Mộng Du

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,995
Điểm tương tác
629
Điểm
113
ha ha haha ... [smile]

Có Trăng ... thì có Người Trâu ... ---> có Chánh .. thì cũng có TÀ ....--> có CHƠN .. thì cũng có VỌNG [smile] --> Chỉ Dùng Danh Ngôn Không Thật Tánh

Lục Tổ Huệ Năng có 1 bài kệ về bốn trí và bát thức như vầy ... và ổng nói --> hỏng hiểu những điều này mà nói kiến tánh --> thì chỉ là "DÙNG DANH NGÔN --> KHÔNG THẬT TÁNH" ... vì là Kiến Tánh Thiếu Nội Dung Kiến Tánh [smile]

Đại viên cảnh trí: tánh thanh tịnh [tạng thức, dị thục thức, vô cấu thức]

Bình đẳng tánh trí: tâm không bệnh [thức mạt na, bình đẳng tánh trí]

Diệu quan sát trí: thấy chẳng công ... [ ý thức ... tạo tác làm chủ ... nếu với ý thanh tịnh .. nếu với ý hỏng thanh tịnh]

Thành sở tác trí: đồng viên cảnh [5 thức đầu ... khi các giác quan đều thanh tịnh ... thì cũng là đại viên cảnh trí .. khi không phải ... thì là .... Khưu Ma Trí.... smile ]

Năm, tám, sáu, bảy quả nhân chuyển

Chỉ dùng danh ngôn không thật tánh

Nếu nơi chỗ chuyển chẳng lưu tình

Rộn ràng vẫn mãi Na-già định - Lục Tổ Huệ Năng
Có Trăng ... thì có Người Trâu ... ---> có Chánh .. thì cũng có TÀ ....--> có CHƠN .. thì cũng có VỌNG [smile]


I. Đại Viên Cảnh Trí --> Tánh Thanh Tịnh


Thức thứ 8 ... tên gọi là A Lại Đa Thức .. hay 1 tên gọi quen thuộc hơn là Tàng thức ... chữ Tàng nói tới --> Pháp Thân (Như Lai) --> bị che mờ ... che giấu ... không thấy được

khi tu hành đàng hoàng xong rùi .. thì chữ TÀNG BIẾN MẤT ...

từ chỗ "BỊ CHE GIẤU" ... biến thành "CHỖ ÁNH SÁNG" hiển lộ ... "nên chiếu khắp mười phương các cõi nước nhiều như vi trần" - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa

*** thức này cũng có tên là "CĂN BẢN TRÍ" ... cho nên ... căn bản là vậy [smile]


II. Bình đẳng tánh trí: tâm không bệnh

Thức thứ 7 ... là Ý Căn ... là Tống Truyền Thức, là Tình Thức ...

đặc tính Tống Truyền .. là đưa ra đưa vào ... những dữ kiện xông ướp chủng tử cho tàng thức .. và đưa ra .. cho ý thức làm nền tảng cho sự phân biệt

Tình Thức ... là bởi vì ... Ý Căn ... có "khuynh hướng" --> chấp những dữ kiện có sẵn với chủng tử ... tức là tướng phần của Thức Thứ 8 ... và vì "chấp giữ" những dữ kiện đó .. tướng đó ..

nên khi --> đưa ra những dữ kiện cho Ý Thức ... làm "điều kiện, dữ kiện phân biệt" ... thẩm xét .. thì --> Ý Căn đưa ra --> toàn là những dữ kiện thiên lệch 1 bên ... và sự chấp trước làm nên giới hạn .. làm nên tâm bịnh

thí dụ: như là biết 1 thứ .. chấp giữ 1 tướng ... rùi tới khi gặp vấn đề, gặp dữ kiện, biến cố .. vv... vẫn chấp giữ tướng phần --> xưa nay vẫn vậy đó --> cái đã có sẵn "1 chút tướng phần" thì nó cứ tống truyền và xây đắp lên ... cái tốt hơn ... không nghe .. không thèm [smile]

do đó ... TRÍ của thức này, giải được tâm bịnh ---> tức là sự bình đẳng cần phải có .... ở hoạt động của "Ý CĂN" [smile]


III. Diệu Quán Sát Trí ... chẳng Thấy Công

Tánh Thấy tức là Ý Thức .... Ý Thức có đặc tính phân biệt, quyết định .. có khẳ năng dẫn đầu (độc đầu ý thức - bát thức quy củ tụng) ... có khả năng tạo tác làm chủ (kinh pháp cú) ...

ở đời sống bình thường .. không nói đến những giới hạn không thấy thứ 8, thức thứ 7 .. và đặc tính của chúng .. thì tánh thấy của ý thức --> giống như tâm sở HUỆ [smile]

--> dẫn đến những quyết định không còn nghi ngờ .... đối với quyết định đó --> vậy là --> TỐT LẮM RỒI [smile]


nhưng tâm sở huệ .. sự phân biệt của ý thức thay đổi tùy thuộc và "dữ kiện mà ý thức" lấy đó làm sự phân biệt, ....

và khi dữ kiện mà ý thức lấy làm sự phân biệt "VƯỢT QUA GIỚI HẠN VỐN CÓ CỦA NÓ" = là Ý CĂN (Si Kiến Mạn Ái và 8 Đại Tùy) .... thì đó là "CHỖ DIỆU" của sự quán sát của Ý Thức

Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác khi gặp Lục Tổ .. cũng có 1 đoạn pháp ngữ:

Tổ hỏi: "Cái gì biết không động?"

Sư thưa: "Ngài tự phân biệt."

Tổ bảo: "Ngươi đạt ý vô sinh rất sâu!"

Sư thưa: "Vô sinh há có ý sao?"

Tổ hỏi: "Không có ý, cái gì biết phân biệt?"

Sư thưa: "Phân biệt cũng không phải ý."

Tổ khen: "Lành thay! Lành thay!"


IV. Thành Sở Tác Trí --> đồng Viên Cảnh

"Sở Tác Trí" ... là 5 giác quan .. mắt mũi lưỡi tai thân ... có tác dụng tiếp xúc và tiếp thu, giao thoa với trần cảnh ...cho nên .. thấy cảnh .. là lập tức "có người" do Ý Căn đánh thức Ý Thức .. và những tâm sở quần thần ủng hộ cho tâm vương đó ...

khi Ý Căn .. đã Bình Đẳng ... khi Tàng --> đã thành "Vô Cấu" = không che đậy, ẩn giấu ... khi Ý Thức --> đã thành Diệu ..

thì Sở Tác Trí ... cũng là là "biểu hiện" công năng của đại viên cảnh trí [smile] không còn bị giới hạn che kín, bất bình đẳng, tình chấp làm giới hạn [smile]


Chỉ Dùng Danh Ngôn Không Thật Tánh

Lục Tổ Huệ Năng có 1 bài kệ về bốn trí và bát thức như vầy ... và ổng nói --> hỏng hiểu những điều này mà nói kiến tánh --> thì chỉ là "DÙNG DANH NGÔN --> KHÔNG THẬT TÁNH" ... vì là Kiến Tánh Thiếu Nội Dung Kiến Tánh [smile]


:lol: :lol:
 
Last edited:

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
424
Điểm tương tác
230
Điểm
43
Chúc các đạo hữu khỏe,

"Tâm tư chưa tới", quả là dụng công phu còn kẹt nơi nhị biên, nếu thật tới chỗ "chim bay qua" không dấu vết há lẽ giật mình Tâm lại còn Tư nữa chi ?

Lại hỏi: Chết rồi, đi về đâu ?

Nói thử một câu xem.
KẸT là KẸT ở nguồn, ở gốc.
Nguồn cũng ở mấy ông! Gốc cũng ở mấy ông.
Mấy ông có THẤY, có KIẾN cái Nguồn cội của mấy ông đâu.
Mấy ông nói năng lung tung chỉ là từ suy nghĩ của mấy ông.

KẸT là KẸT ngay ở mấy ông!

Chừng nào mấy ông "Trong cái THẤY! Chỉ có cái THẤY!" thì cái gì THẤY cái gì KẸT mà nói KẸT??
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,537
Điểm tương tác
496
Điểm
83
KẸT là KẸT ở nguồn, ở gốc.
Nguồn cũng ở mấy ông! Gốc cũng ở mấy ông.
Mấy ông có THẤY, có KIẾN cái Nguồn cội của mấy ông đâu.
Mấy ông nói năng lung tung chỉ là từ suy nghĩ của mấy ông.

KẸT là KẸT ngay ở mấy ông!

Chừng nào mấy ông "Trong cái THẤY! Chỉ có cái THẤY!" thì cái gì THẤY cái gì KẸT mà nói KẸT??
Lại nói trong cái thấy chỉ có cái thấy, há lẽ trong cái thấy còn có cái gì khác ư ?
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,995
Điểm tương tác
629
Điểm
113
ha ha hahah .... [smile]

Đại Viên Cảnh Trí --> Tánh ... Thanh Tịnh --> Còn "ÔNG" là Nghìn Mắt Nghìn Tay --> Trí Quang [smile]


I. Đại Viên Cảnh Trí --> Tánh ... Thanh Tịnh --> Còn "ÔNG" là Nghìn Mắt Nghìn Tay [smile]


Vân Nham Đàm Thạnh hỏi:

"Bồ Tát Đại Bi (Quán Thế Âm) dùng tay mắt nhiều lắm để làm gì?"

Sư nói: "Như người giữa đêm với tay lại sau mò chiếc gối."

Vân Nham nói: "Tôi hiểu.

"Sư hỏi: "Ông hiểu thế nào?"

Vân Nham: "Toàn thân là tay mắt."

Sư nói: "Nói đến tột cùng chỉ nói được tám phần."

Vân Nham hỏi lại: "Sư huynh thế nào?"

Sư đáp: "Khắp thân là tay mắt" (Bích nham lục, tắc 89).II. Trí Quang

ngọc lý ... bí thanh --> diễn diệu âm

cá trung mãn mục ... lộ thiền tâm

hà sa cảnh thị ... bồ đề đạo

nghĩ hướng Như Lai .... cách vạn tầm - Trí Huyền Thiền Sư.... khi chữ TÀNG BIẾN MẤT ...

từ chỗ "BỊ CHE GIẤU" gọi là TÀNG

lại ... biến thành

"CHỖ ÁNH SÁNG" hiển lộ ... "nên chiếu khắp mười phương các cõi nước nhiều như vi trần" - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoacho nên ... khi đó .. TẠNG THỨC ... PHÁT QUANG --> Bốn Khoa 7 Đại đều là biểu hiện của "NHƯ LAI TẠNG" [smile]

*** 4 Khoa 7 Đại: Ngũ Uẩn, Lục Nhập, Thập Nhị Xứ, Thập Bát Giới ... và thất đại là: đất, nước, gió, lửa, không, kiến, thức

:lol: :lol:
 
Last edited:

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
424
Điểm tương tác
230
Điểm
43
Mấy ông muốn kiến tánh là tại mấy ông thấy CÓ mấy ông kiến tánh???
Mấy ông muốn kiến tánh để chấm dứt sanh tử là tại mấy ông thấy CÓ sanh tử???
Mấy ông muốn kiến tánh thành Phật là tại mấy ông thấy CÓ ông Phật để thành ???
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,995
Điểm tương tác
629
Điểm
113
ha ha hah ... [smile]

Diệu Quán Sát Trí --> thấy Vô Công [smile]

Ở bên này nhìn sang bên ĐÓ ĐÓ --> cũng thấy MẤY ÔNG --> cũng thấy luôn cả ÔNG VÔ MINH ... mà hổng thấy tui ở trong đó

--> đúng là khỏi tốn công [smile]


Chí đạo vô nan mạc đạo nan

hồi đầu chuyển não --> giác man can


hôm nay là 1 ngày mưa ... quay đầu nhìn trong ta hỏng thấy mình nhớ ai ...

AH ... tui lại hiểu rùi [smile]

đúng là hỏng bị mịt mù thương nhớ ... như là ông TRỊNH CÔNG SƠN ổng quay đầu NHÌN TRONG ỔNG --> nhìn trong ổng 1 CÁI THÔI --> LÀ ỔNG TIÊU DIÊU nơi cuối đèo luôn [smile]

tình ngỡ đã quên đi ... nhưng tình --> BỖNG LẠI VỀ [smile .. tại vì TRỜI MƯA ]

người ngỡ đã xa xăm ... nhưng NGƯỜI --> BỖNG QUANH TA [smile .. tại vì TRONG TA --> CÓ NGƯỜI ]


khi cơn đau chưa đầy ... thì tình như CHÚT NẮNG ...

khi cơn đau lên đầy .. thì tình đã MÊNH MÔNG [smile]


1 người VỀ --> VỰC SÂU

1 người VỀ --> ĐỈNH CAO

để cuộc tình chìm mau

--> như bóng ... chim ... cuối ... đèo [smile]

:lol: :lol:
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,537
Điểm tương tác
496
Điểm
83
Mấy ông muốn kiến tánh là tại mấy ông thấy CÓ mấy ông kiến tánh???
Mấy ông muốn kiến tánh để chấm dứt sanh tử là tại mấy ông thấy CÓ sanh tử???
Mấy ông muốn kiến tánh thành Phật là tại mấy ông thấy CÓ ông Phật để thành ???
Muốn kiến, muốn thấy thì lỗi chi ?
Vọng tưởng ông cho đấy là gì ?
Thành Phật, có Phật cho là chấp,
Một lời vô đắc ông nói đi !
 

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
424
Điểm tương tác
230
Điểm
43
Chẳng Thấy nào CÓ lỗi!
THẤY mà lại MUỐN là do CÓ cái NGÃ MẠN mà MUỐN.

Xưa nay con người THẤY được vạn vật, vũ trụ bởi TÁNH THẤY!

Tánh THẤY luôn ở sẵn nơi mấy ông mà lại MUỐN THẤY TÁNH, MUỐN KIẾN TÁNH như Phật, như Tổ ???


Trong cái THẤY! Chỉ có cái THẤY! Đó là Tánh THẤY.
Trong cái THẤY lại CÓ cái MUỐN THẤY! Đó là BỊ cái MUỐN THẤY dẫn dắt trong sanh tử.

Có câu " Gặp Phật chém Phật! Gặp Tổ chém Tổ"
Còn " Gặp Phật MUỐN thành Phật??? Gặp Tổ MUỐN thành Tổ???" thì tu tập mãi tới kiếp nào mới thành Phật, thành Tổ đây???

Tánh THẤY ở lục căn như là Mắt THẤY! Nghe THẤY, Cảm THẤY, Ngửi THẤY, Nghĩ THẤY.
Trong cái THẤY ở lục căn mà không để cái THẤY dẫn dắt thì đó mới là Tánh THẤY.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,995
Điểm tương tác
629
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Minh Nguyệt --> Chiếu Đại Giang [smile]

đó là chỗ bắt đầu ... cho cái thấy ... khi NGĂN NGẠI còn quá nhiều [smile]

bởi khi đã thấy khắp nơi cuối đường ... mà không thấy Phật thấy Tổ .. chẳng có hiệp tổ hiệp tông .. thì đó là CON ĐƯỜNG --> HỌC QUEN VỚI CÔ ĐƠN quá đi thôi [smile]

và ở cuối đường khi đã thấy khắp ... tánh thấy trải rộng như MINH NGUYỆT CHIẾU ĐẠI GIANG ... [smile] --> thì giống như là "ĐỐNG LÁ" trong rừng mà đức Phật nhìn thấy [smile]

ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
424
Điểm tương tác
230
Điểm
43
Phật Thích Ca Thành Đạo

Khi nhìn vào sự kiện Phật Thích Ca thành đạo, chúng ta ghi nhận được điều gì ? Riêng KKT thì KKT ghi nhận được 2 điều rất quan trọng sau đây:

1. Mang thân người là có thể thành Phật

Phật Thích Ca là một nhân vật "lịch sử", tức là một con người có thật. Tức là cách đây 25 thế kỷ có một vị hoàng tử tên là Tất Đạt Đa đã đắc đạo thành một vị Phật là Phật Thích Ca. Tất Đạt Đa là một con "người" đã đắc đạo thành một vị Phật. Từ sự kiện này chúng ta ghi nhận được một điều rất quan trọng là: nếu Tất Đạt Đa là một con "người" đã có thể đắc đạo thành một vị Phật thì chúng ta đây, cũng là một con "người", nên chúng ta cũng có thể đắc đạo thành một vị Phật !!!

Hầu hết mọi người chắc đều tưởng rằng sinh ra làm "người" thì cũng sẽ chết như một "người". Cũng không khác gì muôn loài vật khác, sinh ra làm chó, mèo thì cũng sẽ chết như chó, mèo. Nếu không có sự kiện Phật Thích Ca thành đạo thì có lẽ mọi người đều tưởng như vậy. Nay nhờ có Phật Thích Ca thành đạo mà chúng ta biết được rằng chúng ta sinh ra làm "người" nhưng lại có cơ hội được ... chết (nhập diệt) như một vị Phật! Phật không phải là Thánh, Thần, Tiên, Trời, hay ... Thượng đế. Phật vẫn là người, nhưng là một người ... "siêu"! Phật là siêu nhân vì ngoài những chức năng và khả năng mà một "người" vẫn có (đi, đứng, chạy, nhẩy, nói năng, suy nghĩ, lý luận, ghi nhớ, tưởng tượng, phát minh, sáng tạo, thủ công, mỹ nghệ, v.v..) thì Phật còn có thêm những chức năng và khả năng mới. Đó là Tam Minh, Lục Thông, Tam Thân, Tứ Trí. Bất khả tư nghì! Cho nên mới nói rằng được mang thân người là một cơ hội vô cùng hãn hữu! Một cơ hội để trở thành Phật.


2. Có thể thành Phật ngay trong kiếp sống này

Điều thứ hai lại còn quan trọng hơn điều thứ nhất nữa. Đó là: nếu Tất Đạt Đa đã thành Phật ngay trong kiếp sống mang thân người đó, thì chúng ta đây, đang mang thân người, cũng có thể thành Phật ngay trong kiếp sống này, ngay trong hiện tại này, chứ không phải ở một thời gian hay kiếp sống nào khác!

Khi nhận thức được như vậy thì mới thấy kiếp sống đang có trong hiện tại thật là vô cùng quý giá! Quý giá vì có thể dùng nó để trở thành một vị Phật. Mới thấy rằng những gì đeo đuổi từ bấy lâu như danh lợi, tình tiền, công danh, sự nghiệp, ngay cả sự nghiệp vĩ đại hay lưu danh muôn thuở gì gì đó, cũng không đáng một "xu teng" nếu so sánh với cơ hội để có thể vượt khỏi cái giới hạn làm người mà trở thành một siêu nhân!

Vua Trần Thái Tông viết trong Phổ Khuyến Phát Bồ Ðề Tâm:
“Công danh cái thế, chẳng qua một giấc mộng dài; phú quý kinh người, khó tránh “vô thường” hai chữ. Tranh nhân chấp ngã, rốt cuộc là không; khoe giỏi khoe hay rốt cùng chẳng thực. Tứ đại rã rời thôi già trẻ; núi khe mòn mỏi hết anh hùng. Tóc xanh chưa thấy mà mầu bạc đã pha. Kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới. Một bao máu mủ, bao năm khổ luyến ân tình; bảy thước xương khô, mặc sức tham xan tiền của. Thở ra không hẹn thở vào; ngày nay không tin ngày kế. Trôi nổi sông yêu giờ nào nghỉ, nấu nung nhà cháy biết bao thôi?” (Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang)

Cho nên:

人身難得今已得,
佛法難聞今已聞,
此身不向今生度,
更向何生度此身。?


Nhân thân nan đắc, kim dĩ đắc
Phật pháp nan văn, kim dĩ văn
Thử thân bất hướng kim sinh độ
Cánh hướng hà sinh độ thử thân ?


Thân người khó được, nay đã được
Phật pháp khó nghe, nay đã nghe
Thân này chẳng thẳng đời này độ

Lại đợi đời nào độ thân này ?


:D :D :D
Nếu nói như Lâm Tế mấy ông và Phật cùng sinh tử không khác thì tại sao mấy ông lại để ông Phật lừa???

Mấy ông suốt ngày nói: Tức Tâm là Phật cũng chỉ là đi lừa gạt người ta.
Bởi vì mấy ông như ông A Nan có nhận ra cái Tâm là cái quái gì đâu???

Nếu Tâm mấy ông là Phật thì sao mấy ông không nói được như Phật như Tổ mà phải nhai đi, nhai lại đờm rãi Phật Tổ làm chi vậy???

Nếu nói phải kiến tánh mới nói được như Phật???
Vậy sao mấy Tổ kiến tánh có người nào nói nhiều như Phật không vậy???

Nếu mấy ông nói chữ Nho, chữ Hán để độ người thời nay thì chỉ nói lên cái lỗi thời của mấy ông.
Tâm mấy ông, và vạn vật có khác chỗ nào đâu mà khoe khoang khoác lác đến như vậy???

Nếu mấy ông muốn độ người thời nay thì phải nói sao cho người thời nay THẤY được cái TÂM của mấy ông.

Đức Phật Giác Ngộ nói: "Tại sao ai cũng có khả năng giác ngộ???"


Người Giác Ngộ là người THẤY cái NĂNG LỰC đó, và phát triển cái NĂNG LỰC đó.
Phải có NĂNG LỰC đó mới có khả năngGiác Ngộ.


Mấy ông chưa giác ngộ là bởi mấy ông chỉ bắt chước người Giác Ngộ!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,995
Điểm tương tác
629
Điểm
113
ha ha haha ... [smile]

Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang --> Thấy Trăng Cho Đồ - Hỏng Thấy Đòi Đồ --> Trăng Chiếu Bất Tăng Bất Giảm [smile]

I. Minh Nguyệt --> Chiếu Đại Giang


thường nói ... minh nguyệt chiếu đại giang .. chiếu sáng vạn vật ....


II. Thấy TRĂNG: cho đồ - Hỏng Thấy: đòi lại đồ ...đã cho

nhưng người nào cũng vậy ...

THẤY TRĂNG --> thì CHO ĐỒ ....

HỎNG THẤY --> ĐÒI LẠI ĐỒ ... đã cho [smile]


cho nên .. cứ phải nhiều lúc "CÁC ÔNG" PHẢI HỎI [smile]

*** "CÁC ÔNG": ai cũng nói .. phải có ÔNG "VÔ MINH" trong đó [smile]


- cái TRÍ thấy TRĂNG của TA CHIẾU SÁNG ?

- hay là TRĂNG CHIẾU SÁNG ? [smile]Tâm không khác ... nhưng người "TRI TÂM" ... lúc "THẤY TRĂNG" và lúc "HỎNG THẤY TRĂNG" thì khác [smile]

THẤY TRĂNG --> CHO ĐỒ [smile]
ông TRĂNG --> xuống chơi Cây Cau --> thì Cau sẽ cho mo
ông TRĂNG --> xuống chơi Học Trò ... --> thì Học Trò cho bút
ông TRĂNG --> xuống chơi ông Bụt --> thì ông Bụt cho chùa ...
ông TRĂNG --> xuống chơi nhà Vua --> thì nhà Vua cho lính


tới khi HỎNG VUI .. HỒI ĐẦU CHUYỂN NÃO --> GIÁC MAN CAN
thì lại ĐÒI LẠI [smile]

HỎNG THẤY TRĂNG --> ĐÒI ĐỒ .. đã cho [smile]
ông Trăng...
trả vợ đàn ông ...
trả chồng cô gái
trả trái cây cà
trả hoa cây bưởi
trả lưỡi cần câu
trả tàu con ngựa


Ánh Sáng của Trăng --> Bất Tăng Bất Giảm [smile]

người NĂNG LỰC --> thì cứ thấy .. và rùi lại cứ không thấy --> cứ cho đồ .. và rùi lại cứ đòi đồ --> làm như làm cho đã .. rùi lại đòi làm ngược lại [smile]

ngọc lý bí thanh diễn diệu âm

cá trung mãn mục lộ thiền tâm

hà sa cảnh thị --> bồ đề đạo

nghĩ hướng NHƯ LAI

--> cách vạn tầm - Trí Huyền Thiền Sư:lol: :lol:
 

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
424
Điểm tương tác
230
Điểm
43
Kiến tánh CÓ thành Phật không???
Phương tiện CÓ thành Cứu Cánh được không???

Kiến Tánh như Không nghĩ Thiện! Không nghĩ Ác???
Hay là Kiến Tánh như Xưa nay không một vật???

Kiến Tánh như thế có phải như là Đức Phật Giác ngộ Chân Lý Duyên Khởi không???

Giác ngộ là Kiến tánh phải không???

Giác ngộ không thể nào là Kiến tánh.
Vì bởi Đức Phật là người duy nhất giác ngộ Lý Duyên Khởi là một chân lý độc đáo, mới mẻ chưa từng có trong lịch sử loài người. Cho đến nay chưa có một người nào khác "GIÁC NGỘ" như Đức Phật.

Như vậy kiến tánh thành Phật rồi để nói "Phật là que cứt khô!"???
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,995
Điểm tương tác
629
Điểm
113
ha ha hah ... [smile]

Minh Nguyệt: Chiếu Đại Giang --> Em Đi Xem Hội Trăng Rằng - Tam Pháp Ấn --> Kiến Tánh Thành Phật

I. Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang


Đại viên cảnh trí --> tánh thanh tịnh .... trí đại viên này .. bắt đầu được xây dựng từ khi "NHƯ LAI TẠNG" xả mất chữ TẠNG ... không còn bị che giấu, che đậy không nhìn thấy nữa .. cho nên ... cái nhìn luôn luôn thấy NHƯ LAI (chỉ còn thấy --> bảo ... ngọc [smile] )

Kinh Kim Cang nói ... Phật ở trong "TRÍ" --> trí tuệ về "KHÔNG" --> ... tức là TRI KIẾN PHẬT qua bốn câu thơ:

phàm sở hữu tướng

hư thị giai vọng

nhược kiến chư tướng phi tướng

tức KIẾN --> NHƯ LAIII. Em Đi Xem Hội Trăng Rằm - Tam Pháp Ấn

Em đi xem hội trăng tròn

áo quần hài gấm bảnh bao

nhìn lên trên trời ... ông TRĂNG

soi lên bóng em .. nằm nghiêng

ÔNG TRĂNG .. í a --> NẰM NGHIÊNG [smile]


Cô gái đi lễ hội trăng rằm .. trăng chiếu sáng trên đầu .. nên đối với tâm tư của cổ .. dấy lên nhận thức: ÔNG TRĂNG ... í .. a .. nằm nghiêng ...

thì ai mà chẳng vậy ... cũng vẫn nhận thức .. vẫn tư duy .. vẫn nhiều tri kiến .. về trăng ... những tri kiến không đúng về trăng

giả như cổ soi bóng mình trong nước thấy trăng trong đó hỏng thích --> đòi MÚC ÁNH TRĂNG VÀNG đổ đi --> múc hết nước --> nước cạn --> TRĂNG ĐÂU ?? ... GƯƠNG MẶT ĐẸP CỦA CÔ EM ĐÂU ? [smile]

cho tới khi .. thọ nhận "CHỦNG GIỚI" --> TÁNH .... do đức Phật lập ra ... là PHẬT PHÁP .. bởi vì trong những chủng giới .. tánh đó .. có nội dung: ĐỊNH và TUỆ ..

ĐỊNH khiên người ta được an ổn, an tâm, lắng đọng

TUỆ khiến người ta không còn lầm lẫn, hỏng có nghi ngờ .. đối với sự thật

và đường tri kiến không còn .. như là ... Tánh Không được miêu tả trong Kinh Tiểu Không, trong Kinh Pháp Ấn - Tạp A Hàm ... khi tất cả mọi chấp thủ, chấp ái, chấp trước hỏng còn nữa ... khi đó .. hình bóng của TAM PHÁP ẤN hiển lộ rõ ràng [smile]

*** đúng hông [smile] ***


III. Kiến Tánh Thành Phật


Thập Mục Ngưu Đồ có vẽ 10 bức tranh .. Con Người tìm Con Trâu .. Vất Vả vật lộn với nó .. thắng nó .. dắt nó về nhà --> chăn nó .. cho tới khi "VẦNG TRĂNG XUẤT HIỆN" ....

Thiền Tông hay có sự phân biệt: Thật và Giả .. NHẤT và NHỊ

Khi Trăng Hiện ... thì THẬT đã xuất hiện "BÊN CẠNH" GIẢ --> như là TRĂNG (thật) - với NGƯỜI và TRÂU (giả)

khi TRĂNG hiện ... như NHẤT và NHỊ -> đều có mặt --> bức tranh vẽ đủ cả ba: Trăng .. Người .. Trâu [smile]ở bức trăng thứ tám ... thiền sư Thích Thanh Từ nói: đó là Bờ Tử Thủy... cần phải "ĐẦU SÀO TRĂM TRƯỢNG VƯỢT QUA" như là

ra mút đầu sào [chắc chống sào đẩy thuyền ]

buông tay hố thắm

tuyệt tử tái tô

chết đi sống lại

SỰ SỐNG --> CHIA LÀM 2 PHẦN --> KHÔNG LIỀN ĐƯỢC NỮA


*** mỗi 1 tự ngã .. 1 vọng ngã .. là 1 đầu sào ... có cái sâu thắm tới đủ trăm trượng ... đòi hỏi sự vượt qua bao nhiêu lần nhỉ ... [smile[

thi ở bức tranh thứ tám này ... như Tam Tổ Tăng Xán nói trong Tín Tâm Minh:

Nhất không đồng Lưỡng

tề hàm vạn tượng

Lưỡng do Thủ Xả

vì thế Chẳng NHƯ


Sự khẳng định NHẤT không đồng với NHỊ ... từ TRỐNG RỖNG (NHẤT) vạn vật xuất hiện (NHỊ) ... và LƯỠNG là thủ xả .. chẳng như .. để rồi:

trong bức tranh .. NGƯỜI TRÂU đều biến mất ... chỉ còn 1 SỰ THẬT HIỂN NHIÊN .. THƯỜNG TRÚ --> VẦNG TRĂNG

như vậy ... khi người và trâu biến mất .. tất cả những gì HỮU VI --> đều hỏng còn [smile] ...

khi TRĂNG trên cao chẳng còn bị gì NGĂN NGẠI CHE KHUẤT .. chỉ còn vầng trăng

thì đó là TÁNH --> KHÔNG [smile]


Trực Chỉ --> CHƠN TÂM --> CHỈ RÕ CHƠN TÂM ... là CHỈ GÌ [smile] ??

như vậy ... TRỰC CHỈ CHƠN TÂM --> hỏng chỉ lộn tâm người, tâm trâu chỉ là LƯỠNG THỦ và XẢ --> Thấy TÁNH KHÔNG --> THÀNH PHẬT ... xảy ra .. ở bức tranh ... thứ 7 ... và hoàn toàn .. chỉ CÒN TRĂNG ở bức thứ 8


Giác Ngộ --> tuy đồng Phật

đa sanh .. tập khí thâm

phong đình ba thượng dũng

LÝ HIỆN --> NIỆM du xâm [smile]ờ mà đúng hông [smile]

:lol: :lol:
 
Last edited:

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
424
Điểm tương tác
230
Điểm
43
Giác Ngộ THẤY gì?
Nếu diễn tả là THẤY gì thì không phải Giác Ngộ.

Mấy ông suốt ngày nói Tánh THẤY chỉ là mấy ông khoe khoang khoác lác cái NGÃ thấy của mấy ông.

Thế nào là Tánh THẤY của mấy ông?
Mấy ông KHÔNG THẤY gì hết! Đó mới là Tánh THẤY của mấy ông.

Bởi vì BẢN THỂ của vạn vật vũ trụ bất cứ cái gì có HÌNH THỂ TƯỚNG MẠO tất cả đều TỰ RÕ RÀNG (SẮC tức THỊ KHÔNG, SÓNG là NƯỚC) trước mặt mấy ông.

Đâu cần mấy ông PHÂN BIỆT là cái này BẢN THỂ, BẢN TÂM???

Mấy ông bày đặt lấy Ý THỨC PHÂN BIỆT lăng nhăng nào là ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ, nào là ĐẦY ĐỦ, nào là Phật Tánh chỉ làm rối loạn cái BẢN THỂ, BẢN TÂM của mấy ông, và người khác thôi.

Tánh THẤY của mấy ông mê mờ đến độ không nhận ra được:

"TÂM mấy ông BÌNH thì thế giới BÌNH!"
Còn TÂM hay BẢN THỂ mấy ông ĐỘNG LOẠN như thế thì tất cả những người khác có được ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ không??

Cảnh báo mấy ông một lần nữa THẤY BẢN THỂ không phải là KIẾN TÁNH! Lại càng không phải là GIÁC NGỘ.

Suốt ngày THẤY KHÔNG, NÓI BẢN THỂ , DIỄN TẢ TÂM TÁNH.... như mấy ông mà gọi là CHẤM DỨT SANH TỬ???
Dễ quá??????

Nên nhớ Đức Phật phải trải qua bao nhiêu????... kiếp mới CHẤM DỨT SANH TỬ bởi Lý DUYÊN KHỞI.

Còn Phật tương lai sẽ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC để có TAM MINH LỤC THÔNG sau bao nhiêu tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ, ức ức ức ức ức kiếp????......nữa vậy ta?????

Ráng MỘNG DU tiếp....
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,995
Điểm tương tác
629
Điểm
113
ha ha hah [smile]

Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang: Đại Viên Cảnh Trí .. Tánh Thanh Tịnh --> Tam Ma Địa: Chết Hết Vô Minh [smile] --> Phật PhápMinh Nguyệt Chiếu Đại Giang --> Đại Viên Cảnh Trí Tánh Thanh Tịnh


Đại Viên Cảnh Trí -> tánh thanh tịnh ....

Như Lai Tạng --> sự che đậy của TẠNG THỨC rất nhiều .. nhiều đến chứa cả tam giới .. tam thiên

--> thì Đại Viên Cảnh Trí --> CŨNG CHIẾU SÁNG NHIỀU ... bất khả cùng như vậy [smile]

SỰ CHIẾU SÁNG --> cũng chiếu đủ TAM GIỚI ... TAM THIÊN

lúc thấy khắp .. thì nhỏ như hạt vi trần

người biết nó --> là PHẬT

người không thấy --> thì TA LÀ VÔ MINH [smile]


bởi vì NGƯỜI KHÔNG THẤY ... cũng không thấy sự che đậy rộng lớn của TẠNG THỨC ... cũng không thấy rất nhiều cụ thể của 51 tâm sở tương ưng ... càng không thấy ... hoạt động của các MA ĐỊA [smile] --> hay là TAM MA ĐỊA [smile]

đều là bản văn ... bản trí ... --> đều là những CÔNG ĐỨC VÔ ÚY [smile]

HẾT SỢ NHƯ LÀ VÔ MINH LUÔN [smile]

cho nên ... MINH NGUYỆT --> CHIẾU ĐẠI GIANG .... rọi xuống trăm năm ... 1 cõi đi về [smile]


TAM MA ĐỊA

Tam Ma Địa ... có 1 tên gọi đơn giản ... là Văn Tư Tu [smile] ... nhưng nghĩa lại là .... vô cùng ...

bởi vì như phương pháp thực hành của Quán Thế Âm Bồ Tát thì TAI --> TÁNH NGHE được XOAY CHIỀU

- chẳng dĩ âm thanh cầu ngã ... mà là dùng ÂM THANH ...TỰ QUÁN KẺ QUÁN ...

- xoay ngược về bản tri [smile] .... xoay cái nghe về bản văn ... xoay vào nghe âm thanh thành tiếng của vọng tưởng ...

và như vậy ... Tánh Nghe --> đó ... gieo rắc ... PHẬT CHỦNG [smile] khắp nơi ... từ đó là "TAI" thôi .. .mà cũng có cả ngàn công đức


Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng vậy .. đức Phật nói tới Tánh Thấy .. cũng là Xoay Chuyển cái Tánh Thấy thành Bản Trí ... quay vào nhìn thấy hết .. vô vàn cụ thể ...

mà đều TƯ DUY TRÊN TÂM --> Tư --> tức là Tư trên Tâm --> cho nên đó là MA ĐỊA thứ hai [smile]

Văn đã xoay về Bản Văn .. Bản Trí .. Tư đã trên Tâm .... thì Hạnh đều là TƯỚNG "TỰ TÂM THANH TỊNH SANH" --> đó là những CHỦNG TỬ của PHẬT PHÁP .. và đó là "TÁNH" thanh tịnh trong "ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ" [smile]

HẾT SỢ VÔ MINH luôn cũng phải .... bởi vì "VÔ MINH" không thể có ... nếu mà biết "MINH" từ đâu ra --> tức là PHẬT PHÁP ....


Phật Pháp

Phật Pháp ... khác với vạn pháp 1 tí xíu .. là pháp nào .. nó cũng có gắn thêm 1 chữ PHẬT .....

cho nên ... PHẬT PHÁP ... gắn liền với TÁNH = CHỦNG GIỚI .. = CHỦNG TỬ THANH TỊNH của PHẬT TÁNH .. và vì đó ... Phật Pháp khiến người ta an ổn ... ở "KHẮP CÁC XỨ" mà Phật Pháp đi đến

---> cho nên ... PHẬT PHÁP --> cũng là .... ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ [smile]


Bài thơ bốn trí .. thì là do Lục Tổ viết

Xoay cái Bản Văn ... để nó chiếu sáng khắp nơi ... là công đức Vô Úy của Quán Thế Âm Bồ Tát

Xoay cái Bản Trí ... để nhìn thấy khắp Như Lai Tạng .. là có giảng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm kia kìa ...


còn VÔ MINH (smile)

---> thì ... thấy

thấy đống lửa,

thấy gông cùm,

thấy khắp nơi là XỨ QUỶ .. QUỶ XỨ .... nhìn vào như đang giết hại .. vũ khí chạm thân người ...1 Vầng Trăng đơn côi ---> chiều nay ... buồn nhớ ai .. nên trăng thẫn thờ .. bởi vì "NGƯỜI TA" ... đã quên trăng [smile]

Giác Ngộ --> tuy đồng phật

đa sanh --> tập khí thâm

phong đình --> ba thượng dũng

Lý --> HIỆN

Niệm --> du xâm


Niệm cũng nhiều bao la bát ngát, bất khả cùng .. .nên Chánh Niệm ... cũng Vô Biên


ờ mà đúng không ? [smile]

đúng hông ?

:lol: :lol:
 

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
424
Điểm tương tác
230
Điểm
43
Kiến Tánh THẤY hay Bản Thể của chúng ta có làm chúng ta sống hòa hợp với những người trong xã hội không???

Kiến Tánh THẤY hay Bản Thể của chúng ta rồi biến thái như những Tổ Thiền Tông thì hòa hợp được với ai???
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,995
Điểm tương tác
629
Điểm
113
ha ha hah [smile]

Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang --> 14 Công Đức Vô Úy: lợi cả tam thiên ... đại thế giới [smile] --> 1 Viên Ngọc diễn tỏa Diệu Âm: Hà Sa Cảnh Thị Bồ Đề Đạo


Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang


Đại Viên Cảnh Trí .. Tánh Thanh Tịnh .. Trí này là Trí xuất hiện sau khi --> Bản Trí đã được viên mãn .. khiến cảnh vật trở thành lưu ly trong suốt ....

Bồ Tát Quán Thế Âm ... cũng do thực hành Phương Pháp Xoay Chuyển Bản Văn thành Bản Trí .. trở thành Bồ Tát Chánh Tông Đại Thừa [smile]


14 Công Đức Vô Úy Của Quán Thế Âm Bồ Tát --> Lợi Cả Tam Thiên Đại Thế Giới

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, cuốn 6 ... do HT Thích Duy Lực dịch giải .. trong đó ... đức Phật hỏi 25 đệ tử đã tu thành A La Hán trình bày phương pháp tu học của họ .. và .. Bồ Tát Quán Thế Âm trình bày phương pháp --> NHĨ CĂN VIÊN THÔNG của ngài ... hình thành ... 14 Công Đức Vô Úy [smile] ...

--> lợi ích ... khắp cả Tam Giới ... Tam Thiên [smile]

đúng hông ? [smile]


l. Do con chẳng quán âm thanh, tự quán kẻ quán --> khiến chúng sanh khổ não mười phương tự quán âm thanh, liền được giải thoát. (smile)

2. Xoay tri kiến về bản tri, ---> khiến chúng sanh dù vào đống lửa, lửa chẳng thể cháy.

3. Xoay cái nghe về bản văn, --> khiến chúng sanh bị nước cuốn trôi mà chẳng chìm đắm.

4. Vọng tưởng dứt sạch, --> tâm chẳng sát hại, khiến chúng sanh vào xứ quỷ, quỷ chẳng thể hại.

5. Huân tập cái nghe thành Bản Văn, --> tiêu cả lục căn thành một tánh Văn, khiến chúng sanh đang lúc bị giết hại, dao gãy từng đoạn, các binh khí chạm vào thân người, như cắt dòng nước, như thổi ánh sáng, mà bản tánh chẳng lay động.

6. Huân tập tánh Văn thuần nhất sáng tỏ, chiếu khắp pháp giới, dẹp tan tối tăm, --> khiến chúng sanh dù gặp các loài Dược Xoa, La Sát, yêu mị, quỷ thần ở gần bên cạnh mắt họ chẳng thể nhìn thấy.

7. Âm thanh tiêu sạch, tánh nghe trở vào, thoát khỏi trần vọng, --> khiến chúng sanh gặp những thứ gông, cùm, xiềng, xích đều chẳng thể trói buộc.

8. Âm thanh tiêu diệt, tánh Văn viên mãn, --> Từ Lực khắp nơi, --> khiến chúng sanh đi qua chỗ nguy hiểm, chẳng bị giặc cướp.

9. Huân tu tánh Văn, xa lìa cảnh trần, sắc dục chẳng thể lôi kéo, --> khiến tất cả chúng sanh đa dâm xa lìa tham dục.

10. Thuần âm vô trần, căn trần viên dung, chẳng năng sở đối đãi --> , khiến tất cả chúng sanh hay giận dữ lìa bỏ sân hận.

11. Xoay minh tiêu trần, trở về bản tánh, --> cả pháp giới, thân tâm đều như lưu ly, thấu triệt vô ngại, khiến những kẻ ngu muội chẳng tin Phật pháp, xa lìa hẳn sự si mê ám muội.

12. Tiêu dung hình thể, trở về bản Văn, --> ngồi bất động đạo tràng, vào thế gian mà chẳng hoại pháp thế gian, đi khắp mười phương, cúng dường vô số Như Lai, nơi mỗi Như Lai làm Pháp Vương Tử, khi pháp giới chúng sanh cầu sanh con trai, được con trai có phước đức trí huệ.

13. Lục căn viên thông, sáng và soi không hai, --> khắp mười phương thế giới, --> lập Đại Viên Cảnh, Không Như Lai Tạng, thừa nhận pháp môn bí mật của vô số Như Lai, chẳng có thiếu sót, khiến pháp giới chúng sanh cầu sanh con gái, được con gái có tướng tốt, đoan chính, phước đức, dịu dàng, được mọi người yêu mến.

14. Trăm ức nhựt nguyệt chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới này, trong đó có 62 hằng sa pháp vương tử đang trụ trì nơi thế gian, tu chánh pháp, làm mô phạm, mỗi mỗi dùng phương tiện và trí huệ chẳng đồng, tùy thuận căn tánh mọi người để giáo hóa chúng sanh.


Ở đây chúng ta chú ý Công Đức Vô Úy ... CÔNG ĐỨC HẾT SỢ VÔ MINH [smile] .... là Lập Đại Viên Cảnh, Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang

13. Lục căn viên thông, sáng và soi không hai, --> khắp mười phương thế giới, --> lập Đại Viên Cảnh, Không Như Lai Tạng, thừa nhận pháp môn bí mật của vô số Như Lai,

14. Trăm ức nhựt nguyệt ---> chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới này trong đó có 62 hằng sa pháp vương tử đang trụ trì nơi thế gian, tu chánh pháp, làm mô phạm, mỗi mỗi dùng phương tiện và trí huệ chẳng đồng, tùy thuận căn tánh mọi người để giáo hóa chúng sanh.


ha ha ha ... LỢI ÍCH TO LỚN .... chiếu khắp "hết tất cả sự che khuất của CHỮ TẠNG" = VỌNG NGÃ rùi còn gì [smile]

LỢI ÍCH --> TO --> ĐÙNG [smle]


Một Viên NGọc --> diễn tỏa diệu âm --> hà xa cảnh thị ... BỒ ĐỀ ĐẠO

ngọc lý bí thanh ... diễn diệu âm

cá trung mãn mục .... --> lộ thiền tâm [smile]

hà sa cảnh thị bồ đề đạo

nghĩ hướng NHƯ LAI .. cách vạn tầm - Trí Huyền Thiền Sư


ờ mà đúng không ? [smile]


:lol: :lol:
 
Bên trên