Những lời gốc Phật dạy - TL Thích Thông Lạc

Vietnam_MyHomeland

New Member
Tham gia ngày
29 Tháng 4 2019
Bài viết
2
Reaction score
0
Điểm
1
Kính gửi mọi người cùng đọc.


MỤC LỤC
Mục lục

Lời nói đầu

Trưởng lão

Hỗ thẹn

Khó! Khó! Khó

Có hai lộ trình

Đừng nên dạy đạo khi mình tu chưa xong

Vượt dòng sinh tử

Biết rõ sự tái sanh trong tương lai

Xác định các pháp tu tập

Kệ lúc thành đạo

Tứ chánh cần

Lòng tin chân chánh

Thiền xả tâm

Pháp hướng tâm

Thiền thứ tư

Không sở hữu

Bậc chiến thắng

Bà la môn

Chọn bạn

Thiền định

Trí ngu

Hạnh và minh

Bậc hiền trí

Tâm bất động

Niết bàn

Khi nào ngồi kiết già tu tập

Bảy diệu pháp

Hạnh đức và trí đức

Kinh Bát Thành

Thứ nhất: Sơ thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành

Thứ hai: Nhị thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành

Thứ ba: Tam thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành

Thứ tư: Tứ thiền là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành

Thứ năm: Từ tâm là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành

Thứ sáu: Bi tâm là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành

Thứ bảy: Hỷ tâm là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành

Thứ tám: Xả tâm là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành

Niệm Phật

Điều phục tâm mình

Ấn bản điện tử được đăng tải tại trang web: https://thuvienthaythonglac.net/files/01-sach-thay/sxb/03-NLGPD/(SXB-03000)-NhungLoiGocPhatDay-Tap1.html#_Toc409636292
 

Oaioai

New Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
5 Tháng 5 2019
Bài viết
1
Reaction score
2
Điểm
3
Lại thêm một kẻ ngu si làm ô uế Phật pháp, đoạn mất huệ mạng được nghe Phật chân chính của nhiều người bằng sự dốt nát của mình. Kính mời đạo hữu quay đầu:

https://thuvienhoasen.org/p85a11331/phan-thu-nhat-dan-nhap

“..Nói chung, TTL viết sách đúng sai lẫn lộn. So với Tạng Kinh Nikāya, TTL sai lầm rất nhiều. Những cuốn sách, những bài giảng của TTL giống như một bình thuốc, trong đó có thần dược chữa bệnh và thuốc bổ dưỡng (tức là những lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn) lẫn lộn với thuốc độc (tức là những quan niệm, những suy luận sai lầm của TTL). Người uống chưa thấy bớt bệnh bổ khoẻ ở đâu, đã lăn ra mà chết. Cổ nhân có nói: “Người thầy thuốc lầm giết chết một mạng người, người làm chính trị lầm giết chết một thế hệ, người làm văn hóa lầm giết chết muôn đời”.”TÓM TẮT

Sách Đối Thoại Với Thầy Thông Lạc được chia thành 5 phần:

Phần 1: Dẫn nhập

Phần 2: Đối thoại
Gồm các chương:
I. Thầy Thông Lạc hiểu lầm những lời dạy của Đức Thế Tôn trong Tạng Kinh Nikāya:
1. TTL sai lầm khi phản đối lý luận: “Ngũ Uẩn giai không”.
2. TTT chưa hiểu chữ: “Thiên Nhãn Minh”.
3. TTL không hiểu Kinh Pháp Môn Căn Bản.
4. TTL sai lầm khi viết: “Đức Phật bảo rằng thế giới siêu hình không có”.
5. TTL sai lầm khi viết rằng không có cõi Trời và các cõi siêu hình khác.
6. TTL sai lầm khi cho rằng cúng thí thực là vô ích.
7. TTL chưa hiểu chính xác chữ: “Có một pháp”.
8. TTL sai lầm khi viết: “Đức Phật Di Lặc không có”.
9. TTL không hiểu chữ: “Bất Động Tâm”.
10. TTL sai lầm khi cho rằng Đại Thừa dùng “Tứ Nhiếp Pháp” để quyến rũ.
11. TTT viết mâu thuẫn đoạn trước với đoạn sau.
12. TTL sai lầm về Giới Luật của Đức Thế Tôn dạy.
13. TTL không tin di chúc của Đức Thế Tôn.
14. TTL không tin câu: “Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn”.
15. TTL sai lầm khi cho rằng Đức Thế Tôn không phải từ cõi Trời Đâu Xuất đến.
II. Thầy Thông Lạc sai lầm về lịch sử Phật Giáo Trung Hoa.

III. Thầy Thông Lạc sai lầm khi phản đối xá lợi.
IV. Thầy Thông Lạc đắc Đệ Tứ Thiền.
V. Thầy Thông Lạc không đắc Tam Minh.
VI. Thầy Thông Lạc không đắc Thánh Quả A La Hán, cũng không đắc quả vị nào trong Tứ Quả.

Phần 3: Giải thích nghi ngờ
Gồm các chương:
VII. Sanh già bệnh chết là chuyện bình thường.
VIII. Thầy Thông Lạc sai lầm khi chê Nam Tông, Bắc Tông.
IX. Thầy Thông Lạc sai lầm khi so sánh các loại Thiền.
X. Kinh Kim Cang.
XI. Niết Bàn.
XII. Thần Thông.

Phần 4: Phật Thừa
Gồm các chương:
XIII. Tại sao có người thấy Phật Thừa hay Đại Thừa khó hiểu.
XIV. Phật Thừa hay Đại Thừa không phải là Bà La Môn Giáo.
XV. Sơ lược về bốn Tông Phái Phật Thừa.
XVI. Nhiều vị Đại Luận Sư của Phật Thừa hay Đại Thừa phản đối Bà La Môn Giáo.
XVII. Ấn Độ Giáo hay Bà La Môn Giáo đã chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng Phật Thừa.

Phần 5: Kết luận.

Phần 6: Phụ lục
Hình ảnh những dãi thiên hà, tinh vân và đối chiếu với Kinh Hoa Nghiêm.
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
Ngôn hành không tương ưng,
Tự hại còn hại người.
Đời này mang thân người,
Đời sau thời đọa lạc.

Vọng ngôn cùng ỷ ngữ,
Lưỡng thiệt nói hai lời.
Bậc chánh giác nơi đời,
Ai cũng khuyên ngừng cả.

Nói dễ làm không dễ,
Thành Phật nơi đầu môi.
Bậc Thánh sẵn nơi nơi,
E rằng người không thấy.

Ta Thánh, người bậc Thánh,
Thánh Thánh nói Phật Phật.
Danh danh và lợi lợi.
Tham sân cùng u mê.

Ôi thôi ! Bậc minh tuệ,
Giữa cuộc đời uế trược.
Tự giác tự lợi mình,
Độ sinh chuyện chẳng dễ !
 

Vietnam_MyHomeland

New Member
Tham gia ngày
29 Tháng 4 2019
Bài viết
2
Reaction score
0
Điểm
1
Lại thêm một kẻ ngu si làm ô uế Phật pháp, đoạn mất huệ mạng được nghe Phật chân chính của nhiều người bằng sự dốt nát của mình. Kính mời đạo hữu quay đầu:

https://thuvienhoasen.org/p85a11331/phan-thu-nhat-dan-nhap

“..Nói chung, TTL viết sách đúng sai lẫn lộn. So với Tạng Kinh Nikāya, TTL sai lầm rất nhiều. Những cuốn sách, những bài giảng của TTL giống như một bình thuốc, trong đó có thần dược chữa bệnh và thuốc bổ dưỡng (tức là những lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn) lẫn lộn với thuốc độc (tức là những quan niệm, những suy luận sai lầm của TTL). Người uống chưa thấy bớt bệnh bổ khoẻ ở đâu, đã lăn ra mà chết. Cổ nhân có nói: “Người thầy thuốc lầm giết chết một mạng người, người làm chính trị lầm giết chết một thế hệ, người làm văn hóa lầm giết chết muôn đời”.”TÓM TẮT

Sách Đối Thoại Với Thầy Thông Lạc được chia thành 5 phần:

Phần 1: Dẫn nhập

Phần 2: Đối thoại
Gồm các chương:
I. Thầy Thông Lạc hiểu lầm những lời dạy của Đức Thế Tôn trong Tạng Kinh Nikāya:
1. TTL sai lầm khi phản đối lý luận: “Ngũ Uẩn giai không”.
2. TTT chưa hiểu chữ: “Thiên Nhãn Minh”.
3. TTL không hiểu Kinh Pháp Môn Căn Bản.
4. TTL sai lầm khi viết: “Đức Phật bảo rằng thế giới siêu hình không có”.
5. TTL sai lầm khi viết rằng không có cõi Trời và các cõi siêu hình khác.
6. TTL sai lầm khi cho rằng cúng thí thực là vô ích.
7. TTL chưa hiểu chính xác chữ: “Có một pháp”.
8. TTL sai lầm khi viết: “Đức Phật Di Lặc không có”.
9. TTL không hiểu chữ: “Bất Động Tâm”.
10. TTL sai lầm khi cho rằng Đại Thừa dùng “Tứ Nhiếp Pháp” để quyến rũ.
11. TTT viết mâu thuẫn đoạn trước với đoạn sau.
12. TTL sai lầm về Giới Luật của Đức Thế Tôn dạy.
13. TTL không tin di chúc của Đức Thế Tôn.
14. TTL không tin câu: “Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn”.
15. TTL sai lầm khi cho rằng Đức Thế Tôn không phải từ cõi Trời Đâu Xuất đến.
II. Thầy Thông Lạc sai lầm về lịch sử Phật Giáo Trung Hoa.

III. Thầy Thông Lạc sai lầm khi phản đối xá lợi.
IV. Thầy Thông Lạc đắc Đệ Tứ Thiền.
V. Thầy Thông Lạc không đắc Tam Minh.
VI. Thầy Thông Lạc không đắc Thánh Quả A La Hán, cũng không đắc quả vị nào trong Tứ Quả.

Phần 3: Giải thích nghi ngờ
Gồm các chương:
VII. Sanh già bệnh chết là chuyện bình thường.
VIII. Thầy Thông Lạc sai lầm khi chê Nam Tông, Bắc Tông.
IX. Thầy Thông Lạc sai lầm khi so sánh các loại Thiền.
X. Kinh Kim Cang.
XI. Niết Bàn.
XII. Thần Thông.

Phần 4: Phật Thừa
Gồm các chương:
XIII. Tại sao có người thấy Phật Thừa hay Đại Thừa khó hiểu.
XIV. Phật Thừa hay Đại Thừa không phải là Bà La Môn Giáo.
XV. Sơ lược về bốn Tông Phái Phật Thừa.
XVI. Nhiều vị Đại Luận Sư của Phật Thừa hay Đại Thừa phản đối Bà La Môn Giáo.
XVII. Ấn Độ Giáo hay Bà La Môn Giáo đã chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng Phật Thừa.

Phần 5: Kết luận.

Phần 6: Phụ lục
Hình ảnh những dãi thiên hà, tinh vân và đối chiếu với Kinh Hoa Nghiêm.
Dù sao cũng cảm ơn bạn đưa ra những ý kiến phản biện về Sư Thích Thông Lạc.
 
Top