Thành viên Học Phật xem thường cảnh cáo của Thầy Tổng Quản

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Thành viên BQT
Tham gia ngày
7 Tháng 10 2010
Bài viết
2,788
Reaction score
622
Điểm
113

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,350
Reaction score
1,697
Điểm
113
Thành viên Học Phật đã không lưu tâm lời của Viên Quang, thì V/Q phải mời bạn Học Phật vào Sám hối đường để niệm Phật 14 ngày nhé !

Trân trọng !

Vienquang6
 
Top