Kinh Tương Ưng Bộ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng ( Buổi 162/211) | Lớp Học Kinh Tạng Pali

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Tương Ưng Bộ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng ( Buổi 199/ 211) | Lớp Giảng Kinh Tạng Pali

[video]https://www.youtube.com/watch?v=tIyZv6b-tls[/video]
 

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Tha Thứ - Sư Cô Tâm Tâm Thuyết Pháp | Giảng Pháp Hay

[video]https://www.youtube.com/watch?v=EbS-caJ8Zdg[/video]
 

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Tương Ưng Bộ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng ( Buổi 200/ 211) | Lớp Giảng Kinh Tạng Pali

[video]https://www.youtube.com/watch?v=o-0wHscjbYs[/video]
 

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Tương Ưng Bộ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng ( Buổi 201 / 211) | Lớp Giảng Kinh Tạng Pali

[video]https://www.youtube.com/watch?v=90UzHUFafe4[/video]
 
H

hoiquangphanchieu

Guest
Chào bạn Lehoangdh
Nhận thấy hổm rày bạn rất là có công đức vì gởi nhiều bài giảng thuyết của sư TOẠI KHANH.

Rất là hay...

Và nếu như bạn có video nào của sư Toại Khanh thuyết giảng về kinh nghiệm cách hành trì của chính sư thầy này hàng ngày ra sao? xin bạn hãy gởi lên đây nha. Như vậy sẽ hay hơn rất rất nhiều.
Tôi rất là muốn nghe để học hỏi tu tập.
Rất mong bạn giúp đỡ cho tôi.
Cảm ơn bạn trước. Bạn hãy chuyển lời đến sư thầy dùm tôi nha.

Hoiquangphanchieu kính!
 

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Tương Ưng Bộ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng ( Buổi 181/211) | Lớp Giảng Kinh Tạng Pali

[video]https://www.youtube.com/watch?v=dwapkoc8Db0[/video]
 

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Trung Bộ | Bài Số 52 Phần 2 | Lớp giảng kinh tại Chùa Siêu Lý Quận 6 Tp. Hồ Chí Minh

[video]https://www.youtube.com/watch?v=ldz7Io2fJDo[/video]
 

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Tương Ưng Bộ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng ( Buổi 184/ 211) | Lớp Giảng Kinh Tạng Pali

[video]https://www.youtube.com/watch?v=NrXMNTSp5fI[/video]
 

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Tương Ưng Bộ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng ( Buổi 192/ 211) | Lớp Giảng Kinh Tạng Pali

[video]https://www.youtube.com/watch?v=gJgbJEMqhyQ[/video]
 

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Tương Ưng Bộ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng ( Buổi 194/211) | Lớp Giảng Kinh Tạng Pali

[video]https://www.youtube.com/watch?v=urbJDcOgBME[/video]
 

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Tương Ưng Bộ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng ( Buổi 194/211) | Lớp Giảng Kinh Tạng Pali

[video]https://www.youtube.com/watch?v=urbJDcOgBME[/video]
 

lehoangdh

Registered
Tham gia
12 Thg 10 2017
Bài viết
23
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Kinh Trung Bộ | Bài Số 67 Phần 1 | Lớp giảng kinh tại chùa Siêu Lý Quận 6 TP. Hồ Chí Minh

[video]https://www.youtube.com/watch?v=WWW6Ui8ywvQ[/video]
 
Bên trên