Sự Tích Phật A Di Đà

hhk

Registered
Tham gia
29 Thg 3 2017
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Sự tích Phật A Di Đà: Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh ra khỏi Ta bà đem về...

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/JoCmcTnuceg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 
Bên trên