Kinh Tương Ưng Bộ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng ( Buổi 162/211) | Lớp Học Kinh Tạng Pali

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Tương Ưng Bộ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng ( Buổi 195 /211) | Lớp Giảng Kinh Tạng Pali

[video]https://www.youtube.com/watch?v=Tvu8EmnJsVg[/video]
 

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới | Sư Cô Tâm Tâm Thuyết Pháp

[video]https://www.youtube.com/watch?v=LhfGFUc7Q80[/video]
 

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Trung Bộ | Bài Số 67 Phần 2 | Lớp giảng kinh tại chùa Siêu Lý Quận 6 TP. Hồ Chí Minh

[video]https://www.youtube.com/watch?v=QvRPmoSw3Nc[/video]
 
Bên trên