* Khi xét thấy bài viết nào không phù hợp với chuyên mục của mình, các Điều Hành Viên các chuyên mục diễn đàn quyền di chuyển bài viết đó đến văn phòng của Tổng Quản Diễn Đàn và viết "Trả lời" yêu cầu Tổng Quản Diễn Đàn xem xét bài viết của thành viên đó. Sau đó Tổng Quản Diễn Đàn sẽ di chuyển bài viết đó đến chuyên mục phù hợp. (tán thành hoặc không tán thành)
* Các Điều Hành Viên chuyên mục không được tự động di chuyển hoặc xóa bài viết của thành viên nếu không có lý do chính đáng. Các Điều Hành viên chuyên mục tốt nhất là nên di chuyển bài viết vi phạm nội quy diễn đàn hoặc không đúng chủ trương chuyên mục đến văn phòng Tổng Quản Diễn Đàn đề nghị xử trí. (tán thành hoặc không tán thành)
* Nếu đến ngày thứ 7 kể từ khi gửi yêu cầu lên Tổng Quản Diễn Đàn xử trí liên quan bài viết hoặc thành viên vi phạm nội quy mà Điều Hành Viên không thấy Tổng Quản Diễn Đàn xem xét giải quyết lời đề nghị đó thì Điều Hành Viên có quyền gửi yêu cầu đến Ban Đại Biểu xem xét trách nhiệm của Tổng Quản Diễn Đàn. Sau khi thống nhất ý kiến trên 50 % của các thành viên trong Ban Đại Biểu thì Trưởng Ban Đại Biểu sẽ gửi lời nhắc nhở đến Tổng Quản Diễn Đàn. Sau 3 lần nhắc nhở mà Tổng Quản Diễn Đàn vẫn không làm tốt trách nhiệm của mình thì Ban Đại Biểu có quyền tổ chức bỏ phiếu xem xét tính nhiệm của Tổng Quản Diễn Đàn từ các thành viên trong hệ điều hành. (tán thành hoặc không tán thành)
* Các Điều Hành Viên không được vắng mặt điều hành chuyên mục của mình quá 7 ngày mà không có lý do chính đáng. Nếu có lý do chính đáng thì Điều Hành Viên chuyên mục có quyền gửi đề nghị lên Tổng Quản Diễn Đàn yêu cầu sắp xếp cho ai đó làm thế cho mình với một thời gian nào đó. (tán thành hoặc không tán thành)

4/. Ban Kiểm Soát:
Trưởng Ban Kiểm Soát là do các thành viên tín nhiệm và đề cử từ Ban Đại Biểu.
* Ban Kiểm Soát là ban có toàn quyền xử trí các thành viên quy phạm nội quy diễn đàn khi có yêu cầu. (tán thành hoặc không tán thành)
* Ban Kiểm Soát bao gồm có : Trưởng Ban Kiểm Soát, Đệ Nhất Thường Vụ Kiểm Soát, Đệ Nhị Thường Vụ Kiểm Soát. (tán thành hoặc không tán thành)

Các quyền giới hạn của Ban Kiểm Soát:
* Ban Kiểm Soát là Ban bảo vệ các điều lệ nội quy diễn đàn sau khi được tập thể Ban Đại Biểu thống nhất thông qua. (tán thành hoặc không tán thành)
* Căn cứ vào các điều lệ nội quy diễn đàn, Ban Kiểm Soát có toàn quyền xử trí bất kỳ thành viên nào vi phạm nội quy đó khi có yêu cầu từ Ban Đại Biểu, Tổng Quản Diễn Đàn và từ các Điều Hành Viên Chuyên Mục hoặc từ các Trưởng Phân Ban. (tán thành hoặc không tán thành)
* Một khi có yêu cầu, nếu đến ngày thứ 3 kể từ khi có đề nghị xử trí thành viên vi phạm nội quy mà Trưởng Ban Kiểm Soát không xử trí thì Đệ Nhất Thường Vụ Kiểm Soát căn cứ theo điều lệ nội quy và có thẩm quyền đứng ra quyết định xử lý thành viên vi phạm đó. Nếu đến ngày thứ 5 mà không có Trưởng Ban Kiểm Soát, Đệ Nhất Thường Vụ Kiểm Soát xử lý vi phạm nội quy thì Đệ Nhị Thường Vụ Kiểm Soát căn cứ theo điều lệ nội quy và có đủ thẩm quyền đúng ra xử lý thành viên vi phạm nội quy đó. (tán thành hoặc không tán thành)
* Ban Kiểm Soát không được tự động xử lý thành viên khi chưa có yêu cầu. (tán thành hoặc không tán thành)
* Ban Kiểm Soát không được vắng mặt quá 7 ngày kể từ khi có yêu cầu xử lý liên quan thành viên vi phạm nếu không có lý do chính đáng. Nếu với lý do chính đáng, Trưởng Ban Kiểm Soát có quyền đề nghị Đệ Nhất Thường Vụ Kiểm Soát thay mặt cho Trưởng Ban Kiểm Soát xử trí thành viên vi phạm với một thời gian nào đó. (tán thành hoặc không tán thành)

5/. Ban Ngoại Giao:
* Ban Ngoại Giao là ban có trách nhiệm giới thiệu diễn đàn mình cho các trang web ở các diễn đàn khác biết. Các vấn đề đối ngoại, Ban Ngoại Giao sẽ được Tổng Quản Diễn Đàn yêu cầu giúp đỡ làm trách nhiệm ngoại giao nào đó khi cần. (tán thành hoặc không tán thành)
* Ban Ngoại Giao gồm Trưởng Ban Ngoại Giao và 2 thành viên trợ lý. (tán thành hoặc không tán thành)

6/. Ban Tiếp Tân:
* Ban Tiếp Tân là ban có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên mới vào diễn đàn mình và cố vấn tư tưởng cho các thành viên mới khi có yêu cầu. Ban Tiếp Tân còn có trách nhiệm tạo Chủ Đề Chúc Mừng Sinh gửi đến các thành viên thường tham gia diễn đàn khi đến ngày sinh nhật của họ. (tán thành hoặc không tán thành)
* Thành Viên Ban Tiếp Tân gồm có Trưởng Ban Tiếp Tân và 2 Phó Ban Tiếp Tân Thường Trực. (tán thành hoặc không tán thành)

7/. Ban Tin Tức:
* Ban Tin Tức là ban lấy tin tức liên quan Phật Giáo, sức khỏe, giáo dục, đạo đức từ các trang web khác đem về phổ biến ở diễn đàn của mình. (tán thành hoặc không tán thành)
* Thành viên Ban Tin Tức gồm Trưởng Ban Tin Tức và 2 thành viên trợ lý. (tán thành hoặc không tán thành)

8/. Ban Hộ Niệm Online:
* Ban Hộ Niệm là ban có trách nhiệm kêu gọi mọi người tham gia hộ niệm online hoặc offline khi có hữu sự. (tán thành hoặc không tán thành)
* Thành viên Ban Hộ Niệm gồm 1 Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban đặc trách vùng miền, các thành viên không hạn chế tùy theo khả năng điều hành của Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban. (tán thành hoặc không tán thành)

9/. Ban Sinh Hoạt Giáo Lý Thanh Niên Phật Tử:
* Ban Sinh Hoạt Giáo Lý Thanh Niên Phật Tử là ban thường hay tổ chức các cuộc hội thảo hay thuyết trình các chủ đề Phật Học để chia sẻ kiến thức Phật Học đến mọi người và cũng là Ban thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện để giúp đời tốt đẹp hơn tùy theo khả năng vận động của mình. Mọi thu - chi đều có công khai rõ ràng. (tán thành hoặc không tán thành)
* Thành viên Ban Sinh Hoạt Giáo Lý Thanh Niên Phật Tử gồm 1 Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban đặc trách vùng niềm, các thành viên không hạn chế tùy theo khả năng điều hành của Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban. (tán thành hoặc không tán thành)

10/. Ban Kỷ Thuật Diễn Đàn:
* Ban Kỷ Thuật là ban chuyên lo các vấn đề kỷ thuật bảo hành trang web và liên quan hệ điều hành diễn đàn. (tán thành hoặc không tán thành)
* Ban Kỷ Thuật có trách nhiệm làm theo sự chỉ thị Ban Điều Hành Diễn Đàn và Người Sáng Lập và 3 vị Quản Trị Viên Cao Cấp. Ban Kỷ Thuật sẽ không tham gia tranh cử vào bất kỳ vị trí điều hành nào trong Hệ Thống Ban Điều Hành. (tán thành hoặc không tán thành)
* Thành viên Ban Kỷ Thuật gồm Trưởng Ban và 2 thành viên thường trực. (tán thành hoặc không tán thành)

11/. Nhóm Thành Viên Vinh Dự:
* Nhóm Thành Viên Vinh Dự là nhóm thành viên được vinh dự đề cử hoặc là có công với diễn đàn Phật Pháp online. Nhóm này nằm trong hệ thống điều hành diễn đàn. (tán thành hoặc không tán thành)
* Nhóm này có quyền bỏ phiếu khi liên quan các lá phiếu của các thành viên trong Hệ Thống Điều Hành. Nhóm này cũng có quyền ứng cử vào Ban Đại Biểu hoặc các chức vụ trong diễn đàn. Sau khi đắc cử vào Ban Đại Biểu, thành viên đó cũng có quyền ứng cử 3 vị Quản Trị Viên Cao Cấp. (tán thành hoặc không tán thành)
* Nhóm này cũng như các thành viên khác đều có quyền gửi lời đề nghị nào đó liên quan nội quy hoặc cách ứng xử của thành viên Điều Hành hoặc cách ứng xử của thành viên nào đó hoặc liên quan bài viết nào đó mà mình chưa vừa ý và yêu cầu Trưởng Ban Đại Biểu tổ chức bỏ phiếu để thống nhất lập trường về vấn đề mà mình đề nghị. (tán thành hoặc không tán thành)


III/. Các Điều Lệ trong Nội Quy Diễn Đàn Phật Pháp Online


A./ Cách Thức Đăng Ký.

1) Để trở thành thành viên của diễn đàn Phật Pháp Online, quý vị nên cung cấp địa chỉ email đang hoạt động. Bởi vì sau khi đăng ký, diễn đàn sẽ tự động gởi đường dẫn kích hoạt nickname đến email đó. Sau khi quý vị sẽ nhận được email. Quý vị chỉ cần bấm vào đường link ấy thì nickname mà quý vị đã đăng ký sẽ được hoạt động và trở thành thành viên chính thức của diễn đàn.

2) Nếu quý vị không cung cấp đúng địa chỉ email đang hoạt động thì nickname mà quý vị đăng ký sẽ không hoạt động với đầy đủ các chức năng. Hơn nữa, khi quý vị quên password, quý vị sẽ không thể lấy lại được password mới thông qua email. Bởi vì lúc đó, diễn đàn sẽ yêu cầu quý vị cung cấp email đã đăng ký trước đó. Nếu đúng thì diễn đàn sẽ tự động gửi 1 link về email đó. Sau đó quý vị vào hộp thư của mình và bấm vào link đó thì diễn đàn sẽ tự động tạo password mới gửi về email của quý vị. Sau đó thành viên hãy dùng password đó mà đăng nhập vào diễn đàn. Sau khi đăng nhập thành công thì vui lòng vào tài khoản của mình mà đổi lại password mới cho dễ nhớ.

3) Các thành viên không được đăng ký với các nickname:

* Có liên quan tới danh hiệu của Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng hay Pháp danh của bất kỳ Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư hay các vị lãnh tụ chính trị nào.
(tán thành hoặc không tán thành)
* Có liên quan 3 ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. (tán thành hoặc không tán thành)
* Có liên quan tới chữ Buddha, Dharma, Dhamma, Sangha, Phật, Bồ Tát, A La Hán, Tổ, Thánh Tăng. (tán thành hoặc không tán thành)
* Có liên quan tới các đoàn thể Phật Giáo hay các đoàn thể, công đồng của các tôn giáo khác. Nếu cần thiết, thành viên đó vui lòng liên hệ Ban Đại Biểu gửi yêu cầu đề nghị Ban Đại Biểu chấp thuận cho dùng nickname đó với lý do chính đáng để tránh nickname này bị đình chỉ vĩnh viễn hoặc bị xóa ra khỏi diễn đàn. (tán thành hoặc không tán thành)
Tất cả các nickname có liên quan tới các vấn đề trên đều được xem như không hợp lệ. Tổng Quản Diễn Đàn có trách nhiệm nhắc nhở thành viên đó không nên dùng nickname đó. Sau đó Tổng Quản Diễn Đàn sẽ yêu cầu thành viên đó cho biết tên nickname khác mà mình muốn chuyển qua để Tổng Quản Diễn Đàn yêu cầu Kỷ Thuật Viên trợ giúp đổi nickname cho thành viên. Nếu thành viên vẫn cố tình muốn giữ nickname đó mà không có lý do chính đáng thì Tổng Quản Diễn Đàn sẽ yêu cầu Ban Kỷ Thuật xóa bỏ hoặc đình chỉ vĩnh viễn nickname đó.

4) Nếu các thành viên nào gặp khó khăn về kỷ thuật như: không thể đăng ký, đăng nhập hoặc đăng tải bài viết, quý vị nên liên hệ với Ban Điều Hành thông qua email :
[email protected]. hoặc đăng tải vào chuyên mục Đóng Góp Ý Kiến để các thành viên có nickname chức năng Admin hoặc Ban Kỷ Thuật giúp đỡ.

B./ Điều Lệ Nội Quy Chung

a) Các vấn đề liên quan Điều Hành Viên chuyên mục:


1) Mỗi chuyên mục diễn đàn sẽ có tối đa 3 điều hành viên đảm trách. (tán thành hoặc không tán thành)


2) Nếu thấy các bài viết không phù hợp với chủ trương của chuyên mục mà mình quản lý hoặc vi phạm nội quy hoặc nội dung bài viết có các hình ảnh, phim mang nội dung đồi trụy, không lành mạnh làm ảnh hưởng nghiệm trong uy tín diễn đàn Phật Giáo, vị Điều Hành Viên chuyên mục có quyền di chuyển bài viết đó đến văn phòng Tổng Quản diễn đàn và yêu cầu xem xét. Tổng Quản Diễn Đàn có trách nhiệm xem xét bài viết đó và di chuyển bài viết đó đến chuyên mục phù hợp hoặc xóa hoặc sửa đổi và đánh vài dòng thông báo tại văn phòng mình liên quan bài viết đó và đồng thời thông báo link liên kết bài viết để cho người chủ bài viết đó biết là bài viết đó đã được di chuyển vào đâu hoặc lý do tại sao bị xóa hoặc nhắc nhở hoặc yêu cầu Ban Kỷ Thuật tạm thời đình chỉ nickname thành viên nếu vi phạm nghiêm trọng. Sau đó gửi đề nghị đến Ban Kiểm Soát xử trí sự vi phạm nội quy của thành viên đó.(tán thành hoặc không tán thành)

3) Điều Hành viên có quyền khoá bài thảo luận nếu cần thiết hoặc sửa đổi nội dung các bài viết của thành viên với lý do chính đáng. Sau khi sửa hoặc khóa bài viết đó thì Điều Hành Viên có trách nhiệm gửi thông báo vào Văn Phòng Điều Hành Viên Chuyên Mục trong Ban Điều Hành để cho người chủ bài viết đó biết lý do bị sửa hoặc chủ đề bị khóa lại. (tán thành hoặc không tán thành)

4) Khi thấy thành viên nào dùng từ ngữ, lời văn không được tế nhị, chỉ trích phê phán giữa cá nhân thành hoặc liên quan bất kỳ ai hoặc phê phán nặng nề những tư tưởng của các Tông Phái Phật Giáo và các tôn giáo khác, cũng như đề cập liên quan đến Chính Trị thì vị Điều Hành Viên chuyên mục đó có quyền chuyển bài viết đó đến Văn Phòng Tổng Quản Diễn Đàn và yêu cầu xem xét giải quyết. Tùy theo mức độ vi phạm mà Tổng Quản Diễn Đàn có trách nhiệm xử lý bài viết và nhắc nhở thành viên đó. (tán thành hoặc không tán thành)


5) Để tôn trọng các thành viên, các vị điều hành không được tự động xoá hoặc sửa nội dung các chủ đề và bài viết của thành viên nếu không có lý do chính đáng. (tán thành hoặc không tán thành)


b) Đối với các Thành Viên:

1) Các thành viên có quyền tự động sửa đổi nội dung bài viết của mình và phản ánh ý kiến gửi đến Ban Đại Biểu xem xét, giải quyết liên quan bài viết, nội quy diễn đàn, thành viên hoặc cách điều hành của Điều Hành Viên kể cả Trưởng Ban Đại Biểu, Tổng Quản Diễn Đàn và Trưởng Ban Kiểm Soát. Những ý kiến phản ánh này sẽ được Ban Đại Biểu thống nhất ý kiến chung thông qua lá phiếu của các thành viên Ban Đại Biểu hoặc các thành viên trong Hệ Điều Hành. Vấn đề này tùy theo mức độ giới hạn thành viên bỏ phiếu tức là trong phạm vi thăm dò ý kiến của Ban Đại Biểu hay ý kiến của toàn thể các thành viên trong Hệ Điều Hành. Mọi việc do Trưởng Ban Đại Biểu xem xét tổ chức bỏ phiếu. (tán thành hoặc không tán thành)


2) Các thành viên nên tôn trọng với nhau trên tinh thần hoà hợp trong khi thảo luận một chủ đề nào đó. (tán thành hoặc không tán thành)


3) Các thành viên nên giữ hoà khí trong diễn đàn, không được dùng những lời văn không được lành mạnh, không được lịch sự, chỉ trích hoặc thách thức gây tổn hại đến các thành viên khác. (tán thành hoặc không tán thành)


4) Để tôn trọng quyền điều hành của vị điều hành diễn đàn, các thành viên nên thảo luận các chủ đề phù hợp với chủ trương của chuyên mục diễn đàn mà mình đang tham gia. Nếu vi phạm thì Điều Hành viên có quyền chuyển bài viết đó vào văn phòng của Tổng Quản Diễn Đàn và gửi thông báo nhắc nhở thành viên đó vào chuyên mục "
Phòng nhắc nhở thành viên do Điều Hành Viên Chuyên Mục thông báo." Tổng Quản Diễn Đàn sau khi nhận được thông tin từ Điều Hành Viên chuyên mục thì Tổng Quản Diễn Đàn có trách nhiệm chuyển bài viết thành viên vào chuyên mục tương thích. (tán thành hoặc không tán thành)


5) Các thành viên không nên tự động xoá bỏ nhiều bài viết của mình, nếu không có lý do chính đáng. Nếu thành viên cố tình xóa bài viết mình nhiều bài liên tục mà không có lý do chính đáng. Nếu vi phạm nhẹ, Tổng Quản Diễn Đàn chỉ nhắc nhở. Nếu nghiêm trọng, Tổng Quản Diễn Đàn sẽ tạm thời đình hỉ nickname và đề nghị Ban Kiểm Soát xét xét giải quyết theo điều lệ nội quy. (tán thành hoặc không tán thành)


6) Nickname của thành viên nào đã bị đình chỉ mà thành viên đó nếu muốn hoạt động trở lại nickname của mình thì vui lòng vào Văn Phòng Ban Đại Biểu đề nghị Ban Đại Biểu xem xét giải quyết. Khi nhận được yêu cầu này, Trưởng Ban Đại Biểu có trách nhiệm tổ chức bỏ phiếu thăm dò ý kiến của các thành viên trong Ban Đại Biểu. Nếu được đồng ý trên 50 % thì Ban Đại Biểu sẽ đề nghị qua Ban Kiểm Soát cho phép thành viên đó được phép tái hoạt động lại nickname đó. Sau đó Ban Kiểm Soát sẽ yêu cầu Kỷ Thuật Viên tái hoạt động nickname thành viên đó. Sau khi tham gia lại diễn đàn, nếu thành viên này vẫn tiếp tục vi phạm lỗi cũ trong nội quy sẽ bị phạt với thời hạn gấp 4 lần thời gian đình chỉ trước đó. (tán thành hoặc không tán thành)


7) Các thành viên khi tham gia diễn đàn nên đánh tiếng việt có dấu. Nếu thành viên đánh bài viết không dấu tiếng việt sẽ được Điều Hành Viên Chuyên Mục chuyển bài viết đó gửi đến văn phòng Ban Tiếp Tân để hướng dẫn thêm cho thành viên mới đó cách đánh tiếng việt và sử dụng các công cụ trong diễn đàn. (tán thành hoặc không tán thành)

8) Các thành viên không được phép gửi các phim, hình ảnh, nhạc mang nội dung văn hóa đồi trụy hoặc mang nội dung gây ảnh hưởng đến văn hóa diễn đàn Phật Giáo hoặc uy tín của diễn đàn. Nếu có sẽ được Điều Hành Viên Chuyên Mục chuyển bài viết đó đến Văn Phòng Tổng Quản Diễn Đàn và đề nghị xem xét giải quyết đối với bài viết và thành viên đó. (tán thành hoặc không tán thành)

9) Các thành viên không được gửi các bài viết chỉ có link mà không có nội dung, ngoại trừ bài gửi này nằm trong chuyên mục Liên Kết. Sau 3 ngày kể từ ngày đăng lên, các bài viết theo kiểu này sẽ bị xóa. (tán thành hoặc không tán thành)

c) Đối với các chuyên mục trong Diễn Đàn Phật Pháp Online:

1) Trong nhóm chuyên mục Tam Tạng Kinh Điển và các chuyên mục giáo lý, các thành viên chỉ đăng tải liên quan Kinh, Luật, Luận, các bài giáo lý Phật học do chư Phật, Thánh Tăng; lời dạy của các vị Tổ lưu truyền lại và lịch sử Phật Giáo để cho các đọc giả vào tìm hiểu.
Ở đây, không cho phép đăng tải các quyển sách, các bài viết mang tư tưởng cá nhân của các nhà học giả hoặc các bài viết do cá nhân của Điều Hành Viên viết hoặc các bài viết do các thành viên viết để truyền đạt một tư tưởng nào đó vào trong nhóm diễn đàn này.
Nếu quý vị nào trích đoạn những bài viết trong Tam Tạng Kinh Điển, giáo lý Phật Học mà muốn gửi vào trong nhóm chuyên mục này thì quý vị vui lòng đặt tựa đề đúng với giáo lý đã được đặt trong Tạm Tạng Kinh Điển, các sách Giáo Lý Phật Học Phổ Thông hay Tự Điển Phật Học.
Đề nghị người gửi bài nên duyệt kỹ từ ngữ, lời văn của Kinh Sách Giáo Lý trước khi đăng để tránh những sơ-suất làm thay đổi văn nghĩa tai hại và nhớ đánh đầy đủ dấu tiếng Việt vào.
Nếu bài viết nào gửi vào nhóm này mà không đúng với quy định trên sẽ bị các Điều Hành Viên Chuyên Mục chuyển các bài viết thảo luận đó đến văn phòng Tổng Quản Diễn Đàn xem xét và di chuyển vào các diễn đàn tương thích và gởi lời nhắc nhở đến thành viên đó cũng như gủi thông tin link về bài viết đó đã được chuyển đi đâu, nằm trong chuyên mục nào để người chủ bài viết đó biết. (tán thành hoặc không tán thành)


2) Để tránh sự mất đoàn kết, gây phiền não và tôn trọng lẫn nhau, các Điều Hành Viên và các thành viên không được phép bàn thảo và chỉ trích về những việc cá nhân của Chư Tôn Đức Tăng-Ni hoặc giữa các Điều Hành Viên hoặc giữa các thành viên hoặc liên quan bất kỳ ai trong xã hội vào trong các chuyên mục của Diễn Đàn Phật Pháp Online này cũng như không được phép phê phán, đã kích tư tưởng của các tông phái Phật Giáo.
Nếu có, các Điều Hành Viên Chuyên Mục sẽ chuyển bài viết đó đến Văn Phòng Tổng Quản Diễn Đàn xem xét giải quyết.

Chúng ta đến với diễn đàn Phật Pháp Online là chỉ tập trung vào việc đăng tải giáo lý và thảo luận chia sẻ kiến thức Phật học hoặc các vấn đề liên quan Giáo Dục, Văn Hóa, Đạo Đức, Y Học giúp ích kiến thức cho đời tốt đẹp hơn. (tán thành hoặc không tán thành)

d) Các quyền của tất cả các thành viên trong diễn đàn Phật Pháp Online

1) Tất cả các thành viên được quyền góp ý kiến vào các điều khoản của nội quy. Các ý kiến được xem là có giá trị khi ý kiến đó phải được Ban Đại Biểu tán thành trên 50% các lá phiếu đưa ra. (tán thành hoặc không tán thành)

2) Tất cả các thành viên đều có quyền phản ánh ý kiến về cách làm việc của các thành viên trong Hệ Thống Điều Hành gửi vào "Phòng tiếp nhận phản ánh ý kiến cho tất cả nhóm thành viên và khách" của Ban Đại Biểu. (tán thành hoặc không tán thành)

3) Đối với bài viết nào không phù hợp hoặc có vẻ đi trái ngược với giáo lý đạo Phật hoặc có vẻ không phù hợp với giáo lý một tôn phái nào đó trong Phật Giáo, các thành viên có quyền gửi phản ánh bài viết đó lên Ban Đại Biểu. (tán thành hoặc không tán thành)

4) Các Trưởng Ban hoặc Trưởng Phân Ban có quyền nhờ các Phó Ban hoặc Phó Phân Ban giúp đỡ điều hành công việc của mình với một thời gian nào đó khi có lý do chính đáng và các Điều Hành Viên Chuyên Mục có quyền đề nghị Tổng Quản Diễn Đàn đề cử ai đó quản lý chuyên mục của mình với một thời gian nào đó khi có lý do chính đáng. (tán thành hoặc không tán thành)

5) Tất cả các thành viên đều có quyền giới thiệu các thành viên khác có uy tín trong diễn đàn Phật Pháp Online này hoặc từ các diễn đàn Phật Giáo khác tham gia vào nhóm Thành Viên Vinh Dự trong diễn đàn Phật Pháp Online này. (tán thành hoặc không tán thành)

6) Tất cả các thành viên trong Hệ Điều Hành, tức các thành viên có nickname màu bao gồm cả nhóm Thành Viên Vinh Dự đều có quyền bỏ phiếu bầu cử và tự đề cử hoặc giới thiệu ai đó vào Ban Đại Biểu hoặc tham gia các chức vụ trong diễn đàn, cũng như có quyền bỏ phiếu khi Ban Đại Biểu tổ chức bỏ phiếu thăm dò ý kiến các thành viên trong Hệ Thống Điều Hành. Tất cả các sự đề cử hoặc đóng góp ý kiến đều phải có sự tán thành trên 50% từ các lá phiếu của Ban Đại Biểu.(tán thành hoặc không tán thành)

7) Các thành viên có quyền kêu gọi các thành viên khác bỏ phiếu theo quan điểm, lập trường của mình. (tán thành hoặc không tán thành)

e) Cách thức xử trí khi vi phạm các điều lệ nội quy.

1) Đối vời Điều Hành Viên chuyên mục vi phạm vào điều "a) Các vấn đề liên quan Điều Hành Viên chuyên mục, khoảng 5"
[5) Để tôn trọng các thành viên, các vị điều hành không được tự động xoá hoặc sửa nội dung các chủ đề và bài viết của thành viên nếu không có lý do chính đáng.]
Nếu Điều Hành Viên bị các thành viên phản ánh lên Ban Đại Biểu. Trưởng Ban Đại Biểu sẽ có trách nhiệm hỏi Điều Hành Viên Chuyên Mục đó lý do tại sao xóa hoặc sửa đổi nội dung bài bài viết đó mà không có lý do chính đáng. Điều Hành Viên bị phản ánh đó sẽ đưa ra ý kiến phản biện để bảo vệ quan điểm lập trường của mình. Sau đó, Trưởng Ban Đại Biểu sẽ đem 2 ý kiến nay ra tổ chức thăm dò ý kiến của các thành viên trong Ban Đại Biểu. Tất cả lý lẽ điều phải căn cứ theo điều lệ nội quy diễn đàn. Sau khi có kết quả thăm dò ý kiến từ Ban Đại Biểu thì Trưởng Ban Đại Biểu sẽ thông kết quả thăm dò ý kiến đó và gửi đến Tổng Quản Diễn Đàn. Nếu điều phản ánh của thành viên không được sự tán thành của các thành viên Ban Đại Biểu thì vấn đề phản ánh đó coi như bỏ qua, không có giá trị. Nếu sự phản ánh đó được sự ủng hộ của các thành viên Ban Đại Biểu trên 50% các lá phiếu đưa ra thì sau khi Tổng Quản Diễn Đàn nhận được phản ánh ý kiến tập thể Ban Đại Biểu, Tổng Quản Diễn Đàn có trách nhiệm nhắc nhở và yêu cầu Điều Hành Viên Chuyên Mục nên xem xét lại cách làm việc của mình. Nếu sau 3 lần nhắc nhở mà Điều Hành Viên chuyên mục vẫn mắc lỗi lầm thì Tổng Quản Diễn Đàn sẽ đề nghị Ban Kiểm Soát xử trí. Sau khi nhận được lời đề nghị của Tổng Quản Diễn Đàn, Ban Kiểm Soát sẽ đình chỉ chức vụ Điều Hành Viên chuyên mục đó lần 1 là 14 ngày, lần 2 là 30 ngày, lần 3 là 60 ngày và lần 4 thì Ban Kiểm Soát quyết định bãi nhiệm hoàn toàn đối với Điều Hành Viên chuyên mục đó và gửi lời yêu cầu Tổng Quản Diễn Đàn đề nghị thành viên khác vào làm thay Điều Hành Viên của chuyên mục đó. Tổng Quản Diễn Đàn có trách nhiệm đề cử thành viên khác lên Ban Đại Biểu để bỏ phiếu thông qua. Sau khi được 50% lá phiếu tán thành thì việc đề cử đó coi như thông qua. (tán thành hoặc không tán thành)

2) Đối với thành viên vi phạm điều "b) Đối với các Thành Viên, khoảng 3":
[3) Các thành viên nên giữ hoà khí trong diễn đàn, không được dùng những lời văn không được lành mạnh, không được lịch sự, chỉ trích hoặc thách thức gây tổn hại đến các thành viên khác.]
Nếu nhẹ thì Tổng Quản Diễn Đàn chỉ nhắc nhở thành viên. Sau 3 lần nhắc nhở mà vẫn cố tình vi phạm thì Tổng Quản Điễn Đàn viết lời đề nghị lên Ban Kiểm Soát. Ban Kiểm Soát sẽ đình chỉ nickname đó lần 1 là 7 ngày, lần 2 là 30 ngày, lần 3 là 60 ngày, lần 4 là đình chỉ vĩnh viễn. Còn nếu nặng thì Tổng Quản Diễn Đàn có quyền yêu cầu Ban Kỷ Thuật tạm thời đình chỉ nickname đó và yêu cầu Ban Kiểm Soát xử trí. Sau khi Ban Kiểm Soát nhận được thông tin đó sẽ xử trí thành viên đó bị đình chỉ nickname vĩnh viễn. (tán thành hoặc không tán thành)

3) Nếu thành viên nào vi phạm điều "b) Đối với các Thành Viên, khoản 5":
[ 5) Các thành viên không nên tự động xoá bỏ nhiều bài viết của mình, nếu không có lý do chính đáng. Nếu thành viên cố tình xóa bài viết mình nhiều bài liên tục mà không có lý do chính đáng. Nếu vi phạm nhẹ, Tổng Quản Diễn Đàn chỉ nhắc nhở. Nếu nghiêm trọng, Tổng Quản Diễn Đàn sẽ tạm thời đình hỉ nickname và đề nghị Ban Kiểm Soát xét xét giải quyết theo điều lệ nội quy.]
Nếu nhẹ, Tổng Quản Diễn Đàn sẽ nhắc nhở. Sau 3 lần nhắc nhở mà vẫn cố tình vi phạm sẽ được Tổng Quản Diễn Đàn gửi đề nghị đến Ban Kiểm Soát Xử Trí. Ban Kiểm Soát sẽ xử phạt đình chỉ nickname lần 1 là 7 ngày, lần 2 là 14 ngày, lần 3 là 30 ngày, lần 4 là 60 ngày. Nếu nặng, Tổng Quản Diễn Đàn sẽ yêu cầu Ban Kỷ Thuật tạm thời đình chỉ nickname đó và gửi lời đề nghị đến Ban Kiểm Soát xử trí. Sau khi nhận được lời đề nghị của Tổng Quản Diễn Đàn, Ban Kiểm Soát sẽ đình chỉ thành viên vi phạm đó lần 1 là 30 ngày, lần 2 là 60 ngày, lần 3 là đình chỉ nickname đó vĩnh viễn. (tán thành hoặc không tán thành)

4) Nếu thành viên nào vi phạm điều "b) Đối với các Thành Viên, khoảng 8":
[8) Các thành viên không được phép gửi các phim, hình ảnh, nhạc mang nội dung văn hóa đồi trụy hoặc mang nội dung gây ảnh hưởng đến văn hóa diễn đàn Phật Giáo hoặc uy tín của diễn đàn. Nếu có sẽ được Điều Hành Viên Chuyên Mục chuyển bài viết đó đến Văn Phòng Tổng Quản Diễn Đàn và đề nghị xem xét giải quyết đối với bài viết và thành viên đó.]
Nếu nặng thì Tổng Quản Diễn Đàn sẽ lập tức yêu cầu Ban Kỷ Thuật đình chỉ tạm thời nickname đó và gửi đề nghị Ban Kiểm Soát xử trí. Ban Kiểm Soát sẽ phạt đình chỉ nickname đó vĩnh viễn. Nếu nhẹ thì Tổng Quản Diễn Đàn sẽ gửi lời lời nhắc nhở đến thành viên đó và xóa bỏ bài viết đó. Nếu sau 3 lần nhắc nhở mà thành viên vẫn cố tình vi phạm thì Tổng Quản Diễn Đàn sẽ gửi đề nghị lên Ban Kiểm Soát xử trí. Ban Kiểm Soát sẽ đình chỉ nickname đó lần đầu 1 là 7 ngày, lần 2 là 30 ngày, lần 3 là 60 ngày, lần 4 là đình chỉ vĩnh viễn. (tán thành hoặc không tán thành)

5) Đối với thành viên nào vi phạm điều "c) Đối với các chuyên mục trong Diễn Đàn Phật Pháp Online, khoảng 1":
[1) Trong nhóm chuyên mục Tam Tạng Kinh Điển và các chuyên mục giáo lý, các thành viên chỉ đăng tải liên quan Kinh, Luật, Luận, các bài giáo lý Phật học do chư Phật, Thánh Tăng; lời dạy của các vị Tổ lưu truyền lại và lịch sử Phật Giáo để cho các đọc giả vào tìm hiểu.
Ở đây, không cho phép đăng tải các quyển sách, các bài viết mang tư tưởng cá nhân của các nhà học giả hoặc các bài viết do cá nhân của Điều Hành Viên viết hoặc các bài viết do các thành viên viết để truyền đạt một tư tưởng nào đó vào trong nhóm diễn đàn này.
Nếu quý vị nào trích đoạn những bài viết trong Tam Tạng Kinh Điển, giáo lý Phật Học mà muốn gửi vào trong nhóm chuyên mục này thì quý vị vui lòng đặt tựa đề đúng với giáo lý đã được đặt trong Tạm Tạng Kinh Điển, các sách Giáo Lý Phật Học Phổ Thông hay Tự Điển Phật Học.
Đề nghị người gửi bài nên duyệt kỹ từ ngữ, lời văn của Kinh Sách Giáo Lý trước khi đăng để tránh những sơ-suất làm thay đổi văn nghĩa tai hại và nhớ đánh đầy đủ dấu tiếng Việt vào.
Nếu bài viết nào gửi vào nhóm này mà không đúng với quy định trên sẽ bị các Điều Hành Viên Chuyên Mục chuyển các bài viết thảo luận đó đến văn phòng Tổng Quản Diễn Đàn xem xét và di chuyển vào các diễn đàn tương thích và gởi lời nhắc nhở đến thành viên đó cũng như gủi thông tin link về bài viết đó đã được chuyển đi đâu, nằm trong chuyên mục nào để người chủ bài viết đó biết.
]
Nếu vi phạm lần đầu sẽ được Tổng Quản Diễn Đàn nhắc nhở. Nếu sau 3 lần vi phạm sẽ được Tổng Quản Diễn Đàn đề nghị Ban Kiểm Soát xử trí. Ban Kiểm Soát sau khi nhận được đề nghị trên sẽ xử trí đình chỉ thành viên đó lần 1 là 2 ngày, lần 2 là 7 ngày, lần 3 là 14 ngày, lần 4 là 60 ngày. Khoản này không có đình chỉ vĩnh viên đối với thành viên vi phạm. (tán thành hoặc không tán thành)

6) Đối với thành viên nào vi phạm điều "c) Đối với các chuyên mục trong Diễn Đàn Phật Pháp Online, khoảng 2":
[2) Để tránh sự mất đoàn kết, gây phiền não và tôn trọng lẫn nhau, các Điều Hành Viên và các thành viên không được phép bàn thảo và chỉ trích về những việc cá nhân của Chư Tôn Đức Tăng-Ni hoặc giữa các Điều Hành Viên hoặc giữa các thành viên hoặc liên quan bất kỳ ai trong xã hội vào trong các chuyên mục của Diễn Đàn Phật Pháp Online này cũng như không được phép phê phán, đã kích tư tưởng của các tông phái Phật Giáo.
Nếu có, các Điều Hành Viên Chuyên Mục sẽ chuyển bài viết đó đến Văn Phòng Tổng Quản Diễn Đàn xem xét giải quyết.

Chúng ta đến với diễn đàn Phật Pháp Online là chỉ tập trung vào việc đăng tải giáo lý và thảo luận chia sẻ kiến thức Phật học hoặc các vấn đề liên quan Giáo Dục, Văn Hóa, Đạo Đức, Y Học giúp ích kiến thức cho đời tốt đẹp hơn.]
Nếu thành viên vi phạm khoản này thì bài viết đó sẽ bị Tổng Quản Điễn Đàn xóa và Tổng Quản Diễn Đàn sẽ gửi lời nhắc nhở đối thành viên đó. Nếu sau 3 lần nhắc nhở mà thành viên đó vẫn cố tình vi phạm, Tổng Quản Diễn Đàn sẽ gửi lời đề nghị lên Ban Kiểm Soát xử trí. Sau khi nhận được lời đề nghị của Tổng Quản Diễn Đàn sẽ ra mức phạt đình chỉ nickname đó lần 1 là 7 ngày, lần 2 là 30 ngày, lần 3 là 60 ngày, lần thứ 4 là đình chỉ vĩnh viễn. (tán thành hoặc không tán thành)

7) Đối với trường hợp điều "d) Các quyền của tất cả các thành viên trong diễn đàn Phật Pháp Online, khoản 2":
[2) Tất cả các thành viên đều có quyền phản ánh ý kiến về cách làm việc của các Điều Hàn viên trong Hệ Thống Điều Hành gửi vào "Phòng tiếp nhận phản ánh ý kiến cho tất cả nhóm thành viên và khách" của Ban Đại Biểu. ]
Sau khi nhận được phản ánh ý kiến của thành viên, Ban Đại Biểu sẽ yêu cầu Điều Hành Viên bị phản ánh đó đưa ra ý kiến phản biện để bảo vệ lập trường hành xử của mình. Ý kiến phản biện này sẽ được Ban Đại Biểu tiếp nhận và đem 2 quan điểm đó thăm hỏi ý kiến tập thể Ban Đại Biểu trước.
- Nếu Ban Đại Biểu thấy lý lẽ phản biện của Điều Hành Viên là đúng và tán thành với ý kiến phản biện đó trên 50% thì việc phản ánh ý kiến than phiền của thành viên đó coi như bỏ qua, không còn giá trị và không cần đem ra thăm hỏi ý kiến tập thể các thành viên trong hệ thống điều hành.
- Căn cứ theo nội quy diễn đàn, nếu Ban Đại Biểu đồng tình tán thành với ý kiến phản ánh của thành viên đó trên 50% các lá phiếu đưa ra thì Ban Đại Biểu tổ chức bỏ phiếu xét tín nhiệm của Điều Hành Viên đó.
- Sau khi thăm dò ý kiến nếu tất cả các thành viên trong hệ thống điều hành điều tán thành trên 50% với ý kiến phản ánh đó thì Ban Đại Biểu sẽ gửi lời đề nghị qua Tổng Quản Diễn Đàn. Sau khi nhận được lời đề nghị nhắc nhở Điều Hành Viên thì Tổng Quản Diễn Đàn sẽ thông báo nhắc nhở các Điều Hành Viên nên kiểm tra lại cách điều hành của mình. Nếu sau 3 lần nhắc nhở mà vị Điều Hành Viên vẫn tiếp tục bị mất niềm tin, tín nhiệm của đại chúng thì Tổng Quản Diễn Đàn sẽ gửi lời đề nghị lên Ban Kiểm Soát, Ban Kiểm Soát sẽ xử trí đình chỉ chức vụ Điều Hành Viên, lần 1 là 7 ngày, lần 2 là 30 ngày, lần 2 là 60 ngày, lần 4 là đình chỉ chức vụ hoàn toàn thành viên đó và yêu cầu Tổng Quản Diễn Đàn đề cử thành viên khác vào vị trí của Điều Hành Viên đó. Mỗi lần đình chỉ chức vụ Điều Hành Viên tức là nickname đó sẽ không còn mang nickname Điều Hành Viên và không còn có chức năng Điều Hành Viên chuyên mục mà chỉ đưa qua nhóm Thành Viên Vinh Dự. Sau hết thời hạn đình chỉ chức vụ Điều Hành Viên thì Ban Kỷ Thuật sẽ phục hồi chức năng Điều Hành Viên cho nickname đó. (tán thành hoặc không tán thành)

8) Đối với trường hợp liên quan điều "d) Các quyền của tất cả các thành viên trong diễn đàn Phật Pháp Online, khoản 3":
[3) Đối với bài viết nào không phù hợp hoặc có vẻ đi trái ngược với giáo lý đạo Phật hoặc có vẻ không phù hợp với giáo lý một tôn phái nào đó trong Phật Giáo, các thành viên có quyền gửi phản ánh lên Ban Đại Biểu.]
Sau khi nhận được ý kiến phản ánh liên quan bài viết nào đó không phù hợp với giáo lý hay tư tưởng Phật Giáo, Trưởng Ban Đại Biểu sẽ yêu cầu người chủ bài viết đó đưa ra ý kiến bảo vệ lập trường và quan điểm của mình. Sau đó Trưởng Ban Đại Biểu sẽ đem 2 ý kiến đối lập đó ra tổ chức bỏ phiếu thăm dò ý kiến trong phạm vi các thành viên trong Ban Đại Biểu.
- Nếu Ban Đại Biểu tán thành về ý kiến phản ánh đó trên 50% trong tổng các lá phiếu đưa ra thì Trưởng Ban Đại Biểu sẽ gửi ý kiến để nghị Tổng Quản Diễn Đàn xử trí đối với bài viết mang nội dung không phù hợp đó. Sau nhận lời đề nghị này, Tổng Quản Diễn Đàn sẽ yêu cầu thành viên gửi bài viết đó nên thay đổi nội dung khác cho phù hợp với giáo lý và tư tưởng Phật Giáo. Nếu sau 3 ngày kể từ ngày ra thông báo mà thành viên đó vẫn không sửa đổi nội dung theo yêu cầu thì Tổng Quản Diễn Đàn có quyền ra thông báo xóa bỏ bài viết đó.
- Còn nếu lý lẽ phản biện của người chủ bài viết đó có sức thuyết phục làm cho Ban Đại Biểu tán thành trên 50% các lá phiếu đưa thì việc phản ánh của thành viên liên quan bài viết đó sẽ được bỏ qua, không còn có giá trị. (tán thành hoặc không tán thành)

9) Đối với thành viên không tôn trọng ý kiến tập thể, bảo thủ ý kiến cá nhân của mình.
Nếu thành viên nào quá cố chấp quan điểm của mình mà gây tranh luận, lôi kéo phe cánh gây xôn xao dư luận trong diễn đàn, tạo sự mất niềm tin của đại chúng dù rằng Ban Đại Biểu đã tổ chức bỏ phiếu để thông qua ý kiến tập thể Ban Đại Biểu hoặc tập thể các thành viên trong Hệ Điều Hành mà thành viên này vẫn tiếp tục cố chấp, không đồng ý với kết quả bỏ phiếu đó thì Tổng Quản Diễn Đàn có quyền nhắc nhở thành viên đó nên tôn trọng ý kiến tập thể, không được bảo thủ ý kiến cá nhân của mình. Sau 3 lần nhắc nhở mà thành viên này vẫn tiếp tục cố chấp thì Tổng Quản Diễn Đàn sẽ viết lời đề nghị gửi lên Ban Kiểm Soát xử trí. Sau khi nhận được lời đề nghị của Tổng Quản Diễn Đàn thì Ban Kiểm Soát sẽ xử trí đình nickname đó lần 1 là 7 ngày, lần 2 là 30 ngày, lần 3 là 60 ngày, lần 4 là đình chỉ vĩnh viễn nickname đó. (tán thành hoặc không tán thành)

10) Đối với Điều Hành Viên chuyên mục vắng mặt quá 7 ngày mà không có lý do chính đáng thì Tổng Quản Diễn Đàn sẽ nhắc nhở gửi đến thành viên đó. Nếu sau 3 lần nhắc nhở mà Điều Hành Viên vẫn cố tình vắng mặt điều hành mà không đưa ra lý do chính đáng thì Tổng Quản Diễn Đàn sẽ viết lời đề nghị lên Ban Kiểm Soát xử trí. Sau khi nhận được lời đề nghị đó, Ban Kiểm Soát sẽ đình chỉ nhiệm vụ Điều Hành Viên của thành viên đó bằng cách rút quyền Điều Hành Viên Chuyên Mục và cho thành viên đó vào nhóm Thành Viên Vinh Dự. Lần 1 thì đình chỉ chức vụ 7 ngày, lần 2 là 30 ngày, lần 3 là 60 ngày, lần 4 là đình chỉ chức vụ hoàn toàn và Tổng Quản Diễn Đàn sẽ đề cử thành viên khác thay vào vị trí Điều Hành Viên đó thông qua sự thống nhất ý kiến của Ban Đại Biểu. Cứ sau khi hết hạn đình chỉ chức vụ thì Điều Hành Viên sẽ mặc định trở lại vị trí của mình. (tán thành hoặc không tán thành)

IV/. Hướng dẫn về các tổ chức bỏ phiếu thăm dò ý kiến tập thể của Ban Đại Biểu
(Khoản IV không cần thăm hỏi ý kiến, bởi vi khoản này là khoản Admin soạn thảo để Ban Đại Biểu tham khảo mà biết cách tổ chức bỏ phiếu và cách thức tiếp nhận ý kiến của thành viên)


* Theo ý kiến mở rộng của thầy Admin,Kính Xin Quý Thành viên Ban Đại biểu vui lòng tham khảo thêm và thông qua Các Vị BĐB tập hợp thêm ý kiến của các vị Điều Hành viên và các Thành viên có nick màu.

* Nay thừa lịnh Thầy Admin kính Thông Báo và kính thỉnh Ban Đại biểu hoan hỷ đóng góp Trí tuệ và từ bi để hoàn thành Phật Sự quan trọng này.


Kính chúc BĐB và Đại chúng Diễn đàn thân tâm an lạc.


TL Admin

Vienquang6.
 
Last edited by a moderator:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,476
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Kính thưa toàn thể đại chúng.

VQ6 xin phép đóng góp lá phiếu


Đây là ý kiến của tôi liên quan đến các điều lệ nội quy.

* Về Tổng thể bản Nội Quy tôi nhất trí giống như Thầy Admin.
* Riêng Khoảng B.Điều 2 xin kiến nghị tu chỉnh như sau:

B/. Số lượng các thành viên và vai trò - trách nhiệm của các ban:

1
...
2/. Ban Đại Biểu (Xin điều chỉnh)
Ban Đại Biểu là những thành viên được tín nhiệm và do tập thể hoặc cá nhân đề cử vào Ban Đại Biểu thông qua nhiệm kỳ bầu cử.
Ban Đại Biểu này bao gồm 9 thành viên.
* Trưởng Ban Đại Biểu
* Phó Ban Đại Biểu Thường Trực.
*7 Đại Biểu Thường Trực (điều chỉnh thành 7 Đại Biểu phụ trực)

Tại khoảng B,điều 2 sẽ có định dạng:

2/. Ban Đại Biểu

Ban Đại Biểu là những thành viên được tín nhiệm và do tập thể hoặc cá nhân đề cử vào Ban Đại Biểu thông qua nhiệm kỳ bầu cử.
Ban Đại Biểu này bao gồm 9 thành viên.
* Trưởng Ban Đại Biểu
* Phó Ban Đại Biểu Thường Trực.
*7 Đại Biểu phụ Trực .

 

hoatigon

Moderator
Tham gia
25 Tháng 5 2009
Bài viết
384
Điểm tương tác
44
Điểm
28
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:DoNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> [NEN="http://i950.photobucket.com/albums/ad346/Thuhanguynth/nenhoati2.jpg"]


Kính Admin !
Con là hoatiggon, con chỉ là thành viên thường nhưng xin phép Admin cho con được nói lên ý kiến của mình :

_ Theo con thấy người Phật tử có máy vi tính, đi lòng vòng các D/Đ đọc kinh sách để tiếp thu kiến thức, để mở mang trí tuệ là chuyện trong giờ rảnh rỗi. Phải hiểu là đa số vào D/Đ với tính cách thư giản, giải khuây, cho nên khi bấm vào "tôi tán thành" hay "tôi không tán thành" mọi người đều rất ngại ngùng (vì phải bỏ thời gian đọc hết nghiên cứu kỹ từng chi tiết mới có thể nói "Tôi tán thành", "Tôi không tán thành" cái nầy đau đầu lắm).
Phật tử không phải là Đại Biểu Quốc Hội (có lương tháng, có thời gian).


_ Vẫn biết Admin đã bỏ công sức rất nhiều trong lập trình bầu cử, lấy ý kiến nhưng theo con : xin hãy để đó dùng trong trường hợp rất cần thiết.
Lấy thí dụ như trường hợp nầy, Admin chỉ cần đăng lên "Đây là Dự thảo nội quy, xin mời tất cả thành viên góp ý xây dựng", những khoản nào không ai góp ý sẽ được hiểu là CHẤP NHẬN. Sau 1 tháng (giả dụ) Admin tuỳ chỉnh theo những đóng góp rồi ban hành.
Theo con như vậy đơn giản hơn nhiều mà vẫn không mất tính "dân chủ"

Con thấy "nhứt cử nhứt động" đều phải lấy ý kiến tập thể (như trường hợp Thanh tịnh Lưu Ly) rất là mất thời gian. Thay vì Admin chỉ cần ra thông báo D/Đ sẽ đặc cách cho TTLL được có màu xanh, có vị nào phản đối không ? Thời hạn 1 tuần (chẳng hạn) Nếu không ai có ý kiến phản đối thì coi như đồng ý.
Mục đích của con là giúp cho mọi người cãm thấy nhẹ nhàng khi tham gia D/Đ hay tham gia cộng tác các chức vụ.

Kính !


[/NEN]
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
Mến chào Hoatigon và toàn thể đại chúng.
Hoatigon nói vậy thì coi như việc cải cách Hệ Điều Hành của Admin là vô nghĩa.
Theo như Hoatigon nói thì chẳng khác nào Admin độc quyền quản lý.
Tự mình đưa ra, sau đó hỏi đại chúng cho có lệ, rồi tự mình chấp nhận luôn rồi.
Hoatigon đã có công góp ý, Admni xin ghi nhận ý kiến đó.
Đại chúng cứ tiếp tục bỏ phiếu, đến ngày hết hạn bỏ phiếu 1 là ngày
15/04/2011 sẽ có quyết định sau.
Quyết định này là sự quyết định của tập thể do Trưởng Ban Đại Biểu thông báo thông qua các lá phiếu đưa ra, không phải là sự quyết định của Admin.
Những ý kiến bổ sung, hoặc sửa đổi sẽ được 1 lần nữa gom lại và đem ra tổ chức bỏ phiếu để chọn lọc những ý kiến mà mọi người tán thành.
Vài dòng Admin kính gửi cho Đại Chúng hiểu thêm.
Kính.
Admin

 

cunconmocoi

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia
7 Tháng 5 2009
Bài viết
481
Điểm tương tác
160
Điểm
43
Địa chỉ
vn
[NEN="http://i854.photobucket.com/albums/ab102/cunconmocoi/cuncon7.jpg"]


Kính Admin !

Xin Admin cho phép con được góp ý :

1. _ Về Thành viên Vinh Dự. Con xin đề nghị dùng một từ khác (vì chữ Vinh Dự nó hơi quá đáng so với thẩm định duyệt xét của Ad)
Phải chăng Ad muốn phân biệt với Thành viên mới ? Vậy là Thành viên cấp 1 chăng ?
Nếu thế, con đề nghị dùng từ "Ong chăm chỉ" chẳng hạn cho những thành viên đã gia nhập một thời gian, có sinh hoạt đều đặn, (cái nầy có thể lập trình _ máy có thể đếm được) theo những tiêu chí Ad đặt ra và khi đủ điều kiện sẽ tự động chuyển một thành viên mới thành một thành viên cấp 1 (lên màu)

_ Không nên có đặc cách với người học Phật, thành viên ấy ở chỗ khác làm vua, làm chúa gì cũng mặc kệ. (Ngoại trừ trường hợp Ad mời thỉnh về làm Cố vấn). Ngày xưa Ngài Huệ Năng đến Tào khê, Ngủ Tổ nhận ra là pháp khí, nhưng cũng vẫn biểu xuống bếp đạp chày giả gạo 8 tháng đấy thôi. (Người Phật tử mà có cái TÔI của mình quá lớn thì cần phải được rèn giủa lại _ Há không phải một người lớn tuổi khi bước vào cửa đạo thì phải chấp tác, phải quỳ lạy một vị Tỳ kheo nhỏ tuổi đấy sao ?! Rất nhiều "ý tứ" của Tổ sư trong việc nầy.)

2. _ Đối với các Mod nên gở chức năng xoá bài của thành viên (ngoại trừ bài của mình như mọi thành viên bình thường khác _ đề phòng Mod "nổi điên") chỉ chừa lại chức di chuyển bài, nên tái lập thùng rác với hình thức box ẫn (để thượng cấp xử lý).

3. _ Nên cho phép Tổng Quản chức năng khoá nick khẩn cấp tạm thời (có thể sẽ không bao giờ dùng đến) đối với những trường hợp nguy hiễm (có một thành viên hay một Mod nào đó "nổi điên") Nếu phải đề nghị, chờ xem xét thì muộn mất rồi !
Dĩ nhiên "đương sự" có thể khiếu nại ở box ý kiến, Tổng Quản không trung thực, khách quan sẽ bị bải nhiệm.

Kính !


[/NEN]
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
Cunconmocoi thân mến.
Vấn đề nhóm Thành Viên Vinh Dự, Admin muốn tạo một số quyền lợi được ưu tiên giành cho nhóm Thành Viên này, cũng như tạo điều kiện cho nhóm Thành Viên này phát huy khả năng và gần gửi Ban Điều Hành hơn.
Còn vấn đề xóa bài viết thì Cunconmocoi yên tâm, trong diễn đàn này có chế độ xóa tạm thời giành cho tất cả thành viên. Sau khi xóa thì không ai có thể thấy nó, ngoại trừ Quản Trị Viên Cao Cấp hay các nickname có chức năng của Admin mới thấy được chúng đang nằm ẩn bên trong diễn đàn. Chỉ có chức năng của Quản Trị Viên Cao Cấp hay Admin mới có thể xóa vĩnh viễn.
Do vậy, Admin sẽ kiểm tra và thiết lập lại cho tất cả các Điều Hành Viên chuyên mục chỉ có chức năng xóa tạm thời, không có chức năng xóa vĩnh viễn.
Chức năng di chuyển bài viết thi Quản Trị Viên chuyên mục đương nhiên có chức năng này.
Cám ơn Cunconmocoi đã đóng góp ý kiến này.
Còn ý kiến của Thầy Viên Quang sẽ tập trung với các ý kiến khác. Tân Trưởng Ban Đại Biểu sẽ tổ chức bỏ phiếu để chọn lọc ý kiến mà mọi người tán thành trên 50% sau.
Vài dòng kính gửi Thầy Viên Quang, Cunconmocoi và Đại Chúng hiểu thêm.
Kính
Admin


 

Thánh_Tri

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
20 Thg 3 2007
Bài viết
599
Điểm tương tác
64
Điểm
28
Thánh Tri nghĩ vấn đề là ở chỗ Quyền Lợi và Chức Vụ nhiều quá. Vào diễn đàn mà TT qua mắt và ngại ngùng vì Danh Lợi.

Đôi khi cái đó là cái làm ngăn cách nhiều người muốn vào tìm hiểu Phật Pháp.
Đôi khi nó cũng là cái thu hút nhiều người vào diễn đàn chỉ vì mục đích được quyền lợi chức vụ hơn là thật tâm tìm hiểu Phật Pháp mà tu hành.

Đất nước có luật của đất nước
Chùa có luật của chùa
Diễn đàn có luật của diễn đàn

Mọi người cần phải nên tôn trọng luật diễn đàn khi chấp nhận vào diễn đàn, còn làm trái thì cứ theo luật mà phân sử, không dị tình.

Không phải làm Mod là có quyền xóa bài, mà chỉ dựa theo Nội Quy của Diễn Đàn mà làm việc. Xem nội dung bài viết có đúng hợp với Box mình đang trách nhiệm xem không? Xem người viết có phạm nội quy gì không? Nếu viết không đúng với Box thì dời đến chỗ thích hợp. Nếu phạm thì theo nội quy mà cảnh cáo, và tái diễn sẽ đưa ra công đường, đưa ra bằng chứng, đưa ra điều luật đã phạm, cho các mods xét xử xem có phải thật là phạm quy diễn đàn không, nếu đúng thì theo luật mà phạt.

Nếu ai cũng tuân thủ đúng theo Luật diễn đàn thì không cần mod để làm gì, hoặc các chức vụ khác.

Vài hàng góp ý cùng mọi người.

Mến thương.

TT
 

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
Thánh Tri thân mến.
Hệ Điều Hành mới này không có gì nặng nề về danh lợi hay quyền lợi mà là vấn đề đạt được ý kiến chung của tập thể.
Và cũng nói lên rằng diễn đàn này không phải là diễn đàn của riêng Admin mà là diễn đàn của tất cả mọi người và tiếng nói của mọi người được tôn trọng.
Vấn đề là lấy gì để xác định sự thống nhất ý kiến đó và làm thế nào trách khỏi sự tranh chấp quan điểm và thống nhất ý kiến về chúng. Do vậy Diễn Đàn cần phải có các điều lệ này để chấp dứt những tranh luận về quan điểm không cần thiết và đạt được những thống nhất ý kiến, quyền của người Điều Hành và các thành viên đều được tôn trọng.
Vài dòng mến gửi Thánh Tri, cũng như các thành viên hiểu thêm và đừng nghĩ đây là vì danh lợi hay vì quyền lợi mà hãy nghĩ đây là vì tôn trọng tiếng nói của mọi người.
Ai cũng có quyền nói lên tiếng nói riêng của mình.
Mến chúc Thánh Tri và toàn thể quý vị an vui, hạnh phúc trong ánh từ quang của Phật Đà.
Admin

 

Thanh tịnh lưu ly

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 10 2010
Bài viết
43
Điểm tương tác
15
Điểm
8
Bạch thầy Admin !
Đệ tử đề nghị: không nên di chuyển bài viết khi thấy không hợp nội quy. Trừ bài viết hủy báng Chánh Pháp và nội dung xấu.
Nên có phòng ẩn để các quản trị viên có thể thảo luận mà thành viên bình thường không thấy. Nếu sau thảo luận hợp lý thì mới thao tác (như xóa, chuyển) theo tinh thần chung.
Nếu cứ thấy sai chút chút là chuyển thì TTLL thấy hơi phiền phức, các member cũng ái ngại.
Trước đây TTLL đã gửi bài rồi. Chỉ có sai vị trí thôi thế mà chuyển luôn, không thông báo gì. Tìm mãi cuối cùng nản chẳng tìm nữa.
Thứ nữa là TTLL thấy nhiều quản trị viên ở đây xử trí theo quan điểm cá nhân, cảm xúc cá nhân (như cuncon.. đã dùng từ "nổi điên" - TTLL thấy từ này rất hay). Khi xử trí vi phạm gì cần phải trích dẫn rõ ràng đã phạm nội quy nào trong diễn đàn.
Còn một điều nữa là không nên quá quan trọng vị trí gửi bài.

Kính
TTLL
 
Bên trên