Nhắc nhở thành viên Học Phật

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Học Phật

Registered
Tham gia
19 Thg 11 2012
Bài viết
19
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Ở trong Vô Lượng Thọ kinh Pháp Sư dạy chư Phật 3 đời mười phương đều là muốn chúng sanh thành tựu Phật quả chứ không muốn chúng sanh thành A La Hán,Bồ Tán.Cũng vì vậy mà Thích Tôn ở trong Vô Lượng Thọ kinh hết mực tán thán pháp tu 1 đời thành Phật,cứu cánh viên mãn,không có chướng ngại,cứu độ từ Đẳng Giác Bồ Tát đến tội nghiệp chúng sanh.Như vua A Xà Thế nhờ trí tâm niệm Phật,hồi chuyển tâm ý,sám hối tội lỗi mà sanh Thượng Trung phẩm và Oánh Kha pháp sư cũng là điển hình.Nếu nói là hiểu thì không có vì đăng địa Bồ Tát cũng chỉ dùng niềm tin mà về đất Phật.Nên trong A Di Đà kinh Thích Tôn nói đây là pháp khó tin.Pháp sư cũng nói ở đời bây giờ có bản lãnh đoạn 88 phẩm kiến hoặc liễu độ thành thánh nhân tu đà hoàn còn là điều khó vô cùng thì nói chi đến liễu sanh tử.Nếu nói việc cầu thành Phật là dục vọng thì là đại bất hiếu vì chỉ có thành Phật cứu cánh viễn mãn mới là hiếu hạnh viễn mãn.Như trong Vô Lượng Thọ kinh nói tiêu chuẩn để vãng sanh tự tại chính là phàm phu đại tâm.Ý là chỉ 1 người chưa có bản lãnh đoạn nổi 1 phẩm phiền não nhưng lại có tâm chân thật cầu thành Phật.Thích Tôn vì vậy mà dạy pháp cứu cánh này,cũng như Pháp Sư nói bạn muốn thành tựu thế nào thì Như lai dạy bạn thế đó,muốn thành Phật thì cũng có cách.Tôi không có phải phàm phu đại tâm,chỉ là sợ đoạ lạc mà cầu sanh thế giới kia.Nên nếu nói là dục thì không có sai nhưng nếu nói là có người chân thật cầu thành Phật là tham dục thì đạo hữu cũng sai.Phàm phu đại tâm là vượt khỏi tam hiền vị,không có dễ dàng mà mang tâm như họ,Bồ Tát Vi Đề Hy là 1 điển hình.Tôi nói không có ý tranh luận với đạo hữu mà chỉ muốn hỏi lại là ngày này Thế Tôn,chư tổ khuyên tu cái gì?

Tôi có đăng bài giảng của Pháp Sư trên diễn đàn,nếu đạo hữu thấy tôi có chỗ nói khác với pháp sư thì xin đạo hữu hoan hỉ chỉnh lại.Tôi cũng chỉ táy máy góp chút thiện ý thôi
 

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
7 Thg 10 2010
Bài viết
2,789
Điểm tương tác
623
Điểm
113
Chào bạn Học Phật và Vô Vi !

Hắc phong tuy chỉ còn làm Phó Tổng Quản vài ngày nữa, như cũng xin làm hết bổn phận của mình : Đã di chuyển bài của bạn ra phòng "NHẮC NHỞ" này, từ trong chủ đề "Tứ diệu đế" do bác Ngọc Quế mở. vì không muốn làm loảng chủ đề ấy.

1. Người học Phật phải biết KHIÊM HẠ, vì CÁI TÔI không là cái gì hết. H/p để ý bạn thảo luận ngay cả với bác Ngọc Quế cũng chưa hề có một tiếng "Kính thưa" hay chào hỏi gì cả.

Đạo Phật không dạy ai CỐNG CAO NGÃ MẠN bao giờ, phải chăng cái TÔI của bạn quá lớn cho nên bạn không thể hạ mình khi thưa thỉnh cùng bác Ngọc Quế ?

2. Ngay cả vị Pháp sư mà bạn trích dẫn cũng chưa đủ tư cách để "Thích Tôn này, Thích Tôn nọ" mà phải nói "Đức Phật Thích Ca", chứ không thể nói trỏng như bạn đã nói. Sự vô lễ này bạn học ở đâu vậy ?

3. Bà Vi Đề Hy chỉ là một nữ tín chủ _ người có lòng tin với Đức Phật, thành tâm thành ý làm theo lời Phật dạy _ chứ không phải Bồ tát gì cả. Tại sao với Đức Phật bạn chỉ nói trỏng là THÍCH TÔN, mà với bà Vi Đề Hy bạn lại phong thêm chức danh Bồ tát ("Bồ Tát Vi Đề Hy là 1 điển hình") ?

Đạo Phật đâu phải là cái đạo "tùm lum" đâu mà ta có thể tùy tiện phong cho ai là Bồ tát cũng được !

Hắc phong không đành thấy bạn làm gương xấu cho quý Phật tử sau này, nên đành phải viết bài này, mong bạn hãy đóng cửa niệm Phật, đừng nêu gương xấu trong diễn đàn nữa.

Nam Mô A-Di Đà Phật !
 

lavinhcuong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia
30 Thg 7 2010
Bài viết
822
Điểm tương tác
738
Điểm
93
Xin chào hết quý đạo hữu !
Xin cho phép Cường góp lời cho vui nhé các bạn !

Theo Cường chữ Thích Tử là nói chung chúng ta _ những người con Phật; Khi các Giảng Sư nói pháp, muốn nói về những người con Phật thì các Ngài thuận miệng nói "Thích Tử, Thích Tôn", nghĩa là "Con cháu đức Phật Thích Ca".

Xét trong câu :" vì vậy mà Thích Tôn ở trong Vô Lượng Thọ kinh hết mực tán thán...." thì chữ Thích Tôn này tác giả muốn nói đến Đức Phật, chớ không phải nói "con cháu của đức Phật".

Là Phật tử mà nói chuyện ngang ngang như vầy _ không thêm "đại danh xưng" (chữ Đức hay chữ Đấng phía trước một danh hiệu Phật) _ thì không phải là Phật tử nữa, mà là một kẻ thất phu (Ngay cả Pháp Sư Tịnh Không cũng không có quyền nói năng thô lỗ như thế). Cường không nghĩ rằng P/S TK lại xem mình ngang hàng với đức Phật như thế.

Rất có thể bạn Học Phật thường nghe chữ Thế Tôn mà lại cầu kỳ viết thành Thích Tôn để mắc phải lỗi này, cũng như ở câu sau bạn ấy đã 2 lần lặp lại chữ "viễn mãn" (thực ra phải là "viên mãn" có nghĩa là "tròn đầy" mới đúng) chứng tỏ bạn ấy chỉ như con két bập bẹ nói tiếng người chứ không hề hiểu nghĩa :
chỉ có thành Phật cứu cánh viễn mãn mới là hiếu hạnh viễn mãn
Xin góp ý.
 

hungcom

Registered
Tham gia
29 Thg 8 2009
Bài viết
732
Điểm tương tác
340
Điểm
63
Ở trong Vô Lượng Thọ kinh Pháp Sư dạy chư Phật 3 đời mười phương đều là muốn chúng sanh thành tựu Phật quả chứ không muốn chúng sanh thành A La Hán,Bồ Tán.Cũng vì vậy mà Thích Tôn ở trong Vô Lượng Thọ kinh hết mực tán thán pháp tu 1 đời thành Phật,cứu cánh viên mãn,không có chướng ngại,cứu độ từ Đẳng Giác Bồ Tát đến tội nghiệp chúng sanh.Như vua A Xà Thế nhờ trí tâm niệm Phật,hồi chuyển tâm ý,sám hối tội lỗi mà sanh Thượng Trung phẩm và Oánh Kha pháp sư cũng là điển hình.Nếu nói là hiểu thì không có vì đăng địa Bồ Tát cũng chỉ dùng niềm tin mà về đất Phật.Nên trong A Di Đà kinh Thích Tôn nói đây là pháp khó tin.Pháp sư cũng nói ở đời bây giờ có bản lãnh đoạn 88 phẩm kiến hoặc liễu độ thành thánh nhân tu đà hoàn còn là điều khó vô cùng thì nói chi đến liễu sanh tử.Nếu nói việc cầu thành Phật là dục vọng thì là đại bất hiếu vì chỉ có thành Phật cứu cánh viễn mãn mới là hiếu hạnh viễn mãn.Như trong Vô Lượng Thọ kinh nói tiêu chuẩn để vãng sanh tự tại chính là phàm phu đại tâm.Ý là chỉ 1 người chưa có bản lãnh đoạn nổi 1 phẩm phiền não nhưng lại có tâm chân thật cầu thành Phật.Thích Tôn vì vậy mà dạy pháp cứu cánh này,cũng như Pháp Sư nói bạn muốn thành tựu thế nào thì Như lai dạy bạn thế đó,muốn thành Phật thì cũng có cách.Tôi không có phải phàm phu đại tâm,chỉ là sợ đoạ lạc mà cầu sanh thế giới kia.Nên nếu nói là dục thì không có sai nhưng nếu nói là có người chân thật cầu thành Phật là tham dục thì đạo hữu cũng sai.Phàm phu đại tâm là vượt khỏi tam hiền vị,không có dễ dàng mà mang tâm như họ,Bồ Tát Vi Đề Hy là 1 điển hình.Tôi nói không có ý tranh luận với đạo hữu mà chỉ muốn hỏi lại là ngày này Thế Tôn,chư tổ khuyên tu cái gì?

Tôi có đăng bài giảng của Pháp Sư trên diễn đàn,nếu đạo hữu thấy tôi có chỗ nói khác với pháp sư thì xin đạo hữu hoan hỉ chỉnh lại.Tôi cũng chỉ táy máy góp chút thiện ý thôi
Con là hungcom cũng xin góp vài lời để làm sáng tỏ một hiểu lầm mà quý Giảng sư đã gieo rắc vào trong kho tàng Phật học.

Oánh Kha Pháp Sư là ai ?

Thí dụ rõ ràng nhất là như chuyện pháp sư Oánh Kha đời Tống được chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục là một thí dụ rất hay. Lúc còn sống, sư Oánh Kha phá giới, tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Sở dĩ sư được cứu là vì tin tưởng Tam Bảo, vẫn tin tưởng nhân quả, tự nghĩ mình nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Nghĩ đến chuyện ấy, sư sợ run, cầu hỏi bạn đồng tu có cách nào cứu giúp hay không? Bạn đồng tu của sư cũng rất hiếm có, tặng sư một cuốn Vãng Sanh Truyện, bảo hãy tự xem. Sư đọc thấy người ta niệm Phật vãng sanh, tâm liền chấn động, thật sự phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Tâm sư chân thành, khẩn thiết, niệm đến ba ngày ba đêm cảm đức A Di Đà Phật hiện thân.
A Di Đà Phật dạy ông: “Ông còn sống được mười năm nữa, hãy gắng tu tập, mười năm sau, lúc ông mạng chung, ta sẽ đến rước ông”. Oánh Kha cũng hiếm có, sư thưa cùng A Di Đà Phật: “Con nghiệp chướng rất nặng, chẳng chống cự nổi những dụ dỗ, mê hoặc, người ta dẫn dụ là con lại phạm tội, phạm tội nữa thì chẳng biết mười năm sau con tạo không biết bao nhiêu là tội nghiệp, con chẳng cần sống thêm mười năm nữa đâu, bây giờ con cứ theo Phật thôi!” Phật cũng từ bi đáp ứng: “Ba ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn ông”. Ba ngày sau sư liền vãng sanh.

.....
Trích Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký
Chủ giảng: Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Cư sĩ Truyền Tịnh chỉnh lý
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa.http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/09/niem-phat-khong-nen-nhin-thay-loi-nguoi-khac/
Vị Oánh Kha này Lúc còn sống, sư Oánh Kha phá giới, tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Kẻ tội đồ này, lẻ ra phải không được xem là tu sĩ hay Phật tử chi cả. Hắn đã làm nên được việc gì mà xúm nhau gọi hắn là Pháp sư, trong Tịnh Tông chữ Pháp Sư rẻ quá như thế hay sao ?

Một người đầy tội lỗi, giả sử có thật sự được "đới nghiệp vãng sanh", thì về Tây Phương cũng chỉ nhập thai Sen "Hạ phẫm hạ sanh" mà thôi. Trong thai Sen thì có tu hành gì hay không ? Thưa không ! chỉ như "bị nhốt" để chờ thời gian nhờ Phật lực gột sạch Ác Nghiệp mà thôi.

Thời gian chờ đợi của bậc "Hạ Phẫm Hạ Sanh" là bao nhiêu ?

Xin thưa là 12 tiểu kiếp.

Thế nào là một Tiểu Kiếp ?

Đức Phật giảng : "Giả sử có một thành vuông vức, mỗi bề là một dặm (1,6 km), thành ấy được đổ đầy hạt mè vun chùn lên (như Kim Tự Tháp Ai Cập), giả sử mỗi 100 năm ta lấy đi một hạt mè, thì một tiểu kiếp là khoảng thời gian mà tất cả những hạt mè trong thành ấy được lấy đi hết".

Các bạn có thấy khoảng thời gian ấy nó dài đăng đẳng như thế nào rồi chứ ?! Ấy vậy mà một vị vãng sanh ở cấp "Hạ Phẫm Hạ Sanh" phải chịu 12 tiểu kiếp như thế đó !

Chỉ với 6 ngày niệm Phật mà được tôn xưng là Pháp Sư hay sao ?

Một vị Giảng Sư dẫu ngồi pháp tòa 100 năm mà giảng sai Phật pháp, không nắm được yếu chỉ Phật pháp, toàn là giảng theo vọng tưởng của mình thì vẫn chưa đủ tư cách của một vị Pháp Sư :


  1. [FONT=Times New Roman,Times]Dược-Vương! Nếu có người thiện-nam, người thiện-nữ nào, sau khi đức Như-Lai diệt độ muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp-Hoa này thời phải nói cách thế nào?[/FONT]
  2. [FONT=Times New Roman,Times] Người thiện-nam, thiện-nữ đó phải vào nhà Như-Lai, mặc y Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này.[/FONT]
    [FONT=Times New Roman,Times]Nhà Như-Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh, y Như-Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như-Lai chính là (an trụ) Nhứt Thiết Pháp Không. An trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biếng trễ vì các Bồ-Tát và bốn chúng rộng nói kinh Pháp-Hoa này.
    [/FONT]
    [FONT=Times New Roman,Times]Kinh Diệu Pháp Liên Hoa _ Phẩm Pháp Sư[/FONT]

    http://www.quangduc.com/kinhdien/23phaphoa10.html
 

vovi

Registered
Tham gia
9 Thg 12 2012
Bài viết
54
Điểm tương tác
11
Điểm
8
Chào bạn Hungcom bạn có hiểu câu này không?
Vô Lượng Thọ kinh nói tiêu chuẩn để vãng sanh tự tại chính là phàm phu đại tâm.Ý là chỉ 1 người chưa có bản lãnh đoạn nổi 1 phẩm phiền não nhưng lại có tâm chân thật cầu thành Phật.
Nếu bạn nằm ngủ mơ mà niệm được danh hiệu phật, hoặc nhớ nghĩ đến Phật thì chắc chắn bạn sẽ được vãng sanh.
Bây giờ tuy bạn đang học Phật nhưng tâm bạn chưa chắc đã chân thật cầu thành Phật.

Vị Oánh Kha này Lúc còn sống, sư Oánh Kha phá giới, tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Kẻ tội đồ này, lẻ ra phải không được xem là tu sĩ hay Phật tử chi cả.
Một người đầy tội lỗi, giả sử có thật sự được "đới nghiệp vãng sanh", thì về Tây Phương cũng chỉ nhập thai Sen "Hạ phẫm hạ sanh" mà thôi.
Chớ lên đem tâm chê người khác. Câu
giả sử có thật sự được "đới nghiệp vãng sanh"
đã nói ra rằng bàn chưa có tâm chân thật cầu Phật. Một chút tín tâm cũng không có bạn à. Thế nhé! Chúc bạn sớm có lòng tin tâm cầu thành Phật!
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,711
Điểm tương tác
1,830
Điểm
113
Kính chào quý đạo hữu !

Hoatihon xin được góp lời về chữ "1 đời thành Phật".

Theo hoatihon chữ "1 đời" này là tính từ khi nhập thai Sen cho đến khi "Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sanh" (khoảng thời gian này có khi lên đến mấy trăm triệu năm), lúc Sen nở ra thì Liên tử mới bước ra khỏi thai sen đủ tướng trượng phu liền thấy Phật A Di Đà, liền biết rõ bản thể chân tâm. Chúng ta có thể xem đây là thành Phật, nhưng thật ra chỉ là Phật A La Hán (trong đạo Phật có "TAM BỒ ĐỀ" lựn _ 1. Phật La Hán, 2. Phật Bích Chi [Duyên Giác], và 3. Vô Thượng Chánh đẳng Chánh Giác).

Chúng ta thấy quý Giảng sư Tịnh Tông hầu hết đều hiểu lầm chỗ này (hoặc là cố tình nói ngắn gọn cho mọi người nghe mà ham), bởi trong cõi Giả này có một nguyên tắc bất di dịch là bất kỳ một vị Phật nào cũng phải trải qua con đường "Bồ Tát Hạnh" rất là gian khổ để DIỆT TẬN ĐỘ CHÚNG SINH TÂM mới thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác được. Mà hành Bồ Tát Hạnh thì phải lặn lội trong "3 nẽo 6 đường" với hai bàn tay trắng (không thần thông, không hào quang); có như thế mới tiến bộ lên từng quả vị được, những vị ở Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoai lệ, nếu sau khi "ngộ Vô Sanh" mà không phát Bồ Đề tâm thì là "dậm chân tại chổ", phát Bồ Đề Tâm thì phải đầu thai vào Ta Bà Ngũ trược Ác thế này (hoặc là một thế giới Ngũ Trược nào khác) trở lại như mọi người bình thường _ nghĩa là cũng từ "cửa mình" của người phụ nữ mà sanh ra (trược mà !), chứ không được phép dùng thần thông "giáng trần" _ cả ngàn đời, vạn đời, .... chứ không chỉ một vài đời.
.........
 

vovi

Registered
Tham gia
9 Thg 12 2012
Bài viết
54
Điểm tương tác
11
Điểm
8
Chào bạn hoatihon và Hungcom
Chỉ với 6 ngày niệm Phật mà được tôn xưng là Pháp Sư hay sao ?
Hai bạn thử niệm Phật liên tiếp không có vọng động trong ba ngày xem sao? Hai bạn có phát tâm niệm được như thế không?
Nếu làm được thì sẽ thấy sự bất tư nghì trong đó bạn à!
Như vậy chắc chắn bạn có kinh nghiệm tu mà chuyền đạt cho các đạo hữu khác. Như vậy bạn đang làm cái việc của một Pháp Sư còn gì.
Làm cái việc của một Pháp Sư là khiến đại chúng có tín tâm đối với Phật, sách tấn họ có nghị lực tu hành không giải đãi chứ không phải (hoặc là cố tình nói ngắn gọn cho mọi người nghe mà ham)
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,711
Điểm tương tác
1,830
Điểm
113
Chào bạn hoatihon và Hungcom
.....
Như vậy chắc chắn bạn có kinh nghiệm tu mà chuyền đạt cho các đạo hữu khác. Như vậy bạn đang làm cái việc của một Pháp Sư còn gì.
......
Xin lỗi bạn vovi !
hoatihon hiểu lầm rằng các bạn _ những người theo Tịnh Tông _ dùng từ Pháp Sư theo nguyên nghĩa mà Phật Thích Ca đã xác định (anh hungcom đã trích dẫn trong bài trên).

Nào dè đâu trong Tịnh Tông, người nào có chút kinh nghiệm đều được "tấn phong" làm Pháp Sư hết.

Hèn chi mà từ Pháp sư "bị lạm phát đến phát sợ" !

:eek:nion65::eek:nion65::eek:nion65:
.
 

vovi

Registered
Tham gia
9 Thg 12 2012
Bài viết
54
Điểm tương tác
11
Điểm
8
Lúc còn sống, sư Oánh Kha phá giới, tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Sở dĩ sư được cứu là vì tin tưởng Tam Bảo, vẫn tin tưởng nhân quả, tự nghĩ mình nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Nghĩ đến chuyện ấy, sư sợ run, cầu hỏi bạn đồng tu có cách nào cứu giúp hay không? Bạn đồng tu của sư cũng rất hiếm có, tặng sư một cuốn Vãng Sanh Truyện, bảo hãy tự xem. Sư đọc thấy người ta niệm Phật vãng sanh, tâm liền chấn động, thật sự phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Tâm sư chân thành, khẩn thiết, niệm đến ba ngày ba đêm cảm đức A Di Đà Phật hiện thân.
Ngài Văn Thù Tư Nghiệp trước khi tỏ ngộ được đạo lý, là một người làm nghề đồ tể tức là giết heo. Một hôm đang làm heo Ngài chợt tỉnh ngộ, làm bài kệ:

Tạc nhật Dạ xoa tâm
Kim triêu Bồ Tát diện
Bồ Tát dữ Dạ xoa
Bất cách nhứt điều tuyến..
Dịch:
Hôm qua tâm Dạ xoa
Sáng nay mặt Bồ Tát
Bồ tát với Dạ xoa
Không cách một đường tơ.
Hoatihon có thấy hai điều trên là giống nhau không?

Lại nữa Hoatihon có đọc học hết cả đại tạng kinh mà không một lần thực hành tu tập để cảm ứng được với Phật thì Hoatihon cũng chỉ là một học giả mà thôi.
Người nào mà khiến đại chúng tin Phật, tin mình là Phật, hướng dẫn tu hành để cảm ứng được với Phật thì là Bồ tát là Pháp sư.
Hoatihon có vẻ không thích tịnh tông nhỉ. vovi khuyên chớ sinh tâm chê bai Phật pháp. Hoatihon hãy phát tâm đi sẽ thấy sự bất tư nghì.
Chúc hoatihon tinh tấn dũng mãnh niệm Phật trong 3 ngày.
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,711
Điểm tương tác
1,830
Điểm
113
 

vovi

Registered
Tham gia
9 Thg 12 2012
Bài viết
54
Điểm tương tác
11
Điểm
8
Con chưa về vì bạn hữu còn mê
Con xin hưa sẽ về khi trần gian hết rác

Hoatihon đã phát tâm Bồ tát
hãy mau mau giúp bằng hữu siêng tu
Về Phật quốc trang nghiêm tịnh độ
Làm như thế là làm hạnh bồ tát
Làm như thế là làm việc Pháp sư

Chớ sinh tâm phân biệt thị phi
Làm như thế là vào nhà lửa


 

hungcom

Registered
Tham gia
29 Thg 8 2009
Bài viết
732
Điểm tương tác
340
Điểm
63
Chào bạn Hungcom bạn có hiểu câu này không?

Nếu bạn nằm ngủ mơ mà niệm được danh hiệu phật, hoặc nhớ nghĩ đến Phật thì chắc chắn bạn sẽ được vãng sanh.
.....
Hỡi vị "Pháp Sư" tự phong !

Chỉ có Đức Phật hay những bậc Đại Bồ Tát biết rõ, chính xác những Duyên, những Nghiệp quá khứ hãy còn lắng sâu của hành giả mới có thể "chắc chắn".

Ngay cả H.t Tịnh Không cũng không có đủ tư cách để chắc chắn chuyện này, sao bạn lại có thể nói chắc "như đinh đóng cột" thế ? Bạn đã là Phật Di-Đà rồi chăng ?

"Cận tử Nghiệp" là chuyện mà chỉ có Đức Phật hay những vị Đại Bồ tát lường thấy trước được, còn những kẻ phàm phu dầu đã từng niệm 10 vạn câu Phật hiệu cũng không thể CAM KẾT với ai rằng : "Ông sẽ chắc chắn được vãng sanh !"

Bản thân mình còn chưa chắc, sao lại có thể chắc chắn dùm người khác ?

Đây là cách nói vọng ngữ quen miệng mà không hay.
 

vovi

Registered
Tham gia
9 Thg 12 2012
Bài viết
54
Điểm tương tác
11
Điểm
8
Chào Hungcom! Hãy đọc
nầy Hiền Hộ! Thiện nam thiện nữ ngồi ngay ngắn tinh thành chuyên chú tưởng nhớ đức Phật A Di Đà tướng tốt vẻ đẹp, oai nghi của ngài như thế, pháp hội như thế, ngài thuyết pháp như thế.... tùy theo sự kiện nghe được hết lòng tưởng nhớ nhứt tâm liên tục có thứ lớp không tạp loạn trải qua một ngày hay một đêm như thế hoặc đến bảy ngày đêm tưởng nhớ liên tục theo như lời diễn tả về đức Phật ấy. Người nầy chắc chắn sẽ được thấy đức A Di Đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, nếu như không thấy được ngài giữa ban ngày thì cũng được thấy trong đêm hay trong giấc mộng đức Phật A Di Đà hiện ra rõ ràng trước mắt...

Đương lúc chánh niệm dù ngay trước mắt bị thế giới Phật án ở khoảng giữa, tất cả núi tu di, núi thiết vi, núi đại thiết vi và các dãy hắc sơn ngăn chận nhưng tất cả đều không thể che lấp được tâm nầy, không ngăn trở sự thấy của nhãn quan. Người nầy thật ra chưa đắc thiên nhãn nhưng có thể thấy được Phật, chưa có thiên nhĩ lại nghe được lời Phật nói pháp, không có thần thông để bay qua thế giới Cực Lạc lại cũng không ẩn mất tại thế giới nầy rồi sanh qua trước mặt Phật ở thế giới kia, nhưng thật ra chỉ ở tại thế giới này do sức tu tập tưởng nhớ đã lâu nên hình ảnh đức Phật A Di Đà và thế giới phương tây hiển hiện rõ ràng trong trí, vì thế rốt ráo thấy được đức A Di Đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác và Tăng chúng cùng các vị Bồ tát ngồi vây quanh ngài, hoặc thấy tự thân ở pháp hội đó nghe Phật nói pháp, nghe chi nhớ nấy rồi thể theo lời dạy thực tập thọ trì. Hoặc có lúc được thân cận cung kính lễ bái cúng dường đức Phật A Di Đà, sau đó xuất ra khỏi tam muội nầy, lần lượt nhớ lại hết những gì vừa nghe đem ra dạy cho kẻ khác.
Nầy Hiền Hộ! Như trong nước Ma Kiệt Đà có ba gả hào hoa, chàng thứ nhất nghe ở thành Tỳ Da Ly có nàng dâm nữ tên là Tu Ma Na. Chàng thứ hai nghe được một dâm nữ khác tên Yểm La Ba Ly, còn chàng thứ ba lại nghe tên nàng Liên Hoa Sắc cũng là một dâm nữ. Cả ba chàng nghe được như vậy lòng luôn khát khao tìm đủ mọi cách để gặp các nàng cho được, tâm lúc nào cũng tưởng nhớ không phút nào thôi. Nhưng cả ba chưa từng gặp các nàng kia chỉ nghe lóm thôi, tâm nổi dục vọng mơ tưởng liên tục, sau đó nằm mộng mơ thấy gặp được các nàng cùng hành dục sự tại thành Vương Xá. Dục sự đã xong tâm mong cầu dứt hy vọng cũng hết liền bừng tỉnh dậy. Sau khi tỉnh, nhớ lại các việc đã xảy ra trong giấc mộng liền qua đến chỗ ông thuật lại các việc đã nghe, kinh nghiệm, ghi nhớ như thế. Ông nên đem phương pháp khéo léo tùy thuận giáo hóa nói pháp làm cho họ được trụ địa vị bất thối chuyển, cuối cùng thành tựu trí giác vô thượng. Cả ba chàng đó trong tương lai sẽ thành Phật hiệu là Thiện Giác Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Cả ba chàng nầy đã trụ được bực bất thối chuyển nhớ lại chuyện xưa rõ ràng phân minh.
Trích kinh Bát Chu Tam Muội
Hungcom đã đọc kinh này hay chưa?
Nếu bạn chưa đọc thì chắc không có tội, nếu đã đọc rồi thì hẳn đã có tội rất lớn đó.
Hungcom à! Vovi đã nói rồi bạn chưa có tâm cầu Phật chân thật. Vovi khuyên bạn hãy phát tâm niệm Phật 3 ngày cho đến 7 ngày không gián đoạn đi.
Chúc Hungcom phát tâm tinh tấn dũng mãnh

Vốn là Phỗng đá sư với ai
Trần hạ nhiều chiêu lắm bi ai
Ngôn từ bánh vẽ ăn sao được
"Pháp sư" Tihon cứ chấp hoài
 

Hắc phong

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
7 Thg 10 2010
Bài viết
2,789
Điểm tương tác
623
Điểm
113
Hắc phong tạo chủ đề này để xây dựng các thành viên Tịnh Tông không nên quen thói muốn phong Thánh (Bồ tát hay Pháp Sư) cho ai thì phong, điều này làm tổn đức cho "đương sự". (mà cũng tổn đức cho ta nữa).

Nay H/p khóa chủ đề này lại.

Đề nghị 2 nickname Học Phật và vovi không nên có ý kiến trong những chủ đề do bác Ngọc Quế mở.

Đề nghị 2 nickname Học Phật và vovi không đăng lời trích dẫn của H.t Tịnh Không ở bất kỳ box nào ngoài box Tịnh Tông. (vì sẽ gây tranh cải)

Kính thông báo.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên