Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83

Trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật với tối hậu thân Bồ Tát là Thái Tử Tất Đạt Đa, liền ngay trước đó Ngài là Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát.

Như vậy, Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát là Bồ Tát chờ giáng sanh thành Phật nơi thế giới nào đó. Đến bậc này xem như đầy đủ mọi thứ cần thiết cho việc thành Phật, trở về toàn triệt bổn tánh. Chỉ còn chờ thời gian hợp lí hội đủ các duyên để giáng sanh mà thôi.

Tại Cực Lạc mọi hành giả đều tu tập đến bậc Nhất Sanh Bổ Xứ (chỉ trừ những vị có đại nguyện riêng thì được tự tại) dưới sự ấn khả của Đức A Di Đà và hội chúng đông đảo tất cả bậc thượng trí, cùng sự giao thoa với chư Phật mười phương.

Cốt yếu của pháp tu này, bất luận kẻ trí thâm sâu hay người ngu chậm lục, miễn có lòng tin xác đáng và kiên cố đến cùng, nhất tâm chẳng bị lung lay, sẽ được vãng sanh và sau đó do chỉ duyên lành tu tập đưa tới Nhất Sanh Bổ Xứ, hoàn mãn trí tuệ cứu cánh toàn triệt chân như bổn tánh.


 
Last edited:

TamTâmVôHữuĐắc

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
29 Thg 8 2017
Bài viết
177
Điểm tương tác
43
Điểm
28
Ý kiến riêngCốt yếu của pháp tu này, bất luận kẻ trí thâm sâu hay người ngu chậm lục, miễn có lòng tin xác đáng và kiên cố đến cùng, nhất tâm chẳng bị lung lay, sẽ được vãng sanh và sau đó do chỉ duyên lành tu tập đưa tới Nhất Sanh Bổ Xứ, hoàn mãn trí tuệ cứu cánh toàn triệt chân như bổn tánh.


- Theo Pháp môn tịnh độ chuyên tu niệm Phật thì điều kiện vãng sanh cần có ba điều kiện sau:
+ Tín : tức lòng tin, tin có thế giới cực lạc nhưng phải là Chánh tín chứ không mê tín, tức tin có cơ sở là thế giới cực lạc do chính Đức Phật Thích Ca "Vô vấn thuyết" tức không hỏi mà Phật tự thuyết.

+ Nguyện: khi có lòng tin thì hành giã phải phát nguyện sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà vậy nguyện bằng cách nào bằng cách "Hành" tức gọi tên Phật A Di Đà ngày hàng ngày tức là "Hạnh" hay "Hành"

+ Hành: là Niệm 6 chữ hồng danh của đức Giaó chủ ở Tây Phương là Phật A Di Đà.

Ba điều kiện trên là tư lương để hành giã niệm Phật sanh về Cực Lạc nhưng chưa đầy đủ Phải cần có một điều kiện nữa bổ sung tối quan trong là "Nhất tâm" để hiểu nghĩa nhất Tâm này cũng không đơn giản tý nào ví dụ như nhất Tâm ở lời phát nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, hay niệm Phật nhất Tâm bất loạn chưa , Hoặc trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc với trần cảnh bạn có nhất tâm chưa hay còn tham, sân, si. Bạn đã có công đức hay phước đức gì hồi hương về thế giới cực Lạc chưa ..v..v...

Vài lời đóng góp thêm. xin Cám Ơn.
 

connhoemkhong

Registered
Tham gia
16 Thg 7 2014
Bài viết
182
Điểm tương tác
60
Điểm
28
- Theo Pháp môn tịnh độ chuyên tu niệm Phật thì điều kiện vãng sanh cần có ba điều kiện sau:
+ Tín : tức lòng tin, tin có thế giới cực lạc nhưng phải là Chánh tín chứ không mê tín, tức tin có cơ sở là thế giới cực lạc do chính Đức Phật Thích Ca "Vô vấn thuyết" tức không hỏi mà Phật tự thuyết.

+ Nguyện: khi có lòng tin thì hành giã phải phát nguyện sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà vậy nguyện bằng cách nào bằng cách "Hành" tức gọi tên Phật A Di Đà ngày hàng ngày tức là "Hạnh" hay "Hành"

+ Hành: là Niệm 6 chữ hồng danh của đức Giaó chủ ở Tây Phương là Phật A Di Đà.

Ba điều kiện trên là tư lương để hành giã niệm Phật sanh về Cực Lạc nhưng chưa đầy đủ Phải cần có một điều kiện nữa bổ sung tối quan trong là "Nhất tâm" để hiểu nghĩa nhất Tâm này cũng không đơn giản tý nào ví dụ như nhất Tâm ở lời phát nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, hay niệm Phật nhất Tâm bất loạn chưa , Hoặc trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc với trần cảnh bạn có nhất tâm chưa hay còn tham, sân, si. Bạn đã có công đức hay phước đức gì hồi hương về thế giới cực Lạc chưa ..v..v...

Vài lời đóng góp thêm. xin Cám Ơn.
Bạn có tin chắc 100% thực hành theo như bạn viết là sanh về cõi A Di Đà được chứ?
lại nữa ở bài viết : tiến trình của năm uẩn thì

" Trong lúc sống bạn làm toàn điều thiện ăn chay niệm Phật thì hạt giống trong kho chứa A lại Da của bạn toàn là hạt giống Bồ Đề của Phật A Di Đà thì khi chết lúc lâm chung Hạt giống A Di Đà trong kho chứa của bạn tự nhiên chiêu cảm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà rước bạn về thọ sanh trong ao thất bảo thân bạn là hoa Sen ở 9 phẩm : Thượng, Trung, Hạ tùy vào công phu tu tập của bạn, khi về đây rồi bạn hưởng cuộc sống an vui cực lạc vô lượng, vô biên, còn nếu khi sống bạn tạo ra toàn hạt giống ác thì bạn đọa lạc tam đồ ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), còn ác có thiện có tùy tỷ lệ thì 3 cảnh còn lại (người , a tu la và cõi trời)."
Xin được hỏi bạn .Thế nào là Bồ Đề? hay nói chính xác thế là Bồ Đề Tâm?
Khi về thế giới Tây Phương cõi A Di Đà rồi vẫn còn có cái hưởng cuộc sống an vui cực lạc vô lượng, vô biên thật à?
Vậy khi còn có cái niệm tưởng về cái sung sướng ở cõi A Di Đà thì vẫn vãng sanh được sao?
Bạn có thể gom toàn bộ bí kíp về Niệm Phật vãng sanh Tây Phương bằng một câu ngắn gọn dễ hiểu, đúng ý của Phật được không?( không phải ý của bạn mà chọn lọc ý của Phật dạy ).
Cho hỏi , bạn có phải là người của chùa Hoằng Pháp không.
nếu phải mình mở một topic về những bài giảng của chùa Hoằng Pháp ta thảo luận nhé.
bạn nên hỏi sư phụ bạn trước đã. vì vào đây là lò rèn, không phải sắt thép thì chớ vào. ý muốn nói là sẽ không khoan nhượng bằng bất cứ điều kiện nào mà chỉ y cứ theo Phật Pháp.
Hi vọng được sư phụ của bạn tham gia thì càng tốt.
xin được nói trước là mình đã chạm trán với những bài giảng của chùa Hoằng Pháp rồi....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
- Theo Pháp môn tịnh độ chuyên tu niệm Phật thì điều kiện vãng sanh cần có ba điều kiện sau:
+ Tín : tức lòng tin, tin có thế giới cực lạc nhưng phải là Chánh tín chứ không mê tín, tức tin có cơ sở là thế giới cực lạc do chính Đức Phật Thích Ca "Vô vấn thuyết" tức không hỏi mà Phật tự thuyết.

+ Nguyện: khi có lòng tin thì hành giã phải phát nguyện sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà vậy nguyện bằng cách nào bằng cách "Hành" tức gọi tên Phật A Di Đà ngày hàng ngày tức là "Hạnh" hay "Hành"

+ Hành: là Niệm 6 chữ hồng danh của đức Giaó chủ ở Tây Phương là Phật A Di Đà.

Ba điều kiện trên là tư lương để hành giã niệm Phật sanh về Cực Lạc nhưng chưa đầy đủ Phải cần có một điều kiện nữa bổ sung tối quan trong là "Nhất tâm" để hiểu nghĩa nhất Tâm này cũng không đơn giản tý nào ví dụ như nhất Tâm ở lời phát nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, hay niệm Phật nhất Tâm bất loạn chưa , Hoặc trong cuộc sống hàng ngày tiếp xúc với trần cảnh bạn có nhất tâm chưa hay còn tham, sân, si. Bạn đã có công đức hay phước đức gì hồi hương về thế giới cực Lạc chưa ..v..v...

Vài lời đóng góp thêm. xin Cám Ơn.
Cám ơn bạn đã tranh luận.
Cốt yếu của pháp vãng sanh này là lòng tin, tin cho rõ ắt sẽ nguyện và thực hành.Không cần gì thêm, thấu tột chữ Tin thì biết phải làm sao!

Bổn nguyện Đức A Di Đà nhằm hóa độ phàm phu, trước vãng sanh, sau hoàn mãn trí tuệ liễu tri và thực chứng. Còn cho rằng phải đoạn hết tham sân si mới vãng sanh thì yêu cầu quá cao, vì đó ít nhất cũng từ A La Hán trở lên, đủ sức ra ba cõi, cần gì tha lực?! Trong 9 phẩm vãng sanh cũng không đòi hỏi như thế. Đúng là ý kiến riêng mà bạn tự đặt ra vậy. Nói thẳng ra là bạn chưa nắm vững đường lối của pháp tịnh độ này.
 

TamTâmVôHữuĐắc

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
29 Thg 8 2017
Bài viết
177
Điểm tương tác
43
Điểm
28
Trả lời trích dẫn

Bạn có tin chắc 100% thực hành theo như bạn viết là sanh về cõi A Di Đà được chứ?
lại nữa ở bài viết : tiến trình của năm uẩn thì

" Trong lúc sống bạn làm toàn điều thiện ăn chay niệm Phật thì hạt giống trong kho chứa A lại Da của bạn toàn là hạt giống Bồ Đề của Phật A Di Đà thì khi chết lúc lâm chung Hạt giống A Di Đà trong kho chứa của bạn tự nhiên chiêu cảm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà rước bạn về thọ sanh trong ao thất bảo thân bạn là hoa Sen ở 9 phẩm : Thượng, Trung, Hạ tùy vào công phu tu tập của bạn, khi về đây rồi bạn hưởng cuộc sống an vui cực lạc vô lượng, vô biên, còn nếu khi sống bạn tạo ra toàn hạt giống ác thì bạn đọa lạc tam đồ ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), còn ác có thiện có tùy tỷ lệ thì 3 cảnh còn lại (người , a tu la và cõi trời)."
Xin được hỏi bạn .Thế nào là Bồ Đề? hay nói chính xác thế là Bồ Đề Tâm?
Khi về thế giới Tây Phương cõi A Di Đà rồi vẫn còn có cái hưởng cuộc sống an vui cực lạc vô lượng, vô biên thật à?
Vậy khi còn có cái niệm tưởng về cái sung sướng ở cõi A Di Đà thì vẫn vãng sanh được sao?
Bạn có thể gom toàn bộ bí kíp về Niệm Phật vãng sanh Tây Phương bằng một câu ngắn gọn dễ hiểu, đúng ý của Phật được không?( không phải ý của bạn mà chọn lọc ý của Phật dạy ).
Cho hỏi , bạn có phải là người của chùa Hoằng Pháp không.
nếu phải mình mở một topic về những bài giảng của chùa Hoằng Pháp ta thảo luận nhé.
bạn nên hỏi sư phụ bạn trước đã. vì vào đây là lò rèn, không phải sắt thép thì chớ vào. ý muốn nói là sẽ không khoan nhượng bằng bất cứ điều kiện nào mà chỉ y cứ theo Phật Pháp.
Hi vọng được sư phụ của bạn tham gia thì càng tốt.
xin được nói trước là mình đã chạm trán với những bài giảng của chùa Hoằng Pháp rồi....
1- Thứ nhất : Bạn có tin chắc 100% thực hành theo như bạn viết là sanh về cõi A Di Đà được chứ?
Về vấn đề này mình không đảm bảo vì Nhân duyên mõi người mỗi khác vì " Ai ăn nấy no, ai tu thì tự đắc" vì tôi cũng phàm phu và cũng nhờ Minh Sư chỉ Điểm còn về Cực Lạc hay không là do Phước báo nhân duyên của mõi người tu chứng chứ tôi không là Phật không có Tha tâm thông và Túc mạng thông làm sao biết được tâm và số mệnh của mõi người mà bảo là chắc hay không chắc mà còn lại 100% nữa, ngay cả những bậc Minh Sư có căn tu có chứng đắt còn chưa dám nói thì làm sao bạn hỏi phàm phu như tôi.

2- Thứ 2 : Xin được hỏi bạn .Thế nào là Bồ Đề? hay nói chính xác thế là Bồ Đề Tâm?
Theo tôi Bồ Đề tức là "Giác Ngộ" vì Khi Đức Phật ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới cây ở Việt Nam thì gọi là "Cây Đa" còn ở Ấn Độ thì gọi là Cây "Thất Bát La" mà chứng ngộ Tam Minh và Lục Thông thành bật Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác tức Thành Phật nên ngài Đặt tên cho Cây Thất Bác La này là Cây Bồ Đề tức là Cây Giác ngộ. Còn Bồ Đề tâm là tâm giác ngộ khi đem tâm giác ngộ Bồ đề của mình hay của Phật mà giáo hóa chúng sanh để chúng sanh giác ngộ theo thì gọi là "Giác tha".

3- Thứ 3 : Khi về thế giới Tây Phương cõi A Di Đà rồi vẫn còn có cái hưởng cuộc sống an vui cực lạc vô lượng, vô biên thật à? Vậy khi còn có cái niệm tưởng về cái sung sướng ở cõi A Di Đà thì vẫn vãng sanh được sao?
Câu này xin trả lời Bạn là ý tưởng "hưởng cuộc sống an vui cực lạc vô lượng, vô biên" ở đây là khi về cảnh giới Tây Phương đoạn được sanh tử luân hồi tức đoạn được phiền não thì Tâm của ta bị cảm ứng với tâm của các vị Thiện tri thức hưởng niềm an vui nới tâm khi được nghe tiếng thiết Pháp vi diệu của cây cói và chim (Ca lăng tầng già, cộng mạng, khổng tước, oanh vũ) hót thiết pháp do Đức Phật A Di Đà hóa ra thiết pháp để hóa độ chúng sanh, tức là niềm vui an lạc ở nơi tâm ví như ta ngồi thiền chứng sơ quả tu đà hoàn là : Ly dục sanh hỷ lạc. Tức lìa xa các dục thô thiển ở thế gian mà chứng sự an lạc trong nội tâm, Bạn không thể đem cái vui thú dục lạc ở thế gian uế độ mà so sánh với niềm vui nơi tâm của cảnh cực Lạc Tịnh Độ được.

4- Thứ 4 : Cho hỏi , bạn có phải là người của chùa Hoằng Pháp không.
Xin thưa với Bạn là mình không phải là người ở chùa Hoằng Pháp. bạn nên xem các bài viết về phần mình tự giới thiệu.

Còn vấn đề Bạn đưa ra gì về Chùa Hoằng Pháp để tranh luận xin thưa thật với Bạn đó không phải là mục đích của Mình, mà mục đích của mình là lên đây giao lưu học hỏi thêm về kinh nghiệm Phật Pháp không hề dám có ý nghĩa tranh luận gì mong bạn thông cảm, Nếu có gì mạo phạm mong bạn bỏ qua cho. xin Chào Bạn chúc bạn vui vẽ và Hạnh Phúc, mong được sự chỉ giáo thêm.
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
gửi bởi TamTâmVôHữuĐắc;
1- Thứ nhất : Bạn có tin chắc 100% thực hành theo như bạn viết là sanh về cõi A Di Đà được chứ?
Về vấn đề này mình không đảm bảo vì Nhân duyên mõi người mỗi khác vì " Ai ăn nấy no, ai tu thì tự đắc" vì tôi cũng phàm phu và cũng nhờ Minh Sư chỉ Điểm còn về Cực Lạc hay không là do Phước báo nhân duyên của mõi người tu chứng chứ tôi không là Phật không có Tha tâm thông và Túc mạng thông làm sao biết được tâm và số mệnh của mõi người mà bảo là chắc hay không chắc mà còn lại 100% nữa, ngay cả những bậc Minh Sư có căn tu có chứng đắt còn chưa dám nói thì làm sao bạn hỏi phàm phu như tôi.
Híc... ông nói trái lèo với giáo môn của Tịnh độ.
Tịnh độ là pháp môn thù thắng dùng cho tất cả căn cơ mà ông lại nói vậy thì báng bổ Tịnh Độ đến mức nào. chuyện này tôi nhờ ông Vô Nhất Bất Nhị nói chuyện với ông.

2- Thứ 2 : Xin được hỏi bạn .Thế nào là Bồ Đề? hay nói chính xác thế là Bồ Đề Tâm?
Theo tôi Bồ Đề tức là "Giác Ngộ" vì Khi Đức Phật ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới cây ở Việt Nam thì gọi là "Cây Đa" còn ở Ấn Độ thì gọi là Cây "Thất Bát La" mà chứng ngộ Tam Minh và Lục Thông thành bật Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác tức Thành Phật nên ngài Đặt tên cho Cây Thất Bác La này là Cây Bồ Đề tức là Cây Giác ngộ. Còn Bồ Đề tâm là tâm giác ngộ khi đem tâm giác ngộ Bồ đề của mình hay của Phật mà giáo hóa chúng sanh để chúng sanh giác ngộ theo thì gọi là "Giác tha".

Người học Phật , mà theo giáo môn, chí ít cũng nên học một thời gian cho thuộc và hiểu về từ điển Phật học cơ bản đã.
lại nữa học Phật không giống đi nơm cá nghe chưa?


3- Thứ 3 : Khi về thế giới Tây Phương cõi A Di Đà rồi vẫn còn có cái hưởng cuộc sống an vui cực lạc vô lượng, vô biên thật à? Vậy khi còn có cái niệm tưởng về cái sung sướng ở cõi A Di Đà thì vẫn vãng sanh được sao?
Câu này xin trả lời Bạn là ý tưởng "hưởng cuộc sống an vui cực lạc vô lượng, vô biên" ở đây là khi về cảnh giới Tây Phương đoạn được sanh tử luân hồi tức đoạn được phiền não thì Tâm của ta bị cảm ứng với tâm của các vị Thiện tri thức hưởng niềm an vui nới tâm khi được nghe tiếng thiết Pháp vi diệu của cây cói và chim (Ca lăng tầng già, cộng mạng, khổng tước, oanh vũ) hót thiết pháp do Đức Phật A Di Đà hóa ra thiết pháp để hóa độ chúng sanh, tức là niềm vui an lạc ở nơi tâm ví như ta ngồi thiền chứng sơ quả tu đà hoàn là : Ly dục sanh hỷ lạc. Tức lìa xa các dục thô thiển ở thế gian mà chứng sự an lạc trong nội tâm, Bạn không thể đem cái vui thú dục lạc ở thế gian uế độ mà so sánh với niềm vui nơi tâm của cảnh cực Lạc Tịnh Độ được.

Muốn làm thầy bói , cũng phải biết nhiều thứ. thứ nhất là tài nói phét, thứ hai là phải biết học lỏm của người khác, thứ ba là phải có trí nhớ.....


4- Thứ 4 : Cho hỏi , bạn có phải là người của chùa Hoằng Pháp không.
Xin thưa với Bạn là mình không phải là người ở chùa Hoằng Pháp. bạn nên xem các bài viết về phần mình tự giới thiệu.
Còn vấn đề Bạn đưa ra gì về Chùa Hoằng Pháp để tranh luận xin thưa thật với Bạn đó không phải là mục đích của Mình, mà mục đích của mình là lên đây giao lưu học hỏi thêm về kinh nghiệm Phật Pháp không hề dám có ý nghĩa tranh luận gì mong bạn thông cảm, Nếu có gì mạo phạm mong bạn bỏ qua cho. xin Chào Bạn chúc bạn vui vẽ và Hạnh Phúc, mong được sự chỉ giáo thêm.


Vì thấy ông trích dẫn lời dạy của thầy Thích Chân Tính , nên tôi mới hỏi vậy và giới thiệu video của ông ấy để minh chứng cho bài viết của ông. ông nên cám ơn tôi mới phải chứ híc....
Nói tóm lại tôi nhường ông lại cho ông Sáu và Vô Nhất Bất Nhị. vì ông hợp với hai vị này, họ có đường với mì chính, còn tôi chỉ có ớt cay với muối thôi. tạm biệt
Với lại ông nên trả lời thẳng mấy câu hỏi này , chớ lảng tránh .
xin được hỏi thế nào là tâm Phật?
Tội , phước lấy gì làm căn bản để biết?
Thí dụ như không què mà giả dạng đi cà thọt, hay không ngọng mà giả bộ nói đớt ( thụt lưỡi) có rơi vào nhân quả không Hic hic.....................
Nhờ ông cho ý kiến khi xem video trên nhé


 

ngokhong

Registered
Tham gia
2 Thg 12 2009
Bài viết
835
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Cám ơn bạn đã tranh luận.
Cốt yếu của pháp vãng sanh này là lòng tin, tin cho rõ ắt sẽ nguyện và thực hành.Không cần gì thêm, thấu tột chữ Tin thì biết phải làm sao!

Bổn nguyện Đức A Di Đà nhằm hóa độ phàm phu, trước vãng sanh, sau hoàn mãn trí tuệ liễu tri và thực chứng. Còn cho rằng phải đoạn hết tham sân si mới vãng sanh thì yêu cầu quá cao, vì đó ít nhất cũng từ A La Hán trở lên, đủ sức ra ba cõi, cần gì tha lực?! Trong 9 phẩm vãng sanh cũng không đòi hỏi như thế. Đúng là ý kiến riêng mà bạn tự đặt ra vậy. Nói thẳng ra là bạn chưa nắm vững đường lối của pháp tịnh độ này.
Vậy là phải bước qua được chứ TÍN cái đã ... làm gì để có thể vượt qua chữ TÍN này ?

Mà nói thật,không hiểu sao càng ngày tôi càng "ghét" pháp môn Tịnh Độ này ... có lẽ vì tôi không có nổi 1 chút "TÍN" nào cả ...
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Vậy là phải bước qua được chứ TÍN cái đã ... làm gì để có thể vượt qua chữ TÍN này ?

Mà nói thật,không hiểu sao càng ngày tôi càng "ghét" pháp môn Tịnh Độ này ... có lẽ vì tôi không có nổi 1 chút "TÍN" nào cả ...
Cả quá trình tu tập pháp tu vãng sanh này thì thật ra chỉ để giữ cho Tín Nguyện được kiên cố, như thế mới chắc phần vãng sanh.

Một người mới bước vào môn tịnh độ này đa số đều từ sự nghe nói, tôn trọng kinh điển. Chúng ta gọi đây là duyên, gieo duyên. Nhưng thời gian niệm Phật, những người muốn tìm hiểu giáo lý, muốn khai mở trí tuệ,... sẽ dần thấy pháp Tịnh độ này sao mà nó dễ quá, niệm vậy hoài sao nhàm chán quá, thậm chí có người hoài nghi và cho rằng pháp này chỉ là dẫn dụ, không có thật.... Tức là hoài nghi về cái mình đã tin. Rồi họ sẽ tìm hiểu.
Người nào có lý lẽ vượt qua sự hoài nghi thì tiếp tục tu.
Người nào không thấy lý lẽ thích đáng thì sẽ chuyển sang pháp Thiền.

Bản thân vnbn ban đầu học Thiền, nhưng dần về sau thấy pháp Tịnh độ phù hợp với hoàn cảnh bản thân và không chống trái với Thiền, lại thu nhiếp hết tinh hoa các Kinh điển. Chính vì vậy, vnbn quyết định trọn đời theo pháp này.
 

TamTâmVôHữuĐắc

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
29 Thg 8 2017
Bài viết
177
Điểm tương tác
43
Điểm
28
Chúc Mừng Bạn

Cả quá trình tu tập pháp tu vãng sanh này thì thật ra chỉ để giữ cho Tín Nguyện được kiên cố, như thế mới chắc phần vãng sanh.

Một người mới bước vào môn tịnh độ này đa số đều từ sự nghe nói, tôn trọng kinh điển. Chúng ta gọi đây là duyên, gieo duyên. Nhưng thời gian niệm Phật, những người muốn tìm hiểu giáo lý, muốn khai mở trí tuệ,... sẽ dần thấy pháp Tịnh độ này sao mà nó dễ quá, niệm vậy hoài sao nhàm chán quá, thậm chí có người hoài nghi và cho rằng pháp này chỉ là dẫn dụ, không có thật.... Tức là hoài nghi về cái mình đã tin. Rồi họ sẽ tìm hiểu.
Người nào có lý lẽ vượt qua sự hoài nghi thì tiếp tục tu.
Người nào không thấy lý lẽ thích đáng thì sẽ chuyển sang pháp Thiền.

Bản thân vnbn ban đầu học Thiền, nhưng dần về sau thấy pháp Tịnh độ phù hợp với hoàn cảnh bản thân và không chống trái với Thiền, lại thu nhiếp hết tinh hoa các Kinh điển. Chính vì vậy, vnbn quyết định trọn đời theo pháp này.
Chúc Mừng Bạn đã lựa chọn con đường đúng đắn, vì thời mạt pháp này chúng sanh nghiệp dày, Phước mỏng khó có thể thiền định tự lực lắm, Pháp môn Tịnh Độ vãng sanh là Vua trong tất cả các pháp Môn cái này Minh Sư và Thiện Tri Thức nói không Phải tôi nói. còn nữa một câu niệm Phật tỏ cái tâm tôn Kính Phật thì tội diệt hà sa tăng trưởng công đức mau sớm giác ngộ. chúc Bạn niệm Phật sớm Nhất Tâm.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Chúc Mừng Bạn đã lựa chọn con đường đúng đắn, vì thời mạt pháp này chúng sanh nghiệp dày, Phước mỏng khó có thể thiền định tự lực lắm, Pháp môn Tịnh Độ vãng sanh là Vua trong tất cả các pháp Môn cái này Minh Sư và Thiện Tri Thức nói không Phải tôi nói. còn nữa một câu niệm Phật tỏ cái tâm tôn Kính Phật thì tội diệt hà sa tăng trưởng công đức mau sớm giác ngộ. chúc Bạn niệm Phật sớm Nhất Tâm.
Cám ơn lời khuyến tấn của bạn. Chúc bạn cũng như vậy.
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Vui vẻ nhé...

Vi phạm nên bị xóa.

Vnbn nhắn gửi: bạn muốn tuyên truyền chống phá Tịnh độ thì hãy vào chỗ khác. Đây là chuyên mục xiển dương Tịnh độ. Xin cám ơn.
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Vi phạm nên bị xóa.

Vnbn nhắn gửi: bạn muốn tuyên truyền chống phá Tịnh độ thì hãy vào chỗ khác. Đây là chuyên mục xiển dương Tịnh độ. Xin cám ơn.
Mi đúng là ngu mới bị điên. ta đưa những thông tin về Tịnh Độ của những bậc tu hành đã là Hòa thượng mà không đăng ở mục Tịnh Độ , thì đăng chỗ nào? hay mi lại muốn theo cái kiểu rao bán tàu đánh cá ở nơi đất người Mẹo ở hả?
Tỉnh mau còn kịp, kẻo đến lúc chẳng có lương y.....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Mi đúng là ngu mới bị điên. ta đưa những thông tin về Tịnh Độ của những bậc tu hành đã là Hòa thượng mà không đăng ở mục Tịnh Độ , thì đăng chỗ nào? hay mi lại muốn theo cái kiểu rao bán tàu đánh cá ở nơi đất người Mẹo ở hả?
Tỉnh mau còn kịp, kẻo đến lúc chẳng có lương y.....
Hòa Thượng Từ Thông phủ nhận sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà thì không thể đăng trong này được!

Trái với Tông Chỉ các Tổ Tịnh Độ thì phải xóa, sập diễn đàn thì thôi.
 

TamTâmVôHữuĐắc

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
29 Thg 8 2017
Bài viết
177
Điểm tương tác
43
Điểm
28
Góp Ý

Hòa Thượng Từ Thông phủ nhận sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà thì không thể đăng trong này được!

Trái với Tông Chỉ các Tổ Tịnh Độ thì phải xóa, sập diễn đàn thì thôi.


Mình có môt câu nói góp ý với mọi người: "Linh bất linh tại ngã" có cảm thì có ứng thôi trong cái Vũ Trụ bao la rộng lớn vô lượng vô biên hằng hà xa số thế giới mà Đức Phật gọi là tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, khoa học gọi là Thiên hà và Ngân hà thì có nhiều dãy không thể kể đếm thì ai biết được hay đảm bảo được là không có chuyện gì sảy ra, hơn nữa tu duy của bộ não diễn đạt bằng ngôn ngữ thì có giới hạn có những cái Phật không thể thuyết bằng ngô ngữ chỉ có chứng đắt mới biết thì Phật gọi là :"Bất khả tư nghì" không thể dùng tư duy suy nghĩ mà biết được,

- Cõi Tịnh Độ những ai nghiên cứu và học Duy thức thì sẽ hiểu một phần nào là thế giới có Hình mà không có tướng, là thới giới không gian và thời gian sát nhập vào hay còn gọi là thế giới sắc na, là thế giới nhân quả cùng thời, là thế giới của vô lượng quang bạn chỉ thấy hình chứ tức thấy vầng hào quang của Đức Phật A Di Đà hiện ra tướng ảo trong không gian nhưng không thể nắm bắt được, cũng giống như cảnh trời hưu sắc và cao hơn là cõi trời vô sắc giới,

- Còn trong Kinh nào mình không nhớ rỏ chỉ nghe giảng ở kinh kim cang thì thế giới Cực lạc nằm trong tầng thứ 13 của Hoa Tạng thế Giới do Đức Phật Tỳ lô giá Na làm giáo chủ, một ngày 1 đêm ở thế giớ Cực Lạc bằng một Đại kỉếp ở thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca.

Đôi lời chia sẽ.
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Hòa Thượng Từ Thông phủ nhận sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà thì không thể đăng trong này được!

Trái với Tông Chỉ các Tổ Tịnh Độ thì phải xóa, sập diễn đàn thì thôi.
Ông sáu đâu rồi, mau mau từ chức, bỏ của chạy lấy người kẻo không chó điên nó kéo sập nhà là chết tắc tử. hoặc sợ quá thì nhờ nó bảo lãnh, vì ông Di Đà giao cho nó cái quyền đứng ra ghi danh đăng ký.... ha ha ha ha ha....
 

ngokhong

Registered
Tham gia
2 Thg 12 2009
Bài viết
835
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Mi đúng là ngu mới bị điên. ta đưa những thông tin về Tịnh Độ của những bậc tu hành đã là Hòa thượng mà không đăng ở mục Tịnh Độ , thì đăng chỗ nào? hay mi lại muốn theo cái kiểu rao bán tàu đánh cá ở nơi đất người Mẹo ở hả?
Tỉnh mau còn kịp, kẻo đến lúc chẳng có lương y.....

hihih ... chết cười với ông bạn

bản thân tôi chả thích gì môn Tịnh Độ nhưng cũng chả phản đối ...

đúng hay sai nào có quan trọng gì đối với bản thân mỗi người chúng ta ( do năng lực hữu hạn của từng người )

nào ai biết con đường của NHÂN - QUẢ ra sao mà phán xét

có câu " cái gì tồn tại thì là hợp lý " tức là nó có lý do nào đó mà hiện hữu ... Phật nói "trùng trùng duyên khởi" mà
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
hihih ... chết cười với ông bạn

bản thân tôi chả thích gì môn Tịnh Độ nhưng cũng chả phản đối ...

đúng hay sai nào có quan trọng gì đối với bản thân mỗi người chúng ta ( do năng lực hữu hạn của từng người )

nào ai biết con đường của NHÂN - QUẢ ra sao mà phán xét

có câu " cái gì tồn tại thì là hợp lý " tức là nó có lý do nào đó mà hiện hữu ... Phật nói "trùng trùng duyên khởi" mà
chỉ là đem "báu vật" đặt đúng chỗ, nhưng người lại khen chê.
Bàn thờ nhà ta phải thờ những ông tổ ha ha ha ha ha ha.....
Ôi chí đạo vô nan duy hiềm giản trạch!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Ông sáu đâu rồi, mau mau từ chức, bỏ của chạy lấy người kẻo không chó điên nó kéo sập nhà là chết tắc tử. hoặc sợ quá thì nhờ nó bảo lãnh, vì ông Di Đà giao cho nó cái quyền đứng ra ghi danh đăng ký.... ha ha ha ha ha....
Bạn không tu Tịnh độ thì nói đến đây đủ rồi bạn ạ. Không nên vào đây kiếm chuyện gây hấn.

Vnbn được giao quyền làm Mod chuyên mục này, thấy bài đi ngược lại với giáo lý Tịnh độ thì xóa.

Trên vnbn có Thầy Viên Quang, là chủ quản, Thầy ấy có quyền sa thải Vnbn. Chừng nào Thầy Viên Quang sa thải Vnbn thì Vnbn hết quyền, đơn giản vậy thôi.
 

Tào Tháo

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 11 2016
Bài viết
260
Điểm tương tác
58
Điểm
28
bao giờ cho lớn khôn

Bạn không tu Tịnh độ thì nói đến đây đủ rồi bạn ạ. Không nên vào đây kiếm chuyện gây hấn.

Vnbn được giao quyền làm Mod chuyên mục này, thấy bài đi ngược lại với giáo lý Tịnh độ thì xóa.

Trên vnbn có Thầy Viên Quang, là chủ quản, Thầy ấy có quyền sa thải Vnbn. Chừng nào Thầy Viên Quang sa thải Vnbn thì Vnbn hết quyền, đơn giản vậy thôi.
Mi thì biết chi về Tịnh Độ mà nói càn nói lung tung.
Ta hỏi mi , lời của Hòa Thượng nói về Tịnh Độ có trái với lời Phật dạy trong kinh ?
Chỉ tại thế giới này còn có những kẻ ngu như mi, thì Chư Phật mới dùng mưu mẹo, vì lòng đại từ bi, mà dụ cho những người như mi như dụ con nít... rồi mới dắt vô đường chánh, như kiểu uống thuốc chữa bệnh bằng cách bỏ viên thuốc vào bánh cho ăn , đến khi hết bệnh , lớn khôn thì tự hiểu.
Đây là đang nói với người còn chút trí tuệ. chứ loại như mi, thì thấy bánh ngon cứ đòi ăn cho đến chết mà vẫn chưa nhận ra là trong bánh có thuốc ha ha ha ha ha ha.......
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Mi thì biết chi về Tịnh Độ mà nói càn nói lung tung.
Ta hỏi mi , lời của Hòa Thượng nói về Tịnh Độ có trái với lời Phật dạy trong kinh ?
Chỉ tại thế giới này còn có những kẻ ngu như mi, thì Chư Phật mới dùng mưu mẹo, vì lòng đại từ bi, mà dụ cho những người như mi như dụ con nít... rồi mới dắt vô đường chánh, như kiểu uống thuốc chữa bệnh bằng cách bỏ viên thuốc vào bánh cho ăn , đến khi hết bệnh , lớn khôn thì tự hiểu.
Đây là đang nói với người còn chút trí tuệ. chứ loại như mi, thì thấy bánh ngon cứ đòi ăn cho đến chết mà vẫn chưa nhận ra là trong bánh có thuốc ha ha ha ha ha ha.......
Bạn chỉ việc giỏi chửi bới thôi. Muốn thảo luận thì phải lịch sự, tôn trọng người khác.

Hòa thượng Từ Thông phủ nhận sự việc tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, phủ nhận sự tồn tại của Đức Phật A Di Đà, lại nói rằng tu Phật thì chỉ tu Thiền thôi. Như vậy Ht Từ Thông phủ nhận tất cả Kinh điển dạy tu vãng sanh trong Tịnh độ.

Về bạn thì hiểu sai hoàn toàn về Tịnh độ.

Bất kì ai phủ nhận việc đới nghiệp vãng sanh và sự tiếp dẫn là đi ngược lại hoàn toàn Kinh điển trong Tịnh độ tông.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên