Kính mời thantanmadai vào đây thảo luận với VNBN

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Chỗ này thích hợp cho việc thảo luận, đả phá các kiểu, rất thích hợp để bạn xiển dương Phật Pháp chánh tông.

Vấn đề: Tịnh Độ Tông dựa trên các kinh điển: A DI ĐÀ, VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT, QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT, NIỆM PHẬT BA LA MẬT ĐA,... gôm thành ba chữ: Tín-Nguyện-Hạnh làm tôn chỉ tu hành. Tín là tin nhận có cõi Tây Phương Cực Lạc là một thế giới với giáo chủ Phật Pháp là Đức A Di Đà do 48 đại nguyện mà kiến lập thế giới đó và cách thức tiếp dẫn vãng sanh. Nguyện là phát lòng muốn tái sanh về cõi nước đó để tu học giải thoát. Hạnh là tạo lập phương tiện hành xử ứng hợp với các nguyện tiếp dẫn.

Đó là khẳng định của tôi, mời ngài nêu ý kiến.

Nếu bạn phủ nhận điều trên thì tức là phủ nhận kinh điển. Như vậy, không thể thảo luận tiếp vì việc xác nhận nguồn gốc kinh điển thì tất cả đều từ Ấn Độ sang, sai lệch về thời gian nhưng không thể xác quyết được chính xác!

Nếu bạn cũng thừa nhận các kinh điển trên nhưng lại tiếp tục đả phá thì việc đó bạn tự mâu thuẩn lấy, cụ thể bạn chưa hiểu Kinh Điển vậy. Lúc này cần phải trích dẫn kinh điển ra để nói! Và tôn chỉ của Tịnh Độ mà bạn cho là đúng thì đó là gì và ứng hợp với Kinh Điển nào ở trên ???
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
kakakaka, anh bạn chế ra tông môn mới sao? Tại hạ đang nói về: Tịnh Độ Tông, một tông phái tu để vãng sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không nói chung chung.

Tín, Nguyện, Hạnh đều là thanh tịnh cả. Tín Phật giải thoát, từ bi tiếp dẫn, Tây Phương an lạc. Nguyện xả bỏ trần uế về thân cận Phật cầu pháp giải thoát, Hạnh tu tập công đức, niệm Phật công đức,... Tất cả đều là thanh tịnh.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah ... [smile]

vậy thì Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 24 nói tới BA BẬC VÃNG SINH ... bạn giải thích thử giùm cho mọi người xem

- trình độ VÃNG SINH BẬC 1 ... là bao gồm những gì vậy ? [smile]

http://ftp.budaedu.org/ebooks/pdf/VI235.pdf (Kinh Vô Lượng Thọ, trang 65, phẩm 24 - Ba Bậc Vãnh Sinh)

tui sẵn lòng lắng nghe .. nếu bạn chịu NÓI CHUYỆN [smile]

KLL
Tại sao chúng ta không nói hết chín bậc mà chỉ lựa ra bậc 1 để nói? Phải thấy rõ 9 bậc mới thấy tông môn, còn chỉ riêng 1 bậc thì không thể lấy đó làm cái chung cho 9 bậc!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha ha ... [smile]

THẢO LUẬN thì tùy theo SỨC của NGƯỜI THẢO LUẬN [smile]

tui phải thấy BẠN NÓI RA ĐƯỢC BẬC MỘT đã [smile]

rùi tui mới DÁM TIN [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
TIN việc gì ?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah ... [smile]

TIN là BẬC 1 VÃNG SINH của BẠN đã thành tựu hay không đó [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
ka ka ka, vậy vãng sanh bậc khác thì không ổn sao? Đó là 3 bậc gọp chung, diễn chi tiết thì có 9 bậc vãng sanh. Tất cả đều gòm ba chữ TÍN-NGUYỆN-HẠNH tùy hoàn cảnh của mình khởi tu.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah [smile]

bạn hông thực hiện nổi ... Ý TƯỞNG VÃNG SINH của bạn .. thì dù là BẬC MỘT .. tui cũng chẳng dám tin [smile]

tui có LÝ hỏng tin BẠN của tui mà [smile]

ờ mà đúng hông ?
ka ka ka, nhưng bạn có tin nhận Kinh điển đó không?.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah ... [smile]

BẠN nói thì tui hỏng tin .. vì BẠN QUẢNG CÁO VÃNH SINH CỰC LẠC ... mà bạn hỏng làm như vậy [smile]

cho nên .. tui HỎNG TIN BẠN NÓI ... dù là 1 chữ trong kinh [smile]

hmmmm .. nhưng mà ..

nếu BẠN MIÊN MẬT niệm A Di .. niệm Phật gì cũng được 3 ngày ... rùi CHUYỆN NÀY TAN BIẾN

--> thì từ đây tui mới dám tin bạn [smile]

*** DÁM CHƠI hông ? .... tui cũng sẽ 3 ngày TRỒNG RAU CUỐC ĐẤT ... vì cũng MÙA XUÂN bên tui rùi mà [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
Thì đâu có sao đâu. Tui hỏi bạn có tin các Kinh mà tui đã nêu ra không? Chứ không bảo bạn phải tin tôi, bạn xem lại bài viết đầu đề đi. Tôi đã đặt ra vấn đề là các bạn có tin tưởng các kinh điển trên hay không?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha ha h... [smile]

Tịnh Độ ... là Niệm liền Tâm ... Tâm liền Niệm ... [smile] ... cho nên, bạn NÓI 1 CHỮ KINH tui cũng hổng tin [smile]

cho nên tui nói chuyện với bạn về KINH làm gì .. bởi vì KINH PHẬT là TÂM TRUYỀN TÂM [smile]

--> 1 CHỮ cũng hỏng thèm nói [smile]

KLL
kakaka, thì đó, bởi vậy tui nói có ích gì đâu. Đường lối của bạn là Thiền Tông, bạn có tu để vãng sanh đâu mà nói. Lại còn có hành vi muốn "ấn chứng" tôi đây nữa chứ. Kakakaka

Bạn cũng giống như thantanmadai thôi, chỉ có điều là ăn nói lịch sự hơn.

Thôi thôi, đường lối Thiền và Tịnh Độ là không đồng đừng có nhập nhằng vào làm chi. Thiền lấy tâm truyền tâm, Tịnh độ là lấy niềm tin lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni làm cơ sở vận hành. Khác nhau quá rồi, đừng lấy Thiền mà bác Tịnh độ nữa.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha ha [smile]

nãy giờ tui vẫn nói toàn là TỊNH ĐỘ ... bởi trong lòng TUI CÓ TỊNH mà [smile]

bạn nói TỊNH ĐỘ mà lòng bạn chẳng có NẮM GIỮ TỊNH TƯỚNG [smile]

--> AI MÀ THÈM TIN BẠN 1 CHỮ mới là chuyện lạ [smile]

ờ mà đúng hông ?
Không cần tin tui nhé. Trong lòng tịnh thì là Tịnh Độ tại tâm, chứ không phải thế giới tịnh độ. Bạn đã tịnh thì không có nghĩa là mọi người ở thế giới này cũng tịnh đâu, không có nghĩa dịch bệnh sẽ hết, không có nghĩa là không có sống thần, không có nghĩa là tham sân si ở người khác hết.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha hah ah ... [smile]

ra đi .. cũng tức .. quay về bến

trước mặt ĐƯỜNG CÙNG ??

--> muốn quay về

tâm đia không mọc cỏ vô danh

thánh địa .. thường nở hoa trí tuệ

trải qua muôn ngàn kiếp bụi trần

như là nước lạnh vuốt qua mặt

lục căn thanh tịnh mới là đạo

LÙI BƯỚC .. thiệt ra .. mới TIẾN LÊN [smile]

A ha hahahahahahahhahahahahahahahha

ờ mà đúng hông [smile]
Ra đi và quay về thì đều là giả dối. Đạo chả liên quan gì đến lục căn nhưng lục căn thanh tịnh thì mới có thể tương ưng với đạo, vốn chẳng tịnh hay uế. Đúng là kệ thúi, chưa đạt bạn nên dẹp đi. kakakaka
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha hahah ... [smile]

đúng là KHÓ TIN BẠN NỔI ... nói 1 LÒNG 1 DẠ NIỆM PHẬT VÃNH SANH ... mà trong lòng toàn là THÚI VỚI GIẢ DỐI [smile]

---> 1 LỜI ... của bạn .. cũng vẫn là KHÓ TIN [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]
Thì đừng tin bạn ơi. Giả dối mà không biết thì làm sao tu được? Nếu không biết như bạn thì bị lạc đường chắc rồi, tưởng đã vào đạo, ai dè vẫn chỉ ở ngoài cổng ngó vô đoán mò.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah a... [smile]

AI mà thèm đoán bạn làm chi .. vì CẢNH SỞ DUYÊN của bạn ... bạn đã phơi cả ngày cho người ta thấy hết rùi [smile]

đúng là ĐI 1 NGÀY ĐÀNG --> CÀNG BIẾT ... CHẲNG TIN ĐƯỢC NGƯỜI NÓI TU TỊNH ĐỘ [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]
Thì đừng tin, đâu có sao. Tui cũng đâu có giấu diếm gì đâu. Tui chưa chứng đạo giải thoát mà, phải sở duyên chứ, CHẲNG LẼ HẾT SỞ DUYÊN RỒI SAO. Nếu thật sự đã hết sở duyên thì tui đâu có cần tu gì nữa chứ, cứ sống như Đức Phật thì mới đúng là không còn sở duyên.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah ... [smile]

cứ như ĐẠI BI TÂM .. thì cũng hết cảnh sở duyên [smile]

--> TÂY PHƯƠNG TẠI MỤC TIỀN [smile]

ờ mà đúng không ?
Đó là Tâm Như Lai dĩ nhiên là hết rồi. Nói về đại bi tâm thì chỉ tâm Phật mới có thể xưng TA ĐÂY LÀ ĐẠI BI TÂM ĐÚNG NGHĨA. Tôi chưa thấy đại bồ tát nào dám xưng như thế. Tây Phương hiện tiền là tâm chứ không phải thế giới.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha hah ah ... [smile]

CÁI THẤY của bạn hổng nhiều ... --> BẠN MUỐN THẤY NHIỀU HƠN ... phải TẬP NHÌN NHỮNG GÌ BẠN HỎNG THỂ THẤY [smile]

KLL
Chỉ cần thấy chỗ chính yếu, các chỗ trung gian cũng không cần lắm đâu. Theo chỗ chính yếu thì dần dần tự nhiên được thấy.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah [smile]

Bạn nên học nhìn thấy "TÂM THANH TỊNH" ... là nội lực của TỊNH ĐỘ [smile]

nếu điều này bạn cũng hỏng hiểu .. quảng bá ... TỊNH ĐỘ là hơi khó đó [smile]

KLL
Điều đó không phải tôn chỉ tịnh độ, lục căn thanh tịnh thì khỏi cần ai nữa đâu bạn à. Vì có chỗ chưa thanh tịnh mới nói tới tiếp dẫn.
Nội lực của Tịnh Độ là TÍN, là lòng tin, là chánh kiến về Tây Phương Cực Lạc. Vì tin sâu xa mới có thể phát nguyện, rồi mới tự buộc mình hành động.

Tâm thanh tịnh là rất khó thực hiện được, để được tâm thanh tịnh thì trước hết lục căn phải thanh tịnh, không còn cấu nhiễm dục vọng, tập khí phải đoạn trừ sạch sẽ.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha ha [smile]

hỏng muốn nói để cho bạn NẢN LÒNG ... BẠN CŨNG THỂ HIỆN MÌNH TIN DỮ DỘI LẮM ĐẤY [smile] --> cả thế giới đều biết rùi

nhưng niềm tin LỚN LAO ĐÓ --> QUÁ NHIỀU TRẦN LAO ... mà bạn chẳng được lãnh nhận bao nhiêu .... [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
Uả sao lại xóa hết coment chi vậy bạn?
Cái đó bạn phải phân tích ra cụ thể, chứ bạn phán thế thành ra bạn khẳng định: tu niệm Phật vãng sanh Cực Lạc Thế Giới là hư ảo, là bịa đặt rồi.
Thôi thì bạn không tin sự hiện hữu của Tây Phương Cực Lạc "thế giới" thì không nên nói nữa.

Bạn theo đường lối Cực Lạc nội tâm nhưng lại bài bác Cực Lạc thế giới thì bạn đã tự mẫu thuẫn lấy rồi!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
ha ha hah [smile]

XUỴT ... tới giờ CẤM BẠN ĂN .. CẤM BẠN NÓI [smile]

--> GIỮ IM LẶNG CHÚT COI [smile]1 lòng 1 dạ với TÂY PHƯƠNG --> NGƯỜI CÒN NHỚ MÃI --> HAY QUÊN LỜI ?? [smile]

chiều còn vương nắng ....

để GIÓ đi tìm

VẾT BƯỚC CHÂN EM .... qua bao nhiêu lần ...

lời ru .. đan ngón tay buồn

ngàn năm cho giá băng hồn

tuổi gầy ... nồng lên màu mắt


Trời còn mây tím ... cho lá mơ nhiều [smile]

GIẬN HỜN ... cho NGẬP LỐI ĐI [smile]


và người ---> tìm .... đến --> ... GIỌNG HÁT ... MƠ .. HỒ (ha ha ha ha)

đường hoang vắng cho lá về nguồn

từ khi GIÓ mang dấu ĐỊA ĐÀNG (tưởng GIÓ về trăng ... smile)

đường lên đã che vết nồng nàn

NGƯỜI CÒN NHỚ ... MÃI HAY QUÊN LỜI

--> 1 lòng 1 dạ với TÂY PHƯƠNG


ờ mà đúng hông ?

KLL
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
92
Điểm tương tác
33
Điểm
18
Dạ kính bạn, đạo hữu VNBN.
Tị̣nh Độ Tông - pháp môn tuyệt hảo, giúp ích nhiều cho những mảnh đời bất hạnh - khổ đau, nhất là số đông phật tử Bắc Tông.
Bạn à, cái Tôi này biết đến đạo phật cũng nhờ lối đi này. (một cửa Tín tuyệt hảo... tuyệt hảo). Lúc đầu tiến tới, rồi sau tranh luận, rồi sau đó hoang mang lại tìm hiểu thêm lối đi khác...v.v. Sau này mắt ít bụi mới thấy Pháp vốn hoàn hảo mà, chư pháp thường tịch tịnh, pháp nào chẳng là Pháp.
Bạn à, nếu dùng suy tư của cái Tôi này nhìn trong tam giới thì có nơi nào bằng Tây Phương Cực Lạc, bạn nhỉ!!!

Các bạn tôi ơi thẳng tiến về tây!!!
TBO.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
Dạ kính bạn, đạo hữu VNBN.
Tị̣nh Độ Tông - pháp môn tuyệt hảo, giúp ích nhiều cho những mảnh đời bất hạnh - khổ đau, nhất là số đông phật tử Bắc Tông.
Bạn à, cái Tôi này biết đến đạo phật cũng nhờ lối đi này. (một cửa Tín tuyệt hảo... tuyệt hảo). Lúc đầu tiến tới, rồi sau tranh luận, rồi sau đó hoang mang lại tìm hiểu thêm lối đi khác...v.v. Sau này mắt ít bụi mới thấy Pháp vốn hoàn hảo mà, chư pháp thường tịch tịnh, pháp nào chẳng là Pháp.
Bạn à, nếu dùng suy tư của cái Tôi này nhìn trong tam giới thì có nơi nào bằng Tây Phương Cực Lạc, bạn nhỉ!!!

Các bạn tôi ơi thẳng tiến về tây!!!
TBO.
Đúng vậy, chúc bạn vững chí bền tâm làm lành lánh dữ tu trì niệm Phật vãng sanh Cực Lạc, thành tựu Vô Thượng Bồ Đề.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,825
Điểm tương tác
463
Điểm
83
ha ha hah [smile]

XUỴT ... tới giờ CẤM BẠN ĂN .. CẤM BẠN NÓI [smile]

--> GIỮ IM LẶNG CHÚT COI [smile]1 lòng 1 dạ với TÂY PHƯƠNG --> NGƯỜI CÒN NHỚ MÃI --> HAY QUÊN LỜI ?? [smile]

chiều còn vương nắng ....

để GIÓ đi tìm

VẾT BƯỚC CHÂN EM .... qua bao nhiêu lần ...

lời ru .. đan ngón tay buồn

ngàn năm cho giá băng hồn

tuổi gầy ... nồng lên màu mắt


Trời còn mây tím ... cho lá mơ nhiều [smile]

GIẬN HỜN ... cho NGẬP LỐI ĐI [smile]


và người ---> tìm .... đến --> ... GIỌNG HÁT ... MƠ .. HỒ (ha ha ha ha)

đường hoang vắng cho lá về nguồn

từ khi GIÓ mang dấu ĐỊA ĐÀNG (tưởng GIÓ về trăng ... smile)

đường lên đã che vết nồng nàn

NGƯỜI CÒN NHỚ ... MÃI HAY QUÊN LỜI

--> 1 lòng 1 dạ với TÂY PHƯƠNG


ờ mà đúng hông ?

KLL
Thôi, không nên nói trăng nói gió làm chi, tập trung vào vấn đề đi bạn. Ờ, mà nếu không tập trung thì kệ bạn nhưng mà bớt nói văn hoa trăng gió lại để hạn chế làm loãng chủ đề của tại hạ! Mình nói làm sao cho người sơ người ta hiểu, nói trên trời thì tự ngồi đó mà chơi.

Bạn cho rằng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là sai, bạn cho rằng không có sự hiện hữu của thế giới Cực Lạc, bạn lại cho rằng Nội Lực của Tịnh Độ là tâm thanh tịnh.

Bạn hãy nói xem "Tâm Thanh Tịnh" là tâm như thế nào? Cực Lạc với tâm thanh tịnh đó có mối liên hệ gì?

Vãng sanh hay không là ở Tín Tâm và Nguyện, Hạnh là phải có, ít nhất là niệm Phật. Từ Tín Tâm đúng đắng mới khởi phát thâm tâm sâu xa cầu đạo giải thoát khỏi vô minh ái nhiễm, biết rõ ngũ dục thế gian là khổ, là không thật, là vô thường, là vô ngã, không sanh lòng tham luyến ca ngợi. Về hình tướng thì vẫn có thể còn bị chi phối bởi ngũ dục nhưng tâm bên trong quyết chí xa lìa, chẳng tham cầu trong đó, chỉ mong liễu sanh thoát tử, cầu đạo Bồ Đề, thân cận Như Lai. Người không có tâm như vậy thì không thể vãng sanh. Do đó, trong tín tâm này bao gồm bát chánh đạo vậy.
 
Last edited:
Bên trên