Lữ Hành

Bạch Vân Nhi

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (thán
Staff member
Tham gia
27 Tháng 5 2009
Bài viết
2,474
Điểm tương tác
840
Điểm
113
Địa chỉ
CANADA
LỮ HÀNH

Áo phong sương thu về se lạnh
Khách lữ còn ngoạn cảnh đường xa
Hành trang một túi giác tha
Trần gian quán trọ đời là khoảng không

Gom tất cả tình trong thiên hạ
Gởi theo mây quen lạ dung hoà
Trăng soi muôn nẻo ta bà
Đến rồi đi vẫn mình ta độc hành

Trong sự sống công danh ràng buộc
Những lợi quyền càng chuốc âu lo
Xuôi dòng nước chảy chuyến đò
Bình yên bến đỗ người dò đục trong

Buồn vui còn mất nhẹ lòng
Tâm thiền rũ sạch bụi hồng bám chân
Đêm về tịch tĩnh điều thân
Lắng nghe tiềm thức xoay vần diệt sinh ...


BẠCH VÂN NHI

Enlarge this image Click to see fullsize
ÐÔI MẮT NGỌC - Page 9 74414846_2520318881585178_1915327686260031488_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnD5aItnx2SaB9CA_vGGmwQBDrEJoTlX1ND_YYFkgvqkD5doEA7U8llawLnXVDt0cNWoFsf30qlF1WrH_RXznnL&_nc_ht=scontent.fyyz1-2

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjUyMDMxODk0ODI1MTgzOA%3D%3D&av=100008212713254

 
Bên trên