Niệm Phật thế nào mới được vãng sanh?

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Đức Từ Phụ A DI Đà với 48 đại nguyện lập ra căn nhà chung Cực Lạc, sẵn sàng tiếp dẫn tất cả đứa con (chúng sanh) nào muốn về nơi ấy, chỉ cần kiên cố lòng tin và liên tục xưng tán danh hiệu Ngài là đủ, không đòi hỏi bất cứ một điều gì khác. Như một người cha vĩ đại, sẵn sàn rước con mình về, dù là đứa con ấy đã tạo biết bao tội lỗi, chỉ cần nó muốn trở về và bước lên thuyền bè mà người cha đã để sẵn là đủ, việc đưa con về là việc của cha, con đừng lo lắng, khi nào sẽ đi hãy để cho cha sắp đặt!Chuyện của con là: có dám tin tới cùng không, có dám xả bỏ tham luyến ta bà để đến Cực Lạc không, nếu có thì cứ thế xưng tán danh hiệu ắt được vãng sanh!

Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là Phật Tánh hiện tiền thậm thâm vi diệu, là giác hạnh viên mãn, công đức trọn vẹn siêu vượt tất cả nên có hoạt dụng tiêu trừ tất cả tội chướng sanh tử của chúng sanh, đưa tất cả chủng tử đức tin giáo pháp Phật đà đến bờ giác trọn vẹn không có sai khác.

 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
Đức Từ Phụ A DI Đà với 48 đại nguyện lập ra căn nhà chung Cực Lạc, sẵn sàng tiếp dẫn tất cả đứa con (chúng sanh) nào muốn về nơi ấy, chỉ cần kiên cố lòng tin và liên tục xưng tán danh hiệu Ngài là đủ, không đòi hỏi bất cứ một điều gì khác. Như một người cha vĩ đại, sẵn sàn rước con mình về, dù là đứa con ấy đã tạo biết bao tội lỗi, chỉ cần nó muốn trở về và bước lên thuyền bè mà người cha đã để sẵn là đủ, việc đưa con về là việc của cha, con đừng lo lắng, khi nào sẽ đi hãy để cho cha sắp đặt!

Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là Phật Tánh hiện tiền thậm thâm vi diệu, là giác hạnh viên mãn, công đức trọn vẹn siêu vượt tất cả nên có hoạt dụng tiêu trừ tất cả tội chướng sanh tử của chúng sanh, đưa tất cả chủng tử đức tin giáo pháp Phật đà đến bờ giác trọn vẹn không có sai khác.

Tiên sư mi! lúc nào Phật Tánh chẳng hiện tiền, nếu không hiện tiền thì cái thân chó mi đây chạy nhảy , nói năng , ăn uống , lấy vợ đẻ con, học hành rồi đi dạy ...tất thảy chẳng phải là Phật Tánh hiện tiền là cái gì?
Mồm mi nói cục đá cũng có Phật Tánh, cỏ cây hoa lá chẳng khác... vậy chẳng lẽ chỉ có mấy câu lẩm bẩm như đĩ khấn tiên sư là Phật Tánh hiện tiền thôi sao?
Cái loại cha đẻ không thờ lại đi thờ thằng cha không biết mặt mũi thế nào chân tay nó ra sao cứ như là thằng điên hoang tưởng thấy đủ thứ rồi khoái chí cười cả ngày ...hahahahahahahahhahahaha........
Mi chắc cũng biết là Phật là căn bệnh lớn nhất của chúng sanh mà, mi suốt ngày cứ đòi lên Cực Lạc giác ngộ thành phật mà không biết là càng mong càng chẳng thấy , càng nghĩ đến nó thì càng xa vời...hahahahaahahahahahahhahahahahha...... trên đời i ta chỉ thấy có bố mẹ chồng ra ngõ rước con dâu về , cũng giống như cha mẹ mi rước vợ mi về cho mi .....hahahahahaahahahahahahahahhahahaha.....
Chưa thấy Hahahahahahahahahasàn rước con mình về, dù là đứa con ấy đã tạo biết bao tội lỗi, chỉ cần nó muốn trở về và bước lên thuyền bè mà người cha đã để sẵn là đủ, việc đưa con về là việc của cha, con đừng lo lắng, khi nào sẽ đi hãy để cho cha sắp đặt!
Hahahahaahahahahhahahahaha...... đây chẳng phải là lời của ngoại đạo sao? hề hề trang Phật học này sắp chuyển thành trang Ki Tô Giáo hay là Cơ Đốc Giáo rồi.hahahahahaahahahahahhaaha.....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Tiên sư mi! lúc nào Phật Tánh chẳng hiện tiền, nếu không hiện tiền thì cái thân chó mi đây chạy nhảy , nói năng , ăn uống , lấy vợ đẻ con, học hành rồi đi dạy ...tất thảy chẳng phải là Phật Tánh hiện tiền là cái gì?
Mồm mi nói cục đá cũng có Phật Tánh, cỏ cây hoa lá chẳng khác... vậy chẳng lẽ chỉ có mấy câu lẩm bẩm như đĩ khấn tiên sư là Phật Tánh hiện tiền thôi sao?
Cái loại cha đẻ không thờ lại đi thờ thằng cha không biết mặt mũi thế nào chân tay nó ra sao cứ như là thằng điên hoang tưởng thấy đủ thứ rồi khoái chí cười cả ngày ...hahahahahahahahhahahaha........
Mi chắc cũng biết là Phật là căn bệnh lớn nhất của chúng sanh mà, mi suốt ngày cứ đòi lên Cực Lạc giác ngộ thành phật mà không biết là càng mong càng chẳng thấy , càng nghĩ đến nó thì càng xa vời...hahahahaahahahahahahhahahahahha...... trên đời i ta chỉ thấy có bố mẹ chồng ra ngõ rước con dâu về , cũng giống như cha mẹ mi rước vợ mi về cho mi .....hahahahahaahahahahahahahahhahahaha.....
Chưa thấy Hahahahahahahahahasàn rước con mình về, dù là đứa con ấy đã tạo biết bao tội lỗi, chỉ cần nó muốn trở về và bước lên thuyền bè mà người cha đã để sẵn là đủ, việc đưa con về là việc của cha, con đừng lo lắng, khi nào sẽ đi hãy để cho cha sắp đặt!
Hahahahaahahahahhahahahaha...... đây chẳng phải là lời của ngoại đạo sao? hề hề trang Phật học này sắp chuyển thành trang Ki Tô Giáo hay là Cơ Đốc Giáo rồi.hahahahahaahahahahahhaaha.....
Bởi vậy, nói như ngươi, tất cả người ngu chẳng cầu Phật đạo vì sanh tử luân hồi mà cho là hiện tiền. A DI ĐÀ PHẬT là một cá nhân đã giác ngộ trọn vẹn Phật Tánh nên nói Phật Tánh Hiện Tiền, là người đã sống trọn vẹn như Phật Tánh của mình.

Đến Cực Lạc để tiếp tục tu học, cầu pháp với Phật chẳng lẽ là đều sai quấy? Đã ngu mà không cầu đến Phật thì ngu truyền kiếp rồi còn gì!

Ta nói ngươi nghe, ngay cả chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn cũng còn phải nương nhờ Phật mới có thể viên mãn hạnh nguyện! Vì cớ sao, thí dụ như vào một thế gian mà thế gian không có giáo pháp của Phật thì cũng cũng có cách chi giáo hóa chúng sanh theo Phật Đạo. Chỉ khi nào hạnh nguyện viên mãn mới có khả năng khai mở đạo pháp, chuyển pháp luân, tự mình tuyên thuyết giáo hóa tất cả chủng loại chúng sanh.

Hạnh nguyện tiếp dẫn chúng sanh của Đức Phật A Di Đà là vô tư, không đòi hỏi bất kì điều gì. Ngươi nghĩ sao? Phật có đòi hỏi chúng sanh sao?! Phật Thích Ca giáo hóa chúng sanh đâu có đòi hỏi chúng sanh bất kì điều gì, mà do nơi căn tánh chúng sanh rồi Ngài tùy thuận giáo hóa. Đức A Di Đà Phật tùy thuận chúng sanh tin sâu Phật Pháp, tin sâu bổn nguyện mà tiếp dẫn.

Trong sự tiếp dẫn ấy, chúng sanh không cần phải mang vác thêm bất cứ điều gì của thế giới ta bà, mà cũng không đòi hỏi một trình độ chứng đắc nào cả. Chịu tin và chịu xả bỏ ta bà đến với Ngài thì Ngài tiếp dẫn, bất luận là ngu hay khôn, có trí huệ hay chưa có trí huệ, tiền sử đã gieo tội lỗi gì thì chẳng việc gì cả. Công đức bổn nguyện viên mãn là tối thắng, chúng sanh tin tưởng vào công đức ấy và nguyện tu học vô bờ bến để cũng có công đức ấy thì tội chướng gì cũng có thể tiêu trừ.


Lại nữa, bổn nguyện chủ yếu là để cứu vớt hạng ngu dốt, mê muội, nhiều tội chướng nặng nề. Còn như ông bạn tự thấy mình thông minh trí tuệ thì cũng đừng nên cắt đứt con đường cứu mạng kẻ ngu mà thành ra chính mình chẳng phải người trí, mà lòng từ bi cạn cợt!

Nếu ông bạn còn ở đây phủ nhận sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà thì tôi đành dùng quyền Mod của mình tống cổ ông bạn ra khỏi đây. Ông bạn không nên qua mục Tịnh Độ mà bôi bác pháp niệm Phật vãng sanh. Trừ khi chính Ngài Admin lên tiếng chính thức tẩy chay pháp niệm Phật vãng sanh Cực Lạc thì tôi sẽ rời khỏi đây và không tuyên truyền nữa!
 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
Bởi vậy, nói như ngươi, tất cả người ngu chẳng cầu Phật đạo vì sanh tử luân hồi mà cho là hiện tiền. A DI ĐÀ PHẬT là một cá nhân đã giác ngộ trọn vẹn Phật Tánh nên nói Phật Tánh Hiện Tiền, là người đã sống trọn vẹn như Phật Tánh của mình.

Đến Cực Lạc để tiếp tục tu học, cầu pháp với Phật chẳng lẽ là đều sai quấy? Đã ngu mà không cầu đến Phật thì ngu truyền kiếp rồi còn gì!

Ta nói ngươi nghe, ngay cả chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn cũng còn phải nương nhờ Phật mới có thể viên mãn hạnh nguyện! Vì cớ sao, thí dụ như vào một thế gian mà thế gian không có giáo pháp của Phật thì cũng cũng có cách chi giáo hóa chúng sanh theo Phật Đạo. Chỉ khi nào hạnh nguyện viên mãn mới có khả năng khai mở đạo pháp, chuyển pháp luân, tự mình tuyên thuyết giáo hóa tất cả chủng loại chúng sanh.

Hạnh nguyện tiếp dẫn chúng sanh của Đức Phật A Di Đà là vô tư, không đòi hỏi bất kì điều gì. Ngươi nghĩ sao? Phật có đòi hỏi chúng sanh sao?! Phật Thích Ca giáo hóa chúng sanh đâu có đòi hỏi chúng sanh bất kì điều gì, mà do nơi căn tánh chúng sanh rồi Ngài tùy thuận giáo hóa. Đức A Di Đà Phật tùy thuận chúng sanh tin sâu Phật Pháp, tin sâu bổn nguyện mà tiếp dẫn.

Trong sự tiếp dẫn ấy, chúng sanh không cần phải mang vác thêm bất cứ điều gì của thế giới ta bà, mà cũng không đòi hỏi một trình độ chứng đắc nào cả. Chịu tin và chịu xả bỏ ta bà đến với Ngài thì Ngài tiếp dẫn, bất luận là ngu hay khôn, có trí huệ hay chưa có trí huệ, tiền sử đã gieo tội lỗi gì thì chẳng việc gì cả. Công đức bổn nguyện viên mãn là tối thắng, chúng sanh tin tưởng vào công đức ấy và nguyện tu học vô bờ bến để cũng có công đức ấy thì tội chướng gì cũng có thể tiêu trừ.


Lại nữa, bổn nguyện chủ yếu là để cứu vớt hạng ngu dốt, mê muội, nhiều tội chướng nặng nề. Còn như ông bạn tự thấy mình thông minh trí tuệ thì cũng đừng nên cắt đứt con đường cứu mạng kẻ ngu mà thành ra chính mình chẳng phải người trí, mà lòng từ bi cạn cợt!

Nếu ông bạn còn ở đây phủ nhận sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà thì tôi đành dùng quyền Mod của mình tống cổ ông bạn ra khỏi đây. Ông bạn không nên qua mục Tịnh Độ mà bôi bác pháp niệm Phật vãng sanh. Trừ khi chính Ngài Admin lên tiếng chính thức tẩy chay pháp niệm Phật vãng sanh Cực Lạc thì tôi sẽ rời khỏi đây và không tuyên truyền nữa!
hahahahaahahahahahhahahhaha.... tiên sư mi ngu lâu dốt dai đến vậy sao? kinh nói rõ ràng : chẳng có Phật để thành , chẳng có chúng sinh để độ, người nào nói ta có thuyết pháp người đó phỉ báng Phật , vô pháp khả thuyết ấy là thuyết pháp... vậy mà mi suốt ngày la làng về A Di Đà rước chúng sanh là cái gì?
Giờ mi lại cho A Di Đà là một cá nhân giác ngộ trọn vẹn Phật Tánh .hahahahahahaahahahahahhahahahaa......... mi không biết là tất cả chỉ có tên gọi mà không có thực chất kể cả Phật , vậy mà mi tin thật một trăm phần trăm là có phải ngu không hả?
Vốn đã là Phật chỉ vì lầm chấp ngu si thì mới nói phải thế này thế nọ để Phật Tánh hiện tiền , mà thực tế Phật Tánh chưa hề xa rời mi một tí nào cả, ở mọi người cũng vậy, chỉ tại mi ngu không nhận ra Phật Tánh nơi mi là gì , nên mới chạy đông chạy tây tìm cầu , lại đòi đến Cực Lạc mới thấy Phật Tánh . hahahahahaahahahahahahahahahhahaha....... cũng giống như trên bàn thờ đèn dầu đầy đủ lửa vẫn cháy sáng mà cứ chạy sang nhà hàng xóm cách cái dậu mùng tơi mà xin lửa .hahahahahahahaahahahahahahahhahahahaha....
Kinh Duy Ma Cật nói rõ ràng ,kẻ cầu pháp không nên chấp trước cầu Phật .... ưng vô sở cầu , nay mi lại nói nguyện với cầu cái khỉ gió.hahahahaahahahahahahahahahaha.....
Vì trong tất cả lời hướng dẫn cho chúng sinh thoát khổ chỉ có số chúng sinh ngu muội kiểu như mi là không thể học được lời hướng dẫn của Đức Phật , nên mới Ngài mới dùng lá cây màu vàng dụ cho vàng ròng mà lừa những thằng tham lam ngu si như các ngươi để đến lúc nhận ra bị lừa thì hết mong cầu..... là giác ngộ , chứ Cực Lạc cái gì .
Nay mi ngày càng u mê lại đòi tiễn ta đến cực Lạc sao? hahahaahahahaahahahahahahhahahhaha.... ta không ở đây hay mi đến nơi cực Lạc mà bỏ Ông 6 thì vắng cả hai, chợ vẫn đông, vẫn đồng như xưa mà .hahahahaahahahahahaahahahahahahha.....
Muốn ta tin cũng được nhưng phải đưa một vật gì , Cục Đá chẳng hạn từ cõi Cực Lạc mang đến đây, ta sẽ ủng hộ mi phát gấp đôi lời đại nguyện thành 96 được không . hahahahaahahahahahahahahahahahhaha......
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
hahahahaahahahahahhahahhaha.... tiên sư mi ngu lâu dốt dai đến vậy sao? kinh nói rõ ràng : chẳng có Phật để thành , chẳng có chúng sinh để độ, người nào nói ta có thuyết pháp người đó phỉ báng Phật , vô pháp khả thuyết ấy là thuyết pháp... vậy mà mi suốt ngày la làng về A Di Đà rước chúng sanh là cái gì?
Giờ mi lại cho A Di Đà là một cá nhân giác ngộ trọn vẹn Phật Tánh .hahahahahahaahahahahahhahahahaa......... mi không biết là tất cả chỉ có tên gọi mà không có thực chất kể cả Phật , vậy mà mi tin thật một trăm phần trăm là có phải ngu không hả?
Vốn đã là Phật chỉ vì lầm chấp ngu si thì mới nói phải thế này thế nọ để Phật Tánh hiện tiền , mà thực tế Phật Tánh chưa hề xa rời mi một tí nào cả, ở mọi người cũng vậy, chỉ tại mi ngu không nhận ra Phật Tánh nơi mi là gì , nên mới chạy đông chạy tây tìm cầu , lại đòi đến Cực Lạc mới thấy Phật Tánh . hahahahahaahahahahahahahahahhahaha....... cũng giống như trên bàn thờ đèn dầu đầy đủ lửa vẫn cháy sáng mà cứ chạy sang nhà hàng xóm cách cái dậu mùng tơi mà xin lửa .hahahahahahahaahahahahahahahhahahahaha....
Kinh Duy Ma Cật nói rõ ràng ,kẻ cầu pháp không nên chấp trước cầu Phật .... ưng vô sở cầu , nay mi lại nói nguyện với cầu cái khỉ gió.hahahahaahahahahahahahahahaha.....
Vì trong tất cả lời hướng dẫn cho chúng sinh thoát khổ chỉ có số chúng sinh ngu muội kiểu như mi là không thể học được lời hướng dẫn của Đức Phật , nên mới Ngài mới dùng lá cây màu vàng dụ cho vàng ròng mà lừa những thằng tham lam ngu si như các ngươi để đến lúc nhận ra bị lừa thì hết mong cầu..... là giác ngộ , chứ Cực Lạc cái gì .
Nay mi ngày càng u mê lại đòi tiễn ta đến cực Lạc sao? hahahaahahahaahahahahahahhahahhaha.... ta không ở đây hay mi đến nơi cực Lạc mà bỏ Ông 6 thì vắng cả hai, chợ vẫn đông, vẫn đồng như xưa mà .hahahahaahahahahahaahahahahahahha.....
Muốn ta tin cũng được nhưng phải đưa một vật gì , Cục Đá chẳng hạn từ cõi Cực Lạc mang đến đây, ta sẽ ủng hộ mi phát gấp đôi lời đại nguyện thành 96 được không . hahahahaahahahahahahahahahahahhaha......
kakakakaka, bởi vậy ta hoài mà ngươi chẳng ra được một chút nào!

Thứ nhất, ngươi chẳng tin nổi làm sao mà Cực Lạc lại hiện hữu. Ngươi phải biết đó là do bổn nguyện cứu độ.
Thứ hai, sự tiếp dẫn qua việc xưng tán danh hiệu Phật, ngươi chẳng tin nổi: người đã gieo tội ngũ nghịch, thập ác, tứ trọng,... đều có thể vãng sanh mà chỉ càn xưng tán danh hiệu Phật. Ngươi phải biết đó là do hiệu lực của bổn nguyện viên mãn.
Thứ ba, ngươi chưa thấu hiểu sự giáo hóa của chư Phật. Ngươi phải biết, Phật khéo phương tiện, đưa hết chúng sanh có Đức Tin vào Như Lai đều thành tựu rốt ráo.


Nay ngươi chỉ nhất nhất rằng: phải vô sở cầu, vô sở nguyện,... thì mới đúng tôn chỉ của Phật Thích Ca. Ngươi nên biết, đó là cách tu một người đã bước chân vào Phật Đạo, đã thâm hiểu giáo lý giáo Phật,... đã là bậc thượng. Họ đã có đầy đủ các phạm hạnh cần thiết cho một bậc giải thoát sanh tử.

Chấp vào chỗ tu đó, gặp người ngu si, tội chướng nhiều,..... nhẫn cho đến kẻ kiêu gào sắp chết, không có đủ khả năng thực hành giáo lý của nhà ngươi đưa ra thì ngươi làm cách gì đưa họ đến bờ giải thoát! Ngưoi chắc chắn chỉ có nước bó tay mà thôi, cùng lắm ngươi ngươi đưa vài lời khuyên nhưng đã nói họ chẳng làm nổi! Vì vậy cùng lắm ngươi nói: ráng tu thiện cho kiếp sau! Vậy là kẻ đó phải luân hồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà đều chẳng bỏ mặc những chúng sanh này, thế nên Đức Phật A Di Đà lúc hành đạo Bồ Tát phát 48 nguyện kiến lập Cực lạc và cách thức tiếp dẫn để cứu vớt những người có Đức Tin vào Như Lai nhưng không thể thực hiện giáo lý của bậc thượng, còn Đức Thích Ca Mâu Ni ân cần tuyên thuyết giáo pháp tiếp dẫn ấy.


Ngươi muốn luận pháp Tịnh Độ thì phải đặt bản thân mình đứng ở chỗ thấp, xuống cái chỗ của kẻ thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng mà bàn, chứ đừng đứng trên chỗ cao mà la làng inh ỏi. Ngươi nên biết, những kẻ ấy nhờ pháp vãng sanh này mà được Phật giáo hóa không ngừng mà thẳng đến thành tựu Phật Quả, thức tỉnh Phật Tánh, viên mãn hạnh nguyện như các bậc Như Lai. Đây là pháp khó tin bậc nhất, chớ nên phỉ báng mà có tội với chúng sanh thiên hạ, hủy báng Tánh Từ Bi rộng khắp của mình.
 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
kakakakaka, bởi vậy ta hoài mà ngươi chẳng ra được một chút nào!

Thứ nhất, ngươi chẳng tin nổi làm sao mà Cực Lạc lại hiện hữu. Ngươi phải biết đó là do bổn nguyện cứu độ.
Thứ hai, sự tiếp dẫn qua việc xưng tán danh hiệu Phật, ngươi chẳng tin nổi: người đã gieo tội ngũ nghịch, thập ác, tứ trọng,... đều có thể vãng sanh mà chỉ càn xưng tán danh hiệu Phật. Ngươi phải biết đó là do hiệu lực của bổn nguyện viên mãn.
Thứ ba, ngươi chưa thấu hiểu sự giáo hóa của chư Phật. Ngươi phải biết, Phật khéo phương tiện, đưa hết chúng sanh có Đức Tin vào Như Lai đều thành tựu rốt ráo.


Nay ngươi chỉ nhất nhất rằng: phải vô sở cầu, vô sở nguyện,... thì mới đúng tôn chỉ của Phật Thích Ca. Ngươi nên biết, đó là cách tu một người đã bước chân vào Phật Đạo, đã thâm hiểu giáo lý giáo Phật,... đã là bậc thượng. Họ đã có đầy đủ các phạm hạnh cần thiết cho một bậc giải thoát sanh tử.

Chấp vào chỗ tu đó, gặp người ngu si, tội chướng nhiều,..... nhẫn cho đến kẻ kiêu gào sắp chết, không có đủ khả năng thực hành giáo lý của nhà ngươi đưa ra thì ngươi làm cách gì đưa họ đến bờ giải thoát! Ngưoi chắc chắn chỉ có nước bó tay mà thôi, cùng lắm ngươi ngươi đưa vài lời khuyên nhưng đã nói họ chẳng làm nổi! Vì vậy cùng lắm ngươi nói: ráng tu thiện cho kiếp sau! Vậy là kẻ đó phải luân hồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà đều chẳng bỏ mặc những chúng sanh này, thế nên Đức Phật A Di Đà lúc hành đạo Bồ Tát phát 48 nguyện kiến lập Cực lạc và cách thức tiếp dẫn để cứu vớt những người có Đức Tin vào Như Lai nhưng không thể thực hiện giáo lý của bậc thượng, còn Đức Thích Ca Mâu Ni ân cần tuyên thuyết giáo pháp tiếp dẫn ấy.


Ngươi muốn luận pháp Tịnh Độ thì phải đặt bản thân mình đứng ở chỗ thấp, xuống cái chỗ của kẻ thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng mà bàn, chứ đừng đứng trên chỗ cao mà la làng inh ỏi. Ngươi nên biết, những kẻ ấy nhờ pháp vãng sanh này mà được Phật giáo hóa không ngừng mà thẳng đến thành tựu Phật Quả, thức tỉnh Phật Tánh, viên mãn hạnh nguyện như các bậc Như Lai. Đây là pháp khó tin bậc nhất, chớ nên phỉ báng mà có tội với chúng sanh thiên hạ, hủy báng Tánh Từ Bi rộng khắp của mình.
Tiên sư mi ! chẳng có chúng sinh nào không có Phật Tánh, chỉ là vì ngu kiểu như mi không nhận ra thôi, tại sao không ngay nơi thân tâm mình mà nhận lấy , nó có xa rời mi chút nào đâu , đi đứng nằm ngồi , nói năng, chạy nhảy... tất cả đều là Phật Tánh hiện hành. chỉ vì ngu không tin đó là Phật Tánh, nên mới chạy ra ngoài để kiếm tìm thì thành ra lại càng xa.
Ta đã nói rồi ,loại ngu nhu mi thì một là bị xử bắn vì phạm tội , hai là ngu mà ăn phải độc dược rồi chết , chứ loại ngu như mi thì không cải tạo và giáo hóa được.
theo ta cái loại mà bệnh năgj trên thân đến nói không thể nghe và làm theo cái gì được nữa thì Phật cũng bó tay , vậy mi nói hắn la làng mấy câu để về Cực Lạc liệu hắn có la nổi không , mà phải là la cho NHẤT CÁI TÂM ấy,hahahaahahahahaahhahahahaa.... đến như mi mà còn la lung tung , lộn tùng phèo , lúc thì Viên Giác , lúc thì Tịnh Độ , lúc thì CỤC ĐÁ .hahahahahahahahahahahahhahahaha.....
Mi đã một mực yêu cái dòng chữ VO-NHAT- BAT- NHI mà lại không biết nó là cái chi cho nên thôi đành là không có duyên với mi vậy.
còn cái từ bi của ta là đương nhiên không giống Phật mà mi cũng cũng chẳng giống ai trên đời này cả.
Ta sống và lớn lên trong phong ba về mọi thứ , chẳng có cái gì là ưu ái cả , tát thảy chỉ là màn trò của cuộc sống , cho nên ta phải học nó và đứng thẳng nhìn vào sự thật, để biết yêu thương thật sự là gì. Cho nên ta yêu người theo cách của ta, mi không cần biết đến và không thể biết đến được., chỉ có điều đơn giản là thế này , một thằng con nhu nhược , yếu đuối , cứ lúc nào cũng muốn có người nâng niu dìu dắt, thì với ta sẽ đạp cho nó vài cái rồi để nó tự đứng lên, chỉ là đứng đằng sau dè chừng nó mà thôi, còn mi cứ ầu ơ con cưng của bố , bố cho con cái nạng bằng vàng , con hãy ráng lên ngày mai bố cho con cái CỰC LẠC.....hahahahahaahahahahahahahahahahhaha... thì muôn đời cả bố lẫn con không bao giờ trưởng thành được mà cuối cùng sẽ thành CỤC ĐÁ .hahahahahahahahaahahahahahhahahhahahahaha.....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Tiên sư mi ! chẳng có chúng sinh nào không có Phật Tánh, chỉ là vì ngu kiểu như mi không nhận ra thôi, tại sao không ngay nơi thân tâm mình mà nhận lấy , nó có xa rời mi chút nào đâu , đi đứng nằm ngồi , nói năng, chạy nhảy... tất cả đều là Phật Tánh hiện hành. chỉ vì ngu không tin đó là Phật Tánh, nên mới chạy ra ngoài để kiếm tìm thì thành ra lại càng xa.
Ta đã nói rồi ,loại ngu nhu mi thì một là bị xử bắn vì phạm tội , hai là ngu mà ăn phải độc dược rồi chết , chứ loại ngu như mi thì không cải tạo và giáo hóa được.
theo ta cái loại mà bệnh năgj trên thân đến nói không thể nghe và làm theo cái gì được nữa thì Phật cũng bó tay , vậy mi nói hắn la làng mấy câu để về Cực Lạc liệu hắn có la nổi không , mà phải là la cho NHẤT CÁI TÂM ấy,hahahaahahahahaahhahahahaa.... đến như mi mà còn la lung tung , lộn tùng phèo , lúc thì Viên Giác , lúc thì Tịnh Độ , lúc thì CỤC ĐÁ .hahahahahahahahahahahahhahahaha.....
Mi đã một mực yêu cái dòng chữ VO-NHAT- BAT- NHI mà lại không biết nó là cái chi cho nên thôi đành là không có duyên với mi vậy.
còn cái từ bi của ta là đương nhiên không giống Phật mà mi cũng cũng chẳng giống ai trên đời này cả.
Ta sống và lớn lên trong phong ba về mọi thứ , chẳng có cái gì là ưu ái cả , tát thảy chỉ là màn trò của cuộc sống , cho nên ta phải học nó và đứng thẳng nhìn vào sự thật, để biết yêu thương thật sự là gì. Cho nên ta yêu người theo cách của ta, mi không cần biết đến và không thể biết đến được., chỉ có điều đơn giản là thế này , một thằng con nhu nhược , yếu đuối , cứ lúc nào cũng muốn có người nâng niu dìu dắt, thì với ta sẽ đạp cho nó vài cái rồi để nó tự đứng lên, chỉ là đứng đằng sau dè chừng nó mà thôi, còn mi cứ ầu ơ con cưng của bố , bố cho con cái nạng bằng vàng , con hãy ráng lên ngày mai bố cho con cái CỰC LẠC.....hahahahahaahahahahahahahahahahhaha... thì muôn đời cả bố lẫn con không bao giờ trưởng thành được mà cuối cùng sẽ thành CỤC ĐÁ .hahahahahahahahaahahahahahhahahhahahahaha.....
Bởi vậy ta nói ngươi cứ đứng ở chỗ lập trường Thánh Đạo Môn - Cực Lạc hiện tiền của ngươi thì làm sao mà hiểu được. Hãy đặt bản thân trong hoàn cảnh của kẻ tội chướng sâu nặng!

Một người ngu dốt hoặc tội nghiệp sâu nặng mà không có Đức Tin vào sự giải thoát và từ bi vô hạn của Như Lai thì đúng là không có cách nào cứu vớt, phải đợi luân hồi sanh tử đời đời kiếp kiếp chừng nào thấy khổ rồi tìm đến Như Lai hoặc có Bồ Tát tiếp cận dẫn dắt họ về với Như Lai.

Một người ngu dốt hoặc tội nghiệp sâu nặng nhưng lại có Đức Tin vào sự giải thoát và từ bi vô hạn của Như Lai, chỉ do sự nhất thời hồ đồ tạo ra tội nặng. Người này biết lỗi và sám hối thì vẫn có cách để cứu vớt, vẫn có cách đến với con đường giải thoát. Những người như vậy, Như Lai rủ lòng từ bi bày ra phương tiện dẫn dắt đến chỗ giải thoát. Năng lực giáo hóa của Như Lai là không thể suy lường.


Bạn bó tay, đòi xử bắn những người như vậy là do bạn không có năng lực giáo hóa như các Thế Tôn. Ngươi không đủ năng lực giáo hóa đã đành mà còn đập phá phương tiện mà Như Lai giáo hóa. Như vậy, không thể gọi là bậc đại trí, đại từ bi. Nhắc lại lần nữa là ông bạn bó tay không có cách giáo hóa đến bờ giác ngộ thì không nên đập phá phương tiện cứu vớt họ, thật là ích kỷ biết bao!

Nếu là bậc đại trí, lòng nhân từ sâu rộng thì hãy phát lời sám hối mà sữa lỗi. Vãng sanh Cực Lạc là con đường thành Phật, đừng nhìn cái trước mắt mà phải nhìn đại cuộc mới thấy.
 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
Bởi vậy ta nói ngươi cứ đứng ở chỗ lập trường Thánh Đạo Môn - Cực Lạc hiện tiền của ngươi thì làm sao mà hiểu được. Hãy đặt bản thân trong hoàn cảnh của kẻ tội chướng sâu nặng!

Một người ngu dốt hoặc tội nghiệp sâu nặng mà không có Đức Tin vào sự giải thoát và từ bi vô hạn của Như Lai thì đúng là không có cách nào cứu vớt, phải đợi luân hồi sanh tử đời đời kiếp kiếp chừng nào thấy khổ rồi tìm đến Như Lai hoặc có Bồ Tát tiếp cận dẫn dắt họ về với Như Lai.

Một người ngu dốt hoặc tội nghiệp sâu nặng nhưng lại có Đức Tin vào sự giải thoát và từ bi vô hạn của Như Lai, chỉ do sự nhất thời hồ đồ tạo ra tội nặng. Người này biết lỗi và sám hối thì vẫn có cách để cứu vớt, vẫn có cách đến với con đường giải thoát. Những người như vậy, Như Lai rủ lòng từ bi bày ra phương tiện dẫn dắt đến chỗ giải thoát. Năng lực giáo hóa của Như Lai là không thể suy lường.


Bạn bó tay, đòi xử bắn những người như vậy là do bạn không có năng lực giáo hóa như các Thế Tôn. Ngươi không đủ năng lực giáo hóa đã đành mà còn đập phá phương tiện mà Như Lai giáo hóa. Như vậy, không thể gọi là bậc đại trí, đại từ bi. Nhắc lại lần nữa là ông bạn bó tay không có cách giáo hóa đến bờ giác ngộ thì không nên đập phá phương tiện cứu vớt họ, thật là ích kỷ biết bao!

Nếu là bậc đại trí, lòng nhân từ sâu rộng thì hãy phát lời sám hối mà sữa lỗi. Vãng sanh Cực Lạc là con đường thành Phật, đừng nhìn cái trước mắt mà phải nhìn đại cuộc mới thấy.
Mi mở mắt ra mà nhìn đời, những người lầm lạc phải rơi vào lao lý , hay phải chịu đựng những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt do tội lỗi mình gây ra... mi có tin là do bị bức ép mà run sợ , do không dủ sức lực chịu đựng rồi tạm dừng , và do con đường phạm tội là không thể tồn tại với cuộc đời trong khoảng 60 năm cho nên mới có cái gọi là cải tà qui chính , hướng thiện quay đầu , chứ đâu phải là do ai có tài giáo hóa cho những người đó giác ngộ rồi trở thành người tốt...hahahahahahahahaahahahhahahahaha.......
Mi phải biết nơi ta ở có đủ tất cả thành phần , chuyện đi tù là chuyện mà ba phần tư cuộc đời là không ít , cứ vào ra như là sáng đi cà phê chiều đi tắm biển vậy. nói họ có được giáó dưỡng không , chắc là có thậm chí là rất nhiều.....hahahaahahhahahaaa..... đó là chưa nói đến mấy anh Bay , Lắc cứ tuồn của nhà đi theo tiết tấu vui cười của họ cho đến khi bại sản , bố mẹ ra đường.... hahahhahahahahahhaha....
Còn nữa những vị cạo đầu tu cho đến rụng hết lông , trong lòng có bằng tiến sĩ phật học mà vẫn không bỏ được.......hahahahahahahahahaaha và cho đến mi đã đi dạy người nhưng thói tham đắm đủ thứ vẫn còn là cái mà ao ước để rồi VĂNG SANG một chỗ để làm CỤC ĐÁ vẫn là mơ ước từ lúc nào đến giờ vẫn chưa hoàn thành .hahahahhahahahahahahahhaa.....
Mọi lời giáo huấn mà như mi nói cho những người vốn đã tội lỗi tày trời để hồi đầu thị ngạn chỉ có trong chứng tích sách vở kinh điển thôi con
Nếu như mi mà làm được điều như mi nói , ta tin là mi mở mồm một cái thì có hàng ngàn tỉ phú US nhờ mi giáo hóa những cậu ấm cô chiêu của họ trở thành bậc giác ngộ trí thức , hoặc giả bậc trung cũng nhờ mi chữa cho con cái họ khỏi cái bệnh là khoái lạc để họ có cuộc sống an vui , và khi đó mi có thể là ông hoàng trong mắt mọi người , và CỰC KHOÁI ĐÃ HIỆN TIỀN thì cần gì phải đi đâu cho ....hahahahaahahahahahahahahahhahahahahhaha.....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Mi mở mắt ra mà nhìn đời, những người lầm lạc phải rơi vào lao lý , hay phải chịu đựng những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt do tội lỗi mình gây ra... mi có tin là do bị bức ép mà run sợ , do không dủ sức lực chịu đựng rồi tạm dừng , và do con đường phạm tội là không thể tồn tại với cuộc đời trong khoảng 60 năm cho nên mới có cái gọi là cải tà qui chính , hướng thiện quay đầu , chứ đâu phải là do ai có tài giáo hóa cho những người đó giác ngộ rồi trở thành người tốt...hahahahahahahahaahahahhahahahaha.......
Mi phải biết nơi ta ở có đủ tất cả thành phần , chuyện đi tù là chuyện mà ba phần tư cuộc đời là không ít , cứ vào ra như là sáng đi cà phê chiều đi tắm biển vậy. nói họ có được giáó dưỡng không , chắc là có thậm chí là rất nhiều.....hahahaahahhahahaaa..... đó là chưa nói đến mấy anh Bay , Lắc cứ tuồn của nhà đi theo tiết tấu vui cười của họ cho đến khi bại sản , bố mẹ ra đường.... hahahhahahahahahhaha....
Còn nữa những vị cạo đầu tu cho đến rụng hết lông , trong lòng có bằng tiến sĩ phật học mà vẫn không bỏ được.......hahahahahahahahahaaha và cho đến mi đã đi dạy người nhưng thói tham đắm đủ thứ vẫn còn là cái mà ao ước để rồi VĂNG SANG một chỗ để làm CỤC ĐÁ vẫn là mơ ước từ lúc nào đến giờ vẫn chưa hoàn thành .hahahahhahahahahahahahhaa.....
Mọi lời giáo huấn mà như mi nói cho những người vốn đã tội lỗi tày trời để hồi đầu thị ngạn chỉ có trong chứng tích sách vở kinh điển thôi con
Nếu như mi mà làm được điều như mi nói , ta tin là mi mở mồm một cái thì có hàng ngàn tỉ phú US nhờ mi giáo hóa những cậu ấm cô chiêu của họ trở thành bậc giác ngộ trí thức , hoặc giả bậc trung cũng nhờ mi chữa cho con cái họ khỏi cái bệnh là khoái lạc để họ có cuộc sống an vui , và khi đó mi có thể là ông hoàng trong mắt mọi người , và CỰC KHOÁI ĐÃ HIỆN TIỀN thì cần gì phải đi đâu cho ....hahahahaahahahahahahahahahhahahahahhaha.....
Về việc giáo hóa, ông bạn nói như thế là thiên kiến rồi. Việc ấy phụ thuộc cả hai. Đương nhiên chúng sanh phải biết ăn năn sám hối, nương cậy Phật Pháp Tăng thì mới có thể dìu dắt vào Phật đạo. Tuy nhiên sự giáo hóa của đệ tử Phật thì không thể đem ra so sánh với sự giáo hóa của chính Đức Phật, tuy các bậc đệ tử có thể rất giỏi nhưng vẫn ưu tiên lựa chọn gặp Phật để học tập. Như những kẻ phạm trọng tội đến khúc gần lìa đời mới ăn năn sám hối thì chư Phật vẫn có cách dẫn họ vào Phật đạo là xưng tán danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mà các pháp môn khác không làm được. Pháp niệm Phật này khéo đưa các bậc thuộc hàng chậm chạp, căn tánh sơ cơ được vào Thánh đạo ngang với bậc thượng, các môn khác không làm được.

Còn cái việc Thế Giới Cực Lạc có hiện hữu không thì việc đó ông không thể bác bỏ được. Ta cũng không bắt ông tin vào đó, chỗ này là chỗ nhân duyên và cả trí tuệ nữa! Đã vào nhà riêng Tịnh Độ không nên bác bỏ hoài trong khi không thể bác bỏ thì nên chấm dứt việc bài bác, chứ nếu không thì chỉ có tranh luận vô ích.


Tịnh Độ môn đòi hỏi Lòng Tin vào 48 đại nguyện. Tin rồi thì việc thực hành rất dễ. Tín-Nguyện-Hạnh, thế thôi. Không yêu cầu trình độ gì, miễn là tin nhận sự giải thoát và từ bi vô hạn của chư Phật, thấy đời vô thường khổ đau chẳng có gì đáng luyến lưu, rồi nương nhờ 48 đại nguyện mà hành trì niệm Phật, chắc chắn vãng sanh, tiến đến Phật Quả chỉ trong 1 đời.

Còn các môn giải thoát hiện tiền, đòi hỏi người tu phải có trí và căn tu sâu dày. Còn người căn tánh chậm lục, lại chưa huân tập gì nhiều thì một đời này giải thoát, khả năng rất là thấp. Cho nên tuy nói Phật Tánh ngay nơi chính mình nhưng nhận ra và tu tập thì phải là bậc thiện căn sâu dày mới có hiệu quả. Cái mà ngươi nói chỉ dành cho những học trò tóp trên, còn học trò tóp dưới thì phải mò mẫm từ từ nhiều đời nhiều kiếp. Thôi thì học trò tóp dưới này hãy theo ta về Cực Lạc, kết quả sẽ như tóp trên, thậm chí còn thù thắng hơn vì có sự giáo hóa của đông đảo bậc thượng thượng, nhất là có sự giáo hóa hiện tiền của Đức Phật A Di Đà. Vấn đề chỉ là lòng tin!
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
Về việc giáo hóa, ông bạn nói như thế là thiên kiến rồi. Việc ấy phụ thuộc cả hai. Đương nhiên chúng sanh phải biết ăn năn sám hối, nương cậy Phật Pháp Tăng thì mới có thể dìu dắt vào Phật đạo. Tuy nhiên sự giáo hóa của đệ tử Phật thì không thể đem ra so sánh với sự giáo hóa của chính Đức Phật, tuy các bậc đệ tử có thể rất giỏi nhưng vẫn ưu tiên lựa chọn gặp Phật để học tập. Như những kẻ phạm trọng tội đến khúc gần lìa đời mới ăn năn sám hối thì chư Phật vẫn có cách dẫn họ vào Phật đạo là xưng tán danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mà các pháp môn khác không làm được. Pháp niệm Phật này khéo đưa các bậc thuộc hàng chậm chạp, căn tánh sơ cơ được vào Thánh đạo ngang với bậc thượng, các môn khác không làm được.

Còn cái việc Thế Giới Cực Lạc có hiện hữu không thì việc đó ông không thể bác bỏ được. Ta cũng không bắt ông tin vào đó, chỗ này là chỗ nhân duyên và cả trí tuệ nữa! Đã vào nhà riêng Tịnh Độ không nên bác bỏ hoài trong khi không thể bác bỏ thì nên chấm dứt việc bài bác, chứ nếu không thì chỉ có tranh luận vô ích.


Tịnh Độ môn đòi hỏi Lòng Tin vào 48 đại nguyện. Tin rồi thì việc thực hành rất dễ. Tín-Nguyện-Hạnh, thế thôi. Không yêu cầu trình độ gì, miễn là tin nhận sự giải thoát và từ bi vô hạn của chư Phật, thấy đời vô thường khổ đau chẳng có gì đáng luyến lưu, rồi nương nhờ 48 đại nguyện mà hành trì niệm Phật, chắc chắn vãng sanh, tiến đến Phật Quả chỉ trong 1 đời.

Còn các môn giải thoát hiện tiền, đòi hỏi người tu phải có trí và căn tu sâu dày. Còn người căn tánh chậm lục, lại chưa huân tập gì nhiều thì một đời này giải thoát, khả năng rất là thấp. Cho nên tuy nói Phật Tánh ngay nơi chính mình nhưng nhận ra và tu tập thì phải là bậc thiện căn sâu dày mới có hiệu quả. Cái mà ngươi nói chỉ dành cho những học trò tóp trên, còn học trò tóp dưới thì phải mò mẫm từ từ nhiều đời nhiều kiếp. Thôi thì học trò tóp dưới này hãy theo ta về Cực Lạc, kết quả sẽ như tóp trên, thậm chí còn thù thắng hơn vì có sự giáo hóa của đông đảo bậc thượng thượng, nhất là có sự giáo hóa hiện tiền của Đức Phật A Di Đà. Vấn đề chỉ là lòng tin!
mi ngu nên không hiểu lời ta nói chi cả, vì sun sợ trước những đòn tra tấn , khiếp đảm về sự khổ ải , và biết chắc chắn cuộc đời chỉ khoảng 60 năm .. thì nhứt khoát không ai dạy cũng phải dừng, còn loại mà sắp chết thì ăn năn hối lỗi..hahahahahaahahahahahahaahahhaha.... như mi khỏe mạnh .... mà còn đang lay lắt trong rừng rậm của ngôn từ và hoang tưởng... thì mấy người sắp chết ăn năn thì có được lợi ích gì, đó là do khiếp đảm mà chấp nhận mọi lời với cái tâm si mê u ám thì được cái gì. hahahahaahahahahahahahahahhahahahaha....., đúng là mi thích đi theo ma , kể cả ma sống lẫn ma chết .hahahahahahahahahaahhahahha......
Ta đã nói rồi ta chưa từng bác bỏ Tịnh Độ chỉ vả vào mặt mi cái thằng ngu si truyên truyền nhảm nhí cái thế giới Khoái Lạc ảo tưởng... của mi mà thôi.
chính mi cứ nhằm vào những người mà mi nói căn tánh chậm lụt...để mà chuẩn bị cho những cú lừa ngoạn mục như mấy thằng đầu trọc được nêu danh trên mạng internet....
Mồm mi luôn nói theo mi để thành Phật , mà ta đã nói là muốn thành Phật thì phải quên cái khao khát thành phật ấy đi, vì khát khao đó là bệnh là ham muốn, cũng giống như ham khoái lạc vậy
Mi khi mô cũng nói người ta về lòng tin , nhưng tin một cách mù quáng thì có phải là ngu si không.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
mi ngu nên không hiểu lời ta nói chi cả, vì sun sợ trước những đòn tra tấn , khiếp đảm về sự khổ ải , và biết chắc chắn cuộc đời chỉ khoảng 60 năm .. thì nhứt khoát không ai dạy cũng phải dừng, còn loại mà sắp chết thì ăn năn hối lỗi..hahahahahaahahahahahahaahahhaha.... như mi khỏe mạnh .... mà còn đang lay lắt trong rừng rậm của ngôn từ và hoang tưởng... thì mấy người sắp chết ăn năn thì có được lợi ích gì, đó là do khiếp đảm mà chấp nhận mọi lời với cái tâm si mê u ám thì được cái gì. hahahahaahahahahahahahahahhahahahaha....., đúng là mi thích đi theo ma , kể cả ma sống lẫn ma chết .hahahahahahahahahaahhahahha......
Ta đã nói rồi ta chưa từng bác bỏ Tịnh Độ chỉ vả vào mặt mi cái thằng ngu si truyên truyền nhảm nhí cái thế giới Khoái Lạc ảo tưởng... của mi mà thôi.
chính mi cứ nhằm vào những người mà mi nói căn tánh chậm lụt...để mà chuẩn bị cho những cú lừa ngoạn mục như mấy thằng đầu trọc được nêu danh trên mạng internet....
Mồm mi luôn nói theo mi để thành Phật , mà ta đã nói là muốn thành Phật thì phải quên cái khao khát thành phật ấy đi, vì khát khao đó là bệnh là ham muốn, cũng giống như ham khoái lạc vậy
Mi khi mô cũng nói người ta về lòng tin , nhưng tin một cách mù quáng thì có phải là ngu si không.
kakakaka, thì ta cũng chỉ ra rằng: ngươi hiểu sai và không đủ cơ sở để bác bỏ Thế Giới Cực Lạc do 48 đại nguyện như trong Kinh Văn đã nói rõ ràng. Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Kinh Đại Tập Hội, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa,...

Trong đó có nói rõ thế giới Cực Lạc do 48 đại nguyện của Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo kiến tạo nên Cực Lạc. Nhân là do 48 nguyện, duyên là giác hạnh viên mãn, chứ không phải đem Tự Tánh ra nói là Thế Giới Cực Lạc. Tất cả những gì ta nói đều y cứ trong đó, ta không bịa đặt ra!

Vấn đề là ngươi có tin nhận các Kinh này hay không?

Nếu mà ngươi tin nhận thì đâu có bác bỏ như thế. Ta nói ngươi là kẻ đang đập phá phương tiện giáo hóa của Như Lai. Ta không trích dẫn Kinh Điển ra vì ta biết ngươi đã có định kiến rồi, ta kêu ngươi nghiên cứu thì ngươi gạt ra.

Không nghiên cứu kỹ mà đòi bác bỏ thì đó là kẻ ngu si rồi, chứ chẳng phải thiện tri thức.

Ta hỏi ngươi, ngươi có nghiên cứu thật kỹ các Kinh Điển mà ta nói trên chưa? Nếu ngươi nói các Kinh trên ngụy tạo thì làm ơn cút khỏi đây dùm ạ! Lúc ấy vì cạn lời. kakakakakaka
 
Bên trên