Lương hoàng sám

ducnt26

Registered
Tham gia
7 Thg 3 2018
Bài viết
4
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Chúng sanh khi xả báo thân này thì thọ báo thân khác. Nếu trong khi tìm thọ thân khác mà chưa đủ nhân duyên thì thân nầy chưa xả. Ví như con sâu đo, trong khi đàng đuôi bám chặt một nơi thì đàng đầu ngóc lên tìm kiếm. Hễ đàng đầu tìm được chỗ mà bám xuống thì đàng đuôi mới nhả ra. – Con người trong lúc nằm thiêm thiếp chờ chết, chính là lúc nghiệp thức tìm kiếm nơi thác sanh. Nếu được nơi rồi thì liền chết, bỏ xác thân nầy mà thọ thân khác.

Xem công đức sám hối tại:
https://phatuviet.wordpress.com/2018/06/15/cong-duc-sam-hoi/

Tải Lương Hoàng Sám tại:

https://mega.nz/#!DPZnmYKI!JIROjXjhZ1PNpYG7lNmscsAsX1AkhpDSRb97bLwRfMY
 
Bên trên