Saddharmapuṇḍarīkasūtram (Kinh Diệu Pháp Liên Hoa) -» nidānaparivartaḥ - निदानपरिवर्तः -PHẨM "TỰA"

admin

Administrator
Staff member
Tham gia
13 Thg 7 2010
Bài viết
322
Điểm tương tác
84
Điểm
28
[IFRAME]http://www.uwest.edu/sanskritcanon/dp/index.php?q=node%2F35&textID=85c9b770c9b266b88d[/IFRAME]
[IFRAME]http://www.uwest.edu/sanskritcanon/dp/index.php?q=node/35&textID=58bf6674a95993e51c[/IFRAME]
[IFRAME]http://www.sacred-texts.com/bud/lotus/lot01.htm[/IFRAME]
[IFRAME]http://www.bfnn.org/book/books/0875.htm#a02[/IFRAME]
[IFRAME]http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-58_4-468_5-50_6-1_17-78_14-1_15-1/#nl_detail_bookmark[/IFRAME]
 
Bên trên