Hướng tây trong kinh a di đà?

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,827
Điểm tương tác
464
Điểm
83
Nhiều người tin có một hướng Tây cố định, rồi đi theo hướng đó sẽ bay về Cực Lạc Thế Giới. Đó là cách hiểu sai lầm.

1. Hướng Tây là hướng nào?
Xin trích một phần Kinh A Di Đà chứng liên quan đến hướng Tây:
Bấy giờ đức Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi-phất: "Từ đây qua phương Tây cách mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, nước ấy có Phật hiệu là A Di Đà hiện đang thuyết pháp ở đó.
https://hoavouu.com/a26247/kinh-a-di-da-ban-phien-dich-viet-ngu-van-phat-thanh-thanh

Như vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng, "từ đây" là từ chỗ hội chúng và thời điểm đang giảng Kinh, hướng mặt trời lặn từ chỗ hội chúng và thời điểm đang giảng Kinh chính là hướng Tây. Giống như kiểu vừa nói vừa giơ tay chỉ vậy.

Hướng Tây như vậy phụ thuộc vào từng địa điểm của quả địa cầu và quả địa cầu lại tự quay quay trục và quay xung quanh mặt trời nên hướng Tây còn phụ thuộc vào thời gian. Đó là hướng Tây biến động theo địa điểm và thời gian, đương nhiên mang tính chất tương đối.

Chẳng hạn, hướng Tây của chỗ VNBN trong một ngày cũng khác nhau trong trục không gian ba chiều. Tức là tuy rằng hướng mặt trời lặn nơi VNBN đối với VNBN là không thay đổi, như đối với người quan sát ở ngoài trái đất thì nó là một mũi tên chỉ hướng bay lộn lên lộn xuống không cố định trong một ngày.

Muốn xác định lại hướng Tây trong Kinh đã nói thì phải chọn lại thời điểm sao cho vị trí của trái đất trên đường quỹ đạo của nó sao cho đúng y như ngày xưa khi Phật Thích Ca thuyết giảng.

2. Hướng Tây không có ảnh hưởng gì đến Cực Lạc Thế Giới? Hiểu sai về hướng Tây vẫn không sao!

Đó chỉ là một cách xác định tương đối của người quan sát, cụ thể là Đức Phật quan sát và chỉ cho hội chúng biết.

Chẳng hạn, VNBN chỉ cho người hỏi đường lên TP HCM vậy. VNBN chỉ đông, chỉ tây, chỉ bắc, chỉ nam,... thì HCM vẫn hiện diện như thế.

Phật chỉ dạy trực quan như thế là chứng tỏ Thế Giới Cực Lạc không phải là một thế giới ẩn dụ gì cả, nó là một thế hiện hữu theo nhân duyên với các đặc điểm như thế. Cũng như thế giới chúng ta đang sống hiện hữu theo nhân duyên với đặc điểm ngũ trượt như thế.

Bằng Phật nhãn Ngài bao trùm mọi thế giới, tính từ quả địa cầu vượt qua 10 vạn ức cõi Phật thì mới đến cõi Tây Phương Cực Lạc.

3. Phương tiện vãng sanh?

Đó không phải là hướng Tây, dù cho ta biết chính xác là hướng Tây đi nữa thì ta không thể dùng thần thông hay bất kì phương tiện vật chất nào đến được.

Do đó, không có sự tiếp dẫn (trợ lực) của Đức Phật A Di Đà thì phàm phu chẳng có tài nào đến được. Phật cho chúng ta một phương tiện đó là câu Phật Hiệu của Danh Hiệu Bản Thân Ngài, chúng ta sẽ đeo bám cột tâm Tín Nguyện vào đó và được sức tiếp dẫn theo bản nguyện nơi Ngài.

Những người đã tự tại sanh tử thì không cần sức tiếp dẫn, đều tự mình đến được Tây Phương Cực Lạc.

Còn Cực Lạc mà Lục Tổ giảng giải thì đó bản Bản tánh thanh tịnh vốn có của mỗi cá nhân. Người nào chứng nghiệm cái bản nhiên đó thì đã tự tại sanh tử rồi, không cần đến Cực Lạc vẫn không vấn đề gì cả.
 

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
497
Điểm tương tác
240
Điểm
43
Nhiều người tin có một hướng Tây cố định, rồi đi theo hướng đó sẽ bay về Cực Lạc Thế Giới. Đó là cách hiểu sai lầm.

1. Hướng Tây là hướng nào?
Xin trích một phần Kinh A Di Đà chứng liên quan đến hướng Tây:

https://hoavouu.com/a26247/kinh-a-di-da-ban-phien-dich-viet-ngu-van-phat-thanh-thanh

Như vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng, "từ đây" là từ chỗ hội chúng và thời điểm đang giảng Kinh, hướng mặt trời lặn từ chỗ hội chúng và thời điểm đang giảng Kinh chính là hướng Tây. Giống như kiểu vừa nói vừa giơ tay chỉ vậy.

Hướng Tây như vậy phụ thuộc vào từng địa điểm của quả địa cầu và quả địa cầu lại tự quay quay trục và quay xung quanh mặt trời nên hướng Tây còn phụ thuộc vào thời gian. Đó là hướng Tây biến động theo địa điểm và thời gian, đương nhiên mang tính chất tương đối.

Chẳng hạn, hướng Tây của chỗ VNBN trong một ngày cũng khác nhau trong trục không gian ba chiều. Tức là tuy rằng hướng mặt trời lặn nơi VNBN đối với VNBN là không thay đổi, như đối với người quan sát ở ngoài trái đất thì nó là một mũi tên chỉ hướng bay lộn lên lộn xuống không cố định trong một ngày.

Muốn xác định lại hướng Tây trong Kinh đã nói thì phải chọn lại thời điểm sao cho vị trí của trái đất trên đường quỹ đạo của nó sao cho đúng y như ngày xưa khi Phật Thích Ca thuyết giảng.

2. Hướng Tây không có ảnh hưởng gì đến Cực Lạc Thế Giới? Hiểu sai về hướng Tây vẫn không sao!

Đó chỉ là một cách xác định tương đối của người quan sát, cụ thể là Đức Phật quan sát và chỉ cho hội chúng biết.

Chẳng hạn, VNBN chỉ cho người hỏi đường lên TP HCM vậy. VNBN chỉ đông, chỉ tây, chỉ bắc, chỉ nam,... thì HCM vẫn hiện diện như thế.

Phật chỉ dạy trực quan như thế là chứng tỏ Thế Giới Cực Lạc không phải là một thế giới ẩn dụ gì cả, nó là một thế hiện hữu theo nhân duyên với các đặc điểm như thế. Cũng như thế giới chúng ta đang sống hiện hữu theo nhân duyên với đặc điểm ngũ trượt như thế.

Bằng Phật nhãn Ngài bao trùm mọi thế giới, tính từ quả địa cầu vượt qua 10 vạn ức cõi Phật thì mới đến cõi Tây Phương Cực Lạc.

3. Phương tiện vãng sanh?

Đó không phải là hướng Tây, dù cho ta biết chính xác là hướng Tây đi nữa thì ta không thể dùng thần thông hay bất kì phương tiện vật chất nào đến được.

Do đó, không có sự tiếp dẫn (trợ lực) của Đức Phật A Di Đà thì phàm phu chẳng có tài nào đến được. Phật cho chúng ta một phương tiện đó là câu Phật Hiệu của Danh Hiệu Bản Thân Ngài, chúng ta sẽ đeo bám cột tâm Tín Nguyện vào đó và được sức tiếp dẫn theo bản nguyện nơi Ngài.

Những người đã tự tại sanh tử thì không cần sức tiếp dẫn, đều tự mình đến được Tây Phương Cực Lạc.

Còn Cực Lạc mà Lục Tổ giảng giải thì đó bản Bản tánh thanh tịnh vốn có của mỗi cá nhân. Người nào chứng nghiệm cái bản nhiên đó thì đã tự tại sanh tử rồi, không cần đến Cực Lạc vẫn không vấn đề gì cả.
Này bạn hiền.
Xin được phép xin lỗi bạn trước: Má ơi! Con mà hiểu được*"Chết Liền".
Khỏi cần nói như bạn 123456789 chứng QUẢ xong rồi mới phải chết.

Này bạn hiền.
Xin được phép xin lỗi bạn sau: Má ơi! Bạn mà hiểu được là con "Chết Liền".
Khỏi cần nói như bạn 123456789 chứng QUẢ xong rồi mới phải chết.

Này bạn hiền.
Xin được phép không xin lỗi bạn : Má ơi! Phật Tử nào muốn nguyện vãng sanh mà hiểu được là con "Chết Liền".
Khỏi cần nói như bạn 123456789 chứng QUẢ xong rồi mới phải chết.

Phật Tử nào muốn nguyện vãng sang nên theo hướng dẫn của Trạm không gian Hoa Kỳ


Thành thật cảm ơn
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,827
Điểm tương tác
464
Điểm
83
Này bạn hiền.
Xin được phép xin lỗi bạn trước: Má ơi! Con mà hiểu được*"Chết Liền". Khỏi cần nói như bạn 123456789 chứng QUẢ xong rồi mới phải chết.

Này bạn hiền. Xin được phép xin lỗi bạn sau: Má ơi! Bạn mà hiểu được là con "Chết Liền". Khỏi cần nói như bạn 123456789 chứng QUẢ xong rồi mới phải chết.

Thành thật cảm ơn
Thành thật cảm ơn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
Bên trên