Quy y Tăng?

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Nếu cần nói, thì Trừng Hải đã nói rồi, vì mi chưa hội tứ liệu giản, nên nói trước cả Trừng Hải !!!!!
"Phàm người học đạo nếu gặp các thứ khổ vui, việc vừa ý không vừa ý tâm không lui sụt, chẳng để tâm đến danh dự lợi dưỡng ăn mặc, chẳng tham tất cả phúc đức lợi ích, không bị các pháp thế gian buộc ngại, không thân mến khổ vui, tâm hằng bình đẳng, ăn cơm hẩm cốt nuôi mệnh sống, mặc áo vá chỉ để ngừa lạnh, ngơ ngơ như ngu như điếc, sẽ được ít phần tương ưng. Nếu trong tâm ham học rộng biết nhiều, cầu phúc cầu trí, đều là ở trong sinh tử, đối với lí đạo thật vô ích, lại bị gió hiểu biết thổi trôi giạt trong biển sinh tử."
Có vị tăng hỏi: "Như nay Thụ giới rồi thân khẩu được thanh tịnh, lại làm đủ các việc thiện, như thế được giải thoát chăng?" Sư đáp: "Được ít phần giải thoát, chưa được tâm giải thoát, chưa được tất cả chỗ giải thoát."
Tăng hỏi: "Thế nào là tâm giải thoát và tất cả chỗ giải thoát?" Sư đáp: "Chẳng cầu Phật, Pháp, Tăng, cho đến chẳng cầu phúc trí tri giải, tình cảm nhơ sạch hết, chẳng chấp tâm không cầu là phải, chẳng trụ chỗ hết, cũng chẳng mến thiên đường sợ địa ngục, trói buộc cởi mở không ngại, tức thân tâm và tất cả chỗ đều gọi giải thoát. Ngươi chớ có cho ít phần giới thân khẩu ý tịnh là xong, đâu biết môn giới định huệ như hà sa, mà vô lậu giải thoát toàn chưa dính một may...
Cố gắng! Nhằm hiện nay cố tìm xét lấy, đừng đợi mắt mờ, tai điếc, tóc bạc, mặt nhăn, già khổ đến thân, buồn thảm triền miên mắt hằng rơi lệ, trong tâm hoảng sợ không còn một nơi y cứ, chẳng biết chỗ đi. Đến khi ấy, muốn nghiêm chỉnh tay chân cũng không thể kiềm được, dù có phúc trí, danh dự lợi dưỡng trọn không cứu được. Vì mắt tâm chưa mở, chỉ nhớ các cảnh, không biết phản chiếu, lại chẳng thấy Phật đạo. Một đời có tạo việc thiện ác đều thảy hiện ở trước, hoặc vui hoặc sợ, Lục đạo Ngũ uẩn cả đều hiện tiền. Trang sức, nhà cửa, ghe thuyền, xe cộ đẹp đẽ hiển hách, đều từ tham ái của mình hiện ra, tất cả cảnh ác đều biến thành cảnh thù thắng. Chỉ tuỳ tâm tham ái chỗ nào nặng, nghiệp thức dẫn đến thụ sinh, hoàn toàn không có phần tự do, rồng súc tốt xấu trọn chưa định được..."
Sư để lại nhiều bài thuyết giảng quý báu trong Bách Trượng quảng lục và Bách Trượng ngữ lục. Trong đó Sư đề cao việc "lìa bỏ tất cả những vọng tưởng tức như như Phật" và khuyên thiền sinh tu tập pháp môn vô phân biệt, Bất nhị (Thích Thanh Từ dịch):
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Lời viết nhiều thế, hiểu gì nói nghe coi ?!!
 

caiten

Registered
Tham gia
23 Thg 8 2016
Bài viết
24
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Trước đạo hữu đọc thì CÓ THẤY, khi viết lại KHÔNG THẤY.

Là do THẤY KHÔNG CÓ CHỮ ĐỎ nên nói không thấy, hay là do KHÔNG THẤY GÌ HẾT CẢ nên nói không thấy ?
Kính đạo hữu Ba Tuần,
Cả hai thưa đạo hữu.
Không thấy gì hết cả nên nói không thấy vì khi viết có suy tư , không thấy dòng chữ đỏ nên nói không thấy vì khi viết không nhìn dòng chữ đỏ.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Kính đạo hữu Ba Tuần,
Cả hai thưa đạo hữu.
Không thấy gì hết cả nên nói không thấy vì khi viết có suy tư , không thấy dòng chữ đỏ nên nói không thấy vì khi viết không nhìn dòng chữ đỏ.
Giờ đạo hữu có thấy không ?
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Lúc thấy có thấy, lúc viết lại không thấy thưa đạo hữu.
Lúc thấy có thấy, biết có thấy.

Lúc viết không thấy, biết không thấy.

Cái biết thấy và biết không thấy có khác nhau không ?
 

caiten

Registered
Tham gia
23 Thg 8 2016
Bài viết
24
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Khác nhau chỗ nào ?
Kính đạo hữu Ba Tuần,
Do duyên dòng chữ xanh, duyên con mắt, do duyên xúc, nhãn thức sanh => có thấy.
Do duyên pháp, duyên ý căn, do duyên xúc, ý thức sanh => không thấy.
Như vậy là sự khác nhau, tức là khác nhau về duyên, về đối tượng và về quả.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Kính đạo hữu Ba Tuần,
Do duyên dòng chữ xanh, duyên con mắt, do duyên xúc, nhãn thức sanh => có thấy.
Do duyên pháp, duyên ý căn, do duyên xúc, ý thức sanh => không thấy.
Như vậy là sự khác nhau, tức là khác nhau về duyên, về đối tượng và về quả.
Khi đạo hữu ngủ có biết không ?
 

caiten

Registered
Tham gia
23 Thg 8 2016
Bài viết
24
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Khi không biết có khổ, ưu, bi, não không ?
Đạo hữu, chớ hỏi những câu hỏi thế này
Khi không biết có khổ, ưu, bi, não không ?
Đã không biết thì làm sao có thể trả lời thưa đạo hữu.
Đạo hữu, chớ đi quá xa, đã hơn 5 câu hỏi, đã hơn 5 câu trả lời. Nếu đạo hữu đã thực hành, có thể chỉ dẫn cách thực hành, giờ là lúc đạo hữu nên trình bày.
Lành thay nếu đạo hữu có thể trình bày.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Đạo hữu, chớ hỏi những câu hỏi thế này

Đã không biết thì làm sao có thể trả lời thưa đạo hữu.
Đạo hữu, chớ đi quá xa, đã hơn 5 câu hỏi, đã hơn 5 câu trả lời. Nếu đạo hữu đã thực hành, có thể chỉ dẫn cách thực hành, giờ là lúc đạo hữu nên trình bày.
Lành thay nếu đạo hữu có thể trình bày.
Hãy kham nhẫn đạo hữu caiten, thời thiện pháp sẽ khởi lên nơi đạo hữu.

Không biết thì không thể trả lời có hay không.

Vậy do đâu mà đạo hữu lại biết trả lời như thế ???
 

caiten

Registered
Tham gia
23 Thg 8 2016
Bài viết
24
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Hãy kham nhẫn đạo hữu caiten, thời thiện pháp sẽ khởi lên nơi đạo hữu.

Không biết thì không thể trả lời có hay không.

Vậy do đâu mà đạo hữu lại biết trả lời như thế ???
Kính đạo hữu Ba Tuần,
Như vậy là đủ, với người biết người thấy, sẽ không quá 5 câu hỏi để giúp người khác có thể biết có thể thấy.
Nay là lúc caiten hỏi, đạo hữu hãy trả lời nếu muốn.
Đạo hữu thực hành quy y Tăng như thế nào? (câu hỏi này có liên hệ đến chủ đề chúng ta đang thảo luận).
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Kính đạo hữu Ba Tuần,
Như vậy là đủ, với người biết người thấy, sẽ không quá 5 câu hỏi để giúp người khác có thể biết có thể thấy.
Nay là lúc caiten hỏi, đạo hữu hãy trả lời nếu muốn.
Đạo hữu thực hành quy y Tăng như thế nào? (câu hỏi này có liên hệ đến chủ đề chúng ta đang thảo luận).
Kính đạo hữu caiten,

Đạo hữu đã không đủ kham nhẫn để học hỏi, vậy thời lời dạy là vô ích đối với đạo hữu.

Nay lược nói chỗ vướng mắc, coi như là gieo nhân trong tâm đạo hữu, tự đạo hữu sẽ có ngày khai ngộ.

Từ nơi không biết này, đạo hữu tìm hiểu học hỏi mà sinh ra lý luận qua 5 câu hỏi vừa rồi.

Đạo hữu lầm nhận rằng mình đã biết, kì thực cái biết này của đạo hữu xây dựng trên nền tảng không biết ! Không biết này, nhà Phật gọi là vô minh.

Do không biết này chưa bị đập tan, nơi đạo hữu, thời khổ, bi, ưu, não, sinh, lão, bệnh, tử còn kiềm tỏa đạo hữu, còn khiến đạo hữu không thể an lạc !

Cảnh vốn không có đúng sai, cái thấy vốn không có khác biệt, chỉ do nơi không biết này phát sinh đủ thứ hiểu biết mà thành ra phân biệt có đúng có sai, có mình có người.

Không biết, cội gốc của vạn sự sầu khổ nơi thế gian, không thể tự nó bị phá vỡ, không thể học hỏi mà phá vỡ.

Không biết này duy chỉ bị phá vỡ khi đạo hữu sống với nó, ôm trọn nó cả ngày lẫn đêm.

Toàn cảnh là không biết, toàn tâm là không biết, toàn thân là không biết.

Nhân duyên chín mùi tự khắc cái không biết này sẽ tan rã.

Khi ấy sự hiểu biết khởi lên nơi đạo hữu, chẳng do học hỏi, chẳng do tìm hiểu; cái biết của đạo hữu không còn bị phân biệt, chấp trước làm cho phát sinh sầu, ưu, bi, não nữa !

Chỉ khi nào vô minh - không biết này bị phá tan, đạo hữu mới có thể hiểu được Quy y tự tánh Tăng Bảo là như thế nào !!!

Kính chúc đạo hữu tăng thịnh trong pháp !
 
Bên trên