Rõ bước người xưa, cần tinh tấn

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
359
Điểm tương tác
137
Điểm
43
Sư Thạch Môn Uẩn Huy làm vườn ở chỗ Tổ Thanh Lâm.

Một ngày kia đang đứng hầu,

Tổ nói : “Hôm nay ông làm gì ?”

Đáp : “Trồng rau”.

Tổ Lâm nói : “Khắp pháp giới, đó là thân Phật, ông hướng chỗ nào trồng”.

Sư đáp : “Cày vàng chẳng động đất, mầm linh tại chỗ sanh”. Tổ Lâm hân hoan.

Hoa Vô Tướng tụng :

Trong tâm hộ Phật, sanh cùng vạn pháp một đường, Động mà thường định, trâu sắt bời bời hoa nở khắp, của báu mang sài hiển gia phong.

Lý:

Như kẻ chưa biết chữ ắt phải dùi mài công học nghệ, tiếng Việt là 24 chữ cái mỗi mỗi tổ hợp diệu nghĩa liền sanh. Chân Nghĩa xuất thế chỉ có bát chi chánh đạo mới hiện ra.

Chuyển ngu thành trí, chuyển chướng ngại thành tam muội, đàn không dây hay phát ra âm vận nếu chơi được hẵn là bậc tác gia.
 
Bên trên