Niết Bàn có phải là chết ?

Bình Đẳng Giác

Moderator
Staff member
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
538
Điểm tương tác
223
Điểm
43
Con chào mọi người.dạo này con mải mê chạy theo mộng mị lên ít khi vào diễn đàn hôm nay vào thấy có chủ đề niết bàn con xin đưa ra một ý kiến thế nào là niết bàn?.thì theo con niết bàn gọi là chết (1câu cộc lốc nhưng con thì lại định nghĩa niết bàn là như vậy) mong được mọi người chỉ dạy giúp con tư tưởng của con như thế có bị sai lầm không ạ
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Con chào mọi người.dạo này con mải mê chạy theo mộng mị lên ít khi vào diễn đàn hôm nay vào thấy có chủ đề niết bàn con xin đưa ra một ý kiến thế nào là niết bàn?.thì theo con niết bàn gọi là chết (1câu cộc lốc nhưng con thì lại định nghĩa niết bàn là như vậy) mong được mọi người chỉ dạy giúp con tư tưởng của con như thế có bị sai lầm không ạ
Đạo hữu căn cứ vào đâu định nghĩa chết là Niết Bàn nhỉ? :eek:h_smile:

VNBN thấy không có bất kì ai có được Niết Bàn, kể cả chư Phật. Nói chứng Niết Bàn chỉ là phương tiện để giúp hành giả ra khỏi chỗ tối.
 

Quan Âm Các

Moderator
Tham gia
23 Thg 8 2014
Bài viết
255
Điểm tương tác
125
Điểm
43
Phật không nói dối

Đạo hữu căn cứ vào đâu định nghĩa chết là Niết Bàn nhỉ? :eek:h_smile:

VNBN thấy không có bất kì ai có được Niết Bàn, kể cả chư Phật. Nói chứng Niết Bàn chỉ là phương tiện để giúp hành giả ra khỏi chỗ tối.
Phật không nói dối, không hý luận.

Phật dạy: KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO là chân lý. - Diệt Đế là Niết Bàn. (Phật không nói dối, không hý luận.)

Người mù không thấy mặt trời, không có nghĩa là mặt trời không có.

Người không thấy cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà không có nghĩa là Phật Di Đà gian trá .

Người không có được Niết Bàn, đâu có phải Niết Bàn là bánh vẻ.

Xin đừng phỉ báng Đức Phật, tội lắm.
Tu hành phải giữ luật nghi,

Nam Mô thì phải từ bi trong lòng.

Quy y thì phải y tòng,

Tụng kinh thì phải rèn lòng như kinh.

"Học Phật" (*) lời Phật phải tin,

Sửa cho hơn trước.- khi mình còn ngu. (**).


(*) , (**) 4 chữ này xin phép tác giả, mình thay đổi.
 

buonghuy

Registered
Tham gia
6 Thg 7 2015
Bài viết
3
Điểm tương tác
4
Điểm
3
Nói đến Niết Bàn thì phải biết về Pháp Thân

Pháp Thân thì không sanh diệt, bao trùm khắp pháp giới, hiểu nôm na là sự an trú hoàn toàn trong Pháp Thân tức là vào Niết bàn.
Sự rời bỏ nhục thân tức gọi là chết không thể gọi là Niết bàn.
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
993
Điểm tương tác
494
Điểm
63
Chào đạo hữu Bình Đẳng Giác

_ Niết Bàn là hạnh phúc vô thượng. Niết Bàn có thể hiện hữu ngay trong đời này - Hữu dư Niết Bàn) hay khi ngũ uẩn tan rã - Vô dư Niết Bàn (cũng có thể có nghĩa là chết như bạn nói, nhưng là cái chết của bậc thanh văn A La Hán).

_ Niết Bàn là CÓ tức Chân Đế (nguyên thủy) hay Như Thực Hữu (phát triển) nên "phi nhị nguyên" hay "lìa tứ cú, tuyệt bách phi" (đạo hữu có thể tự tìm hiểu các thuật ngữ này, nếu có gì thắc mắc Trừng Hải sẽ trao đổi thêm).

Vì Niết Bàn là CHÂN ĐẾ nên vô nhất bất nhị - không phải một mà cũng chẳng khác.
Do vậy Niết Bàn không phải là "nơi chốn" (vật chất) cũng không phải "cảnh trạng" (tinh thần) mà cũng không khác cảnh trạng, nơi chốn.
Niết Bàn không phải là nơi chốn, cảnh trạng vì nó không phải NHÂN cũng không phải QUẢ tức lìa Nhân Duyên. Dụ như Không Gian là Không thì NIết Bàn là Có.
Niết Bàn cũng là nơi chốn ví như Trang Nghiêm Tịnh Thổ của Đức Phật A Di Đà tức Cực Lạc quốc, cũng là cảnh trạng như 16 phép quán trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh.

Mến, Trừng Hải
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,477
Điểm tương tác
1,741
Điểm
113
Niết Bàn có phải là... ?

* Niết bàn ở đâu ?.

Kinh Phạm võng có đoạn:

"Chân tướng của mọi hiện tượng là bất sinh bất diệt, không thường cũng không đoạn, không sinh tử, không Niết Bàn. Kẻ ngu si sợ hư không mà muốn đi trốn thì dù bỏ hư không mà chạy cũng không thể nào thoát được hư không. Kẻ đi tìm hư không dù có chạy khắp đông tây nam bắc cũng không tìm thấy hư không. Nhưng kẻ ấy chỉ biết cái Danh của hư không mà không phân biệt được cái Thực của hư không.
Nay có kẻ muốn tìm Niết Bàn, thường qua lại trong Niết Bàn mà không biết đó là Niết Bàn, chỉ thấy toàn là sinh tử phiền não: kẻ ấy chỉ biết cái Danh của Niết Bàn mà không biết cái Thực của Niết Bàn vậy".
Vâng ! Nếu chỉ tìm cầu Niết Bàn nơi danh- tướng, thì đang ở trong niết Bàn cũng không cảm thụ được Niết Bàn, ví như người cầm đèn mà đi tìm lửa, người nằm trong nước ngọt mà chịu khát, đó là tự mình làm khó mình vậy.

Bạn buonghuy nói rất đúng: " Pháp Thân thì không sanh diệt, bao trùm khắp pháp giới, hiểu nôm na là sự an trú hoàn toàn trong Pháp Thân tức là vào Niết bàn. "

Vậy. Muốn an trú trong Pháp thân chúng ta phải làm sao ? ? ?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Phật không nói dối, không hý luận.

Phật dạy: KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO là chân lý. - Diệt Đế là Niết Bàn. (Phật không nói dối, không hý luận.)

Người mù không thấy mặt trời, không có nghĩa là mặt trời không có.

Người không thấy cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà không có nghĩa là Phật Di Đà gian trá .

Người không có được Niết Bàn, đâu có phải Niết Bàn là bánh vẻ.

Xin đừng phỉ báng Đức Phật, tội lắm.
Đạo hữu chưa biết VNBN nói đến Niết Bàn nào rồi nên mới nói thế!
VNBN sẽ nói một câu như sau: "VNBN đã được thân người rồi". Theo đạo hữu thì VNBN có nói dối không? Nhưng VNBN thật sự "có được" thân người?

Chân thành cám ơn đạo hữu đã viết bài phản ảnh. VNBN sẽ nói rõ hơn, xin đừng vội phản quyết khi chưa hiểu rõ!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
VNBN thấy không có bất kì ai có được Niết Bàn, kể cả chư Phật. Nói chứng Niết Bàn chỉ là phương tiện để giúp hành giả ra khỏi chỗ tối.

VNBN sẽ giải thích rõ điều này!

Niết Bàn mà VNBN là khuôn diện thật sự của mỗi chúng sanh. Chẳng thể nào có được! Vì sao vì đã là ta rồi sao lẽ nào nói "ta có được ta", cũng như bàn tay chẳng thể nào tự nắm lấy được nó.

Khổ thì có pháp diệt khổ. Nhân khổ đã tận diệt rốt ráo thì vĩnh cửu chẳng còn khổ dưới bất kì một hình thức nào kể cả hình thức độ sanh; vị này được an lạc vĩnh viễn. Đó là chư Phật đã thành, vĩnh viễn chẳng còn các việc của thân-tâm hữu tình.

Cái vui vĩnh viễn này có diệt không? Cái vui này chẳng có diểm dừng và cũng vì vậy có những cung bậc trong đó nhưng chẳng nằm trong sự suy lường tưởng tượng của bậc còn khổ. So với khổ thì cái vui ấy là bất diệt nhưng với cung bậc trong đó thì có sự chuyển biến từ cung bậc này đến cung bậc khác nên cũng gọi là diệt. Như thế là: Chư Phật thăng hoa từ cung bậc này đến cung bậc khác trong cái vui vĩnh viễn, cứ như vậy mãi mãi,... ngày càng gần với khuôn diện thật nhưng chẳng bao giờ đạt đến vì không có điểm dừng, không khi nào không dụng. Trong suốt tiến trình ấy Chư Phật luôn thấu rõ "khuôn diện thật" vốn chẳng có một pháp sở đắc, chẳng có dừng nghỉ!

Trân trọng!
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
993
Điểm tương tác
494
Điểm
63


Lại một định nghĩa nữa về Niết Bàn!
Chưa từng "đến" thì làm gì có "lại"??? Chưa từng "làm" thì "nữa" ở đâu sanh!!!

"Niết Bàn là hạnh phúc vô thượng" Phật Đà ngôn (Pháp Cú Kinh), nên "Niết Bàn là hạnh phúc vô thượng" như thực là Niết Bàn vậy.

Trừng Hải
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Chưa từng "đến" thì làm gì có "lại"??? Chưa từng "làm" thì "nữa" ở đâu sanh!!!

"Niết Bàn là hạnh phúc vô thượng" Phật Đà ngôn (Pháp Cú Kinh), nên "Niết Bàn là hạnh phúc vô thượng" như thực là Niết Bàn vậy.

Trừng Hải
Kính chào đạo hữu trừng hải,

Có nhiều loại Niết Bàn được nhắc đến cho nên VNBN mới nói như thế.
Niết Bàn của chư vị A LA HÁN, DUYÊN GIÁC, BỒ TÁT VÔ SANH PHÁP NHẪN, PHẬT... Dù là loại nào thì cũng chẳng trong sự cân đông đo đếm , có sự thống nhất nhưng cũng có sự khác biệt,... Tất cả đều là phương tiện trừ khổ, đều có thể thực nghiệm. Và loại Niết Bàn tuyệt đối mà VNBN đã viết gọi là "khuôn diện thật" thì không bao giờ đạt đến được. Vì vậy mà VNBN từng nói Phật tuy đồng nhưng trong đó vẫn có cung bậc địa vị Phật, mỗi địa vị ấy vẫn trong Phật Quả và dĩ nhiên ngoài sự suy lường của tất thảy chúng ta.
 
Tham gia
23 Thg 10 2015
Bài viết
34
Điểm tương tác
24
Điểm
8
Nhập Niết Bàn không biết có phải là chết không. Nhưng chết đôi khi lại là Niết Bàn!
Nói nhiều không biết có bị đánh không. Nhưng bị đánh đôi khi là vì nói nhiều :khi14:
 
Bên trên