Không chịu giải thoát ở Ta Bà mà đòi về Tây Phương giải thoát???

hungmq

Active Member
Tham gia
27 Tháng 5 2014
Bài viết
512
Điểm tương tác
227
Điểm
43
Hê hề, im lặng mà trả lời thì duy chỉ có PHẬT ĐÀ mà thôi (Im lặng đáp), thiệt là...tịnh độ môn độc tôn!!!

Mến, Trừng Hải
haha bác ơi cháu im lặng là vì cháu bí đó mà bác hỏi một câu mà cháu cứng họng . bác lại so sánh cháu với phật đà haha xấu hổ ghê. nam mô a di đà phật
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
992
Điểm tương tác
491
Điểm
63
haha bác ơi cháu im lặng là vì cháu bí đó mà bác hỏi một câu mà cháu cứng họng . bác lại so sánh cháu với phật đà haha xấu hổ ghê. nam mô a di đà phật
Phật Giáo tàu phán TỊNH THỔ TÔN là biệt giáo là có cái ý gì?

Hề hề, Trừng Hải
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Đạo hữu hungmq mến

Đạo hữu "trích dẫn" hay là PHÁT MINH ra luận đề này vậy???!!!, pháp NIỆM PHẬT là do TƯỞNG, TƯỢNG, DANH mà như thị hiện hành sao lại không liên quan "vào bất kỳ điều gì"!!!

Hề hề, Trừng Hải
heeeeeee, a di đà Phật, tất cả vạn pháp thật ra đâu có dính mắc cái gì, tại tâm người con dính mắc nên thấy nó dính mắc thôi, tâm người còn phân biệt nên thấy phân biệt thôi, làm sao lấy trí tuệ phàm phu mà đi kiến giải pháp của Phật Đà cho được. heeeeeeeeeee. A di đà Phật!
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
heeeeeee, a di đà Phật, tất cả vạn pháp thật ra đâu có dính mắc cái gì, tại tâm người con dính mắc nên thấy nó dính mắc thôi, tâm người còn phân biệt nên thấy phân biệt thôi, làm sao lấy trí tuệ phàm phu mà đi kiến giải pháp của Phật Đà cho được. heeeeeeeeeee. A di đà Phật!

Nói tất cả vạn pháp là dính rồi đó hì hì...
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Nói tất cả vạn pháp là dính rồi đó hì hì...
dung bat bẻ câu chữ, mà hãy đọc mà hiểu nội dung người viết truyền tải đến, chứ bắt bẻ câu chữ như vậy ngươi cũng bắt bẻ luôn lời Phật dạy đó. A di đà Phật!
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
dung bat bẻ câu chữ, mà hãy đọc mà hiểu nội dung người viết truyền tải đến, chứ bắt bẻ câu chữ như vậy ngươi cũng bắt bẻ luôn lời Phật dạy đó. A di đà Phật!
Lại dính vào Phật rồi! Hì hì...
 

tapchoi82

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,300
Điểm tương tác
162
Điểm
63
haaaaaaaaaaaaa. Đúng là ngươi tu trên chót lưỡi đầu môi chứ không có hành. Thật là tội nghiệp cho ngươi. haaaaaaaaaa. A di đà Phật

Đùa tý lấy không khí mà chẳng chịu hoan hỉ tý nào thế? Hề hề... Bà tự vác tội của ta ôm vào mình thì được lợi ích gì? Thôi không trêu bà nữa kẻo bà sinh tâm phỉ báng thì Ta không gánh được đâu hì hì...

Vô sự, vô sự.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Đùa tý lấy không khí mà chẳng chịu hoan hỉ tý nào thế? Hề hề... Bà tự vác tội của ta ôm vào mình thì được lợi ích gì? Thôi không trêu bà nữa kẻo bà sinh tâm phỉ báng thì Ta không gánh được đâu hì hì...

Vô sự, vô sự.
A di đà Phật! thì người điên cũng đang đùa với ngươi thôi. heeeeeeee. A di đà Phật!
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
992
Điểm tương tác
491
Điểm
63
heeeeeee, a di đà Phật, tất cả vạn pháp thật ra đâu có dính mắc cái gì, tại tâm người con dính mắc nên thấy nó dính mắc thôi, tâm người còn phân biệt nên thấy phân biệt thôi, làm sao lấy trí tuệ phàm phu mà đi kiến giải pháp của Phật Đà cho được. heeeeeeeeeee. A di đà Phật!
Ông bạn này học hành thì như cái lá mít mà cái gì cũng ưa "luận"!!! Vạn pháp thì chỗ nào cũng dính mắc, do không có chỗ nào không dính mắc nên mới gọi là KHÔNG.

Hề hề, Trừng Hải
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Ông bạn này học hành thì như cái lá mít mà cái gì cũng ưa "luận"!!! Vạn pháp thì chỗ nào cũng dính mắc, do không có chỗ nào không dính mắc nên mới gọi là KHÔNG.

Hề hề, Trừng Hải
haaaaaaaaaa, đúng là lá mít thiệt. Vây ông biết là không sao ông còn dính mắc TƯỞNG, TƯỢNG, DANH trong tịnh độ Tông. heeeeeeeeeeee, ông là lá ớt hiểm hẻ, ông làm người điên này mắc cười quá ah. heeeeeeeeeee. A di đà Phật!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Đạo hữu hungmq mến

Đạo hữu "trích dẫn" hay là PHÁT MINH ra luận đề này vậy???!!!, pháp NIỆM PHẬT là do TƯỞNG, TƯỢNG, DANH mà như thị hiện hành sao lại không liên quan "vào bất kỳ điều gì"!!!

Hề hề, Trừng Hải
"Không dính mắc bất kì điều gì của pháp niệm Phật", ý nói duyên với Danh Hiệu Phật, Tướng, Tượng Phật là tâm hướng duyên với Công đức và Trí tuệ toàn vẹn của Đức Phật. Công đức và trí tuệ ấy không có ngần mé, động - tịnh đều chẳng chạm đến được, là tùy thuận hết thảy người tu đến chỗ giải thoát. Do đó, tùy nơi hành giả mà thực hành.
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
992
Điểm tương tác
491
Điểm
63
"Không dính mắc bất kì điều gì của pháp niệm Phật", ý nói duyên với Danh Hiệu Phật, Tướng, Tượng Phật là tâm hướng duyên với Công đức và Trí tuệ toàn vẹn của Đức Phật. Công đức và trí tuệ ấy không có ngần mé, động - tịnh đều chẳng chạm đến được, là tùy thuận hết thảy người tu đến chỗ giải thoát. Do đó, tùy nơi hành giả mà thực hành.
Kính đạo hữu VNBN

Theo ý của đạo hữu thì "tâm hướng duyên với Công Đức Và Trí Huệ toàn vẹn của Đức Phật" nghĩa là, tâm phan duyên với Công đức, Trí Huệ thành pháp Niệm Phật hay là, tâm lấy Công đức và Trí huệ làm chỗ định hướng cho pháp Niệm Phật hay là, tâm với Công đức và Trí huệ là câu hữu (đồng hiện hữu) nên pháp Niệm Phật là Phật Niệm?
Hay là cái nào cũng đúng, hề hề?

Mến, Trừng Hải
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Kính đạo hữu VNBN

Theo ý của đạo hữu thì "tâm hướng duyên với Công Đức Và Trí Huệ toàn vẹn của Đức Phật" nghĩa là, tâm phan duyên với Công đức, Trí Huệ thành pháp Niệm Phật hay là, tâm lấy Công đức và Trí huệ làm chỗ định hướng cho pháp Niệm Phật hay là, tâm với Công đức và Trí huệ là câu hữu (đồng hiện hữu) nên pháp Niệm Phật là Phật Niệm?
Hay là cái nào cũng đúng, hề hề?

Mến, Trừng Hải
Chào đạo hữu, đó là tâm tương tác với câu Phật hiệu nói chung chung. Tâm duyên với câu Phật Hiệu, Phật Hiệu là từ sự thành tựu Phật Quả. Phật Quả hay công đức và trí tuệ ven toàn này chẳng có hạn lượng, hơn hết tất thảy công đức và trí tuệ của mọi chúng sanh. Vì thế Phật hiệu không gây giới hạn cảnh giới của chúng sanh. Tùy theo kiểu cách tương tác mà chúng sanh thành tựu những chừng mực tương ứng. Tuy nhiên mục đích của người tu Tịnh Độ là vãng sanh Cực Lạc nên chỉ cần Tín- Nguyện vững bền rồi làm lành lánh dữ chấp trì danh hiệu Phật là ổn.
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
992
Điểm tương tác
491
Điểm
63
Chào đạo hữu, đó là tâm tương tác với câu Phật hiệu nói chung chung. Tâm duyên với câu Phật Hiệu, Phật Hiệu là từ sự thành tựu Phật Quả. Phật Quả hay công đức và trí tuệ ven toàn này chẳng có hạn lượng, hơn hết tất thảy công đức và trí tuệ của mọi chúng sanh. Vì thế Phật hiệu không gây giới hạn cảnh giới của chúng sanh. Tùy theo kiểu cách tương tác mà chúng sanh thành tựu những chừng mực tương ứng. Tuy nhiên mục đích của người tu Tịnh Độ là vãng sanh Cực Lạc nên chỉ cần Tín- Nguyện vững bền rồi làm lành lánh dữ chấp trì danh hiệu Phật là ổn.


Với câu hỏi có nội dung rõ ràng nhưng trả lời không đưa người học vào Tịnh Thổ rồi vậy

Cầu cho chúng sanh thành tâm niệm Phật, đắc giải thoát đáo Cực Lạc Quốc.
Mến, Trừng Hải


(VNBN nhấn nhằm nút "sửa bài viết" nên nhằm nội dung của đạo hữu rồi. Chân thành cáo lỗi cùng đạo hữu, đạo có thể nào viết lại được không?)
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
trừng hải đã viết:
Cầu cho chúng sanh thành tâm niệm Phật, đắc giải thoát đáo Cực Lạc Quốc.
Mến, Trừng Hải
Chỗ nói trên là nói về năng lực sự bất khả tư nghì của danh hiệu Phật, chứ không có ý muốn đưa hay không đưa ai vào Tịnh Thổ cả đạo hữu.

Riêng lời chúc "đắc giải thoát đáo Cực Lạc Quốc." của đạo hữu thì hơi nhỏ hẹp khi nhìn về Tịnh Độ Tông. Vì giải thoát rồi thì được mấy ai?
 

tranquyhao

Registered
Tham gia
23 Thg 7 2019
Bài viết
24
Điểm tương tác
7
Điểm
3
Đó là câu hỏi mà không ít người thắc mắc. Người hỏi câu hỏi này ắt xem sự giải thoát rất bình thường đến độ bản thân dễ dàng đạt được mà thấy mọi người đều được trong đời hiện tại này.

Hãy tự đặt ra câu hỏi " liệu tôi có chắc chắn giải thoát trong kiếp này không?" hay là "tu tới đâu hay tới đó?". Người nào đảm bảo mình giải thoát ngay trong kiếp này mà đến chết vẫn chưa làm được thì đó mắc tội vọng ngữ, tăng thượng mạn và lầm lạc.

Người chân thật tu hành thì luôn xem trọng "SANH TỬ LÀ VIỆC LỚN". Trong các Kinh điển, chư Phật không ngừng khuyên chúng sanh: tâm bồ đề có thể phát nhưng hãy thoát luân hồi trước đã. Luân hồi còn trói buộc thì mình chưa cứu lấy nổi mình, còn cứu được ai CHƯA KỂ NHỮNG TỘI LỖI MỚI LẠI ĐƯỢC TẠO RA?

Trở lại vấn đề đã đặt ra, nếu không chắc giải thoát trong kiếp này thì ắt phải có kiếp sau. Kiếp sau sẽ ra sao? Những câu hỏi đó về sự luân hồi tiếp theo có được trả lời một cách chắc chắn hay không?

Thay vì mơ hồ vô định như thế, người tu chọn tái sanh kiếp sau ở Cực Lạc, giải thoát hoặc chưa giải thoát về Cực Lạc đều là chắc chắn giải thoát. Vì "SANH TỬ LÀ VIỆC LỚN" nên người tu Tịnh Độ đã chọn con đường chắc chắn như thế.

Một người tu tập vãng sanh, hoàn toàn có thể tu tập mọi pháp môn khác rồi hồi hướng vãng sanh, giải thoát hay chưa giải thoát chẳng ngại. Riêng hạnh chủ yếu được khuyến khích cho môn đồ Tịnh Độ Tông là niệm trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, công đức xưng tán không thể suy lường vì đó là xưng tán sự viên mãn Phật Quả, xưng tán sự giải thoát, duyên với sự Cực Tịnh Giải Thoát và cũng là ứng hợp với nguyện tiếp dẫn.

Viết dài quá chắc cũng chẳng ai đọc nên VNBN viết tạm như vậy, đạo hữu nào muốn thảo luận cứ đặt vấn đề, tùy theo sự hiểu biết nơi VNBN mà VNBN trao đổi. Trân trọng.
em chỉ mới biết Đạo Phật 3 năm gần đây. em chưa am hiểu kinh tạng. nhưng em tin con đường tu tịnh độ.
em cũng thỉnh thoảng lên chùa tụng kinh A Di Đà. và giờ lúc rảnh rỗi em cũng tập niệm Phật A Di Đà.
e rất tiếc cho ai k tin con đường tịnh độ.
e cũng mới quy y tam bảo. và đang cố gắng giữ 5 giới ạ.
em mong Đh VNBN chỉ bảo cho em thêm. giúp em tu tập tốt hơn
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
em chỉ mới biết Đạo Phật 3 năm gần đây. em chưa am hiểu kinh tạng. nhưng em tin con đường tu tịnh độ.
em cũng thỉnh thoảng lên chùa tụng kinh A Di Đà. và giờ lúc rảnh rỗi em cũng tập niệm Phật A Di Đà.
e rất tiếc cho ai k tin con đường tịnh độ.
e cũng mới quy y tam bảo. và đang cố gắng giữ 5 giới ạ.
em mong Đh VNBN chỉ bảo cho em thêm. giúp em tu tập tốt hơn
Kính chào bạn,
Bạn đang làm nghề gì và tuổi tác, hoàn cảnh ra sao?
 

tranquyhao

Registered
Tham gia
23 Thg 7 2019
Bài viết
24
Điểm tương tác
7
Điểm
3
Kính chào bạn,
Bạn đang làm nghề gì và tuổi tác, hoàn cảnh ra sao?
dạ, vâng. em sinh năm 1986. em có gia đình rồi ạ.
em làm nghề tự do nên có thời gian lên chùa tụng kinh.
nhưng lúc tụng kinh em hay thỉnh thoảng nghĩ linh tinh. em biết như thế là tâm bị điên đảo nhưng k sao cho hết. theo em tìm hiểu do duyên em bị duyên ô nhiễm nên khó tránh. nên em nghĩ mình phải tập thêm thiền, để tâm được định. em cũng mới bắt đầu tập thiền. hiện ngồi mới dc 30p. em chủ yếu tập chung tu tịnh độ. nhưng kết hợp thiền được định sâu thì em nghĩ sẽ tiếp sức thêm cho tịnh độ ạ.
xin dh VNBN chỉ bảo cho em. em cảm ơn ạ
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
dạ, vâng. em sinh năm 1986. em có gia đình rồi ạ.
em làm nghề tự do nên có thời gian lên chùa tụng kinh.
nhưng lúc tụng kinh em hay thỉnh thoảng nghĩ linh tinh. em biết như thế là tâm bị điên đảo nhưng k sao cho hết. theo em tìm hiểu do duyên em bị duyên ô nhiễm nên khó tránh. nên em nghĩ mình phải tập thêm thiền, để tâm được định. em cũng mới bắt đầu tập thiền. hiện ngồi mới dc 30p. em chủ yếu tập chung tu tịnh độ. nhưng kết hợp thiền được định sâu thì em nghĩ sẽ tiếp sức thêm cho tịnh độ ạ.
xin dh VNBN chỉ bảo cho em. em cảm ơn ạ
Chào bạn,
Đến với pháp tịnh độ là không khó nhưng kiên trì lâu dài với tịnh độ là rất khó. Một là do Tín tâm, hai là do mục đích tu tập của mình, ba là do hiểu biết. Có thể do 1 nguyên nhân, hay tác động của 2, 3 nguyên nhân.

Giữ giới là điều kiện quan trọng giúp ta tu hành pháp Phật. Còn chánh kiến giúp ta soi sáng đường tu tập của mình không bị lầm lạc.

Bạn cứ tu tập như bạn nói, có gì thắc mắc hãy viết chia sẽ nơi đây. Mọi người cùng nhau giúp bạn.
 
Bên trên