Lên thiên đường.

Status
Không mở trả lời sau này.

NA TIÊN

Active Member
Tham gia ngày
27 Tháng 11 2006
Bài viết
423
Reaction score
78
Điểm
28
Có người nói "Người thế gian nói chung phần lớn ai cũng mong chết được lên thiên đường. Vậy có lời dạy nào trong Kinh chỉ cách để lên thiên đường không?

Có lần vào thời Phật tại thế, BLM Dhananjani, khi thân sắp mạng chung, các tướng khổ lần lượt hiện ra, Ông cho người mời Thầy Xá Lợi Phất và than thở:
[FONT=rel=]
" ...Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ chém đầu (một người khác) với một thanh kiếm sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu tôi. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu.


Thưa Tôn giả Sariputta, như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, tôi bị cảm đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. ...

Thưa Tôn giả Sariputta, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của tôi. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. ...

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân tôi.Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn,..."

Khi ấy, Thầy Xá Lợi Phất suy nghĩ: “Các vị Bà-la-môn này rất ái luyến Phạm thiên giới. Vậy ta hãy thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên”.
Thầy nói: – Này Dhananjani, ta sẽ thuyết giảng cho Ông con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên. Hãy nghe khéo tác ý, ta sẽ giảng.

– Này Dhananjani, thế nào là con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên? Ở đây, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với TỪ cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại, vô biên, không hận, không sân.

Này Dhananjani, như vậy là con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên.
Lại nữa, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với BI... an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với HỶ

An trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với XẢ, cũng vậy phương thứ hai cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận không sân. Này Dhananjani, như vậy là con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên."

Sau khi Thầy Xá Lợi Phất về đến tinh Xá, Đức Phật bảo: Này Xá Lợi Phất, vì sao, dầu cho có những cảnh giới cao thượng hơn cần phải chứng, Ông sau khi an trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi?

– Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: “Những vị Bà-la-môn này rất luyến ái Phạm thiên giới”. Do vậy con mới thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên.

Đức Phật xác nhận: – Này Xá Lợi Phất, Bà-la-môn Dhananjani đã mệnh chung và sanh lên Phạm thiên giới."
(Theo Kinh Dhananjani, thuộc Trung Bộ Kinh )

Như vậy con đường để để lên THIÊN ĐƯỜNG chính là tu tập 4 tâm TỪ, BI, HỶ, XẢ:
"Từ là mở rộng lòng thương.
Bi là cứu khổ dẫn đường chúng sanh.
Hỉ là vui pháp đạo lành.
Xả là bỏ hết lợi danh ta người".
Chúc tất cả những ai muốn lên THIÊN ĐƯỜNG đều hội đủ nhân duyên.<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
[/FONT]
Có lần vào thời Phật tại thế, BLM Dhananjani, khi thân sắp mạng chung, các tướng khổ lần lượt hiện ra, Ông cho người mời Thầy Xá Lợi Phất và than thở:<o:p></o:p>
" ...Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ chém đầu (một người khác) với một thanh kiếm sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu tôi. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. <o:p></o:p>
Thưa Tôn giả Sariputta, như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, tôi bị cảm đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. ...<o:p></o:p>
Thưa Tôn giả Sariputta, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của tôi. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. ...<o:p></o:p>
Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân tôi.Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn,..."<o:p></o:p>
Khi ấy, Thầy Xá Lợi Phất suy nghĩ: “Các vị Bà-la-môn này rất ái luyến Phạm thiên giới. Vậy ta hãy thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên”.<o:p></o:p>
Thầy nói: – Này Dhananjani, ta sẽ thuyết giảng cho Ông con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên. Hãy nghe khéo tác ý, ta sẽ giảng.<o:p></o:p>
– Này Dhananjani, thế nào là con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên? Ở đây, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với TỪ cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại, vô biên, không hận, không sân. <o:p></o:p>
Này Dhananjani, như vậy là con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên. <o:p></o:p>
Lại nữa, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với BI... an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với HỶ<o:p></o:p>
An trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với XẢ, cũng vậy phương thứ hai cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận không sân. Này Dhananjani, như vậy là con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên."<o:p></o:p>
Sau khi Thầy Xá Lợi Phất về đến tinh Xá, Đức Phật bảo: Này Xá Lợi Phất, vì sao, dầu cho có những cảnh giới cao thượng hơn cần phải chứng, Ông sau khi an trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi?<o:p></o:p>
– Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: “Những vị Bà-la-môn này rất luyến ái Phạm thiên giới”. Do vậy con mới thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên.<o:p></o:p>
Đức Phật xác nhận: – Này Xá Lợi Phất, Bà-la-môn Dhananjani đã mệnh chung và sanh lên Phạm thiên giới."<o:p></o:p>
(Theo Kinh Dhananjani, thuộc Trung Bộ Kinh )<o:p></o:p>
Như vậy con đường để để lên THIÊN ĐƯỜNG chính là tu tập 4 tâm TỪ, BI, HỶ, XẢ:<o:p></o:p>
"Từ là mở rộng lòng thương. <o:p></o:p>
Bi là cứu khổ dẫn đường chúng sanh. <o:p></o:p>
Hỉ là vui pháp đạo lành.<o:p></o:p>
Xả là bỏ hết lợi danh ta người".<o:p></o:p>
Chúc tất cả những ai muốn lên THIÊN ĐƯỜNG đều hội đủ nhân duyên
</body></html>-->
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top