Kinh Thủ Lăng Nghiêm.- Trùng tuyên và thảo luận. Chương 3 (tt), 4, 5

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,553
Điểm tương tác
1,782
Điểm
113
* Khởi niệm- Chấp Niệm.

Kinh văn:

"Tự tâm thủ tự tâm
Phi huyễn thành huyễn pháp
Bất thủ vô phi huyễn
Phi huyễn diệt bất sanh
Huyễn pháp vân hà lập
Hữu thị Diệu Liên Hoa
Kim cang vương bảo giác
Như huyễn tam ma đề
Đờn chỉ siêu vô học
Thử A Tì đạt ma
Thập phương bạt già phạm
Nhất lộ Niết Bàn môn "


Nghĩa:
Tự tâm chấp tự tâm
Pháp phi huyễn trở thành pháp huyễn
Không chấp, pháp chơn còn không có
Pháp chơn vốn đã chẳng có sanh
Thì pháp huyễn do đâu thành lập ?
Như huyễn tam ma đề là vậy
Đó là bảo giác, chắc như kim cương vương
Không nhiễm như Diệu Liên Hoa
Khảy móng tay vượt hàng vô học
Đây là pháp của Phật mười phương
Là đại lộ vào thành đô Niết bàn Phật.


Tư duy:
Tự tâm chấp tự tâm. Nghĩa là Từ nơi "Thức" mà khởi NIỆM.- Lại dùng NIỆM KHỞI này để chấp "Niệm khởi" kế tiếp. Đây là bệnh "khởi niệm chấp Niệm" của chúng sanh.- Đó cũng là "Tri kiến lập tri là cội gốc Vô minh". Do Vô minh (Chấp) này mà các Pháp vốn Phi huyễn (Như Thị) lại trở thành Huyễn Pháp.

Nếu Không Chấp. Nghĩa là Khởi Niệm Không Chấp niệm.- Thì đó là "Niệm Niệm vào Vô Sanh". Đó là Trở Về CHÂN NHƯ.

Không chấp, pháp chơn còn không có
Pháp chơn vốn đã chẳng có sanh
Thì pháp huyễn do đâu thành lập ?
Như huyễn tam ma đề là vậy

Nghĩa là Pháp tu "Như huyễn tam ma đề " căn bản là vậy mà thôi.

Tóm lại:
Như huyễn tam ma đề là :
bảo giác, chắc như kim cương vương
Không nhiễm như Diệu Liên Hoa
Khảy móng tay vượt hàng vô học
Đây là pháp của Phật mười phương
Là đại lộ vào thành đô Niết bàn Phật.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,553
Điểm tương tác
1,782
Điểm
113
* Như huyễn Tam Ma Đề.

TRỰC CHỈ

Pháp hữu vi không có tự thể, thực chất của nó là không. Vì nhân duyên sanh cho nên có. Có mà không thật có nên gọi là như huyễn.

Nhằm phủ định huyễn hữu mà phải đề cập cái vô. Kỳ thực, chẳng có cái gọi là "Vô vi" nào cả. Cái không có sanh khởi, không có diệt tận gọi đó là "Vô vi". Vậy thì "Vô vi" đồng nghĩa với "Không có gì". Người đệ tử Phật không bao giờ hy vọng ở cái gọi là "Vô vi", dù được người ta quảng cáo "Vô vi" là cảnh giới an vui hạnh phúc ! Giả vọng biểu chơn là một thuật ngữ thường dùng trong Phật học. Phủ định vọng nhằm để khẳng định cái chơn. Nhưng phải hiểu: Hết vọng là chơn mà không cầu chơn trong khi hết vọng. Hết vọng cầu chơn là tìm thêm một cái đầu để chồng lên cái đầu mình đã có. Đó chẳng phải là tâm trạng của kẻ điên loạn là gì ?

Phân biệt, đánh giá sự vật qua: mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét… là do thức trung gian đó. Mà thức thì đã phải chủ đâu ! Duyên sanh, duyên diệt, thức thay đổi luôn luôn, như những hình thoi, hình thang, hình tam giác, hình vuông… trong những đám lau sậy gác lên nhau trong những cơn gió giật !

Căn trần đồng là vật biểu hiện từ Như Lai tàng, phát xuất từ Như Lai tàng không tội lỗi. Buộc hay mở do căn; thánh phàm do tự chủ hay không tự chủ đối với sáu căn của mình.

Pháp không, không đã đành; pháp có, cũng là không !

"Chúng nhơn duyên sanh pháp
Ngã thuyết tức thị không"…

Mê mờ chơn lý không - có là vô minh. Tỏ ngộ chơn lý có và không thì giải thoát. Mở gút nên theo thứ lớp; một được mở, sáu gút sẽ giải tỏa theo. Sáu gút mở thì cái một không còn. Hãy lựa căn có ưu thế để phát huy công dụng; lựa một căn mà chọn tánh viên thông. Được quả nhập lưu, xem như đã thành Phật. Bởi vì Như Lai há chẳng nói: "Tất cả chúng sanh đã thành Phật" đó sao ?

Thức A Đà Na sâu sắc lắm, tập khí chúng sanh lại quá sâu dày. Như Lai thường không đề cập đến, ngại chúng sanh mê chấp: Này chơn nọ chẳng phải chơn. Ở Kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Như lai chỉ dạy trong phạm vi: sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu thức vọng chấp là vọng đã đành, móng ý chấp chơn, làm cho chơn hóa ra vọng. Tự tâm chấp tự tâm: Tâm mình Phật, lại van xin mong cầu Phật, há không phải pháp "phi huyễn" trở thành "huyễn pháp" đó sao ?

Không chấp thì vọng chơn đều vắng lặng trạm nhiên: chơn còn không có, vọng vin vào đâu sanh được ?

Nhận thức như vậy thường xuyên. Đó là cách tu thiền, là tư duy tu đó. Tu như vậy Phật gọi: Như huyễn tam ma đề. Đó là phương pháp thiền nhìn vạn pháp như huyễn. Có như huyễn tam ma đề là có bảo giác chắc như kim cương vương. Thanh tịnh như Diệu Liên Hoa, khảy móng tay vượt hàng vô học (Thanh Văn Duyên Giác nhị thừa). Mười phương chư Phật đồng như số vi trần, đồng đi con đường đó mà vào thành đô Niết bàn Phật !
 

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
473
Điểm tương tác
234
Điểm
43
Giá mà Đức Phật nói thẳng Đức Phật là HUYỄN thì chắc chắn không có ai "NGU" mà đi "CHẤP HUYỄN là Phật"

Giá mà Đức Phật nói thẳng Đức Phật là HUYỄN thì chắc chắn không có ai "NGU" mà đi "TU thành Phật".

Chắc Đức Phật nghĩ chúng sanh vốn VÔ MINH không biết "HUYỄN nghĩa là gì???"

Thật là tội nghiệp.
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Giá mà Đức Phật nói thẳng Đức Phật là HUYỄN thì chắc chắn không có ai "NGU" mà đi "CHẤP HUYỄN là Phật"

Giá mà Đức Phật nói thẳng Đức Phật là HUYỄN thì chắc chắn không có ai "NGU" mà đi "TU thành Phật".

Chắc Đức Phật nghĩ chúng sanh vốn VÔ MINH không biết "HUYỄN nghĩa là gì???"

Thật là tội nghiệp.
Hi hi...

Huyễn là huyễn thế nào?

Có cái thật thì mới gọi là huyễn được. Nếu không có gì thật thì gọi huyễn là cái gì? Giống như nói hàng giả thì phải có cái gọi là hàng thật để làm mốc so sánh. Gọi huyễn thì ắt chấp thật cái củ cải gì rồi????

P/S: học Phật pháp là để có đủ bản lĩnh để bảo vệ trái tim ngây thơ, thiện lương của chính mình. Khi nào tiểu đệ hiểu rõ điều này thì lão huynh sẽ rất vui mừng!
 
Last edited:

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
92
Điểm tương tác
33
Điểm
18
Hi hi...

Huyễn là huyễn thế nào?

Có cái thật thì mới gọi là huyễn được. Nếu không có gì thật thì gọi huyễn là cái gì? Giống như nói hàng giả thì phải có cái gọi là hàng thật để làm mốc so sánh. Gọi huyễn thì ắt chấp thật cái củ cải gì rồi????

P/S: học Phật pháp là để có đủ bản lĩnh để bảo vệ trái tim ngây thơ, thiện lương của chính mình. Khi nào tiểu đệ hiểu rõ điều này thì lão huynh sẽ rất vui mừng!
Kính đạo hữu HVT.
Cái Tôi VM ấy bị CÓ - KHÔNG, HUYỄN - PHI HUYỄN trói rồi... khó mở, khó mở...
Hahaha... "Phật Pháp tại thế gian./ Chẳng rời thế gian giác..." mà nếu giác rồi... phỉ báng cái danh người giác... hahaha.... khiếp khiếp,,, tôi nghi cái ÔNG NÀY.!!!

Mà nè đạo hữu HVT... có khách tới thăm kìa.
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Kính đạo hữu HVT.
Cái Tôi VM ấy bị CÓ - KHÔNG, HUYỄN - PHI HUYỄN trói rồi... khó mở, khó mở...
Hahaha... "Phật Pháp tại thế gian./ Chẳng rời thế gian giác..." mà nếu giác rồi... phỉ báng cái danh người giác... hahaha.... khiếp khiếp,,, tôi nghi cái ÔNG NÀY.!!!

Mà nè đạo hữu HVT... có khách tới thăm kìa.
Hi hi....

Tiểu đệ trêu huynh thôi :D

Tâm có thể mở rộng bằng trời bao dung vô hạn cũng có thể thu nhỏ tới mức một lời cũng không lọt. Bởi vì khả năng như vậy nên Tâm hay lập giới lại hay phá giới. Dùng làm sao là do người nên chấp cứng vào chỗ nào cũng là lấy ít bỏ nhiều.

Gặp cảnh tùy lúc hòa hợp. Hoà mà chẳng mất nhập giới mà bình thường
Gặp cảnh có lúc không theo. Giữ mình mà chẳng ngại. Giữ giới mà bình thường

Hành giả luôn ở trong các cảnh giới diễn sinh mà tự chủ thì mới an ổn.

Phật, Pháp, Tăng là con đường tùy cơ ứng biến mà hộ trì chân lý. nên uống chè, làm việc chính là lúc thấy pháp. Nên ở khắp các chỗ mà thấy để hộ trì, con đường này vô cùng vô tận !
:D
 
Last edited:

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
kính mọi người 1 ly trà [smile]

*** vẫn câu nói đó, với thày VQ ... nếu KLL có nói gì sai với phật lý, vẫn kính xin thày VQ tận tình chỉ dạy

vấn đề khó hiểu không phải ở chỗ là đức Phật nói tất cả là HUYỂN .... nhưng là ở chỗ "Ý THỨC" chưa có lập GIỚI để cho Ý THỨC được an ổn, tự tại ... tức là "TRONG Ý THỨC" chưa có nhìn rõ sự hình thành của TÂM NGŨ UẨN, THÂN KIẾN [smile] ... và sự rời bỏ NÓ liên tục xảy ra [smile]

https://thuvienhoasen.org/images/file/WY08MQ_40wgBAu9c/ngu-uan.png

nếu chúng ta nhìn mô hình NGŨ UẨN --> thì thấy con người do "THỨC" = cái BIẾT của NGŨ UẨN lập ra nó như thế nào

- do đó, khi không hiểu rõ "THÂN TÂM NGŨ UẨN" = được lập ra, hình thành như thế nào, người ta cũng khó hình dung ra được "CHỖ HUYỄN" = THÂN KIẾN của nó được lập ra như thế nào

và nhìn thấy hiện tượng VẠN PHÁP .. và sự sinh diệt hình thành của nó "đối với người khéo QUAN SÁT" --> thì nhìn thấy "THỰC TÍNH" của hiện tượng VẠN PHÁP ... là đặc tính đặc thù của TỔNG THỂ "PHÁP GIỚI"


cho nên .. giải thoát mà đức Phật nói tới ... cái HUYỄN mà đức Phật nói tới [smile] --> tất cả "THÂN TÂM NGŨ UẨN" đều là HUYỄN ở nơi "Ý THỨC GIỚI"

--> là cái Ý "THANH TỊNH" dẫn đầu vạn pháp --> làm ra hiện tượng GIẢI THOÁT

trong Vi Diệu Pháp, Duy Thức Học ... pháp nào cũng tự có thật tánh --> gọi là GIỚI (1) [smile] ... cho nên chữ Ý THỨC GIỚI được hình thành ở đây chính là không gian giải thoát vì vậy cũng không hẳn là

- LẬP GIỚI --> và XẢ GIỚI [smile]

mà ÔNG CHỦ làm nên sự dừng lại của vô vàn tâm NGŨ UẨN --> chính là VÔ LƯỢNG GIỚI --> cũng chính là Ý THỨC GIỚI

Vi Diệu Pháp có ghi nhận rõ trong phần Pháp Phân Tích ... về sự có mặt của Ý Thức Giới --> là món duy nhất xuất hiện lúc SANH TỬ --> TIẾP NỐI ... và là món duy nhất nối tiếp "tất cả" tam giới làm nên không gian không ngằn mé gọi là VŨ TRỤ QUAN của hiện tượng vạn pháp (2)

không gian không ngằn mé --> gọi là VŨ

thời gian vô cùng tận --> gọi là TRỤ


do đó, khi chúng ta nói tới là thấy chữ "HUYỄN" ... mà trong dòng Ý THỨC cũng là "ĐỒNG NHÌN" THẤY ... cái món làm ra "KHÔNG GIAN KHÔNG NGẰN MÉ" đó --> thì đúng là HAY BIẾT BAO NHIÊU

--> bời vì đó là GIẢI THOÁT mà đức Phật thường hay nói tới [smile]


chính cái dòng ý thức đó, ý thức giới nhìn thấy hiện tượng tâm ngũ uẩn hình thành, nhìn thấy các pháp đều mang tự tính mà Kinh Hoa Nghiêm cũng nói tới

nhược nhân dục liễu tri

tam thế nhất thiết phật

ưng quán --> pháp ... giới ... tánh

nhứt thiết duy tâm tạo

KLL


(1) (9) Dhātu bản chất, bản thể, nguyên chất . . . bản thể riêng của thực pháp (nissattanijjī- vaṭṭhena dhātu, giới có nghĩa là không phải chúng sanh, không phải linh hồn. Attano sabhāvam dhāretī’ ti dhātu. Pháp tự mang thực tính gọi là giới). - Vi Diệu Pháp

(2) Bộ Phân Tích, Tập 2, Phần 7, Hiển Lộ Bất Hiển Lộ
https://www.budsas.org/uni/u-vdp2/vdp22-07.htm
 
Last edited:

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Một cốc nước đã đầy!

Làm sao thay nước khác vào?

Muốn xin được chỉ dạy

Phải làm lại từ đầu

Ai đủ bản lĩnh làm lại từ đầu?

Giơ tay!!!!!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
Kính bạn HVT một ly trà [smile]

*** vẫn câu nói đó ... nếu KLL nói gì sai với phật lý ..vẫn kính xin thày VQ tận tình chỉ dạy

cũng như mô hình Tâm Ngũ Uẩn thì chúng ta đều nhìn thấy các pháp Hữu Vi đều là Tâm Ngũ Uẩn tạo thành ... cho nên ... không có tự thể

nếu Tâm phải là 1 cái cốc ... mà khi đã nhìn thấy được 1 CÁI CỐC hình thành như thế nào rồi .. thì TÂM --> có tới VÔ LƯỢNG CỐC [smile]

nói vậy thì chắc chắn và có nói tới sự đầy vơi của 1 cái cốc vẫn chỉ là 1 phần rất nhỏ mà không phải là cái nhìn đầy đủ hết.. mà trong kinh, đức Phật luôn nói về sự vô thường, biến chuyển của nó qua thập như thị ... bằng tất cả sự trang nghiêm [smile]

Này Đại Trang Nghiêm (smile)

Bồ tát đi sâu vào tất cả các pháp,

quán sát thấy rõ bốn tướng chuyển biến,

xuyên suốt theo một quá trình:

Tướng nó như vậy, --> nó SANH như vậy.

Tướng nó như vậy, --> nó TRỤ như vậy.

Tướng nó như vậy --> nó DỊ như vậy.

Tướng nó như vậy --> nó DIỆT như vậy.

Tướng nó như vậy, --> nó sanh thiện pháp.

Tướng nó như vậy, --> nó sanh ác pháp

cho đến tướng nó như vậy, --> nó diệt ác pháp.

Tướng nó như vậy, --> nó diệt thiện pháp.

Bồ tát thấy rõ tất cả pháp là: NHƯ VẬY.

Rồi Bồ tát tiếp tục quán niệm tư duy rằng: Tất cả pháp từng niệm không dừng, từng sát na sanh diệt. Lại quán niệm:

Trong một niệm vừa Sanh, vừa Trụ, vừa Dị, vừa Diệt. Quán niệm như vậy, rồi đi sâu vào quán sát các căn tánh, dục tánh cũng vô lượng. Vì căn tánh dục tánh của chúng sanh vô lượng cho nên thuyết pháp vô lượng. Thuyết pháp vô lượng cho nên Nghĩa Vô Lượng. VÔ LƯỢNG NGHĨA từ một mà ra. Một tức là VÔ TƯỚNG. Cái Vô Tướng bỏ đi. Bỏ cái Vô Tướng. Đấy chính là Thật Tướng.


KLL
 
Last edited:

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Trong một niệm vừa Sanh, vừa Trụ, vừa Dị, vừa Diệt. Quán niệm như vậy, rồi đi sâu vào quán sát các căn tánh, dục tánh cũng vô lượng
Kính khúc huynh cả ly trà!

Tiểu đệ hỏi ngu chút nếu vậy diệt là xong còn gì để dây dưa?

:D
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Kính bạn HVT 1 ly trà [smile]

https://thuvienhoasen.org/images/file/WY08MQ_40wgBAu9c/ngu-uan.png

thì vẫn mô hình đó ...cái vòng tròn TÂM NGŨ UẨN ở giữa đó ... cứ gọi là 1 NIỆM ... vậy 1 NIỆM do đâu mà SANH ? [smile]

và VÔ LƯỢNG NIỆM .. do đâu mà sanh ?

KLL
Hi hi...

Kính khúc huynh cả ly trà!

Niệm do Tâm sanh nên sanh một nhúm chẳng bỏ miếng gọi là câu sanh thôi. Có tý nhặm trước mắt chứ chẳng phải toàn con mắt bệnh ( kinh lăng nghiêm ). Thế nên người người vốn có tý bệnh thôi cứ ham hố cả đời bệnh càng nặng!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
kính bạn HVT 1 ly trà [smile]

đó là vấn đề của Ý THỨC ... phải hông ? (smile) ...

cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói rất nhiều về mô hình NGŨ UẨN đó ... HVT nói nhỏ thì nhỏ .. nói nhiều thì cũng là vô cùng.... có đúng hông ?

https://thuvienhoasen.org/images/file/WY08MQ_40wgBAu9c/ngu-uan.png

vậy khi dòng Ý THỨC đã hình thành đủ đặc tính "GIỚI TÁNH" rồi thì sao nhỉ ? [smile] ... thì THẬP NHƯ THỊ của dòng Ý THỨC đó đối với mỗi niệm có tên gọi gì hông [smile]

KLL
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,553
Điểm tương tác
1,782
Điểm
113
Kính bạn HVT 1 ly trà [smile]

vậy 1 NIỆM do đâu mà SANH ? [smile]

và VÔ LƯỢNG NIỆM .. do đâu mà sanh ?

KLL
Kính ĐH KLL . Tâm vốn Vô Sanh . Niệm Niệm tự Như. Bởi do Khởi Niệm chấp Niệm mà có 1 Niệm. Do có 1 Niệm mà có Vô luọng Niệm.
Nếu không khởi chấp. Thì: Nhất Niệm viên quang tội tánh không. Đẳng đồng Pháp giới hàm thanh tịnh.
Kính
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Kính khúc huynh cả ly trà!

Phân biệt vốn chẳng phải ý!

Bởi vì tất cả vốn đã sẵn sàng cho nên trị bệnh mình trước chớ đi lây bệnh cho người. Có pháp gì để mà nắm mãi không buông? Sống bình thường mới nói chuyện cuộc sống vì pháp hành ngay trước mắt. Trước mắt thấy gì ắt nói cái đó vì dụng Tánh vốn thật thà không thể nói cái không thấy!

:D
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Kính bạn HVT 1 ly trà [smile]

Ờ ... nói NẮM CHẶT .. thì cái NẮM đó .. không phải là NẮM CHẶT QUÁ .. vẫn chỉ là THI THƠ SỰ mà thôi ...

nhưng NÓI BUÔNG .. thì cũng 1 phút chẳng rời [smile]

HVT thắc mắc .. thì cứ xem tiếp hiệu quả của nó nghĩa là gì ? .. danh là gì ? ...

ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
Hi hi...

Tại vì đã sẵn sàng nên buông cũng chẳng mất mà nắm cũng chẳng thêm.

Buông đi, buông đi quét nhà xong rồi thả chổi ra đi rửa bát, ai lại vác chỗi ra đường đua xe.

Nói chuyện nấu cơm, rửa bát với tiểu đệ cho nó vui cửa vui nhà không thích hơn sao? :D
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
kính bạn HVT 1 ly trà [smile]

Ờ ... thì gần như là xem chỗ đó [smile] ...

tay không cầm --> cây cuốc

đi bộ --> cưỡi con trâu

người đi dưới lồng cầu

cầu trôi nước không trôi

KLL
Quan trọng là cái tự kỷ này là của cả làng. Hướng chỗ đó mà sống hợp thì càng tỏ Phật Pháp thâm sâu cở nào hì hì.... :D
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
kính bạn HVT 1 ly trà [smile]

Ờ .. thì dĩ nhiên là HVT phải có thắc mắc .. nhưng lại mau quên là từng nhìn CÁI MỆT "khác với bình thường" là cái mệt gì ? [smile]

(1) Vi Diệu Pháp ... 3 chữ .. 3 chữ [smile]

KLL
Sẵn sàng nên không cần nhớ gì khác. Cứ ngay trước mắt mà nói chuyện là ổn. Hành tướng Lưu chuyển đâu ra khỏi nhãn tạng. Sự thấy vốn đã sẵn sàng. Sướng như cái bánh nướng chả phải nhọc công làm gì hì hì....
:D
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
Kính bạn HVT một ly trà [smile]:

Ờ .... thì kinh Lăng Nghiêm cũng như là Kinh Trung Bộ ... như là tâm tình của đức Phật khi ngài truyền dạy cho La Hầu La "Đại Kinh Giáo Giới" .... là LÀN HƠI THỞ TỐI THƯỢNG

người hiền .... nương ... giới ... trí

tu tập ... định-tuệ ... tâm

hơi thở chẳng .... danh xưng

là làn hơi ... TỐI .... THƯỢNG [smile]


cho nên .. cũng vẫn chỉ là 1 MÓN CÓ MẶT trong lúc TỤC SINH được ghi chép trong mục HIỂN LỘ PHI HIỂN LỘ thôi đó mà [smile]

(và còn thêm 1 ít số nữa ... ) [smile]

KLL
Chẳng phải!

Tu hú thôi!

Ai còn chấp tu thành tốt này tốt nọ là nhị thừa!

Muôn đời tăng thượng mạn! Sống đúng sống hợp với chân lý là OK. Không tu tiếc gì cả!
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
660
Điểm tương tác
224
Điểm
43
kính bạn HVT 1 ly trà [smile]

(ha ha haha) theo HVT thì LÀN HƠI THỞ TỐI THƯỢNG mà đức PHẬT nói trong đó có gì nè ? [smile]

KLL
Cứ đi đến lúc muốn tìm Phật để oánh, muốn tìm tổ để gõ vào đầu thì tiểu đệ sẽ nói cho huynh nghe hì hì....
:D
 
Bên trên