Khách trần vô tội

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,930
Điểm tương tác
574
Điểm
113
Nay VNBN muốn nghe ông bạn đem cái pháp này vào tình huống cục đá ngoài bờ ruộng. Vô Minh và Viên Giác của Cục Đá đó cụ thể như thế nào?
Nào Kính Mời!
ha ha haha ... [smile]

Bạn nói càng ngày càng ít đi [smile]

điều này chứng tỏ --> bạn đã thận trọng hơn thật là nhiều với CỤC ĐÁ bạn đã thương nó ---> NHIỀU NĂM [smile]

*** đừng tin nó nữa thì đúng hơn [smile]

- như là ÔM CỤC ĐÁ ...

- như là YÊU CỤC ĐÁ

- như là THƯƠNG CỤC ĐÁ

- như là NGHIỀN CỤC ĐÁ

chừng nào CỤC ĐÁ làm được với bạn như vậy hết .. thì bạn vào đây ... lúc đó tui sẽ giải thích cho bạn hiểu 1 điều:

VÔ TÌNH --> VÔ PHẬT CHỦNG [smile]

ờ mà đúng không ?

KLL
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
414
Điểm
83
ha ha haha ... [smile]

Bạn nói càng ngày càng ít đi [smile]

điều này chứng tỏ --> bạn đã thận trọng hơn thật là nhiều với CỤC ĐÁ bạn đã thương nó ---> NHIỀU NĂM [smile]

*** đừng tin nó nữa thì đúng hơn [smile]

- như là ÔM CỤC ĐÁ ...

- như là YÊU CỤC ĐÁ

- như là THƯƠNG CỤC ĐÁ

- như là NGHIỀN CỤC ĐÁ

chừng nào CỤC ĐÁ làm được với bạn như vậy hết .. thì bạn vào đây ... lúc đó tui sẽ giải thích cho bạn hiểu 1 điều:

VÔ TÌNH --> VÔ PHẬT CHỦNG [smile]

ờ mà đúng không ?

KLL
kakakaka, nói ít là vì nói hết rồi, cục đá không ngoài tự tánh. Hễ có tự tánh thì sẽ có tất cả pháp của một bậc toàn giác. Còn cụ thể như thế nào là do nhân duyên. Hữu tình hay vô tình là do nhân duyên chứ chẳng phải có hay không có Tự Tánh.

Tôi dùng từ "Tự Tánh" chứ không dùng từ "Phật Tánh", bạn phải phân biệt rõ nghĩa này. Vì từ Phật Tánh xưa nay dùng cho hữu tình, ám chỉ khả năng thành Phật, liên quan tới ý niệm thành Phật. Bởi vậy, không thể đem nghĩa đó đặt vô cục đá được.

Phật Tánh là dùng cho Tự Tánh với nhân duyên hữu tình, có khả năng giác ngộ.

Còn Tự Tánh dùng với nhân duyên vô tình, đó gọi là Pháp Tánh, chưa có khả năng giác ngộ.


Như vậy chỗ tôi nói là: Tự Tánh Duyên Khởi, xa rời tất cả các luận giải. Ta tức là Ta không là gì cả, không phải đá, cũng chẳng phải người.
 
Last edited:

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,930
Điểm tương tác
574
Điểm
113
ha ha hah ... [smile]

bạn lại nói NHIỀU rùi [smile]

- BẠN không hiểu rõ chính mình --> nên mới thấy CỤC ĐÁ --> CÓ TỰ TÁNH [smile]

chừng nào bạn hiểu rõ chính mình ... CỤC ĐÁ không phải là chỗ bạn NƯƠNG TỰA nó nữa [smile]

cho nên ... điểm tựa của bạn ... còn MƠ HỒ QUÁ bởi vì đạo lý đơn giản này ... dễ thấy lắm mà [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
414
Điểm
83
ha ha hah ... [smile]

bạn lại nói NHIỀU rùi [smile]

- BẠN không hiểu rõ chính mình --> nên mới thấy CỤC ĐÁ --> CÓ TỰ TÁNH [smile]

chừng nào bạn hiểu rõ chính mình ... CỤC ĐÁ không phải là chỗ bạn NƯƠNG TỰA nó nữa [smile]

cho nên ... điểm tựa của bạn ... còn MƠ HỒ QUÁ bởi vì đạo lý đơn giản này ... dễ thấy lắm mà [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
Tự Tánh Duyên Khởi, chỗ đó nói cũng chẳng có được đâu. Nói là để chỉ ra những nhận định sai lầm, còn như ông bạn tự cho mình đúng rồi thì tùy vậy.
Cám ơn ông bạn nha vì đã có lòng chỉ giáo tôi!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,930
Điểm tương tác
574
Điểm
113
ha ha haha .... [smile]

Bạn lại nói chuyện MƠ HỒ THIÊU CỤ THỂ nhiều nữa rùi [smile]

đúng không ? [smile]


THỰC TƯỚNG --> GIẢI THOÁT [smile]

phàm sở hữu tướng

hư thị giai vọng

nhược kiến chư tướng --> phi tướng

tức kiến --> NHƯ LAI
- Kinh Kim Cang

pháp thậm thâm vi diệu của đức Phật cũng là thực tướng giải thoát ... cũng là thực tại tuyệt đối ... sự an vui đó là sự an vui của 1 vị phật ... cái thanh tịnh đó ... là pháp thân ... là niết bàn .. tánh đó là tánh không ... là tánh phật [smile]

nhưng để có được sự an vui đó ...

phải có pháp nhãn --> để nhìn thấy SỰ THANH TỊNH của 1 pháp, 2 pháp, .... vô lương pháp ...

phải có tuệ nhãn --> để nhìn thấy CHƠN VỌNG trong 1 pháp .. 2 pháp ... vô lượng pháp ...

và phải có thiên nhãn --> để nhìn thấy ... tất cả mọi thực tại của tâm ....


những nhận thức đó, những hiểu biết về thực tướng đó ... là TRI TUỆ GIẢI THOÁT ... trong sự bế tắc bối rối của từng tâm .. từng sinh mạng ... --> là MUÔN VẠN ỨC HÓA THÂN của 1 VỊ BỒ TÁT - Kinh Pháp Hoa

cho nên ... tới nơi thực tại không còn ngã không còn pháp đó ... nhìn thấy cái không thấy không đi đó .... "KHÔNG HOÀN TOÀN = là CHƠN KHÔNG" .... mà chúng ta sẽ nhìn thấy TAM THÂN PHẬT:

- Hóa Thân

- Ứng Thân, và

- Báo Thân [smile]


vẫn nhìn thấy sự thị hiện của hiện tượng vạn pháp luôn [smile]


ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
414
Điểm
83
ha ha haha .... [smile]

Bạn lại nói chuyện MƠ HỒ THIÊU CỤ THỂ nhiều nữa rùi [smile]

đúng không ? [smile]


THỰC TƯỚNG --> GIẢI THOÁT [smile]

phàm sở hữu tướng

hư thị giai vọng

nhược kiến chư tướng --> phi tướng

tức kiến --> NHƯ LAI
- Kinh Kim Cang

pháp thậm thâm vi diệu của đức Phật cũng là thực tướng giải thoát ... cũng là thực tại tuyệt đối ... sự an vui đó là sự an vui của 1 vị phật ... cái thanh tịnh đó ... là pháp thân ... là niết bàn .. tánh đó là tánh không ... là tánh phật [smile]

nhưng để có được sự an vui đó ...

phải có pháp nhãn --> để nhìn thấy SỰ THANH TỊNH của 1 pháp, 2 pháp, .... vô lương pháp ...

phải có tuệ nhãn --> để nhìn thấy CHƠN VỌNG trong 1 pháp .. 2 pháp ... vô lượng pháp ...

và phải có thiên nhãn --> để nhìn thấy ... tất cả mọi thực tại của tâm ....


những nhận thức đó, những hiểu biết về thực tướng đó ... là TRI TUỆ GIẢI THOÁT ... trong sự bế tắc bối rối của từng tâm .. từng sinh mạng ... --> là MUÔN VẠN ỨC HÓA THÂN của 1 VỊ BỒ TÁT - Kinh Pháp Hoa

cho nên ... tới nơi thực tại không còn ngã không còn pháp đó ... nhìn thấy cái không thấy không đi đó .... "KHÔNG HOÀN TOÀN = là CHƠN KHÔNG" .... mà chúng ta sẽ nhìn thấy TAM THÂN PHẬT:

- Hóa Thân

- Ứng Thân, và

- Báo Thân [smile]


vẫn nhìn thấy sự thị hiện của hiện tượng vạn pháp luôn [smile]


ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
Thôi thôi anh bạn ơi, tràn giang đại hải, nghe lời ông bạn, chắc tôi đây vào rừng rậm u minh.

Thực tướng chẳng phải giải thoát, chẳng phải trói buộc, chẳng phải vô minh, chẳng phải giác, không phải có ngã, không phải không có ngã, không phải pháp, không phải phi pháp, chẳng phải thanh tịnh, chẳng phải ô uế... Lìa tất cả ngôn ngữ, tưởng tri, biện giải mà chẳng có thao tác lìa. Kakakakaka.

Thực tướng của ông bạn là gì? Không là gì hết, chính ông là ông như xưa nay chưa hề đổi khác. Nhưng để biết rõ đều đó, đành phải tương tác với chúng tôi trong sự phóng tâm, nhưng ông thật sự không hề đổi khác nên các tâm tướng bị xoay chuyển thu nạp nhân duyên, cho đến khi gặp Phật Pháp thì học tập rồi ông mới nhận ra sự thật về chính ông. Cái trí tuệ đó bây giờ như tấm gương bất động mà phản chiếu tất cả nhân duyên.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,930
Điểm tương tác
574
Điểm
113
ha ha haha .. [smile]

TẠI SAO ĐÁ CHÌM XUỐNG ĐÁY NƯỚC ? [smile]

lại mơ hồ thiếu cụ thể quá chừng về những gì bạn chẳng hề biết [smile] -->chẳng thể nói hết tất cả Vạn Pháp [smile]

- những câu chuyện người trâu .. và những câu chuyện nhân duyên, và

- hình dáng của những hạt vi trần [smile]


Khi nào cần LỬA

lấy hai thanh gỗ

--> CỌ VÀO NHAU

lửa phát ...

gỗ cháy

tro bay

khói diệt [smile]


và những khi đó ... bạn có để đi khắp nơi ... mà KHÔNG CẦN CỤC ĐÁ

vì tại sao ĐÁ CHÌM Ở DƯỚI ĐÁY NƯỚC ?

--> bởi vì ĐÁ MUÔN ĐỜI CHÌM XUỐNG DƯỚI NƯỚC


ờ mà đúng không ?

KLL
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
414
Điểm
83
ha ha haha .. [smile]

TẠI SAO ĐÁ CHÌM XUỐNG ĐÁY NƯỚC ? [smile]

lại mơ hồ thiếu cụ thể quá chừng về những gì bạn chẳng hề biết [smile] -->chẳng thể nói hết tất cả Vạn Pháp [smile]

- những câu chuyện người trâu .. và những câu chuyện nhân duyên, và

- hình dáng của những hạt vi trần [smile]


Khi nào cần LỬA

lấy hai thanh gỗ

--> CỌ VÀO NHAU

lửa phát ...

gỗ cháy

tro bay

khói diệt [smile]


và những khi đó ... bạn có để đi khắp nơi ... mà KHÔNG CẦN CỤC ĐÁ

vì tại sao ĐÁ CHÌM Ở DƯỚI ĐÁY NƯỚC ?

--> bởi vì ĐÁ MUÔN ĐỜI CHÌM XUỐNG DƯỚI NƯỚC


ờ mà đúng không ?

KLL
Ông bạn suy diễn quá nhiều rồi, nào hãy dừng lại, dừng lại, Cục Đá ngoài bờ ruộng có Phật Tánh. Ông chẳng dám tin điều này mà lăng xăng nhiều quá! Giáo hóa cũng là pháp nhân duyên, chớ nên cho rằng thiếu duyên để độ thì cho rằng không có Phật Tánh. Trong là Phật, ngoài cũng là Phật, sự thật không có pháp.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,930
Điểm tương tác
574
Điểm
113
ha ha hah ... [smile]

Bạn lại nói chuyện QUÁ MƠ HỒ rồi [smile] ... nhưng ĐỪNG NỔI NÓNG NGHEN [smile]


BẤT THỨC HUYỀN CHỈ --> ĐỒ LAO --> TỤNG, NIỆM [smile]

- CHÂN LÝ phải là cụ thể ... nên bạn khéo lánh né cụ thể thôi [smile]


NẾU ĐÃ LÀ PHẬT .. thì đã có LỘ THIỀN TÂM

- và đã hà sa cảnh thị bồ đề đạo ... không có hồi đầu chuyển não giác man can mà ÔM CHẦM CỤC ĐÁ [smile]


cho nên .... đó là chỗ CẦU KHẮP NƠI ... TỤNG NIỆM CHẲNG ĐƯỢC ÍCH GÌ [smile]

bất thức huyền chỉ

đồ lao --> TỤNG ... NIỆM


ờ mà đúng không ? [smile] - Tín Tâm Minh

KLL
 

minhthien

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
7 Thg 6 2018
Bài viết
80
Điểm tương tác
70
Điểm
18
khi tranh luận về một vấn đề , một sự việc , một vật nào đó ... các bên tham gia phải có cùng một định nghĩa thì những tranh cãi đó mới có ý nghĩa
ví dụ đề tài là hòn đá có phật tánh không ? hòn đá thì xem ra không có vấn đề tranh cãi khi nó chưa được mổ xẻ cho đến tận cùng , rốt ráo . Còn phật tánh thì sao ? giống như mấy em bé mẫu giáo cãi nhau cafe là gì trong khi các bậc chứng ngộ người ta rung đùi thưởng thức cafe . Thôi xin ngưng đi kiếm cafe uống , uống xong rồi ai còn quay lại cãi thì biết là sao rồi ha
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,930
Điểm tương tác
574
Điểm
113
ha hahah [smile]

NGƯỜI TRANH CÃI --->> CHẾT "KHÔNG CẦN TRANH CÃI" [smile]

thật ra ... nói tranh cãi thì không cần thiết [smile]

- bởi cái cần thiết để nhìn thấy .... là SANH DIỆT CỦA NGƯỜI TRANH CÃI [smile]

NGƯỜI ĐÓ ... tốn bao công sức tụng niệm --> rùi --> CŨNG THẾ THÔI --> vẫn chết mà [smile]

NGƯỜI đi uống cà phê về ... cũng vẫn là thế thôi [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
414
Điểm
83
[/QUOTE]
ha ha hah ... [smile]

Bạn lại nói chuyện QUÁ MƠ HỒ rồi [smile] ... nhưng ĐỪNG NỔI NÓNG NGHEN [smile]


BẤT THỨC HUYỀN CHỈ --> ĐỒ LAO --> TỤNG, NIỆM [smile]

- CHÂN LÝ phải là cụ thể ... nên bạn khéo lánh né cụ thể thôi [smile]


NẾU ĐÃ LÀ PHẬT .. thì đã có LỘ THIỀN TÂM

- và đã hà sa cảnh thị bồ đề đạo ... không có hồi đầu chuyển não giác man can mà ÔM CHẦM CỤC ĐÁ [smile]


cho nên .... đó là chỗ CẦU KHẮP NƠI ... TỤNG NIỆM CHẲNG ĐƯỢC ÍCH GÌ [smile]

bất thức huyền chỉ

đồ lao --> TỤNG ... NIỆM


ờ mà đúng không ? [smile] - Tín Tâm Minh

KLL
Ông bạn nói thế rơi vào cực đoan rồi. Không phải hễ thấy người ta tụng niệm, cầu giải thoát lại cho là lỗi!

Ông bạn nên biết thiện căn của chúng sanh đối với Như Lai hễ đã gieo trồng thì không hề mất, quả của nó là bất sanh bất diệt. Những người tụng niệm này, tin năng lực vượt lên tất cả của Như Lai mà cầu đến với Ngài thọ trì giáp pháp thì thiện căn đó quí giá vô cùng, thiện căn đó không mất, không diệt mất.

Cho nên ông bạn căn cứ tướng tụng niệm mà cho rằng đó là đồ lao chẳng được gì thì chẳng khác nào phỉ báng thế tôn, phỉ báng Như Lai.

Ông nên biết, hễ công phu thì đều là chưa phải cứu cánh, dù là cao siêu hay sơ cơ. Người cho rằng mình đang cao siêu rồi chấp trụ trong đó chẳng cầu ở Như Lai thì dậm chân tại chỗ, còn người sơ cơ, dốc lòng cầu thọ trì giáo của Như Lai không dừng nghỉ thì mau chóng thành tựu Vô Thượng Bồ Đề.

Bởi vậy, mong cầu đến với Như Lai để thọ trì và học hỏi không ngừng nghỉ thì cái tâm đó muôn đời không lỗi thời, phàm hay thánh gì công đức ấy cũng như nhau, không hơn không kém.

Chân lý vốn thậm thâm chẳng có lời nào nói được thì làm sao cụ thể với không cụ thể, lối vào không lối thì ông bạn làm sao diễn tả được. 49 năm Như Lai chẳng nói một lời, ông nay lắm lời muốn cụ thể thì hãy xem lại.


Như tôi đã nói: Cục đá sẽ thành Phật, chẳng cần phải giải tích chi cả, những gì tôi nói chỉ là để phủ nhận các quan điểm sai lầm, chứ không giải thích chỗ thành Phật ấy. Hễ càng giải thích thì càng xa vậy. Thực tướng cục đá là Phật, Thế Tôn. Sự thật là vậy tôi không nói bóng gió. kakakakakaka
 
Last edited:

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,930
Điểm tương tác
574
Điểm
113
ha ha hah [smile]

CHỈ CẦN 1 CHỮ [smile]

Bạn vẫn rất MƠ HỒ về SỰ THẬT [smile]

- bởi vì CHÂN LÝ.... là những SỰ THẬT cần phải được chấp nhận .. kiểm chứng vì chúng luôn luôn đúng và có thể lập lại được [smile]

cho nên .... CÀNG GẦN với SỰ THẬT .. thì tất cả càng phải XẢY RA ĐÚNG NHƯ VẬY ... và những gì MƠ HỒ, PHỎNG ĐOÁN KHÔNG HIỂU BẾ TẮC lúc đó không còn nữa [smile]

->>> cho nên CỤC ĐÁ của bạn sẽ --> PHẢI CHÌM XUỐNG ĐÁY NƯỚC [smile]


Không ... là tên của sự chuyển động của đất trời

.... là tên của nguồn gốc của muôn loài

nhưng nếu chỉ dùng 1 CHỮ --> để miêu tả hết "tất cả mọi chuyển động của đất trời"

chỉ dùng 1 CHỮ --> để miêu tả hết "nguồn gốc của muôn loài"

---> thì không bao giờ PHẢI LÀ CỤC ĐÁ ... mà phải như là TAM TỔ TĂNG XÁN nói:

BẤT THỨC --> HUYỀN CHỈ

ĐỒ LAO --->> TỤNG ... NIỆM
- Tín Tâm Minh [smile]


Sự thật càng gần .. thì càng phải vậy .. không phải là DO BẠN CHẾ RA .. BÀO CHỨA mà có [smile]

--> nhưng KHI BẠN HIỂU RÕ HẾT CHÍNH MÌNH ... thì lại là GẦN SỰ THẬT hơn [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]

KLL


*** P.S. mong bạn bớt mơ hồ đi .. vì sự thật ... luôn là sự thật .. NHÂN QUẢ = đều là những sự thật ... luôn luôn có ..

thế giới con người tồn tại .. thay đổi .. chuyển hóa từ nhỏ tới lớn . .. từ ít tới đông .. cũng đều là nhờ những SỰ THẬT bản thân con người tích tụ mà hoc hỏi, xây đắp lên ...

những sự thật về tâm cũng vậy cũng không phải là CHỈ BIẾT NÓI --> LÀ THẬM THÂM cho huyền bí và quan trọng thì là đúng với sự thật [smile]

--> bất cứ sự thật nào cũng có giá trị của nó .. và đương nhiền càng nhiều ... càng tới gần sự thật tuyệt đối hơn [smile]

PHẢI LÀ THẾ ĐÓ [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
414
Điểm
83
ha ha hah [smile]

CHỈ CẦN 1 CHỮ [smile]

Bạn vẫn rất MƠ HỒ về SỰ THẬT [smile]

- bởi vì CHÂN LÝ.... là những SỰ THẬT cần phải được chấp nhận .. kiểm chứng vì chúng luôn luôn đúng và có thể lập lại được [smile]

cho nên .... CÀNG GẦN với SỰ THẬT .. thì tất cả càng phải XẢY RA ĐÚNG NHƯ VẬY ... và những gì MƠ HỒ, PHỎNG ĐOÁN KHÔNG HIỂU BẾ TẮC lúc đó không còn nữa [smile]

->>> cho nên CỤC ĐÁ của bạn sẽ --> PHẢI CHÌM XUỐNG ĐÁY NƯỚC [smile]


Không ... là tên của sự chuyển động của đất trời

.... là tên của nguồn gốc của muôn loài

nhưng nếu chỉ dùng 1 CHỮ --> để miêu tả hết "tất cả mọi chuyển động của đất trời"

chỉ dùng 1 CHỮ --> để miêu tả hết "nguồn gốc của muôn loài"

---> thì không bao giờ PHẢI LÀ CỤC ĐÁ ... mà phải như là TAM TỔ TĂNG XÁN nói:

BẤT THỨC --> HUYỀN CHỈ

ĐỒ LAO --->> TỤNG ... NIỆM
- Tín Tâm Minh [smile]


Sự thật càng gần .. thì càng phải vậy .. không phải là DO BẠN CHẾ RA .. BÀO CHỨA mà có [smile]

--> nhưng KHI BẠN HIỂU RÕ HẾT CHÍNH MÌNH ... thì lại là GẦN SỰ THẬT hơn [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]

KLL


*** P.S. mong bạn bớt mơ hồ đi .. vì sự thật ... luôn là sự thật .. NHÂN QUẢ = đều là những sự thật ... luôn luôn có ..

thế giới con người tồn tại .. thay đổi .. chuyển hóa từ nhỏ tới lớn . .. từ ít tới đông .. cũng đều là nhờ những SỰ THẬT bản thân con người tích tụ mà hoc hỏi, xây đắp lên ...

những sự thật về tâm cũng vậy cũng không phải là CHỈ BIẾT NÓI --> LÀ THẬM THÂM cho huyền bí và quan trọng thì là đúng với sự thật [smile]

--> bất cứ sự thật nào cũng có giá trị của nó .. và đương nhiền càng nhiều ... càng tới gần sự thật tuyệt đối hơn [smile]

PHẢI LÀ THẾ ĐÓ [smile]
kakakaka, sự thật mà có nhiều quá vậy ông bạn. Nếu như vậy thì phải phân ra sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối. Sự thật tương đối là do quá trình tu tập tiến hóa tâm linh từ từ mỗi người sẽ nhận ra, còn sự thật tuyệt đối thì là cái viên dung cuối cùng. Hiểu biết sự thật tuyệt đối là kim chỉ nam cho sự tu hành.

Các sự thật tương đối chỉ đúng cho những tâm niệm tương xứng với nó, chứ không phải là chân lý. Chân lý là sự thật tuyệt đối. Chẳng hạn, "đời là khổ" thì đúng cho những ai chấp ngã còn những ai không còn chấp ngã thì chưa chắc, vì nếu pháp có đặc tính là Khổ thì không cần hành Bồ Tát Đạo. Khăng khăng có nhiều sự thật thì vô tình áp đặt vào pháp tướng các đặt tính đó, đó là trụ vào pháp rồi. Những sự thật tương đối như là thuyền bè để loại trừ các tâm sở chấp, tâm sở trụ vào pháp.

Ông bạn lấy các sự thật tương đối mà áp lên cục đá thì không hiểu tôi nói rồi.

Ông bạn nghĩ sao: Cục đá không có tự tánh chăng? Cục đá chỉ là vật chất? Cục đá do nội thức của người quan sát sanh ra?
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,930
Điểm tương tác
574
Điểm
113
ha ha haha ... [smile]

Ồ .. sự thật nhiều lắm chứ [smile] ...


KHÔNG = lưu chuyển không ngăn ngại; CÓ = lưu chuyển có ngăn ngại [smile]

LÃO TỬ chỉ hai câu đơn giản đã nói tóm gọn được tất cả sự thật CÓ và KHÔNG [smile] --> nhưng chắc bạn không hiểu [smile]

bữa nào bạn ra KỆ THUỐC TÂY TÀU BẮC NAM gì đó .. coi thử chỉ "THÂN và TÂM" con người thôi .. bên trong đã có biết bao nhiêu sự thật gọi là CÓ rùi ...

do đó .. ĐẠO ở đoạn này thì LÃO TỬ nói: --> DANH --> thiên địa CHI MẪU [smile]

nghĩa là CÓ là nguồn gốc, là nguyên nhân ... là nhân quả .. là khởi đầu .. của vạn vật .. và chúng ta có thể quan sát, tìm hiểu lập lại được ... những bộ nhân quả đó .. từ nguồn gốc tới kết quả --> chỉ chỗ đó đã là 1 TRỜI CỤ THỂ VỀ SỰ THẬT

cho nên ... CÓ .. thì là CÓ HẾT


thêm vào đó ... LÃO TỬ còn nói thêm ... KHÔNG --> DANH --> thiên địa CHI THỦY [smile]

nghĩa là sự chuyển hóa của vạn vật "không có sự ngăn ngại" ... như là dòng nước ... uyển chuyển nhẹ nhàng ... thanh thoát ... cho nên ... gọi là, tên gọi là "DANH" --> THIÊN ĐỊA CHI THỦY [smile]


đoạn sau này .. cái nhìn của BẠN CHƯA "THẤY ĐƯỢC NHỮNG SỰ THẬT" đó [smile]

cho nên ... cũng lại thiếu cả "1 TRỜI SỰ THẬT NỮA" [smile]


NÓI CHUNG .. nói CỤ THỂ .. thì chỉ vì KHÔNG HIỂU HẾT CHÍNH MÌNH THÔI ... mà BẠN THIẾU NHIỀU SỰ THẬT NHƯ VẬY ĐÓ [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,930
Điểm tương tác
574
Điểm
113
ha ha hah a... [smile]

SẮC: nguyên nhân làm NGĂN NGẠI LƯU CHUYỂN [smile]

Ở trong biểu đồ GIẢI THOÁT SINH TỬ có vẽ hai loại tâm : tâm có SẮC CHẤT .. và tâm KHÔNG CÓ SẮC CHẤT

- Tâm có Sắc Chất ... là TÂM có sự ngăn ngại KHI LƯU CHUYỂN [smile]


nhưng SẮC là gì ? . ... và SẮC ở đâu ? [smile]

- tại sao SẮC lại là nguyên nhân ngăn ngại cho sự lưu chuyển [smile]Thí dụ .. chúng ta muốn cất 1 căn nhà mới .. cũng phải đập ..phá .. dọn dẹp ... căn nhà cũ đi hết .. sửa soạn chuẩn bị lại miếng đất mới xây được căn nhà mới ..

Thi hào Victor Hugo cũng có 1 câu chuyện về LƯU CHUYỂN NGĂN NGẠI nổi tiếng ... và chúng ta có thể dựa trên câu chuyện đó nhìn thấy sự LƯU CHUYỂN CÓ NGĂN NGẠI và LƯU CHUYỂN KHÔNG NGĂN NGẠI của những tâm tướng có sắc chất

Jean Valjean ... 1 nông nhân nghèo .. chỉ vì ĂN CẮP 1 MẨU BÁNH MÌ cho đứa cháu gái mà bị kết án tù khổ sai 19 năm [smile] --> rất là cực khổ .. và con đường đó ... người sống sót cũng không nhiều

sau đó có 1 lần anh ta được tá túc ở 1 nhà 1 vị giám mục .. sau đó ăn ta ăn cấp 1 số món đồ và bị bắt .. nhưng lại đựoc vị giám mục đó nói là cho anh ta thôi chứ không phải là ăn cắp .. nên anh ta được thoát tù lần sau [smile]

như vậy ... ở đoạn đầu chúng ta thấy sự LƯU CHUYỂN NGĂN NGẠI RẤT LÀ KHÓ KHĂN --> của TÂM chỉ vì 1 MẨU BÁNH MÌ [smile]

đoạn sau .. chúng ta thấy SỰ LƯU CHUYỂN "THẬT LÀ KHÓ TƯỞNG TƯỢNG" trong thời đại đó ... của hành động ăn cắp

và sau đó Jean Valjean trở thành người giàu có, 1 thị trưởng, lại lao vào vấn đề lao lý, lưu chuyển khó khăn của tâm 1 lần nữa ...


LƯU CHUYỂN của 1 CỤC ĐÁ --> cũng khó khăn như vậy [smile]


ờ mà đúng không ?

KLL
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
414
Điểm
83
ha ha hah a... [smile]

SẮC: nguyên nhân làm NGĂN NGẠI LƯU CHUYỂN [smile]

Ở trong biểu đồ GIẢI THOÁT SINH TỬ có vẽ hai loại tâm : tâm có SẮC CHẤT .. và tâm KHÔNG CÓ SẮC CHẤT

- Tâm có Sắc Chất ... là TÂM có sự ngăn ngại KHI LƯU CHUYỂN [smile]


nhưng SẮC là gì ? . ... và SẮC ở đâu ? [smile]

- tại sao SẮC lại là nguyên nhân ngăn ngại cho sự lưu chuyển [smile]Thí dụ .. chúng ta muốn cất 1 căn nhà mới .. cũng phải đập ..phá .. dọn dẹp ... căn nhà cũ đi hết .. sửa soạn chuẩn bị lại miếng đất mới xây được căn nhà mới ..

Thi hào Victor Hugo cũng có 1 câu chuyện về LƯU CHUYỂN NGĂN NGẠI nổi tiếng ... và chúng ta có thể dựa trên câu chuyện đó nhìn thấy sự LƯU CHUYỂN CÓ NGĂN NGẠI và LƯU CHUYỂN KHÔNG NGĂN NGẠI của những tâm tướng có sắc chất

Jean Valjean ... 1 nông nhân nghèo .. chỉ vì ĂN CẮP 1 MẨU BÁNH MÌ cho đứa cháu gái mà bị kết án tù khổ sai 19 năm [smile] --> rất là cực khổ .. và con đường đó ... người sống sót cũng không nhiều

sau đó có 1 lần anh ta được tá túc ở 1 nhà 1 vị giám mục .. sau đó ăn ta ăn cấp 1 số món đồ và bị bắt .. nhưng lại đựoc vị giám mục đó nói là cho anh ta thôi chứ không phải là ăn cắp .. nên anh ta được thoát tù lần sau [smile]

như vậy ... ở đoạn đầu chúng ta thấy sự LƯU CHUYỂN NGĂN NGẠI RẤT LÀ KHÓ KHĂN --> của TÂM chỉ vì 1 MẨU BÁNH MÌ [smile]

đoạn sau .. chúng ta thấy SỰ LƯU CHUYỂN "THẬT LÀ KHÓ TƯỞNG TƯỢNG" trong thời đại đó ... của hành động ăn cắp

và sau đó Jean Valjean trở thành người giàu có, 1 thị trưởng, lại lao vào vấn đề lao lý, lưu chuyển khó khăn của tâm 1 lần nữa ...


LƯU CHUYỂN của 1 CỤC ĐÁ --> cũng khó khăn như vậy [smile]


ờ mà đúng không ?

KLL
Vấn đề ở Tâm chứ không phải là sắc hay là không. Cục đá mà chỉ là sắc thì không thể lưu chuyển được, nếu chỉ dựa vào mắt thì cục đá là sắc, vốn chẳng đúng thực tướng của cục đá. Cục đá được xây dựng từ ý niệm chỉ thông qua cái thấy của con mắt thì chỉ là ảo ảnh, chẳng đúng thực tướng. Thực tướng của cục đá là cái siêu vượt tất cả hình tướng, siêu vượt tất cả các tâm thức duyên sanh. Tuy siêu vượt như thế nhưng nó cũng chẳng rời bỏ các hữu tướng. Cũng nhờ nó mà các hữu tướng tự tìm nhau và tự tiêu diệt lẩn nhau một cách hoàn toàn. Cục đá sẽ lưu chuyển và thành Phật, xin nhắc lại nếu ai còn dính vào sắc tướng của cục đá (vô minh) thì chẳng hiểu được lý lẽ cục đá thành Phật.

Ông nghĩ xem: ở các tầng trời vô sắc, những sinh linh nơi đó không thấy sắc trong tâm mà sao vẫn ở trong luân hồi sanh tử, tâm chẳng chuyển được ra khỏi sanh tử? Lại nữa, các vị A LA HÁN, DUYÊN GIÁC không còn sắc tướng trong tâm nhưng tại sao quả vị ấy chưa rốt ráo?
 
Last edited:

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,930
Điểm tương tác
574
Điểm
113
ha ha hahah ... [smile]

TREO NHIỀU CỜ TRẮNG --> NHIỀU NHỎ --> GÓP LẠI --> THÀNH TO [smile]

vấn đề CỤC ĐÁ là ở TÂM SẮC của bạn chứ chẳng phải của ai khác [smile]

--> cho nên LƯU CHUYỂN ĐẦY NGĂN NGẠI [smile]


NẾU BẠN MUỐN TREO CỜ TRẮNG .. thì TREO 1 CÁI ÍT QUÁ ... mà phải treo nhiều cờ trắng hơn [smile]

- tại vì --> CỤC ĐÁ NÀY --> TO WÁ --> NÓ CHE HẾT 1 CÂY CỜ TRẮNG nhỏ xíu [smile]


cổ học tinh hoa có câu truyện NGU CÔNG DỜI NÚI ... khi Ngu Công nói DỜI NÚI để xây đường thì hỏng ai tin .. bởi vì xẻ đá đập gạch đâu có dễ ... nhưng không phải là chuyện làm --> KHÔNG CÓ KẾT QUẢ

vì vậy ước lượng của NGU CÔNG --> là NHIỀU NHỎ --> GÓP LẠI --> THÀNH TO ... chứ không phải là 1 "CÁI CỜ TRẮNG NHỎ XÍU" che hết được CỤC ĐÁ TO ĐÙNG CỦA TÂM SẮC [smile]

--> mà ai cũng nhìn thấy được [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
414
Điểm
83
ha ha hahah ... [smile]

TREO NHIỀU CỜ TRẮNG --> NHIỀU NHỎ --> GÓP LẠI --> THÀNH TO [smile]

vấn đề CỤC ĐÁ là ở TÂM SẮC của bạn chứ chẳng phải của ai khác [smile]

--> cho nên LƯU CHUYỂN ĐẦY NGĂN NGẠI [smile]


NẾU BẠN MUỐN TREO CỜ TRẮNG .. thì TREO 1 CÁI ÍT QUÁ ... mà phải treo nhiều cờ trắng hơn [smile]

- tại vì --> CỤC ĐÁ NÀY --> TO WÁ --> NÓ CHE HẾT 1 CÂY CỜ TRẮNG nhỏ xíu [smile]


cổ học tinh hoa có câu truyện NGU CÔNG DỜI NÚI ... khi Ngu Công nói DỜI NÚI để xây đường thì hỏng ai tin .. bởi vì xẻ đá đập gạch đâu có dễ ... nhưng không phải là chuyện làm --> KHÔNG CÓ KẾT QUẢ

vì vậy ước lượng của NGU CÔNG --> là NHIỀU NHỎ --> GÓP LẠI --> THÀNH TO ... chứ không phải là 1 "CÁI CỜ TRẮNG NHỎ XÍU" che hết được CỤC ĐÁ TO ĐÙNG CỦA TÂM SẮC [smile]

--> mà ai cũng nhìn thấy được [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]

KLL
Ông bạn rơi vào chủ quan rồi. Tức là ông bạn cho rằng cục đá có hay không, như thế nào là do tâm của người quan sát! Như thế nghĩa là, toàn bộ sự tồn tại và vận hành của cục đá là do tâm người quan sát làm ra. Rộng ra: khi tôi vô minh thì bạn là phàm phu, còn khi tôi giác ngộ thì bạn là thánh nhân. Điều này không đúng thực tế rồi ông bạn ơi: Khi đức Phật thành tựu rồi thì vẫn còn hằng hà sa số chúng sanh vẫn còn trong sanh tử.

Tôi đồng ý ở chỗ này: tâm của người quan sát như thế nào thì sẽ cho ra hình ảnh cục đá như thế ấy. Xin nhắc lại là: hình ảnh cục đá, không có nghĩa là cục đá đó đang hiện hữu.

Nếu mình không có tự tánh thì cục đá cũng chẳng có tự tánh. Nếu thấy mình có tự tánh thì cũng phải thấy cục đá có tự tánh. Chứ không thể nào nói rằng: con người có tự tánh còn cục đá thì không! Vì ngay đó cái thấy đó là không bình đẳng rồi, có hạt sạn rồi.

Ông bạn quan sát kỹ lại sẽ thấy "cục đá có tự tánh". Thực tế là vậy.


Tự tánh cục đá và tự tánh mình không khác, không giống, lấy chân không bình đẳng tánh trí làm phương tiện mà hiểu nhau vậy. Tuy nhiên ai chỉ thấy cục đá là sắc chất thì mãi không rõ nghĩa lý này.

Hơn nữa, vạn vật đều có tự tánh. Không có tự tánh thì đều là hư vô rỗng tếch, không có bất kì một sự hiện hữu nào cả. Tự tánh mỗi vật ấy nằm ở đâu? Miễn cưỡng mà gọi là mỗi vật, thật rằng mỗi vật được thấy biết bởi thức của người quan sát đều là hư vọng chẳng thật có. Cái thật có là tự tánh, siêu vượt tất cả các tướng trạng mà ta quan sát.

Tự tánh không trú trong cục đá, lại chẳng trú ở con người hay bất kì hiện trạng nào. Không thể dùng bất kì một thí dụ nào để nói được tự tánh hiện diện trong mỗi cá nhân, không chung, không riêng. Lìa hết tất cả sự biện giải của cúng ta. Tuy nhiên, nó ngay nơi chúng ta đó, NGÃ thật sự là Tự Tánh.
 
Last edited:

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
2,930
Điểm tương tác
574
Điểm
113
ha ha ha ... [smile]

NGU CÔNG ĐẬP ĐÁ -->MỖI LẦN ĐỀU BỂ ĐÁ [smile]

Nói chuyện thiếu cụ thể thì thường là dễ dài dòng như vậy [smile]

- Ngu Công nói dọn núi thì mỗi ngày .. dù là ngày mưa, ngày nắng, dù khỏe, dù không khỏe .. dù mùa xuân, hạ thu đông, thì mỗi 1 CỤC ĐÁ --> ĐỀU BỊ BỂ [smile]

cho nên .. niềm tin đó ... từng NGỌN CỜ TRẮNG --> HỎNG HỀ SAI LẠC [smile] --> và từng CỤC ĐÁ BỂ ĐÓ đều là cụ thể [smile]

khác hẳn với những NGỌN CỜ TRẮNG --> HỎNG PHẢI LÀ NHẤT TÂM BẤT LOẠN [smile]


tới đoạn này .. thì đúng là càng đập ĐÁ PHẢI CÀNG BỂ NHIỀU RỒI [smile]

đập đá ba năm .. dọn MA ĐẠO

1 ngày thức tỉnh [smile]

--> ĐI VÀO ĐỜI


ờ mà đúng không ?

KLL
 
Bên trên