Nhất thiết duy Tâm

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,558
Điểm tương tác
512
Điểm
113
Đại Ca nói rắc rối quá , thôi thế này đi.
Kinh nói vốn là bất sanh bất diệt bất tăng, bất.....
Cũng gọi là Phật tánh , cũng gọi là chân như...
Nhưng sao bỗng dưng lại thành chúng sanh vì một niệm bất giác?
Chẳng lẽ Phật Tánh, Chân Như cũng nổi niệm tào lao à? Nguồn gốc nổi niệm là do cái gì ?
Sao bỗng thành chúng sinh vì một niệm bất giác ?

 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
1. Thể là giác thì không bất giác; nhưng vì cho thể giác là thể giác nên thành ra bất giác khởi, cũng tức là lúc "một niệm vô minh bỗng khởi".

Hễ tự giác thể giác tánh không thì giác thể liền thanh tịnh; tới đây vẫn còn phải tiến thêm...tới chỗ thường giác bất minh ( hay còn gọi là giác cái thể này chẳng phải là giác, chẳng phải bất giác, chẳng phải chẳng giác chẳng bất giác, chẳng phải lúc giác lúc bất giác) thường tịnh, thường không; cũng chẳng khởi tịnh, khởi không.

Đã nhận rõ xưa do cho thể giác là thể giác thành sanh ra mê loạn; nay giác cái thể giác - phi nhân, phi duyên, phi tự nhiên, phi bất tự nhiên, chẳng phải nhân duyên sinh, chẳng phải tự nhiên sinh - này rồi thì không lầm lại lỗi xưa được nữa !

2. "nhất thiết" là tất cả, giác là thể của tất cả; tất cả không ngoài thể giác nên sẽ thành bậc Nhất Thiết Trí khi lên địa vị Phật [ cũng tức là nhập Phật tri kiến ]

Tướng của tất cả là không; vì không nên vô thường tức thường; sanh tức diệt; ngộ tức mê; vui tức khổ...tu tức vô tu, cái này là cái kia nên cái này có thì cái kia không thể không có.

Trước là sau, nhân là quả, duyên là phi duyên,...cái đối với nó là nó; nó là cái đối với nó.

Không phân không chia thì phân là chia, chia là phân; tùy theo sự phân của đối phương mà nói ra không có chướng ngại thực tướng của vạn pháp.

Thực tướng của vạn pháp là không, không là tánh của thể giác;

Giác là tánh, không là thể thì nhập diệt thường tịch quang.

Giác là thể, không là tánh thì ứng hiện vô số cõi.

Diệu dụng vô cùng, không thể nói hết được.

Ngài nói rõ cho Vnbn rõ:
* Niệm bất giác bắt đầu khởi từ khi nào?
* Trước khi niệm bất giác khởi thì giai đoạn đó ra sao?

* Cái gì cho thể giác là thể giác, nó khởi niệm ra sao?
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,558
Điểm tương tác
512
Điểm
113
Ngài nói rõ cho Vnbn rõ:
* Niệm bất giác bắt đầu khởi từ khi nào?
* Trước khi niệm bất giác khởi thì giai đoạn đó ra sao?

* Cái gì cho thể giác là thể giác, nó khởi niệm ra sao?
Cái do người khác đưa, thì chẳng phải của mình.

Cái do nghe mà hiểu thì chẳng phải vô phân biệt.

Nay muốn thể nhập cái vô phân biệt thì phải gạt hết mọi việc, siêng năng "tự hỏi" mới là đường lối thẳng tắt đúng đắn !

Trân trọng !


Kinh Lăng Nghiêm đã viết:
Bồ Đề Niết Bàn vốn sẵn đầy đủ, chỉ có thể sát na ngộ nhập, chẳng do nhiều kiếp siêng năng tu chứng mà được, dẫu cho nhớ hết diệu lý thanh tịnh như cát sông Hằng trong mười hai bộ Kinh của mười phương Như Lai, chỉ càng thêm hý luận...

Anan, ngươi dù nhiều kiếp ghi nhớ những lời bí mật nhiệm mầu của Như Lai, chẳng bằng một ngày tu nghiệp vô lậu, xa lìa hai khổ yêu ghét của thế gian.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Cái do người khác đưa, thì chẳng phải của mình.

Cái do nghe mà hiểu thì chẳng phải vô phân biệt.

Nay muốn thể nhập cái vô phân biệt thì phải gạt hết mọi việc, siêng năng "tự hỏi" mới là đường lối thẳng tắt đúng đắn !

Trân trọng !
Mời Ngài chia sẽ các vấn đề trên, nếu không thì e rằng Ngài chưa rõ.

Xin hãy thoải mái.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,558
Điểm tương tác
512
Điểm
113
Thì mọi người hay giảng nói từ vô thỉ vốn là Phật , chỉ vì một niệm bất giác nên thành chúng sinh đó. híc.....
Vô thỉ vốn là Phật thì không mê muội được đâu !

Nên biết, vô thỉ chẳng phải là Phật.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Ba Tuần nói hết rồi, nên cũng chẳng rõ.

Xin hãy hỏi người khác.
Vnbn phân tích một chút:
Niệm bất giác là pháp nhân duyên. Thế nên mới hỏi do nhân duyên gì khởi niệm bất giác?

Ngài nói do cho thể giác là thể giác thì thành ra trước khi niệm bất giác khởi thì sự việc "cho thể giác là thể giác"
xảy ra rồi, là cái có trước. Nếu chỉ do vậy thì lẽ tất cả chúng sanh có thể có đều sẽ xuất hiện, rồi thành Phật hết rồi chứ đâu có hiện trạng Phật ba đời nối tiếp vô tận.

Theo như chỗ Vnbn biết thì chỗ trước khi khởi niệm bất giác và chỗ khi đã thành Phật không phải một, không phải hai, không thể đánh đồng là vô phân biệt. Giai đoạn sơ khai là chưa phân biệt.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,558
Điểm tương tác
512
Điểm
113
Vnbn phân tích một chút:
Niệm bất giác là pháp nhân duyên. Thế nên mới hỏi do nhân duyên gì khởi niệm bất giác?

Ngài nói do cho thể giác là thể giác thì thành ra trước khi niệm bất giác khởi thì sự việc "cho thể giác là thể giác"
xảy ra rồi, là cái có trước. Nếu chỉ do vậy thì lẽ tất cả chúng sanh có thể có đều sẽ xuất hiện, rồi thành Phật hết rồi chứ đâu có hiện trạng Phật ba đời nối tiếp vô tận.

Theo như chỗ Vnbn biết thì chỗ trước khi khởi niệm bất giác và chỗ khi đã thành Phật không phải một, không phải hai, không thể đánh đồng là vô phân biệt.
Cho thể giác là thể giác tức là một niệm bất giác; nếu phân thời thì thời cũng còn sau khi cái niệm này khởi nữa...nên lập thời không được.

Phật ba đời nối tiếp vô tận vì chúng sinh không chiu quay về đâu phải lỗi tại Phật.

Vì còn kẹt Phật, kẹt thời nên không thể ly thời, ly Phật; chỗ vô phân biệt cũng là sản phẩm của phân biệt.

Trước Ba Tuần cũng nói rồi: Hợp lý, hợp ý là nhân duyên; ngược với nó thì là tự nhiên.

Trong khi đó Phật là toàn thể giác thì lấy chỗ nào mà phân chia được, nếu cố gắng phân chia thì là bởi chưa chịu quay về, theo tướng chấp ngôn.

Cái này thì đâu ai giúp được.
 

nhãn đầu mùa

Registered
Tham gia
10 Thg 11 2013
Bài viết
293
Điểm tương tác
94
Điểm
28
Vô thỉ vốn là Phật thì không mê muội được đâu !

Nên biết, vô thỉ chẳng phải là Phật.
À ra là thế, vậy từ xưa đến nay cái câu từ vô thỉ vốn là Phật , chỉ vì một niệm bất giác nên thành chúng sinh, từ miệng những người rao giảng là tầm bậy rồi. cám ơn Đại Ca nha.
Vậy là từ nay theo như Đại Ca nói vô thỉ chẳng phải Phật, cái viên tròn chẳng thiếu chẳng dư , chẳng tăng chẳng giảm...cũng có nghĩa là vô tu vô chứng cũng là sai phải không ạ?
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,558
Điểm tương tác
512
Điểm
113
À ra là thế, vậy từ xưa đến nay cái câu từ vô thỉ vốn là Phật , chỉ vì một niệm bất giác nên thành chúng sinh, từ miệng những người rao giảng là tầm bậy rồi. cám ơn Đại Ca nha.
Vậy là từ nay theo như Đại Ca nói vô thỉ chẳng phải Phật, cái viên tròn chẳng thiếu chẳng dư , chẳng tăng chẳng giảm...cũng có nghĩa là vô tu vô chứng cũng là sai phải không ạ?
Cái đó thì mắc lỗi gì mà kêu nó sai ?

Ví như cái cây nó đâu có lỗi gì, nó đâu tự gọi nó là cái cây; rồi người ta phân ra nào là cây lan, cây huệ...

Thế là ông bảo Lan phải thế này, Huệ phải thế kia.

Ông nào không thấy đúng thì tiếp tục mổ xẻ mà phân tích xem vì sao lại gọi nó là Lan, là Huệ....

Ai rảnh rỗi thì cứ ngồi mà phân tích.

Còn ai rảnh rang thì cứ mắc võng nằm ngắm cây cho khoái...
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Cho thể giác là thể giác tức là một niệm bất giác; nếu phân thời thì thời cũng còn sau khi cái niệm này khởi nữa...nên lập thời không được.

Phật ba đời nối tiếp vô tận vì chúng sinh không chiu quay về đâu phải lỗi tại Phật.

Vì còn kẹt Phật, kẹt thời nên không thể ly thời, ly Phật; chỗ vô phân biệt cũng là sản phẩm của phân biệt.

Trước Ba Tuần cũng nói rồi: Hợp lý, hợp ý là nhân duyên; ngược với nó thì là tự nhiên.

Trong khi đó Phật là toàn thể giác thì lấy chỗ nào mà phân chia được, nếu cố gắng phân chia thì là bởi chưa chịu quay về, theo tướng chấp ngôn.

Cái này thì đâu ai giúp được.
Nếu vậy thì Ngài chưa trả lời nhân duyên phát sanh niệm bất giác.

Phật ba đời là bao gồm cả chúng sanh đó, ai vì ai đây?
Phật xuất hiện vì bản chất của ngay vị ấy vốn trọn vẹn, tạm thời khởi niệm bất giác và cuối cùng thì giác ngộ. Ai ai cũng vậy, Phật ba đời đều như vậy.

Có chúng sanh chưa xuất hiện, mà đang ở trạng thái chờ, nhân duyên hợp thời thì khởi niệm bất giác thành chúng sanh, rồi sau cùng giác ngộ thành Phật.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Gửi thêm: có phải tất cả chúng sanh được khởi niệm bất giác cùng lúc, hay có trước, có sau?
Trả lời: có trước sau, cũng có thể một nhóm cùng lúc nhưng không phải tất cả.
 

Bình Đẳng Giác

Moderator
Staff member
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
538
Điểm tương tác
223
Điểm
43
Kính thưa mọi người tâm là gì? Rác cũng không biết. Mà lại nghe nói chẳng rõ tâm thì đạo khó tầm, nay cũng 1phen tìm hiểu cái tâm này xem.mong được mọi người chỉ bảo ạ.

Tâm là cái gì? Là cái ta muốn hiểu nhưng mà lại không hiểu được vì sao, vì ta đang đem tâm tìm tâm,vì bước vào phân biệt( bước thêm 1bước ). Vậy ngay nơi đó dừng lại ,tâm là cái gì?.tâm là cái gì là tâm ,gọi là tâm mạn nghi
 

nhãn đầu mùa

Registered
Tham gia
10 Thg 11 2013
Bài viết
293
Điểm tương tác
94
Điểm
28
Cái đó thì mắc lỗi gì mà kêu nó sai ?

Ví như cái cây nó đâu có lỗi gì, nó đâu tự gọi nó là cái cây; rồi người ta phân ra nào là cây lan, cây huệ...

Thế là ông bảo Lan phải thế này, Huệ phải thế kia.

Ông nào không thấy đúng thì tiếp tục mổ xẻ mà phân tích xem vì sao lại gọi nó là Lan, là Huệ....

Ai rảnh rỗi thì cứ ngồi mà phân tích.

Còn ai rảnh rang thì cứ mắc võng nằm ngắm cây cho khoái...
Ý là Đại Ca nói từ thủa nào đã có lẫn cả Phật và Chúng Sinh.
Rồi nếu như chúng sinh không khởi niệm bất giác thì ngay nơi chúng sinh đó cũng là Phật. vì tự thủa nào Phật và chúng sinh đồng như nhau phải không?
Giờ thì chúng sinh biết là sai , lỗi mới quay trở về như Phật ban đầu ( chúng sinh khi chưa khởi niệm) thì được gọi là thành Phật phải không.?
còn nói như kinh sách mà tôi hỏi là vốn đã là Phật chỉ vì một niệm bất giác mà thành chúng sinh thì Đại Ca không chịu trả lời, là tại sao vốn là Phật mà lại khởi niệm bất giác ?
Mà cứ nói mây mưa gì đó tôi không hiểu được . hà hà hà.....
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,558
Điểm tương tác
512
Điểm
113
Ý là Đại Ca nói từ thủa nào đã có lẫn cả Phật và Chúng Sinh.
Rồi nếu như chúng sinh không khởi niệm bất giác thì ngay nơi chúng sinh đó cũng là Phật. vì tự thủa nào Phật và chúng sinh đồng như nhau phải không?
Giờ thì chúng sinh biết là sai , lỗi mới quay trở về như Phật ban đầu ( chúng sinh khi chưa khởi niệm) thì được gọi là thành Phật phải không.?
còn nói như kinh sách mà tôi hỏi là vốn đã là Phật chỉ vì một niệm bất giác mà thành chúng sinh thì Đại Ca không chịu trả lời, là tại sao vốn là Phật mà lại khởi niệm bất giác ?
Mà cứ nói mây mưa gì đó tôi không hiểu được . hà hà hà.....
Lầm nhận như thế [ Vì chúng sinh không khởi niệm thì chúng sinh còn chẳng có, Phật dựa vào đâu mà thành; nay rõ ràng đã khởi thì tất nhiên chẳng do diệt mà thành Phật !?] cũng được...nhưng sức tỉnh giác vẫn bị nghiệp ý chi phối.

Cái này người xưa đã nói rồi:

Sao nay người tu chẳng biết chân ?
Vì vốn xưa nay nhận thức thần.
Cội gốc sinh tử từ vô thỉ,
Lầm nhận cho là bổn lai nhân.

/* Trên cũng đã nói, nếu vốn là Phật thì không mê muội được.

Nếu cứ thủ chấp ý đó chẳng buông xả được thì khó tiến thêm !

 

nhãn đầu mùa

Registered
Tham gia
10 Thg 11 2013
Bài viết
293
Điểm tương tác
94
Điểm
28
Lầm nhận như thế [ Vì chúng sinh không khởi niệm thì chúng sinh còn chẳng có, Phật dựa vào đâu mà thành; nay rõ ràng đã khởi thì tất nhiên chẳng do diệt mà thành Phật !?] cũng được...nhưng sức tỉnh giác vẫn bị nghiệp ý chi phối.

Cái này người xưa đã nói rồi:

Sao nay người tu chẳng biết chân ?
Vì vốn xưa nay nhận thức thần.
Cội gốc sinh tử từ vô thỉ,
Lầm nhận cho là bổn lai nhân.

/* Trên cũng đã nói, nếu vốn là Phật thì không mê muội được.

Nếu cứ thủ chấp ý đó chẳng buông xả được thì khó tiến thêm !

Híc...
Rốt cục Đại Ca kết luận là từ vô thỉ vốn là Phật hay chúng sinh?
nếu là Phật rồi thì không mê muội được, thì sao lại có chúng sinh?
Nếu là chúng sinh thì sao biết được chỗ nào là Phật mà gọi là quay về hay tu hay là ma trơi quỉ cốc gì đó?
 

nhãn đầu mùa

Registered
Tham gia
10 Thg 11 2013
Bài viết
293
Điểm tương tác
94
Điểm
28
Kính thưa mọi người tâm là gì? Rác cũng không biết. Mà lại nghe nói chẳng rõ tâm thì đạo khó tầm, nay cũng 1phen tìm hiểu cái tâm này xem.mong được mọi người chỉ bảo ạ.

Tâm là cái gì? Là cái ta muốn hiểu nhưng mà lại không hiểu được vì sao, vì ta đang đem tâm tìm tâm,vì bước vào phân biệt( bước thêm 1bước ). Vậy ngay nơi đó dừng lại ,tâm là cái gì?.tâm là cái gì là tâm ,gọi là tâm mạn nghi
Chào anh Bình! như anh nói thì Ta cũng là Tâm, rồi lại đi tìm Tâm nên rơi vào phân biệt...
Có nghĩa Ta đã là chân Tâm rồi lại đi tìm một cái Tâm mơ hồ nên mới điên đảo....
Vậy Ta là cái mà Chư Phật gọi là Ngã thì sao gọi là Tâm ( chân Tâm ) nên không cần đi tìm Tâm nữa...
Các bác nói nó khó hiểu quá à.
Rồi đằng dưới anh lại nói. Vậy ngay nơi đó dừng lại ,tâm là cái gì?.tâm là cái gì là tâm ,gọi là tâm mạn nghi.
Thật nó cứ như lấy tay đấm đùi mình rồi hô ở đâu ở ở đâu ...híc....
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
sao ta tìm hoài mà không thấy tâm nhỉ? Vậy sao nó tạo nên vạn vật, chẳng lẽ phật lừa chúng ta hay sao?
 
Bên trên