Phật Quả và Bản Lai Diện Mục

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Bản Lai Diện Mục chính là khuôn mặt thật của chúng sanh từ xưa đến nay, bất kể thời gian nào, không gian nào. Ngay khi còn là chúng sanh: cục đá, cành cây, súc sanh, ma quỷ, thần tiên, trời người cho đến khi là A LA HÁN, Bồ Tát, Phật thì bản lai diện mục ấy không hề thay đổi, chưa từng sanh, chưa từng vô minh.

Có bao nhiêu bản lai diện mục? Có vô số, không thể kể xiết. Cục đá, cành cây, súc sanh, ma quỷ, thần tiên, trời người,..., cho đến khi là A LA HÁN, Bồ Tát, Phật đều là phương tiện giao tiếp giữa các bản lai diện mục, chúng nương tựa nhau mà sanh diệt cho đến bất sanh bất diệt.

Tuy có vô số bản lai diện mục nhưng tất cả đều bình đẳng như nhau mà chỗ giao tiếp không cùng không tận. Đạt đến chỗ bình đẳng ấy chính là Phật Quả, chính là Tri Kiến Phật.

Nếu nói Phật Quả là chứng Bản Lai Diện Mục thì đó là lầm lạc, vì bản lai diện mục này vốn đã là thật, nó không thể chứng nó, vì đã là nó rồi cớ gì phải thấy nó thì ra 2 nó bất đồng.

Thân xác này hôm nay ngồi đây đánh máy cũng chỉ là phương tiện giao tiếp giữa các bản lai diện mục, trong đó có 1 bản lai diện mục tạm mang danh VNBN. Đã là phương tiện thì phải có thứ cấp, giao tiếp thấp là vô tình chúng sanh, cao hơn một bậc là hữu tình chúng sanh, cao hơn nữa là chư Thánh giải thoát luân hồi, cuối cùng rốt ráo về Tri Kiến là Phật Quả và Sự của quả này là không tận cùng.
 
Last edited by a moderator:

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Bản Lai Diện Mục chính là khuôn mặt thật của chúng sanh từ xưa đến nay, bất kể thời gian nào, không gian nào. Ngay khi còn là chúng sanh: cục đá, cành cây, súc sanh, ma quỷ, thần tiên, trời người cho đến khi là A LA HÁN, Bồ Tát, Phật thì bản lai diện mục ấy không hề thay đổi, chưa từng sanh, chưa từng vô minh.

Có bao nhiêu bản lai diện mục? Có vô số, không thể kể xiết. Cục đá, cành cây, súc sanh, ma quỷ, thần tiên, trời người,..., cho đến khi là A LA HÁN, Bồ Tát, Phật đều là phương tiện giao tiếp giữa các bản lai diện mục, chúng nương tựa nhau mà sanh diệt cho đến bất sanh bất diệt.

Tuy có vô số bản lai diện mục nhưng tất cả đều bình đẳng như nhau mà chỗ giao tiếp không cùng không tận. Đạt đến chỗ bình đẳng ấy chính là Phật Quả, chính là Tri Kiến Phật.

Nếu nói Phật Quả là chứng Bản Lai Diện Mục thì đó là lầm lạc, vì bản lai diện mục này vốn đã là thật, nó không thể chứng nó, vì đã là nó rồi cớ gì phải thấy nó thì ra 2 nó bất đồng.

Thân xác này hôm nay ngồi đây đánh máy cũng chỉ là phương tiện giao tiếp giữa các bản lai diện mục, trong đó có 1 bản lai diện mục tạm mang danh VNBN. Đã là phương tiện thì phải có thứ cấp, giao tiếp thấp là vô tình chúng sanh, cao hơn một bậc là hữu tình chúng sanh, cao hơn nữa là chư Thánh giải thoát luân hồi, cuối cùng rốt ráo về Tri Kiến là Phật Quả và Sự của quả này là không tận cùng.

Vô số bản lai diện mục sao? thế cảnh trong mơ của ông cũng có vô số người, vô số vật mỗi mỗi cái cũng tự có vô số bản lai diện mục sao? :khi17:
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Vô số bản lai diện mục sao? thế cảnh trong mơ của ông cũng có vô số người, vô số vật mỗi mỗi cái cũng tự có vô số bản lai diện mục sao? :khi17:
Đạo hữu không đọc hết chăng? Đọc tiếp nè đạo hữu:

VO-NHAT-BAT-NHI đã viết:
Tuy có vô số bản lai diện mục nhưng tất cả đều bình đẳng như nhau mà chỗ giao tiếp không cùng không tận. Đạt đến chỗ bình đẳng ấy chính là Phật Quả, chính là Tri Kiến Phật.
Thân xác này hôm nay ngồi đây đánh máy cũng chỉ là phương tiện giao tiếp giữa các bản lai diện mục, trong đó có 1 bản lai diện mục tạm mang danh VNBN. Đã là phương tiện thì phải có thứ cấp, giao tiếp thấp là vô tình chúng sanh, cao hơn một bậc là hữu tình chúng sanh, cao hơn nữa là chư Thánh giải thoát luân hồi, cuối cùng rốt ráo về Tri Kiến là Phật Quả và Sự của quả này là không tận cùng.
PS1. Nếu chỉ có 1 bản lai diện mục thì đạo hữu tu dùm VNBN được đó.

PS2. Kính nhờ điều hành viên di chuyển vào chuyên mục hợp lí dùm vì đã có thảo luận!
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Đạo hữu không đọc hết chăng? Đọc tiếp nè đạo hữu:
PS1. Nếu chỉ có 1 bản lai diện mục thì đạo hữu tu dùm VNBN được đó.

PS2. Kính nhờ điều hành viên di chuyển vào chuyên mục hợp lí dùm vì đã có thảo luận!

Ông muốn tu thành "Phật" của ông thì cứ việc lăn lóc trong tam giới đi, ông cứ chấp cứng như thế thì còn nói gì 2 chử "Giác Ngộ"?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Ông muốn tu thành "Phật" của ông thì cứ việc lăn lóc trong tam giới đi, ông cứ chấp cứng như thế thì còn nói gì 2 chử "Giác Ngộ"!
Tinh thần Bồ Tát đây sao nhỉ? Thảo luận thì nên đi đến cùng, còn như vừa nói ra một vài câu rồi sau đó kết tội thì chẳng có ý nghĩa gì hết.

Chấp như thế nào, đạo hữu nên chỉ ra để VNBN được sáng tỏ?! Hay là đạo hữu không biết?
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Tinh thần Bồ Tát đây sao nhỉ? Thảo luận thì nên đi đến cùng, còn như vừa nói ra một vài câu rồi sau đó kết tội thì chẳng có ý nghĩa gì hết.

Tôi chẵng phải "Phật", hay "Bồ tát" giống như ông tưởng, tôi có kết tội ông đâu? tôi bảo cái kiến giải của ông đó không dùng được, lời tôi nói chắc ông chẵng tin, ông nên đi hỏi sư phụ Trừng Hải của tôi người sẻ chỉ đường cho ông! :eek:nion28:
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Tôi chẵng phải "Phật", hay "Bồ tát" giống như ông tưởng, tôi có kết tội ông đâu? tôi bảo cái kiến giải của ông đó không dùng được, lời tôi nói chắc ông chẵng tin, ông nên đi hỏi sư phụ Trừng Hải của tôi người sẻ chỉ đường cho ông! :eek:nion28:
Ka ka, thì cứ nói đại ra như thế đi, cứ nói là đạo hữu không có năng lực để chỉ ra. Không chỉ ra được thì VNBN chẳng tin là phải rồi, bất kì kẻ phàm phu nào cũng vậy thôi.

Dù sao cũng cám ơn đạo hữu đã cảnh báo. Nhớ đó, chỉ ra được VNBN mới tin.
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
Ka ka, thì cứ nói đại ra như thế đi, cứ nói là đạo hữu không có năng lực để chỉ ra. Không chỉ ra được thì VNBN chẳng tin là phải rồi, bất kì kẻ phàm phu nào cũng vậy thôi.

Dù sao cũng cám ơn đạo hữu đã cảnh báo. Nhớ đó, chỉ ra được VNBN mới tin.

Thế ông bảo cái "bản lai diện mục" của ông nó trông như thế nào? :119:
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Thế ông bảo cái "bản lai diện mục" của ông nó trông như thế nào? :119:
:D đạo hữu không thấy sao :D đạo hữu vnbn đã chỉ rõ bản lai diện mục của mình rồi sao còn không thấy:D ở đó mà hỏi cái gì:D
 

chieuquan

Moderator
Staff member
Tham gia
3 Thg 2 2016
Bài viết
127
Điểm tương tác
54
Điểm
28
Kinh Lăng Nghiêm có câu:
"Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tri tức Niết bàn", thấy biết lập
thấy biết là gốc vô minh, thấy biết không lập thấy biết đó là Niết bàn.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Kinh Lăng Nghiêm có câu:
"Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tri tức Niết bàn", thấy biết lập
thấy biết là gốc vô minh, thấy biết không lập thấy biết đó là Niết bàn.
:D đạo hữu dùng gì để thấy :D dùng gì để biết
 

chieuquan

Moderator
Staff member
Tham gia
3 Thg 2 2016
Bài viết
127
Điểm tương tác
54
Điểm
28
:D đạo hữu dùng gì để thấy :D dùng gì để biết
Khi ta thấy cành mai vàng liền khởi niệm phân biệt đẹp xấu; đẹp thì khởi tâm tham, ưa thích, xấu thì khởi tâm sân, chán ghét... Ðó là gốc của vô minh phiền não. Nếu thấy cành mai vàng, biết là hoa mai màu vàng, không khởi niệm đẹp xấu, ưa ghét... Ðó là thấy biết vô niệm hay "Tri kiến, vô kiến".:D
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Khi ta thấy cành mai vàng liền khởi niệm phân biệt đẹp xấu; đẹp thì khởi tâm tham, ưa thích, xấu thì khởi tâm sân, chán ghét... Ðó là gốc của vô minh phiền não. Nếu thấy cành mai vàng, biết là hoa mai màu vàng, không khởi niệm đẹp xấu, ưa ghét... Ðó là thấy biết vô niệm hay "Tri kiến, vô kiến".:D
nếu thấy cành mai vàng biết là hoa mai màu vàng thì đó đã là phân biệt sao bảo là vô niệm :D cẩn thận sẽ giống bọn ngoại đạo cho đó là tự nhiên
 

chieuquan

Moderator
Staff member
Tham gia
3 Thg 2 2016
Bài viết
127
Điểm tương tác
54
Điểm
28
nếu thấy cành mai vàng biết là hoa mai màu vàng thì đó đã là phân biệt sao bảo là vô niệm :D cẩn thận sẽ giống bọn ngoại đạo cho đó là tự nhiên
Tất cả đều là giả danh, giả tướng, phương tiện tuy nhiều nhưng cứu kính không hai. :D
 

chieuquan

Moderator
Staff member
Tham gia
3 Thg 2 2016
Bài viết
127
Điểm tương tác
54
Điểm
28
cẩn thận chấp vào cái không và phương tiện :D
:DTâm không riêng khởi, phải có cảnh tâm mới khởi. Nếu cảnh mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe thì không thể nghĩ tưởng được. Ví dụ tôi vừa thấy bình hoa, bình hoa được cất không còn để trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn hình dung được hình ảnh bình hoa nơi tâm. Sở dĩ hình ảnh bình hoa hiện ra nơi tâm là do tâm gá vào bình hoa, nếu không nương gá thì hình ảnh bình hoa không khởi lên nơi tâm. Cảnh không tự sinh mà do tâm hiện.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
:DTâm không riêng khởi, phải có cảnh tâm mới khởi. Nếu cảnh mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe thì không thể nghĩ tưởng được. Ví dụ tôi vừa thấy bình hoa, bình hoa được cất không còn để trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn hình dung được hình ảnh bình hoa nơi tâm. Sở dĩ hình ảnh bình hoa hiện ra nơi tâm là do tâm gá vào bình hoa, nếu không nương gá thì hình ảnh bình hoa không khởi lên nơi tâm. Cảnh không tự sinh mà do tâm hiện.
diệu nghĩa diệu nghĩa :D chẳng nghĩ chẳng bàn
 

Quan Âm Các

Moderator
Tham gia
23 Thg 8 2014
Bài viết
255
Điểm tương tác
125
Điểm
43
:DTâm không riêng khởi, phải có cảnh tâm mới khởi. Nếu cảnh mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe thì không thể nghĩ tưởng được. Ví dụ tôi vừa thấy bình hoa, bình hoa được cất không còn để trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn hình dung được hình ảnh bình hoa nơi tâm. Sở dĩ hình ảnh bình hoa hiện ra nơi tâm là do tâm gá vào bình hoa, nếu không nương gá thì hình ảnh bình hoa không khởi lên nơi tâm. Cảnh không tự sinh mà do tâm hiện.

diệu nghĩa diệu nghĩa :D chẳng nghĩ chẳng bàn
Ô ! Đây chẳng phải là diệu nghĩa gì cả ! Chỉ là Thô nghĩa mà thôi.

Chân Tâm vốn không khởi không diệt. Cái mà theo cảnh khởi chỉ là vọng tâm thôi. :clickchuot06:

Nhận vọng tâm làm đối tượng tu.- Chỉ nhọc nấu cát...

Mến.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Ô ! Đây chẳng phải là diệu nghĩa gì cả ! Chỉ là Thô nghĩa mà thôi.

Chân Tâm vốn không khởi không diệt. Cái mà theo cảnh khởi chỉ là vọng tâm thôi. :clickchuot06:

Nhận vọng tâm làm đối tượng tu.- Chỉ nhọc nấu cát...

Mến.
:D không có thô sao có tế :D lại thêm 1 người chấp nhị biên
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên