Thắp Hương

123456789

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
14 Thg 6 2009
Bài viết
474
Điểm tương tác
65
Điểm
28


THẮP HƯƠNG

Thắp hương như là một biểu hiện về lòng kính trọng của chúng ta. Nếu như đã có một vài cây hương trong lư hương rồi thì chúng ta không cần phải thắp thêm hương nữa. Hương đốt ngày nay lại rất tốn kém, vậy thì tại sao chúng ta lại lãng phí như vậy. Quý vị nên quan tâm về vấn đề này. Bất kỳ việc gì, chúng ta đều muốn hiểu những đạo lý đằng sau việc đó, đừng nên mù quáng làm theo người khác, nghĩ rằng “Mọi người đang đổ xô đi thắp nhang, như vậy việc đó hẳn là một điều tốt”. Thật ra, những người đó đang gây tạo nghiệp trong Phật giáo.Tại tao họ không dè dặt trong việc thể hiện lòng tham của họ với Đức Phật?

Thật là hoàn toàn mê tín khi cứ nhất định tự mình dâng hương cho chư Phật. Nếu trong lư hương đã có những cây hương đang cháy, thì quý vị chỉ cần cúi lạy vài lạy để thể hiện lòng chân thành của mình; đừng nên thắp thêm hương nữa. Nếu quý vị đốt quá nhiều hương, thì khói hương sẽ xua đuổi Đức Phật đi xa mà quý vị không biết, và quả báo do gây ra việc này là sẽ trở thành súc sanh.

Tôi thật phiền hà bởi những người mê tín như vậy. Việc thắp quá nhiều hương cũng giống như là đại tiện trên đầu của vạn vị Phật. Quý vị không muốn điều đó xảy ra cho mình, thì chư Phật cũng không muốn như thế. Quý vị muốn Đức Phật chịu đựng quá nhiều khói như vậy sao?

“Quy định” cho rằng “mọi người phải thắp hương” không được áp dụng ở đây, bởi vì nó quá thô tục. Quy định của tôi là quý vị không được tranh nhau thắp hương. Đây là một sự khởi đầu mới của Phật Giáo. Chúng ta khác với những chùa Phật giáo khác. Những hành vi như vậy có thể được chấp nhận ở những nơi khác mà người ta không biết gì tốt hơn, nhưng ở đây thì không ai được mê tín như vậy. Những ai không tuân theo quy củ thì sẽ không được hoan nghênh ở đây.

Trích từ bài Khai Thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa (Tổ Sư Giác Ngộ Đời Thứ 9 Của Quy Ngưỡng Thiền Tông) vào ngày 4 tháng 11, 1979
"In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. III"

http://www.dharmasite.net/sf/teach/teach2-3.html
 
Bên trên