Pháp âm - Bồ Tát Địa Tạng - HT - Thích Trí Quảng

Z

zhenglil

Guest
Pháp Thoại 卐 Bồ Tát Địa Tạng HT Thich Tri Quang


<iframe src="https://www.youtube.com/embed/5iL8c5roHb4" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>
Hòa thượng Thích Trí Quảng: tốt nghiệp Tiến sĩ Phật Học tại Đại học Rissho, Tokyo, Nhật Bản. Từ khi

trở về Việt Nam từ năm 1973-1975, Hòa thượng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bổ

nhiệm là Tổng vụ trưởng Tổng Vụ phiên dịch và trước tác GHPGVNTN....

-----------------------------------------------
► ► ► Nghe Toàn Bộ Các Bài Pháp Thoại của Hòa Thượng Thích Trí Quảng : https://goo.gl/TyKnf4
► ► ► Đăng Ký kênh tại đây : https://goo.gl/WdT1t6


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
 
Bên trên