Thiền - Tịnh song tu???

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Có lẽ cụm từ "Thiền Tịnh Song Tu" dễ gây ra nhiều hiểu lầm. Thiền là thế này, Tịnh là thế kia, Thiền là giải thoát, Tịnh chủ yếu vẫn là tái sanh, làm sao kết hợp lại mà gọi là Thiền Tịnh Song Tu. Chúng ta cùng nhau mổ xẻ!

Việc xác lập đó là môn tu gì, không phải do nơi hình thức hành trì bên ngoài, phải xem xét cặn kẻ nội dung bên trong.

Bất kì cách trì nào mà ở đó hành giả hướng đến mục tiêu vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ thì đó là đang tu pháp Tịnh Độ Cực Lạc. Đó là do nơi đạo lộ mà quyết định nó được gọi là môn tu gì.

Qua tham khảo trên mạng thì VNBN thấy rằng cái gọi là "Thiền Tịnh Song Tu" vẫn đứng trên cơ sở Tín - Nguyện vãng sanh, trong khuôn khổ tông chỉ của Tịnh Độ Tông. Nó là một cách thức tu Tịnh Độ, không phải Thiền Tông mặc dù có mượn từ Thiền trong từ "Thiền Tịnh Song Tu". Bởi nếu nó là môn tu Thiền thì đâu cần nguyện vãng sanh nơi đây nơi kia ở kiếp sau. Thiền ở chỗ nào trong Thiền Tịnh Song Tu? Thật ra chỉ là mượn hình thức hành trì Thiền môn để điều phục tâm cho an ổn để nhất tâm với câu Phật Hiệu.

Chữ "song tu" là chỗ dùng không hợp lí. Vì ở đây vẫn là đạo lộ thuộc về Tịnh Độ, vẫn còn hình thức tái sanh, chứ không phải đạo lộ chứng tâm giải thoát, hoặc kiến tánh thuộc Thiền Môn. Chính vì vậy mà nó đã gây ra không ít hiểu lầm và tranh cãi không đáng có như thế.

Kết luận: "Thiền Tịnh Song Tu" là một trong nhiều cách thức để Niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ thuộc Tịnh Độ Tông, không nằm trong tông chỉ của Thiền Môn.

Xin cám ơn các đạo hữu đọc!
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
339
Điểm
83
Có lẽ cụm từ "Thiền Tịnh Song Tu" dễ gây ra nhiều hiểu lầm. Thiền là thế này, Tịnh là thế kia, Thiền là giải thoát, Tịnh chủ yếu vẫn là tái sanh, làm sao kết hợp lại mà gọi là Thiền Tịnh Song Tu. Chúng ta cùng nhau mổ xẻ!

Việc xác lập đó là môn tu gì, không phải do nơi hình thức hành trì bên ngoài, phải xem xét cặn kẻ nội dung bên trong.

Bất kì cách trì nào mà ở đó hành giả hướng đến mục tiêu vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ thì đó là đang tu pháp Tịnh Độ Cực Lạc. Đó là do nơi đạo lộ mà quyết định nó được gọi là môn tu gì.

Qua tham khảo trên mạng thì VNBN thấy rằng cái gọi là "Thiền Tịnh Song Tu" vẫn đứng trên cơ sở Tín - Nguyện vãng sanh, trong khuôn khổ tông chỉ của Tịnh Độ Tông. Nó là một cách thức tu Tịnh Độ, không phải Thiền Tông mặc dù có mượn từ Thiền trong từ "Thiền Tịnh Song Tu". Bởi nếu nó là môn tu Thiền thì đâu cần nguyện vãng sanh nơi đây nơi kia ở kiếp sau. Thiền ở chỗ nào trong Thiền Tịnh Song Tu? Thật ra chỉ là mượn hình thức hành trì Thiền môn để điều phục tâm cho an ổn để nhất tâm với câu Phật Hiệu.

Chữ "song tu" là chỗ dùng không hợp lí. Vì ở đây vẫn là đạo lộ thuộc về Tịnh Độ, vẫn còn hình thức tái sanh, chứ không phải đạo lộ chứng tâm giải thoát, hoặc kiến tánh thuộc Thiền Môn. Chính vì vậy mà nó đã gây ra không ít hiểu lầm và tranh cãi không đáng có như thế.

Kết luận: "Thiền Tịnh Song Tu" là một trong nhiều cách thức để Niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ thuộc Tịnh Độ Tông, không nằm trong tông chỉ của Thiền Môn.

Xin cám ơn các đạo hữu đọc!
Xin chào đh VNBN,

Theo chỗ hiểu của Ng Chiếu thì Thiền - Tịnh song tu là đúng nhưng chưa đủ. Muốn thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì phải hội đủ nhiều yếu tố.

Để chứng đạo quả Bồ Đề thì phải trãi qua quá trình bao gồm Giáo - Mật - Tịnh -Thiền. Các phương pháp này chỉ là phuơng tiện để đưa một hành giả chứng đạo quả, nên khi một hành giả chứng đạo quả thì phải lìa bỏ phuơng tiện, đừng chấp vào phương tiện nữa.

Tịnh ở đây chúng ta phải hiểu rằng là : Tịnh Độ, là phương pháp niệm Phật để phá bỏ những vọng tưởng hằng ngày và thay vào đó là phuơng pháp thường xuyên niệm Phật, nhất tâm niệm Phật để tâm chúng ta đựoc thanh tịnh, khi tâm được thanh tịnh thì tâm Phật lại hiện lên, thì cõi Tịnh Độ sẽ hiển ra. Lúc đó chỉ còn lại thế giới thanh tịnh cực lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Vài lời góp ý của Ng chiếu, có gì xin các đh hoan hỉ.

Kính.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Cám ơn đạo hữu đã vài thảo luận. VNBN xin phép chia thành các ý nhỏ để thảo luận nha đạo hữu:

Xin chào đh VNBN,

Theo chỗ hiểu của Ng Chiếu thì Thiền - Tịnh song tu là đúng nhưng chưa đủ. Muốn thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì phải hội đủ nhiều yếu tố.


Không hiểu đạo hữu đang tu pháp môn nào? Nếu là tu Tịnh Độ thì hành giả phải hiểu đạo lộ của Tịnh Độ: trước mắt là tu tập để vãng sanh Cực Lạc, sau đó tiếp tục tu học các môn trực tiếp để liễu ngộ sanh tử (A LA HÁN, Bồ Tát Vô Sanh Pháp Nhẫn = Kiến Tánh). Do đó,
bất kì luận nào nói Tịnh Độ nhưng không đặt nặng việc vãng sanh thì đó không phải là tu Tịnh Độ.

Để chứng đạo quả Bồ Đề thì phải trãi qua quá trình bao gồm Giáo - Mật - Tịnh -Thiền. Các phương pháp này chỉ là phuơng tiện để đưa một hành giả chứng đạo quả, nên khi một hành giả chứng đạo quả thì phải lìa bỏ phuơng tiện, đừng chấp vào phương tiện nữa.
Riêng người niệm Phật chấp phương tiện vãng sanh thì chẳng sao cả! Càng bám chặt thì càng tốt. Chỉ là đừng thị phi chê khen, bám chặt ở đây là tin theo lời Phật đã dạy về Cực Lạc rồi tùy theo chỗ mình mà chấp trì.

Tịnh ở đây chúng ta phải hiểu rằng là : Tịnh Độ, là phương pháp niệm Phật để phá bỏ những vọng tưởng hằng ngày và thay vào đó là phuơng pháp thường xuyên niệm Phật, nhất tâm niệm Phật để tâm chúng ta đựoc thanh tịnh, khi tâm được thanh tịnh thì tâm Phật lại hiện lên, thì cõi Tịnh Độ sẽ hiển ra. Lúc đó chỉ còn lại thế giới thanh tịnh cực lạc.

Đây là đường lối tu Thiền, chẳng phải Tịnh Độ Tông. Bởi vì sao? Vì người đó tại ta bà này mà chứng nhập pháp tánh thanh tịnh bản nguyên (Kiến Tánh), còn ngũ quan con người thì vẫn thấy nơi đây như mọi người cùng thấy đó, vẫn là uế độ. Còn Cực Lạc trong các Kinh Tịnh Độ đã nói thì trang nghiệm thanh tịnh được thấy bằng ngũ quan của dân chúng, tức cái thấy bình thường của mọi người dân, không cần chứng nhập Pháp tánh.

Tịnh Độ mà Tịnh Độ Tông nói đến là cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh mà mọi người dân trong đó dùng ngũ quan bình thường mà thấy.

Đôi lời biện giải cùng đạo hữu.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Trong Tịnh có thiền, trong thiền có tịnh. Thiền với tịnh 2 mà một, tuy một mà hai. 2 hay một tuỳ vào sự giác ngộ của mỗi người. A di đà Phật!
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
339
Điểm
83
Cám ơn đạo hữu VNBN đã thảo luận,

Không hiểu đạo hữu đang tu pháp môn nào? Nếu là tu Tịnh Độ thì hành giả phải hiểu đạo lộ của Tịnh Độ: trước mắt là tu tập để vãng sanh Cực Lạc, sau đó tiếp tục tu học các môn trực tiếp để liễu ngộ sanh tử (A LA HÁN, Bồ Tát Vô Sanh Pháp Nhẫn = Kiến Tánh). Do đó, [/COLOR]bất kì luận nào nói Tịnh Độ nhưng không đặt nặng việc vãng sanh thì đó không phải là tu Tịnh Độ.


Nếu nói Tịnh Độ thì cũng đúng, mà không thì cũng sai. Vì Ng Chiếu thường tụng Kinh A Di Đà, niêm Hồng Danh Lục Tự , khi trong lòng thấy bất an thường niệm Quán Thế Âm, khi chào hỏi hay nói về giáo pháp thường niêm đức Bổn sư Thích Ca, khi có thể làm việc lành thì cố gắng, khi rãnh rỗi thì làm Phật sự.........


Riêng người niệm Phật chấp phương tiện vãng sanh thì chẳng sao cả! Càng bám chặt thì càng tốt. Chỉ là đừng thị phi chê khen, bám chặt ở đây là tin theo lời Phật đã dạy về Cực Lạc rồi tùy theo chỗ mình mà chấp trì.
Chấp vào phương tiện là dành cho các đạo hữu mới bứoc chân vào đạo, dành cho các các hữu biết đến Phật pháp quá muộn...........còn những đạo hữu có nhiều năm tu học, hiểu biết nhiều về giáo Pháp thì hãy gác phuơng tiện đó lại, chuyên tâm niệm Phật, niệm trong chánh niệm, niệm từng phút từng giờ từng ngày trong tỉnh giác.

Vài lời trao đổi, có gì mong đạo hữu hoan hỉ.

Kính.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Kính chào đạo hữu,

Cám ơn đạo hữu VNBN đã thảo luận,Nếu nói Tịnh Độ thì cũng đúng, mà không thì cũng sai. Vì Ng Chiếu thường tụng Kinh A Di Đà, niêm Hồng Danh Lục Tự , khi trong lòng thấy bất an thường niệm Quán Thế Âm, khi chào hỏi hay nói về giáo pháp thường niêm đức Bổn sư Thích Ca, khi có thể làm việc lành thì cố gắng, khi rãnh rỗi thì làm Phật sự.........
Những điều này là bổ trợ, ý VNBN hỏi là đạo hữu tu pháp môn nào là chính yếu cho việc giải thoát, Thiền, Tịnh hay Mật?Chấp vào phương tiện là dành cho các đạo hữu mới bứoc chân vào đạo, dành cho các các hữu biết đến Phật pháp quá muộn...........còn những đạo hữu có nhiều năm tu học, hiểu biết nhiều về giáo Pháp thì hãy gác phuơng tiện đó lại, chuyên tâm niệm Phật, niệm trong chánh niệm, niệm từng phút từng giờ từng ngày trong tỉnh giác.

Vài lời trao đổi, có gì mong đạo hữu hoan hỉ.

Kính.
Nhưng chẳng mất nguyện Vãng Sanh, đấy mới gọi là khéo tu Tịnh Độ.
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
339
Điểm
83
Cám ơn đh VNBN đã quan tâm, thật tình Nguyên Chiếu vẫn chưa nghĩ đến chuyện giải thoát, vì Ng Chiếu vẫn là phàm phu, còn gia đình, còn giữa đạo và đời.....


Hiện nay Nguyên Chiếu nghiệp còn nặng, phước mỏng nên chỉ ráng hoc tập làm theo lời Phật dạy càng nhiều càng tốt, cố gắng kiềm chế tham sân si nghi mạn, niệm Phật và hành thiện, hồi hướng công đức này cho gia đình và chúng sanh
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Cám ơn đh VNBN đã quan tâm, thật tình Nguyên Chiếu vẫn chưa nghĩ đến chuyện giải thoát, vì Ng Chiếu vẫn là phàm phu, còn gia đình, còn giữa đạo và đời.....


Hiện nay Nguyên Chiếu nghiệp còn nặng, phước mỏng nên chỉ ráng hoc tập làm theo lời Phật dạy càng nhiều càng tốt, cố gắng kiềm chế tham sân si nghi mạn, niệm Phật và hành thiện, hồi hướng công đức này cho gia đình và chúng sanh
VNBN cũng là tại gia nhưng VNBN đã chọn pháp niệm Phật vãng sanh Cực Lạc để hành trì suốt đời này. Đạo hữu có ý định tu pháp Tịnh Độ không? Pháp này rất thích hợp cho người tại gia chúng ta đây. À, mà tu pháp Tịnh Độ thì chúng ta cũng có thể tu tập mọi pháp tu khác, học rộng tùy thích, hoặc hành thiện rộng lớn rồi hồi hướng vãng sanh. Nhưng mà để cho thuần khiết và dễ nhất thì cứ trì danh niệm Phật.

Chia sẽ cùng đạo hữu!
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
339
Điểm
83
Cám ơn đh VNBN đã khuyên bảo Ng Chiếu,


Sau khi học hỏi từ quý Thầy, các Thiện Tri Thức và nghiên cứu kinh điển với tinh thần tâm bình khí lặng trên nguyên tắc Văn Tư Tu. Hiện nay Nguyên Chiếu vẫn thường niệm Phật.


Kế hoạch, phương pháp thì có rồi nhưng duyên chưa đến nên vẫn chờ vậy. Thiền Tịnh Mật là ba phương tiện đưa chúng ta đến giải thoát dựa trên sự thông suốt giáo lý.


Vài lời chia sẻ cùng với đạo hữu.


Kính.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
:D lúc đầu tu thiền định mình không định được. Nhưng nhờ niệm phật a di đà nên vào thiền được.
Có thiền không tịnh độ
mười người chín lạc lộ
có thiền có tịnh độ
như thêm sừng mãnh hổ
đó là vài lời mình nghe nhưng không nhớ rõ ai đã nói :D nên mình rất trân trọng 2 pháp môn đó. Đó là cảm nhận riêng bản thân mình thôi
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
:D lúc đầu tu thiền định mình không định được. Nhưng nhờ niệm phật a di đà nên vào thiền được.
Có thiền không tịnh độ
mười người chín lạc lộ
có thiền có tịnh độ
như thêm sừng mãnh hổ
đó là vài lời mình nghe nhưng không nhớ rõ ai đã nói :D nên mình rất trân trọng 2 pháp môn đó. Đó là cảm nhận riêng bản thân mình thôi
Như VNBN thường thiền định một hồi cho tâm an trụ rồi lại niệm Phật. Thật ra pháp môn nào cũng lợi ích cũng tối thượng cả, tùy theo chỗ mình thích mà dùng để được lợi ích thiết thực. Đã biết đường rồi thì đi bằng phương tiện gì mà chẳng được?! Chư Phật từ bi nay bày ra môn niệm Phật vãng sanh để cứu vớt chúng sanh còn nhiều yếu kém, về Cực Lạc tiếp tục gọt giũa thêm một hạn kỳ để họ phát sáng vậy, không nên để họ có duyên với Phật Pháp mà lại lang thang ta bà mơ hồ vô định trong cõi đời ngày càng uế trượt.

Chúc đạo hữu luôn an lạc.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Như VNBN thường thiền định một hồi cho tâm an trụ rồi lại niệm Phật. Thật ra pháp môn nào cũng lợi ích cũng tối thượng cả, tùy theo chỗ mình thích mà dùng để được lợi ích thiết thực. Đã biết đường rồi thì đi bằng phương tiện gì mà chẳng được?! Chư Phật từ bi nay bày ra môn niệm Phật vãng sanh để cứu vớt chúng sanh còn nhiều yếu kém, về Cực Lạc tiếp tục gọt giũa thêm một hạn kỳ để họ phát sáng vậy, không nên để họ có duyên với Phật Pháp mà lại lang thang ta bà mơ hồ vô định trong cõi đời ngày càng uế trượt.

Chúc đạo hữu luôn an lạc.
Đúng vậy. Thật tán thán tâm tư của đạo hữu VNBN. A di đà Phật!
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Bên trên