Oan Gia Trái Chủ

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Tội từ tâm khởi, do tâm sám;
Tâm nếu diệt rồi tội sạch trong.
Nghiệp tâm quá khứ si mê tạo,
Cho nên tướng cảnh oan trái sanh !
Tội không, tâm diệt thảy đều không;
Như thế gọi là chân sám hối !


Bốn Tuần đã viết:
Sám là nhận ra lỗi trước.

Hối là ngăn dừng không cho tái phạm sau này.
1. Thấy mình đúng mà chịu thiệt, thấy người sai mà được lành, do tâm si mê phân biệt chấp trước này mà sinh khó chịu nên gọi là oan.

Người gây tạo cho ta đủ thứ, ta muốn người chịu đựng như thế gọi là trái.

2. Khiến ta vào luân hồi là oan.

Ngăn trở ta giải thoát gọi là trái. Giải thoát ở đây là giải thoát sinh tử luân hồi.


Phật dạy:
Sống thì tùy thuận theo tập khí, chết thì biến đổi theo dòng nghiệp, đến lúc lâm chung, còn chút hơi ấm, các việc thiện ác của một đời đồng thời hiện ra.

Giây phút lâm chung, hơi thở mới dứt, là khoảnh khắc thấy lại tất cả những việc mình đã làm trong một đời.

Tùy theo nghiệp tâm mình đã tạo hoặc thiện, hoặc ác hoặc tịnh mà biến hiện các cảnh giới khác nhau.

Đắm nhiễm cảnh nào, theo cảnh đó mà thọ sanh !

1. Nếu thấy cảnh ác hiện tiền, tâm người lâm chung thấy biết sanh tâm khiếp sợ, thân tướng tứ đại biểu hiện sợ hãi, liền tưởng bỏ chạy thấy cảnh an vui tức thời đắm nhiễm, ngay đó đọa vào ác đạo.

2. Nếu thấy cảnh lành thiện hiện tiền, tâm người lâm chung thấy biết cảnh đó sanh tâm hoan hỷ, thân tứ đại hiện tướng an lành, đắm nhiễm cảnh ấy liền sanh thiện đạo.

3. Nếu tâm người lâm chung, phát nguyện vãng sanh, niệm Phật A Di Đà chẳng dứt đoạn: hoặc thấy tướng Hóa Phật, hoặc thấy tướng Báo Phật, hoặc thấy Phật phóng quang, hoặc thấy Thánh chúng vây quanh..., do đây liền sinh hoan hỷ, tự biết mình sắp vãng sanh. Hơi thở vừa dứt, liền sanh về Cực Lạc.

4. Nếu hết thảy cảnh giới chẳng đắm chẳng nhiễm, chẳng thích chẳng hãi, hết thảy đều chẳng dính mắc. Tùy tâm nhớ nghĩ, tùy ý sinh thân, thì liền thấy biết các cảnh giới đúng như tâm nguyện.

Tâm người lâm chung thấy biết hai cảnh giới 1 và 2 thì gọi là oan gia trái chủ.

Muốn hóa giải oan gia trái chủ, thì cần phải thanh tịnh tâm ý mình, dứt trừ oan trái ngay trong hiện đời!


Thiện đạo gồm:
Người, Thần, Tiên, Trời.

Ác đạo gồm:
Địa ngục, Ngã quỷ, Súc sanh, Atula.

Tịnh đạo gồm: 10 phương (Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Trên, Dưới) cõi Phật.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Nói thì hay lắm, gặp thực tế mới thấy đủ thứ khó..................
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Sao không kể mấy thứ "khó" ấy cho bạn jenifertuyet kia nghe.

Vậy có phải lợi ích hơn không !

Mộ Phần.
Bạn ấy cũng đủ biết rồi, chỉ là thực tế thì không biết có chưa! Mà tốt nhất là đừng có, vì người làm oan gia là rất khổ.

Bình thường cũng đã loạn, huống chi gặp oan gia trái chủ được mấy ai "Thanh Tịnh Tâm Ý".

Nhân quả phải đặt trên đầu để mà tôn thờ ghi nhớ và làm theo.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Bạn ấy cũng đủ biết rồi, chỉ là thực tế thì không biết có chưa! Mà tốt nhất là đừng có, vì người làm oan gia là rất khổ.

Bình thường cũng đã loạn, huống chi gặp oan gia trái chủ được mấy ai "Thanh Tịnh Tâm Ý".

Nhân quả phải đặt trên đầu để mà tôn thờ ghi nhớ và làm theo.
Oan gia trái chủ có thể gặp được sao ?

Thân bệnh thì có thân dược.

Tâm bệnh thì có tâm dược.

Nếu có thể gặp oan gia trái chủ, thì tất phải hỏi cho rõ là bị thân bệnh hay bị tâm bệnh mới có thể chữa cho khỏi. Chữa khỏi rồi, chắc cũng là hóa giải xong !

Mộ Phần.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Tội từ tâm khởi, do tâm sám;
Tâm nếu diệt rồi tội sạch trong.
Nghiệp tâm quá khứ si mê tạo,
Cho nên tướng cảnh oan trái sanh !
Tội không, tâm diệt thảy đều không;
Như thế gọi là chân sám hối !


1. Thấy mình đúng mà chịu thiệt, thấy người sai mà được lành, do tâm si mê phân biệt chấp trước này mà sinh khó chịu nên gọi là oan.

Người gây tạo cho ta đủ thứ, ta muốn người chịu đựng như thế gọi là trái.

2. Khiến ta vào luân hồi là oan.

Ngăn trở ta giải thoát gọi là trái. Giải thoát ở đây là giải thoát sinh tử luân hồi.


Phật dạy:
Sống thì tùy thuận theo tập khí, chết thì biến đổi theo dòng nghiệp, đến lúc lâm chung, còn chút hơi ấm, các việc thiện ác của một đời đồng thời hiện ra.

Giây phút lâm chung, hơi thở mới dứt, là khoảnh khắc thấy lại tất cả những việc mình đã làm trong một đời.

Tùy theo nghiệp tâm mình đã tạo hoặc thiện, hoặc ác hoặc tịnh mà biến hiện các cảnh giới khác nhau.

Đắm nhiễm cảnh nào, theo cảnh đó mà thọ sanh !

1. Nếu thấy cảnh ác hiện tiền, tâm người lâm chung thấy biết sanh tâm khiếp sợ, thân tướng tứ đại biểu hiện sợ hãi, liền tưởng bỏ chạy thấy cảnh an vui tức thời đắm nhiễm, ngay đó đọa vào ác đạo.

2. Nếu thấy cảnh lành thiện hiện tiền, tâm người lâm chung thấy biết cảnh đó sanh tâm hoan hỷ, thân tứ đại hiện tướng an lành, đắm nhiễm cảnh ấy liền sanh thiện đạo.

3. Nếu tâm người lâm chung, phát nguyện vãng sanh, niệm Phật A Di Đà chẳng dứt đoạn: hoặc thấy tướng Hóa Phật, hoặc thấy tướng Báo Phật, hoặc thấy Phật phóng quang, hoặc thấy Thánh chúng vây quanh..., do đây liền sinh hoan hỷ, tự biết mình sắp vãng sanh. Hơi thở vừa dứt, liền sanh về Cực Lạc.

4. Nếu hết thảy cảnh giới chẳng đắm chẳng nhiễm, chẳng thích chẳng hãi, hết thảy đều chẳng dính mắc. Tùy tâm nhớ nghĩ, tùy ý sinh thân, thì liền thấy biết các cảnh giới đúng như tâm nguyện.

Tâm người lâm chung thấy biết hai cảnh giới 1 và 2 thì gọi là oan gia trái chủ.

Muốn hóa giải oan gia trái chủ, thì cần phải thanh tịnh tâm ý mình, dứt trừ oan trái ngay trong hiện đời!


Thiện đạo gồm:
Người, Thần, Tiên, Trời.

Ác đạo gồm:
Địa ngục, Ngã quỷ, Súc sanh, Atula.

Tịnh đạo gồm: 10 phương (Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Trên, Dưới) cõi Phật.
Đúng là con mọt sách, chưa bao giờ giúp được ai cái gì nên mới nói những điều trong sách vở đưa nguyên si vào đời sống mà độ sanh. haaaaaaaaaaaaa. Nói như ngươi người ta nói ngươi bị khùng chạm mạch đó hỡi con mọt sách ơi. haaaaaaaaaa. A di đà Phật!
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Đúng là con mọt sách, chưa bao giờ giúp được ai cái gì nên mới nói những điều trong sách vở đưa nguyên si vào đời sống mà độ sanh. haaaaaaaaaaaaa. Nói như ngươi người ta nói ngươi bị khùng chạm mạch đó hỡi con mọt sách ơi. haaaaaaaaaa. A di đà Phật!
Hề hề

Tự mình nhận mình điên, mà sao giờ lại chê người khác khùng rồi !

Thật là bất hợp lý quá đi !

Mộ Phần.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Hề hề

Tự mình nhận mình điên, mà sao giờ lại chê người khác khùng rồi !

Thật là bất hợp lý quá đi !

Mộ Phần.
Vì người điên bị điên nên mới biết ngươ là bạn của người điên này, cùng tân số gặp nhau dễ lắm, đúng là con mọt sách chưa bao giờ tiếp xúc thực tế, chẳng biết độ snah là gì thì khiêm cung học hỏi mà cứ tỏ ta đây là rất giỏi giang, toàn vạch áo cho người xem lưng. Người điên thấy hài quá đi, heeeeeeeeeeeeee. Hạng thùng rỗng kêu to như ngươi gặp nhan nhản. Hạng người như người phải gặp chuyện gì to lắm ngươi mới tỉnh ngộ ra mà quay đầu nhìn lại mình. Còn không thì cứ mãi trôi lăn không có điểm dừng. A di đà Phật!
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Vì người điên bị điên nên mới biết ngươ là bạn của người điên này, cùng tân số gặp nhau dễ lắm, đúng là con mọt sách chưa bao giờ tiếp xúc thực tế, chẳng biết độ snah là gì thì khiêm cung học hỏi mà cứ tỏ ta đây là rất giỏi giang, toàn vạch áo cho người xem lưng. Người điên thấy hài quá đi, heeeeeeeeeeeeee. Hạng thùng rỗng kêu to như ngươi gặp nhan nhản. Hạng người như người phải gặp chuyện gì to lắm ngươi mới tỉnh ngộ ra mà quay đầu nhìn lại mình. Còn không thì cứ mãi trôi lăn không có điểm dừng. A di đà Phật!
Hề hề

Cùng tần số, mà khác tần sóng ! Ví như biển và sóng vậy ! Hề hề.

Cố gắng tĩnh tâm đi, chắc mới đi "độ sanh" về nên hơi "nóng trong người " ?!

Có uống Doctor Thanh không, ta mua cho !

Mộ Phần.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Đúng chủ đề luôn !

nguoidienhocphat1, còn tên gọi khác là oan gia trái chủ của Bốn Tuần đấy !

Cho nên, những ai còn thắc mắc về việc làm sao để hóa giải oan gia trái chủ, thì câu trả lời giống như VNBN đã kết luận: KHÓ !

Tuy nhiên, nếu ai xem phim 4D, bằng kính thực tế ảo trong rạp rồi thì sẽ biết, cảnh tuy như thật mà thực chất chỉ là phim, đang xem thì thấy giật mình sợ hãi - thích thú vui sướng - cảm xúc lẫn lộn, hết phim thì thấy mang máng trong đầu mà thôi! Nếu biết là phim thì tự nhiên không còn cần phải lo lắng nữa !

Chúc chư vị tu Tịnh Độ Tông, độ tận chúng sanh tâm, thì hết thảy oan gia trái chủ quyết chẳng cản ngăn quý vị vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ của Phật A Di Đà được !

TÍN - NGUYỆN ĐẨY ĐỦ ! THẬP NIỆM VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC A DI ĐÀ PHẬT !

Nam mô A Di Đà Phật.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Oan gia trái chủ có thể gặp được sao ?

Thân bệnh thì có thân dược.

Tâm bệnh thì có tâm dược.

Nếu có thể gặp oan gia trái chủ, thì tất phải hỏi cho rõ là bị thân bệnh hay bị tâm bệnh mới có thể chữa cho khỏi. Chữa khỏi rồi, chắc cũng là hóa giải xong !

Mộ Phần.
Cụm từ "oan gia trái chủ" chẳng phải nói nghiệp bình thường đâu. Oan gia là những người có ân oán sâu nặng (không đội trời chung) mà phải sống chung hoặc trong mối quan hệ ràng buộc nào đó.

Trái chủ là nói về những người đã chết thành cô hồn dã quỹ đeo bám để trả thù người đã hại họ.

Ai mắc phải những việc như thế đó thì rất là khổ sở sống không bằng chết. Về việc hóa giải thì cũng chẳng nói trước được điều gì, chỉ có thể nói người tạo ra lỗi phải ăn năn sám hối, tu trì thân khẩu ý thanh tịnh, lấy sự thanh tịnh đó mà đối ứng, không được lãng tránh. Còn hóa giải được không còn phụ thuộc vào oan gia trái chủ có tha thứ hay không.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Cụm từ "oan gia trái chủ" chẳng phải nói nghiệp bình thường đâu. Oan gia là những người có ân oán sâu nặng (không đội trời chung) mà phải sống chung hoặc trong mối quan hệ ràng buộc nào đó.

Trái chủ là nói về những người đã chết thành cô hồn dã quỹ đeo bám để trả thù người đã hại họ.

Ai mắc phải những việc như thế đó thì rất là khổ sở sống không bằng chết. Về việc hóa giải thì cũng chẳng nói trước được điều gì, chỉ có thể nói người tạo ra lỗi phải ăn năn sám hối, tu trì thân khẩu ý thanh tịnh, lấy sự thanh tịnh đó mà đối ứng, không được lãng tránh. Còn hóa giải được không còn phụ thuộc vào oan gia trái chủ có tha thứ hay không.

Oh ra thế!

Vậy những người một mực yêu thương ta, chăm sóc ta chỉ vì muốn ta không rời xa họ, chỉ muốn ta dừng sự tu tập, chỉ muốn ta thấy đời là vui, chỉ muốn ta không còn thiết tha vãng sanh nữa... thì có được gọi là oan gia không?

Còn trái chủ kia đến tìm thì người bị tìm có biết, có thấy được không? Nếu không thấy biết được thì làm sao khẳng định đâu là trái chủ tới tìm? Đâu là bệnh thân tứ đại? Đâu là suy tưởng, tà tín nên sinh ra sợ hãi, lo lắng?

Mộ Phần
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83

Oh ra thế!

Vậy những người một mực yêu thương ta, chăm sóc ta chỉ vì muốn ta không rời xa họ, chỉ muốn ta dừng sự tu tập, chỉ muốn ta thấy đời là vui, chỉ muốn ta không còn thiết tha vãng sanh nữa... thì có được gọi là oan gia không?

Còn trái chủ kia đến tìm thì người bị tìm có biết, có thấy được không? Nếu không thấy biết được thì làm sao khẳng định đâu là trái chủ tới tìm? Đâu là bệnh thân tứ đại? Đâu là suy tưởng, tà tín nên sinh ra sợ hãi, lo lắng?

Mộ Phần
Dạ thưa Ngài mọt sách hãy lắng nghe và nghiền ngẫm học hỏi những gì đạo hữu VNBN chỉ dạy về oan gia trái chủ. Cái gì cũng không biết mà hay tỏ ra am tường tất cả. heeeeeee. A di đà Phật!
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Dạ thưa Ngài mọt sách hãy lắng nghe và nghiền ngẫm học hỏi những gì đạo hữu VNBN chỉ dạy về oan gia trái chủ. Cái gì cũng không biết mà hay tỏ ra am tường tất cả. heeeeeee. A di đà Phật!
Hề hề

Lại tính tiếp tục "độ sanh" hở ?

Mộ Phần.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Điều này có sai gì không thưa ngài Kiến Tánh. A di đà Phật!
Hề hề

Ví du như có người đang học bài, ngươi nói rằng mục đích của mình là khuyên người chăm chỉ học bài, sau khi nghĩ và thấy như thế rồi ! Mi lại tới bên canh tai người đó: Niệm câu HỌC BÀI ĐI ! HỌC BÀI ĐI !...liên hồi không gián đoạn.

Vậy ta hỏi mi, như thế là đúng hay sai ?

Mộ Phần.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Hề hề

Ví du như có người đang học bài, ngươi nói rằng mục đích của mình là khuyên người chăm chỉ học bài, sau khi nghĩ và thấy như thế rồi ! Mi lại tới bên canh tai người đó: Niệm câu HỌC BÀI ĐI ! HỌC BÀI ĐI !...liên hồi không gián đoạn.

Vậy ta hỏi mi, như thế là đúng hay sai ?

Mộ Phần.
haaaaaaaa, do mi ko nói mi đang học bài, nếu nói sớm như vậy người điên đâu cần nhọc công làm gì. heeeeeeeeeeee. Có miệng làm gì mà không biết mở lời. A di đà Phật.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
haaaaaaaa, do mi ko nói mi đang học bài, nếu nói sớm như vậy người điên đâu cần nhọc công làm gì. heeeeeeeeeeee. Có miệng làm gì mà không biết mở lời. A di đà Phật.
Hề hề

Ta nói ví dụ này ra, để cho mi thấy mình bị tâm "độ sanh" sai xử tới mức mù quáng, mất tự chủ thế nào thôi!

Mộ phần
 
Bên trên