Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Bạn chỉ việc giỏi chửi bới thôi. Muốn thảo luận thì phải lịch sự, tôn trọng người khác.

Hòa thượng Từ Thông phủ nhận sự việc tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, phủ nhận sự tồn tại của Đức Phật A Di Đà, lại nói rằng tu Phật thì chỉ tu Thiền thôi. Như vậy Ht Từ Thông phủ nhận tất cả Kinh điển dạy tu vãng sanh trong Tịnh độ.

Về bạn thì hiểu sai hoàn toàn về Tịnh độ.

Bất kì ai phủ nhận việc đới nghiệp vãng sanh và sự tiếp dẫn là đi ngược lại hoàn toàn Kinh điển trong Tịnh độ tông.
Con cá to là con cá sống dưới đáy, thị hưởng những thứ tốt nhất nơi dòng sông khe suối , biển rộng ....
Mi chỉ là con cá mương hớp những thứ bọt trên mặt nước mà lớn tiếng cái gì.
Lời Phật ở kinh nào cũng thâm sâu. nghĩa lý không nơi câu chữ, mà mi thì chỉ ăn thứ bọt bèo trên bề mặt, làm sao mà biết nơi đáy thâm sâu.
Chỉ mỗi cái hiểu về sự giảng giải của Hòa Thượng mà mi đã lộn tùng phèo rồi , thì học chi được Pháp Phật.
Lại nữa nói như mi nói, mi đang là cục đá, còn lâu lắm mới tiến hóa thành loài hữu tình ha ha ha ha ha ha...... rồi hãy bàn Pháp Phật.
Nay cứ làm cục đá đi. muốn chuyển mình thì phải nhờ người khác đá qua đá lại mới thay đổi được . ha ha ha ha ha ha.......
Đá cho chừng nào tan vào hư không rồi thay hình đổi dạng.... ha ha ha ha ha ha......
Mi có biết lời chư Tổ nói thế nào là hữu tình không Phật tánh , và thế nào là vô tình có Phật tánh không?
Nếu hiểu và biết thì phải sanh lòng tàm quý chứ?
Nói cho mi biết, ta nói đây là thay lời cho người tôn quí. họ không muốn mi phải xấu hổ.....
Còn với cá nhân ta và mi, ta không có tốn lời làm chi đâu. đi đi
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Con cá to là con cá sống dưới đáy, thị hưởng những thứ tốt nhất nơi dòng sông khe suối , biển rộng ....
Mi chỉ là con cá mương hớp những thứ bọt trên mặt nước mà lớn tiếng cái gì.
Lời Phật ở kinh nào cũng thâm sâu. nghĩa lý không nơi câu chữ, mà mi thì chỉ ăn thứ bọt bèo trên bề mặt, làm sao mà biết nơi đáy thâm sâu.
Chỉ mỗi cái hiểu về sự giảng giải của Hòa Thượng mà mi đã lộn tùng phèo rồi , thì học chi được Pháp Phật.
Lại nữa nói như mi nói, mi đang là cục đá, còn lâu lắm mới tiến hóa thành loài hữu tình ha ha ha ha ha ha...... rồi hãy bàn Pháp Phật.
Nay cứ làm cục đá đi. muốn chuyển mình thì phải nhờ người khác đá qua đá lại mới thay đổi được . ha ha ha ha ha ha.......
Đá cho chừng nào tan vào hư không rồi thay hình đổi dạng.... ha ha ha ha ha ha......
Mi có biết lời chư Tổ nói thế nào là hữu tình không Phật tánh , và thế nào là vô tình có Phật tánh không?
Nếu hiểu và biết thì phải sanh lòng tàm quý chứ?
Nói cho mi biết, ta nói đây là thay lời cho người tôn quí. họ không muốn mi phải xấu hổ.....
Còn với cá nhân ta và mi, ta không có tốn lời làm chi đâu. đi đi
Tịnh Độ thấu nhiếp tất cả, nhưng HT Từ Thông chỉ lấy nhập Tánh làm cốt yếu, tức là đã dồng hóa Tịnh độ vào Thiền rồi. Trong khi cái tinh hoa Tịnh độ ở chỗ dẫn dụ phàm phu thẳng đến Phật quả! Bạn chưa hiểu được đâu với cái tư tưởng hiện tại của bạn, VNBN thừa sức được những gì bạn nói. Bạn cố gắng chứng tự tại sanh tử, không còn bị luân hồi thì hay hơn. Chứ nếu không thì phải chịu theo nghiệp báo luân hồi.

Trừ khi VNBN không còn làm Mod thì thôi. Nếu còn thì có quyền xóa bài không hợp Tông môn. Ngay cả Thầy Viên Quang có sa thải VNBN này thì đó cũng là do bất đồng quan điểm, mà Thầy Viên Quang tu Thiền, nên với Thầy Viên Quang thì VNBN cũng chưa hẳn phục đâu. Nhưng quyền Admin cao hơn Mod nhiều nên sa thải Mod cũng là lẽ thường, lỡ bị sa thải VNBN cũng thấy bình thường, xem như hết duyên, cuộc đời này ngắn ngủi, là mộng mị, hơi đâu mà giận mà hờn, chỉ mong mình sớm ngày giải thoát và giúp người có duyên.

Tạm thời nhà tôi ở đây, bạn đi đúng hơn!
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Tịnh Độ thấu nhiếp tất cả, nhưng HT Từ Thông chỉ lấy nhập Tánh làm cốt yếu, tức là đã dồng hóa Tịnh độ vào Thiền rồi. Trong khi cái tinh hoa Tịnh độ ở chỗ dẫn dụ phàm phu thẳng đến Phật quả! Bạn chưa hiểu được đâu với cái tư tưởng hiện tại của bạn, VNBN thừa sức được những gì bạn nói. Bạn cố gắng chứng tự tại sanh tử, không còn bị luân hồi thì hay hơn. Chứ nếu không thì phải chịu theo nghiệp báo luân hồi.

Trừ khi VNBN không còn làm Mod thì thôi. Nếu còn thì có quyền xóa bài không hợp Tông môn. Ngay cả Thầy Viên Quang có sa thải VNBN này thì đó cũng là do bất đồng quan điểm, mà Thầy Viên Quang tu Thiền, nên với Thầy Viên Quang thì VNBN cũng chưa hẳn phục đâu. Nhưng quyền Admin cao hơn Mod nhiều nên sa thải Mod cũng là lẽ thường, lỡ bị sa thải VNBN cũng thấy bình thường, xem như hết duyên, cuộc đời này ngắn ngủi, là mộng mị, hơi đâu mà giận mà hờn, chỉ mong mình sớm ngày giải thoát và giúp người có duyên.

Tạm thời nhà tôi ở đây, bạn đi đúng hơn!
Híc....
Đời mà chỉ mong mình sớm ngày giải thoát và giúp người có duyên. đó là câu chuyện giấc mộng Nam Kha . ha ha ha ha ha.....
Vậy hãy về rúc đầu vào váy vợ mà cầu đi, trước hãy độ cái có duyên trong đó đi đã. ha ha ha ha ha ha..... xong rồi giải thoát ra ngoài nó mà hướng thẳng đến tám đường, hút hết tám ngọn gió vào trong.... thì cái cõi cực lạc thế giới mà mi mơ mộng có cho không mi cũng chẳng thèm.
Thật cái lão già Viên Quang này cũng cần đi viện khám xem, chứ đầu óc cũng có vấn đề. hay là thoại đầu hiện tiền đến chỗ lạc đường tự tại. ha ha ha ha ha ha.....
Cục đá! mi nhớ cho, nếu không có vô thường thì vĩnh viễn cục đá là cục đá, ngay đến cả cái giấc mộng Nam Kha cũng chẳng có đâu nghe cưng . ha ha ha ha ha ha.......
Chừng nào mà nhà cũng không , đá cũng không... thì thằng VO-NHAT-BAT-NHI hiện tiền. ha ha ha ha ha ha ......
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Híc....
Đời mà chỉ mong mình sớm ngày giải thoát và giúp người có duyên. đó là câu chuyện giấc mộng Nam Kha . ha ha ha ha ha.....
Vậy hãy về rúc đầu vào váy vợ mà cầu đi, trước hãy độ cái có duyên trong đó đi đã. ha ha ha ha ha ha..... xong rồi giải thoát ra ngoài nó mà hướng thẳng đến tám đường, hút hết tám ngọn gió vào trong.... thì cái cõi cực lạc thế giới mà mi mơ mộng có cho không mi cũng chẳng thèm.
Thật cái lão già Viên Quang này cũng cần đi viện khám xem, chứ đầu óc cũng có vấn đề. hay là thoại đầu hiện tiền đến chỗ lạc đường tự tại. ha ha ha ha ha ha.....
Cục đá! mi nhớ cho, nếu không có luân hồi thì vĩnh viễn cục đá là cục đá, ngay đến cả cái giấc mộng Nam Kha cũng chẳng có đâu nghe cưng . ha ha ha ha ha ha.......
Chừng nào mà nhà cũng không , đá cũng không... thì thằng VO-NHAT-BAT-NHI hiện tiền. ha ha ha ha ha ha ......
Đi đi, không tiễn nha. Cách tốt nhất bạn tìm cách để Thầy Viên Quang sa thải Vnbn, nói hoài điếc con rái quá như con muỗi nó bay o e o e. Hj
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Đi đi, không tiễn nha. Cách tốt nhất bạn tìm cách để Thầy Viên Quang sa thải Vnbn, nói hoài điếc con rái quá như con muỗi nó bay o e o e. Hj
Híc.....
Bây giờ ta lại thích đùa chơi với mi cho đỡ buồn. xét cho cùng chơi đùa với thằng điên cũng thú vị.
Tiếp tục đi cưng. híc....
còn chuyện đuổi mi thì cần quái gì. mi ở lại mới thích.
cái quan trọng nó nằm ở chỗ khác, điên như mi thì làm sao hiểu nổi
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Híc.....
Bây giờ ta lại thích đùa chơi với mi cho đỡ buồn. xét cho cùng chơi đùa với thằng điên cũng thú vị.
Tiếp tục đi cưng. híc....
còn chuyện đuổi mi thì cần quái gì. mi ở lại mới thích.
cái quan trọng nó nằm ở chỗ khác, điên như mi thì làm sao hiểu nổi
Ka ka, vnbn đã từ lâu muốn ra đi rồi , nhiều lần xin nghỉ làm Mod. Thầy Viên Quang muốn vnbn nghỉ lúc nào cũng được, cũng sẽ chấp nhận. Còn quan điểm thì vnbn vẫn kiên quyết như thế. Mặc cho ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Bác bỏ sự vãng sanh và tiếp dẫn thì trái Tông môn rồi. Nói gì thêm cũng không chấp nhận được.
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Ta Bà là Tây Phương thật

Ka ka, vnbn đã từ lâu muốn ra đi rồi , nhiều lần xin nghỉ làm Mod. Thầy Viên Quang muốn vnbn nghỉ lúc nào cũng được, cũng sẽ chấp nhận. Còn quan điểm thì vnbn vẫn kiên quyết như thế. Mặc cho ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Bác bỏ sự vãng sanh và tiếp dẫn thì trái Tông môn rồi. Nói gì thêm cũng không chấp nhận được.
Kiềng ba chân hay bổn cẳng là của ông, không ai cạy lên mà công hơi đâu mà cạy. híc....
Với lại cái tông môn của ông ông cứ ôm nó trong lòng cũng mặc xác ông, chẳng ai để ý .
Nay ta nói lời này với tư cách là kẻ ngoại đạo không phải Phật tử như ông và các vị khác.
Theo ta thì hiểu rằng kinh A Di Đà là nói về phương pháp thực hành để vãng sanh Tịnh Độ , hay là Tây Phương Cực Lạc gì đó. nghĩa là sản phẩm đó là do chíng ông Thích Ca , tức là Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng.
Vậy cái cõi nước gì đó ( Tây Phương ) không thể hơn được cái cõi nước chính đích Thân ông Thích Ca đang ở và giáo hóa được. có nghĩa là cái cõi nước mà chúng ta cùng chung sống với ông Thích Ca là cõi nước THANH TỊNH TUYỆT ĐỐI.
Chỉ vì chúng ta ngu muội mới thấy nó ô nhiễm, rồi tâm trí tham đắm tầm cầu cái mới lạ... cho nên Phật Thích Ca mới mở lòng thương xót bày đặt phương tiện mà Giáo Hóa nhưng nói đúng là Lừa cho chúng sanh vào lưới của ông Phật . mà như ra đã nói ở trước là nhét thuốc vào bánh , đến khi hết bệnh thì tự khắc bỏ cả bánh lẫn thuốc....
Nay ta hỏi cục đá Bất Nhất Bất Nhị rằng.
Bản thân La Hầu La và A Nan Đà là con cháu của ông Phật, sống sát nách ông Phật, ngủ cách xa nhau không quá vài chục mét. cùng chung trong Tăng Đoàn đều là những vị chứng quả từ Tu Đà Hoàn đến A La Hán. được nghe giáo pháp của Phật hàng ngày , hàng đêm, được sống trong môi trường của Tăng đoàn thanh thanh tịnh, nào có khác chi cõi nước Tây Phương như ngươi nói.
Vậy mà Phật vẫn tuyên bố với con và cháu là không ai giúp được các ngươi, các ngươi phải tự cứu mình , tự thắp đuốc lên mà đi....
Sống bên Phật như vậy mà đến lúc Phật ra đi mà A Nan còn chưa thấu được tứ quả...
Vậy cái cõi nước ông mong chờ liệu có công Phật nào gần gũi bằng xương bằng thịt, ân tình từ bi hơn ông Phật này Không. Tự tay chỉ bảo , giáo hóa ngày đêm, tình thân cũng có , tình gì cũng có đủ cả chẳng thiếu thứ gì. vậy mà còn không giải quyết được cho A Nan.
Vậy thử hỏi cái ông gì đó chưa từng ai biết , ai thấy với cái cõi nước mơ hồ với ao sen bằng vàng ......
liệu có kéo, lôi ngươi đến đó và dạy cho ngươi thành Phật được chăng?
ngươi nghĩ nơi đây là cõi nước ô trược ta bà, là vì ngươi và những thằng ngoại đạo như ta cái bụng nó ô nhiễm, vì còn dính mắc vào đủ thứ, ví dụ như sống thì ôm đàn bà, thấy vàng bạc , lưu li , xà cừ thì tham đắm, ôm cái nguyện nặng như núi đá Tu Di nên mới chết chìm. trong lúc ông Thích ca nói cái gì cũng phải xả. ví như câu Pháp còn phải bỏ huống là phi pháp.
Còn ngươi thì ăn bánh thấy ngon nên chẳng nghĩ chuyện bỏ, cứ nghiền như anh nghiện thuốc lào ha ha ha ha ha......
Cái cõi Ta Bà mà ông Phật Thích Ca giáo hóa mà cái anh chàng VO-NHAT-BAT-NHI vẫn cứ thích làm cục đá rồi lên Tây Phương mới chịụ thành Phật chứ không muốn ngay đó thành Phật mới quái lạ. ha ha ha ha ha ha......
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Kiềng ba chân hay bổn cẳng là của ông, không ai cạy lên mà công hơi đâu mà cạy. híc....
Với lại cái tông môn của ông ông cứ ôm nó trong lòng cũng mặc xác ông, chẳng ai để ý .
Nay ta nói lời này với tư cách là kẻ ngoại đạo không phải Phật tử như ông và các vị khác.
Theo ta thì hiểu rằng kinh A Di Đà là nói về phương pháp thực hành để vãng sanh Tịnh Độ , hay là Tây Phương Cực Lạc gì đó. nghĩa là sản phẩm đó là do chíng ông Thích Ca , tức là Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng.
Vậy cái cõi nước gì đó ( Tây Phương ) không thể hơn được cái cõi nước chính đích Thân ông Thích Ca đang ở và giáo hóa được. có nghĩa là cái cõi nước mà chúng ta cùng chung sống với ông Thích Ca là cõi nước THANH TỊNH TUYỆT ĐỐI.
Chỉ vì chúng ta ngu muội mới thấy nó ô nhiễm, rồi tâm trí tham đắm tầm cầu cái mới lạ... cho nên Phật Thích Ca mới mở lòng thương xót bày đặt phương tiện mà Giáo Hóa nhưng nói đúng là Lừa cho chúng sanh vào lưới của ông Phật . mà như ra đã nói ở trước là nhét thuốc vào bánh , đến khi hết bệnh thì tự khắc bỏ cả bánh lẫn thuốc....
Nay ta hỏi cục đá Bất Nhất Bất Nhị rằng.
Bản thân La Hầu La và A Nan Đà là con cháu của ông Phật, sống sát nách ông Phật, ngủ cách xa nhau không quá vài chục mét. cùng chung trong Tăng Đoàn đều là những vị chứng quả từ Tu Đà Hoàn đến A La Hán. được nghe giáo pháp của Phật hàng ngày , hàng đêm, được sống trong môi trường của Tăng đoàn thanh thanh tịnh, nào có khác chi cõi nước Tây Phương như ngươi nói.
Vậy mà Phật vẫn tuyên bố với con và cháu là không ai giúp được các ngươi, các ngươi phải tự cứu mình , tự thắp đuốc lên mà đi....
Sống bên Phật như vậy mà đến lúc Phật ra đi mà A Nan còn chưa thấu được tứ quả...
Vậy cái cõi nước ông mong chờ liệu có công Phật nào gần gũi bằng xương bằng thịt, ân tình từ bi hơn ông Phật này Không. Tự tay chỉ bảo , giáo hóa ngày đêm, tình thân cũng có , tình gì cũng có đủ cả chẳng thiếu thứ gì. vậy mà còn không giải quyết được cho A Nan.
Vậy thử hỏi cái ông gì đó chưa từng ai biết , ai thấy với cái cõi nước mơ hồ với ao sen bằng vàng ......
liệu có kéo, lôi ngươi đến đó và dạy cho ngươi thành Phật được chăng?
ngươi nghĩ nơi đây là cõi nước ô trược ta bà, là vì ngươi và những thằng ngoại đạo như ta cái bụng nó ô nhiễm, vì còn dính mắc vào đủ thứ, ví dụ như sống thì ôm đàn bà, thấy vàng bạc , lưu li , xà cừ thì tham đắm, ôm cái nguyện nặng như núi đá Tu Di nên mới chết chìm. trong lúc ông Thích ca nói cái gì cũng phải xả. ví như câu Pháp còn phải bỏ huống là phi pháp.
Còn ngươi thì ăn bánh thấy ngon nên chẳng nghĩ chuyện bỏ, cứ nghiền như anh nghiện thuốc lào ha ha ha ha ha......
Cái cõi Ta Bà mà ông Phật Thích Ca giáo hóa mà cái anh chàng VO-NHAT-BAT-NHI vẫn cứ thích làm cục đá rồi lên Tây Phương mới chịụ thành Phật chứ không muốn ngay đó thành Phật mới quái lạ. ha ha ha ha ha ha......

1. Cõi nước thanh tịnh tuyệt đối mà bạn nói thì đó bản chất vốn có của tâm -pháp, vốn không hình tướng biền biệt mọi tư duy lý luận. Nó không là thế giới nào cả mà là bản chất của mọi thế giới, dù là ta bà, cực lạc hay bất kì thế giới nào đi nữa cũng đồng pháp tánh thanh tịnh như thế. Do đó, bất kì một chúng sanh nào giác ngộ pháp tánh một thế giới thì giác ngộ pháp tánh mọi thế giới.

Ta bà và cực lạc, cũng như mọi thế giới đều là hiện hữu tương đối, do các nhân duyên hội tụ mà thành, biến đổi và diệt. Như vậy, bản chất mọi thế giới đều đồng, rốt ráo đều không, nhưng do hiện hữu là tương đối nên nhân duyên thành ra các đặc điểm sai biệt bởi các loại tâm thức sai biệt.

Bởi chúng sanh đối pháp khởi tâm phân biệt thành hai thái cực nên phải chịu tác động không giống nhau từ mỗi thế giới. Với ta bà này, thiện - ác đều đồng trổ quả, nếu tâm chúng sanh còn bám víu thì còn luân hồi, có thể rất nhiều đời sống. Phải gặp minh sư hoặc Phật Pháp khởi tâm tu hành nghiêm túc và đạt đến tối thiểu là nhập lưu dòng pháp giải thoát thì mới nắm chắc sự giải thoát. Ngoài đó ra không thể nói trước được điều gì.

Thế giới cực lạc cũng là thế giới tương đối nhưng tác động đến tâm chúng sanh theo một cách khác: do đặc tính hội tụ mọi duyên lành nên các nhân ác, tham luyến hưởng thụ không có chỗ để trổ ra quả báo, chỉ có nhân tu học mới được trổ quả. Người vãng sanh cực lạc đều có nhân tu dù là nông cạn nhưng do đặc tính đó nên đều thành tựu rốt ráo, không thụt lùi. Nhân bồ đề chắc chắn thành tựu Phật quả - chứng đại nnuiết bàn thanh tịnh tuyệt đối.

2. Mọi đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni tuy gần Phật cách mấy đi nữa nhưng do họ sống trong tà bà thế giới. Nhưng đã phân tích ở trên, phải tu học tối thiểu nhập lưu dòng Thánh mới chắc, nếu không thì khó tránh khỏi sự lôi kéo của nghiệp đã tạo mà mãi luân hồi.

Tu ở Cực Lạc thì không bị sự lôi kéo của nghiệp luân hồi, cứ tu nãi đến thành tựu giải thoát như ý thì thôi và không phải luân hồi nhiều đời. Chỉ một đời tại cực lạc.

 

TamTâmVôHữuĐắc

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
29 Thg 8 2017
Bài viết
177
Điểm tương tác
43
Điểm
28
Cám ơn


1. Cõi nước thanh tịnh tuyệt đối mà bạn nói thì đó bản chất vốn có của tâm -pháp, vốn không hình tướng biền biệt mọi tư duy lý luận. Nó không là thế giới nào cả mà là bản chất của mọi thế giới, dù là ta bà, cực lạc hay bất kì thế giới nào đi nữa cũng đồng pháp tánh thanh tịnh như thế. Do đó, bất kì một chúng sanh nào giác ngộ pháp tánh một thế giới thì giác ngộ pháp tánh mọi thế giới.

Ta bà và cực lạc, cũng như mọi thế giới đều là hiện hữu tương đối, do các nhân duyên hội tụ mà thành, biến đổi và diệt. Như vậy, bản chất mọi thế giới đều đồng, rốt ráo đều không, nhưng do hiện hữu là tương đối nên nhân duyên thành ra các đặc điểm sai biệt bởi các loại tâm thức sai biệt.

Bởi chúng sanh đối pháp khởi tâm phân biệt thành hai thái cực nên phải chịu tác động không giống nhau từ mỗi thế giới. Với ta bà này, thiện - ác đều đồng trổ quả, nếu tâm chúng sanh còn bám víu thì còn luân hồi, có thể rất nhiều đời sống. Phải gặp minh sư hoặc Phật Pháp khởi tâm tu hành nghiêm túc và đạt đến tối thiểu là nhập lưu dòng pháp giải thoát thì mới nắm chắc sự giải thoát. Ngoài đó ra không thể nói trước được điều gì.

Thế giới cực lạc cũng là thế giới tương đối nhưng tác động đến tâm chúng sanh theo một cách khác: do đặc tính hội tụ mọi duyên lành nên các nhân ác, tham luyến hưởng thụ không có chỗ để trổ ra quả báo, chỉ có nhân tu học mới được trổ quả. Người vãng sanh cực lạc đều có nhân tu dù là nông cạn nhưng do đặc tính đó nên đều thành tựu rốt ráo, không thụt lùi. Nhân bồ đề chắc chắn thành tựu Phật quả - chứng đại nnuiết bàn thanh tịnh tuyệt đối.

2. Mọi đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni tuy gần Phật cách mấy đi nữa nhưng do họ sống trong tà bà thế giới. Nhưng đã phân tích ở trên, phải tu học tối thiểu nhập lưu dòng Thánh mới chắc, nếu không thì khó tránh khỏi sự lôi kéo của nghiệp đã tạo mà mãi luân hồi.

Tu ở Cực Lạc thì không bị sự lôi kéo của nghiệp luân hồi, cứ tu nãi đến thành tựu giải thoát như ý thì thôi và không phải luân hồi nhiều đời. Chỉ một đời tại cực lạc.

Tôi thấy ông bạn đang tu hạnh Nhẫn nhục, tất cả cũng vì chúng sanh mà phát lòng từ bi nói Pháp Vi Diệu của Như Lai trong thời mạc Pháp này.:eusa_snooty:
 

Bình Đẳng Giác

Moderator
Staff member
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
538
Điểm tương tác
223
Điểm
43

1. Cõi nước thanh tịnh tuyệt đối mà bạn nói thì đó bản chất vốn có của tâm -pháp, vốn không hình tướng biền biệt mọi tư duy lý luận. Nó không là thế giới nào cả mà là bản chất của mọi thế giới, dù là ta bà, cực lạc hay bất kì thế giới nào đi nữa cũng đồng pháp tánh thanh tịnh như thế. Do đó, bất kì một chúng sanh nào giác ngộ pháp tánh một thế giới thì giác ngộ pháp tánh mọi thế giới.

Ta bà và cực lạc, cũng như mọi thế giới đều là hiện hữu tương đối, do các nhân duyên hội tụ mà thành, biến đổi và diệt. Như vậy, bản chất mọi thế giới đều đồng, rốt ráo đều không, nhưng do hiện hữu là tương đối nên nhân duyên thành ra các đặc điểm sai biệt bởi các loại tâm thức sai biệt.

Bởi chúng sanh đối pháp khởi tâm phân biệt thành hai thái cực nên phải chịu tác động không giống nhau từ mỗi thế giới. Với ta bà này, thiện - ác đều đồng trổ quả, nếu tâm chúng sanh còn bám víu thì còn luân hồi, có thể rất nhiều đời sống. Phải gặp minh sư hoặc Phật Pháp khởi tâm tu hành nghiêm túc và đạt đến tối thiểu là nhập lưu dòng pháp giải thoát thì mới nắm chắc sự giải thoát. Ngoài đó ra không thể nói trước được điều gì.

Thế giới cực lạc cũng là thế giới tương đối nhưng tác động đến tâm chúng sanh theo một cách khác: do đặc tính hội tụ mọi duyên lành nên các nhân ác, tham luyến hưởng thụ không có chỗ để trổ ra quả báo, chỉ có nhân tu học mới được trổ quả. Người vãng sanh cực lạc đều có nhân tu dù là nông cạn nhưng do đặc tính đó nên đều thành tựu rốt ráo, không thụt lùi. Nhân bồ đề chắc chắn thành tựu Phật quả - chứng đại nnuiết bàn thanh tịnh tuyệt đối.

2. Mọi đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni tuy gần Phật cách mấy đi nữa nhưng do họ sống trong tà bà thế giới. Nhưng đã phân tích ở trên, phải tu học tối thiểu nhập lưu dòng Thánh mới chắc, nếu không thì khó tránh khỏi sự lôi kéo của nghiệp đã tạo mà mãi luân hồi.

Tu ở Cực Lạc thì không bị sự lôi kéo của nghiệp luân hồi, cứ tu nãi đến thành tựu giải thoát như ý thì thôi và không phải luân hồi nhiều đời. Chỉ một đời tại cực lạc.

chào huynh, huynh thử chiêm nghiệm câu này '' Phật pháp tại thế gian,chẳng rời thế gian giác. lìa thế tìm bồ đề cũng như tìm sừng thỏ ''
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,553
Điểm tương tác
1,782
Điểm
113

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Tôi thấy ông bạn đang tu hạnh Nhẫn nhục, tất cả cũng vì chúng sanh mà phát lòng từ bi nói Pháp Vi Diệu của Như Lai trong thời mạc Pháp này.:eusa_snooty:
Mạc cái đầu mi thì có. Mi vọng khởi mạc với không mạc, tự mình không rõ biết, cứ nghe theo cái bọn lừa đảo xúi bậy, rồi bày đặt phước đức thời nay chỉ có công phu tu hành cầu vãng sanh tịnh độ, bằng cách bố thí cũng dường cho bọn lừa đảo , bỏ hết công ăn việc làm suốt ngày cầu siêu, giải hạn. nhìn đâu cũng thấy vong linh...... mê muội đến nỗi không còn phân biệt hay dở tốt xấu, nên hay không nên làm.....
ta nói cho ngươi rõ , chỉ mỗi cái tên đăng nhập TamTâmVôHữuĐắc là đã đủ chứng minh ngươi là loài ếch mắc câu ba ngạnh mà cứ tưởng mình là cá kình lướt sóng biển khơi ha ha ha ha ha......
Chớ có lôi ta ra mà bêu xấu nhé . ta nói trước; ta là ngoại đạo , xấu xa bẩn thỉu nói càn nói bừa, nói thô tục, đặc biệt là thằng nào mà có vẻ lừa đảo, lếu láo nói quàng xiên, xuyên tạc ý ông Thích Ca
mà lồng cái bụng cá mương cá mái, đeo kính đổi màu, rồi nói cầu vồng nhiều sắc ha ha ha ha ha ha là ta ha ha ha ha...... cà khịa cho vui ha ha ha ha ha ha......
 

ngokhong

Registered
Tham gia
2 Thg 12 2009
Bài viết
835
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Kiềng ba chân hay bổn cẳng là của ông, không ai cạy lên mà công hơi đâu mà cạy. híc....
Với lại cái tông môn của ông ông cứ ôm nó trong lòng cũng mặc xác ông, chẳng ai để ý .
Nay ta nói lời này với tư cách là kẻ ngoại đạo không phải Phật tử như ông và các vị khác.
Theo ta thì hiểu rằng kinh A Di Đà là nói về phương pháp thực hành để vãng sanh Tịnh Độ , hay là Tây Phương Cực Lạc gì đó. nghĩa là sản phẩm đó là do chíng ông Thích Ca , tức là Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng.
Vậy cái cõi nước gì đó ( Tây Phương ) không thể hơn được cái cõi nước chính đích Thân ông Thích Ca đang ở và giáo hóa được. có nghĩa là cái cõi nước mà chúng ta cùng chung sống với ông Thích Ca là cõi nước THANH TỊNH TUYỆT ĐỐI.
Chỉ vì chúng ta ngu muội mới thấy nó ô nhiễm, rồi tâm trí tham đắm tầm cầu cái mới lạ... cho nên Phật Thích Ca mới mở lòng thương xót bày đặt phương tiện mà Giáo Hóa nhưng nói đúng là Lừa cho chúng sanh vào lưới của ông Phật . mà như ra đã nói ở trước là nhét thuốc vào bánh , đến khi hết bệnh thì tự khắc bỏ cả bánh lẫn thuốc....
Nay ta hỏi cục đá Bất Nhất Bất Nhị rằng.
Bản thân La Hầu La và A Nan Đà là con cháu của ông Phật, sống sát nách ông Phật, ngủ cách xa nhau không quá vài chục mét. cùng chung trong Tăng Đoàn đều là những vị chứng quả từ Tu Đà Hoàn đến A La Hán. được nghe giáo pháp của Phật hàng ngày , hàng đêm, được sống trong môi trường của Tăng đoàn thanh thanh tịnh, nào có khác chi cõi nước Tây Phương như ngươi nói.
Vậy mà Phật vẫn tuyên bố với con và cháu là không ai giúp được các ngươi, các ngươi phải tự cứu mình , tự thắp đuốc lên mà đi....
Sống bên Phật như vậy mà đến lúc Phật ra đi mà A Nan còn chưa thấu được tứ quả...
Vậy cái cõi nước ông mong chờ liệu có công Phật nào gần gũi bằng xương bằng thịt, ân tình từ bi hơn ông Phật này Không. Tự tay chỉ bảo , giáo hóa ngày đêm, tình thân cũng có , tình gì cũng có đủ cả chẳng thiếu thứ gì. vậy mà còn không giải quyết được cho A Nan.
Vậy thử hỏi cái ông gì đó chưa từng ai biết , ai thấy với cái cõi nước mơ hồ với ao sen bằng vàng ......
liệu có kéo, lôi ngươi đến đó và dạy cho ngươi thành Phật được chăng?
ngươi nghĩ nơi đây là cõi nước ô trược ta bà, là vì ngươi và những thằng ngoại đạo như ta cái bụng nó ô nhiễm, vì còn dính mắc vào đủ thứ, ví dụ như sống thì ôm đàn bà, thấy vàng bạc , lưu li , xà cừ thì tham đắm, ôm cái nguyện nặng như núi đá Tu Di nên mới chết chìm. trong lúc ông Thích ca nói cái gì cũng phải xả. ví như câu Pháp còn phải bỏ huống là phi pháp.
Còn ngươi thì ăn bánh thấy ngon nên chẳng nghĩ chuyện bỏ, cứ nghiền như anh nghiện thuốc lào ha ha ha ha ha......
Cái cõi Ta Bà mà ông Phật Thích Ca giáo hóa mà cái anh chàng VO-NHAT-BAT-NHI vẫn cứ thích làm cục đá rồi lên Tây Phương mới chịụ thành Phật chứ không muốn ngay đó thành Phật mới quái lạ. ha ha ha ha ha ha......
hay lắm ... vỗ tay nào


:icon_rate09:

hihih ... còn chưa được 10/10 vì quên rằng đã là phương tiện thì có 84 ngàn phương tiện để gieo nhân với Phật ... cho nên chả nên tranh luận đúng - sai làm gì ...

pháp môn nào cũng được,cứ biết đến Phật là tốt rồi ... còn như sự hiểu thì sẽ tùy vào căn tánh mỗi người mà thành


cho nên mới có câu "9 người 10 ý" ...

ai theo Phật Thích Ca cứ theo,ai mộng Phật Di Đà cứ mộng ...

ai sai ai lầm thì kiếp sau sửa ... có gì mà phải lo:icon_jumpgrin:
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
hi hi hi
Tôi lại có bạn ngoại đạo là TÀO THÁO rồi...
Kỳ lạ thật, sao tôi lại suy nghĩ chả khác gì ông TÀO THÁO nói, nay định vào đây viết một bài cho vui ai ngờ cái ông TÀO đã viết hết rồi...thiệt là ngoại đạo kỳ thật nha .
Thôi thì mình viết kiểu khác của mấy nhà khoa học vũ trụ vậy...

Đẹp quá!
Cái bông sen của ông bạn VIENQUANG6 tặng ông bạn BÌNH ĐẲNG GIÁC rất là đẹp!
À này ông bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ, ông có thấy bông sen trên không? Vậy ông hãy tập hóa thân ngay bây giờ mà chiu vô bông sen ấy mà ngồi niệm Phật thì may ra sau khi sinh tử đến mang ông lên trên kia mới chiu vô bông sen chờ sẳn ông trước mới được chứ! Bây giờ không thực tập chỉ e sau này bỡ ngỡ phải không ông bạn? hi hi hi
Vì ở đời, ở trường học làm gì cũng cần học lý thuyết trước, sau đó thì thực hành...nếu không thực hành trước cho tinh cho thuần thục thì sau này ra cuộc sống ứng dụng được đây!

Tôi nghe nói ở trên kia muốn ăn gì có đó, toàn là vàng bạc lưu ly hỗ phách lót đường...mỗi người sống trong một bông sen báo...chim ca vượn hót ra tiếng thuyết pháp...

Mà hình như ở đời này nè ( VIỆT NAM, nay là năm 2017) ăn cũng tốn tiền, ngủ cũng tốn tiền, tiêu tiểu cũng tốn tiền giấy vệ sinh...lên diễn đàn này cũng tốn tiền wifi, đến khi chết cũng tốn tiền hòm gương, đám tiệc hà tiện gì cũng đôi ba chục triệu một cái đám tang đó ông bạn ạ.

Rồi tôi cũng thấy mấy nhà khoa học bay lên vũ trụ kia...mỗi phi thuyền cả bạc tỉ đô la, chất liệu toàn là kim loại quý chịu nhiệt chịu áp suất cực cao nếu không khi bay lên đó cái phi thuyền nó vỡ nát ra sao! Bộ đồ cho phi hành gia bước ra ngoài không gian nghe nói cũng năm ba trăm triệu đồng! ghê quá, tốn kém quá...

Vậy nếu giả sử tôi cũng thích cái cõi TÂY PHƯƠNG kia, giả sử ngay bây giờ tôi chết và niệm được 10 tiếng phật, thì tôi hỏi các bạn, hỏi ông bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ chứ cái gì của tôi được tiếp rước lên TÂY PHƯƠNG?

Dạ! cái thân thịt thúi 55 kg tôi đã tim ngừng đập, người lạnh dờn, máu đặc lại , da tím tái thấy cái thây ma tôi nằm đó thật là sợ ma cho mà coi! hi hi hi...
Và cái biết suy nghĩ, cái kiến thức tôi học được ở trường đời ở kinh điển, hay ở diễn đàn này cũng bay đi mất tiêu rồi?
Vậy, cái tôi là cái gì đâu? tôi bây giờ là gì nào? cái xác chết? cái suy nghĩ ý thức chết? hay cái chân tâm, cái tâm? nó đâu?

Vậy cho hỏi: cái gì của mình đi với PHật A DI ĐÀ rước? rước là rước cái chi ngoài xác chết, suy nghĩ chết!?
Chả lẽ là cái HỒN PHÁCH được rước đi?
Mà hình như trong phật giáo không có quan niệm hồn phách ạ, có phải không các bạn trong ĐẠO PHẬT? tôi là ngoại đạo nên không rành việc này.
Ủa vậy còn cái gì ngoài xác chết và suy nghĩ phiền não chết này ra đâu mà đi với PHẬT A DI ĐÀ? kỳ thật, khó hiểu thật!
Không lẽ PHật lại hóa phép làm sống lại xác chết và khôi phục trí nhớ, rồi rước lên trên kia để xác trần này tu hành tiếp dứt sạch tham sân si?
Mà cũng không phải vậy, vì nếu lấy TAM PHÁP ẤN (các bạn trong đạo PHẬT rành hơn tôi mà!) để nói thì cái xác này không thể được hóa phép sống lại đâu! vì như thế là trái tự nhiên trái tam pháp ấn rồi! phải không các bạn hi hi hi?

VẬY ÔNG VÔ NHẤT BẤT NHỊ ( hay bất kỳ ai tu tịnh độ) hãy rán tìm xem trong thân các bạn khi còn sống đây này, có còn 1 cái gì ngoài THÂN THỊT THÚI THÚI NÀY, SUY NGHĨ NÀY có thể về trên kia đây? nếu các bạn tìm ra tức ngộ nhập được diệu pháp TỊNH ĐỘ!
Muốn tìm ra được cứ việc tin tấn pháp tịnh độ phật nói không sai, phật không gạt bạn, nhưng tại mình hiểu không tới dụng ý của ngài, không thể lấy trí phàm mà so lường được...ai đó nói thế.

Vậy MUỐN VỀ TÂY PHƯƠNG, TRƯỚC HÃY TÌM RA CÁI THÂN VĨNH CỬU BẤT DIỆT Ở NAM ĐÔNG PHƯƠNG NÀY ĐÃ!
Tất cả người học phật đều phải tìm ra cái thân này của chính mình, không thể dùng ké cái thân của ai khác. Mà muốn tìm ra cái thân bất diệt gì đó, trước hết phải thâm nhập được yếu chỉ của pháp môn đó. Mà khi đã thâm nhập được diệu ý của pháp môn đó rồi thì các pháp môn còn lại cũng sẽ hiểu ra ngay, pháp tu gì cũng mục đích quày đầu vào TÂM! NIỆM PHẬT CŨNG TỪ TÂM MÀ NIỆM. ( nếu cắt lấy cái miệng để lên bàn thì hỏi cái miệng nó niệm được chăng!, nếu cắt lấy cái suy nghĩ để trên bàn (người thực vật bị đụng xe chẳng hạng) cũng không niệm phật được, vậy còn có 1 cái nữa nó niệm phật rồi! hi hihi ...NÓ LÀ CÁI GÌ ? ĐẤY THẬT SỰ MỚI LÀ DIỆU Ý CỦA PHÁP TU TỊNH ĐỘ! Mình không tự tịnh được, ai tịnh được cho mình đây?Ủa mà, khi còn sống không nhận ra cái chân tâm, không phát huy được sức mạnh năng lượng siêu việt của nó thì khi chết làm sao mà phát huy được đây?
Ủa mà, nếu giả sư ngay khi tôi còn sống, tôi niệm phật mà THÀNH PHẬT vậy sau khi tôi chết thì cái phật tôi đi đâu? có được PHẬT A DI ĐÀ rước về TÂY PHƯƠNG không?
Mà nếu tôi đã thành phật rồi, thì có còn về tây phương tu nữa chăng? dạ chắc không cần nữa ạ.

Vậy, mình niệm phật cũng có khả năng thành phật ngay tại thế gian này mà, cớ sao cứ chần chừ cứ đợi đến chết mới tu tiếp, sao không hành trì gia công ngay bây giờ?
Mà biết đâu đời nay (2017) hay chết bất đắc kỳ tử, biết đâu chết một cái đùng! thì tâm trí đâu mà nhớ 10 câu lục tự!

Hơn nữa, tôi nghĩ nếu mình hiện kiếp không phát huy được năng lượng tâm siêu việt (hào quang) thì khó mà có cái gì làm áo bảo vệ để bay lên cõi tây phương kia, hay bay lên sao hỏa mặt trời , nếu không có lớp áo hào quang bảo vệ chỉ e thành con khô chết cháy...

VẬY NÊN MUỐN LÊN TÂY PHƯƠNG, VIỆC ĐẦU TIÊN THEO MẮT NHẬM TÔI THÌ PHẢI NIỆM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT RIẾT LÊN niệm chừng nào ta tìm được nguồn năng lượng tâm mở ra, thì khi ấy đi tây phương liền!
Nhà khoa học họ lo chế tạo phi thuyền, còn người tu tịnh độ họ lo chế tạo TÂM THUYỀN, HÀO QUANG THUYỀN...
Nếu không chế tạo được TÂM THUYỀN, HÀO QUANG THUYỀN thì đi tây phương chưa được ạ!
Mà này, khi lên tây phương trên kia ÔNG VÔ NHẤT BẤT NHỊ có cho tôi có dang đi cùng không? hi hi hi
Chả nhẽ đi một mình, ích kỷ vậy! ...mà nếu ích kỷ thì hình như...hình như trái với từ bi hỷ xả của nhà phật à nha...chả lẽ ta no mà người đói ta vui chăng!
chả lẽ ta đúng đường mà người lạc lối ta đành ngó lơ chăng???!!!

Hi hi hi
Lời thật hay mất lòng, lời nhãm nhí như tôi chắc làm các bạn đọc cười vỡ bụng...hi hi hi
Hãy mĩm cười với tôi đi chứ, ông bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ và các bạn gần xa thân mến!
Chúng ta hãy...hãy tự chế tạo cho riêng mình một phi thuyền TÂM, hào quang TÂM để làm phi thuyền bay lên tây phương, hay lên vũ trụ thiên hà này nha!
Nếu không chế được chắc ở dưới đất hoài thôi...
Ai biết phương pháp chế tạo cũng nên chỉ cho người làm sai phương pháp nhá!
...
Thôi, viết hoài...có dính dáng gì đến cái ẤY đâu! càng viết càng xa...càng xa phi thuyền TÂY PHƯƠNG, phi tHUYỀN TÂM!
Dạ! xin phép các bạn, tôi đi nhá!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
chào huynh, huynh thử chiêm nghiệm câu này '' Phật pháp tại thế gian,chẳng rời thế gian giác. lìa thế tìm bồ đề cũng như tìm sừng thỏ ''
Vnbn hiểu việc đó. Nhưng vãng sanh và tu học tại Cực Lạc thì không mâu thuẩn với nguyên tắc đó. Vãng sanh cực lạc để phát triển trí tuệ thông qua duyên lành, thân cận các Đại Bồ tát và Đức Phật A Di Đà cùng chư Phật mười phương.

Ở đâu có pháp tướng thì nơi đó giác ngộ được hết. Cực lạc là thế giới với các tướng thiện lành hiện hữu, còn các pháp xấu thì chỉ thấy gián tiếp khi dùng thiên nhãn thông quán xét ta bà.

Khi đủ năng lực tự tại với pháp tướng (nhập lý bất nhị, tùy ý sanh thân, vô ngại sanh tử) thì được phân ra làm hai luồng. Luồng thứ nhất không có duyên sâu nặng với các cõi khổ thì tiếp tục cứu cánh lên Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ tát. Luồng thứ hai có nhiều duyên sâu nặng với các cõi khổ mà lập nguyện xông pha các thế giới giúp đở chúng sanh vào Phật đạo, tâm họ vững như cây đại thụ mặc cho mưa to gió lớn của mọi thế giới.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,558
Điểm tương tác
512
Điểm
113
hi hi hi
Tôi lại có bạn ngoại đạo là TÀO THÁO rồi...
Kỳ lạ thật, sao tôi lại suy nghĩ chả khác gì ông TÀO THÁO nói, nay định vào đây viết một bài cho vui ai ngờ cái ông TÀO đã viết hết rồi...thiệt là ngoại đạo kỳ thật nha .
Thôi thì mình viết kiểu khác của mấy nhà khoa học vũ trụ vậy...

Đẹp quá!
Cái bông sen của ông bạn VIENQUANG6 tặng ông bạn BÌNH ĐẲNG GIÁC rất là đẹp!
À này ông bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ, ông có thấy bông sen trên không? Vậy ông hãy tập hóa thân ngay bây giờ mà chiu vô bông sen ấy mà ngồi niệm Phật thì may ra sau khi sinh tử đến mang ông lên trên kia mới chiu vô bông sen chờ sẳn ông trước mới được chứ! Bây giờ không thực tập chỉ e sau này bỡ ngỡ phải không ông bạn? hi hi hi
Vì ở đời, ở trường học làm gì cũng cần học lý thuyết trước, sau đó thì thực hành...nếu không thực hành trước cho tinh cho thuần thục thì sau này ra cuộc sống ứng dụng được đây!

Tôi nghe nói ở trên kia muốn ăn gì có đó, toàn là vàng bạc lưu ly hỗ phách lót đường...mỗi người sống trong một bông sen báo...chim ca vượn hót ra tiếng thuyết pháp...

Mà hình như ở đời này nè ( VIỆT NAM, nay là năm 2017) ăn cũng tốn tiền, ngủ cũng tốn tiền, tiêu tiểu cũng tốn tiền giấy vệ sinh...lên diễn đàn này cũng tốn tiền wifi, đến khi chết cũng tốn tiền hòm gương, đám tiệc hà tiện gì cũng đôi ba chục triệu một cái đám tang đó ông bạn ạ.

Rồi tôi cũng thấy mấy nhà khoa học bay lên vũ trụ kia...mỗi phi thuyền cả bạc tỉ đô la, chất liệu toàn là kim loại quý chịu nhiệt chịu áp suất cực cao nếu không khi bay lên đó cái phi thuyền nó vỡ nát ra sao! Bộ đồ cho phi hành gia bước ra ngoài không gian nghe nói cũng năm ba trăm triệu đồng! ghê quá, tốn kém quá...

Vậy nếu giả sử tôi cũng thích cái cõi TÂY PHƯƠNG kia, giả sử ngay bây giờ tôi chết và niệm được 10 tiếng phật, thì tôi hỏi các bạn, hỏi ông bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ chứ cái gì của tôi được tiếp rước lên TÂY PHƯƠNG?

Dạ! cái thân thịt thúi 55 kg tôi đã tim ngừng đập, người lạnh dờn, máu đặc lại , da tím tái thấy cái thây ma tôi nằm đó thật là sợ ma cho mà coi! hi hi hi...
Và cái biết suy nghĩ, cái kiến thức tôi học được ở trường đời ở kinh điển, hay ở diễn đàn này cũng bay đi mất tiêu rồi?
Vậy, cái tôi là cái gì đâu? tôi bây giờ là gì nào? cái xác chết? cái suy nghĩ ý thức chết? hay cái chân tâm, cái tâm? nó đâu?

Ủa mà, khi còn sống không nhận ra cái chân tâm, không phát huy được sức mạnh năng lượng siêu việt của nó thì khi chết làm sao mà phát huy được đây?
Ủa mà, nếu giả sư ngay khi tôi còn sống, tôi niệm phật mà THÀNH PHẬT vậy sau khi tôi chết thì cái phật tôi đi đâu? có được PHẬT A DI ĐÀ rước về TÂY PHƯƠNG không?
Mà nếu tôi đã thành phật rồi, thì có còn về tây phương tu nữa chăng? dạ chắc không cần nữa ạ.

Vậy, mình niệm phật cũng có khả năng thành phật ngay tại thế gian này mà, cớ sao cứ chần chừ cứ đợi đến chết mới tu tiếp, sao không hành trì gia công ngay bây giờ?
Mà biết đâu đời nay (2017) hay chết bất đắc kỳ tử, biết đâu chết một cái đùng! thì tâm trí đâu mà nhớ 10 câu lục tự!

Hơn nữa, tôi nghĩ nếu mình hiện kiếp không phát huy được năng lượng tâm siêu việt (hào quang) thì khó mà có cái gì làm áo bảo vệ để bay lên cõi tây phương kia, hay bay lên sao hỏa mặt trời , nếu không có lớp áo hào quang bảo vệ chỉ e thành con khô chết cháy...

VẬY NÊN MUỐN LÊN TÂY PHƯƠNG, VIỆC ĐẦU TIÊN THEO MẮT NHẬM TÔI THÌ PHẢI NIỆM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT RIẾT LÊN niệm chừng nào ta tìm được nguồn năng lượng tâm mở ra, thì khi ấy đi tây phương liền!

Nhà khoa học họ lo chế tạo phi thuyền, còn người tu tịnh độ họ lo chế tạo TÂM THUYỀN, HÀO QUANG THUYỀN...
Nếu không chế tạo được TÂM THUYỀN, HÀO QUANG THUYỀN thì đi tây phương chưa được ạ!
Mà này, khi lên tây phương trên kia ÔNG VÔ NHẤT BẤT NHỊ có cho tôi có dang đi cùng không? hi hi hi
Chả nhẽ đi một mình, ích kỷ vậy! ...mà nếu ích kỷ thì hình như...hình như trái với từ bi hỷ xả của nhà phật à nha...chả lẽ ta no mà người đói ta vui chăng!
chả lẽ ta đúng đường mà người lạc lối ta đành ngó lơ chăng???!!!

Hi hi hi
Lời thật hay mất lòng, lời nhãm nhí như tôi chắc làm các bạn đọc cười vỡ bụng...hi hi hi
Hãy mĩm cười với tôi đi chứ, ông bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ và các bạn gần xa thân mến!
Chúng ta hãy...hãy tự chế tạo cho riêng mình một phi thuyền TÂM, hào quang TÂM để làm phi thuyền bay lên tây phương, hay lên vũ trụ thiên hà này nha!
Nếu không chế được chắc ở dưới đất hoài thôi...
Ai biết phương pháp chế tạo cũng nên chỉ cho người làm sai phương pháp nhá!
...
Thôi, viết hoài...có dính dáng gì đến cái ẤY đâu! càng viết càng xa...càng xa phi thuyền TÂY PHƯƠNG, phi tHUYỀN TÂM!
Dạ! xin phép các bạn, tôi đi nhá!
Chào ông bạn nhậm mắt,

Cái chỗ ông nghĩ màu đỏ, đó là pháp môn tự lực niệm Phật, chẳng phải tha lực niệm Phật.

Tâm tánh trùm khắp, nếu có thể tự lực niệm Phật nhận ra lý này ngay tại cõi Ta Bà thì ngộ được cái lý "Tự tánh Di Đà - Duy tâm Tịnh Độ"; Tịnh độ Tông gọi đây là "niệm Phật đạt lý nhất tâm bất loạn"; đối với hàng Thượng căn thì 1 đời có thể nhờ đó mà lợi ích; còn đối với hàng trung hạ thì tuyệt nhiên chẳng có phần tại hiện tiền kiếp này. Tại sao ?

Bởi muốn sanh về Tịnh độ tự tâm nên chẳng phát nguyện cầu sanh Cực Lạc, do chẳng phát nguyện cầu sanh nên chẳng tương ưng với bổn nguyện của Phật A Di Đà, chẳng thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

*/ Bây giờ lại hỏi: chỗ dụng tâm của ông đã tới đâu rồi ? Đã thấu rõ ngũ uẩn giai không, năm ấm chẳng thật, tùy ý sinh thân được chưa ?

Nếu chưa được thì với việc vãng sanh mà không phát nguyện cầu sanh, không nương nhờ tha lực Phật A Di Đà tiếp dẫn cũng chỉ là chuyện huyễn mộng mơ hồ mà thôi !

Đừng hỏi tại sao ở Cực Lạc không cần kiếm tiền mà vẫn sống được, ta lại hỏi ông, vì sao phải sinh về Ta Bà để mà kiếm tiền mới có thể sống được, ông đáp được chăng ?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Mạc cái đầu mi thì có. Mi vọng khởi mạc với không mạc, tự mình không rõ biết, cứ nghe theo cái bọn lừa đảo xúi bậy, rồi bày đặt phước đức thời nay chỉ có công phu tu hành cầu vãng sanh tịnh độ, bằng cách bố thí cũng dường cho bọn lừa đảo , bỏ hết công ăn việc làm suốt ngày cầu siêu, giải hạn. nhìn đâu cũng thấy vong linh...... mê muội đến nỗi không còn phân biệt hay dở tốt xấu, nên hay không nên làm.....
ta nói cho ngươi rõ , chỉ mỗi cái tên đăng nhập TamTâmVôHữuĐắc là đã đủ chứng minh ngươi là loài ếch mắc câu ba ngạnh mà cứ tưởng mình là cá kình lướt sóng biển khơi ha ha ha ha ha......
Chớ có lôi ta ra mà bêu xấu nhé . ta nói trước; ta là ngoại đạo , xấu xa bẩn thỉu nói càn nói bừa, nói thô tục, đặc biệt là thằng nào mà có vẻ lừa đảo, lếu láo nói quàng xiên, xuyên tạc ý ông Thích Ca
mà lồng cái bụng cá mương cá mái, đeo kính đổi màu, rồi nói cầu vồng nhiều sắc ha ha ha ha ha ha là ta ha ha ha ha...... cà khịa cho vui ha ha ha ha ha ha......
Còn là phàm phu mà bạn biết hết ý Phật rồi sao? Chẳng qua toàn là ý và thức biết từ bạn.
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28

1. Cõi nước thanh tịnh tuyệt đối mà bạn nói thì đó bản chất vốn có của tâm -pháp, vốn không hình tướng biền biệt mọi tư duy lý luận. Nó không là thế giới nào cả mà là bản chất của mọi thế giới, dù là ta bà, cực lạc hay bất kì thế giới nào đi nữa cũng đồng pháp tánh thanh tịnh như thế. Do đó, bất kì một chúng sanh nào giác ngộ pháp tánh một thế giới thì giác ngộ pháp tánh mọi thế giới.

Ta bà và cực lạc, cũng như mọi thế giới đều là hiện hữu tương đối, do các nhân duyên hội tụ mà thành, biến đổi và diệt. Như vậy, bản chất mọi thế giới đều đồng, rốt ráo đều không, nhưng do hiện hữu là tương đối nên nhân duyên thành ra các đặc điểm sai biệt bởi các loại tâm thức sai biệt.

Bởi chúng sanh đối pháp khởi tâm phân biệt thành hai thái cực nên phải chịu tác động không giống nhau từ mỗi thế giới. Với ta bà này, thiện - ác đều đồng trổ quả, nếu tâm chúng sanh còn bám víu thì còn luân hồi, có thể rất nhiều đời sống. Phải gặp minh sư hoặc Phật Pháp khởi tâm tu hành nghiêm túc và đạt đến tối thiểu là nhập lưu dòng pháp giải thoát thì mới nắm chắc sự giải thoát. Ngoài đó ra không thể nói trước được điều gì.

Thế giới cực lạc cũng là thế giới tương đối nhưng tác động đến tâm chúng sanh theo một cách khác: do đặc tính hội tụ mọi duyên lành nên các nhân ác, tham luyến hưởng thụ không có chỗ để trổ ra quả báo, chỉ có nhân tu học mới được trổ quả. Người vãng sanh cực lạc đều có nhân tu dù là nông cạn nhưng do đặc tính đó nên đều thành tựu rốt ráo, không thụt lùi. Nhân bồ đề chắc chắn thành tựu Phật quả - chứng đại nnuiết bàn thanh tịnh tuyệt đối.

2. Mọi đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni tuy gần Phật cách mấy đi nữa nhưng do họ sống trong tà bà thế giới. Nhưng đã phân tích ở trên, phải tu học tối thiểu nhập lưu dòng Thánh mới chắc, nếu không thì khó tránh khỏi sự lôi kéo của nghiệp đã tạo mà mãi luân hồi.

Tu ở Cực Lạc thì không bị sự lôi kéo của nghiệp luân hồi, cứ tu nãi đến thành tựu giải thoát như ý thì thôi và không phải luân hồi nhiều đời. Chỉ một đời tại cực lạc.

E hèm !
Giờ ta nói thế này nhé. có phải người muốn sanh lên Tây Phương Cực Lạc cũng phải bắt đầu từ cõi mặt đất này ?
Cứ cho là cõi Tây Phương là nơi lành mát cho mọi người đã đến được đó là yên cái bụng ( bất thối chuyển, sớm muộn chi rồi cũng thành Phật ).
Nhưng nên nhớ rằng, hòn gạch đầu tiên là cõi mặt đất ( Ta Bà ) nói cho mới một tí cho nó sang ha ha ha ha ha... nếu không làm được, thì lên Tây Phương bằng cách nào?
Vậy ta so sánh một chút. Tại thời Đức Phật cùng với một tăng đoàn thanh tịnh toàn là bậc thánh , vậy mà con cháu còn chẳng học được cách giải thoát giác ngộ. cứ cho là chỉ ngang với cái gọi là nhất tâm bất loạn chi đó đi, còn chẳng xong.
Lại nữa, thời Đức Phật còn tại thế , chẳng có ai nói là có người theo Tịnh Độ rồi được vãng sanh cả.
hay là khi Phật đang giáo hóa thì ông Di Đà đang ngủ. chỉ khi nào ông Thích Ca ra đi thì ông Di Đà mới thức để giáo hóa....
Nay ta hỏi ông Vô - Nhất thế này.
thời Đức Phật còn chẳng làm cho A Nan chứng đạo được, vậy thời nay , ông có thể dạy cho những người theo ông mà có thể đến được Tây Phương Cực Lạc để chẳng thối lui mà tu thành Phật phải không?
Giờ tôi hỏi lại ông một câu là .
Thành Phật là thành cái gì ,
tại sao lại phải thành Phật cho bằng được mà lại không thể làm chúng sanh như bây giờ , chẳng hạn một chúng sanh như ông, nói pháp như mây như mưa, hiểu biết tận Tây Phương Cực Lạc có những cái chi , ăn uống sinh sống ra sao , thành Phật thế nào, mà hằng đêm vẫn được ôm mẹ đĩ, bật máy điều hòa làm vài li Cognac xong ngủ khò khò .... ha ha ha ha ha ha ha.....
Vậy làm chúng sanh như ông thì khác chi tiên thánh mà phải đến cõi gì đó cho nó xa xôi mà phải xa mẹ đĩ lại thêm nhung thêm nhớ có phải là rắc rối không . ha ha ha ha ha ha......
Cứ ở nơi đây mặt đất này mà lái máy bay bà già . thích cafe , hay cà pháp là có ngay, thứ gì máy bay bà già cũng phục vụ nhanh như chớp vậy đến cõi đó làm chi . ha ha ha ha ha ha.....
Chỉ cần ở đây mà đã thế này là đã đủ BẤT THỔI CHUYỂN rồi:
Phàm phu VO-NHAT-BAT-NHI nguyện vãng sanh Cực Lạc để chắc chắn tẩy trừ gốc rễ của mê lầm tạo nghiệp, sau đó độ tận chúng sanh đến bờ giải thoát.
Vậy còn muốn đi đến đâu nữa .ha ha ha ha ha ha....
Chỉ cần ông đừng quan trọng mọi thứ rồi thì nhắm mắt buông tay xong nó về đâu thì về, có đến đâu thì cũng nằm trong hư không này chứ có ra ngoài đâu mà lo . ha ha ha ha ha .....
Ta cũng có một máy bay bà già có khả năng cũng sắp đến được Tây Phương chí đó, ông có muốn đi cùng không ha ha ha ha ha ha......
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
E hèm !
Giờ ta nói thế này nhé. có phải người muốn sanh lên Tây Phương Cực Lạc cũng phải bắt đầu từ cõi mặt đất này ?
Cứ cho là cõi Tây Phương là nơi lành mát cho mọi người đã đến được đó là yên cái bụng ( bất thối chuyển, sớm muộn chi rồi cũng thành Phật ).
Nhưng nên nhớ rằng, hòn gạch đầu tiên là cõi mặt đất ( Ta Bà ) nói cho mới một tí cho nó sang ha ha ha ha ha... nếu không làm được, thì lên Tây Phương bằng cách nào?


Bạn chưa nghiên cứu sâu Tịnh độ pháp. VNBN sẽ nói tiêu chuẩn thấp nhất cho việc vãng sanh. Trước hết là Tín + Nguyện: cần tin tưởng Cực Lạc và Đức A Di Đà như trong Kinh điển đã miêu tả (Kinh A Di Đà) và phát tâm nguyện không cầu danh lợi, không cầu hưởng niềm vui ngũ dục, chỉ cầu vãng sanh Cực Lạc để chắc chắn giải thoát. Kế đến là Hạnh: Nếu không có tạo chi lỗi lầm to tác thì chỉ cần lâm chung cận tử nghiệp duy trì được 10 câu niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật' liên tiếp, còn nếu tội lỗi nhiều thì tin tưởng pháp Bồ Đề (dù chưa phát tâm) và cũng lâm chung duy trì 10 câu niệm như trên.

Nếu một người mà 10 niệm như vậy không làm được thì với Thiền Tông cũng chẳng thể nào thành tựu được gì cả! Vì niệm mà còn chẳng làm được huống gì VÔ NIỆM sao mà làm nổi!

Để trì được 10 niệm lâm chung thì cũng không phải dễ dàng với một người có lòng tin cạn cợt, cũng phải có sự luyện tập. Hoặc là tin cho tới cùng, có lý lẽ chân chánh không gì bẻ gẫy lý lẽ đó, tức nhiên không phải tin mù, cứng đầu. Hoặc là, hằng ngày luyện tập cho thật là thuần thục, đối duyên, thuận nghịch đều niệm Phật, lâu dần tạo một thói quen trong tâm, hễ duyên gì xuất hiện cũng niệm Phật, nên lúc cận tử nghiệp như quán tính từ lâu nay mà trì được 10 niệm rất dễ dàng.


Vậy ta so sánh một chút. Tại thời Đức Phật chẳng , một tănng đoàn thanh tịnh toàn là bậc thánh , vậy mà con cháu còn chẳng học được cách giải thoát giác ngộ. cứ cho là chỉ ngang với cái gọi là nhất tâm bất loạn chi đó đi, còn chẳng xong.
mà thời Đức Phật còn tại thế , chẳng có ai nói là có người theo Tịnh Độ rồi được vãng sanh cả.
hay là khi Phật đang giáo hóa thì ông Di Đà đang ngủ. chỉ khi nào ông Thích Ca ra đi thì ông Di Đà mới thức để giáo hóa....
Chỉnh đốn với bạn là: Đức Phật A Di Đà thành Phật trước Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, vào thời điểm giảng Kinh A Di Đà thì đã trãi qua 11 kiếp. Nhưng không phải thành Phật ở tà bà này đâu, mà tại thế giới Cực Lạc, các Kinh điển liên quan có nói rõ ràng rồi. Cho bạn biết thêm, thật ra lúc Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni còn hành Bồ tát đạo, ngày thấy rằng nhiều vị Phật đều lập nguyện kiến tạo thế giới Tịnh Độ mà trong tương lai (so với thời điểm của Ngài hành đạo lúc đó) chưa có ai tình nguyện thành Phật cõi ta bà, nên Ngài đã xung phong phát nguyện hành đạo trong ta bà cho khi thành Phật để giáo hóa chúng sanh đáng thương trong cõi uế trượt này. Chư Phật bình đẳng tánh trí nhưng Hạnh không đồng là vậy.

Phật tùy theo nhân duyên để giáo hóa, phải đúng thời Ngài mới tuyên pháp. Tịnh Độ là pháp tu sau cùng mà Ngài tuyên dạy, phải tuyên các pháp Thiền, Mật trước rồi mới tuyên pháp Tịnh Độ. Vả lại với những người không tin thế giới xa xôi, tuyên pháp Tịnh độ với họ có ích gì.


Nay ta hỏi ông Vô - Nhất thế này.
thời Đức Phật còn chẳng làm cho A Nan chứng đạo được, vậy thời nay , ông có thể dạy cho những người theo ông mà có thể đến được Tây Phương Cực Lạc để chẳng thối lui mà tu thành Phật phải không?
Thời Phật tại thế, Ngài A NAN cũng đã chứng Sơ quả rồi. Dù chưa chứng A LA HÁN nhưng chắc chắn sẽ chứng dù Phật nhập Niết Bàn.
Nhưng do A NAN có vai trò rất đặc biệt, nếu không chứng A LA HÁN thì không đủ tư cách trong việc kết tập lời Phật dạy thành Kinh điển. Vì thế ngay khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài A NAN không ngừng tu tập để chứng A LA HÁN quả.

VNBN đã nói rõ ràng đặc điểm của thế Cực Lạc ở phần trước rồi. Thế Giới Cực Lạc chỉ có tu tập chứ không có việc khác, từ cành cây ngọn cỏ, đất nước, ... đều phát ra giáo pháp,... mỗi hoạt động đều là lĩnh hội giáo pháp, vốn chẳng có tâm trì hoãn ỷ lại như ngài A NAN khi gần bên Phật. Tất cả những điều đó là từ 48 đại nguyện kiến tạo nên. Phật A DI Đà đã thành rồi, đồng nghĩa với 48 đại nguyện đã có hiệu lực thi hành, trong đó, nói rõ đầu ra hoặc Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát, hoặc Bồ Tát tự tại mười phương hành đạo như các chư Phật đã từng lập nguyện tâm vững chải kiên cố như cây đại thụ. Một người không tin tưởng 48 đại nguyện (hay rộng hơn là việc lập nguyện của chư Phật kiến tạo thế giới độ chúng sanh) thì tức nhiên cũng sẽ phát ngôn như bạn.


Giờ tôi hỏi lại ông một câu là .
Thành Phật là thành cái gì ,
tại sao lại phải thành Phật cho bằng được mà lại không thể làm chúng sanh như bây giờ , chẳng hạn như ông, nói pháp như mây như mưa, hiểu biết tận Tây Phương Cực Lạc có những cái chi , ăn uống sinh sống ra sao , thành Phật thế nào, mà hằng đêm vẫn được ôm mẹ đĩ bật máy điều hòa làm vài li Cognac xong ngủ khò khò .... ha ha ha ha ha ha ha.....
Vậy làm chúng sanh như ông thì khác chi tiên thánh mà phải đến cõi gì đó cho nó xa xôi mà phải xa mẹ đĩ lại thêm nhung thêm nhớ có phải là rắc rối không . ha ha ha ha ha ha......
Cứ ở nơi đây mặt đất này mà lái máy bay bà già . thích cafe , hay cà pháp là có ngay, thì gì máy bay bà già phục vụ nhanh như chớp vậy đến cõi đó làm chi . ha ha ha ha ha ha.....
Chỉ cần ở đây mà đã thế này là đã đủ BẤT THỔI CHUYỂN rồi:
Phàm phu VO-NHAT-BAT-NHI nguyện vãng sanh Cực Lạc để chắc chắn tẩy trừ gốc rễ của mê lầm tạo nghiệp, sau đó độ tận chúng sanh đến bờ giải thoát.
Vậy còn muốn đi đến đâu nữa .ha ha ha ha ha ha....
Chỉ cần ông đừng quan trọng mọi thứ rồi thì nhắm mắt buông tay xong nó về đâu thì về, có đến đâu thì cũng nằm trong hư không này chứ có ra ngoài đâu mà lo . ha ha ha ha ha .....
Ta cũng có một máy bay bà già cũng sắp đến được Tây Phương chí đó, ông có muốn đi cùng không ha ha ha ha ha ha......
Tâm với pháp làm một, đó là Phật, giác ngộ toàn triệt thấu tỏ mọi nguồn cơn từ LÝ cho tới SỰ, như đức Thích Ca Mâu Ni, Đức A DI Đà, Đức Tỳ Giá Na, Đức Bảo Nhật, Đức Nhiên Đăng,.... vô số chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai. 10 danh hiệu của một vị Phật, bạn có nghe qua không?! Người nào đầy đủ 10 danh hiệu đó thì là Phật, là Như Lai, là Thế Tôn,...

Dưới Phật mà vẫn giải thoát sanh tử là THANH VĂN, DUYÊN GIÁC, BỒ TÁT VÔ SANH. Và dưới nữa các quả dự lưu vào dòng pháp giải thoát (tiểu thừa và đại thừa), tuy chưa giải hoát nhưng sự giải thoát là chắc chắn qua hữu hạn đời sống kiếp sau, hoặc nương tha lực là tự tại vãng sanh.

Ngoài đó ra, đều là phàm phu, không chắc sẽ giải thoát. Tức là những người còn chịu ảnh hưởng của nghiệp quả và cảnh tướng. Kiếp này gặp Phật Pháp để tu nhưng kiếp khác thì không chắc, vì tùy theo nghiệp quả dẫn dắt. Cứ cho rằng họ may mắn, kiếp sau gặp Phật Pháp để tu. Nhưng nếu họ chưa phải là bậc dự lưu, thế là chắc chắn họ phải tái sanh nữa. Rồi tới một kiếp nữa, giả sử họ may mắn cũng gặp Phật Pháp nhưng lại chưa được nhập lưu vào dòng pháp giải thoát, thế là chắc chắn phải tái sanh nữa. Cứ thế cứ thế, há có phải là tái sanh mãi mãi, không có đường ra hay sao!

Còn một người vãng sanh thì một đời tại Cực Lạc thẳng đến giáo pháp tối thượng thừa, viên đốn thành Phật.

Như vậy, một người tu tịnh độ thì ráng tu cho được vãng sanh. Còn người muốn tu ở ta bà thì phải ráng tu cho được nhập lưu vào dự bị giải thoát. Ngoài đó ra, đều là lời nói của kẻ mơ hồ giáo pháp.

 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Bạn chưa nghiên cứu sâu Tịnh độ pháp. VNBN sẽ nói tiêu chuẩn thấp nhất cho việc vãng sanh. Trước hết là Tín + Nguyện: cần tin tưởng Cực Lạc và Đức A Di Đà như trong Kinh điển đã miêu tả (Kinh A Di Đà) và phát tâm nguyện không cầu danh lợi, không cầu hưởng niềm vui ngũ dục, chỉ cầu vãng sanh Cực Lạc để chắc chắn giải thoát. Kế đến là Hạnh: Nếu không có tạo chi lỗi lầm to tác thì chỉ cần lâm chung cận tử nghiệp duy trì được 10 câu niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật' liên tiếp, còn nếu tội lỗi nhiều thì tin tưởng pháp Bồ Đề (dù chưa phát tâm) và cũng lâm chung duy trì 10 câu niệm như trên.

Nếu một người mà 10 niệm như vậy không làm được thì với Thiền Tông cũng chẳng thể nào thành tựu được gì cả! Vì niệm mà còn chẳng làm được huống gì VÔ NIỆM sao mà làm nổi!

Để trì được 10 niệm lâm chung thì cũng không phải dễ dàng với một người có lòng tin cạn cợt, cũng phải có sự luyện tập. Hoặc là tin cho tới cùng, có lý lẽ chân chánh không gì bẻ gẫy lý lẽ đó, tức nhiên không phải tin mù, cứng đầu. Hoặc là, hằng ngày luyện tập cho thật là thuần thục, đối duyên, thuận nghịch đều niệm Phật, lâu dần tạo một thói quen trong tâm, hễ duyên gì xuất hiện cũng niệm Phật, nên lúc cận tử nghiệp như quán tính từ lâu nay mà trì được 10 niệm rất dễ dàng.Chỉnh đốn với bạn là: Đức Phật A Di Đà thành Phật trước Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, vào thời điểm giảng Kinh A Di Đà thì đã trãi qua 11 kiếp. Nhưng không phải thành Phật ở tà bà này đâu, mà tại thế giới Cực Lạc, các Kinh điển liên quan có nói rõ ràng rồi. Cho bạn biết thêm, thật ra lúc Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni còn hành Bồ tát đạo, ngày thấy rằng nhiều vị Phật đều lập nguyện kiến tạo thế giới Tịnh Độ mà trong tương lai (so với thời điểm của Ngài hành đạo lúc đó) chưa có ai tình nguyện thành Phật cõi ta bà, nên Ngài đã xung phong phát nguyện hành đạo trong ta bà cho khi thành Phật để giáo hóa chúng sanh đáng thương trong cõi uế trượt này. Chư Phật bình đẳng tánh trí nhưng Hạnh không đồng là vậy.

Phật tùy theo nhân duyên để giáo hóa, phải đúng thời Ngài mới tuyên pháp. Tịnh Độ là pháp tu sau cùng mà Ngài tuyên dạy, phải tuyên các pháp Thiền, Mật trước rồi mới tuyên pháp Tịnh Độ. Vả lại với những người không tin thế giới xa xôi, tuyên pháp Tịnh độ với họ có ích gì.Thời Phật tại thế, Ngài A NAN cũng đã chứng Sơ quả rồi. Dù chưa chứng A LA HÁN nhưng chắc chắn sẽ chứng dù Phật nhập Niết Bàn.
Nhưng do A NAN có vai trò rất đặc biệt, nếu không chứng A LA HÁN thì không đủ tư cách trong việc kết tập lời Phật dạy thành Kinh điển. Vì thế ngay khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài A NAN không ngừng tu tập để chứng A LA HÁN quả.

VNBN đã nói rõ ràng đặc điểm của thế Cực Lạc ở phần trước rồi. Thế Giới Cực Lạc chỉ có tu tập chứ không có việc khác, từ cành cây ngọn cỏ, đất nước, ... đều phát ra giáo pháp,... mỗi hoạt động đều là lĩnh hội giáo pháp, vốn chẳng có tâm trì hoãn ỷ lại như ngài A NAN khi gần bên Phật. Tất cả những điều đó là từ 48 đại nguyện kiến tạo nên. Phật A DI Đà đã thành rồi, đồng nghĩa với 48 đại nguyện đã có hiệu lực thi hành, trong đó, nói rõ đầu ra hoặc Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát, hoặc Bồ Tát tự tại mười phương hành đạo như các chư Phật đã từng lập nguyện tâm vững chải kiên cố như cây đại thụ. Một người không tin tưởng 48 đại nguyện (hay rộng hơn là việc lập nguyện của chư Phật kiến tạo thế giới độ chúng sanh) thì tức nhiên cũng sẽ phát ngôn như bạn.
Tâm với pháp làm một, đó là Phật, giác ngộ toàn triệt thấu tỏ mọi nguồn cơn từ LÝ cho tới SỰ, như đức Thích Ca Mâu Ni, Đức A DI Đà, Đức Tỳ Giá Na, Đức Bảo Nhật, Đức Nhiên Đăng,.... vô số chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai. 10 danh hiệu của một vị Phật, bạn có nghe qua không?! Người nào đầy đủ 10 danh hiệu đó thì là Phật, là Như Lai, là Thế Tôn,...

Dưới Phật mà vẫn giải thoát sanh tử là THANH VĂN, DUYÊN GIÁC, BỒ TÁT VÔ SANH. Và dưới nữa các quả dự lưu vào dòng pháp giải thoát (tiểu thừa và đại thừa), tuy chưa giải hoát nhưng sự giải thoát là chắc chắn qua hữu hạn đời sống kiếp sau, hoặc nương tha lực là tự tại vãng sanh.

Ngoài đó ra, đều là phàm phu, không chắc sẽ giải thoát. Tức là những người còn chịu ảnh hưởng của nghiệp quả và cảnh tướng. Kiếp này gặp Phật Pháp để tu nhưng kiếp khác thì không chắc, vì tùy theo nghiệp quả dẫn dắt. Cứ cho rằng họ may mắn, kiếp sau gặp Phật Pháp để tu. Nhưng nếu họ chưa phải là bậc dự lưu, thế là chắc chắn họ phải tái sanh nữa. Rồi tới một kiếp nữa, giả sử họ may mắn cũng gặp Phật Pháp nhưng lại chưa được nhập lưu vào dòng pháp giải thoát, thế là chắc chắn phải tái sanh nữa. Cứ thế cứ thế, há có phải là tái sanh mãi mãi, không có đường ra hay sao!

Còn một người vãng sanh thì một đời tại Cực Lạc thẳng đến giáo pháp tối thượng thừa, viên đốn thành Phật.

Như vậy, một người tu tịnh độ thì ráng tu cho được vãng sanh. Còn người muốn tu ở ta bà thì phải ráng tu cho được nhập lưu vào dự bị giải thoát. Ngoài đó ra, đều là lời nói của kẻ mơ hồ giáo pháp.

Híc......
Ông đúng là một tổ ong lớn . ha ha ha ha ha ha.....
Nếu mai ni mà ốm đau phải đi viện, nhớ là đừng dại mà tốn tiền cho thầy thuốc.
Bệnh của ông là nêm chặt quá trong đầu, chẳng có bệnh gì khác.
Ta chỉ hơi gõ một tiếng ngoài thùng mà từng đàn ( hiểu biết ) ong bay vù vù .híc.... ôi ghê quá
Chẳng biết ông học ở vị nào, thầy nào mà lại nhồi nhét cho ông như vậy.
Mà thôi! đây cũng là nghiệp chướng từ thuở nào của ông , ông đành phải chịu.
Chừng nào như kẻ say rượu vấp ngã lộn nhào, rồi ọe hết ra kể cả mật xanh , mật vàng, rồi tỉnh lại , khi đó sẽ tự biết.
hi vọng khi tỉnh rượu thì chớ có mà uống nữa. cái cõi Tây Phương của ông nó xa lạ quá. ta hỏi ông tại sao cái cõi Tây Phương của ông phải chờ cho đến lúc lâm chung mới có thể đến được?
Vậy khi còn mạnh khỏe bất luận là tinh tấn hay đại loại chuyên cần thực hành theo cách ông nói , dù là mới 15 , 17 tuổi vẫn cứ phải chờ đến lúc mạng chung mới về được Tây Phương à?
Nếu mà không phải thì thế nào. cái đoạn này ông phải giải thích cho mọi người nghe coi.
Nếu mà có vãng sanh khi còn khỏe mạnh , vậy thân nơi ta bà mà tâm nơi cực lạc Tây Phương chăng?
Thôi! tôi lại làm khó ông , mà không khéo , ông lại đổ bệnh mà chết là tôi mang tội
Còn nghĩ về câu cuối ông nói là: Như vậy, một người tu tịnh độ thì ráng tu cho được vãng sanh. Còn người muốn tu ở ta bà thì phải ráng tu cho được nhập lưu vào dự bị giải thoát. Ngoài đó ra, đều là lời nói của kẻ mơ hồ giáo pháp.
Vậy thì tội cho cổ nhân nói rằng Pháp thân Phật chẳng miệng nên không biết thuyết pháp , lại cũng chẳng có tai mà ai mà nghe ư?
................................................................................
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên