Hướng Dẫn Cách Chiêm Bái Xá Lợi

123456789

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
14 Thg 6 2009
Bài viết
475
Điểm tương tác
67
Điểm
28


XÁ LỢI

Xá lợi có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Vào đời Ðường, có vị Phàn Huyền Trí lạy hòa thượng Xã Thuận làm thầy, chuyên tụng Kinh Hoa Nghiêm, tu hạnh Phổ Hiền. Mỗi khi vị đó tụng Kinh thì miệng tuôn ra xá lợi, trước sau cả trăm hạt. Hiện tại có vị giáo sư Tạ Băng Oánh ở San Francisco, nước Mỹ. Bà ta là vị Phật tử thuần thành, cúng dường một hạt xá lợi. Hạt xá lợi đó lại sinh ra xá lợi nhỏ, trước sau đã sinh ra hơn hai mươi hạt, đều được mọi người thỉnh về cúng dường. Hạt xá lợi đó hiện tại vẫn sinh ra không ngừng. Người thỉnh xá lợi, nếu tâm thành ý khẩn thì sớm sẽ sinh ra xá lợi nhỏ, thật là không thể nghĩ bàn. Cảnh giới này khoa học không thể nào thấu hiểu được, chẳng cách chi tìm được nguyên nhân chân chánh.

Hòa Thượng Tuyên Hóa (Tổ Sư Giác Ngộ Đời Thứ 9 Của Quy Ngưỡng Thiền Tông)HƯỚNG DẪN CÁCH CHIÊM BÁI XÁ LỢI

Tóm lược bài giảng về Xá lợi của Geshe Konchok Tsering
tại Trung Tâm Triển Lãm Đại Tháp Từ Bi ngày 11 tháng 9 năm 2005

- Vì sao Xá lợi được tôn kính?

Cúng dường Phật hay cúng dường Xá lợi Phật, công đức tạo được ngang bằng như nhau. Vì vậy khi đảnh lễ cúng dường Xá lợi, chúng ta nên thấy rằng mình đang trực tiếp đảnh lễ cúng dường đức Phật và chư thánh giả. Trong Kinh Sư Tử Hống, đức Phật dạy: “Dù là bây giờ / cúng dường Như Lai, / hay là mai sau / cúng dường Xá lợi, / công đức tích tụ / ngang bằng như nhau, / và quả gặt hái / ngang bằng như nhau.”

Dù trong hiện tại chúng ta không đủ phước duyên để diện kiến đức Phật, nhưng cũng vẫn có đầy đủ thiện duyên để gặp được Xá lợi Phật cùng Phật Pháp. Vậy mặc dù đức Phật không thị hiện ngay trước mặt chúng ta với sắc tướng quen thuộc của ngài, chúng ta có thể thấy được Xá lợi Phật và vẫn còn có thể đạt giác ngộ.

- Nên cúng dường Xá lợi như thế nào?

Cúng dường Xá lợi có ba cách:

1.Cúng dường tài vật, như tịnh tài, hoa, đèn, thực phẩm và thức uống.

2.Cúng dường tấm lòng kính ngưỡng tôn kính chư Phật bằng cách quét dọn nơi có Xá lợi, đảnh lễ cúng dường mạn đà la, xây tượng Phật và bảo tháp.

3.Cúng dường công phu hành trì: sống thuận theo chánh pháp, mở tấm lòng vị tha biết quan tâm cho người khác hơn bản thân, hay ít ra cũng khát khao cố gắng để được như vậy.

- Nên nghĩ gì khi đến chiêm bái Xá lợi?

Khi đến một nơi có Xá lợi [...], quan trọng nhất là đừng xem đây chỉ như một viện bảo tàng. Phải thấy Xá lợi chính là hiện thân của Phật và cũng là hiện thân của tất cả mọi tánh đức cao quí của đấng giác ngộ.

- Khi bịnh nên chiêm bái Xá lợi như thế nào?

Khi gặp bịnh khổ, chúng ta nên đến trước Xá lợi, quán tưởng quanh mình là chúng sinh, nhất là chúng sinh đang mang cùng chứng bịnh khổ như mình. Tiếp theo, quán tưởng có luồng ánh sáng rót xuống đỉnh đầu của mình và chúng sinh, thấy tật bịnh cùng tất cả những gì làm giảm hại sức khỏe kết lại thành mủ máu và bị tống ra khỏi thân thể từ hai gót chân.

- Để thanh tịnh nghiệp chướng, nên chiêm bái Xá lợi như thế nào?

Tương tự như trên, chúng ta có thể chiêm bái Xá lợi để thanh tịnh nghiệp chướng của bản thân và của toàn thể chúng sinh bằng cách quán tưởng dòng ánh sáng trắng rót xuống đỉnh đầu, tất cả ác nghiệp thân miệng ý kết thành khói đen, hay thành nước than bẩn, và bị tống ra khỏi thân thể qua các lỗ chân lông.

- Khi gặp phiền não, nên chiêm bái Xá lợi như thế nào?

Gặp việc phiền não, như khi gia đình chào xáo, bạn bè gây gổ, chúng ta có thể đến [...] chiêm bái Xá lợi, đi nhiễu quanh Xá lợi [đi quanh theo chiều kim đồng hồ]. Trong khi đi nhiễu, quán tưởng tất cả phiền não kết lại thành nhện, bò cạp, cóc hay rắn, đều bị tống ra hỏi thân thể. Đồng thời cầu nguyện cho chúng sinh đang bị phiền não tác hại cũng nương theo đó mà được thanh tịnh. Thay vì than thân trách phận, tìm quên ở rượu chè nghiện ngập, phương pháp quán tưởng này sẽ giúp chúng ta đừng quá chú trọng đến bản thân, dùng khổ đau của chính mình làm động cơ thúc đẩy việc tu hành.

- Khi bị chứng nghiện ngập, nên chiêm bái Xá lợi như thế nào?

Khi cảm thấy thèm rượu hay thuốc phiện, thay vì tìm cách thỏa mãn cơn nghiện, chúng ta nên đến chiêm bái Xá lợi. Hãy nhìn nhận là mình đang có vấn đề, nhớ lại tánh đức của Phật để phát tâm qui y, mong mình có được mọi tánh đức của Phật. Trong khi đi nhiễu quanh Xá lợi, quán tưởng dòng ánh sáng cam lồ trắng từ Xá lợi rót vào đỉnh đầu mình, thấy các loài rắn rết nhện sên (biểu hiện sự nghiện ngập) được tống ra khỏi thân thể, của mình và của chúng sinh. Rồi thấy mình đã thật sự được thanh tịnh hóa. Luyện tâm như vậy cho thật thuần thục để thắng cơn nghiện, rồi sẽ có lúc mùi rượu sẽ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu.

- Vì sao phải đảnh lễ và đi nhiễu quanh Xá lợi?

Tôi khẩn thiết khuyên quí vị nên đi nhiễu, đảnh lễ Xá lợi Phật. Làm như vậy để nhận lực gia trì của chư Phật, điều này thật quan trọng. Vì lợi ích của chúng sinh mà chư Phật phát tâm bồ đề; vì lợi ích của chúng sinh mà chư Phật bước trên con đường tu; và cũng vì lợi ích của chúng sinh mà chư Phật thị hiện giác ngộ viên mãn. Vì lý do này, chư Phật và Xá lợi Phật vô cùng linh thiêng, sung mãn năng lực gia trì. Hiểu như vậy thì sẽ nhận được lực gia trì rất mãnh liệt. Cho dù tâm không định cũng vẫn có thể nhờ Xá lợi mà nhận được lực gia trì. Nhờ hiểu lý lẽ này, chúng ta có thể mau chóng giác ngộ. Cho dù không hiểu nhiều, chiêm bái Xá lợi cũng sẽ là nhân tố thành tựu đại giác ngộ. Ngoài ra đảnh lễ đi nhiễu như vậy cũng là một cách vận động thân thể rất tốt !
 
Bên trên