hhk

Registered
Tham gia
29 Thg 3 2017
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Sự Tích Đức Phổ Hiền Bồ Tát Lời Phật Dạy Hay Về Đạo Làm Người. Theo kinh Pháp Hoa, ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía Đông cõi Ta Bà, nghe thế giới này ...
- Kênh truyền hình phật giáo những lời phật dạy kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe những Audio Pháp Âm, truyện phật giáo, kinh phật giáo...hay nhất.
- Đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều Videos mới nhất nhé.

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bWxf5fhrjLY?list=UUuuLQ9vtOyl48EwYn9HkyCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 

hhk

Registered
Tham gia
29 Thg 3 2017
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Sự Tích Đức Văn Thù Sư Lợi

- Sự Tích Đức Văn Thù Sư Lợi Lời Phật Dạy Hay Về Đạo Làm Người. Đức Văn Thù Sư Lợi, khi chưa thành đạo thì Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Niệm, tên là Vương Chúng Thái Tử.

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ml2dXx_0Cv0?list=UUuuLQ9vtOyl48EwYn9HkyCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

- Kênh truyền hình phật giáo những lời phật dạy kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe những Audio Pháp Âm, truyện phật giáo, kinh phật giáo...hay nhất.
- Đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều Videos mới nhất nhé.
 

hhk

Registered
Tham gia
29 Thg 3 2017
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Sự Tích Đại Thế Chí Bồ Tát

- Đại Thế Chí Bồ tát là phật bản mệnh dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, giúp mười phương thế giới thoát khổ đau. Đại Thế Chí bồ tát...

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3GVbC-oSDZM?list=UUuuLQ9vtOyl48EwYn9HkyCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

- Kênh truyền hình phật giáo những lời phật dạy kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe những Audio Pháp Âm, truyện phật giáo, kinh phật giáo...hay nhất.
- Đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều Videos mới nhất nhé.
 

hhk

Registered
Tham gia
29 Thg 3 2017
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Sự Tích Quan Thế Âm Bồ Tát

- Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát: Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm ... Niết Bàn, Chánh Pháp truyền lại, thì tôi tu hạnh làm việc Phật sự.

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Tj63mQzuDck?list=UUuuLQ9vtOyl48EwYn9HkyCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

- Kênh truyền hình phật giáo những lời phật dạy kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe Audio MP3 66 loi phat day hay ve dao lam nguoi.
- Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận được nhiều Videos mới nhất nhé.
 

hhk

Registered
Tham gia
29 Thg 3 2017
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Linh Ứng Quan Thế Âm Phần 6

Bồ Tát Quán Thế Âm, hình ảnh rất thân thiết, gần gũi đối với mọi tầng lớp quần chúng, nhất là những người Á Ðông. Nhiều người chưa quy y ...

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EBigCpuh4wc?list=UUuuLQ9vtOyl48EwYn9HkyCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

- Kênh truyền hình phật giáo những lời phật dạy kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe những Audio Pháp Âm, truyện phật giáo, kinh phật giáo...hay nhất.
- Đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều Videos mới nhất nhé.
 

hhk

Registered
Tham gia
29 Thg 3 2017
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Linh Ứng Quan Thế Âm Phần 5

- Thành tâm khuyến tấn quí vị luôn tinh tấn niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm Ứng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ ...

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MfdSXbynTFE?list=UUuuLQ9vtOyl48EwYn9HkyCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

- Kênh truyền hình phật giáo những lời phật dạy kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe những Audio Pháp Âm, truyện phật giáo, kinh phật giáo...hay nhất.
- Đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều Videos mới nhất nhé.
 

hhk

Registered
Tham gia
29 Thg 3 2017
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Linh Ứng Quan Thế Âm Phần 4

- Mẹ tôi tin “chắc như đinh đóng cột” vào sự linh ứng của Bồ-tát Quán Thế Âm. Mẹ nhất quyết: bất cứ ai, hễ gặp bất trắc, tai nạn khổ đau mà ...

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b2lP7VxFWtw?list=UUuuLQ9vtOyl48EwYn9HkyCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

- Kênh truyền hình phật giáo những lời phật dạy kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe những Audio Pháp Âm, truyện phật giáo, kinh phật giáo...hay nhất.
- Đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều Videos mới nhất nhé.
 

hhk

Registered
Tham gia
29 Thg 3 2017
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Linh Ứng Quan Thế Âm Phần 3

- Từ nhỏ con đã được cha mẹ ẳm đi quy y khi vừa đầy tháng, cho nên niệm Phật đã trở thành một nếp quen thuộc hằng ngày. Mỗi sáng thức dậy niệm Phật, mỗi ...linh ứng quan thế âm.

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z0XEssKB73k?list=UUuuLQ9vtOyl48EwYn9HkyCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

- Kênh truyền hình phật giáo những lời phật dạy kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe những Audio Pháp Âm, truyện phật giáo, kinh phật giáo...hay nhất.
- Đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều Videos mới nhất nhé.
 

hhk

Registered
Tham gia
29 Thg 3 2017
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Linh Ứng Quan Thế Âm Phần 2

- Linh ứng chuyện Bồ Tát Quán Thế Âm. CẦU NGUYỆN NHƯ Ý Tôi tên là Tống Ngọc Lê, pháp danh Thanh Nhẫn hiện ở tại San Jose. Tôi nghe lời mẹ dạy nên ...

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iJD0V6SeV8Y?list=UUuuLQ9vtOyl48EwYn9HkyCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

- Kênh truyền hình phật giáo những lời phật dạy kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe những Audio Pháp Âm, truyện phật giáo, kinh phật giáo...hay nhất.
- Đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều Videos mới nhất nhé.
 

hhk

Registered
Tham gia
29 Thg 3 2017
Bài viết
20
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Linh Ứng Quan Thế Âm Phần 1

Câu chuyện linh ứng Quán Thế Âm sau khi thỉnh tượng ngài Nam mô cứu khổ cứu nạn linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Thật ra mình không thích hay không có ...

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YKqKVWXure8?list=UUuuLQ9vtOyl48EwYn9HkyCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

- Kênh truyền hình phật giáo những lời phật dạy kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe những Audio Pháp Âm, truyện phật giáo, kinh phật giáo...hay nhất.
- Đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được nhiều Videos mới nhất nhé.
 
Bên trên