Nghiệp Tha Hóa Thiên

QuangMinh

Registered
Tham gia
18 Thg 2 2017
Bài viết
1
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Xin chào mọi người,

Mình là một Phật tử, nhưng hiện giờ có một sự mâu thuẫn, xin nêu ra mong được các vị trí hữu giải cho. Trước đây mình thấy người tốt khởi tâm thiện thì rất hoan hỷ. Nhưng gần đây, khi nghe giảng về Ma Vương và Thiên Ma ở cõi trời Tha Hóa thật ra là những người cũng từng rất ư là thiện, và rất ư là nhiều phước báu, tâm bỗn hoang mang về chuyện làm thiện và tái sanh lên Tha Hoá Tự Tại Thiên của Ma Vương. Khi thấy người làm việc thiện, tâm mình không được hoan hỷ vì sợ cho họ sẽ bị sanh làm Thiên Ma. Mình có tìm đọc thì thấy nghiệp sanh lên làm ma trong Kinh Lăng Nghiêm là do phước báu tu thiền định nhưng vẫn còn dâm tâm? Kinh viết rằng "Dù có nhiều trí, thiền định hiện tiền, nhưng tâm dâm dục không đoạn dứt, chắc chắn sẽ lạc vào ma đạo: hạng cao thì thành ma vương; hạng vừa thì thành ma dân; hạng thấp thì thành ma nữ." Do vậy, người làm chuyện phước thiện thông thường thì không bị nghiệp này? Nhưng trong Kinh cũng nói rằng người sanh lên trời Tha Hoá lại là người chán bỏ dâm dục thế gian, " Chính mình không có tâm dâm dục, chỉ đáp ứng với người khác mà làm, trong lúc phô bày, vô vị như ăn sáp, thì sau khi mệnh chung, vượt lên sinh vào cảnh biến hóa; một loài như thế, gọi là Lạc Biến Hóa Thiên.
Không có tâm thế gian, chỉ đồng với thế gian mà làm việc ngũ dục; trong lúc làm việc ấy, rõ ràng là siêu thoát, thì sau khi mệnh chung, vượt trên tất cả những cảnh biến hóa và không biến hóa; một loài như thế, gọi là Tha Hóa Tự Tại Thiên."
Trích http:// http://www.daophatngaynay.com/vn/tu-sach-dao-phat-ngay-nay/6502-Chuong-07-Gioi-thu-lang-nghiem.html

Điều này có phần không tương đồng với ý trên, rằng do dâm tâm tu tập Thiền Định mà sanh thành ma?

Rất mong được giải tỏa về việc này và xin cảm ơn mọi
kiến giải của các vị trí hữu.

Kính,

Quang Minh
 

Tịch Nhiên

Moderator
Staff member
Tham gia
12 Thg 1 2017
Bài viết
985
Điểm tương tác
401
Điểm
63
Phật chẳng có đạo, mang tâm cầu đạo ắt thành ma đạo
Lại nữa Phật đạo và ma đạo chỉ 1 đường vốn chẳng phải khác mà ghét phàm yêu thánh không phải ma thì là cái gì?
Nói ma cũng được, nói phật cũng được chỉ là nhằm vào 2 đầu gậy mà so đo!
Nếu người có trí ma đến cũng dẹp, phật đến cũng đuổi,
Khi làm ác người gọi ta là ma, khi hành thiện người kêu ta bồ tát ta chỉ theo hư danh mà hành theo điên đảo tự chuốc khổ nhọc nào có biết thế gian vốn chẵng có người khác! Ôi mê tâm thì hành ma đạo, xưa nay toàn Là Phật học đạo ma!
 
Bên trên